Komuna Dragash
Komisioni Komunal për Regjistrim të Bujqësisë (KKR)
NJOFTIM
për kandidatët që kanë aplikuar për REGJISTRUES në Regjistrimin e Bujqësisë
Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për REGJISTRUES në Regjistrimin e
Bujqësisë se TESTI PRANUES do të mbahet ditën e shtunë më 11 tetor 2014.
Vendi : Salla e Asamblesë Komunale- ndërtesa e Komunës Dragash.
Aplikantët qe do te hyn ne test janë te ndarë ne tri grupe sipas fshatrave:

Grupi i parë : Aplikantët nga fshatrat Zaplluxhe, Blaq, Bresanë, Kuklibeg, Kuk, Buzez,
Zgatar, Kapre, do të hynë në test në ora 10:00.

Grupi i dytë: Aplikantët nga Dragashi dhe të gjithë aplikantët nga Gora, do të hynë në
test në ora 11:00.

Grupi i tretë: Aplikantët nga fshatrat Brrut, Brezne, Buqe, Pllavë, Zym, Bellobrad, Rrenc,
Pllajnik, Xërxe, Kosavë dhe Shajne, do të hynë në test në ora 12:00.
Testi zgjat 60 minuta (1 orë).
Pyetësorin dhe Udhëzuesin për Regjistrimin e Bujqësisë mund ta gjeni në Webfaqen e Agjencisë
së Statistikave të Kosovës (http://ask.rks-gov.net/).
Pyetjet e Testit me shkrim do të jenë nga këto dy dokumente.
Udhëzuesi për Regjistrimin e Bujqësisë
Pyetësori për regjistrimin e bujqësisë
Opstina Dragaš
Opštinska komisija za registraciju poljoprivrede ( OKRP )
Obavestenje za kandidate koji su se prijavili za popisa poljoprivrede
Obaveštavamo sve kandidate koji su se prijavili za popisa poljoprivrede da ce se test-prijemnici
održati u subotu 11. oktobra 2014
Mesto : Zgrada Skupštine Skupstinska sala- Dragaš .
andidati koji e izaci na test su podeljeni u tri grupe prema selima :
• Prva grupa : Zapluzje , Blac , Bresane , Kuklibeg , Kuk , Buzez , Zgatar , Kapre .
• Druga grupa : Naselje Dragaš i svi kandidati iz Gore .
• re a grupa : rut rezne u je llave Zju
ello rad ren
llajnik Zrze , Kosava i
Sajnovce.
rva grupa izlazi na test u
sat) .
:
druga u
:
a tre a grupa u
:
test traje
inuta
itanja i merni e za popis poljoprivrede mogu se na i na sajtu gen ije za statistiku osova
Pitanja iz Pismenog testa e biti iz ova dva dokumenta.
-
Uputstvo za registraciju poljoprivrede i
Upitnik za registraciju poljoprivrede
Lista e aplikanteve për regjistrues në Regjistrim të Bujqësisë nga Komuna eDragashit
Lista aplikanta za popis poljoprivrede iz Opstine Dragas
NrBr
Nr aplik.
Br.Aplikaci
Emri I aplikantit
Ime aplikanta
Komuna
Opstina
Vendi
Mesto
Etniciteti
1
188
RIZAN KRASNIQI
Dragash
Brezne
Shqiptar
2
110
KORAB GERDELLAJ
Dragash
Rrenc
Shqiptar
3
107
PERPARIM KRYEZIU
Dragash
Kapre
Shqiptar
4
60
ZIJAD KRASNIQI
Dragash
Brezne
Shqiptar
5
162
LAURENT KRYEZIU
Dragash
Kapre
Shqiptar
6
52
ELNOR GASHI
Dragash
Brezne
Shqiptar
7
67
ZYBER HALIMI
Dragash
Kuk
Shqiptar
8
121
LUAN GASHI
Dragash
Brezne
Shqiptar
9
184
PAJTIM KRASNIQI
Dragash
Buçë
Shqiptar
10
27
ZEKRI BERISHA
Dragash
Buçë
Shqiptar
11
45
HAKIM QAFLESHI
Dragash
Bellobradë
Shqiptar
12
195
SALI BAXHAKU
Dragash
Bellobradë
Shqiptar
13
196
OSMON BAXHAKU
Dragash
Bellobradë
Shqiptar
14
51
DIBRAN BAXHAKU
Dragash
Bellobradë
Shqiptar
15
16
NURI QOLLOPEKU
Dragash
Zym
Shqiptar
16
71
BASRI SELAJ
Dragash
Zym
Shqiptar
17
109
RINOR QOLLOPEKU
Dragash
Zym
Shqiptar
18
1
Muhidin Jusufi
Dragash
Buzez
Shqiptar
19
112
MIRANDA GERDELLAJ
Dragash
Rrenc
Shqiptar
20
148
ASAF SEJRANI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
21
33
ISLAM BESHIRI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
22
140
MUHAMET RAMADANI
Dragash
Brrut
Shqiptar
23
15
VIGAN RAMADANI
Dragash
Brrut
Shqiptar
24
128
FATON SINANI
Dragash
Brrut
Shqiptar
25
59
NYSRET LATIFI
Dragash
Brrut
Shqiptar
26
8
GJELBRIM GERDELLAJ
Dragash
Rrenc
Shqiptar
27
88
SHPETIM KAJBE
Dragash
Rrenc
Shqiptar
28
12
MENSUR SKERAJ
Dragash
Rrenc
Shqiptar
29
38
HASHIM MUSLIJA
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
30
101
ARIANA MEHMETI
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
31
40
BLERINA KAMBERI
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
32
80
ARMEND HYSENI
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
33
48
KUSHTRIM FETAHU
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
34
168
MAHIR DAUTI
Dragash
Blaç
Shqiptar
35
70
QENDRIM IMERI
Dragash
Blaç
Shqiptar
36
56
37
122
GEZIM MELEQI
Dragash
Blaç
Shqiptar
KUSHTRIM IMERI
Dragash
Blaç
Shqiptar
38
90
JASER ISUFI
Dragash
Blaç
Shqiptar
39
57
VALDRIM MELEQI
Dragash
Blaç
Shqiptar
40
37
PERPARIM IMERI
Dragash
Blaç
Shqiptar
41
74
FERID DAUTI
Dragash
Blaç
Shqiptar
42
145
BUJAR IMERI
Dragash
Blaç
Shqiptar
43
24
FLORENT RUFATI
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
44
191
EGZONA MUSTAFA
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
45
108
SHABAN DESTANI
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
46
66
DITELIND RESHITI
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
47
192
JETESA RUFATI
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
48
99
ARBEN LUTFIU
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
49
72
DRITON ADEMI
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
50
164
FEMI SHABANI
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
51
76
RASIM RASHITI
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
52
136
AGAN IBRAHIMI
Dragash
Zgatar
Shqiptar
53
22
MIRSAD RAMADANI
Dragash
Zgatar
Shqiptar
54
123
REFKI RYSHENI
Dragash
Kuklibeg
Shqiptar
55
175
EJUP TAFILI
Dragash
Kuklibeg
Shqiptar
56
42
SHPEND HALIMI
Dragash
Kuklibeg
Shqiptar
57
146
ARTAN MEHMETI
Dragash
Kuk
Shqiptar
58
69
BEHAR SELAMANI
Dragash
Kuk
Shqiptar
59
21
XHEMAL SINANI
Dragash
Kuk
Shqiptar
60
29
HAMDI JASHARI
Dragash
Kuk
Shqiptar
61
95
BASHKIM EMINI
Dragash
Kuk
Shqiptar
62
3
Durak Kryeziu
Dragash
Kapre
Shqiptar
63
13
RRAHIM KRYEZIU
Dragash
Kapre
Shqiptar
64
9
Nderim Kolloni
Dragash
Kosavë
Shqiptar
65
190
ALMIR KOLLONI
Dragash
Kosavë
Shqiptar
66
11
ILIR QUSAJ
Dragash
Pllajnik
Shqiptar
67
96
VISAR AHMETI
Dragash
Xërxë
Shqiptar
68
144
LEUTRIM QENGAJ
Dragash
Pllajnik
Shqiptar
69
147
ENES DOMUZETI
Dragash
Pllajnik
Shqiptar
70
187
DARDAN BEQIRI
Dragash
Xërxë
Shqiptar
71
103
FESAL XHABALI
Dragash
Plavë
Shqiptar
72
85
BLED LEPRAJ
Dragash
Plavë
Shqiptar
73
143
ALBULENA HUQAJ
Dragash
Plavë
Shqiptar
74
157
SABIT BOJAXHIU
Dragash
Plavë
Shqiptar
75
161
LIRIDONA BOJAXHI
Dragash
Plavë
Shqiptar
76
23
GAZMEND VEHAPI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
77
30
JASER MISINI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
78
142
NEHAR EMAZI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
79
120
AGON KAMBERI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
80
31
MENTOR SELIMI
Dragash
Dragash
Shqiptar
81
126
VALMIR VEHAPI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
82
25
SHANIJE BAJRAMI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
83
94
VLORA QUSAJ
Dragash
Dragash
Shqiptar
84
43
BESART HALIMI
Dragash
Dragash
Shqiptar
85
19
ADRIAN SKERAJ
Dragash
Rrenc
Shqiptar
86
2
Zejnulla Qengaj
Dragash
Dragash
Shqiptar
87
41
ARBNESHA HYSENI
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
88
58
QENDRESA TAHIRI
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
89
39
EGZONA HYSENI
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
90
83
DURAN VELIJA
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
91
87
ZANA AHMETI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
92
82
NEZIR GASHI
Dragash
Dragash
Shqiptar
93
93
ERJAD BERISHA
Dragash
Buçë
Shqiptar
94
118
QAMIL SALIHU
Dragash
Dragash
Shqiptar
95
119
ENIS SPAHIU
Dragash
Dragash
Shqiptar
96
132
MIHAT SYLEJMANI
Dragash
Dragash
Shqiptar
97
134
RILIND BERISHA
Dragash
Buçë
Shqiptar
98
106
SHARR BAHTJARI
Dragash
Dragash
Shqiptar
99
111
VALON BESHIRI
Dragash
Dragash
Shqiptar
100
117
RESUL QUSAJ
Dragash
Dragash
Shqiptar
101
130
NEZAR HAJREDINI
Dragash
Kuk
Shqiptar
102
152
EJUP SINANI
Dragash
Brrut
Shqiptar
103
197
ALBION BERISHA
Dragash
Buçë
Shqiptar
104
160
HASIE BOJAXHI
Dragash
Dragash
Shqiptar
105
171
NASIR RRAHMANI
Dragash
Kuk
Shqiptar
106
172
MEXHIT SADIKU
Dragash
Shajnë
Shqiptar
107
50
FLORENT SELA
Dragash
Zym
Shqiptar
108
5
Agim Skeraj
Dragash
Rrenc
Shqiptar
109
14
ALIDIN SKENDERI
Dragash
Brrut
Shqiptar
110
20
FARUK RAMADANI
Dragash
Brrut
Shqiptar
111
26
LIRIM BERISHA
Dragash
Buçë
Shqiptar
112
17
MENDERES LATIFI
Dragash
Brrut
Shqiptar
113
32
ENSAR BERISHA
Dragash
Pllajnik
Shqiptar
114
35
FESAL JUSUFI
Dragash
Blaç
Shqiptar
115
46
ELBASAN RAMADANI
Dragash
Blaç
Shqiptar
116
49
SHQIPON KRASNIQI
Dragash
Dragash
Shqiptar
117
61
AJDIN HYSENI
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
118
62
ELAHE HALILI
Dragash
Dragash
Shqiptar
119
64
KADIR DOMUZETI
Dragash
Dragash
Shqiptar
120
65
XHEMILE GERDELLAJ
Dragash
Rrenc
Shqiptar
121
68
NEHAT HALIMI
Dragash
Blaç
Shqiptar
122
81
ARTAN ZEJNELI
Dragash
Dragash
Shqiptar
123
84
BLERIM VELIJA
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
124
91
HALIT KAMBERI
Dragash
Blaç
Shqiptar
125
97
NESHAT SKERAJ
Dragash
Rrenc
Shqiptar
126
102
ARMEND BAXHAKU
Dragash
Bellobradë
Shqiptar
127
115
TAULANT DAUTI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
128
116
FEJZULLA AHMETI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
129
124
GAJBIJE QENGAJ
Dragash
Dragash
Shqiptar
130
125
KUJTIM MUSLIU
Dragash
Zaplluzhë
Shqiptar
131
131
SADIJE XHIMSHITI
Dragash
Dragash
Shqiptar
132
137
VETIM KRASNIQI
Dragash
Buçë
Shqiptar
133
139
YLBER XHEMA
Dragash
Zym
Shqiptar
134
141
ALMIR SKERAJ
Dragash
Rrenc
Shqiptar
135
150
BESAR RIFAJ
Dragash
Bellobradë
Shqiptar
136
158
ZYLFI SALIHU
Dragash
Kuk
Shqiptar
137
154
RAKIP ELEZI
Dragash
Brrut
Shqiptar
138
156
MALSORE HALILI
Dragash
Dragash
Shqiptar
139
176
SKENDER SHABANI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
140
177
AFRIM KRYEZIU
Dragash
Kapre
Shqiptar
141
185
AIDA XHIMSHITI
Dragash
Dragash
Shqiptar
142
189
DONJETA HAMDI
Dragash
Shajnë
Shqiptar
143
194
BESAR AJDINI
Dragash
Zym
Shqiptar
144
198
ASTRIT BERISHA
Dragash
Buçë
Shqiptar
145
169
MYNYRE ISUFI
Dragash
Blaç
Shqiptar
146
199
ELIANA RAMADANI
Dragash
Dragash
Shqiptar
147
127
SABIT NEMCE
Dragash
Restelicë
Shqiptar
148
6
Krenar Ilijazi
Dragash
Zgatar
Shqiptar
149
170
QENDRIM AVDULLAHU
Dragash
Kuklibeg
Shqiptar
150
105
VETON FEJZIU
Dragash
Kuklibeg
Shqiptar
151
173
DRITON AJETI
Dragash
Kuklibeg
Shqiptar
152
28
OMER GURAJ
Dragash
Kosavë
Shqiptar
153
10
ILIR KOLLONI
Dragash
Kosavë
Shqiptar
154
153
ALBIN ADEMI
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
155
100
GADAF MALIQI
Dragash
Brodosanë
Shqiptar
156
44
CAZIM AHMETI
Dragash
Dikancë
Shqiptar
157
78
MELDIS RIZVANI
Dragash
Lubovishtë
Goran
158
89
EDIS RIZVANI
Dragash
Lubovishtë
Goran
159
129
160
54
MENDO LUTVI
Dragash
Rapqë
Goran
SEID NEMCE
Dragash
Restelicë
Goran
161
138
MIRALEM ABAZI
Dragash
Rapqë
Goran
162
34
NESIDIN ISLAMI
Dragash
Rapqë
Goran
163
174
BELMIR MALJOKI
Dragash
Rapqë
Goran
164
79
MELDIS HAMZA
Dragash
Rapqë
Goran
165
86
MELIS HAMZA
Dragash
Kërstec
Goran
166
36
DZEMAL REDZEPI
Dragash
Radesh
Goran
167
18
AGIM ISAKI
Dragash
Radesh
Goran
168
7
Edin Rifati
Dragash
Radesh
Goran
169
75
REDZEP MUHAREMI
Dragash
Lubovishtë
Goran
170
63
MIRSEN KASUMI
Dragash
Dragash
Goran
171
104
ALEN HAMZA
Dragash
Dragash
Goran
172
149
ZELMER ALISI
Dragash
Dragash
Goran
173
165
SIRHAN BAJRAMI
Dragash
Dragash
Goran
174
166
ABDURRAMON MASLAR
Dragash
Dragash
Goran
175
53
SHUKRIJA ALIDINI
Dragash
Dragash
Goran
176
4
Emil Osmani
Dragash
Dragash
Goran
177
55
DZEMO KASUMI
Dragash
Dragash
Goran
178
98
ERSAN RAHMANI
Dragash
Kukjan
Goran
179
92
MEDZIT ILIJAZI
Dragash
Kukjan
Goran
180
47
ARNEL BAJRAMI
Dragash
Rapqë
Goran
181
77
ESNED HAMZA
Dragash
Rapqë
Goran
182
155
MUHAMED KASAMI
Dragash
Rapqë
Goran
183
151
ANEL KAMBERI
Dragash
Rapqë
Boshnjake
184
167
BASHKIM ABAZI
Dragash
Rapqë
Boshnjake
185
178
SEVGIN CARO
Dragash
Brod
Goran
186
180
ELDIN VELJAN
Dragash
Brod
Goran
187
179
ISLJAM ISMAILJI
Dragash
Brod
Goran
188
113
ENIS IHTIMANI
Dragash
Leshtan
Goran
189
73
SKENDER LJATIFI
Dragash
Orqushë
Goran
190
114
ARSEN JAHIJA
Dragash
Orqushë
Goran
191
163
ARIF IDRIZI
Dragash
Krushevë
Goran
192
183
KADUS TAIROVICI
Dragash
Zlipotok
Goran
193
181
IZUDIN TAIROVICI
Dragash
Zlipotok
Goran
194
182
ISMAIL TAIROVIC
Dragash
Zlipotok
Goran
195
193
MUDESIR CUFTA
Dragash
Restelicë
Goran
196
135
MURSELJ HADZI
Dragash
Restelicë
Boshnjake
197
186
ELSIDIN KALJO
Dragash
Restelicë
Goran
198
159
ZENAT BAJRAMI
Dragash
Restelicë
Goran
199
133
ZEJNELJ ESE
Dragash
Restelicë
Goran
Download

Komuna Dragash Komisioni Komunal për Regjistrim