STVOREN
STVOREN JE
JE PUNTO
PUNTO EVO,
EVO, EVOLUCIJA
EVOLUCIJA KOJA
KOJA
2
3
SE
SE VOZI
VOZI
Sledeća generacija tehnologije. Inovativni dizajn do poslednjeg detalja. Sveobuhvatna
paleta motora koja je ikada viđena. Sigur nost sutrašnjice (budućnosti) na putevima
današnjice (sadašnjosti). Evolucija je stigla sa Puntom EVO. Ona je za svakoga. Otkrijte
restilizaciju spoljašnjosti, kao i komfor i uglađenost (rafiniranost) inovirane unutrašnjosti,
kabinsku opremu za komunikaciju i navigaciju koja vas ne ometa tokom vožnje, čitav
spektar ekonomičnih i ekoloških motora sa revolucionar nim, novim MultiAir sistemom i
novim elementima bezbednosti kao standardnim, koji predstavljaju značajan napredak
u sigur nosti vozača i putnika. Pustite promene u pogon. Evolucija koja se vozi.
n
Ambientalna svetla
SVAKA PRAVA PROMENA UVEK POČINJE
4
5
IZNUTRA
Punto
Evo
redefiniše
stilska
ograničenja.
Prostrani
i
ergonomski
dizajnirani
unutrašnji prostori linijski su rešeni, posebno u oblastima ventilacionih otvora i
centralne konzole. Paleta različitih materijala omogućava da se personalizuje svaki
e n t e r i j e r. G o r n j i d e o j e n a g l a š e n p r e c i z n o m l i n i j o m i m a t e r i j a l i m a k o j i s u p r i j a t n i n a
d o d i r, d o k a m b i j e n t n o s v e t l o b l a g o o s v e t l j a v a p r o s t o r i s p r e d p u t n i č k o g s e d i š t a .
Niz finih detalja kompletira evoluciju dizajna: okviri obojeni kodiranim bojama,
fabrički presvučeni paneli vrata i tapacirung sedišta, sa inovativnom ergonomijom
i estetikom.
SNAGA
JE SRCE
SRCE EVOLUCIJE
EVOLUCIJE
SNAGA JE
6
7
n
n
Novi sistem za upravljanje usisnim ventilima
Novi MultiAir sistem
Najradikalniji novi dodatak je opseg 1.4 MultiAir motora sa revolucionarnim sistemom za upravljanje usisnim i izduvnim
ventilima. Rezultat je poboljšanje cirkulacije vazduha i efikasnosti sagorevanja, povećanje maksimalne snage za 12%*,
povećanje obrtnog momenta pri niskom broju obrtaja za 15%* i smanjenje potrošnje goriva za 16%*. Takođe se značajno
smanjuje emisija štetnih gasova i poboljšava odziv (elastičnost) motora. Ovaj značajan korak u razvoju benzinskih
motora takođe je propraćen evolucijom dizel palete: druga generacija Multijet Common Rail sistema za ubrizgavanje
ustupa mesto motoru 1.3 Multijet Euro 5 koji je ekološki čistiji i ekonomičniji.
NAJBOLJI KORACI
KORACI NAPRED
NAPRED SU
SU NAJSIGURNIJI
NAJSIGURNIJI
NAJBOLJI
n
Svetla za maglu koja prate uglove (pri
n
ABS (Sistem protiv blokiranja kočnica)
n
Hill Holder sistem za siguran polazak na
uzbrdici
zaokretanju)
n
ESP (Program elektronske kontrole
stabilnosti) sa ASR (Sistem za regulaciju
protiv proklizavanja točkova)
8
9
P u n t o E v o re d e f i n i š e st a nda rde be z be dnost i, poboljša v a juć i sv oj sigur nos ni rej ti ng
s a 7 v a z d u š n i h j a st uka uključ ujuć i z a št it ni v a z dušni ja st uk z a v oz a č e v a k ol ena kao
s t a n d a rd z a s v e mode le . Pore d t oga , put nik ć e da kre ne na sv oje dugo putovanj e
p o t p u n o r a st e re ć e n , z a hv a ljujuć i usv a ja nju brojnih pomoć nih sist e ma z a kontrol u
v o z i l a : Hi l l Ho l d e r sist e m koji poma ž e v oz a č u da la ko oba v i pola ske sa uzbrdi ca,
p re d n j a sv e t l a z a ma glu sa a kt iv nom uga onom ka r a kt e r ist ikom koja omogućava da s e
s v e t l a z a ma g l u a u t oma t ski post a v lja ju u pr a v c u z a okre t a nja upr a v lja č a i us avrš eni
A BS , E BD i E S P s i st e mi.
Broj cilindara, položaj
Prečnik i hod (mm)
Radna zapremina (cc)
Standard emisije izduvnih gasova
Stepen kompresije
Max. snaga po EC: KW (KS) pri obrtajima
Vršni obrtni moment po EC: Nm (kgm) pri obrtajima
Razvodni ventilski sistem
Napajanje gorivom
Paljenje
active - dynamic
fun
active - dynamic
fun
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
EKITSIRETKARAK EKČINHET
MOTOR
1.2 8V 65 KS
Benzinski
1.4 8V 77 KS
Benzinski
4 u redu, poprečno napred
4 u redu, poprečno napred
70.8 x 78.9
72.0 x 84.0
1242
1368
Euro 4
Euro 4
11.0 : 1
11.0 : 1
48 (65) 5500
57 (77) 6000
102 (10.4) 3000
115 (11.7) 3250
SOHC
(sa mehaničkim podizačem ventila)
SOHC
(sa mehaničkim podizačem ventila)
elektronsko MPI
elektronsko MPI
digitalno elektronski kontrolisano
statičko paljenje
digitalno elektronski kontrolisano
statičko paljenje
na prednje točkove
na prednje točkove
hidraulična
hidraulična
5 + 1R
5 + 1R
–
–
Dualdrive™ elektro servo upravljač
Dualdrive™ elektro servo upravljač
10.9
10.9
TRANSMISIJA
Pogon
Komanda kvačila
Menjač, broj stepeni prenosa
Menjač, na zahtev (kupca)
UPRAVLJAČKI SISTEM
Zupčasta letva i zupčanik
Krug okretanja (m)
KOČNICE - D (disk) - T (doboš)
sa ABS +ESP
sa ABS + ESP
Prednje: Ø (mm)
D 257 (ventilisane)
D 257 (ventilisane)
Zadnje: Ø (mm)
T 203
T 228
Prednje
nezavisno
McPherson,
teleskopski amortizeri
nezavisno
McPherson
teleskopski amortizeri
stabilizatorska poluga
Zadnje
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga..
Hidraulični amortizeri
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga.
Hidraulični amortizeri
OSLANJANJE
DIMENZIJE*
Razmak osovina (mm)
Prednji / zadnji trag točkova (mm)
Dužina (mm)
Širina / visina neopterećenog vozila (mm)
2510
2510
1473 / 1466
1473 / 1466
4065
4065
1687 / 1490
1687 / 1490
VDA zapremina prtljažnika (dm3)
275
275
VDA zapremina prtljažnika sa oborenim zadnjim sedištima (dm3) max.
1030
1030
175/65 R 15 - 185/65 R 15 195/55 R 16
175/65 R 15 - 185/65 R 15 195/55 R 16 - 205/45 R 17
1015 (3d) - 1030 (5d)
1025 (3d) - 1040 (5d)
400 / 900
400 / 1000
45
45
TOČKOVI
Pneumatici
MASA-GORIVO
Masa praznog vozila (kg)
Masa za vuču sa kočnicom / bez kočnice (kg)
Zapremina rezervoara za gorivo (litara)
PERFORMANSE
Maksimalna brzina (km/h)
155
165
Ubrzanje (sec): 0do 100 km/h
14.5
13.2
POTROŠNJA GORIVA
Prema propisu 2004/3/EC
u gradu (l/100km)
7.3
7.5
van grada (l/100km)
4.8
5.0
kombinovano (l/100km)
5.7
5.9
135
139
Kombinovano, izduvna emisija CO2 (g/km)
Vrednosti za potrošnju goriva i emisije CO2 izmerene su prema standardnim testovima koji su u saglasnosti sa propisom CEE 1999/100/EC. Ove vrednosti mogu da se razlikuju od stvarnih
 Odgovara
za približno 13 kg metana pri pritisku od 200 bara.

Natural Power (prirodni gas) nije pogodan za vuču.
dynamic - emotion
fun - sport
active - dynamic
emotion
active - dynamic
emotion
active - dynamic
fun
1.4 8V 77 KS
Benzinski - Euro 5 - Start&Stop
1.4 8V 77 KS
Prirodni gas- Euro 5
1.4 8V 77 KS
LPG
1.4 16V MULTIAIR 105 KS
Benzinski - Euro 5 - Start&Stop
4 u redu, poprečno napred
4 u redu, poprečno napred
4 u redu, poprečno napred
4 u redu, poprečno napred
72.0 x 84.0
72.0 x 84.0
72.0 x 84.0
72.0 x 84.0
1368
1368
1368
1368
Euro 5
Euro 5
Euro 4
Euro 5
11.0 : 1
11.1 : 1
11.1 : 1
10.8 : 1
57 (77) 6000
57 (77) 6000 benzin
51 (70) 6000 metan
57 (77) 6000
77 (105) 6500
115 (11.7) 3250
115 (11.7) 3000 benzin
104 (10.6) 3000 metan
115 (11.7) 3000
130 (13.2) 4000
SOHC
(sa mehaničkim podizačem ventila)
SOHC
(sa mehaničkim podizačem ventila)
SOHC
(sa mehaničkim podizačem ventila)
SOHC
(Multiair sistem na usisnoj strani)
elektronsko MPI
elektronsko MPI,
fazno sekvencijalno
elektronsko MPI, fazno sekvencijalno
fazni brizgači
za LPG
elektronsko MPI,
sekvencijalno elektronsko ubrizgavanje
digitalno elektronski kontrolisano
statičko paljenje
digitalno elektronski kontrolisano
statičko paljenje
digitalno elektronski kontrolisano
statičko paljenje
digitalno elektronski kontrolisano
statičko paljenje
na prednje točkove
na prednje točkove
na prednje točkove
na prednje točkove
hidraulična
hidraulična
hidraulična
hidraulična
5 + 1R
5 + 1R
5 + 1R
6 + 1R
Dualogic™ robotizovan 5 + 1R
–
–
–
Dualdrive™ elektro servo upravljač
Dualdrive™ elektro servo upravljač
Dualdrive™ elektro servo upravljač
Dualdrive™ elektro servo upravljač
10.9
10.9
10.9
10.9
sa ABS + ESP
sa ABS + ESP
sa ABS + ESP
sa ABS + ESP
D 257 (ventilisane)
D 257 (ventilisane)
D 257 (ventilisane)
D 257 (ventilisane)
T 228
D 264
T 228
T 228 - D 264 za Sport model
nezavisno
McPherson
teleskopski amortizeri
stabilizatorska poluga
nezavisno
McPherson, teleskopski amortizeri
stabilizatorska poluga
sa sferičnom spojnicom (zglobom)
nezavisno
McPherson, teleskopski amortizeri
stabilizatorska poluga
sa sferičnom spojnicom (zglobom)
nezavisno
McPherson,
teleskopski amortizeri,
stabilizatorska poluga
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga.
Hidraulični amortizeri
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga.
Hidraulični amortizeri
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga.
Hidraulični amortizeri
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga. .
Hidraulični amortizeri
2510
2510
2510
2510
1473 / 1466
1473 / 1466
1473 / 1466
1473 / 1466
4065
4065
4065
4065
1687 / 1514
1687 / 1490
1687 / 1490
275
200
252
275
1030
570
615
1030
175/65 R 15 - 185/65 R 15 195/55 R 16 - 205/45 R 17
185/65 R 15 195/55 R 16
185/65 R 15 T 195/55 R 16
185/65 R 15 - 195/55 R 16 205/45 R 17
1025 (3d) - 1040 (5d)
1170 (3d) - 1185 (5d)
1025 (3d) - 1040 (5d)
1060 (3d) - 1075 (5d)
400 / 1000
–
400 / 1000
400 / 1000
45
45 l benzin / 84 l metan
45 l benzin / 38 l LPG
45
165
162 benzin / 156 metan
165
185
13.2
14.9 benzin / 16.9 metan
13.2
10.8
benzin (l/100 km)
metan (kg/100 km)
7.4/6.9 sa Dualogic™
7.9
5.4
7.5 benzin / 9.4 LPG
7.5
4.7/4.6 sa Dualogic™
5.4
3.5
5.0 benzin / 6.2 LPG
4.7
5.7/5.4 sa Dualogic™
6.3
4.2
5.9 benzin / 7.4 LPG
5.7
132/124 sa Dualogic™
149
115
139 benzin / 119 LPG
134
vrednosti potrošnje i emisije vozila, zavisno od aktuelnih uslova korišćenja vozila.
* Moguće je odstupanje od datih vrednosti dimenzija, zavisno od točkova / pneumatika.
active - dynamic
fun
emotion - fun
sport
MOTOR
Broj cilindara, položaj
Prečnik i hod (mm)
Radna zapremina (cc)
Standard emisije izduvnih gasova
Stepen kompresije
Max. snaga po EC: KW (KS) pri obrtajima
Vršni obrtni moment po EC: Nm (kgm) pri obrtajima
Razvodni ventilski sistem
Napajanje gorivom
Paljenje
1.4 16V MULTIAIR TURBO 135 KS
Euro 5 Start&Stop
1.3 16V MULTIJET
75 KS
4 u redu, poprečno napred
4 u redu, poprečno napred
72.0 x 84.0
69.6 x 82.0
1368
1248
Euro 5
Euro 4
9.8 : 1
17.6 : 1
99 (135) 5000
55 (75) 4000
206 (21) 1750
190 (19.4) 1750
SOHC (Multiair sistem
na usisnoj strani)
DOHC
(sa mehaničkim podizačem ventila)
elektronsko MPI,
fazno sekvencijalno sa
turbokompresorom i međuhlađenjem
Multijet direktno
ubrizgavanje "Common Rail" sa
fiksnom geometrijom turbine i međuhlađenjem
digitalno elektronski kontrolisano
statičko paljenje
tokom takta sabijanja
na prednje točkove
na prednje točkove
hidraulična
hidraulična
5 + 1R
5 + 1R
–
–
Dualdrive™ elektro servo upravljač
Dualdrive™ elektro servo upravljač
10.9
10.9
TRANSMISIJA
Pogon
Komanda kvačila
Menjač, broj stepeni prenosa
Menjač, na zahtev (kupca)
UPRAVLJAČKI SISTEM
Zupčasta letva i zupčanik
Krug okretanja (m)
KOČNICE - D (disk) - T (doboš)
sa ABS + ESP
sa ABS + ESP
Prednje: Ø (mm)
D 284 (ventilisane)
D 257 (ventilisane)
Zadnje: Ø (mm)
D 264
T 228
Prednje
nezavisno
McPherson,
teleskopski amortizeri,
stabilizatorska poluga
nezavisno
McPherson,
teleskopski amortizeri,
stabilizatorska poluga
Zadnje
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga.
Hidraulični amortizeri
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga.
Hidraulični amortizeri
OSLANJANJE
DIMENZIJE*
Razmak osovina (mm)
Prednji / zadnji trag točkova (mm)
Dužina (mm)
Širina / visina neopterećenog vozila (mm)
2510
2510
1473 / 1466
1473 / 1466
4065
4065
1687 / 1490
1687 / 1490
VDA zapremina prtljažnika (dm3)
275
275
VDA zapremina prtljažnika sa oborenim zadnjim sedištima (dm3) max.
1030
1030
185/65 R 15 - 195/55 R 16 205/45/ R 17
175/65 R 15 - 185/65 R 15 195/55 R 16 - 205/45 R 17
1155 (3d) - 1170 (5d)
1090 (3d) - 1105 (5d)
400 / 1000
400 / 1000
45
45
TOČKOVI
Pneumatici
MASA-GORIVO
Masa praznog vozila (kg)
Masa za vuču sa kočnicom / bez kočnice (kg)
Zapremina rezervoara za gorivo (litara)
PERFORMANSE
Maksimalna brzina (km/h)
Ubrzanje (sec): 0 do 100 km/h
200 - 205 (Sport)
165
8.5
13.6
POTROŠNJA GORIVA
Prema propisu 2004/3/EC
u gradu (l/100 km)
7.3
6.2
van grada (l/100 km)
4.6
3.5
kombinovano (l/100 km)
5.6
4.5
129
119
Kombinovano, izduvna emisija CO2 (g/km)
Vrednosti za potrošnju goriva i emisije CO2 izmerene su prema standardnim testovima koji su u saglasnosti sa propisom CEE 1999/100/EC. Ove vrednosti mogu da se razlikuju od stvarnih
* Moguće je odstupanje od datih vrednosti dimenzija, zavisno od točkova / pneumatika.
emotion
sport
dynamic - emotion
fun - sport
dynamic - emotion
fun - sport
active - dynamic
fun
1.3 16V MULTIJET 75 KS
Euro 5 - Start&Stop - DPF
1.3 16V MULTIJET
90 KS
1.3 16V MULTIJET 95 KS
Euro 5 - Start&Stop - DPF
1.6 16V MULTIJET 120 KS
Euro 5 - DPF
4 u redu, poprečno napred
4 u redu, poprečno napred
4 u redu, poprečno napred
4 u redu, poprečno napred
69.6 x 82.0
69.6 x 82.0
69.6 x 82.0
79.5 x 80.5
1248
1248
1248
1598
Euro 5
Euro 4
Euro 5
Euro 5
16.8 : 1
17.6 : 1
16.8 : 1
16.5 : 1
55 (75) 4000
66 (90) 4000
70 (95) 4000
88 (120) 3750
190 (19.4) 1750
200 (20.4) 1750
200 (20.4) 1500
320 (32.6) 1750
DOHC
(sa mehaničkim podizačem ventila)
DOHC
(sa mehaničkim podizačem ventila)
DOHC
(sa mehaničkim podizačem ventila)
DOHC
(sa mehaničkim podizačem ventila)
Multijet direktno
Multijet direktno
ubrizgavanje "Common Rail" sa
ubrizgavanje "Common Rail" sa
fiksnom geometrijom turbine i međuhlađenjem fiksnom geometrijom turbine i međuhlađenjem
Multijet direktno
Multijet direktno
ubrizgavanje "Common Rail" sa
ubrizgavanje "Common Rail" sa
fiksnom geometrijom turbine i međuhlađenjem fiksnom geometrijom turbine i međuhlađenjem
tokom takta sabijanja
tokom takta sabijanja
tokom takta sabijanja
tokom takta sabijanja
na prednje točkove
na prednje točkove
na prednje točkove
na prednje točkove
hidraulična
hidraulična
hidraulična
hidraulična
5 + 1R
5 + 1R
5 + 1R
6 + 1R
–
Dualogic™, robotizovan 6 + 1R
Dualogic™, robotizovan 6 + 1R
–
Dualdrive™ elektro servo upravljač
Dualdrive™ elektro servo upravljač
Dualdrive™ elektro servo upravljač
Dualdrive™ elektro servo upravljač
10,9
10.9
10.9
10.9
sa ABS + ESP
sa ABS + ESP
sa ABS + ESP
sa ABS + ESP
D 257 (ventilisane)
D 284 (ventilisane)
D 284 (ventilisane)
D 284 (ventilisane)
T 228
T 228
T 228
D 264
nezavisno
McPherson,
teleskopski amortizeri,
stabilizatorska poluga
nezavisno
McPherson,
teleskopski amortizeri,
stabilizatorska poluga
nezavisno
McPherson,
teleskopski amortizeri,
stabilizatorska poluga
nezavisno
McPherson,
teleskopski amortizeri,
stabilizatorska poluga
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga.
Hidraulični amortizeri
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga.
Hidraulični amortizeri
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga.
Hidraulični amortizeri
povezani točkovi, torziona osovina
i torziona poluga.
Hidraulični amortizeri
2510
2510
2510
2510
1473 / 1466
1473 / 1466
1473 / 1466
1473 / 1466
4065
4065
4065
4065
1687 / 1490
1687 / 1490
1687 / 1490
1687 / 1490
275
275
275
275
1030
1030
1030
1030
175/65 R 15 - 185/65 R 15 195/55 R 16 - 205/45 R 17
185/65 R 15 - 195/55 R 16 205/45 R 17
185/65 R 15 - 195/55 R 16 205/45 R 17
185/65 R 15 - 195/55 R 16 205/45 R 17
1090 (3d) - 1105 (5d)
1130 (3d) - 1145 (5d)
1130 (3d) - 1145 (5d)
1190 (3d) - 1205 (5d)
400 / 1000
400 / 1000
400 / 100
400 / 100
45
45
45
45
165
175
178
190 Emotion - 193 Sport
13.6
11.9
11,7
9.6
5.2
5.9/5.5 sa Dualogic™
5.3/5.0 sa Dualogic™
5.8
3.5
3.7/3.7 sa Dualogic™
3.5/3.5 sa Dualogic™
3.8
4.1
4.5/4.4 sa Dualogic™
4.2/4.1 sa Dualogic™
4.5
108
119/115 sa Dualogic™
110/107 sa Dualogic™
119
vrednosti potrošnje i emisije vozila, zavisno od aktuelnih uslova korišćenja vozila.
SPORT
Siva
Bordo
Kesten
braon
Crna
Crna
Crvena
Crna
Siva
Crna
Lajsne instrument table
Siva
Plava
Siva
Bordo
Kesten
braon
Crna
Red
Crna
Crna
Kod enterijera
182
234
260
210
390
391
527
519
649
PASTELNE
**
*
**
176 Egzotično crveno
*
*
**
*
*
*
**
**
*
**
141 Tango crveno
296 Ambijentalno belo
475 Rokenrol plavo
METALIK
354 Brit pop plavo
360 Akustično zeleno
494 Esid džez plavo
595 Hemijski sivo
634 Andergraund sivo
750 Progresivno crno
760 Šlager (pop) belo
876 Krosover crno
FUN
SPORT
Verzije Dynamic i Emotion sa svetlo obojenim karoserijama imaju branike sa metalnim umecima, u nijansi Dark (tamni) Metal..
Verzije Dynamic i Emotion sa tamno obojenim karoserijama imaju branike sa metalnim umecima, u nijansi Carbon (crni) Metal..
EMOTION
*
**
348 Tehno haus sivo
Kožna sedišta
AŽOK
KOŽA
FUN
EMOTION
DYNAMIC
active
Plava
DYNAMIC
USKLAĐIVANJE BOJA / TAPACIRUNG
GNURICAPAT / AJOB EJNAVIĐALKSU
Siva
Fabrička boja
Dynamic
Emotion
Fun
Sport
Boja
Crna
Crna
Crna
Crna
Centralna konzola
Crna
Crna
Crna
Crna
408
471
472
473
Kod enterijera
PASTELNE
**
*
**
176 Egzotično crveno
*
*
**
*
*
*
**
**
*
**
141 Tango crveno
296 Ambijentalno belo
475 Rokenrol plavo
METALIK
*
**
348 Tehno haus sivo
354 Brit pop plavo
360 Akustično zeleno
494 Esid džez plavo
595 Hemijski sivo
634 Andergraund sivo
750 Progresivno crno
760 Šlager (pop) belo
876 Krosover crno
Verzije Dynamic i Emotion sa svetlo obojenim karoserijama imaju branike sa metalnim umecima, u nijansi Dark (tamni) Metal.
Verzije Dynamic i Emotion sa tamno obojenim karoserijama imaju branike sa metalnim umecima, u nijansi Carbon (crni) Metal..
materijal
Siva Active 182
DyNAMiC
Dynamic plava 234
Bordo Dynamic 210
materijal
DyNAMiC
materijal
DyNAMic
Siva Dynamic 260
emotion
emotion
Crna Emotion 391
kestenbraon Emotion 390
materijal
unutraŠnjost
tsojnŠartunu
active
FUN
Fun crna/siva 519
Fun crvena/crna 527
FABRICS
FUN
FABRICS
SPORT
Crna Sport 649
LEATHER
dynamic/EMOTION/FUN/SPORT
Crna koža 408 /471/472/473
PASTELNE
475
Ambijentalno belo
876
Krosover crno
Rokenrol plavo
n
nn
Egzotično crveno
nn
n
Hemijski sivo
CILLATEM
354
360
Akustično zeleno
Esid džez plavo
n
n
750
nn
Progresivno crno
Šlager (pop) belo
i Emotion sa svetlo obojenim karoserijama
imaju odbojnike sa metalnim umecima, u nijansi Dark
Metal (tamni metal)
nn
141
634
760
n
nn
494
595
Tehno haus sivo
Brit pop plavo
n Dynamic
176
348
METALLIC
BOJE KAROSERIJE
ENLETSAP
EJIRESORAK EJOB
296
n
Andergraund sivo
nn
nn
Tango crveno
n
Modeli Dynamic i Emotion sa tamno obojenim karoserijama imaju odbojnike sa metalnim umecima, u
nijansi Carbon Metal (crni metal)
www.puntoevo.rs
ovlaŠćeni uvoznik: fiat automobili srbija
diler:
Nivoi opreme i varijante mogu da se menjaju zavisno od specifičnih zakona i zahteva tržišta. Informacije u ovoj publikaciji samo su indikativne. Fiat zadržava pravo da radi bilo kakve promene na modelima opisanim u ovoj publikaciji, bilo kada, iz tehničkih i marketinških razloga. Fiat
Download

Untitled - Fiat Automobili Srbija