INFORMACIJE I REZERVACIJE
maestral
PETRA DRAPSINA 31, NOVI SAD
TEL: 021.4721244
MOB: 061.4721244
FRANCUSKA - CHAMONIX 2013/14
CHAMONIX najpoznatije i najpopularnije skijalište Francuske, u kojem su se održale prve zimske Olimpijske igre 1924.god, smešteno je između najviših masiva Alpa na 1035 m
n/v, na tromeđi Francuske, Italije i Švajcarske. Nalazi se u podnožju Mont Blanca i sačinjavaju ga skijališta čiji vrhovi dosežu i do 3842 m n/v. Iz Chamonixa polazi čuveni turistički
voz koji se penje do visine 1913 m, i njime se može doći do glečera koji je površine 40 km2. Chamonix je spoj tradicionalnog skijališta i mondenskog mesta poznatog po atmosferi
i udobnosti koju nudi i koja već godinama privlači goste iz celog sveta. U Chamonix-u dostupne su dve vrste ski passa: Chamonix Le Pass, daje mogućnost skijanja u tri regije, 110
km skijaških staza (1 ski voz, 6 kabinskih žičara, 7 gondola, 16 sedežnica, 16 sidra) i 40 km staza za skijaško trčanje, i Mont-Blanc Unlimited ski pass 400 km skijaških staza
(Chamonix + Courmayeur (Italija) + Verbier (Švajcarska)).
Cene su po osobi dnevno u €
hotel
LES AIGLONS***
tip sobe
usluga
14.12-20.12
21.12-03.01
04.01-14.02
15.02-14.03
15.03-04.04
05.04-30.04
1/2
1/2+1 superior
1/2+2 junior suite
ND
107
116
139
161
184
247
120
137
177
152
175
238
120
137
177
85
94
117
Cena uključuje boravišnu taksu, korišćenje bazena, spa i fitness centra.
Doplata za božićnu večeru (piće nije uključeno) je obavezna samo za goste koji koriste uslugu polupansion i iznosi 25 eur odrasli, deca 4-12 god plaćaju 20€ dnevno
Doplata za novogodišnju večeru (piće nije uključeno) je obavezna samo za goste koji koriste uslugu polupansion i iznosi 90€ odrasli, deca 4-12 god. 40€ dnevno.
Doplata za večeru (izbor tri jela) 35€ dnevno odrasli, deca od 4-12 god. plaćaju 20€ dnevno.
Doplata za garažu 10 € dnevno
Dete do 12 god. besplatno.
Treća odrasla osoba 60€ dnevno u superior sobi.
Treća i četvrta odrasla osoba 20€ dnevno u junior suitu.
Hotel
Tip sobe
usl
broj noćenja
APP CHAMOIS BLANC **
APP RESIDENCE LA RIVIERE ***
APP PREMIUM LA GINABELLE
*****
app 2-5 osoba
app superior 2-5 osoba
studio 3-4 osobe
app 4 osobe
app 4-5 osoba
app 6 osoba
app 3-4 osobe
app 4-6 osoba
NA
NA
NA
Dec
21
7
939
989
940
1160
1230
1380
1800
1980
Dec
28
7
1179
1239
1040
1280
1370
1530
2000
2200
Jan
04
7
549
579
530
650
690
770
1270
1400
Jan
11
7
549
579
530
650
690
770
1010
1120
Jan
18
7
549
579
530
650
690
770
1010
1120
Jan
25
7
549
579
530
650
690
770
1010
1120
Cene su po
Feb
Feb
01
08
7
7
549
659
579
689
530
630
650
770
690
820
770
910
1270
1270
1400
1400
studiju/apartmanu u € za navedeni period
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
15
22
01
08
15
7
7
7
7
7
989
989
989
939
659
1039
1039
1039
989
689
990
990
990
940
630
1220
1220
1220
1160
770
1290
1290
1290
1230
820
1440
1440
1440
1380
910
2000
2000
1890
1800
1270
2200
2200
2080
1980
1400
Legenda: 1/2 - dvokrevetna soba, superior - veća soba od standardne, junior suite - odvojena spavaća soba, studio-soba sa kuhinjskom nišom, app - apartman, NA - najam apartmana, ND - noćenje sa
doručkom. U svim hotelima: (doručak/ručak/večera: samoposluživanje/meni - izbor više jela ili klasično usluživanje).
App Chamois Blanc **
Cena uključuje posteljinu i TV.
Doplata za peškire 7€ po osobi po boravku (plaća se na recepciji hotela).
Doplata za boravišnu taksu 1.5€ dnevno po osobi (plaća se na recepciji hotela). Deca do 13 god. ne plaćaju boravišnu taksu.
Gosti apartmana su obavezni da na kraju boravka ostave apartmane uredne kao što su bili u dolasku.U suprotnom plaćaju doplatu na recepciji za konačno čišćenje apt. 40-60 €.
Gosti su obavezni da prilikom prijavljivanja ostave depozit na recepciji hotela u vrednosti od 200 €, a isti im se vraća prilikom odjavljivanja iz hotela
App Residence La Riviere ***
Cena uključuje posteljinu i peškire.
Doplata za bravišnu taksu 1.5 € dnevno po osobi (plaća se na recepciji hotela). Deca do 13 god. ne plaćaju boravišnu taksu.
Gosti apartmana su obavezni da na kraju boravka ostave apartmane uredne kao i prilikom dolaska. U suprotnom plaćaju doplatu na recepciji za konačno čišćenje manjih apartmana
40 € , većih 50 €.
Gosti su obavezni da prilikom prijavljivanja ostave depozit na recepciji hotela u vrednosti od 200 €, a isti im se vraća prilikom odjavljivanja iz hotela.
App Premium la Ginabelle*****
Cena uključuje posteljinu, peškire, korišćenje bazena, saune, fitnes centra, konačno čišćenje (izuzev čišćenja kuhinje i posuđa).
Boravišna taksa nije uključena i iznosi 1,5 € dnevno po osobi (plaća se na recepciji). Deca do 13 god. ne plaćaju boravišnu taksu.
Dodatni kompleti posteljine i peškira se plaćaju 5€ do 15€.
Gosti apartmana su obavezni da na kraju boravka ostave apartmane uredne kao i prilikom dolaska.
Gosti su obavezni da prilikom prijavljivanja ostave depozit na recepciji hotela u vrednosti od 500 €, a isti im se vraća prilikom odjavljivanja iz hotela.
CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
- Smeštaj u izabranom hotelu/apartmanu na bazi izabrane usluge.
- Organizaciju putovanja.
CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje „Dunav Osiguranje“ dnevno po osobi: za decu 0-19
god. 0,52€, za lica 19-70 god. 1,05€, za lica 70-79 god. 2,10€ (plaćanje se vrši u dinarskoj
protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan ispisivanja polise). Doplata za skijaško osiguranje je
50% (isključuje: skijaške skokove, klizanje na ledu, akrobatsko skijanje).
- Sve navedene usluge koje nisu opisane u cenovniku.
PROGRAM PUTOVANJA – sopstvenim prevozom ili autobusom
1.dan Dolazak i smeštaj u hotel/app posle 16h.
2.dan – poslednji dan Boravak u hotelu/app na bazi izabrane usluge.
Poslednji dan Napuštanje hotela/app najkasnije do 9h.
USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima. Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu Banke Intesa na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema
kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA - sa kojima Odeon World Travel ima sklopljen ugovor (Visa, Visa Elektron, Maesto, Master, Dina i American Express).
3. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana na više mesečnih rata do 01.03.2014. god., koje je potrebno deponovati
organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20 u mesecu.
4. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Komercijalne i Intesa banke (do 6 rata – poslednja rata 01.03.2014. god.).
5. TURISTIČKIM KREDITOM.
Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.
OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama Dunav
osiguranja. Ovim osiguranjem putnik, odnosno osiguranik je pokriven na osiguranu sumu do 35.000€ za sve nepredviđene i hitne medicinske intervencije, kao i troškove medicinske evakuacije i
repatrijacije. U slučaju nastanka osiguranog slučaja u toku putovanja, obavezno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog
osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.
HOTELSKI SMEŠTAJ:
U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu
dodatnu uslugu.
CENE ZA DECU:
Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno
prijavljenih podataka putnika.
POMOĆNI KREVET:
U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na prostor u vašoj sobi.
VIZA I PUTNA DOKUMENTA:
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je
saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja
mora biti overena u sudu ili opštini. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ..) informišu na
sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
POTVRDA REZERVACIJE HOTELA SE DOBIJA 48 SATI PO UPLATI AKONTACIJE.
U slučaju ne dobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaćenog avansa.
NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija
sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam
pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.
Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA
OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
CENOVNIK BR. 1 VAŽI OD 01.11.2013.
Opšti uslovi putovanja turističke agencije ODEON World Travel i YUTA-e su sastavni deo ovog programa
INFORMACIJE I REZERVACIJE
maestral
PETRA DRAPSINA 31, NOVI SAD
TEL: 021.4721244
MOB: 061.4721244
Licenca OTP br. 5/2013 od 18.02.2013.god
polisa osiguranja od insolventnosti 70002450 važi od 01.06.2013.god.
polisa osiguranja za naknadu štete 256480 važi od 01.06.2013.god.
Download

francuska - chamonix 2013/14 - Turisticka agencija Maestral Novi Sad