REPUBLIKA SRBIJA
SPECIJALNA BOLNICA
ZA LEČENJE I REHABILITACIJU
"MERKUR"- VRNJAČKA BANJA
Broj: 01-2702/1
Datum: 01.08.2011.godine
C E N O V N I K
ZDRAVSTVENIH USLUGA SPECIJALNE BOLNICE ZA LEČENJE I REHABILITACIJU
"MERKUR" - VRNJAČKA BANJA KOJE SE PRUŽAJU KORISNICIMA KOJI SAMI
NARUČUJU I PLAĆAJU USLUGE, BEZ UPUTA PO OSNOVU ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA, ODNOSNO POD POSEBNIM USLOVIMA VAN STANDARDA I
SADRŽAJA OBAVEZNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
I - PREGLEDI
1. Pregled profesora
2. Pregled lekara subspecijaliste
3. Pregled lekara specijaliste
1.500,00
1.350,00
1.200,00
II - USLUGE DIJAGNOSTIKE ULTRAZVUKOM
1. Eho abdomena
2. Eho prostate i mok. bešike
3. Eho štitaste žlezde
4. Eho srca sa doplerom
5. Eho abdomena sa doplerom
6. Eho penisa sa doplerom
7. Eho mokraćne bešike i prostate
8. Eho testisa
9. Eho nadbubrega
10. COLOR DUPLEX SCEN arterija i vena vrata
11. COLOR DUPLEX SCEN arterija i vena ruku
12. COLOR DUPLEX SCEN arterija i vena nogu
13. COLOR DUPLEX SCEN abdominalne aorte i njenih grana
14. Transrektalna ultrasonografija prostate
15. Ultrasonografija bubrega + color dopler
16. Transrektalna biopsija prostate
17. Pregled trudnica i color dopler fetalnog krvotoka
18. Eho ginekološki
19. Eho trudnice
20. Eho vrata
2.000,00
1.350,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
1.750,00
1.350,00
1.000,00
1.000,00
2.550,00
2.550,00
2.550,00
1.820,00
2.000,00
1.850,00
10.000,00
1.850,00
1.850,00
1.720,00
1.800,00
III - GINEKOLOŠKO TERAPEUTSKI KABINET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Folikulometrija
Testovi
AIH
AIH ponovna
Pregled vaginalnog sekreta
Kolposkopija
Papanikolau test
550,00
550,00
1.500,00
1.500,00
250,00
1.000,00
1.000,00
IV - UROLOGIJA
1. Eksplorativna cistoskopija kod žena sa probom na stres inkotin
2. Dilatacija uretre-lakša
3. Dilatacija uretre-teža
4. Eksplorativna cistoskopija kod žena
5. Eksporativna cistoskopija kod muškaraca
6. Merenje rezidualnog urina
7. Ureterocistoskopija-eksplorativna
8. Promena katetera i ispiranje mokraćne bešike
9. Promena katetera u kućnim uslovima
10. Proba na stress
11. Muške genitalije lokalni status sa urološkim pregledom
12. Pregledi i obrada za invlidsku komisiju
13. Previjanje
14. Troakar punkcija mok. bešike
15. Repozicija kod parafimoze
16. Kateterizacija žena
17. Pregled urina
18. Intrakavernozna aplikacija koktela (lidakain, hilaza i hidrokortizon)
2.700,00
1.200,00
1.520,00
2.100,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
1.370,00
1.850,00
1.200,00
1.500,00
1.200,00
700,00
1.820,00
1.000,00
900,00
300,00
880,00
V - INTERNISTIČKE USLUGE SA FUNKCIONALNOM DIJAGNOSTIKOM
1. EKG sa čitanjem
2. Troškovi potrošnog materijala kompj. ergom. u slučaju kada ergom. ne može da
bude izvršena, a otpočne se sa istom
3. Test opterećenja
4. EHO kardiografski stres test
600,00
600,00
2.500,00
3.000,00
VI - NEUROPSIHIJATRIJSKE USLUGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Psihoterapijski razgovor
Davanje infuzija: fizioloških rastvora i medikamenata
Intervenske inekcije
Intermuskularne inekcije
EMNG
Neuropad
1.200,00
300,00
250,00
200,00
4.000,00
500,00
VII - ENDOKRINOLOŠKE USLUGE
1. Dijetetsko terapeutska obrada pacijenta
2. Obrada novootkrivenog dijabetičara
500,00
1.200,00
VIII - SUBSPECIJALISTIČKA OBRADA PACIJENATA
(ISHRANA BOLESNIH I ZDRAVIH)
1. Obrada i prva dijeta
2. Kontrola
1.650,00
1.000,00
IX - GASTROENTEROLOŠKE USLUGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ciljana biopsija jednjaka, mukoze želuca tankog i debelog creva
Ciljana biopsija polipa tankog i debelog creva
Panendoskopija
Kolonoskopija fleksibilna
Leva kolonoskopija fleksibilna
Rektosignoidoskopija
Duodenalna tubaža terapijska
Ureaza test
Elektroresekcija polipa (polipektomija)
1.370,00
1.370,00
4.000,00
9.500,00
7.000,00
5.000,00
1.270,00
1.000,00
2.200,00
X - USLUGE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
1. Interferentne struje
2. Elektroforeza lekovima
3. Galvanizacija
4. Ultrazvuk
5. Dijadinamičke struje
6. KTD
7. Parafin po segmentu
8. Hidro kinezi terapija (podvodna masaža sa vežbama u bazenu)
9. Infraruž
10. Akupunkutura po seansi
11. Ručna masaža celog tela
12. Ručna masaža celih ledja (20 minuta)
13. Ručna masaža po segmentu (15 minuta)
14. Magnetna terapija
15. Mišićni test
16. Pasivne vežbe i aktivno potpomognute
17. Kinezi terapija (aktivne vežbe)
18. Elektro stimulacija
19. Laser terapija po segmentu
20. Bioptron lampa po jednoj terapiji
21. Pregled lekara specijaliste sa merenjem gustine koštane mase
na aparatu za Osteodenzitometriju
22. Horizontalna terapija
23. Četvoroćelijske kupke
24. Dvoćelijske kupke
25. KINESIO TAPING - terapija trakama za eliminaciju bola i mišićnih poremećaja
* cena po jednoj aplikaciji traka po segmentu
26. Preso terapija (limfna drenaža) u trajanju od 15 minuta
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
180,00
380,00
250,00
380,00
2.000,00
800,00
600,00
250,00
200,00
300,00
250,00
300,00
500,00
250,00
2.950,00
700,00
500,00
300,00
350,00*
800,00
27. Preso terapija (limfna drenaža) u trajanju od 30 minuta
28. Preso terapija (limfna drenaža) u trajanju od 60 minuta
29. RIF - radio frekventna terapija
1.600,00
2.500,00
700,00
XI - BIOHEMIJSKO LABARATORIJSKO ODELENJE
1. Hematokrit
2. Hemoglobin
3. Eritrociti
4. Leukociti
5. Trombociti
6. Leukocitarna formula
7. Određ. brz. sediment. eritroc. za 1 i 2 sata
8. Krvna slika (Hb, Er, Le)
9. Krvna slika (Hb, Er, Le, Het, Leu, fom.)
10. Vreme krvavljenja
11. Protrombinsko vreme
12. Fibrinogen-fotometrijski
13. Glukoza
14. Ureja
15. Kreatinin
16. Mokraćna kiselina
17. Bilirubin ukupni
18. Bilirubin direktni
19. Timol za mućenje
20. Timol flokulacija
21. Proteini ukupni
22. Holesterol
23. Trigliceridi
24. Elektroforeza proteina
25. Natrijum
26. Kalijum
27. Hloridi
28. Kalcijum
29. Neorganski fosfat
30. Jonizovani kalcijum
31. Gvožđe
32. CO2
33. Uk.lipidi
34. AST (GOT)
35. ALT (GPT)
36. Alkalna fasftaza (ALP)
37. Test BSP (bromsulfoftalein)
38. Celokupni pregled urina (izgled, boja, relativna gustina, pH, glukoza,
proteini, aceton, urobilinogen, bilirubin, krv, leukociti)
39. Test za rano dokazivanje trudnoće
40. Alfa-amilaza
41. Klirens kreatinina (izračunavanje)
42. Nesvarena mišićna vlakna (mikroskopski pregled)
43. Skrob (mikroskopski pregled)
80,00
55,00
55,00
55,00
55,00
80,00
55,00
110,00
170,00
55,00
550,00
80,00
170,00
200,00
110,00
200,00
80,00
55,00
50,00
50,00
80,00
110,00
300,00
220,00
420,00
280,00
90,00
110,00
110,00
90,00
190,00
90,00
100,00
170,00
170,00
200,00
200,00
200,00
360,00
110,00
90,00
80,00
80,00
44. Masti (mikroskopski pregled)
45. Krv
46. Uzimanje krvi venepunkcijom
47. Uzimanje kapilarne krvi
48. GTT (sa dva određivanja glukoze)
49. ASL (antistreptolizinski test)
50. RF (reumatoidni faktori)
51. CRF (c-reaktivni protein)
52. Određivanje s antigena HBS Ag virusa EIA metoda
53. Hb Al C
54. HDL
55. LDL
56. Escbah
57. Mikroalbuminurija nefelometijske
58. Mikroalbuminirija partigen ploče
59. Kisela fosfataza
60. Alkalna fosfataza
61. CK-NAK
62. CK-MB
63. GAMA-GT
64. LDH
65. Magnezijum
80,00
80,00
80,00
80,00
420,00
390,00
300,00
260,00
580,00
900,00
510,00
510,00
120,00
170,00
530,00
280,00
120,00
300,00
360,00
200,00
210,00
120,00
XII- RIA LABARATORIJA
1. FT4
2. TSH-Tireotropni hormon RIA
3. Određivanje trijodtironina (TT3)
4. Određivanje tiroksina RIA
5. Glukagonski test - C- peptid
6. Određivanje insulina
7. Progesteron RIA - po analizi
8. LH-RIA (po analizi)
9. Prolaktin u serumu RIA LTH (po analizi)
10. Određivanje folikulostimulirajućeg hormona (FSH) - RIA (po analizi)
11. Estradiol (po analizi)
12. P.S.A.
13. F.P.S.A.
XIII- OFTALMOLOŠKE USLUGE
550,00
550,00
480,00
480,00
1.000,00
860,00
420,00
460,00
510,00
460,00
770,00
940,00
770,00
1. Laser po segmentu
3.000,00
XIV- BALNEO USLUGE
1.
2.
3.
4.
4.
Banjski list + EKG
Vaginalno ispiranje
Klizme mineralnom vodom
Kupanje u mineralnoj vodi - kade
Kupanje u mineralnoj vodi - kade (novi blok)
3.000,00
300,00
250,00
300,00
300,00
5. Inhalacije mineralnom vodom
6. Banjski list II (specijalistički pregled i EKG)
180,00
1.500,00
XV
1. Glikemija na aparatu u ordinacijama 28 i 29 u Temomineralnom kupatilu
120,00
XVI - USLUGE PELOID CENTRA
"LIMUS ROMANUS" (BLATNI BLOK)
Lokalno peloidno pakovanje ( za ruke ili stopala ) po segmentu
300,00
Parcijalna pakovanja za više segmenata tela- na standardnom ležaju
450,00
Pakovanje za celo telo- na standardnom ležaju
800,00
Ležanje na „Velvet ležaju“
300,00
Korišćenje bazena – 30 minuta
300,00
Mineralna kupka u kadi – 20 minuta
200,00
MINI PAKETI
Peloid lokalno i mineralna kupka u kadi
Peloid lokalno i kupka u bazenu
Peloid parcijalno i mineralna kupka u kadi
Peloid parcijalno i kupka u bazenu
Peloid celo telo i mineralna kupka u kadi
Peloid celo telo i kupka u bazenu
Pakovanje za celo telo-ležanje na „Velvet ležaju“
Peloid parcijalno i manuelna masaža jedan segment
Peloid parcijalno i manuelna masaža leđa
450,00
540,00
585,00
675,00
900,00
990,00
990,00
945,00
1.125,00
Peloid parcijalno i manuelna masaža celog tela eteričnim uljima
3.105,00
Peloid parcijalno + kupka u bazenu + „Anticelulit tretman“
2.475,00
2.070,00
Peloid celo telo i manuelna masaža celog tela
Peloid celo telo i manuelna masaža celog tela eteričnim uljima
Peloid celo telo i „Antristres masaža“


3.420,00
2.340,00
U navdene cene nije uračunat pregled lekara specijaliste.
Ukoliko posetilac Peloid centra koristi više od tri peloidne terapije obavezan je
pregled lekara specijaliste.
DIREKTOR
_______________________
mr dr Dejan Stanojević
Ovaj Cenovnik usvojen je Odlukom Upravnog odbora Specijalne bolnice "Merkur" broj
01-2702/1 od 01.08.2011.godine, a primenjivaće se od 04.08.2011.godine.
Download

Preuzmite cenovnik (PDF, 187KB)