Pregled tužilaštava
ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNOG TUŽIOCA
(Prema Zakonu o državnom tužilaštvu – „Službeni list RCG“, br. 69/2003
i „Službeni list CG“, br. 40/2008, 39/2011 i 46/2013)
Vrhovno državno tužilaštvo postupa pred Vrhovnim sudom, Apelacionim sudom i Upravnim sudom,
drugim sudovima i državnim organima u skladu sa zakonom.
Više državno tužilaštvo postupa:
1. U Bijelom Polju pred Višim sudom u Bijelom Polju i Privrednim sudom u Bijelom Polju,
2. U Podgorici pred Višim sudom u Podgorici i Privrednim sudom u Podgorici.
Više državno tužilaštvo je nadležno da postupa pred višim sudom u krivičnim stvarima.
Osnovno tužilaštvo postupa:
Osnovni sud
Osnovno tužilaštvo
Bar
Bar
Berane
Berane
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Kolašin
Kolašin
Kotor
Kotor
Nikšić
Nikšić
Plav
Plav
Pljevlja
Pljevlja
Žabljak
Pljevlja
Podgorica
Podgorica
Danilovgrad
Podgorica
Rožaje
Rožaje
Ulcinj
Ulcinj
Herceg Novi
Herceg Novi
Cetinje
Cetinje
Pregled sudova
PREGLED SUDOVA SA SJEDIŠTIMA I PODRUČJIMA NA KOJIMA
VRŠE NADLEŽNOST
(Prema Zakonu o sudovima – „Sl. list CG“, br. 5/2002, 49/2004, 22/2008, 39/2011,
46/2013 i 48/2013)
Opština
Osnovni sud
Telefon
Viši sud
Telefon
Andrijevica
Berane
(051) 233-344
Bijelo Polje
(050) 431-810
Bar
Bar
(030) 313-980
Podgorica
(020) 665-376
Berane
Berane
(051) 233-344
Bijelo Polje
(050) 431-810
Bijelo Polje
Bijelo Polje
(050) 432-006
Bijelo Polje
(050) 431-810
Budva
Kotor
(032) 325-057
Podgorica
(020) 665-376
Danilovgrad
Danilovgrad
(020) 811-305
Podgorica
(020) 665-376
Žabljak
Žabljak
(052) 361-463
Bijelo Polje
(050)431-810
Kolašin
Kolašin
(020) 865-820
Bijelo Polje
(050) 431-810
Kotor
Kotor
(032) 325-057
Podgorica
(020) 665-376
Mojkovac
Bijelo Polje
(050) 432-006
Bijelo Polje
(050) 431-810
Nikšić
Nikšić
(040) 244-852
Podgorica
(020) 665-376
Plav
Plav
(051) 251-061
Bijelo Polje
(050)431-810
Plužine
Nikšić
(040) 244-852
Podgorica
(020) 665-376
Pljevlja
Pljevlja
(052) 300-036
Bijelo Polje
(050) 431-810
Podgorica
Podgorica
(020) 481-279
Podgorica
(020) 665-376
Rožaje
Rožaje
(051) 273-044
Bijelo Polje
(050)431-810
Tivat
Kotor
(032) 325-057
Podgorica
(020) 665-376
Ulcinj
Ulcinj
(030)412-026
Podgorica
(020) 665-376
Herceg Novi
Herceg Novi
(031) 324-111
Podgorica
(020) 665-376
Cetinje
Cetinje
(041) 231-933
Podgorica
(020) 665-376
Šavnik
Žabljak
(052) 361-463
Bijelo Polje
(050)431-810
Pregled sudova
Privredni sud
Telefon
Apelacioni sud
Telefon
Upravni sud
Telefon
Bijelo Polje
(050) 431-355
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Bijelo Polje
(050) 431-355
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Bijelo Polje
(050) 431-355
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Bijelo Polje
(050) 431-355
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Bijelo Polje
(050) 431-355
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Bijelo Polje
(050) 431-355
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Bijelo Polje
(050) 431-355
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Bijelo Polje
(050) 431-355
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Bijelo Polje
(050) 431-355
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Podgorica
(020) 231-219
Podgorica
(020) 665-520
Podgorica
(020) 219-481
Download

Pregled tužilaštava ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNOG TUŽIOCA