BOI IMPLANTÁTY – OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jak dlouhá je doba ošetření?
Chirurgický zákrok může trvat mezi půl hodinou až 4 hodinami, záleží kolik a kam implantáty zavádíme. Počítejte, že kratší čas potřebujeme pro formování a vložení
provizorních můstků a/nebo korunek, které vám dovolují jíst následující den po operaci. Obě Vaše čelisti a zubní technik potřebují čas, aby byli připraveni na zhotovení
definitivní náhrady. Můstky pro těžko-viditelné regiony mohou být pevně cementovány ve stejný den, kdy implantáty jsou zavedeny, ale někdy se to může protáhnout na
několik týdnů. Protože BOI implantáty obecně potřebují provizorní můstky pro vnější přiložení dlah (fixaci) než je definitivní obnovení připraveno. Po tuto dobu se nebudete
musíte stydět za svoji bezzubost, bude Vám nasazeno provisorium.
Vypadávají BOI implantáty jednodušeji než šroubové implantáty?
Dobré zprávy v tomto případě: Nikdy se ještě nestalo, aby BOI vypadl. Protože BOI implantáty jsou zakotveny horizontálně v kosti, proto je to fyzicky nemožné. Po dobu
dokumentace 10 let zůstalo na svém místě a stále dobře pracuje více jak 95% implantátů. Nicméně, risk, že infekce-obvykle vzniká v nebo okolo sousedních zubů- nebo
nesprávné zavedení implantátu může vést k pohyblivosti, ale ne k celkové ztrátě. Nepatrná pohyblivost může být správná pro následnou dlouhodobější stabilizaci. Z
tohoto důvodu je pro Vás velmi důležité poradit se s více BOI specialisty, než se ukvapeně upíšete prvnímu. Ale pokud je pohyblivost příliš velká, stačí pouze vyměnit
špatný implantát za nový. Nikdy neváhejte se na vše zeptat!
Proč mohou být BOI implantáty ztíženy jednodušeji než šroubové implantáty?
1.
2.
Protože jsou zakotveny ve stabilní pevné kortikální kosti.
Protože implantáty jsou stabilizovány díky protetickému uspořádání během vhojení.
Jak dlouho musím být bez zubů?
Vůbec nemusíte být bezzubí... obvykle se čeká pouze na laboratoř, ale většinou je prozatímní plastová náhrada zhotovena tehdy, kdy jsou implantáty zavedeny. Tato
obnova je stabilní a často lepší než odnímatelná protéza.
Proč jiní výrobci implantátů říkají, že je důležité, aby implantát měl tvar kořene zubu?
Chybně se lidé domnívají, že uděláním kopie se nejvíce přiblíží originálu. Toto možná může být pravda, když jde o vzhled a umělecké ztvárnění. Ale co se opravdu
počítá, je výsledek. Funkčnost musí odpovídat dosaženého účelu. Kola byla nahrazena namísto nohou již před tisíci lety. Dokud ale není použit motor, jejich funkčnost je
úplně stejná jako nohou. Kola fungují velmi účinně při pohybu nebo přepravě. Tato situace je velmi podobná implantátům. Přírodní zuby jsou spojeny s dásní kosti a ta s
tkání ozubice, která jsou bohužel náchylná k infekcím. Tyto tři věci musí být viděny jako jeden celek. Implantáty pro Muslimy jsou spojeny s kostí díky ankylóze (přímé
zarůstání). Přímý tvar nemá výhodu při srovnání stability a struktury jako příznivější tvar BOI implantátů. Kromě toho, výrobci části doporučují každého zubu samostatným
implantátem a samostatnou korunkou. Ale proč? Je to pro ně velmi výnosné řešení, ale důležité jsou hlavně kritéria implantologických ošetření. Některým pacientům byly
doporučeny zasunovací korunky místo pevných náhrad-můstků nesených implantáty. Citovaný výrok zněl, že je to jednoduší k čištění. Ale hlavní důvod byl v tom, že
jednotlivé korunky se dělají snadněji na jednotlivé šroubové implantáty, prostě jeden za druhý. BOI implantáty Vám dají opravdu stabilní a funkční zuby.
Ze kterého materiálu se BOI implantáty vyrábějí?
Tak jako většina další dostupných zubních implantátů, tak i BOI implantáty jsou vyrobeny z čistého titanu.
Jsou zde nějaké dlouhodobé studie tykající se BOI implantátů?
Některé prohlášení, že neexistují vědecké studie nebo dlouhodobé klinické zkušenosti týkajících se BOI implantátů, jako u šroubových implantátů, jsou nepravdivé. Velmi
málo šroubových implantátů byly dokumentované na dnešním trhu déle než 3-5 let. Zubní průmysl se rozvíjí rychleji než implantáty. Jestliže jsou dlouhodobé výsledky
šroubových implantátů k již dispozici, systém se na trhu dlouho neudrží, neboť začíná být technicky zastaralý.
Může mi toto ošetření provést můj lékař?
Pokud jeho nebo ji nenaleznete na těchto stánkách, tak by neměl, neměla. Ale je možné, že se Váš lékař tuto metodu naučit může. Pro mnoho dobrých důvodu, BOI
implantáty a příslušenství je prodáváno pouze certifikovaným profesionálním uživatelů, kteří si neustále obnovují svoje znalosti a zkušenosti. Toto Vám zaručuje to
nejlepší ošetření jaké můžete dostat.
Je to bolestivý zákrok?
V spojení s BOI ošetřením je bolest vzácná a obvykle velmi malá. Citliví pacienti, mohou někdy pociťovat počáteční otékání. Pokud implantologické umístění je pevně
zataveno se šroubovým implantátem v minimálně invazním postupu, nastane krvácení při zvýšeném vnějším tlaku a to působí bolest. Protože BOI implantáty jsou
zaváděny po mobilizaci a následnému zpětnému přiklopení dásně a tkáněmi ozubice, nemůže krev rapidně pronikat do měkkých tkání přes nízké rýhy. Tento výsledek
čistícího procesu chirurgického místa může někdy otéct, ale nebolí.
Musím jít do nemocnice?
Proč byste měl? Nejste přeci nemocní. BOI implantologie je něco jako základní ambulantní zákrok s lokální/částečnou narkózou.
Probíhá operace v celkové narkóze?
Celková narkóza v základě je zbytečná. V opačném případě: Hodně problémů spojených s implantací bůže být zjištěno jednodušeji při lokálním umrtvením nebo je jim
zcela vyhnout. Pokud se při operaci jde příliš blízko nervů, všimnete si toho při lokální narkóze, ale nikdy v celkové narkóze. Nicméně, pokud preferujete celkovou
narkózu, je to možné po domluvě s anestesiologem.
Je ošetření BOI implantáty dražší než ošetření tradičními šroubovými implantáty?
Zda ano nebo ne, závisí na mnoha okolnostech - zda mluvíme o jednom zubu nebo kompletním můstku, s jakým druhem systému to porovnáváme..... Je mnoho ošetření,
které stojí defakto skoro stejně, ale taky jsou ošetření, kde BOI mají cenovou výhodu (někdy až 50%).
Jaká je životnost implantátů?
Existuje mnoho studii na basální implantáty, které ukazují, že více než 96% ze všech zavedených implantátů, jsou stále na svém místě po 10 letech. Ale to je individuální,
je to ovlivněno individuálními faktory: Jak chrup vypadá? Já je pacientova zubní péče? Kdo a kdy prováděl implantaci? V neposlední řadě zaručujeme, že zkušenosti
našich implantologů jsou prověřené a vynikající, protože pouze námi vyškolený implantolog může pracovat s BOI implantáty. A když nastane nějaký problém, nevadí, BOI
implantáty se mohou vyměnit.
Co se stane, když se implantát začne hýbat?
Prosím, okamžitě kontaktujte Vašeho BOI implantologa. Pohyblivost (ztráta) je mnohdy jen reakce kosti na nevhodné zavedení nebo přetížení implantátu. Výhoda BOI
implantátů v porovnání s jakýmikoliv šroubovými implantáty je taková, že remodelační proces kosti nastává hluboko uvnitř neúrodné kosti. Oproti tomu, když se šroubový
implantát začne hýbat, vznik a vývoj choroboplodný zákroků bude rychleji přibývat v místech, kde implantát se objevuje z dásně. Postupující infekce vede nakonec ke
ztrátě implantátu. BOI implantáty jsou v těchto situacích stabilní pokud je okluzní plocha ošetřena včas.
Zaplatím i zdravotní pojištění účet toto ošetření?
V České Republice žádná pojišťovna neproplatí účet nebo nezaplatí žádné zubní implantologické ošetření.
Jak dlouho jsou BOI implantáty na trhu?
Čtěte na "Historie BOI implantátů".
Kolik stojí ošetření?
To vždy záleží na rozsahu ošetření. Pokud si nejste jisti, zda poměr ceny/užitku nabízený Vaším implantologem je výhodný, máte možnost konzultace v nezávislých
institucích (jako je www.implantfoundation.org).
Jsou nějaké záruky?
Záruční podmínky, pokud jsou, mění se dle lékaře. O tomto si musíte promluvit s vlastním implantologem; pokud chcete, vyhledejte ještě jiné implantology a vyslechněte
jiné názory.
Download

BOI IMPLANTÁTY – OTÁZKY A ODPOVĚDI