2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
03 - 07 Mart Tarihleri Arası Nöbet Listesi
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
24 - 28 Şubat Tarihleri Arası Nöbet Listesi
Mustafa KEMAL Yakup AYÇİÇEK
Pazartesi
Salı
Erdost
SARIBÜLBÜL
Bahçe
Emel ÖZTÜRK
Ek Bina
Uğur ÖZALP
Muzaffer DELİ
Dilek BOSTAN
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Birkan AKBULUT
O
Aynur ÖNLER
Yahya ATİK
Bedriye Zühal
KAYA
Aykut KEKEÇ
Hatice DEĞE
Bedriye Zühal
KAYA
Emel ÖZTÜRK
Birkan AKBULUT
Ramazan DOĞRU
O
Giriş
Halil KAHRAMAN
Kantin
Mazlum TARHAN
Nebahat ATEŞ
1. Kat
Mutlu GÜNGÖR
Suzan GÜL
Erdost
SARIBÜLBÜL
2. Kat
Pervin TUNÇELLİ
KILIÇ
Taner MUTLU
Suzan GÜL
3. Kat
Yıldız TARAKÇI
Yahya ATİK
Taner MUTLU
Mustafa KEMAL Yakup AYÇİÇEK
Bahçe
Ek Bina
Pazartesi
Salı
Aygül KAYMAK
Nihal GÜRTİN
Aynur ÖNLER
Giriş
Kantin
Faik HASAYDIN Mustafa KEMAL Yakup AYÇİÇEK
Pazartesi
Yıldız TARAKÇI
Pervin TUNÇELLİ
KILIÇ
Aykut KEKEÇ
Emel ÖZTÜRK
Mazlum TARHAN
Uğur ÖZALP
Muzaffer DELİ
Dilek BOSTAN
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Mutlu GÜNGÖR Nadiye ÇAKABAY Gülşah SERDAR
Esra ÖZTÜRK
Hatice DEĞE
Pervin TUNÇELLİ
KILIÇ
Perşembe
Cuma
Taner MUTLU
Emel ÖZTÜRK
Bedriye Zühal
KAYA
Birkan AKBULUT
Ramazan DOĞRU
O
Nebahat ATEŞ
Birkan AKBULUT
O
Aynur ÖNLER
Yahya ATİK
Bedriye Zühal
KAYA
Aykut KEKEÇ
Hatice DEĞE
Ömer Faruk KAYA Ömer Faruk KAYA Mazlum TARHAN
Suzan GÜL
Erdost
SARIBÜLBÜL
Taner MUTLU
Suzan GÜL
Faik HASAYDIN Mustafa KEMAL Yakup AYÇİÇEK
Pervin TUNÇELLİ
KILIÇ
Aykut KEKEÇ
Şükran ADIGÜZEL
Nadiye ÇAKABAY
COŞKUN
Uğur ÖZALP
Muzaffer DELİ
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Şükran ADIGÜZEL
COŞKUN
Nurgül KÜÇÜK
Yıldız TARAKÇI
Nurgül KÜÇÜK
Hüvel TOPALAK
Aygül KAYMAK
Gülşah SERDAR
Nadiye ÇAKABAY
Muzaffer DELİ
Halil KAHRAMAN Ramazan DOĞRU
Erdost
SARIBÜLBÜL
Şükran ADIGÜZEL
Nadiye ÇAKABAY Mutlu GÜNGÖR
COŞKUN
Halil KAHRAMAN Ramazan DOĞRU
Çarşamba
Yahya ATİK
Ömer Faruk KAYA Ömer Faruk KAYA Mazlum TARHAN Halil KAHRAMAN
Nebahat ATEŞ
Salı
Uğur ÖZALP
Mutlu GÜNGÖR Nadiye ÇAKABAY Gülşah SERDAR
Nihal GÜRTİN
Nedim ÖZGEN
Hüvel TOPALAK
Mutlu GÜNGÖR
1. Kat
Nurgül KÜÇÜK
Esra ÖZTÜRK
Nihal GÜRTİN
Aygül KAYMAK
Nedim ÖZGEN
2. Kat
3. Kat
Şükran ADIGÜZEL
COŞKUN
Nurgül KÜÇÜK
Yıldız TARAKÇI
Nurgül KÜÇÜK
Hüvel TOPALAK
Aynur ÖNLER
Nadiye ÇAKABAY Gülşah SERDAR
Nurgül KÜÇÜK
Esra ÖZTÜRK
Nebahat ATEŞ
Esra ÖZTÜRK
Hatice DEĞE
Nedim ÖZGEN
Hüvel TOPALAK
Mutlu GÜNGÖR
Nihal GÜRTİN
Aygül KAYMAK
Nedim ÖZGEN
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
10 - 14 Mart Tarihleri Arası Nöbet Listesi
Dilek BOSTAN
Pazartesi
Bahçe
Faik HASAYDIN Mustafa KEMAL Yakup AYÇİÇEK
Salı
Çarşamba
Ek Bina
Uğur ÖZALP
Muzaffer DELİ
Dilek BOSTAN
Cuma
Pazartesi
Salı
Şükran ADIGÜZEL
Nadiye ÇAKABAY
COŞKUN
Taner MUTLU
Pervin TUNÇELLİ
KILIÇ
Perşembe
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
17 - 21 Mart Tarihleri Arası Nöbet Listesi
Suzan GÜL
Yahya ATİK
Faik HASAYDIN Mustafa KEMAL Yakup AYÇİÇEK
Çarşamba
Suzan GÜL
Erdost
SARIBÜLBÜL
Mutlu GÜNGÖR
Halil KAHRAMAN Ramazan DOĞRU
Taner MUTLU
Perşembe
Cuma
Pervin TUNÇELLİ
KILIÇ
Aykut KEKEÇ
Şükran ADIGÜZEL
Nadiye ÇAKABAY
COŞKUN
Giriş
Yıldız TARAKÇI
Erdost
SARIBÜLBÜL
Taner MUTLU
Birkan AKBULUT
O
Aynur ÖNLER
Pervin TUNÇELLİ
KILIÇ
Yahya ATİK
Suzan GÜL
Kantin
Emel ÖZTÜRK
Emel ÖZTÜRK
Bedriye Zühal
KAYA
Yahya ATİK
Bedriye Zühal
KAYA
Yıldız TARAKÇI
Erdost
SARIBÜLBÜL
Taner MUTLU
Birkan AKBULUT
O
Aynur ÖNLER
1. Kat
Halil KAHRAMAN
Aykut KEKEÇ
Hatice DEĞE
Emel ÖZTÜRK
Emel ÖZTÜRK
Bedriye Zühal
KAYA
Yahya ATİK
Bedriye Zühal
KAYA
2. Kat
Mazlum TARHAN
Nebahat ATEŞ
Aykut KEKEÇ
Hatice DEĞE
3. Kat
Mutlu GÜNGÖR
Suzan GÜL
Dilek BOSTAN
Bahçe
Ek Bina
Giriş
Kantin
Birkan AKBULUT
Ramazan DOĞRU
O
2. Kat
3. Kat
Erdost
SARIBÜLBÜL
Birkan AKBULUT
Ramazan DOĞRU
O
Pervin TUNÇELLİ
KILIÇ
Aykut KEKEÇ
Mazlum TARHAN
Nebahat ATEŞ
Ömer Faruk KAYA Ömer Faruk KAYA Mazlum TARHAN
Faik HASAYDIN Mustafa KEMAL Yakup AYÇİÇEK
Uğur ÖZALP
Muzaffer DELİ
Dilek BOSTAN
Faik HASAYDIN Mustafa KEMAL Yakup AYÇİÇEK
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Nurgül KÜÇÜK
Esra ÖZTÜRK
Nihal GÜRTİN
Aygül KAYMAK
Nedim ÖZGEN
Nadiye ÇAKABAY
Esra ÖZTÜRK
Nedim ÖZGEN
Hüvel TOPALAK
Mutlu GÜNGÖR
Yıldız TARAKÇI
Nurgül KÜÇÜK
Hüvel TOPALAK
Nurgül KÜÇÜK
Nihal GÜRTİN
Aygül KAYMAK
Nedim ÖZGEN
Yıldız TARAKÇI
Nurgül KÜÇÜK
Hüvel TOPALAK
Şükran ADIGÜZEL
COŞKUN
Nurgül KÜÇÜK
Aynur ÖNLER
Nurgül KÜÇÜK
Şükran ADIGÜZEL
Mutlu GÜNGÖR Nadiye ÇAKABAY Gülşah SERDAR
COŞKUN
Aygül KAYMAK
1. Kat
Ömer Faruk KAYA Ömer Faruk KAYA Mazlum TARHAN Halil KAHRAMAN
Halil KAHRAMAN Ramazan DOĞRU
Nihal GÜRTİN
Nadiye ÇAKABAY Gülşah SERDAR
Nebahat ATEŞ
Esra ÖZTÜRK
Hatice DEĞE
Aygül KAYMAK
Nihal GÜRTİN
Nedim ÖZGEN
Hüvel TOPALAK
Mutlu GÜNGÖR
Aynur ÖNLER
Gülşah SERDAR
Mutlu GÜNGÖR Nadiye ÇAKABAY Gülşah SERDAR
Nebahat ATEŞ
Esra ÖZTÜRK
Hatice DEĞE
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
24 - 28 Mart Tarihleri Arası Nöbet Listesi
Uğur ÖZALP
Muzaffer DELİ
Dilek BOSTAN
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Bahçe
Nebahat ATEŞ
Mazlum TARHAN
Ek Bina
Faik HASAYDIN Mustafa KEMAL
Perşembe
Cuma
Ömer Faruk KAYA Mazlum TARHAN
Ömer Faruk KAYA
Pervin TUNÇELLİ
KILIÇ
Suzan GÜL
Aykut KEKEÇ
Giriş
Mutlu GÜNGÖR
Taner MUTLU
Erdost
SARIBÜLBÜL
Şükran ADIGÜZEL
Nadiye ÇAKABAY
COŞKUN
Kantin
Pervin TUNÇELLİ
KILIÇ
Yahya ATİK
Suzan GÜL
Halil KAHRAMAN Ramazan DOĞRU
1. Kat
Yıldız TARAKÇI
Erdost
SARIBÜLBÜL
Taner MUTLU
Birkan AKBULUT
O
Aynur ÖNLER
2. Kat
Emel ÖZTÜRK
Emel ÖZTÜRK
Bedriye Zühal
KAYA
Yahya ATİK
Bedriye Zühal
KAYA
3. Kat
Halil KAHRAMAN
Aykut KEKEÇ
Hatice DEĞE
Bahçe
Ek Bina
Birkan AKBULUT
Ramazan DOĞRU
O
Uğur ÖZALP
Muzaffer DELİ
Dilek BOSTAN
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Aynur ÖNLER
Gülşah SERDAR
Nebahat ATEŞ
Esra ÖZTÜRK
Hatice DEĞE
Nedim ÖZGEN
Hüvel TOPALAK
Mutlu GÜNGÖR
Nihal GÜRTİN
Aygül KAYMAK
Nedim ÖZGEN
Nurgül KÜÇÜK
Hüvel TOPALAK
Nadiye ÇAKABAY
Giriş
Kantin
Faik HASAYDIN Mustafa KEMAL
Esra ÖZTÜRK
Nurgül KÜÇÜK
1. Kat
Şükran ADIGÜZEL
COŞKUN
Nurgül KÜÇÜK
Yıldız TARAKÇI
2. Kat
3. Kat
Aygül KAYMAK
Nihal GÜRTİN
Mutlu GÜNGÖR Nadiye ÇAKABAY Gülşah SERDAR
Download

24 Şubat - 28 Mart Öğretmen Nöbet Listeleri