DAN - Dnevne novine
01-12-10
SEKRETAR ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ MIOMIR M. MUGOŠA ZA
"DAN" PREZENTOVAO REZULTATE STUDIJE DUGOROČNOG JAVNOG I
PRIGRADSKOG PREVOZA
Uvode tri nove gradske linije ~ Autobusi bi trebalo da voze na linijama Konik – Zabjelo,
Zabjelo - Stara Zlatica i Stari aerodrom - Tološi Podgorica će dobiti tri nove gradske
autobuske linije. Studija dugoročnog javnog i prigradskog prevoza putnika, iz pera slovenačke
firme "Omega konsult", predlaže uvođenje gradskih linija Konik – Zabjelo, Zabjelo - Stara
Zlatica i Stari aerodrom - Tološi.
U gradu trenutno ima 27 autobuskih linija od kojih je 11 gradskih i 16 prigradskih. Prevoz
obavljaju tri prevoznika "Pg saobraćaj", "BLT" i "Montenegroprevoz Pejović". Uvođenjem
novih linija, kako je saopštio Miomir M. Mugoša, sekretar za komunalne poslove i saobraćaj,
biće povećana frekvencija gradskih autobusa u centru Podgorice.
- Biće poboljšana povezanost različitih djelova grada Podgorice i zahvaljujući direktnim
vezama biće izrazito smanjeno vrijeme putovanja u različitim djelovima grada. Studija
dugoročnog razvoja javnog gradskog i prigradskog saobraćaja u Podgorici je pripremljena i
stavljena u proceduru donošenja. Naime, nakon utvrđivanja Nacrta naznačene Studije
organizovaće se javna rasprava u kojoj će građani i pravna lica, posebno prevoznici biti u
prilici da se upoznaju sa novim rješenjima koja se predlažu za organizovanje ovog vida
javnog prevoza u glavnom gradu i da daju sugestije u cilju iznalaženja najboljih rješenja za
organizovanje ovih veoma značajnih poslova. Razmatranje i donošenje Studije planirano je za
prvi kvartal sljedeće godine, nakon čega slijedi donošenje Odluke o organizovanju javnog
gradskog i prigradskog linijskog prevoza kojom će se propisati uslovi za obavljanje ove
izuzetno važne komunalne djelatnosti u glavnom gradu - saopštio je Mugoša.
Izrada Studije dugoročnog razvoja javnog gradskog i prigradskog saobraćaja u Podgorici,
kako kaže Mugoša, proizilazi iz namjere glavnog grada da unaprijedi javni masovni prevoz
putnika.
- Želimo da prevoz dovedemo na nivo koji je u evropskim gradovima i u skladu sa EU
standardima - navodi Mugoša.
Studija sadrži prikaz postojećeg stanja, koncept razvoja javnog prevoza putnika u glavnom
gradu, novi model organizacije i upravljanja sistemom javnog prevoza, definisanje standarda
u pogledu mreže linija javnog prevoza i redova vožnje, uvođenje jedinstvenog tarifnog
sistema, sistema naplate i kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na javni prevoz u gradu.
Istraživanja pokazuju da se sredstvima javnog prevoza na području grada u cjelini obavi oko
18 odsto putovanja, dok se 82 odsto putovanja obavi individualnim vozilima građana.
Unapređenje sistema javnog masovnog prevoza putnika može se postići integracijom svih
sistema i prevoznika prigradskog i gradskog prevoza i to uvođenjem jedinstvene elektronske
vozne karte koja omogućava korišćenje cjelokupnog sistema - presijedanje na svim linijama,
zatim povećanjem dostupnosti građana do javnog masovnog prevoza putnika i to uvođenjem
novih linija i stajališta kao i povećanjem dostupnosti građana do javnog masovnog prevoza
putnika sa povećanjem broja autobusa i frekvencija vožnji na linijama. Rezultat unapređenja
sistema javnog masovnog prevoza putnika je povećanje broja korisnika koje će se reflektovati
i kao ublažavanje saobraćajnih zastoja na razuman nivo, poboljšanje bezbjednosti u
saobraćaju, smanjenje štetnih emisija i buke, koju uzrokuje saobraćaj i isto tako smanjivanje
razlika između građana u odnosu na mobilnost.
N.S.
Prekobrojno 90 taksista
Taksi prevoz u Podgorici trenutno obavlja 850 taksista. Sekretar Mugoša navodi da je
optimalan broj vozila na osnovu Programa organizovanja taksi prevoza na teritoriji Glavnog
grada Podgorice za 2010. godinu 760 vozila, odnosno četiri vozila na 1.000 stanovnika. To
znači da je u Podgorici prekobrojno 90 taksista.
Starost autobusa 19 godina
Prosječna starost autobusa koji obavljaju gradski i prigradski prevoz, kako kaže sekretar za
komunalne poslove i saobraćaj je 19 godina.
- Intervali kretanja vozila u okviru gradskog linijskog prevoza na većini linija je od 15 do 60
minuta - saopštio je sekretar za komunalne i poslove saobraćaj.
Download

"DAN" PREZENTOVAO REZULT