Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. –
02.12.11
Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické
akademie Brno ve Stuttgartu. Jednalo se o studenty VOŠ sociálně-právní.
Naše návštěva byla pokračováním v již velmi dobře nastavené spolupráci s pedagogickou
školou ve Stuttgartu-Botnangu. (Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik).
Cílem naší návštěvy bylo seznámení se se stylem sociální práce v Německu a návštěva
sociálních zařízení ve městě Stuttgart.
Díky naším čilým kontaktům s evangelickou pedagogickou školou byla naše návštěva
výborně připravena.Všechna navštívena zařízení jsou zřizována evangelickou společností
"eva".
Na začátku pobytu, dne 28.11.11, byla na programu návštěva partnerské školy ve StuttgartuBotnangu.. Studenti obou škol se již znali z říjnové návštěvy v Brně. Zúčastnili jsme se
setkání studentů botnangské školy při příležitosti adventní bohoslužby. Zpívali jsme německé
i české koledy, poslechli jsme si vánoční příběh.Tímto mohli čeští studenti rovněž aktivně
vyzkoušet své jazykové komunikační schopnosti v němčině. Příjemně prožitý čas jsme
ukončili společným obědem, který pro nás připravila třída, která byla v říjnu na návštěvě v
Brně.
Odpoledne jsme se účastnili alternativní prohlídky města pořádanou "Trottwar" (alternativa
"Nového prostoru" u nás).Prováděl nás bývalý bezdomovec. Mohli jsme vnímat nejenom
krásu a přepych Stuttgartu, nýbrž i to, jak se město stará o své sociálně potřebné občany.
V úterý, 29.11.2011, rozděleni do dvou skupin následovala návštěva "Scout" – zařízení pro
těžce vychovatelné chlapce. Dojem na nás zanechala prohlídka zařízení a také skutečnost, že
pedagogická a sociální práce s těmito hochy je úspěšná ze 70%. Vedoucí zařízení pan Groven
nám odborně ozřejmil problematiku, kterou se v tomto zařízení zabývají. Odpoledne celá
skupina studentů navštívila "Wichernhaus" – domov pro bývalé lidi bez domova. Toto jsme
považovali za zvláště zajímavé už z důvodu, že u nás zařízení podobného druhu zatím
nemáme.
Ve středu 30.11.2011 jsme se dopoledne rozdělili do tří skupin a věnovali se návštěvě tří
různých mateřských školek.Tímto způsobem studenti získali přehled o systému předškolní
výchovy v Badensku-Würtenbergsku. Velmi mile byla vnímána skutečnost přímého kontaktu
s dětmi. Odpoledne se studenti rovněž rozdělili do tří skupin podle svého zájmu a jazykové
vybavenosti (AJ, NJ) a navštívili následující zařízení: utečenecký tábor v Heumadenu, hospic
a Gradmannhaus – zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou a demencí. .
Čtvrtý den (1.12.2011) našeho společného pobytu ve Stuttgartu jsme se opět rozdělili do dvou
skupin, abychom mohli navštívit Yasemin- poradenské místo pro dívky a ženy především
tureckého původu ohrožené nuceným sňatkem a zařízení pro mladistvé (dětský domov)
Wilhempflege. Především Yasemin byla pro studenty velmi zajímavá, protože tato
problematika je pro nás nová a podobná zařízení v ČR nemáme. Velmi se nám rovněž líbila
odborná přednáška p.Kuhna z Wilhempflege o systému péče o nezletilé a mladistvé v případě,
že se o ně nemůže nebo nechce starat biologická rodina. Prohlídka zařízení byla pro nás
rovněž přínosem.
Zbytek dne jsme věnovali individuální prohlídce města, muzeí a vánočních trhů.
Náš dík patří "Kulatému stolu " za poskytnutí financí potřebných na uskutečnění pobytu.
Také bych chtěla poděkovat p. Böhmovi, učiteli z pedagogické školy v Botnangu za
perfektní organizaci našeho pobytu. Pan Böhm má ve škole na starosti výměnné pobyty a
kontakty s jinými školami v zahraničí.
Děkujeme rovněž studentům z partnerské školy za doprovod do zařízení a překlad do
angličtiny pro studenty, kteří nemluví německy.
Velmi vysoce si ceníme nově vzniklých příležitostí a kontaktů pro praxe našich studentů ve
Stuttgartu a opačně. V dubnu 2012 byla na své dlouhodobé praxi v jednom z navštívených
zařízení naše studentka a nyní (podzim 2012) jsou na své dlouhodobou praxi v Brně, v MŠ
Poláčkova v Líšni dvě studentky z partnerské školy ze Stuttgartu.
Renáta Michálková
učitelka NJ a koordinátorka pobytu
Bericht über den Besuch von Studierenden und Dozenten der Evang. Akademie Brno
in Stuttgart vom 27.11. – 02.12.11
Im Zeitraum vom 27.11. bis 02.12.11fand im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Stadt
Stuttgart und der Stadt Brünn eine Studienreise statt, an der 26 Studierende und 4
Dozentinnen der Evangelischen Akademie aus Brünn teilnahmen. Der Studienschwerpunkt
der Studierenden ist Sozialarbeit und Sozialrecht.
Mit unserem Besuch knüpften wir an die Zusammenarbeit mit der Evang. Fachschule für
Sozialpädagogik in Stuttgart-Botnang an, und zwar ganz konkret an den Besuch der
Botnanger Studierenden und deren Lehrer in unserer Stadt und Schule im Oktober 2011.
Das Ziel unseres Besuchs und Aufenthalts in Stuttgart lag im gezielten Kennenlernen der
Sozialarbeit und von sozialen Einrichtungen in Stuttgart.
Aufgrund der näheren Kontakte und früherer Zusammenarbeit mit der Evangelischen
Fachschule in Botnang besuchten wir Einrichtungen, die von der Evangelischen Gesellschaft
Stuttgart verwaltet werden (siehe Programm).
Am Anfang unseres Aufenthaltes, am 28.11.11, stand der Besuch an der Evang. Fachschule
in Botnang auf dem Programm. Da sich die Studierenden schon im Oktober in Brünn
kennengelernt haben, war es für sie einfach die gemeinsamen Tätigkeiten und mit ihnen
zusammenhängende Aufgaben zu bewältigen. Das gegenseitige nähere Kennenlernen haben
sie mit einer Schulbesichtigung abgeschlossen und danach folgte die Schulgemeinde. Die
Brünner Studierenden haben tschechische Weihnachtslieder vorgesungen, dann haben wir uns
gemeinsam eine Weihnachtsgeschichte angehört. So konnten die Studierenden auch ihre
Deutschkenntnisse richtig überprüfen. Die gemeinsam erlebte Zeit beeendeten wir mit einem
gemeinsamen Mittagessen, die für uns Botnanger Studierende vorbereitet haben. Das haben
wir sehr nett empfunden.
Nachmittags haben wir an einer alternativen Stadtführung von Trottwar teilgenommen. Es
war für uns sehr interessant nicht nur die Pracht und der Reichtum der Stadt zu sehen. Wir
konnten auf dieser Weise wahrnehmen , wie die Stadt seinen sozialbedürftigen Bewohnern
seine Hilfe leistet und sich um sie kümmert.
Am Dienstag, den 29.11.2011, in zwei Gruppen geteilt folgte der Besuch von „Scout“ - einer
Einrichtung für schwer erziehbare Jungen. Beeindruckend war sowohl die Besichtigung des
Hauses als auch die Tatsache, dass die pädagogische Arbeit mit den problematischen
Jugendlichen hier zu 70% erfolgreich ist. Herr Groven hat uns sehr angagiert und fachlich
diese Problematik erläutert.
Nachmittags hat die ganze Gruppe das Wichernhaus - ein Heim für ehemalige Obdachlose
besucht. Diese Problematik fanden wir höchst interessant, vor allem deswegen, weil wir
solche Einrichtungen in unserem Land nicht haben.
Mittwoch, den 30.11.2011 haben wir uns vormittags in drei Gruppen geteilt und uns dem
Besuch von drei verschiedene Kindertagesstätten gewidmet. So konnten die Studierenden
einen Einblick in die Vorschulpädagogik in Baden-Würtenberg bekommen. Es war für sie
sehr nett und beeindruckend in den direckten Kontakt mit den Kindern kommen zu dürfen.
Nachmmitags haben wir je nach der Interesse der Studierenden und Möglichkeit der
jeweiligen Einrichtung wieder neue drei Gruppen gebildet um Flüchtlingsdorf in Heumaden,
Hospiz und Gradmannhaus für Menschen mit Demenz in Kaltental zu besichtigen.
Am vierten Tag unseres Aufenthaltes in Stuttgart, dem 1.12.2011 haben wir in zwei Gruppen
geteilt die Beratungsstelle für Zwangsheirat Yasemin und Jugendhilfeeinrichtung
Wilhempflege besucht.
Vor allem Yasemin war von groer Interesse, da wir solche Einrichtungen in unserem Land
nicht kennen und diese Problematik für unsere Studierenden neu war.
Sehr hoch schätzten wir sowohl den fachlichen Vortrag über Jugendhilfe in Deutschland von
Herrn Kuhn, als auch die Möglichkeit einer Besichtigung der Einrichtung.
Den Rest des Tages konnten wir dem individuellen Besuch der Stadt und des
Weihnachtsmarktes widmen und so die weihnachtliche Atmosphäre der Stadt genießen.
Hiermit möchten wir uns recht herzlich bei Herrn Dietmar Böhm aus der Fachhochschule
Botnang bedanken, für die perfekte Vorbereitung und Organisation unseres Aufenthaltes,
seine Bereitwilligkeit und für seine Betreuung die ganze Zeit.
Unser Dank geht auch an die Studierenden der Botnanger Schule aus dem Oberkurs, die uns
in die Einrichtungen begleitet und ins Englische übersetzt haben (nicht alle tschechischen
Studierende verstanden Deutsch).
Was wir sehr hoch schätzen sind die neuentstandenen Möglichkeiten des Praktikums sowohl
für Brünner Studierenden in Stuttgart, als auch für Stuttgarter Studierende in Brünn. Auf
dieser Weise kann die gegenseitege Zusammenarbeit auf allen Ebenen entwickelt werden. An
diesem Schwerpunkt wollen wir weiter arbeiten.
Nicht an der letzten Stelle schätzen wir sehr hoch die schöne und sehr angenehme
Unterbringung in der Jugendherberge der Stadt Stuttgart. Die herrliche Ausssicht auf die
Stadt, sowie die schönen, bequemen Zimmer und die köstliche Verpflegung haben dazu
beigetragen, dass wir uns sehr wohl gefühlt haben und viele neue Erfahrungen und Erlebnisse
nach Hause mitnehmen konnten.
Renáta Michálková
Dozentin der Evangelischen Akademie in Brünn
Download

Zpráva o pobytu ve Stuttgartu