MİMAR SİNAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
MİMAR SİNAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ EYLÜL 2014 GELİR GİDER TABLOSU
Sıra No
GELİRLER
1 Geçen Aydan Devir
TOPLAM
Sıra No
273.060,19 TL
1
EYLÜL Ayı Gelirleri
1
2
3
4
Kantin Kira Geliri
Banka Faiz Gelirleri
Bağışlar
Etkinlik ve Organizasyon
Genel Toplam
Necmettin SU
Okul Aile Birliği Başkanı
GİDERLER
Geçen aydan devir
TOPLAM
160.320,00 TL
EYLÜL Ayı Giderleri
3650
630,14
31750
xxx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
309.090,33 TL
0 BVC
Yiyecek İçecek Alımı
Bakım Onarım Gideri
Demirbaş Alımı
Hizmet Alımı Giderleri
Genel Giderler
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri giderleri
Vergi Giderleri
Mal malzeme ve Enerji Alım Giderleri
Personel gider ve Ödemeleri
Öğrenci hane halkı ve diğer yardımlar
Genel Toplam
Mustafa IŞIK
Başkan Yardımcısı
300
359,3
XXXXXXXX
2,05
152
321,9
94,53
5046,96
1314,24
XXXXXXXX
167910,98
Download

Aylık Gelir Gider Tablosu Eylül 2014