Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Zborovská - červen 2014
1
2
3+7
4
5
6
Doporučili byste naši MŠ přátelům pro jejich děti?
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
1,2
1,26
1,1
1,2
1,07
1,3
1,5
1,5
1,57
1,87
1
1
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,33
1,1
1,35
1,5
1,57
1
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají
učitelky a ostatní zaměstnanci MŠ?
1,17
1,1
1,23
1,5
1,14
1
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelky a
ostatní zaměstnanci MŠ?
1,13
1,1
1,29
1,4
1,26
1
Jste v dostatečné míře informováni o dění v MŠ?
1,46
1,3
1,27
1,4
1,87
1
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
1,33
1,1
1,13
1,4
2,42
1
Jste spokojeni s prostředím třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,31
1,1
1,03
1,4
2,28
1
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
1,13
1,1
1,2
1
1
1
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností MŠ?
1,4
1,2
1,29
1,7
1,42
1
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností třídy,
kterou dítě navštěvuje?
1,28
1,1
1,27
1,6
1,57
1
1,1
1,34
1,5
1,57
1
Máte dostatek možností komunikovat s učitelkami MŠ?
1,26
Jste spokojeni s akcemi pořádanými pro rodiče?
1,31
1,1
1,23
1,9
1,14
1
Jste spokojeni s četností kulturních akcí pro děti?
1,2
1,1
1,11
1,3
1
1
Máte možnost zapojit se do činnosti MŠ?
1,35
1,2
1,48
1,5
2
1
Jste spokojeni s dostupností kroužků nabízených MŠ?
1,51
1,2
1,22
1,9
1,87
2
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
1,24
1,2
1,73
1,8
1,57
2
Má vaše dítě dostatečnou nabídku nápojů během dne?
1,33
1,1
1,11
1,3
1,14
1
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Zborovská
výzkum proběhl v červnu 2014
respondemty byly rodiče MŠ Zborovská
dotazník rodiče vyplňovali samostatně
návratnost dotazníku 54%
Má vaše dítě dostatečnou nabídku nápojů…
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
Jste spokojeni s dostupností kroužků…
Máte možnost zapojit se do činnosti MŠ?
Jste spokojeni s četností kulturních akcí…
Jste spokojeni s akcemi pořádanými pro…
Máte dostatek možností komunikovat s…
6
Máte možnost seznámit se s výchovnou…
5
Máte možnost seznámit se s výchovnou…
4
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
1. MŠ Zborovská
2. MŠ Jungmannova
3.+7.
MŠ Brněnská + MŠ Tyršova
4. MŠ Komenského
5. kp tJaroše
6. MŠ ZŠ Komenského
3+7
Jste spokojeni s prostředím třídy, kterou…
2
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
1
Jste v dostatečné míře informováni o dění…
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají…
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti…
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy,…
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
Doporučili byste naši MŠ přátelům pro…
0
1
2
3
pro potřeby závěrečného hodnocení byla
pro každou otázku stanovena průměrná známka
vycházející z hodnocení rodičů na škále
1 rozhodně ano - 5 rozhodně ne
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Zborovská - červen 2014
sluníčka
motýlci
indiáni
Doporučili byste naši MŠ přátelům pro jejich děti?
1,2
1,14
1,25
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,4
1,14
1,5
1,4
1,14
1,43
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají
učitelky a ostatní zaměstnanci MŠ?
1,2
1
1,31
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelky a
ostatní zaměstnanci MŠ?
1,06
1
1,31
Jste v dostatečné míře informováni o dění v MŠ?
1,46
1,28
1,62
1,4
1,14
1,43
1,33
1,14
1,43
1,2
1,07
1,12
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností MŠ?
1,46
1,14
1,56
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností třídy,
kterou dítě navštěvuje?
1,4
1,14
1,18
Máte dostatek možností komunikovat s učitelkami MŠ?
1,26
1
1,5
Jste spokojeni s akcemi pořádanými pro rodiče?
1,26
1,07
1,56
Jste spokojeni s četností kulturních akcí pro děti?
1,26
1
1,31
Máte možnost zapojit se do činnosti MŠ?
1,46
1,07
1,5
Jste spokojeni s dostupností kroužků nabízených MŠ?
1,46
1,21
1,87
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
1,46
1,28
1
1,2
2
1
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
Jste spokojeni s prostředím třídy, kterou dítě
navštěvuje?
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
Má vaše dítě dostatečnou nabídku nápojů během dne?
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Zborovská - červen 2014
Má vaše dítě dostatečnou nabídku nápojů…
výzkum proběhl v červnu 2014
respondemty byly rodiče MŠ Zborovská
dotazník rodiče vyplňovali samostatně
návratnost dotazníku 58%
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
Jste spokojeni s dostupností kroužků…
Máte možnost zapojit se do činnosti MŠ?
Jste spokojeni s četností kulturních akcí pro…
pro potřeby závěrečného hodnocení byla
pro každou otázku stanovena průměrná známka
vycházející z hodnocení rodičů na škále
1 rozhodně ano - 5 rozhodně ne
Jste spokojeni s akcemi pořádanými pro…
Máte dostatek možností komunikovat s…
Máte možnost seznámit se s výchovnou…
Máte možnost seznámit se s výchovnou…
Řady3
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
Řady2
Jste spokojeni s prostředím třídy, kterou…
Řady1
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
Jste v dostatečné míře informováni o dění v…
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají…
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti…
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy,…
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
Doporučili byste naši MŠ přátelům pro jejich…
0
1
2
3
Indiáni
Motýlci
Sluníčka
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Jungmannova - červen 2014
Berušky
Včeličky
Motýlci
Broučci
Doporučili byste naši MŠ přátelům pro jejich děti?
1,1
1,04
1,35
1,35
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
1,2
1,14
1,17
1,17
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,05
1,09
1,17
1,17
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají
učitelky a ostatní zaměstnanci MŠ?
1
1,09
1,17
1,17
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelky a
ostatní zaměstnanci MŠ?
1
1,09
1,1
1,1
Jste v dostatečné míře informováni o dění v MŠ?
1,3
1,38
1,17
1,17
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
1,2
1,14
1,1
1,1
1,05
1,09
1,1
1,1
1
1
1,17
1,17
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností MŠ?
1,2
1,27
1,17
1,17
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností třídy,
kterou dítě navštěvuje?
1,16
1,04
1,17
1,17
Máte dostatek možností komunikovat s učitelkami MŠ?
1,16
1,09
1,23
1,23
1
1,38
1,23
1,23
1,2
1
1,1
1,1
Máte možnost zapojit se do činnosti MŠ?
1,16
1,3
1,23
1,23
Jste spokojeni s dostupností kroužků nabízených MŠ?
1,61
1,19
1,35
1,35
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
1,16
1,28
1,29
1,29
1
1,27
1,17
1,17
Jste spokojeni s prostředím třídy, kterou dítě
navštěvuje?
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
Jste spokojeni s akcemi pořádanými pro rodiče?
Jste spokojeni s četností kulturních akcí pro děti?
Má vaše dítě dostatečnou nabídku nápojů během dne?
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Jungmannova - červen 2014
Má vaše dítě dostatečnou nabídku nápojů během…
výzkum proběhl v červnu 2014
respondemty byly rodiče MŠ Jungmannova
dotazník rodiče vyplňovali samostatně
návratnost dotazníku 74%
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
Jste spokojeni s dostupností kroužků nabízených…
Máte možnost zapojit se do činnosti MŠ?
pro potřeby závěrečného hodnocení byla
pro každou otázku stanovena průměrná známka
vycházející z hodnocení rodičů na škále
1 rozhodně ano - 5 rozhodně ne
Jste spokojeni s četností kulturních akcí pro děti?
Jste spokojeni s akcemi pořádanými pro rodiče?
Máte dostatek možností komunikovat s…
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností…
Broučci
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností…
Motýlci
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
Včeličky
Jste spokojeni s prostředím třídy, kterou dítě…
Berušky
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
Jste v dostatečné míře informováni o dění v MŠ?
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelky…
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti…
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy, kterou dítě…
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
Doporučili byste naši MŠ přátelům pro jejich děti?
0
1
2
3
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Brněnská - červen 2014
1.
2.
3.
4.
Doporučili byste naši MŠ přátelům pro jejich děti?
1,15
1
1
1,15
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
1,46
1,41
1,13
1,23
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,54
1,33
1,33
1,23
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají
učitelky a ostatní zaměstnanci MŠ?
1,38
1,08
1,33
1,15
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelky a
ostatní zaměstnanci MŠ?
1,23
1,08
1,33
1,53
1,3
1,25
1,26
1,3
1,15
1,08
1
1,3
Jste v dostatečné míře informováni o dění v MŠ?
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
Jste spokojeni s prostředím třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,07
1,08
1
1
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
1,23
1,16
1,26
1,15
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností MŠ?
1,3
1,33
1,26
1,3
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností třídy,
kterou dítě navštěvuje?
1,3
1,23
1,26
1,3
Máte dostatek možností komunikovat s učitelkami MŠ?
1,62
1,46
1,26
1,07
Jste spokojeni s akcemi pořádanými pro rodiče?
1,38
1,16
1,26
1,15
Jste spokojeni s četností kulturních akcí pro děti?
1,08
1,25
1,08
1,07
Máte možnost zapojit se do činnosti MŠ?
1,53
1,25
1,46
1,69
Jste spokojeni s dostupností kroužků nabízených MŠ?
1,38
1,25
1,13
1,15
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
1,84
1,58
1,6
1,92
Má vaše dítě dostatečnou nabídku nápojů během dne?
1,38
1,08
1
1
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Brněnská - červen 2014
Má vaše dítě dostatečnou nabídku…
výzkum proběhl v červnu 2014
respondemty byly rodiče MŠ Brněnská
dotazník rodiče vyplňovali samostatně
návratnost dotazníku 47%
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
Jste spokojeni s dostupností kroužků…
Máte možnost zapojit se do činnosti…
Jste spokojeni s četností kulturních…
Jste spokojeni s akcemi pořádanými…
Máte dostatek možností…
Máte možnost seznámit se s…
4.
Máte možnost seznámit se s…
1.
2.
3.
4.
Krtečci
Medvídci
KoŤata
MŠ ZŠ Tyršova
3.
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
2.
Jste spokojeni s prostředím třídy,…
1.
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
pro potřeby závěrečného hodnocení byla
pro každou otázku stanovena průměrná známka
vycházející z hodnocení rodičů na škále
1 rozhodně ano - 5 rozhodně ne
Jste v dostatečné míře informováni…
Jste spokojeni s tím, jak se k vám…
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu…
Jste spokojeni s celkovou úrovní…
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
Doporučili byste naši MŠ přátelům…
0
1
2
3
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Brněnská - červen 2014
ježci
veverky
myši
Doporučili byste naši MŠ přátelům pro jejich děti?
1,1
1,3
2,1
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
1,1
1,6
1,9
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,1
1,5
2
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají
učitelky a ostatní zaměstnanci MŠ?
1,1
1,4
2
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelky a
ostatní zaměstnanci MŠ?
1,1
1,5
1,9
Jste v dostatečné míře informováni o dění v MŠ?
1,3
1,3
1,5
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
Jste spokojeni s prostředím třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,1
1,3
1,8
1,1
1,2
1,9
1
0,9
1,1
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností MŠ?
1,2
1,6
2,3
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností třídy,
kterou dítě navštěvuje?
1,1
1,3
2,4
Máte dostatek možností komunikovat s učitelkami MŠ?
1,1
1,2
2,1
Jste spokojeni s akcemi pořádanými pro rodiče?
1,3
1,6
2,8
Jste spokojeni s četností kulturních akcí pro děti?
1,1
1,4
1,4
Máte možnost zapojit se do činnosti MŠ?
1,4
1,3
1,3
Jste spokojeni s dostupností kroužků nabízených MŠ?
1,4
2
2,1
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
1,5
2
1,9
Má vaše dítě dostatečnou nabídku nápojů během dne?
1,1
1,5
1,4
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Komenského - červen 2014
Má vaše dítě dostatečnou nabídku…
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
výzkum proběhl v červnu 2014
respondemty byly rodiče MŠ Komenského
dotazník rodiče vyplňovali samostatně
návratnost dotazníku 43%
Jste spokojeni s dostupností kroužků…
Máte možnost zapojit se do činnosti…
Jste spokojeni s četností kulturních…
Jste spokojeni s akcemi pořádanými…
Máte dostatek možností…
Máte možnost seznámit se s…
myši
Máte možnost seznámit se s…
veverky
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
Jste spokojeni s prostředím třídy,…
ježci
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
Jste v dostatečné míře informováni o…
Jste spokojeni s tím, jak se k vám…
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu…
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy,…
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
Doporučili byste naši MŠ přátelům…
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
pro potřeby závěrečného hodnocení byla
pro každou otázku stanovena průměrná známka
vycházející z hodnocení rodičů na škále
1 rozhodně ano - 5 rozhodně ne
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Kpt.Jaroěe - červen 2014
Kpt.Jaroše
Doporučili byste naši MŠ přátelům pro jejich děti?
1,57
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
1,87
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,57
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají
učitelky a ostatní zaměstnanci MŠ?
1,14
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelky a
ostatní zaměstnanci MŠ?
1,26
Jste v dostatečné míře informováni o dění v MŠ?
1,87
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
2,42
Jste spokojeni s prostředím třídy, kterou dítě
navštěvuje?
2,26
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
1
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností MŠ?
1,42
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností třídy,
kterou dítě navštěvuje?
1,57
Máte dostatek možností komunikovat s učitelkami MŠ?
1,57
Jste spokojeni s akcemi pořádanými pro rodiče?
1,14
Jste spokojeni s četností kulturních akcí pro děti?
1
Máte možnost zapojit se do činnosti MŠ?
2
Jste spokojeni s dostupností kroužků nabízených MŠ?
1,67
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
1,57
Má vaše dítě dostatečnou nabídku nápojů během dne?
1,14
Kpt.Jaroše
výzkum proběhl v červnu 2014
respondemty byly rodiče MŠ Kpt.Jaroše
dotazník rodiče vyplňovali samostatně
návratnost dotazníku 43%
17
15
13
11
9
Kpt.Jaroše
7
5
3
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
pro potřeby závěrečného hodnocení byla
pro každou otázku stanovena průměrná známka
vycházející z hodnocení rodičů na škále
1 rozhodně ano - 5 rozhodně ne
Výsledky výzkumu - vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ -ZŠ Komenského - červen 2014
MŠ-ZŠ Komenského
Doporučili byste naši MŠ přátelům pro jejich děti?
1,16
Jste spokojeni s celkovou úrovní MŠ?
1,16
Jste spokojeni s celkovou úrovní třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,12
Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají
učitelky a ostatní zaměstnanci MŠ?
1,19
Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelky a
ostatní zaměstnanci MŠ?
1,12
Jste v dostatečné míře informováni o dění v MŠ?
1,32
Jste spokojeni s prostředím MŠ?
1,29
Jste spokojeni s prostředím třídy, kterou dítě
navštěvuje?
1,16
Vidíme, že v MŠ je čisto a uklizeno.
1
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností MŠ?
1,25
Máte možnost seznámit se s výchovnou činností třídy,
kterou dítě navštěvuje?
1,22
Máte dostatek možností komunikovat s učitelkami MŠ?
1,09
Jste spokojeni s akcemi pořádanými pro rodiče?
1,22
Jste spokojeni s četností kulturních akcí pro děti?
1,25
Máte možnost zapojit se do činnosti MŠ?
1,21
Jste spokojeni s dostupností kroužků nabízených MŠ?
2,03
Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
Má vaše dítě dostatečnou nabídku nápojů během dne?
1,7
1,09
výzkum proběhl v červnu 2014
respondemty byly rodiče MŠ ZŠ Komenského
dotazník rodiče vyplňovali samostatně
návratnost dotazníku 64%
MŠ-ZŠ Komenského
Jste spokojeni se skladbou…
Máte možnost zapojit se do…
Jste spokojeni s akcemi…
Máte možnost seznámit se s…
Vidíme, že v MŠ je čisto a…
MŠ-ZŠ Komenského
Jste spokojeni s prostředím…
Jste spokojeni s tím, jak se k…
Jste spokojeni s celkovou…
Doporučili byste naši MŠ…
0
0,5
1
1,5
2
2,5
pro potřeby závěrečného hodnocení byla
pro každou otázku stanovena průměrná známka
vycházející z hodnocení rodičů na škále
1 rozhodně ano - 5 rozhodně ne
Download

Vyhodnocení spokojenosti