Rigips završni radovi
Malteri, glet mase, ispune, lepkovi, gips, boje
TEHNOLOGIJA RIGIPS MATERIJALA ZA UNUTRAŠNJE ZAVRŠNE RADOVE
Vrsta radova
Str.
Opekarija
opeka/blok
Gas-beton (Ytong)
Beton
Gipskartonske
ploče
Malter krečnocementni
Malter gipsani
neogletovan
Rikombi-Grund
Rikombi-Kontakt
Rikombi-Grund
Rimano 6-30
Rimano 6-30
Rimano 6-30
MASIVNI ZIDOVI
Grundiranje
3
Ispunjavanje šliceva, rupa, pukotina i spojnica
4
Rimano 6-30
Rimano 6-30
Rimano 6-30
Malterisanje i gletovanje ručno u debljini 6-30 mm
4
Rimano 6-30
Rimano 6-30
Rimano 6-30
Malterisanje ručno tankoslojno 3-6 (10) mm
6, 10
Rimano glet XL
Rimano 3-6
Malterisanje mašinsko ili ručno tankoslojno 2-9 mm
7
Rimat 100 DLP
Rimat 100 DLP
Malterisanje mašinsko 10-30 mm
8
Rimat 150 G
Rimat 150 G
Rimat 150 G
Malterisanje suvo lepljenjem Rigips gipskartonskih ploča
9
Rifix + Rigips ploča
Obrada špaletni, otvora vrata i prozora (ispunjavanje šupljina spoja)
4
Rimano 6-30
Rifix + Rigips ploča
Rimano 6-30
Rimano 6-30
Gletovanje ručno ili mašinsko sa sporim sušenjem
12
ProFinish
ProFinish
ProFinish
Gletovanje ručno u jednom sloju 0-3 mm sa brzim sušenjem
10
Rimano glet XL
Rimano glet XL
Rimano glet XL
6
Rimano glet XL
Rimano glet XL
Rimano glet XL
Ispunjavanje spojeva gipskartonskih ploča u kvalitetu Q1
14
Standard
Ispunjavanje spojeva i gletovanje spojeva u kvalitetu Q2
15
Super
Ispunjavanje, gletovanje spojeva i gletovanje cele površine Q3
16
Vario
Ispunjavanje kritičnih spojeva ispunom velike čvrstine
16
Vario
Ispunjavanje mašinsko spojeva i gletovanje
12
ProFinish
3
Rikombi-Grund
Rikombi-Grund
13
Rigips disperzija
Rigips disperzija
Gletovanje sa izravnavanjem 0-10 mm (brzo sušenje)
MONTAŽNA
RIGIPS
SUVA
GRADNJA
MONTAŽNA
RIGIPS
SUVA
GRADNJA
Grundiranje pre moleraja podloge od gipsanih materijala
Malanje ručno ili mašinsko
Lepljenje gipsanih lajsni uz mehaničko pričvršćivanje
Rimano 0-3
Građevinski i modelarski gips
13
ALATI
Špahtla za spoljnje
Špahtla za
unutrašnje uglove uglove
Gips špahtla
Trapez ravnjača
Gleterica sa sunđerom
Leptir gleterica
Gleterica
Profil ravnjača
Grajfer
Grundiranje gas-betona i upijajućih podloga
Grundiranje pre moleraja podloge od gipsanih materijala
RIKOMBI-GRUND
Podloga za sve veoma upijajuće podloge, kao gas-beton (Siporeks, Ytong...).
Namena
• podloga (grund) za gas-beton (Siporeks, Ytong...),
• sprečava brzo isušivanje nanetog materijala, kao i njegovo odvajanje od podloge,
• omogućava ujednačavanje boje završne površine pre moleraja,
• podloga za gipskartonske ploče, ako se površina boji bez prethodnog gletovanja,
• grundiranje gletovane površine sa Rimano glet masama 0-3, 3-6 i 6-30 radi
izjednačavanja podloge i lakšeg nanošenja slabije pokrivnih boja - poludisperzija,
• grundiranje površine sa mašinskim malterom Rimat 150 G i Rimat 100 DLP, kada
se površina obradi da bude glatka i kada se poludisperzija nanosi bez gletovanja.
Priprema i nanošenje
• razblažuje se sa vodom u odnosu 1:2 do 1:5,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta.
Tehnički podaci
Grundiranje podloge od gas-betona
Rikombi-Grundom.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme potrebno za sušenje: oko 24 sata, zavisno od vremenskih uslova.
Potrošnja: najmanje 100 g/m2 (od koncentrata).
Čišćenje alata i uređaja: odmah posle upotrebe očistiti vodom.
Pakovanje: 12 kg u kantama.
Skladištenje: 6 meseci na hladnom mestu i zaštićeno od zamrzavanja.
Grundiranje betonskih površina
RIKOMBI-KONTAKT
Podloga za sve betonske površine, koje su najčešće veoma glatke, zamašćene i sa
otvorenim porama.
Namena
• poboljšava vezivanje za beton: maltera, glet masa i lepka za gipskartonske ploče,
• obavezna je upotreba kod betona koji su tretirani sredstvom za skidanje oplate,
• ravnomerno se nanosi na celu površinu i brzo se suši,
• ako se nanosi uređajem na prskanje, na 15 kg Rikombi-Kontakta može se dodati
maksimalno 3 L vode.
Priprema i nanošenje
• spreman je za upotrebu i razblažuje se samo kod mašinske primene,
• površina na koju se nanosi mora biti suva i čvrsta.
Tehnički podaci
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme potrebno za sušenje: oko 24 sata, zavisno od vremenskih uslova.
Potrošnja: najmanje 200 g/m2, maksimalno 300 g/m2.
Čišćenje alata i uređaja: odmah posle upotrebe očistiti vodom.
Pakovanje: 15 kg u kantama.
Skladištenje: 6 meseci na hladnom mestu i zaštićeno od zamrzavanja.
Grundiranje betonske podloge
Rikombi-Kontaktom.
Ispunjavanje šliceva, rupa, pukotina i spojnica
Malterisanje i gletovanje ručno u debljini 6-30 mm
Obrada špaletni, otvora vrata i prozora (ispunjavanje šupljina spoja)
Podloga: opeka, blok, gas-beton (Siporeks, Ytong), beton
Površina podloge: neravna s rupama, šlicevima, pukotinama, spojevima...
RIMANO 6-30
Gipsani glet malter debljine sloja 6-30 mm za sanacije i malterisanje.
Namena
• krpljenje i saniranje rupa i pukotina,
• ispunjavanje šliceva od elektro instalacija,
• izjednačavanje neravne površine,
• ispunjavanje fuga između prefabrikovanih elemenata,
• ručno malterisanje i gletovanje istovremeno, preko opeke, bloka, gas-betona,
• ispunjavanje neravnina i fuga, kao i malterisanje površina od gas-betona,
• obrada špaletni, odnosno otvora vrata i prozora.
Ispunjavanje betonskih spojnica.
Prednosti
• univerzalan proizvod jer istovremeno: ispunjava rupe, malteriše, gletuje,
• idealan je za renoviranja i sanacije,
• popunjava pukotine, rupe i spojeve do čak 3 cm u jednom sloju,
• nema pukotina jer je gips elastičan (velika prednost u odnosu na cementni malter),
• mnogo izdašniji i sa bržim vezivanjem u odnosu na cementni malter,
• kremast je i lako se obrađuje, čime se postiže znatna ušteda u vremenu,
• čak iako se nanese u debelom sloju, površina je izjednačena, bez usukavanja,
• dobar je izolator i pruža osećaj ugodnosti u prostoru (diše),
• napravljen je na bazi prirodnog gipsa koji je ekološki materijal.
Obrada špaletni (otvora).
Priprema i nanošenje
• grundiranje: za upijajuće podloge Rikombi-Grund, za beton Rikombi-Kontakt,
• sipati oko 1,2 kg materijala u 1 L vode i pustiti da odstoji 5 minuta,
• smešu promešati ručno ili mikserom,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta.
Opcija 1: jednoslojno nanošenje i gletovanje istovremeno.
Savet: pre nanošenja poludisperzije grundirati Rikombi-Grundom i vodom (1:5).
Opcija 2: jednoslojno nanošenje Rimana 6-30 i finalno gletovanje Rimano Finalom.
Krpljenje elektro šliceva.
Tehnički podaci
Debljina sloja: 6-30 mm, pločice minimum 10 mm.
Sastav: gips, kalcijum-hidrat i perlit.
Korišćenje: unutar objekata za zidove, plafone.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme za obradu: oko 60 minuta.
Potrošnja: 8 kg/m2/cm.
Završna obrada: potpuno glatka površina.
Pakovanje: džakovi od 25 kg.
Skladištenje: oko 12 nedelja.
Malterisanje i gletovanje istovremeno.
Tehnologija istovremenog malterisanja i gletovanja Rimanom 6-30 mm
Priprema materijala vrši se sipanjem Rimana
6-30 u vodu. Materijali za malterisanje u
debelom sloju ne traže pažljivo sipanje.
Mešanje mikserom. Materijal se uvek može
razrediti vodom, ali nikada se ne dodaje prah
zbog moguće pojave grudvica.
Na gletericu se nanosi veća količina materijala.
Materijal sa odgovarajućom gustinom ne
odlepljuje se s gleterice.
Krpljenje većih rupa na plafonu.
Ispunjavanje elektro šliceva i većih pukotina.
Finije izravnavanje nanetog materijala.
Kada materijal dostigne 80% čvrstoće, prska se
vodom uz pomoć široke četke.
Navlaženi materijal se trlja hoblom sa grubljim
sunđerom ili filcom, koji izvlači „masnoću“.
Leptirovima - širokim gletericama vrši se
izglađivanje u horizontalnom pravcu.
Finalno izravnavanje gletericom dok materijal još
uvek nije započeo očvršćavanje vrši se u
vertikalnom pravcu.
Grajferom se obrade uglovi i dobija se prava
linija.
Malterisanje ručno tankoslojno 3-6 mm
Gletovanje sa izravnavanjem (brzo sušenje)
Podloga: beton, gas-beton, krečno-cementni malter, neogletovan gipsani malter, gipskartonske ploče
Površina podloge: umereno neravna i gruba
RIMANO 3-6
Tankoslojni gipsani glet malter, za ručno izravnavanje neravnina i gletovanje.
Namena
• gletovanje u jednom sloju neravnih krečno-cementnih maltera,
• gletovanje u jednom sloju gipskartonskih ploča u kvalitetu Q3,
• malterisanje tankoslojno betona ili prefabrikovanih betonskih elemenata,
• malterisanje gas-betona u dva sloja,
• flekovanje manjih grešaka i pukotina na površinama,
• sanacija starog neravnog ili oljuštenog zida.
Rimano smesa sipa se postepeno, a
nakon toga meša ručno ili mašinski.
Prednosti
• poseduje veliku čvrstinu i idealan je za sanacije,
• otporan je na pucanje jer je na bazi gipsa koji je elastičan,
• brzo se suši,
• može se primeniti i dok se podloga suši uz delimičnu vlažnost na površinama,
• izvanredno prijanja na površinu i ima odlično vezivno svojstvo,
• obrađena površina je veoma glatka,
• i kod sloja od 6 mm nema pukotina i usukavanja materijala,
• pruža osećaj ugodnosti u prostoru (diše),
• napravljen je na bazi prirodnog gipsa koji je ekološki materijal.
Flekovanje i krpljenje većih rupa.
Priprema i nanošenje
• grundiranje: za upijajuće podloge Rikombi-Grund, za beton Rikombi-Kontakt,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta,
• sipati postepeno (šaku po šaku) 5 kg praha u 4 L vode (nikako obrnuto).
Opcija 1: jednoslojno nanošenje i gletovanje istovremeno.
Opcija 2: jednoslojno ravnanje Rimanom 3-6 i gletovanje sa Rimano Finalom.
Gletovanje dugačkim potezima u
jednom debljem sloju, odozdo nagore,
širokim pokretima, u visini čoveka.
Tehnički podaci
Debljina sloja: 3-6 mm.
Sastav: gips i dodaci za prijanjanje.
Korišćenje: unutar objekta za zidove, plafone.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme za obradu: oko 60 minuta.
Potrošnja: 0,9 kg/m2/mm.
Završna obrada: Rigips disperzije, molerske boje, tapete.
Pakovanje: džakovi od 5 i 25 kg.
Skladištenje: oko 6 meseci.
Gletovanje leptir gletericom (nakon 60
minuta), kad materijal veže.
Malterisanje mašinsko ili ručno tankoslojno 2-9 mm
Podloga: gas-beton (Siporeks, Ytong), beton, prefabrikovani betonski elementi
Površina podloge: umereno neravna i gruba
RIMAT 100 DLP
Gipsani glet - malter za tankoslojno malterisanje i gletovanje gas betona i betona.
Namena
• malterisanje i gletovanje gas-betona u jednom sloju, ručno ili mašinski,
• malterisanje mašinsko betona i prefabrikovanih betonskih elemenata u 1 sloju,
• malterisanje površina sa šlicevima za instalacije u dva sloja,
• mašinsko malterisanje sa gletovanjem preko neravnog krečno-cementnog
maltera.
Nanošenje Rikombi-Grunda kod
brzoupijajućih materijala.
Prednosti
• idealan glet malter za upijajuće porozne gas-betone jer nema usukavanja,
• malterisanje je ujedno i gletovanje,
• otporan je na pucanje jer je na bazi gipsa koji je elastičan,
• minimalna debljina nanošenja - svega 2 mm,
• velika efikasnost mašinskog nanošenja i do 150 m2 ogletovane površine dnevno,
• odlično prijanja, obrađena površina je kvalitetna i ne haba se,
• nanosi se mašinama za malterisanje ili ručno,
• mala potrošnja materijala,
• reguliše vlažnost vazduha u prostoriji i obezbeđuje takozvano disanje površina,
• napravljen je na bazi prirodnog gipsa koji je ekološki materijal.
Materijal se preko creva nabacuje na
zidove i plafone.
Priprema i nanošenje
• grundiranje: za upijajuće podloge Rikombi-Grund, za beton Rikombi-Kontakt,
• za sloj preko 4 mm nije potrebno grundiranje,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta,
• mašinom se materijal iz džaka meša s vodom i izuzetno brzo nabacuje na zid,
• primenjuje se u prostorijama normalne vlažnosti vazduha,
• nakon nanošenja sačeka se vezivanje oko 120 minuta, a potom se ogletuje.
Dugim ravnjačama vrši se izvlačenje i
ravnanje.
Tehnički podaci
Debljina sloja: ručno 2-9 mm, mašinsko 4-9 mm.
Sastav: gips, kalcijum-hidrat, perlit i dodaci.
Korišćenje: unutar objekta za zidove, plafone.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme za obradu: 120-150 minuta.
Potrošnja: 0,8 kg/m2/mm.
Završna obrada: Rigips disperzije, molerske boje, tapete.
Pakovanje: džakovi od 30 kg.
Skladištenje: oko 12 meseci.
Finalno gletovanje leptir gletericom.
Malterisanje mašinsko
Podloga: opeka, blok, gas-beton (Siporeks, Ytong), beton
Površina podloge: neravna sa fugama
RIMAT 150 G
Gipsani glet-malter za jednoslojno malterisanje i istovremeno gletovanje opekarija.
Namena
• idealan za mašinsko nanošenje preko cigli i blokova sa mogućnošću gletovanja,
• malterisanje i gletovanje gas-betona sa minimalnim slojem od 1 cm,
• mašinsko malterisanje neravnih betona i prefabrikovanih betonskih elemenata,
• podloga za postavljanje keramičkih pločica sa tankoslojnim lepljenjem.
Prednosti
Upotrebom vođica dobija se idealno
ravna površina.
Višak materijala skida se s ravnjače i
vrši se dopunsko malterisanje.
• velika efikasnost - dnevni učinak ekipe sa jednom mašinom je oko 150 m2,
• malterisanje i gletovanje je istovremeno - prednost nad cementnim malterima,
• gips je otporan na pucanje (velika prednost nad cementnim malterima),
• korišćenjem vođica dobija se idealna ravnina, a ugaonih šina zaštita uglova,
• odlično prijanja, obrađena površina je kvalitetna, veoma čvrsta (> 2,5 N/mm2),
• nema rastura materijala i šuta,
• reguliše vlažnost vazduha u prostoriji i obezbeđuje takozvano disanje površina,
• ekološki proizvod sa IBO sertifikatom.
Priprema i nanošenje
• grundiranje: za upijajuće podloge Rikombi-Grund, za beton Rikombi-Kontakt,
• nije potrebno grundiranje preko opekarskih proizvoda,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta,
• vođice za dobijanje idealno ravne površine lepe se malterom dan ranije,
• ugaone šine za zaštitu ivica lepe se dan ranije,
• nanosi se mašinski u debljini 1-2 cm na unutrašnje površine zidova i plafona,
• može se primenjivati i u kuhinjama i u kupatilima,
• nakon nanošenja sačeka se vezivanje oko 120 minuta, a potom naprska, pređe
sunđerastom gletericom i finalno ogletuje.
Nakon vezivanja (oko 60 minuta),
malter se naprska vodom i gletericom
sa sunđerom izvlači se „masnoća“.
Tehnički podaci
Debljina sloja: minimum 10 mm za zid, a za plafon 8 mm.
Sastav: gips, kalcijum-hidrat, perlit i krečni pesak.
Korišćenje: unutar objekta za zidove, plafone.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme za obradu: 120-150 minuta.
Potrošnja: 10 kg/m2/cm.
Završna obrada: Rigips disperzije, molerske boje, tapete, keramičke pločice.
Pakovanje: džakovi od 40 kg.
Skladištenje: oko 12 meseci.
Završno gletovanje leptir gletericom.
Malterisanje suvo lepljenjem Rigips gipskartonskih ploča
Podloga: zidovi od opeke, bloka, betona, gas-betona
Površina podloge: neravna, sa rupama, pukotinama, šlicevima, elektro instalacijama
RIFIX LEPAK
Lepak za Rigips ploče koje se lepe na zid kao suvi malter.
Namena
• suvo malterisanje svih vrsta zidova,
• neravnine podloge do 3 cm mogu se korigovati Rifix lepkom,
• adaptacija zidova sa starim malterom, koji ne mora da se obija ako je čvrst,
• sanacija zidova sa starim malterom koji se skida samo kod nanošenja pogača,
• pokrivanje instalacija bez potrebe da se šlicuje zid,
• mogućnost termoizolacije korišćenjem kaširanih ploča sa stiroporom/vunom.
Prednosti
Nanošenje lepka u vidu pogača.
• suvo malterisanje ne zahteva sušenje od 15 dana kao kod maltera,
• površina potpuno ravna i ne zahteva gletovanje cele površine već samo spoja,
• velika brzina postavljanja zbog korišćenja ploča spratne visine,
• kraće vreme postavljanja od klasičnog malterisanja (2,6-7 m2/h),
• prostorije su već nakon 48 sati suve i pogodne za farbanje,
• materijal koji diše i pruža prijatan osećaj komfora,
• postavljanjem termoizolacionih Rigitherm ploča štedimo energiju i do 7,5 puta,
• reguliše vlažnost vazduha u prostoriji i obezbeđuje takozvano disanje površina,
• ploče su ekološki materijal sa IBO sertifikatom.
Priprema i nanošenje
Lepljenje Rigips ploča na zid.
• grundiranje: za upijajuće podloge Rikombi-Grund, za beton Rikombi-Kontakt,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta,
• instalacije se provode po površini masivnog zida bez ukopavanja,
• moraju se upotrebljavati čiste posude, čiste alatke kao i čista voda,
• ako se Rifix nanosi na stari zid, malter se obija samo na mestu pogača,
• 30 kg Rifix lepka sipati u cca. 18,5 L vode i ostaviti otprilike 5 minuta da se
materijal natopi i tek nakon toga mešati dok se ne dobije pastozna masa,
• umešani Rifix lepak nanosi se u tri vertikalne kolone po ploči, u vidu pogača,
• razmaci između pogača i štrafti treba da budu:
- kod ploča debljine < 12,5 mm cca. 300 mm, > 12,5 mm cca. 400 mm,
• na Rigitherm izolacione ploče mora da se nanese tanak sloj Rifix lepka,
• kod lavaboa, konzola, dimnjaka i sl. lepak treba naneti na celu površinu ploče,
• kod lepljenja ploča, obavezno podmetnuti komad ispod ploče zbog sušenja,
• ravnina zida postiže se pomoću libele od 2 m i gumenog čekića.
Tehnički podaci
Debljina sloja: 1-5 cm.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme za obradu: oko 60 minuta.
Potrošnja: 4 kg/m2.
Pakovanje: 25 i 40 kg u džakovima.
Odnos smese: 17 L vode/40 kg praha.
Ravnanje ploča dugačkom ravnjačom.
Gletovanje i ravnanje ručno u jednom sloju 0-10mm i to preko vlažne podloge
Podloga: beton, gas-beton, krečno-cementni malter, gipskartonske ploče
Površina podloge: srednje neravna ili ravna
RIMANO GLET XL
(opciono Rimano 0-3)
Najfinija bela gipsana glet masa za sloj 0-10 mm, bez potrebe za šmirglanjem.
Namena
• gletovanje gipskartonskih ploča u vrhunskom kvalitetu Q4,
• gletovanje rapavih površina krečno-cementnog ili gipsanog maltera,
• gletovanje gasbetona uz primenu Rikombi grunda,
• ispunjavanje pora kod betonskih površina i gletovanje uz primenu Rikombi kontakta,
• flekovanje, krpljenje i ispunjavanje manjih neravnina na zidovima i plafonima.
Prednosti
Krpljenje i flekovanje.
• gletovanje sa ravnanjem 0-10mm,
• radi se samo u jednom sloju,
• nema šmirglanja,
• velika brzina nanošenja i glačanja,
• izuzetna izdašnost,
• kremast materijal lak za obradu,
• nema pukotina jer je gips veoma elastičan,
• bela boja predstavlja odličnu podlogu za boje.
Priprema i nanošenje
Nanošenje materijala u jednom sloju.
• grundiranje: za upijajuće podloge Rikombi-Grund, za beton Rikombi-Kontakt,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta, a alat i kofe čisti,
• umešati 1,5 kg Rimana Glet XL u 1 litar vode, sačekati da upije, a potom promešati,
• jednoslojnim nanošenjem se vrši tankoslojno gletovanje u kvalitetu Q3,
• ako se nanosi deblji sloj, nakon vezivanja treba blago naprskati površinu i
pregletovati.
Tehnički podaci
Gletovanje zida leptirom.
Gletovanje plafona teleskop leptirom.
Debljina sloja: 0-10 mm.
Sastav: fini beli gips i dodaci za prijanjanje.
Korišćenje: unutar objekta za zidove i plafone.
Temperatura: preko +5°C.
Vreme obrade: 90 minuta.
Potrošnja: oko 0.9 kg/m2/mm.
Završna obrada: Rigips disperzije, molerske boja, tapete, ukrasne tehnike.
Čuvati u suvim prostorijama.
Rok trajanja 12 meseci. Otvorene džakove zatvoriti i koristiti do 3 meseca.
Tehnologija Rimanom glet XL, Rimanom 0-3 i Rimanom 3-6
Dozirano ručno sipanje materijala u vodu vrši se
postepeno, tako da se prah utapa u vodu.
Dodaje se materijal dok se na površini ne pojave
suva mesta. Uvek se previše gust materijal može
razrediti vodom, ali je teško povećati gustinu
dodavanjem praha.
Zamešan materijal izgleda kao vrlo fino testo.
Mešanje mikserom je kratko.
Flekovanje i krpljenje većih rupa.
Nanosi se veća količina materijala na dužu
gletericu. Konzistencija se proverava tako što
materijal ne sme da sklizne s gleterice.
Nanošenje materijala na zid vrši se širokim
pokretima, odozdo nagore i to u pokretu u visini
tela.
Razvlačenje materijala na zidu vrši se u jednom
debljem sloju.
Obrada uglova i dobijanje prave ivice.
U drugoj fazi, nakon 60 minuta, kad materijal
dostigne 80% čvrstine, površina se fino gletuje
leptir gletericom.
Nakon vertikalnih poteza, materijal se završno
gletuje u horizontalnom pravcu.
Obrada teleskop gletericom plafonske površine.
Fino gletovanje plafona bez linija na prelazu.
Gletovanje mašinsko ili ručno sa maksimalnim kvalitetom Q4
Podloga: krečno-cementni malter, neogletovani gipsani malter, gipskartonske ploče
Površina podloge: blago neravna, gruba ili ravna
PROFINISH
Glet masa vrhunskog kvaliteta na bazi polimera sa sporijim vezivanjem.
Namena
• mašinsko gletovanje airless mašinama,
• gletovanje ručno ili mašinsko krečno-cementnih maltera u jednom ili dva sloja,
• ručno ispunjavanje spojeva gipskartonskih ploča sa bandaž trakom,
• mašinsko ispunjavanje spojeva gipskartonskih ploča sa takozvanom bazukom,
• gletovanje gipskartonskih ploča u vrhunskom kvalitetu Q4.
Precizno prskanje pomoću pištolja.
Prednosti
• mašinskim gletovanjem postiže se velika brzina i do 1000 m2 dnevno,
• kremast je i lako se nanosi,
• obrađena površina je izuzetno glatka,
• omogućava značajno povećanje učinka jer se nanosi u jednom sloju,
• lako i brzo se šmirgla ručno ili žirafom bez dizanja prašine.
Gletovanje širokom gletericom do
perfektne glatkoće.
Priprema i nanošenje
• grundiranje: za upijajuće podloge Rikombi-Grund, za beton Rikombi-Kontakt,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta,
• sipati oko 25 kg praha u 12,5 L vode (kod ručne ugradnje),
• sipati oko 25 kg u 15 L vode (kod mašinskog nanošenja),
• zamešani materijal se nakon korišćenja može čuvati u kanti ako se doda malo vode.
Opcija 1: jednoslojno nanošenje i gletovanje istovremeno.
Opcija 2: nanošenje materijala u 2 sloja na gipskartonske ploče sa najboljim
kvalitetom Q4.
Gletovanje pomoću teleskop gleterice.
Tehnički podaci
Izuzetno lako šmirglanje ručno ili „žirafom“.
Debljina sloja: 0-2 mm.
Sastav: na bazi polimera.
Korišćenje: unutar objekta za zidove, plafone, za obradu spojeva.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme za obradu: do 3 dana u zamešanom stanju.
Vreme sušenja: po nanošenju (u zavisnosti od vremenskih uslova) do 24h.
Potrošnja: za ispunu spojeva 0,33 kg/m2 gipskartonske ploče,
za gletovanje u zavisnosti od podloge cca. 0,6 kg/m2/mm.
Završna obrada: Rigips disperzije, molerske boje, tapete.
Pakovanje: džakovi od 25 kg.
Malanje ručno ili mašinsko
Podloga: gipskartonske ploče, ogletovane površine i gipsani glet malter
Površina podloge: ravna i glatka
RIGIPS DISPERZIJA
Mat disperzija za unutrašnje molerske radove sa vrhunskom pokrivnom moći.
Namena
• nanosi se na čvrste podloge: glet, gips malter, papirne tapete, gipskartonske ploče.
Prednosti
• lako se meša i nanosi i miriše na limun tokom sušenja,
• otporna na pranje i brisanje vlažnom krpom,
• parodifuzna je, sa otvorenim porama,
• boja se može naneti ručno valjkom, odnosno mašinski.
Postavljanje kante s disperzijom ispod
Graco Mark V mašine.
Priprema i nanošenje
• nanosi se u jednom ili dva sloja, a sredstvo za razređivanje je voda,
• ako se radi u dva sloja, prvi se razblažuje s maks. 10% vode, a drugi s 5% vode,
• pri normalnoj vlažnosti prvi sloj se osuši za 8-10 sati pa se nanosi se drugi sloj,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta.
Tehnički podaci
Pištolj sa filterom služi za fino (sprej)
prskanje boje i samočišćenje mašine.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Potrošnja: 200-300 g/m2. Potrošnja zavisi od različitih kvaliteta podloga na koje se
boja nanosi i najbolje je potrošnju proveriti na gradilištu izradom uzorka. Najmanja
potrošnja je u kombinaciji sa Rigips mašinskim malterom ili Rigips glet masom.
Pakovanje: kante od 15 i 25 kg.
Izrada ukrasa od gipsa
GRAĐEVINSKI I MODELARSKI GIPS
Građevinski gips
Izrada maltera, popunjavanje šupljina i gipsovanje sa rabic mrežom.
Modelarski gips
Izrada dekorativnih lajsni, rozeta, ukrasa, umetničkih modela, filmske i pozorišne
scenografije.
Priprema i nanošenje
• koristiti čiste posude i alate kod mešanja smese, jer ostaci očvrslog gipsa
skraćuju vreme vezivanja,
• oko 2 kg gipsa lagano usuti u 1 L čiste vode (nikako obrnuto), sačekati 1 minut, a
onda promešati ručno ili mikserom dok smesa ne postane homogena,
• mašinsko mešanje može uticati na brzinu vezivanja.
Tehnički podaci
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme za obradu: 10 minuta od pripreme za građevinski gips,
15 minuta od pripreme za modelarski gips.
Vreme očvršćavanja: 15 minuta od pripreme za građevinski gips,
20 minuta od pripreme za modelarski gips.
Pakovanje: džakovi od 40 kg.
Izrada gipsanih lajsni u pogonu Rapida.
Ispunjavanje spojeva gipskartonskih ploča u kvalitetu Q1
STANDARD
Gipsana ispuna za spojeve gipskartonskih ploča uz upotrebu bandaž trake.
Namena
• ispunjavanje spojeva gipskartonskih ploča i gletovanje cele površine ploča,
• gletovanje krečno-cementnih maltera,
• popravka malterisanih površina,
• materijal koji vezuje ne može se razrediti vodom.
Prednosti
Ispuna spojeva gipskartonskih ploča.
• vrhunski austrijski kvalitet,
• odlično vezuje, lako se obrađuje i glača,
• visoka otpornost spojnica na pucanje,
• visoko kvalitetan proizvod za ispunjavanje,
• pogodan za krpljenje rupa,
• ekološki i ekonomičan proizvod.
Priprema i nanošenje
Bandaž traka utiskuje se u ispunjivač.
• sipati 5 kg praha u 3,6 L vode, mešati ručno/mašinski dok se smesa ne ujednači,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta,
• spoj se ispunjava i gletuje u 2 sloja,
• spoj gipskartonskih ploča se ispuni u širini od 25 cm, a zatim utisne bandaž traka,
• drugi sloj se nanosi na suv prethodni sloj,
• po potrebi, treći sloj za fino gletovanje može se naneti na očvrsnuti drugi sloj.
Tehnički podaci
Sastav: fini gips i dodaci za prijanjanje.
Korišćenje: unutar objekta za spojeve gipskartonskih ploča.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme za obradu: oko 40 minuta.
Potrošnja: 0,32 kg/m2 gipskartonske ploče.
Pakovanje: džakovi od 5 kg i 25 kg.
Površina gipskartonskih ploča
obrađena u kvalitetu Q1.
Alat
Gleterica
Špahtla za uglove
Bandaž trake
Prednosti
Papirna traka
- podužni spojevi GKP
- spoljašnji uglovi
- unutrašnji uglovi
- spojevi potkrovlja
- najjača traka
- odlična zaštita od
pucanja
- najjeftinija
Traka od
staklenog voala
- podužni spojevi GKP
- poprečni spojevi GKP
- spojevi oko lajsne
- najpopularnija
- najtanja
- dobro se utiskuje
- najbolji odnos kvalitet/cena
FAST TAPE
samolepljiva
mrežasta traka
- lepi se direktno
na Rigips spoj ploča
- izbegavati sečene ivice
- lako se primenjuje
- jedan sloj ispune manje
- štedi vreme
Špahtla sa uvrtačem
Ručni brušač
Primena
Ispunjavanje spojeva gipskartonskih ploča i gletovanje spoja u kvalitetu Q2
SUPER
Fina gipsana ispuna za spojeve gipskartonskih ploča, gletovanje spoja.
Namena
• ispunjavanje spojeva gipskartonskih ploča i gletovanje cele površine ploča,
• materijal koji vezuje ne može se razrediti vodom,
• obavezna upotreba Rigips bandaž trake.
Utiskivanje staklene bandaž trake u
naneti sloj ispune.
Prednosti
• vrhunski austrijski kvalitet,
• ispunjavanje i gletovanje,
• kremasta masa koja se jednostavno meša,
• čvrst spoj, otporan na naprezanja,
• lako nanošenje, dobro obrađivanje i gletovanje,
• zanemarljivo usukavanje materijala,
• izvrsno prijanja i odlično vezuje,
• pogodno za velike površine.
Provera ravnina spoja.
Priprema i nanošenje
• sipati 5 kg praha u 3,7 L vode, mešati ručno/mašinski dok se smesa ne ujednači,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta,
• spoj gipskartonskih ploča se ispuni u širini od 25 cm, a zatim utisne bandaž traka,
• drugi sloj se nanosi na suv prethodni sloj i šire oko 40 cm,
• po potrebi, treći sloj za fino gletovanje može se naneti na spoj ili celu površinu.
Široko nanošenje ispune na spojeve
ploča za kvalitet Q2.
Tehnički podaci
Sastav: fini gips i dodaci za prijanjanje.
Korišćenje: unutar objekta za spojeve gipskartonskih ploča.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme za obradu: oko 40 minuta.
Potrošnja: 0,3 kg/m2 gipskartonske ploče.
Pakovanje: džakovi od 5 kg i 25 kg.
Spoj dve sečene ploče ili spoj ploče i
masivnog zida gletuje se i bandažira samo
sa strane jedne gipskartonske ploče.
Ispunjavanje, gletovanje spojeva i gletovanje cele površine u kvalitetu Q3 i
ispunjavanje spojeva protivpožarnih ploča
VARIO
Izuzetno jaka i lako obradiva gipsana ispuna za gletovanje spoja i cele površine.
Namena
Postavljanje bandaž trake na prvi sloj
nanete ispune Vario.
• kod protivpožarnih sistema, kod prostorija sa povećanom vlagom,
• za spojnice izuzetne čvrstine,
• za radove na adaptacijama i na oblaganju drvenih greda u potkrovlju,
• materijal koji vezuje ne može se razrediti vodom,
• gletovanje cele površine gipskartonskih ploča,
• za površine gde je moguće statičko kretanje (npr. potkrovlje, zidne
konstrukcije, lake konstrukcije),
• najpouzdaniji rezultat postiže se korišćenjem papirne bandaž trake.
Prednosti
Nanošenje drugog sloja ispune preko
bandaž trake.
• vrhunski austrijski kvalitet,
• velika čvrstina spoja i do 4 puta veća od ostalih ispunjivača (alfa gips),
• velika brzina sušenja,
• umešana smesa je kremasta i izuzetno laka za nanošenje i obradu,
• bez usukavanja materijala,
• lako šmirglanje.
• sipati 5 kg u 2,8 L vode, mešati ručno/mašinski dok se smesa ne ujednači,
• površina na koju se nanosi mora biti suva, čista i čvrsta,
• spoj gipskartonskih ploča se ispuni u širini od 25 cm, a zatim utisne bandaž traka,
• drugi sloj se nanosi na suv prethodni sloj,
• po potrebi, treći sloj za fino gletovanje može se naneti na spoj ili celu površinu.
Gletovanje cele površine ploča Variom
u kvalitetu Q3.
PVC traka za dilatacije i tupe uglove.
Rigips
Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.
Vladimira Popovića 40
11070 Beograd
Tel./Faks: 011/ 62-82-444
E-mail: [email protected]
www.rigips.rs
Tehnički podaci
Sastav: alfa gips i dodaci za prijanjanje.
Korišćenje: unutar objekta za spojeve gipskartonskih ploča.
Temperatura: ne sme se nanositi ispod +5°C.
Vreme za obradu: oko 30 minuta.
Potrošnja: 0,32 kg/m2 gipskartonske ploče.
Pakovanje: džakovi od 5 kg i 25 kg.
Design: Aleksandar Grujić, April 2012, Tiraž 3000
Priprema i nanošenje
Download

rimano 6-30