Plan kapitalnih investicija
opština Vlasotince
jun 2013
Projekat:
Industrijska zona
opštine Vlasotince
II faza izgradnje industrijske zone
Okolnosti

U opštini Vlasotince postoji Industrijska zona

Industrijsku zonu čini 57 hektara sa mogućnošću proširenje na 82 hektara

Trenutna opremljenost zone je 18 hektara, i svih 18 hektara je zauzeto

U proreklom periodu primili smo zahteve za investiciju u Industrijsku zonu

Potrebno je nastaviti opremanje zone u narednom periodu

Planira se fazno opremanje, i to u II fazi planira se opremanje XX hektara
Ciljevi projekta

Jačanje lokalne ekonomije sa ciljem ostvarivanja održivog privrednog razvoja

Jačanje ekonomske atraktivnosti opštine sa stvaranje potsticajnog preduzetničkog
okruženja

Omogućavanje daljeg privlačenja investicija u industrijsku zonu
Opis projekta i faze projekta

Projekat se bavi proširenjem postojeće industrijske zone, odnosno ovaj projekat se
smatra drugom fazom i planira se opremanje 27 hektara
Projekat obuhvata

Izradu Plana detaljne regulacije, strateška procena uticaja projekta na životnu sredinu

Izrada tehnička dokumentacija

Priprema i sprovodjenje tendera

Sprovođenje projekta

Tehnički prijem i stavljanje u funkciju
Status projektne dokumentacije

Idejni Projekat
urađen 2008. godine

Glavni Projekat
nije potreban druga faza projekta

Tenderska dokumentacija
2014

Gradjevinska Dozvola
2014
Finansije projekta
STRUKTURA TROŠKOVI (000 RSD)
Planska dokumentacija
Zemljište
Izgradnja
Oprema i opremanje
Ostalo
Ukupni troškovi
IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA
Lokalni budžet
Viši nivo vlasti
Donacija
Kredit
Ostalo
Ukupno:
Očekivano
Uloženo
2014
10.000
55.000
85.000
550
120.000
150.000
120.550
2015
2016
142.250
100.000
142.250
100.000
2017
Posle 2017
2017
Posle 2017
Očekivano
2013
150.000
150.000
2014
2015
2016
36.800
37.250
83.750
105.000
100.000
120.550
142.250
100.000
Status projekta
Faza
Vremenski okvir
Projektna dokumentacija
april 2014.
Finansije projekta
362,800,000 din.
Tender za radove
jun 2014.
Realizacija
septembar 2014.- jun 2016.
Završetak projekta
jun 2016.
Projekat: Škola u
prirodi
Škola u prirodi sa pratećom
infrastrukturom za
specijalno fizičko vežbanje
dece i omladine sa
specijalnim potrebama
Okolnosti

Izgradnja škole u prirodi će omogućiti realizaciju programa vaspitno-obrazovnog rada
prilagođen potrebama učenika i omogućiti im uslove da zadovolji potrebe u drugim
oblastima nastavnog programa i obrazovanja.

Trenutno ne postoji infrastruktura za slične programe na području opštine Vlasotince

Izgradnja ovog programa i organizovanje aktivnosti definisanih ovim programom su u
skladu sa procesima integracije dece i omladine sa posebnim potrebama
Ciljevi projekta

Doprinos za poboLjšanje opšteg zdravstvenog stanja mladih, promocija sportskih
aktivnosti kod mladih, stvaranje uslova za oporavak, rehabilitaciju, kao i istraživanja za
mlade i izgradnja neophodne infrastrukture.

Prevencija, korekcija, lečenje (postoperativni tretman) i ukLjučivanje studenata posle
uspešnog korektivnog tretmana u procesu obuke na osnovu individualnih sposobnosti i
karakteristika osoba sa invaliditetom i pripremu sportista sa invaliditetom.

Promocija istraživanja i podizanje svesti o značaju istraživanja na mladima

Razvoj infrastrukture škole u ​prirodi za boravak i istraživačkog rada mladih od 12 do 30
godina, na teritoriji opštine.

1. Izgrađena "Škola u prirodi", zgrada,
2. Stvoreni su uslovi za realizaciju programa "predah" usluge,
3. Postoje uslovi za realizaciju istraživačkog rada.
OPIS PROJEKTA I FAZE PROJEKTA

Osnovna škola "25. maj" u selu Donja Lopušnja za osnivanje "predah usluga - Škola u
prirodi" za decu sa smetnjama u razvoju je jedinstvena prilika za decu i mlade sa
invaliditetom da se okupe i upoznaju jedni druge pod novim okolnostima , usvojiti
pravila zajednice, praktikovati toleranciju i poštovanje različitosti, utvrditi pozitivne
pravila higijene i dobrog ponašanja, kao sastavne delove zajednice. Poseban akcenat
će biti stavLjen na prirodne lepote okoline i njenog pozitivnog uticaja na ovu kategoriju
dece koja će biti zaštićena i mogućnosti da razviju zdrave navike ishrane. Trošenje
vremena napoLju, na svežem vazduhu i mnogo fizičke aktivnosti svakako će doprineti
razvoju i unapređenju inkluzivnog obrazovanja.

CSR sa ozbiLjnošću pristupa potrebama dece i mladih sa invaliditetom i za tu svrhu
razvio niz aktivnosti sa ciLjem da se pomogne njihovo ukLjučivanje.
Status projektne dokumentacije

Idejni Projekat
postoji

Lokacijska Dozvola
dobijena 2012

Glavni Projekat
urađen 2012

Tenderska dokumentacija
nije urađena planirana 2014

Gradjevinska Dozvola
Izdejstvovana 2013.
Vrednost projekta
STRUKTURA TROŠKOVI
(000 RSD)
Očekivano
Uloženo
2013
Planska dokumentacija
Zemlјište
Izgradnja
Oprema i opremanje
Ostalo
1000
2500
2500
Ukupni troškovi
3500
3500
2015
2016
2017
Posle 2017
2017
Posle 2017
1000
21000
21000
Očekivano
IZVORI FINANSIRANјA PROJEKTA
uloženo
Lokalni budžet
Sredstva lokalne javne organizacije
Viši nivo vlasti
Donacija
Kredit
Ostalo
Ukupno:
2014
3500
3500
2013
2014
2015
4000
3500
12000
3500
5000
21000
2016
STATUS PROJEKTA
Faza
Vremenski okvir
Planiranje projekta
2012.
Finansije projekta
28,000,000 din.
Tender za radove i nabavku
2012.-2014.
Realizacija
januar 2014.- oktobar 2014.
Završetak projekta
oktobar 2014.
Zelena ostrva u
seoskim
naseljima
Postavljanje zelenih ostrva i
uklanjanje divljih deponija
OKOLNOSTI

Opština Vlasotince deo je sistema regionalne deponije Željkovac Jablaničkog okruga

Transfer stanice na području opštine Vlasotince je izgrađana a paralelno sa ovim
projektom planira se uvođenje reciklažnog dvorišta.

Uvođenje usluge odvoza otpada u seoskim mesnim zajednicama, uklanjanje divljih
deponija i postepeno uvođenje separacije otpada i reciklaže.

Predsednici mesnih zajednica na javnoj raspravi održanoj 16. aprila istakli su problem
divljih deponije i potrebe da se odvoz otpada prošiti na seoska naselja
CILJEVI PROJEKTA

Poboljšanje stanja svih elementa životne sredine

Stvaranje preduslova za održivo rešavanje problema komunalnog otpada u skladu sa
savremenim ekološkim standardima

Zaštita vodotoka reke Vlasina

Sprečavanje dalje degradacije životne sredine i rešavanje problema zagađenja
OPIS PROJEKTA I FAZE PROJEKTA
Uvođenje usluge odvoza otpada u seoskim mesnim zajednicama, uklanjanje divljih
deponija i postepeno uvođenje separacije otpada i reciklaže u seoskim naseljima opštine
Vlasotince.
Faze projeka su:

Izrada programa postavljanja zelenih ostrva, uklanjanja divljih deponija i edukacije
stanovništva

Definisanje lokacije za postavljanje zelenih ostrva, dozvole, postavljanje ograde

Nabavka kontejnera i postavljanje kontejnera na zelenim ostrvima u skladu sa
programom

Edukacije stanovništva radi sprečavanja daljeg postavljanja divljih deponija i o reciklaži
STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija nije potrebna

Radiće se lokacijske dozvole za postavljanje zelenih ostrva

Tender za uređenje zelenih ostrva i nabavku kontejnera
Vrednost projekta
STRUKTURA TROŠKOVI
(000 RSD)
Očekivano
2013
2014
Planska dokumentacija
Zemljište
Izgradnja
Oprema i opremanje
Ostalo
500.
Ukupni troškovi
500
IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA
Lokalni budžet
Sredstva lokalne javne organizacije
Viši nivo vlasti
Donacija
Kredit
Ostalo
Ukupno:
2015
2016
2017
Posle
2017
2016
2017
Posle
2017
5.000.
10.000
15,000
Očekivano
2013
2014
500
5,000
10,000
15,00
2015
PREGLED STATUSA PROJEKTA
Faza
Vremenski okvir
Planiranje projekta
decembar 2013.
Finansije projekta
15,500,000 din.
Tender za radove i nabavku
jun 2014.
Realizacija
septembar 2014.- decembar 2014.
Završetak projekta
decembar 2014.
Projekat: Izgradnja i
rekonstrukcija
vodovoda u seoskim
naseljima
Omogućavanje stabilnog
sistema vodosnabdevanja u
seoskim naseljima
Okolnosti

Sistem za distribuciju vode karakteriše se lošim stanjem vodovodne mreže u
seoskim mesnim zajednicama.

Evidentan je nedostatak kapaciteta vode, posebno u letnjim mesecima, cevi u
lošem stanju, bunarevi i bazeni, takodje i delovi sistema koji postoje a nisu
stavljeni u funkciju

Ovo stanje rezultira vrlo slabim snabdevanjem vodom u seoskim domovima, što je
posebno problematično za starija domaćinstva.
Ciljevi projekta

Obezbeđenje potrebnih količina i potrebnog kvaliteta vode za stanovinštvo opštine
Vlasotince u kvalitetu propisanom pravilnikom

Dovođenje u funkciju distributivnog sistema vodosnabdevanja Vlasotinca postupnom
rekonsrukcijom kritičnih deonica što obuhvata priključivanje prigradskih mesnih
zajednica na gradsku mrežu, izgradnja potrebnih vodovodnih sistema ili delova u
mesnim zajednicama, rekonstrukcija i stavljanje u funkciju postojećih sistema
vodosnabdevanja
Opis projekta i faze projekta
Ovim projektom bi se prvenstveno uradila studija stanja sa preporukama i alternativama
za rešavanje problema vodosnabdevanja seoskih naselja.
Faze projekta:

Izrada programa izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih sistema u seoskim MZ
(uključujući analizu stanja, plan radova i finansijski plan za sporovodjenje ovog
projekta)

Sprovođenje programa kroz izvođenje radova preko direkcije ili sprovođenje javnih
nabavki
STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projekat je u pripremi i potrebno je uraditi Program izgradnje i obnove sistema
vodosnabdevanja u seoskim naseljima.

Projektna dokumentacija bi se radila fazno u skladu sa programom izgradnje i obnove.
Vrednost projekta
STRUKTURA TROŠKOVI
(000 RSD)

Planska dokumentacija
Zemljište
Očekivano
2013
2014
.
1500
Izgradnja
2015
2016
2017
2000
2000
1000
Posle 2017
Oprema i opremanje
Ostalo
Ukupni troškovi
IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA
Lokalni budžet
Očekivano
2013
2014
2015
2016
2017
500
2000
2000
1000
Sredstva lokalne javne organizacije
Viši nivo vlasti
Donacija
Kredit
Ostalo
Ukupno:
1000
Posle 2017
Pregled statusa projekta
Faza
Vremenski okvir
Planiranje projekta
april 2014.
Finansije projekta
6.500.000,00 din.
Tender za radove i nabavku
2014.-2017 fazno
Realizacija
januar 2014.- decembar 2017.
Završetak projekta
decembar 2017.
Projekat:Rekonstrukcija objekta
Doma zdravlja
Dogradnja i adapatacija objekta hitne pomoći i laboratorije sa
stvarenjem funkcionalne celine objekta doma zdravlja
Okolnosti
• Raspored službi laboratorijske dijagnostike, radiološke i ultrazvučne
dijagnostike i službe hitne medicinske pomoći je meadekvatno urađen
tako da teški pacijenti, hitni slučajevi, starije i invalidne osobe moraju da
se penju na sprat kako bi obavili laboratorijske analize, da prolaze kroz
nekoliko hodnika i čekaonica i penju se stepenicama do rentgen kabineta
kao i do službe hitne medicinske pomoći.
• Sve ove službe su međusobno veoma udalјene i samim time otežano je
dijagnostifikovanje i lečenje hitnih stanja.
Ciljevi projekta
• Kvalitetno pružаnje usluga zdravstvene zaštite stanovnicima Vlasotinca i
Crne Trave
• Kvalitetnije pružanje usluga hitne pomoći i laboratorijske dijagnostike
• Izgrađeni funkcionalni
• Dograđeni objekti za službu hitne medicinkse pomoći i službu laboratorije
i objekti za povezivanje sa ostalim službama doma zdravlja
Opis projekta i faze projekta
• Kako bi se omogućila tačna i pravovremena dijagnostika bolesti i lečenje
hitnih stanja potrebno je da Dom zdravlјa Vlasotince raspolaže novim
urgentnim blokom, površine oko 355 m2 koji će toplom vezom –
hodnikom povezati službe hitne pomoći, laboratorijske dijagnostike,
ultrazvučne dijagnostike i rentgen dijagnostike.
• To podrazumeva i izgradnju prostora za laboratorijskem anlize u okviru
već pomenute kvadrature, čime bi se ova služba sa sprata premestila u
prizemlјe.
Opis projekta i faze projekta
Aktivnosti:
Potrebe koje projekat zadovoljava:
• Glavni projekat postoji
• Brže zbrinjavanje hitnih stanja
• Ishodovanje gradjevinske dozvole
• Funkcionalna povezanost laboratorije sa
• Zatvarenja finansijske konstrukcije
• Tender i premer radova
• Izvođenje radova prema specifikaciji
• Stavljanje objekta u funkciju
službom hitne pomoći i ostalim službama
što olakšava pristup hitnih stanja
nepohodnim laboratorijskoj dijagnostici
• Olakšan prisutp osobama sa posebnim
potrebama službama doma zdravlja
• Olakšana saradnja osoblja službi doma
zdravlja
• Povećanje kapaciteta službe hitne pomoći i
laboratorije
Status projektne dokumentacije
• Lokacijska Dozvola
Projekat deo postojećeg objekta
• Glavni Projekat
Projekat deo postojećeg objekta
• Tenderska dokumentacija
April 2014
• Gradjevinska Dozvola
Ishodovana gradjevinske dozvole
Finansije projekta
STRUKTURA TROŠKOVI
(000,000 RSD)
Očekivano
uloženo
Planska dokumentacija
Zemljište
Izgradnja
Oprema i opremanje
2013
2014
2015
2016
2017
Posle 2017
2017
Posle 2017
x
12
Ostalo
2
Ukupni troškovi
IZVORI FINANSIRANJA PROJEKTA
Lokalni budžet
Sredstva Dom Zdravlja
Viši nivo vlasti
Donacija
Kredit
Ostalo
Ukupno:
Očekivano
uloženo
2013
x
2014
1
2015
2
6
5
12
2
2016
Status projekta
Faza
Vremenski okvir
Projektna dokumentacija
april 2014.
Finansije projekta
14,000,000 din.
Tender za radove
jun 2014.
Realizacija
septembar 2014.- oktobar 2015.
Završetak projekta
oktobar 2015.
Гимназија
„Стеван Јаковљевић” Власотинце
Представљање пројеката за израду Плана капиталних
инвестиција за општину Власотинце
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Пројекти Гимназије и Техничке школе
Власотинце
• Замена дела фасадне столарије и хоризонталних и
вертикалних олука
• Санација водоводне и канализационе мреже и
санитарних чворова
• Опремање кабинета за извођење наставе
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Замена дела фасадне столарије и олука
• Назив пројекта: Замена дела фасадне столарије и
хоризонталних и вертикалних олука на великој згради
Гимназије „Стеван Јаковљевић“ и Техничке школе
Власотинце
• Циљ пројекта: Реконструкција и инвестиционо одржавање
објекта
• Динамика реализације:
– Планирани почетак: Јун 2013. године (2014.)
– Планирани крај: Август 2013. године (2014.)
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Замена дела фасадне столарије и олука
•
Тренутна ситуација: Отежано
одржавање наставе у зимским
условима
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Замена дела фасадне столарије и олука
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Замена дела фасадне столарије и олука
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Замена дела фасадне столарије и олука
•
Реализација пројекта решиће
проблеме:
–
–
Побољшање енергетске
ефикасности објекта.
Осавремењавање учионичког и
кабинетског простора за извођење
наставе.
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Замена дела фасадне столарије и олука
•
Вредност пројекта:
–
•
Извори финансирања:
–
–
•
6.500.000,00 РСД
Локални буџет:
Виши ниво власти:
1.000.000,00 РСД
5.500.000,00 РСД
Циљна група:
–
–
Део грађана: 900 ученика и 120 радника школа
Пословни сектор: Грађевинска оператива и индустрија столарије
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Замена дела фасадне столарије и олука
•
Ефекти пројекта:
– Смањење расхода грејања школе за 20% (од 5 милиона динара на 4
милиона динара)
– Уштеђени износи могу бити усмерени на осавремењавање наставе
– Побољшање услова за одвијање наставе у средњим школама
– Упошљавање радне снаге у грађевинарству (око 10 радника)
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Санација водоводне и канализационе мреже и
санитарних чворова
• Назив пројекта: Санација водоводне и канализационе мреже
и санитарних чворова у „малој згради“ Гимназије и Техничке
школе Власотинце
• Циљ пројекта: Реконструкција и инвестиционо одржавање
објекта
• Динамика реализације:
– Планирани почетак: Јун 2013. године (2014.)
– Планирани крај: Август 2013. године (2014.)
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Санација водоводне и канализационе мреже и
санитарних чворова
•
Тренутна ситуација:
– Просторије нису у функцији
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Санација водоводне и канализационе мреже и
санитарних чворова
•
Реализација пројекта решиће проблем:
– Санација санитарног чвора у Малој згради
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Санација водоводне и канализационе мреже и
санитарних чворова
•
Вредност пројекта:
–
•
Извори финансирања:
–
–
•
2.000.000,00 РСД
Локални буџет:
Виши ниво власти:
200.000,00 РСД
1.800.000,00 РСД
Циљна група:
–
–
Део грађана: 900 ученика и 120 радника школа
Пословни сектор: Грађевинска оператива
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Санација водоводне и канализационе мреже и
санитарних чворова
•
Ефекти пројекта:
–
–
–
–
Смањење расхода у потрошњи воде
Обезбеђење санитарних услова за коришћење објекта
Побољшање услова за одвијање наставе у средњим школама
Упошљавање радне снаге у грађевинарству (око 5 радника)
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Опремање кабинета за извођење наставе
• Назив пројекта: Опремање кабинета за извођење наставе и
набавка школског намештаја за кабинете
• Циљ пројекта: Реконструкција и инвестиционо одржавање
објекта
• Динамика реализације:
– Планирани почетак: Јун 2013. године (2014.)
– Планирани крај: Децембар 2013. године (2014.)
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Опремање кабинета за извођење наставе
•
Тренутна ситуација:
–
Осим информатичке, опрема је
набављена пре 30 година
–
Ради се са доста застарелим
средствима
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Опремање кабинета за извођење наставе
•
Реализација пројекта решиће
проблем:
Опремање кабинета
новим намештајем и
савременим наставним
средствима
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Опремање кабинета за извођење наставе
•
Вредност пројекта:
–
•
Извори финансирања:
–
–
•
1.200.000,00 РСД
Локални буџет:
Виши ниво власти:
200.000,00 РСД
1.000.000,00 РСД
Циљна група:
–
–
Део грађана: 900 ученика и 120 радника школа
Пословни сектор: Индустрија намештаја и произвођачи наставних
средстава
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Опремање кабинета за извођење наставе
•
Ефекти пројекта:
–
–
–
–
Повећање расхода за одржавање наставних средстава у кабинетима
Трајна исплативост кроз побољшање квалитета наставе ученицима
Стварање подстицајног амбијента за учење
Побољшање свести за чување имовине школе код ученика
Власотинце 5.6.2013. године
Гимназија “Стеван Јаковљевић” Власотинце
Визија
• Желимо да постанемо школа у
коју ученици радо долазе јер је
настава у њој савремена,
ефикасна, квалитетна и
прилагођена потребама и
интересовањима ученика.
Власотинце 5.6.2013. године
НАДГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОШ „8.ОКТОБАР“ ВЛАСОТИНЦЕ
ОШ „8.ОКТОБАР“-ВЛАСОТИНЦЕ
ОШ „8.ОКТОБАР“ ВЛАСОТИНЦЕ
Школа „8. октобар“ почела је са радом
1971. године. Смештена је у објектима
који су изграђени давне 1930. године.
Доградњама и реконструкцијама
објекти су прилагођени потребама
образовања. Најпре, за потребе
Техничке школе и Гимназије, а од
1971. за потребе ОШ „ 8. октобар“.
Налази се у строгом центру града у
Улици Марка Орешковића 2.
OПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
 Недостатак простора и дотрајалост објеката централне школе у Власотинцу стално је
присутан проблем. За своју делатност школа користи три објекта који су
реконструкцијама и доградњом прилагођени потребама остваривања циљева и задатака
основног образовања и васпитања. Због великог броја ученика, стално је присутан
проблем недостатка простора, тако да школа од оснивања ради у две смене.
Учионице су претежно класичне (један број са површином испод норматива) што
усложњава и отежава реализацију програмских садржаја. Кровна конструкција је од
пластифицираног лима. Због малог нагиба, дотрајалости, па и нестручно изведених
радова, прокишњава. Фасада школских објеката је у „јадном“ стању. Део фасаде
школе урађен је од азбестних плоча, које угрожавају здравље деце. Подови у
учионицама, и поред одржавања, такође су у лошем функционалном и естетском стању
и захтевају озбиљну реконструкцију. За загревање школских објеката, школа располаже
сопственим системом централног грејања (котларница, простор за огрев, мрежа).
Систем грејања је на чврсто гориво (угаљ-дрва), изграђен је пре 30 година.
Вишегодишња експлоатација, рад школе у две смене, непројектовано проширење
мреже, честе поправке котлова и инсталација... значајно су утицале и утичу, како на
континуирано, тако и на квалитетно грејање.
OПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Школску 2012/13. похађају 993 ученика основношколског узраста. Од укупног броја ученика, 90
ученика је ромске популације. Ученици су распоређени у 38 одељења разредне и предметне
наставе (од I до IV 473 -19 одељења и од V до VIII 519 - 20 одељења). Број радника је 83, односно
73.26 (обрачунских).Припада познатијим и успешнијим образовно-васпитним установама општине,
округа и Републике Србије
 Циљна група су садашњи (993) и будући ученици основношколског узраста (деца од 7 до 14
година), радници школе (78), родитељи ученика, садашњи и будући, а крајњи корисници грађани
општине Власотинце.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
 Унапређивање квалитета образовне делатности у општини Власотинце;
 Побољшање и проширење просторних услова, квалитета рада и задовољење педагошких,






здравствених и безбедоносних услова у школи;
Континуиран и квалитетан рад школе;
Стварање услова за примену савремене образовне технологије -квалитетнија настава и
постигнућа ученика;
Заштита објекта од прокишњавања и пропадања;
Замена дотрајале/пропале и нефункционалне столарије;
Реконструкција котларнице;
Уређење фасада школских објеката, са уклањањем азбестних плоча
(канцерогених).
УСЛОВИ У КОЈИМА РАДИМО
УСЛОВИ У КОЈИМА РАДИМО
УСЛОВИ У КОЈИМА РАДИМО
УСЛОВИ У КОЈИМА РАДИМО
ОПИС ПРОЈЕКТА
 Комплетна техничка документација са елаборатом о техничким условима надградње ОШ ”8.
октобар”, Власотинце урађена је преко пројектних задатака и урбанистичко-техничких
услова датих од стране одељења за урбанизам, комунално-грађевинске, стамбене и
имовинско-правне послове општине Власотинце.
 Зграда Основне школе „8. октобар“ је двоспратни објекат (П+ 1), габарита 35,70 м x 12,30 m+
23 m x 13,10 м са једноводним кровом нагиба 10 степени према дворишту. Надградња је
пројектована на источном крилу школе, и то делимично као други спрат, делимично као
поткровље. Кров, изнад уличног крака се скида и поставља вишеводни. Објекат је лоциран у
центру Власотинца у Улици Марка Орешковића 2 поред Градског музеја, на комплексу
школе КП бр. 1185 КО Власотинце, укупне површине 35, а 96 м. На комплексу се налазе
школа, двориште са игралиштима и пратећи објекти. Главни прилаз у објекат је са Улице
Марка Орешковића, а улаз за ђаке из Улице АВНОЈ-а (североисточна страна).
ОПИС ПРОЈЕКТА
 Улаз на други спрат (поткровље) је са настављеног централног степеништа. На
другом спрату су пројектовани: хол, две веће учионице са кабинетом за наставна
средства и наставнике, три класичне учионице, ходник, санитарни чворови са
претпростором и WC-има за девојчице, дечаке, наставнике, остава за средства за
чишћење... Учионице су пројектоване према важећим нормативима и
прописима у погледу површине, висине, подова и осветљења, а све према
постојећем габариту конструктивних зидова. Укупна нето површина другог спрата је
382,25м², бруто површина је 440,00м². Површина крова западног крила је 313,50м².
 У техничком извештају у областима: У делу реконструкције котларнице, планирана је
набавка и уградња нове и по капацитету јаче опреме - замена машинске
инсталације.
 Замена дрвене столарије.
СТАТУС ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 Школа има комплетну техничку документацију (са дозволом за градњу).
 РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ- од 16.3.2012.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
 Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске и
имовинско-правне послове.
ДОПРИНОС ПРОЈЕКТА
 Реализација пројекта ће допринети остваривању Стратешког
плана општине Власотинце (област образовања) и
Националне стратегије Србије за приступањe ЕУ
(„повећања квалитета образовања и оспособљавања, у
складу са новим захтевима друштва заснованог на знању
и модернизацији наставног процеса и процеса учења“).
Пројекат би дао значајан допринос успешном развоју и
унапређивању образовне делатности општине Власотинце,
Јабланичког округа, Републике Србије. Његово остваривање
допринело би подизању квалитета живота грађана општине
Власотинце и утицало на приближавање условима живота и рада у
развијеним центрима Републике Србије и европских земаља.
ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКТА
 Укупна цена пројекта - 35.852.911,40 (000 RSD) - 322.104,56
(000 €)
 изградња-надградња - 29.461.795,40 (000 RSD) - 264,686,42
(000 €)
 рекнструкција котларнице - 3.021.900,00 (000 RSD) - 27.148,92
(000 €)
 замена фасадне столарије - 3.370.316,00 (000 RSD) - 30.279,11
(000 €)
НАПОМЕНА
•
•Школа је 2005. год. представљала државу Србију и Црну Гору у пројекту “Променимо свет на
боље”.
• Центар је АУН-а.
• Школа је имплементирала пројекат “Школа без насиља”.
• Учешће у пројектима ДИЛС-а.
•Спољашњим самовредновањем школа је добила највећу оцену -4
Download

Prezentacije kapitalnih projekata, Vlasotince