Nosioci FIAP zvanja u Foto savezu Srbije, na dan 20.02.2015.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Prezime i ime
Radivoje Jevtić
Backović Branislav
Milošević Zoran
Bošković Radenko
Čadež Milorad-Mišo
Dobrosavljev Mirjana
Filipović Predrag
Iglič Edo
Ilić Dragoslav
Jeremić Miroslav
Juhas Laslo
Krstić Slobodan
Lukić Snežana
Manasiev Aleksandar
Marinček Božana
Miladinović Hadži Miodrag
Milićević Milorad
Milićević Vladimir
Milovanović Borislav
Mojsin Jasmina
Nedić Svetislav
Nikolić Nenad
Pavlović Zoran
Preradović Saša
Radovanović Branimir
Simijonović Zdravko
Stošić Maja
Švabić Goran
Tanasković Filip
Tanasković Marko
Tanasković Vladan
Tirn an ić Vlad imir
Vicai Alojzije-Lajoš
Virag Ištvan
Vitas Božidar
Mitrić Vojislav
Biuković Čedomir
Đorđević Zoran
Đurić Željko
Lenert Geza
Maksimović-Milovanović Marija
Malić Goran
Marković Milan
Milutinović Violeta
Mojsin Zoran
Pešterac Vojislav
Petrović Bojan
Semnic Robert
Trbović Aleksa
Župunski Anica
Đinić Vladimir
Vukičević Đorđe
Mirković Dragoslav
Milutinović Zoran
Milojević Radojca - Raša
Mesto
Novi Sad
Loznica
Čačak
Šabac
Slo - Ljubljana
Novi Sad
Šabac
Beograd
Negotin
Valjevo
Subotica
BIH-RS-Bijeljina
Novi Sad
Bor
Beograd
Aleksinac
Leskovac
Paraćin
Bor
Bor
Beograd
Beograd
Novi Beograd
Beograd
Beograd
Ban. Brestovac
Paraćin
Niš
Valjevo
Valjevo
Valjevo
Smed. Palanka
Subotica
Sombor
Beograd
Beograd - Zemun
Sr. Mitrovica
Kragujevac
Smederevo
Novi Sad
Beograd
Beograd
Valjevo
Beograd
Bor
Čačak
Paraćin
Novi Sad
Beograd
Novi Sad
Šabac
Novi Sad
Beograd
Beograd
Zaječar
Klub
FS KARADŽIĆ Loznica
Čačak
Šabačka FZ
Fotografski klub VOJVODINA
Šabačka FZ
FK BEOGRAD
FKK Valjevo
FK "Dunav" Donji Milanovac
FK Aleksinac
FK "Leskovac"
FK PARAĆIN
FK "Dunav" Donji Milanovac
FK Bor
CFFKS
Srbija FOTO
ART NATURA ART
KFFA Ponjavica - Ban.Brestovac
FK PARAĆIN
FK BEOGRAD
FKK Valjevo
FKK Valjevo
FKK Valjevo
STUDENTSKI GRAD
FK PANONIA
FKVK "Rada Krstić" - Sombor
Udr.umetnika žel.
STUDENTSKI GRAD
SIRMIUM
FK KRAGUJEVAC
KFFA Ponjavica - Ban.Brestovac
FKVSV-FKK "Branko Bajić"
FK BEOGRAD
FK BEOGRAD
FKK Valjevo
FK BEOGRAD
FK Bor
FKK "Čačak"
FK PARAĆIN
Fotografski klub VOJVODINA
FK BEOGRAD
FKVS Vojvodine
Šabačka FZ
FK "Novi Sad"
FKK "Čačak"
FK BEOGRAD
FK 202
FIAP zvanje
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP
AFIAP, ESFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP
EFIAP/b
EFIAP/b, ESFIAP
EFIAP/g
EFIAP/g
EFIAP/s, ESFIAP
56
Brkić Branislav
BEOGRAD
ART NATURA ART
MFIAP, EFIAP/s, ESFIAP
Download

Списак носилаца ФИАП звања