Paunovo pero
etno-festival fotografije i filma – gospođinci
KONKURS
XIV međunarodni etno-festival fotografije i filma
Gospođinci, 26-27.08.2011.
Hol OŠ “Žarko Zrenjanin” - u 19 sati
pod pokroviteljstvom Foto saveza Srbije br. 2011/22
TEME FESTIVALA
a) Vino
Sve o vinogradarstvu i vinarstvu/podrumarstvu
b)Saobraćaj
Putnički, teretni, ... (kretanje ljudi i roba - automobilima, avionima, vozovima, brodovima, ...)
c)Sepia
Stare fotografije – do 1970; teme nezavisne od tema festivala.
ŽIRI
a) Žiri za fotografiju
Peter Pokorn, MF FZS, EFIAP, predsednik, Škofja Loka, Slovenija;
Branislav Brkić, EFIAP/b, ESFIAP, MF FSS Beograd;
Milan Živković, MF FSS i ULUPUDS, Kovin-Beograd
(Uručenje odličja: 26. avgust, petak)
b) Žiri za dokumentarni film
Kamenko Katić, dokumentarista, predsednik, Beograd;
Biljana Vorkapić, TV novinar, Novi Sad;
Milorad Čadež, majstor – filmski snimatelj, Ljubljana
Selektor: Vera Bojić, TV reditelj
(Uručenje odličja: 27. avgust, subota)
c) Žiri za sepiu (fotografije do 1970)
dr Veselin Lazić, dr Lazar Lazić i Darinka Bolta
(Uručenje odličja: 27. avgust, subota)
Delegat izložbe Foto saveza Srbije
Steva Sekerić, KMF FSS, Beograd
1. Organizator festivala
KID PČESA, 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 10/III
e-mail: [email protected]
2. Suorganizatori festivala
- Mesna zajednica Gospođinci
- Skupština opštine Žabalj
- OŠ “Žarko Zrenjanin”, Gospođinci
- Klub 100P plus, Novi Sad
3. Kalendar festivala
- Prijem radova 01.08. - 15.08.2011.
- Žiriranje 19.08.2011.
- Dani festivala 26 - 27.08.2010.
4. Uslovi učešća
Fotografija
- Fotografije se dostavljaju u digitalnom, JPEG formatu
- Svaki učesnik može učestvovati na obe teme sa po 4 (četiri) fotografije
- Fotografije snimljene na klasični film skenirati u digitalni format
- Fotografije se šalju na CD-u (molimo Vas proverite da li su ispravno narezane)
- Fotografije moraju biti u 8-bitnom JPEG formatu, sa minimalnom dimenzijom od 2000px (piksela) po dužoj
strani i snimljene u najvećem kvalitetu (10-12)
- Svaka fotografija mora biti originalno delo učesnika
- Imenovanje file-ova mora sadržati manje od 20 karaktera samo engleske abecede. Prvo se označava naziv teme,
zatim prezime autora, te redni broj fotografije. Između ovih podataka staviti crticu (-). Na primer: Zima1-Pokorn-2
- Sve fotografije na 1 CD-u
- CD se šalje zajedno sa formularem za učešće - dat je u prilogu
- Nagrađene fotografije, o trošku organizatora, biće urađene i izložene u formatu 20×30cm
- Pčesa zadržava pravo reprodukovanja svih fotografija u katalogu Festivala, Pčesinim izdanjima, te na internetu vezano za Paunovo pero
- CD-i se ne vraćaju autorima
- Katalog Festivala biće uručen autorima
- Nagrade: zlatno (1×), srebrno (1×) i bronzano (1×) “Paunovo pero” za pojedinačne fotografije i kolekciju fotografija po svakoj temi. Isto tako biće uručene medalje Foto Saveza Srbije (zlatna - 1×, srebrna - 1× i bronzana 1×) za pojedinačne fotografije i kolekciju fotografija po svakoj temi.
- Grand Prix se dodeljuje autoru koji je u obe teme ostvario najveće nagrade.
Kotizacija
O visini kotizacije bi ćete pravovremeno obavešteni
Film
- Filmove dostaviti na DVD
- Trajanje filma: do 30 min
- Nagrađuje se: film u celini, scenario, režija, montaža, kamera i muzika.
- Nagrade: zlatno, srebrno i bronzano paunovo pero pos vakoj temi i Grand Prix festivala.
Sepia
- Fotografije dostaviti u originalu ili skenirane na CD-u.
- Svaku fotografiju potpisati: sadržaj i godina snimka
5.Pošta
- Radove slati na adresu: KID PČESA, 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 10/III, Srbija
- Kontakt lica
- Darinka Bolta - tel/fax: 381(0)21 450-609; gsm: 064/221 95 00; e-mail: [email protected]
- dr Lazar Lazić - gsm: +381 63 518 932; e-mail: [email protected]
- dr Veselin Lazić - tel/fax: +381 21 450 609; gsm: +381 63 8205 880; e-mail: [email protected]
- Vera Bojić (film) - tel: +381 21 520 707; gsm: +381 64 392 47 41
UrednikDirektor
dr Lazar Lazić
dr Veselin Lazić
Download

Paunovo pero