CA R S YS T E M I I
K ATALO G
K ATA L O G
CARSYSTEM B&H d.o.o.
Vladike Platona 5
78430 PRNJAVOR
BOSNA I HERCEGOVINA
tel. 051 663 476
fax. 051 660 873
e-mail: [email protected]
Art.-Nr. 139.768
a trademark of
a trademark of
Sistemi prave uspjeh
CARSYSTEM je ime brenda VOSSCHEMIE čije je sjedište u Uetersenu
blizu Hamburga – u Njemačkoj.
Početak CARSYSTEM-a je razvoj poliester gitova za reparaturu vozila.
VOSSCHEMIE ima više od 50 godina iskustva u proizvodnji poliester
gitova i vodeći je dobavljač u Evropi.
Sa 58 partnera u 52 zemlje CARSYSTEM je jedan od vodećih dobavljača
industrije za reparaturu vozila.
Sve od jednog
dobavljača? Mi smo
prava Kompanija.
Sa povećanjem zahtjeva kupaca i želje za jednim dobavljačem, mi smo proširili našu
ponudu. Danas, možemo obezbjediti sve što treba za profesionalnu reparaturu vozila.
Sa preko 1200 proizvoda i sistema CARSYSTEM može zadovoljiti sve zahtjeve lakirnica.
Vrhunski proizvodi su garancija za najbolji rezultat.
Naš sistem menadžmenta kvaliteta, koji je uveden 1995, je klasificiran kao
DIN EN ISO 9001:2000 što garantuje konstantan standard kvalitete.
:
Sadržaj
Brusni materijali ........................................ 7
Kitovi ......................................................... 31
Zaštitne folije i trake ................................. 43
Lakiranje .................................................. 53
Sredstva za poliranje ................................ 75
Brtvila i premazi ........................................ 89
Čišćenje .................................................... 105
Lična zaštita.............................................. 113
Pribor ........................................................ 123
Setovi proizvoda ....................................... 129
: BR USN I
MAT E RI JAL I
8
: B R U S NI M ATE RIJALI
Greenline Grip
150 mm - 6.1 rupa
> Oblast primjene
Standarndi čičak brusni papir za gruba i završna brušenja svih boja i
pripremnih materijala. Sadrži zaštitni sloj protiv prašine i radi dužeg vjeka
trajanja kao i odličnu završnicu.
> Karakteristike
Greenline Grip je visoko kvalitetni brusni papir za mašinsko brušenje
površine.
Greenline Grip se ističe svojom abrazivnošću, dugotrajnošću i veoma
finom završnom obradom.
> Potrebna oprema
Ekscentar brusilica sa Excenter Multi Premium podloškom, Excenter
Back Pad Multi plus ili Excenter Back Pad Multi podloškom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
141.000
P 40
50
Min. kol.
500
141.001
P 60
50
500
141.002
P 80
50
500
141.003
P 100
100
1000
141.004
P 120
100
1000
141.006
P 150
100
1000
141.007
P 180
100
1000
141.008
P 220
100
1000
141.009
P 240
100
1000
141.010
P 280
100
1000
141.011
P 320
100
1000
141.012
P 360
100
1000
141.013
P 400
100
1000
141.014
P 500
100
1000
141.015
P 600
100
1000
141.016
P 800
100
1000
: B R U SNI MAT E RIJALI
9
150 mm - 9 rupa
> Oblast primjene
Brusni papir sa čičak podlogom za gruba i završna brušenja svih boja i
pripremnih materijala. Sadrži zaštitni sloj protiv prašine i radi dužeg vjeka
trajanja kao i odlični završni sloj.
> Karakteristike
Greenline Grip je visoko kvalitetni brusni papir za mašinsko brušenje
površine.
Greenline Grip se ističe svojom abrazivnošću, dugotrajnošću i veoma
finom završnom obradom.
> Potrebna oprema
Ekscentar brusilica sa Excenter Back Pad podloškom Multi, Multi Plus i
Multi Premium.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.017
P 40
50
500
141.018
P 60
50
500
141.019
P 80
50
500
141.020
P 100
100
1000
141.021
P 120
100
1000
141.022
P 150
100
1000
141.023
P 180
100
1000
141.024
P 220
100
1000
141.025
P 240
100
1000
141.026
P 280
100
1000
141.027
P 320
100
1000
141.028
P 360
100
1000
141.029
P 400
100
1000
141.030
P 500
100
1000
141.031
P 600
100
1000
141.032
P 800
100
1000
> B ru s n i m ateri jal i
Greenline Grip
1 0 : B R U S NI M ATE RIJALI
Greenline Grip
150 mm - 15 rupa
> Oblast primjene
Brusni papir sa čičak podlogom za standardne poslove grubog, srednjeg
i finog brušenja materijala, presvučen slojem protiv zapunjavanja prašine
što ga čini dugotrajnijim i stvara odličnu završnicu brušenja.
> Karakteristike
Novi CS-Greenline Grip sa 15 rupa je dugotrajan brusni papir suvo
mašinsko brušenje površine.
Koristi se za perfektnu završnicu brušenja prije lakiranja.
Specijalno je dizajniran za brušenja svih boja i vrste boje i za rad
najrazličitijim metodama (mašinsko ili ručno brušenje).
> Potrebna oprema
Ekscenter brusilica sa Excenter Back Pad Multi Premium, Multi Plus ili
Multi podloškom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
145.084
P 40
50
Min. kol.
500
145.085
P 60
50
500
145.086
P 80
50
500
145.087
P 100
100
1000
145.088
P 120
100
1000
145.089
P 150
100
1000
145.090
P 180
100
1000
145.091
P 220
100
1000
145.092
P 240
100
1000
145.093
P 280
100
1000
145.094
P 320
100
1000
145.095
P 360
100
1000
145.096
P 400
100
1000
145.097
P 500
100
1000
145.098
P 600
100
1000
145.099
P 800
100
1000
Greenline Grip Foam
150 mm - 15 rupa
> Oblast primjene
Brusni papir na spužvici za završno brušenje, matiranje i obradu filera. Za
brušenje starih lakova i novih dijelova.
> Karakteristike
Greenline Foam upotpunjava našu dobro znanu Greenline seriju brusnih
papira sa novim brusnim papirom od 15 rupa, koji je obložen spužvom
sa stražnje strane. Ovaj novi abraziv je dostupan u granulacijama od
P400 do P800.
U suštini, Greenline Foam je identičan našim Greenline brusnim papirima sa 15 rupa, ali sa spužvicom sa stražnje strane. Ova spužvica
omogućava fino završno brušenje i abraziv podnosi brušenje težih
područja poput ivica, uglova i krivina.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
145.122
P 400
20
Min. kol.
20
145.123
P 500
20
20
145.124
P 600
20
20
145.125
P 800
20
20
: B R U SNI MAT E RIJALI
11
70 x 125 mm
> Oblast primjene
Čičak brusni papir sa premazom protiv prašine za grubo i srednje grubo
brušenje poliester gitova, filera i lakova.
> Karakteristike
Greenline Grip je postojan zbog svoje dobre abrazivnosti, dugotrajnosti i
veoma fine završnice kod visokih granulacija.
> Potrebna oprema
Ručno, koristeći ručni držač Topline Sanding Blok 125.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.907
P 40
50
500
141.908
P 60
50
500
141.909
P 80
50
500
141.910
P 100
100
1000
141.911
P 120
100
1000
141.912
P 150
100
1000
141.913
P 180
100
1000
141.914
P 220
100
1000
141.915
P 240
100
1000
141.916
P 320
100
1000
141.917
P 360
100
1000
141.918
P 400
100
1000
Greenline Grip
70 x 198 mm
> Oblast primjene
Brusni papir na čičak s premazom protiv prašine za grubo i srednje
grubo brušenje plastičnih punioca, zaštitnih boja i boja.
> Karakteristike
Greenline Grip je jako izdržljiv brusni papir za mašinsko brušenje
površine.
Greenline Grip je izuzetan zbog svoje abrazivnosti, postojanosti I veoma
fine završnice pri visokim granulacijama.
> Potrebna oprema
Ručno, koristeći ručni držač Topline Sanding Blok 198.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.919
P 40
50
500
141.920
P 60
50
500
141.921
P 80
50
500
141.922
P 100
100
1000
141.923
P 120
100
1000
141.924
P 150
100
1000
141.925
P 180
100
1000
141.926
P 220
100
1000
141.927
P 240
100
1000
141.928
P 320
100
1000
141.929
P 360
100
1000
141.930
P 400
100
1000
> B ru s n i m ateri jal i
Greenline Grip
1 2 : B R U S NI M ATE RIJALI
Greenline Grip
70 x 400 mm
> Oblast primjene
Brusni papir na čičak s premazom protiv prašine za grubo i srednje
grubo brušenje plastičnih punioca, zaštitnih boja i boja.
> Karakteristike
Greenline Grip je jako izdržljiv brusni papir za mašinsko brušenje
površine.
Greenline Grip je izuzetan zbog svoje abrazivnosti, postojanosti I veoma
fine završnice pri visokim granulacijama.
> Potrebna oprema
Ručno, koristeći ručni držač Topline Sanding Blok 400.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
141.943
P 40
50
Min. kol.
500
141.944
P 60
50
500
141.945
P 80
50
500
141.946
P 100
100
1000
141.947
P 120
100
1000
141.948
P 150
100
1000
141.949
P 180
100
1000
141.950
P 220
100
1000
141.951
P 240
100
1000
141.952
P 320
100
1000
141.953
P 360
100
1000
141.954
P 400
100
1000
Greenline Grip
115 x 230 mm
> Oblast primjene
Brusni papir na čičak s premazom protiv prašine, za grubo i srednje
grubo brušenje plastičnih punioca, zaštitnih boja i boja.
> Karakteristike
Greenline Grip je jako izdržljiv brusni papir za mašinsko brušenje
površine.
Greenline Grip je izuzetan zbog svoje abrazivnosti, postojanosti I veoma
fine završnice pri visokim granulacijama.
> Potrebna oprema
Ručno, koristeći ručni držač Topline Sanding Blok 230.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
141.931
P 40
50
Min. kol.
500
141.932
P 60
50
500
141.933
P 80
50
500
141.934
P 100
100
1000
141.935
P 120
100
1000
141.936
P 150
100
1000
141.937
P 180
100
1000
141.938
P 220
100
1000
141.939
P 240
100
1000
141.940
P 320
100
1000
141.941
P 360
100
1000
141.942
P 400
100
1000
: B R U SNI MAT E RIJALI
13
115 x 280 mm
> Oblast primjene
Abraziv sa premazom protiv prašine za grubo i srednje grubo brušenje
poliesterskih punioca, zaštitnih boja i boja.
> Karakteristike
Greenline Grip je jako izdržljiv brusni papir za mašinsko brušenje
površine.
Greenline Grip je izuzetan zbog svoje abrazivnosti, postojanosti I veoma
fine završnice pri visokim granulacijama.
> Potrebna oprema
Kružnom brusilicom ili ručno koristeći Topline blok za brušenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
141.875
P 40
50
Min. kol.
500
141.876
P 60
50
500
141.877
P 80
50
500
141.878
P 100
100
1000
141.879
P 120
100
1000
141.880
P 150
100
1000
141.881
P 180
100
1000
141.882
P 220
100
1000
141.883
P 240
100
1000
141.884
P 320
100
1000
Greenline
230 x 280 mm
> Oblast primjene
Visoko kvalitetni brusni material za grubo, srednje i fino brušenje polyester cement gitova (kitova), filera i materijala za farbanje.
> Karakteristike
Greenline Grip je jako izdržljiv brusni papir za mašinsko brušenje
površine.
Greenline Grip je izuzetan zbog svoje abrazivnosti, postojanosti I veoma
fine završnice pri visokim granulacijama.
> Potrebna oprema
Ručno koristeći Topline blok za brušenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.885
P 40
50
500
141.886
P 60
50
500
141.887
P 80
50
500
141.888
P 100
100
1000
141.889
P 120
100
1000
141.890
P 150
100
1000
141.891
P 180
100
1000
141.892
P 220
100
1000
141.893
P 240
100
1000
141.894
P 320
100
1000
141.895
P 400
100
1000
141.896
P 600
100
1000
> B ru s n i m ateri jal i
Greenline
1 4 : B R U S NI M ATE RIJALI
Greenline
Rolna 115 x 50 m
> Oblast primjene
Abraziv sa premazom protiv prašine za grubo i srednje grubo brušenje
poliesterskih punioca, zaštitnih boja i boja.
> Karakteristike
Greenline Grip je jako izdržljiv brusni papir za mašinsko brušenje
površine.
Greenline Grip je izuzetan zbog svoje abrazivnosti, postojanosti I veoma
fine završnice pri visokim granulacijama.
> Potrebna oprema
Kružna brusilica ili ručno, koristeći Topline blok za brušenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
141.897
P 40
1
Min. kol.
5
141.898
P 60
1
5
141.899
P 80
1
5
141.900
P 100
1
5
141.901
P 120
1
5
141.902
P 150
1
5
141.903
P 180
1
5
141.904
P 220
1
5
141.905
P 240
1
5
141.906
P 320
1
5
Greenline Flex
115 mm x 25 m rolna
> Oblast primjene
Vrlo fleksibilni abraziv za ručno brušenje rubova, oblina i teško
dostupnih mjesta.
Flexibilna i spužvasta podloška smanjuje rizik oštećivanja površine
tokom brušenja.
> Potrebna oprema
Ručno.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
142.636
P 150
1
Min. kol.
5
142.637
P 180
1
5
142.638
P 220
1
5
142.640
P 240
1
5
142.641
P 280
1
5
142.642
P 320
1
5
142.643
P 400
1
5
142.644
P 500
1
5
142.645
P 600
1
5
142.646
P 800
1
5
: B R U SNI MAT E RIJALI
15
150 mm - 6 rupa
> Oblast primjene
Visoko kvalitetni brusni papir sa čičak podlogom za grubo i završno
brušenje svih auto lakova. Sadrži zaštitni sloj protiv prašine radi dužeg
vijeka trajanja kao i odličnu završnicu kod visokih granulacija.
> Potrebna oprema
Ekscentar brusilica sa Excenter Back Pad-grubom, tvrdom ili mekanom
podloškom u zavisnosti od granulacije.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.440
P 40
50
500
137.441
P 60
50
500
137.442
P 80
50
500
137.443
P 100
100
1000
137.444
P 120
100
1000
137.445
P 150
100
1000
137.446
P 180
100
1000
137.447
P 220
100
1000
137.448
P 240
100
1000
137.449
P 280
100
1000
137.450
P 320
100
1000
137.451
P 360
100
1000
137.452
P 400
100
1000
137.453
P 500
100
1000
137.454
P 600
100
1000
137.455
P 800
100
1000
Masterline Grip
150 mm - 9 rupa
> Oblast primjene
Visoko kvalitetni brusni papir sa čičak podlogom za gruba i završna
brušenja svih auto lakova. Posebni sloj protiv prašine omogućava izuzetnu dugotrajnost i kvalitetan završni rad kod velikih granulacija.
> Potrebna oprema
Ekscentar brusilica sa Excenter Back Pad grubom, tvrdom ili mekanim
podloškom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
137.456
P 40
50
Min. kol.
500
137.457
P 60
50
500
137.458
P 80
50
500
137.459
P 100
100
1000
137.460
P 120
100
1000
137.461
P 150
100
1000
137.462
P 180
100
1000
137.463
P 220
100
1000
137.464
P 240
100
1000
137.465
P 280
100
1000
137.466
P 320
100
1000
137.467
P 360
100
1000
137.468
P 400
100
1000
137.469
P 500
100
1000
137.470
P 600
100
1000
137.471
P 800
100
1000
> B ru s n i m ateri jal i
Masterline Grip
1 6 : B R U S NI M ATE RIJALI
Coarseline Grip
150 mm - 6 rupa
> Oblast primjene
Čičak brusni papir za grubo brušenje filera, GRP, metala i plastike.
> Potrebna oprema
Excenter brusilica sa Excenter podložkom grubim ili Excenter podložak
grubi Premium.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
138.408
P 40
50
Min. kol.
500
138.409
P 60
50
500
138.410
P 80
50
500
138.412
P 120
50
500
138.413
P 150
50
500
Coarseline Grip
150 mm - 9 rupa
> Oblast primjene
Čičak brusni papir za grubo brušenje filera, GRP, metala i plastike.
> Potrebna oprema
Excenter brusilica sa Excenter podložkom grubim ili Excenter podložak
grubi Premium.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
138.414
P 40
50
Min. kol.
500
138.415
P 60
50
500
138.416
P 80
50
500
138.418
P 120
50
500
138.419
P 150
50
500
Finishline Plus
150 mm – bez rupa
> Oblast primjene
Mrežasti brusni papir za perfektnu završnicu visoko sjajnih lakova, mineralnih i želatinoznih površina.
> Karakteristike
Finishline Plus je idealan za fino brušenje i može se koristiti u mnogim
područjima primjene.
Finishline Plus obezbjeđuje veoma glatku završnicu površine i može se
koristiti za mokro ili suvo brušenje. Mrežasti sistem sprečava zapunjavanje brusnog papira. Rezultat toga je perfektna završnica površine i
duži vijek trajanja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
146.069
P 800
10
Min. kol.
60
146.075
P 1000
10
60
146.070
P 1500
10
60
146.071
P 2000
10
60
146.072
P 3000
10
60
: B R U SNI MAT E RIJALI
17
80 mm - bez rupa
> Oblast primjene
Mrežasti brusni papir za perfektnu završnicu kod visoko sjajnih lakova.
> Karakteristike
Finishline Plus je idealan za fino brušenje i može se koristiti u različite
namjene.
Finishline Plus omogućava veoma glatku završnu površinu i može se
koristiti i za suvo i za mokro brušenje. Mrežasti sistem sprečava zapunjavanje brusnog papira. To čini da je rezultat perfektna završna površina i
produžuje vijek trajanja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
146.062
P 800
10
Min. kol.
500
146.074
P 1000
10
500
146.066
P 1500
10
500
146.067
P 2000
10
500
146.068
P 3000
10
500
Topline WP A
230 x 280 mm
> Oblast primjene
Dugotrajni vodobrusni papir za mokro brušenje svih vrsta boja.
> Potrebna oprema
Ručno brušenje s Topline Sanding Block-om.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
136.666
P 240
100
1000
136.667
P 280
100
1000
136.668
P 360
100
1000
136.669
P 400
100
1000
136.670
P 500
100
1000
136.671
P 600
100
1000
136.672
P 800
100
1000
136.673
P 1000
100
1000
136.674
P 1200
100
1000
> B ru s n i m ateri jal i
Finishline Plus
1 8 : B R U S NI M ATE RIJALI
Topline WP S
230 x 280 mm
> Oblast primjene
Vodobrusni papir za mokro brušenje svih vrsta boja.
> Potrebna oprema
Ručno brušenje s Topline Sanding Block-om.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
136.675
P 60
50
Min. kol.
500
136.676
P 80
50
500
136.677
P 120
50
500
136.678
P 180
50
500
136.679
P 220
100
1000
136.680
P 240
100
1000
136.681
P 280
100
1000
136.682
P 320
100
1000
136.683
P 360
100
1000
136.684
P 400
100
1000
136.685
P 500
100
1000
136.686
P 600
100
1000
136.687
P 800
100
1000
136.688
P 1000
100
1000
136.689
P 1200
100
1000
136.690
P 1500
100
1000
136.691
P 2000
100
1000
Classicline Soft Pad
140 x 115 mm
> Oblast primjene
Ručno brušenje kontura, oblina i teško pristupačnih dijelova.
> Karakteristike
Jako savitljiva i prigodna za sve tipove oblina, ne formira oštre ivice.
Može se koristiti za suvo ili mokro brušenje.
> Potrebna oprema
Ručna
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
138.924
medium P220 - P280
40
160
138.925
fine P320 - P400
40
160
138.926
super fine P400 - P500
40
160
138.927
ultra fine P800 - P1200
40
160
Topline Soft Pad
140 x 115 mm
> Oblast primjene
Ručno brušenje rubova, oblina i teško dostupnih mjesta za izuzetno finu
završnu obradu.
> Karakteristike
Visoke elastičnosti, prikladan za sve obline, ne stvara oštre rubove. Može
se koristiti za mokro i suho brušenje.
> Potrebna oprema
Ručno.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.251
medium P280 - P360
40
40
126.252
fine P400 - P500
40
40
126.253
super fine P600 - P800
40
40
126.254
ultra fine P1200 - P1500
40
40
: B R U SNI MAT E RIJALI
19
Disk za čišćenje
> Oblast primjene
Disk za mehaničko uklanjanje mekih materijala poput premaza za šasije,
zaštite od udara kamenčića, zaptivajućih sredstava kao i hrđe. Rad ne
biva oštećen diskom.
> Potrebna oprema
Univerazalna pneumatska brusilica, maks. brzina (o/min): Ø 100 mm =
6,000 Ø 150 mm = 4,000
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
127.999
100 mm
10
Min. kol.
50
128.000
150 mm
10
50
Topline Mattflex
disk za matiranje
> Oblast primjene
CRVENA: za matiranje novih površina, starih boja i aluminija.
SIVA: za matiranje površine prije lakiranja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
136.275
crvena / 200 mm
20
200
136.273
crvena / 150 mm
20
200
136.274
siva / 150 mm
20
200
Topline Mattflex
matflex u rolni
> Oblast primjene
CRVENA: za matiranje novih površina, starih boja i aluminija
SIVA: za matiranje površine prije lakiranja
ZLATNA: za pripremu površine kod osjetljivih nijansi boja
BIJELA: za matiranje vrlo osjetljivih boja u kombinaciji s Prep & Scuff.
Matiranje plastičnih površina u kombinaciji s Bite-om.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
136.267
Crvena / 115 mm x 10 m
1
10
136.266
siva / 115 mm x 10 m
1
10
138.399
zlatna / 115 mm x 10 m
1
10
138.400
bijela / 115 mm x 10 m
1
10
> B ru s n i m ateri jal i
Stripping Disc
2 0 : B R U S NI M ATE RIJALI
Topline Mattflex
matflex - sječeni
> Oblast primjene
CRVENA: za matiranje novih površina, starih boja i aluminija.
SIVA: za matiranje površina karoserije prije farbanja
ZLATNA: za pripremu karoserija za tačkaste popravke sa osjetljivim
nijansama boja.
BIJELA: za matiranje vrlo osjetljivih boja u kombinaciji s Prep & Scuff.
Matiranje plastičnih površina u kombinaciji s Bite-om.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
136.276
crvena / 152 x 229 mm
10
280
136.277
siva / 152 x 229 mm
10
280
138.405
zlatna / 152 x 229 mm
10
280
138.406
bijela / 152 x 229 mm
10
280
Prep & Scuff
Gel za matiranje
> Oblast primjene
Matira, čisti i odmašćuje površine karoserije u jednom koraku. Prep &
Scuff treba koristiti u kombinaciji sa Topline Mattflex-om, koji znatno
povećava učinkovitost matiranja i brušenja.
> Karakteristike
Gel na vodenoj bazi s prirodnim mineralima i sastojcima za
odmašćivanje. Teško dostupna mjesta mogu se obraditi s Prep četkom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.547
svijetlo siva / gel za matiranje,
1,3 kg
6
6
137.548
svijetlo zelena / gel za matiranje, 5 kg
4
4
137.779
trošilac za 5kg
1
1
138.301
Prep-četka / 4 cm
1
36
Bite
Gel za matiranje plastike
> Oblast primjene
Matira,čisti i odmašćuje plastične komponente odjednom .Ukoliko se
upotrebljava Bite nije neophodno višestruko tretiranje plastičnih komponenti. Nakon tretiranja Bite-om, plastična komponenta se mora preći
plastičnom podlogom prije uobičajenog farbanja. Bite pasta se koristi u
kombinaciji sa proizvodima za matiranje Topline Mattflex gold/white.
> Karakteristike
Gel na vodenoj bazi sa prirodnim mineralima i specijalnim sastojcima
za odmašćivanje plastičnih komponenti. Teško pristupačnim dijelovima
možete prići specijalnom Prep četkom .
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
138.807
siva / gel za matiranje, 560 gr
6
Min. kol.
6
138.301
Prep-četka / 4 cm
1
36
: B R U SNI MAT E RIJALI
21
kružna brusilica
> Opis
Visoko kvalitetna jednoručna Excenter, na zračni pogon.
> Karakteristike
Niske vibracije i buke, unutarnje ležište otporno na prašinu, domet 2.5 i
5 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.293
Domet 2,5 mm
1
1
141.294
Širina 5 mm
1
1
CP Palm Sander II
Excentar brusilica
> Oblast primjene
Nova CP Palm Sander brusilica je pogodna za brušenje sa obe ruke na
velikim površinama. Može se koristiti za grubo (5mm orbita) i fino (2.5mm
orbita) brušenje.
> Karakteristike
Zahvaljujući produženom rukohvatu, obezbjeđeno je bolje upravljanje
mašinom. Namjenjena je posebno za potrebe željeznica, komercijalnih
vozila ili za industriju.
CP Palm Sander 2 je brusilica visokog kvaliteta kao i model za jednu
ruku, samo sa dužim rukohvatom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.062
CP Palm Sander brusilica
7220 HCVE 2,5 mm orbita
1
1
143.063
CP Palm Sander brusilica
7250 HCVE 5 mm orbita
1
1
Excenter Classic
Ekscentar brusilica
> Opis
Pneumatska ekscentar brusilica za upotrebu jednom rukom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
139.653
Orbita 5 mm
1
1
> B ru s n i m ateri jal i
CP Palm Sander
2 2 : B R U S NI M ATE RIJALI
Finish Sander RC 9332
Ekscentar brusilica 75 mm
> Opis
Ekscentar brusilica
> Karakteristike
Mala buka i vibracije, 2.5 mm orbita, za čičak brusne papire
prečnika 75 mm .
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.388
2.5 mm prečnik orbite /
75 mm Ø
1
1
144.917
Podloška za Finish Sander
brusilicu / 77 mm
1
1
Mini Sanding Machine RC 9330
Excentar brusilica
> Oblast primjene
Ova mini excenter brusilica je izvrsna za uklanjanje defekata iz završnog
laka. Koristi se sa našim Mini Sanding Discs brusnim papirima na
lijepljenje ili čičak. Stvara perfektnu, glatku i bez riseva matiranu površinu
koju je onda lako ispolirati.
> Karakteristike
Visoko kvalitetna mini excentar brusilica sa promjenljivim podloškama
prečnika 28mm. Motor se može podešavati do7500 rpm. Potrošnja
vazduha je max: 113 l/min.
Back Pad podloške na lijepljenje i čičak su u kombinaciji.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.724
Mini brusilica RC 9330
1
1
144.768
Podloška na lijepljenje za Mini
brusilicu-prečnik 28 mm
1
5
144.769
Podloška na čičak za Mini
brusilicu-prečnik 28 mm
1
5
145.538
Soft Interface Pad / Grip /
bez rupa / 32 mm
1
1
: B R U SNI MAT E RIJALI
23
univerzalna podloška, 150 mm
> Oblast primjene
Excenter Back Pad Multi Premium je podloška srednje tvrdoće. Pogodna
je za sve završne radove u auto-moto industriji, konstrukciji karoserija,
pripremi površine, vazdušnoj industriji, za željeznice, autobuse, metal i
drvne radove.
> Karakteristike
Excenter Back Pad Multi Premium je univerzalna podloška za sve orbitalne brusilice.
Ima specijalno proizvedene kanale i rupe i, kada se koristi sa novim
Greenline 15 rupa brusnim papirom, postižete do 20 % bolje usisavanje.
Ujedno ćete produžiti vijek trajanja brusnog papira.
Nadalje, nova Excenter Back Pad Multi Premium podloška ima novu i
poboljšanu vrstu čičak podloge.
Zahvaljujući sistemu sa više rupa možete koristiti sve naše brusne papire
poput 6.1 rupa, 9 rupa i 15 rupa.
Ova višenamjenska podloška se može koristiti za materijale poput
poliester filera, prajmera, kitova, boja i lakova otpornih na ogrebotine.
Takođe je pogodna za čelik, aluminijum, drvo i GRP.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.027
Čičak / više rupa / M8 i 5/16“
1
10
Excenter Back Pad Multi plus
> Oblast primjene
Rezervna podloška za univerzalnu upotrebu, od grubog do finalnog
brušenja. Pogodna za sve komercijalno dostupne mašine zahvaljujući
specijalnom adapteru i dva navoja ( M8 i 5/16“). Ø 150 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.581
Čičak podloga / više rupa
1
10
Rezervna podloška za opštu
upotrebu, 150 mm
Excenter Back Pad Multi
Univerzalna podloška, 150 mm
> Oblast primjene
Univerzalna podloška, od grubog do finalnog brušenja. Pogodna za sve
komercijalno dostupne mašine zahvaljujući specijalnom adapteru i dva
navoja ( M8 i 5/16“).
Preporučena granulacija: P 80- P 500
Vrste mašine : Excenter sa dometom 2,5 - 10 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
139.650
Držač / 6.1 - otvora / 5/16
1
Min. kol.
10
139.651
Držač / 9 - otvora / 5/16
1
10
> B ru s n i m ateri jal i
Excenter Back Pad Multi Premium
2 4 : B R U S NI M ATE RIJALI
Excenter Back Pad Coarse
Rezervna podloška - gruba, 150 mm
> Oblast primjene
Rezervna podloška za grubo brušenje.
Preporučena granulacija: P 40 - P 150.
Vrsta mašine: Excenter sa dometom od 5-10 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
138.429
6.1 - otvora / 5/16“
1
Min. kol.
10
138.430
9 - otvora / 5/16“
1
10
138.431
9 - otvora / M8
1
10
Excenter Back Pad Coarse Premium
Podloška za brusni papir - gruba, 150 mm
> Oblast primjene
Ova podloška za grubo brušenje se preporučuje za granulacije
P40 - P150.
Namjenjena je za excentar brusilice orbite 5mm do 10mm, za željeznice,
komercijalna vozila i industriju.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.411
6 + 1 rupa / 5/16“
1
10
Finish Sander Back Pad
Finish Sander Back Pad 77mm podloška
> Oblast primjene
Nova Finish Sander Back Pad 77mm podloška je rezervni dio za našu
mini brusilicu Finish sander RC9332.
> Karakteristike
Rezervni dio kod brušenja i poliranja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.917
Podloška za Finish Sander
brusilicu / 77 mm
1
1
: B R U SNI MAT E RIJALI
25
međupodloška
> Oblast primjene
Fleksibilna međupodloška za najfinija brušenja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.585
Držač / bez otvora / 150 mm
2
10
140.583
Držač / 9 - otvora / 150 mm
2
10
140.582
Držač / 6.1 - otvora / 150 mm
2
10
140.584
Držač / unverzalni / 150 mm
2
10
Soft Interface Pad
međupodloška 73 mm
> Oblast primjene
Fleksibilna međupodloška 73 mm za fino brušenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.923
Čičak podloga / Bez rupa /
73 mm
1
10
Soft Interface Pad
Međupodloška 32 mm
> Oblast primjene
Mekana Soft Interface Pad međupodloška bez rupa prečnika 32mm
služi za našu Mini Sanding mašinu RC 9330 ili Mini Sanding Block Paint
Planer. Značajno poboljšava kvalitet brušene površine.
> Karakteristike
Mekana Soft Interface Pad međupodloška bez rupa prečnika 32mm
sa Mini Sanding mašinu RC 9330 ili Mini Sanding Block Paint Planer
omogućava glatko i fino brušenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.538
Soft Interface Pad / Grip /
bez rupa / 32 mm
1
1
> B ru s n i m ateri jal i
Soft Interface Pad
2 6 : B R U S NI M ATE RIJALI
Sanding Block 125 Grip
blok za brušenje sa čičak - podloškom
> Oblast primjene
Ručna podloška za suvo brušenje sa čičak podlogom i priključkom za
usisivač.
> Karakteristike
Za upotrebu s Greenline Grip 70 x 125 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.961
2 x 4 rupa – sa cijevi za
izvlačenje prašine
1
5
Sanding Block 198 Grip
blok za brušenje sa čičak - podlogom
> Oblast primjene
Ručna podloška za suvo brušenje sa čičak podlogom i priključkom za
usisivač.
> Karakteristike
Za upotrebu s Greenline Grip 70 x 198 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.962
2 x 4 rupa – sa cijevi za
izvlačenje prašine
1
5
Sanding Block 230 Grip
blok za brušenje sa čičak - podlogom
> Oblast primjene
Ručna podloška za suvo brušenje sa čičak podlogom i priključkom za
usisivač.
> Karakteristike
Za upotrebu s Greenline Grip 115 x 230 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.963
2 x 5 rupa – sa cijevi za
izvlačenje
1
5
: B R U SNI MAT E RIJALI
27
blok za brušenje sa čičak - podlogom
> Oblast primjene
Ručna podloška za suvo brušenje sa čičak podlogom i priključkom za
usisivač.
> Karakteristike
Za upotrebu s Greenline Grip 70 x 400 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.964
2 x 7 rupa – sa cijevi za
izvlačenje prašine
1
5
Sanding Block Grip
> Oblast primjene
Ručna podloška za suvo brušenje za čičak brusne papire 150 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.439
Ručna podloška za brušenje
1
6
Ručna podloška za brušenje sa čičak - podlogom
Sanding Block Box Grip
Ručna podloška za brušenje sa čičak - podlogom
> Oblast primjene
Ručna podloška za brušenje za čičak brusne papire 150 mm,
raznih oblika.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
142.009
Set od 6 ručnih podloški za
brušenje raznih oblina
1
5
Sanding Block Korky
blok za ručno brušenje
> Karakteristike
Korky I: Blok za brušenje od plute sa rubovima pod pravim uglom.
Korky II: Blok za brušenje od plute sa zaobljenim rubovima.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.977
Korky I / 10,5 x 6 x 2,5 cm
1
10
140.978
Korky II / 10,5 x 6 x 4 cm
1
10
> B ru s n i m ateri jal i
Sanding Block 400 Grip
2 8 : B R U S NI M ATE RIJALI
Hand Back Pad
Fleksibilna podloška za čičak brusne papire, za ručnu upotrebu
> Oblast primjene
Fleksibilna podloška za čičak brusne papire, za ručnu upotrebu.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
134.285
150 mm
1
1
Min. kol.
Sanding Block Grip rund
Ručna podloška za brušenje - okrugla
- čičak
> Oblast primjene
Ručna podloška za suvo brušenje.
Čičak brusni papiri 75 mm Ø i 150 mm Ø.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
142.802
150 mm
1
1
142.779
75 mm
1
1
Sanding Block Hard
blok za ručno brušenje - tvrdi
> Oblast primjene
Tvrdi gumeni blok za mokro i suho i mokro brušenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.431
125 mm x 70 mm
1
12
: B R U SNI MAT E RIJALI
29
blok za ručno brušenje - meki
> Oblast primjene
Meki gumeni blok za mokro i suho brušenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.432
125 mm x 70 mm
1
12
Dry Coat-schwarz
Kontrolni prašak - crn
> Oblast primjene
Kontrolni prašak za pokazivanje neravnina za vrijeme brušenja.
> Karakteristike
Prašak ne sadrži otapala i ne zatvara abraziv. Uložak sa praškom staje u
aplikator.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
128.366
crna / kontrolna podloška +
2x 30 g set
1
6
132.136
crna / dopuna, 30g
1
12
Dry Coat-orange
Kontrolni prašak - narančast
> Oblast primjene
Kontrolni prašak za pokazivanje neravnina za vrijeme brušenja. Specijalno dizajniran za tamne punioce.
> Karakteristike
Prašak ne sadrži otapala i ne zatvara abraziv. Uložak sa praškom staje u
aplikator.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
133.849
narandžasta / Kontrolni prah
set sa 1 nosačem + 2 x 15g
punjenjima
1
6
133.848
narandžasta / dopuna, 15g
1
12
Control-Spray
kontrolni sprej kod brušenja
> Oblast primjene
Kontrolni sprej za označavanje nepravilnosti na površini za vrijeme
brušenja.
> Karakteristike
Brzo sušeći, bez masnoće i silikona.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.779
crna / 400 ml
1
12
> B ru s n i m ateri jal i
Sanding Block Soft
3 0 : B R U S NI M ATE RIJALI
Tape Off Disc
Disk za skidanje naljepnica
> Oblast primjene
Za brzo skidanje, bez ostataka, ukrasnih pruga, naljepnica, reklama na
vozilima itd. bez oštećivanja boje.
> Karakteristike
Mini brusilica, maksimalna brzina (o/min): 2,500
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
134.008
2 diska, 1 adapter / 90 mm
1
50
Tape Off Tool
mini brusilica
> Oblast primjene
Mini brusilica za korištenje s diskom za skidanje naljepnica. Za uklanjanje
bez ostataka folija, ukrasnih pruga, naljepnica itd.
> Karakteristike
Penumatska s reduciranom brzinom kako bi se izbjegle štete na boji.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
133.172
1 mini brusilica, 1 skidač
naljepnica
1
1
: K I T OV I
3 2 : K IT O V I
Multi
više namjenski plastični kit
> Oblast primjene
Za univerzalno korišćenje na svim metalnim podlogama ili za popravku
pocinkovanih i aluminijskih dijelova automobila.
Jedan proizvod za sve namjene.
> Karakteristike
Elastičan više namjenski kit s dobrim adhezivnim svojstvima.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
130.857
bež / 1 kg kutija uklj. utvrđivač
1
6
127.977
bež / 2 kg kutija, uklj.
utvrđivač
1
6
134.155
bež / 1.5 kg ketridž
(uključujući i učvršćivač)
1
8
132.214
bež / 2,9 kg kutija uklj.
utvđivač
1
6
128.145
bež / 9,7 kg kutija uklj.
utvrđivač
1
2
144.131
bež / 10 kg ketridž (uključujući
i učvršćivač/Spedmixer)
2
2
143.205
bež / spori / 10 kg ketridž
(uključujući i učvršćivač/Spedmixer)
2
2
145.419
bež / veoma spori / 10
kg ketridž (uključujući i
učvršćivač/Spedmixer)
2
2
Multi Green
poliester višenamjenski kit
> Oblast primjene
Za univerzalnu upotrebu na svim čeličnim, aluminijumskim, i pocinčanim
dijelovima na vozilima kao i na Glas-fiber plastici i drvenim dijelovima.
> Karakteristike
Višenamjenski kit za različite površine. Ovaj novi kit je potpuno nove
formule sa smolama i zapunjivačima najnovije generacije. To je potpuno
novi kit koji dosad nije bio u ponudi Carsystema.
Ovaj visoko tiksotropični kit karakteriše njegova visoka stabilnost tokom
nanošenja i brzo vrijeme sušenja i površina bez pora prije brušenja
. Smanjujući VOC sadržaj takođe smo doprinjeli i smanjenju emisije
razređivača.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.706
zelena / 1.6 kg (uključujući i
učvršćivač)
1
6
Multi Light
poliester višenamjenski kit
> Oblast primjene
Za univerzalno korišćenje ili fino kitovanje, veoma lako se brusi. Do 40%
brže se brusi od običnih kitova.
> Karakteristike
Veoma je lak-težinski (1.27g/ml) poliester višenamjenski kit. Posjeduje
tiksotropična svojstva. Veoma dobro se brusi.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.503
bež / 1,3 kg limenka uključ.
utvrđivač
1
6
: K IT OV I
33
Multi Silver Light
više namjenski plastični punioci
> Oblast primjene
Za univerzalno korišćenje ili fino punjenje. Odlično brušenje, do 40%
lakše u poređenju s uobičajenim puniocima.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.795
srebrna / 1,5 kg limenka
uključ. utvrđivač
1
6
140.928
srebrna / 2,3 kg ketridž
(uključ. učvršćivač)
1
6
> Ki tovi
Jako lak (1.44 g/ml) višenamjenski plastični punioc. Multi Silver Light se
nanosi veoma lako zahvaljujući tiksotrpnim svojstvima. Lako brušenje.
Obezbjeđuje apsolutno suhu površinu.
Multi Plus
Višenamjenski poliester git
> Oblast primjene
Za univerzalnu upotrebu kao zapunjavajući i fini git na svim metalnim
površinama, kao i na pocinčanim i aluminijumskim dijelovima kod
reparature.
Proizvod za sve vrste nanošenja.
> Karakteristike
Višenamjenski lagani git, bez šupljina i sa odličnim svojstvima prijanjanja.
Veoma lako brušenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
138.451
bijela / 1.6 kg kutija
(uključujući i učvršćivač)
1
6
138.453
bijela / 2.6 kg kutija
(uključujući i učvršćivač)
1
6
138.454
bijela / 8.7 kg kutija
(uključujući i učvršćivač)
1
2
Multi Soft
više namjenski poliesterski kit
> Oblast primjene
Za univerzalnu upotrebu na svim metalnim podlogama ili za popravak
pocinkovanih i aluminijskih dijelova automobila.
Jedan proizvod za sve namjene.
> Karakteristike
Elastičan kit s dobrim adhezivnim svojstvima. Može se koristiti kao
punilo zahvaljujući svojim tiksotrpnim svojstvima. Fina granulacija kod
brušenja osigurava malu potrošnju. Vrlo se lako brusi.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.206
svijetlo siva / 2 kg kutija, uklj.
utvrđivač
1
6
139.406
svijetlo siva / 1.5 kg limenka
(uključujući i učvršćivač)
1
8
138.601
svijetlo siva / 2,9 kg kutija uklj.
utvđivač
1
6
138.192
svijetlo siva / 9,7 kg kutija uklj.
utvrđivač
1
2
143.330
svijetlo sivi / spori / 10
kg ketridž (uključujući i
učvršćivač/Spedmixer)
2
2
3 4 : K IT O V I
Multi Glas Green
poliester višenamjenski kit ojačan staklenim
vlaknima
> Oblast primjene
Kit ojačan staklenim vlaknima za čelik, aluminijum i pocinčane dijelove
kao i za Glas-fiber plastiku i drvo.
> Karakteristike
Ovaj novi fiber-glas kit nema samo širok spektar površina za nanošenje
već su i značajno poboljšane osobine razmazivanja, brušenja i glatkija
površina bez pora nego što je kod konvencionalnih kitova.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.707
zelena / 1.65 kg (uključujući i
učvršćivač)
1
6
Soft
Poliester kit
> Oblast primjene
Za popunjavanje dubokih neravnina, pogodan za velike površine.
> Karakteristike
Fini kit visokog viskoziteta i optimalnog popunjavanja, veoma lako se
brusi.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
130.853
bež / 0,9 kg kutija uklj.
utvđivač
1
6
127.972
bež / 1,8 kg kutija uklj.
utvđivač
1
6
132.116
bež / 2,6 kg kutija uklj.
utvđivač
1
6
133.206
bež / 8,9 kg kutija, uklj.
utvrđivač
1
2
Fill
poliesterski kit
> Oblast primjene
Za popunjavanje dubokih neravnina i na vertikalnim površinama.
> Karakteristike
Kit visokog viskoziteta i optimalnog popunjavanja za lako brušenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
130.842
siva / 1 kg kutija uklj. utvrđivač
1
6
127.971
siva / 2 kg kutija, uklj.
utvrđivač
1
6
134.027
siva / 3 kg uložak uklj.
utvđivač
1
6
134.028
siva / 10 kg uložak uklj
utvđivač
1
2
: K IT OV I
35
Metallic
Poliester kit
> Oblast primjene
Za popunjavanje neravnina.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
130.852
srebrna / 1 kg limenka uklj.
utvđivač
1
6
127.911
srebrna / 2 kg kutija, uklj.
utvrđivač
1
6
> Ki tovi
Kit sadrži veliku količinu aluminija radi lakšeg brušenja.
Elastic weiss
poliesterski kit bijele boje
> Oblast primjene
Za popunjavanje površinskih nedostataka i neravnina. Rezultira vrlo
glatkom, neporoznom površinom.
> Karakteristike
Zahvaljujući tiksotrpnim svojstvima može se koristiti i elastični kitovi
za popunjavanje dubljih neravnina. Fina granulacija osigurava nisku
potrošnju abraziva. Vrlo lako se brusi.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
130.856
bijela / 1 kg kutija uklj.
utvrđivač
1
6
127.975
bijela / 2 kg kutija, uklj.
utvrđivač
1
6
132.115
bijela / 3 kg uložak uklj.
utvđivač
1
6
132.723
bijela / 10 kg uložak uklj.
utvđivač
1
2
143.213
bijela / spori / 10 kg ketridž
(uključujući i učvršćivač/Spedmixer)
2
2
143.810
bijela / veoma spori /
10 kg ketridž (uključujući i
učvršćivač/Spedmixer)
2
2
Elastic beige
poliesterski kit bež boje
> Oblast primjene
Za popunjavanje površinskih nedostataka i neravnina. Rezultira vrlo
glatkom, neporoznom površinom.
> Karakteristike
Zahvaljujući tiksotrpnim svojstvima može se koristiti i elastični kitovi
za popunjavanje dubljih neravnina. Fina granulacija osigurava nisku
potrošnju abraziva. Vrlo lako se brusi.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
130.855
bež / 1 kg kutija uklj. utvrđivač
1
6
127.976
bež / 2 kg kutija, uklj.
utvrđivač
1
6
128.214
bež / 3 kg uložak uklj.
utvđivač
1
6
134.026
bež / 10 kg uložak uklj
utvđivač
1
2
143.203
bež / spori / 10 kg ketridž
(uključujući i učvršćivač/Spedmixer)
2
2
3 6 : K IT O V I
Elastic green
poliester fini kit zeleni
> Oblast primjene
Fini kit za popunjavanje malih neravnina na čeliku, za Glas-fiber plastiku i
drvo ili kao završni kit za ostale kitove iz Carsystema.
> Karakteristike
Fini kit za sve površine kod reparature vozila. Ovaj novi fini modifikovani kit se lako razmazuje i ima površinu koja je jako glatka i bez pora.
Zajedno sa svojim kratkim vremenom sušenja i svojom veoma suvom
površinom ovaj kit upotpunjava ponudu TecLine Zelenog kita u programu
Carsystema.
Smanjujući VOC sadržaj takođe smo doprinjeli i smanjenju emisije
razređivača.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.708
zelena / 2.0 kg (uključujući i
učvršćivač)
1
6
Glas
poliesterski kit sa staklenim vlaknima
> Oblast primjene
Za popunjavanje posebno dubokih neravnina i za popravljanje manjih
mjesta gdje ima hrđe.
> Karakteristike
Direktno se nanosi na čelični lim.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
130.854
zelena / 1 kg kutija uklj.
utvrđivač
1
6
127.974
zelena / 1,8 kg kutija uklj.
utvrđivač
1
6
Steel
poliesterski kit za karoseriju
> Oblast primjene
Za obradu ivica karoserije, blatobrana i varova. Također pogodan za
popravak na otvorima rezervoara, kutovima vrata i vanjskim ogledalima.
> Karakteristike
Kit sa veoma velikim stepenom tvrdoće. Pogodan za specijalne
popravke.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
138.587
met/siva / 0,9 kg kutija uklj.
utvđivač
1
6
: K IT OV I
37
Flex
poliesterski kit za plastiku
> Oblast primjene
Za popravak manjih ogrebotina i pukotina na plastičnim dijelovima.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
134.796
crno-siva / 1 kg kutija uklj.
utvrđivač
1
6
> Ki tovi
Konturni kit za plastiku.
Top
Poliester kit - četka
> Oblast primjene
Za popunjavanje tragova brušenja, nepravilnosti kod kitanja, kod rubova
i kutova.
> Karakteristike
Nanosi se četkom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
127.912
bež / 1,5 kg kutija uključ.
utvrđivač
1
6
Spray
poliesterski tečni kit
> Oblast primjene
Za popunjavanje površinskih nedostataka, rupica i tragova brušenja na
velikim površinama.
> Karakteristike
Spray je 2K poliester tečni kit koji se lako brusi. Ima dobra svojstva prijanjanja na metal, drvo, poliester kit i GRP dijelove. Služi za popunjavanje
manjih i većih neravnih površina. Suši brzo i stvara površinu bez pora.
> Potrebna oprema
Garancija da se ne pojave mjehurići čak i u nepovoljnim vremenskim
uslovima, neophodno je, da nanesete izolacioni sloj od 35μm prije boje.
Za to koristite tanki 2K akrilni filer, Epoksidni filer itd. koji se ne moraju
brusiti.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
127.978
siva / 1,5 kg kutija uključ.
utvrđivač
1
6
124.315
prozirna / 1 l razređivač za
tečni kit
1
6
3 8 : K IT O V I
Spray Plus
Poliester tečni git
> Oblast primjene
Ovaj git je prvenstveno namjenjen kao površinski git za nanošenje preko
osnovnih gitova zbog svog ultra finog sastava. Zahvaljujući svojim
dobro zapunjavajućim svojstvima dobro zapunjava rupice i tragove od
brušenja, kao i neravne površine.
> Karakteristike
Spray Plus je 2K tečni git koji se lako brusi sa odličnim prijanjanjem
na metal, poliester filer ili dijelove od glas-fibera. Nije za upotrebu na
aluminijumskim i pocinčanim površinama. Sve površine trebaju biti
obrušene prije nanošenja. Ovaj git ima izbalansiranu tiksotropiju i izvrsno
razlivanje kada se nanosi i na velike površine zapunjavajući i manje i
dublje defekte. Spray Plus ima ekstremnu moć zapunjavanja i suši brzo
zahvaljujući svom sadržaju čvrste tvari. Prilikom sušenja ne ostaju rupice,
gust je i na površini suv tako da ga je veoma lako brusiti (brusni papir se
minimalno zapunjava).
Nemojte koristiti ovaj proizvod preko termoplastika, akrilnih sistema ili
bojom prajmiranih površina.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
135.597
svijetlo siva / 1.5 kg limenka
(uključujući i učvršćivač)
1
6
Liquid Putty
Poliesterski završni git
> Oblast primjene
Tečni git se koristi za popunjavanje malih površinskih defekata poput
ogrebotina i rupica prije nanošenja i za poboljšanje sloja prajmera. Može
se koristiti za popunjavanje otprilike. 3 mm dubokih oštećenja.
> Karakteristike
Tečni git je 2K poliester završni git. Namjenjen je za profesionalnu
upotrebu. Odlično prijanja za metal, git, drvo, fiberglas, katalitičke prajmere i stare/brušene OEM lakove.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.496
1kg boca (sa učvršćivačem)
1
8
Polyester Reparaturset
Komplet za poprakve od poliestera
> Oblast primjene
Za popravke rupa od hrđe i GRP komponenti.
> Karakteristike
Smole na bazi poliestera, učvršćivač i tkanina od staklenih vlakana.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.047
komplet / 250 gr
1
12
126.054
braon / set / 800 gr
1
12
: K IT OV I
39
Polyester Reparaturharz
Poliester smola za popravke
> Oblast primjene
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.049
500 gr
1
12
126.050
1000 gr
1
6
> Ki tovi
Poliester smola za korištenje sa krpama od staklenih vlakana,
podloškama od staklenih vlakana i materijalima od staklenih vlakana pri
popravkama rupa od hrđe i GRP komponenti.
Glasgewebe
Krpa od staklenih vlakana
> Oblast primjene
Za prekrivanje rupa od hrđe na nenosivim dijelovima.
Koristiti s poliesterskom smolom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
125.425
0,5 m²
1
Min. kol.
12
125.426
1,0 m²
1
12
Glasmatte
Stakleno vlakno mat
> Oblast primjene
Za prekrivanje rupa od hrđe na nenosivim dijelovima.
Koristiti s poliesterskom smolom za popravke.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
125.423
0,5 m²
1
Min. kol.
12
125.424
1,0 m²
1
12
Glasvlies
Krpa sa površinom od staklenih vlakana
> Oblast primjene
Za ojačavanje i ravnanje GRP površina.
Koristiti s poliesterskom smolom za popravke.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.421
0,5 m²
1
12
125.422
1,0 m²
1
12
4 0 : K IT O V I
Alu-Reparaturgitter
Aluminijska mreža za popravke
> Oblast primjene
Za popravljanje rupa nastalih hrđom; može se prilagoditi obliku površine
koji se obrađuje. Za upotrebu s vlaknima.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.041
25 x 20 cm
1
12
Dualmatic
Dispenzer za kit - ručni
> Oblast primjene
Precizno doziranje poliester kita i učvršćivača da se obezbjedi tačan
omjer mješanja. Količina učvršćivača koji se dodaje se može korigovati.
> Karakteristike
Mobilni, ručni uređaj za pakovanje od 3 kg. Ručni pogon.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
123.892
za 3 kg uloške
1
1
Dispenser
Pneumatski dispenzer za kit
> Oblast primjene
Precizno doziranje poliester kita i učvršćivača. veoma jednostvan
upotrebu. Tačan omjer mješanja obezbjeđuje se podešavanjem količine
učvršćivača koji se dodaje.
> Karakteristike
Čvrst, nepomični uređaj . Montira se na zid. Pneumatski rad.
A3C = za pakiranja od 3 kg.
A10C = za pakiranja od 10 kg.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
123.859
A 3C
1
Min. kol.
1
123.840
A 10C
1
1
136.912
rez. dijelovi A 3C/A 10C
1
1
: K IT OV I
41
Speedmixer
> Opis
Speedmixer proizvodi perfektno izmješan git spreman za upotrebu - homogen i bez mjehurića vazduha.
Pneumatski dispanzer za automatsko
mješanje gita
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.347
10 kg
1
1
142.937
Dizne za mješanje gita (pakovanje 100 komada)
1
5
146.955
Žute dozne za miksanje XL
(pakovanje 100 komada)
1
5
> Ki tovi
Za pakovanja gita od 10 kg.
Putty Board
plastična lopatica
> Karakteristike
Plastična lopatica za kit iz Speed miksera.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
142.889
10 komada / pakovanje
1
1
Putty Knife
čelična špahtla
> Karakteristike
Čelična špahtla s plastičnom drškom otpornom na otapala.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.435
60 mm
1
12
137.436
80 mm
1
12
137.437
100 mm
1
12
Plastikspachtel
plastična špahtla
> Oblast primjene
> Karakteristike
Nesalomiva plastična špahtla otporna na otapala, širine 12 cm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.961
115 mm
1
100
4 2 : K IT O V I
Blacky
gumena lopatica
> Oblast primjene
Gumena lopatica otporna na otapala za upotrebu sa poliesterskim
kitovima.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
137.433
100 mm x 60 mm
10
Min. kol.
10
137.434
80 mm x 50 mm
10
10
Japanspachtel
japan špahtla
> Karakteristike
Nesalomljive čelične špahtle. Komplet sa 4 različite širine
(5, 8, 10 i 12 cm)
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
139.356
1 komplet
1
10
Putty Mix Board
Ploča za miješanje gita
> Opis
Ploča za miješanje gita
> Potrebna oprema
Za miješanje gita. Nije potrebno čišćenje. Jednostavno otkinete papir
nakon upotrebe i ploča je spremna za sljedeći posao.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
142.206
Ploča za mješanje gita
1
10
: ZAŠTITNE
FOLIJE I
TRAKE
4 4 : Z A Š TIT NE F O LIJE I T RAK E
Liquid Masking
tečna zaštitna folija za automobile
> Oblast primjene
Ovaj zaštitni film na vodenoj bazi se nanosi lakirerskim pištoljem.Tečni
materijal se suši, postaje proziran i ne lijepi se. Štiti sve površine vozila
od maglice boja (na bazi razređivača i na vodenoj bazi), svih vrsta
razređivača, prašine, brusnih iskri, polirnih mrlja kao i blagih mehaničkih
oštećenja.
> Karakteristike
Lakirerski pištolj za boje na vodenoj bazi.Preporučena veličina dizne: 1.8
- 2.2 mm
> Potrebna oprema
Gravitacioni pištolj za boje na vodenoj bazi. Veličina dizne: 1.8-2.2 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
138.718
prozirna, crvena / 19 l
1
1
MMIR-Mask Film
folija za zaštićivanje - rolna
> Oblast primjene
MMIR folija za zaštićivanje - rolna služi za brzo prekrivanje velikih
površina ili dijelova vozila prije lakiranja.
> Karakteristike
Statična, zadržava boju, blago prozirna, jako otporna na habanje, postojana na temperaturama do 110 °C.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
126.204
400 cm x 150 m
1
Min. kol.
35
136.535
400 cm x 300 m
1
24
MMIR-Mask Light
folija za zaštićivanje - rolna
> Oblast primjene
MMIR folija za zaštićivanje - rolna služi za brzo prekrivanje velikih
površina ili dijelova vozila prije lakiranja.
> Karakteristike
Statična, zadržava boju, blago prozirna, jako otporna na habanje, postojana na temperaturama do 110 °C.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.544
400 cm x 150 m (centralno
uvijanje)
1
40
137.352
400 cm x 400 m (centralno
uvijanje)
1
24
143.135
500 cm x 120 m (centralno
uvijanje)
1
24
: Z A Š TIT NE FOLIJE I T RAK E
45
Easy Mask
folija za zaštićivanje - rolna
> Oblast primjene
Folija za zaštićivanje - rolna je zaštita od maglice boja za brzo prekrivanje
dijelova karoserije.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
132.183
3,8 x 200 m
1
50
MMIR-Mask Cover
folija za zaštićivanje
> Oblast primjene
MMIR-Mask folija za zaštićivanje služi za brzo prekrivanje velikih
površina ili dijelova vozila prije lakiranja.
> Karakteristike
Statična, zadržava boju, blago prozirna, jako otporna na habanje, postojana na temperaturama do 110 °C.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.552
navlaka za točkove 15˝ - 250
kom/rolna
1
1
125.555
folija za retrovizore 100
kom/rolna
1
20
MMIR Knife
nož za foliju
> Oblast primjene
Nož za sječenje pokrivne folije.
> Karakteristike
Zatvoreno sječivo štiti korisnika od ozljeda.
Šifra
Pakovanje
Min. kol.
125.437
2
48
> Z a š t i t n e fol i je i trake
Ne zadržava boju na površini.
4 6 : Z A Š TIT NE F O LIJE I T RAK E
Hand Mask
Folija za zaštićivanje
> Opis
Nova Hand je folija za zaštićivanje sa ugrađenom ljepljivom trakom za
brzo zaštićivanje prozora, vrata, branika, itd.
> Karakteristike
Folija za zaštićivanje sa ugrađenom ljepljivom trakom za lakše
zaštićivanje malih područja i površina. Ova folija se lako cijepa i lako se
rukuje s njom. Boja prijanja na nju i dostupna je u 6 različitih veličina.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.547
zaštitna folija - rolna /
0.35 x 25 m
1
1
144.549
zaštitna folija - rolna /
0.60 x 25 m
1
1
144.550
zaštitna folija - rolna /
1.00 x 25 m
1
1
144.551
zaštitna folija - rolna /
1.20 x 25 m
1
1
144.552
zaštitna folija - rolna /
1.80 x 25 m
1
1
144.553
zaštitna folija - rolna /
3.60 x 25 m
1
1
Auto Mask
zaštitni folija s ljepljivom trakom
> Oblast primjene
Folija za zaštićivanje s trakom za brzo zaštićivanje prozora, branika,
amortizera i sl.
> Karakteristike
Za korištenje s ručnim dispenzerom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
125.476
Folija-rolna 0,55 x 33 m
1
Min. kol.
40
125.517
Folija-rolna 1,8 x 33 m
1
20
133.060
Rolna 2,66 x 20 m (samo
bez ručice)
1
20
Wheel Cover
navlake za točkove
> Oblast primjene
Brzo i potpuno maskiranje točkova.
> Karakteristike
Navlake otporne na toplotu i boju od visoko kvalitenog materijala
presvučen aluminijumom. Otporne na prašinu i vodu.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
141.540
15“
4
Min. kol.
56
142.483
17“
4
56
: Z A Š TIT NE FOLIJE I T RAK E
47
Masking Paper Master
Papir za zaštićivanje
> Oblast primjene
Za prekrivanje dijelova vozila za vrijeme lakiranja.
Specijalan papir za zaštićivanje za visoko viskozne i materijale sa malim
sadržajem VOC. Takođe za HS i boje na vodenoj bazi.
> Karakteristike
Specijalno zaptiven, velike čvrstoće, otporan na otapala, papir visokog
kvaliteta. Gustoća: 40 g/m2.
Specifikacije
Pakovanje
20 cm x 450 m
1
Min. kol.
30
137.614
60 cm x 450 m
1
60
137.615
90 cm x 450 m
1
37
137.616
100 cm x 450 m
1
34
137.617
120 cm x 450 m
1
30
137.618
150 cm x 450 m
1
30
> Z a š t i t n e fol i je i trake
Šifra
137.613
Masking Paper Top
papir za zaštićivanje
> Oblast primjene
Za prekrivanje dijelova vozila za vrijeme lakiranja.
> Karakteristike
Nije porozan, čvrst, papir visokog kvaliteta. Gustoća: 40 g/m2.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
137.620
20 cm x 450 m
1
Min. kol.
30
137.621
60 cm x 450 m
1
60
137.622
90 cm x 450 m
1
37
137.624
120 cm x 450 m
1
30
137.625
150 cm x 450 m
1
30
Foam Tape
zaptivna traka od spužve
> Oblast primjene
Za profesionalno zaptivanje otvora (vrata, spojeva kalupa i haube motora). Za savršeno zaptivanje otvora i rupa
> Karakteristike
Traka bez silikona, otporna na temperature do 80 °C. Klasik: Jednostavni
oblici omogućuju jednostavnu primjenu i opću upotrebu.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
138.596
Klasik / 13 mm x 50 m
1
Min. kol.
50
138.600
Klasik / 19 mm x 35 m
1
10
4 8 : Z A Š TIT NE F O LIJE I T RAK E
Slim Tape
specijalna traka za zaštićivanje
> Oblast primjene
Traka za zaštićivanje visokog kvaliteta za specifične zahtjeve kao što je
zaštićivanje gumenih i plastičnih dijelova.
> Karakteristike
Jako tanka, fleksibilna, vodootporna traka.
Visoka otpornost na savijanje, ne ostavlja gotovo nikakve tragove na
rubovima. Otporna na temperature do 100 °C.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
133.827
18 mm x 50 m
1
160
Min. kol.
Master Tape
traka za zaštićivanje
> Oblast primjene
Profesionalna traka za lakirnice.
> Karakteristike
Vodootporna, otporna na temperature do 120 °C.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
134.814
19 mm x 50 m
1
48
134.815
25 mm x 50 m
1
36
134.816
30 mm x 50 m
1
30
134.817
38 mm x 50 m
1
24
134.818
50 mm x 50 m
1
18
Min. kol.
Master Tape II
traka za zaštićivanje
> Oblast primjene
Profesionalna traka za lakirnice.
> Karakteristike
Vodootporna, otporna na temperature do 120 °C.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
140.201
15 mm x 50 m
1
60
140.202
19 mm x 50 m
1
48
140.203
25 mm x 50 m
1
36
140.204
30 mm x 50 m
1
28
140.205
38 mm x 50 m
1
24
140.206
50 mm x 50 m
1
24
: Z A Š TIT NE FOLIJE I T RAK E
49
Top Tape
traka za zaštićivanje
> Oblast primjene
Standardna ljepljiva traka za lakirnice.
> Karakteristike
Otporna na temperature do 80°C
Specifikacije
Pakovanje
19 mm x 50 m
1
Min. kol.
48
139.264
25 mm x 50 m
1
36
139.265
30 mm x 50 m
1
32
139.266
38 mm x 50 m
1
24
139.267
50 mm x 50 m
1
24
Classic Tape
traka za zaštićivanje
> Oblast primjene
Standardna traka za zaštićivanje za sve pripremne radove.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
125.536
19 mm x 50 m
1
Min. kol.
48
125.537
25 mm x 50 m
1
36
125.538
30 mm x 50 m
1
30
125.551
38 mm x 50 m
1
24
125.559
50 mm x 50 m
1
18
Fine Line Tape Blue
traka za izvlačenje linja
> Oblast primjene
Traka za zaštićivanje za višebojna i dizajanerska lakiranja. Pogodno za
obline i duge, ravne linije.
> Karakteristike
Vodo i temperaturno otporna do 155°C, veoma otporna na otapala.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
140.083
3 mm x 33 m
1
Min. kol.
10
140.084
6 mm x 33 m
1
10
140.085
9 mm x 33 m
1
10
140.086
12 mm x 33 m
1
10
140.087
19 mm x 33 m
1
10
Silver Tape
ojačana traka
> Oblast primjene
Univerzalna traka pogodna za vezivanja kod velikih naprezanja i za
zaštitu rubova tokom brušenja.
> Karakteristike
Visoko kvalitetna premazana tkana traka visoke adhezije, otporna na
niske i visoke temperature.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
138.532
38 mm x 50 m
1
Min. kol.
24
135.715
50 mm x 50 m
1
18
> Z a š t i t n e fol i je i trake
Šifra
139.263
5 0 : Z A Š TIT NE F O LIJE I T RAK E
WR-Lifting Tape
traka za zaštićivanje kedera
> Oblast primjene
Spcijalna traka za zaštitu gumenih rubova oko vjetrobranskog stakla kao
i za prekrivanje farova, zadnjih svjetala i žmigavaca.
> Karakteristike
Sastavljena od trake za maskiranje i snažnog prozirnog plastičnog kaiša.
Otporna na vodu i temperature do 120 °C.
> Potrebna oprema
WR - dispenzer za WR trake
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
137.298
9 mm x 10 m
4
Min. kol.
24
137.312
18 mm x 10 m
4
24
137.313
25 mm x 10 m
4
24
WR-Lifting Tape Dispenser
dispenzer za WR traku
> Oblast primjene
Za čuvanje i korištenje WR Lifting traka svih širina. WR Lifing traka se ne
odmotava, ostaje čista i spremna je za upotrebu bez makaza ili noža.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.355
Za sve veličine
1
1
WM Klebeband
traka
> Oblast primjene
Ova WM traka služi za pakovanje.
> Karakteristike
Specijalna traka sa Carsystem-ovim logom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.794
50 mm x 66 m
6
36
: Z A Š TIT NE FOLIJE I T RAK E
51
Seat Covers
Prekrivači za sjedišta
> Oblast primjene
Prekrivači za sjedišta koja štite sjedišta od prljanja tokom popravke.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
142.939
Standardna veličina 500
komada / rolna
1
1
142.940
Visoko-kvalitetne / Personalizovane 500 komada / rolna /
ne-klizeće
1
1
143.334
zidni nosač
1
1
Floor Mats
Zaštitne presvlake za pod
> Oblast primjene
Zaštitne presvlake za pod služe da pod vozila ostane čist tokom popravke.
One štite pod vozila od vode, prljavštine, prašine, maziva i boje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
142.941
Visoko-kvalitetne / 500 komada / rolna
1
1
143.334
zidni nosač
1
1
Steering Wheel Covers
Zaštitna folija za volan
> Oblast primjene
Zaštitna folija za volan štiti volan od prljavštine tokom popravke.
Štiti ga od vode, prljavštine, prašine, maziva i boje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
142.942
250 m / rolna
1
1
143.725
ručni dispanzer
1
1
> Z a š t i t n e fol i je i trake
Štite sjedišta od vode, prljavštine, prašine, ulja i boje. Ne-klizeća verzija.
: L A K I R AN JE
5 4 : L A K IR A NJ E
VOC Clear 420
Bezbojni lak
> Oblast primjene
Ovaj novi VHS bezbojni lak podliježe Evropskom VOC zakonu. To je 2K
proizvod i pogodan je za sve vrste radova od mini popravki do kompletnog lakiranja.
> Karakteristike
Ovaj novi VHS bezbojni lak podliježe Evropskom VOC zakonu. To je 2K
proizvod i pogodan je za sve vrste radova od mini popravki do kompletnog lakiranja.
Ovaj 2K bezbojni lak potiče iz najnovije generacije bezbojnih lakova.
Jako je otporan na ogrebotine i UV zrake. Sadržeći najnovije sirovine ima
VOC vrijednost ispod 420g/l.
Omjer mješanja je 2:1 i ne razređuje se razređivačem. Vrijeme sušenja
može biti od 10 do 45 minuta zahvaljujući 4 različita učvršćivača. Zbog
svog brzog i kompletnog sušenja, može se polirati odmah nakon faze
sušenja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.138
2K bezbojni lak VOC 420 /
1.0 l
1
6
142.953
2K bezbojni lak VOC 420 /
5.0 l
1
4
144.140
2K VOC 420 učvršćivač
standardni / 0.5 l
1
6
144.107
2K VOC 420 učvršćivač
standardni / 2.5 l
1
8
142.954
2K VOC 420 učvršćivač
standardni / 5.0 l
1
4
144.139
2K VOC 421 učvršćivač
brzi / 0.5 l
1
6
144.108
2K VOC 421 učvršćivač
brzi / 2.5 l
1
8
142.955
2K VOC 421 učvršćivač
brzi / 5.0 l
1
4
144.445
2K VOC 423 učvršćivač
veoma brzi / 0.5 l
1
6
144.446
2K VOC 423 učvršćivač
veoma brzi / 2.5 l
1
8
144.449
2K VOC 422 učvršćivač
spori / 2.5 l
1
8
2K Clear VOC Premium
2K bezbojni lak
> Oblast primjene
Ovaj novi VOC-saglasan 2K bezbojni lak VOC Premium je Premium
bezbojni lak izvanrednih karakteristika. Njegov širok spektar nanošenja
pruža odličan završni rezultat. Premium bezbojni lak ima brilijantan sjaj
i ubrzava vaš rad. Bilo da lakirate samo jedan dio ili kompletno vozilo,
sa ovim bezbojnim lakom pokrivate čitav spektar rada a vaši kupci će to
cijeniti.
> Karakteristike
Ovaj novi 2K-bezbojni lak VOC Premium pripada najnovijoj generaciji
bezbojnih lakova na tržištu. VOC-sadržaj ovog laka je ispod < 420 g/l
i pravo je remek-djelo poslednje tehnologije. Novi 2K-Klarlack VOC
Premium ima omjer mješanja 2:1 i ne razređuje se. Samim time zadovoljava sve EU VOC zakone što doprinosi smanjenju emisije razređivača.
Lako se nanosi i ima izvrsna svojstva razlivanja, brilijantan sjaj i vrijeme
sušenja od 30 min na 60°. Zahvaljujući svom dobrom svojstvu sušenja
može se lako polirati nakon sušenja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.714
2K Premium bezbojni lak /
5.0 l
1
4
147.019
Premium učvršćivač / 2.5 l
1
0
: LAK IRANJE
55
2K Clear VOC Express
2K bezbojni lak
> Oblast primjene
2K Clear VOC Express se može koristiti za sve poslove reparature, od
mini popravki do kompletnog lakiranja vozila. Brzi bezbojni lak ubrzava
vaše vrijeme rada jer mu je vrijeme sušenja samo 15 minuta.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.713
A+B komponenta / 1.50 l
1
6
MS Clear
MS bezbojni lak
> Karakteristike
2 komponentni univerzalni bezbojni lak za brze popravke. Univerzalno
upotrebljiv za kompletna ili djelimična bojenja. Jednostavno nanošenje,
dobra stabilnost i viskoznost, visoki sjaj.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.964
transparentna / 2K MS
bezbojni lak / 5.0 l
1
4
146.966
transparentna / MS
učvršćivač / 2,5 l
1
8
> L a k i ra n je
Ovaj 2K bezbojni lak pripada najnovijoj generaciji bezbojnih lakova. Ima
VOC vrijednost manju od 420 g/l, što podliježe EU VOC zakonu. Omjer
mješanja je 2:1 i nanosi se bez dodavanja razređivača. Samim time se
smanjuje emisija razređivača. Veoma lako se nanosi i ima brilijantan
duboki sjaj i vrijeme sušenja od samo 15 minuta na 60°C. Zahvaljujući
svom brzom i potpunom sušenju, može se polirati odmah nakon faze
hlađenja.
5 6 : L A K IR A NJ E
VOC Filler 540
2K akrilni filer
> Oblast primjene
Ovaj novi filer zadovoljava Evropski VOC zakon. To je 2K proizvod i
pogodan je za sve popravke od malih popravki do kompletnog lakiranja.
> Karakteristike
Novi 2K filer VOC 540 ima izvrsna svojstva zapunjavanja.
Zahvaljujući sadržaju čvrste tvari do 70% (već izmješane), ima ekstremna
svojstva zapunjavanja i izuzetnu produktivnost. Ostavlja veoma glatku
površinu, čime se skraćuje proces brušenja i štedi brusni materijal.
2K filer VOC 540 obezbjeđuje optimalan rezultat pokrivnog sloja, bez
obzira koji system boje koristite. Veoma je postojan čak i u debelim
nanosima, pruža izvrsnu zaštitu protiv korozije i optimalno prijanjanje na
skoro sve površine.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.541
bijela / 2K filer VOC 540 A+B
komponenta / 1.25 l
1
6
144.539
siva / 2K filer VOC 540 A+B
komponenta / 1.25 l
1
6
144.540
crna / 2K filer VOC 540 A+B
komponenta / 1.25 l
1
6
144.354
bijela / 2K filer VOC 540 A
komponenta / 3.6 l
1
4
144.026
siva / 2K filer VOC 540 A
komponenta / 3.6 l
1
4
144.353
crna / 2K filer VOC 540 A
komponenta / 3.6 l
1
4
144.027
2K učvršćivač VOC 541
veoma brzi / 0.9 l
1
6
144.977
standardni 2K učvršćivač
za VOC 541 / 0.9 l
1
6
2K Filler Vario
2K akrilni filer
> Oblast primjene
2K filer Vario je fleksibilan, visoko-kvalitetni 2K akrilni filer pogodan za
upotrebu kao filer koji se brusi u tankom sloju i u standardnoj primjeni.
2K Filer Vario je novi 2K filer za sve namjene sa kojim se lako radi na
skoro svim površinama. Bezbjedan je za sve metode nanošenja što ga
čini proizvodom top-kvalitete.
> Karakteristike
Novi 2K Filler Vario ima ekstremno dobra svojstva zapunjavanja zbog
svog sadržaja čvrste tvari . Zbog svojih dobrih osobina brušenja na suvo
ili na mokro, 2K Filler Vario štedi vam vrijeme prilikom brušenja. 2K Filler
Vario pruža optimalan rezultat pokrivne boje nezavisno od sistema boje
koji koristite. Dobro raspršivanje bez curaka garantuje vam bezbjedno
nanošenje čak i u debelim slojevima , odličnu zaštitu od korozije i optimalno prijanjanje na skoro sve površine.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
147.018
A+B komponenta / 1.20 l
1
6
: LAK IRANJE
57
2K Filler Wet on Wet
2K akrilni filer mokro-na-mokro
> Oblast primjene
2K filer mokro-na-mokro je filer koji se ne brusi nakon nanošenja. Sloj
boje se direktno nanosi na filer. To doprinosi uštedi materijala prilikom
rada. Klasični filer je suvišan kada se lakiraju zamjenski dijelovi sa OEMprajmerom . Odlično razlivanje i sjaj pokazuju izvrsnost ovog filera.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.710
A+B komponenta / 1.05 l
1
6
Acryl Thinner
akrilni razređivač
> Oblast primjene
Univerzalni akrilni razređivač za podešavanje viskoziteta raspršivanja
proizvoda MS Clear, UHS Clear i HS Filler.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.479
prozirni / Akrilni razrjeđivač 5 l
1
4
Multi-Mix Cup / Lid
posude za mješanje s poklopcima
> Oblast primjene
Vrlo kvalitetna posuda za čisto i precizno miješanje svih materijala, kao
što su baze boje, lakovi, fileri i sl.
> Karakteristike
Prozirna posuda sa skalom za mješanje od 1:1 do 5:1
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.545
Posuda / 0,385 l
1
200
140.549
Poklopac / 0,385 l
1
200
140.546
Posuda / 0,75 l
1
200
140.550
Poklopac / 0,75 l
1
200
140.547
Posuda / 1,4 l
1
200
140.551
Poklopac / 1,4 l
1
200
140.548
Posuda / 2,3 l
1
100
140.552
Poklopac / 2,3 l
1
200
> L a k i ra n je
Novi 2K filer mokro-na-mokro se nanosi u jednom sloju (30 μm) i ne brusi
se. 2K filer mokro-na-mokro vam štedi vrijeme zahvaljujući svom dobrom
prijanjanju. U slučaju da imate prašinice na dijelu možete ga prebrusiti
na suvo ili na mokro. 2K filer mokro-na-mokro pruža izvrstan rezultat
sledećeg pokrivnog sloja boje bez obzira s kojim sistemom boje radite.
Ekstremno je bezbjedan za upotrebu čak i u tanjim slojevima i pruža
odličnu zaštitu od korozije i maksimalno dobro prijanjanje.
5 8 : L A K IR A NJ E
Dispenser Multi-Mix
Dozator za multi-mix posude
> Oblast primjene
Dozator visokog kvaliteta za Multi-mix posude.
> Karakteristike
Čist sistem koji štedi prostor za Multi-mix posude.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
137.664
0,385 l
1
Min. kol.
1
137.665
0,75 l
1
1
137.666
1,4 l
1
1
137.667
2,3 l
1
1
Plastic Can Empty
plastična posuda za boju
> Oblast primjene
Nova CS Plastična posuda od 0,5L , 1L i 1,8L je pogodna za čuvanje
boje. Dobro zatvarajući poklopac sprečava da boja osuši tako da se
može čuvati duži period.
> Karakteristike
Tvrda i veoma stabilna posuda sa dobro zatvarajućim poklopcem. Pakovanje sadrži 100 komada uključujući poklopce i naljepnice.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.957
100 komada u pakovanju /
0.5 l
1
1
144.958
100 komada u pakovanju /
1.0 l
1
1
145.784
100 komada u kartonu / 1.8 l
1
1
Multi-Mix Bucket
Posuda za mješanje boje
> Oblast primjene
Multi-Mix Bucket 5,5 L je posuda, koja vam je potrebna kada pravite
veće količine boje ili filera.
> Karakteristike
Multi-Mix Posuda od 5.5 l:
• je otporna na razređivač
• čvrsta je
• transparentne je boje
• je antistatična
• lako se skladišti
• ima glatke površine
Sadržaj iz posude se može lako i sigurno izručiti. Dolazi sa poklopcem i
ručkom za nošenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
144.649
36 komada pakovanje / 5.5 l
1
Min. kol.
1
145.315
poklopac / 5.5 l
1
1
: LAK IRANJE
59
Mixing Stick Black
Plastični mješač
> Oblast primjene
Mješač namjenjen za mješanje raznih proizvoda (boja, filera, itd.).
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.752
23 x 1.8 cm
100
100
Multi Strain
Cjedilo za boju
> Oblast primjene
Potrošno cjedilo za filtriranje svih boja i lakova - 190 μ, 125 μ.
> Karakteristike
Papirni lijevak s filterom od najlona.
Specifikacije
Pakovanje
125 μ
250
Min. kol.
1000
140.618
190 μ
250
1000
> L a k i ra n je
Šifra
140.624
Booth Mask
Tekućina za zaštitu komora
> Oblast primjene
Booth Mask se koristi za zaštitu od maglice boja u komori. Štiti zidove i
sisteme osvjetljavanja.
> Karakteristike
Premaz na vodenoj bazi koji se nanosi prskanjem a nakon sušenja
postaje prozirni, neljepljivi film. Ne umanjuje osvjetljenost u komori. Štiti
3 mjeseca ili približno 150 pečenja. Bio-razgradiv.
> Potrebna oprema
Mehanička šprica za nanošenje boje na vodenoj bazi. Preporučljiva
dizna: 1,8 - 2,2 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.546
prozirna / 19 l
1
1
6 0 : L A K IR A NJ E
Booth Mask Stick
Tekućina za zaštitu komora
> Oblast primjene
Booth Mask se koristi za zaštitu od maglice boja u komori. Štiti zidove i
sisteme osvjetljavanja.
> Karakteristike
Premaz na vodenoj bazi koji se može nanijeti prskanjem a nakon sušenja
postaje prozirni, neljepljivi film. Ne umanjuje osvjetljenost u komori.
> Potrebna oprema
Mehanička šprica za nanošenje boja na vodenoj bazi. Preporučljiva
dizna: 1,8 - 2,2 mm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
140.975
prozirna / 5 l
1
Min. kol.
4
140.974
prozirna / 25 l
1
1
Dust Keeper
tečnost za uklanjanje prašine s poda
> Oblast primjene
Dust Keeper se koristi u radionicama za poboljšanje kvaliteta boje, time
što, za vrijeme lakiranja, u komori smanjuje prašinu. Može se nanositi na
pod komore ili radionice kao i na rešetke.
> Karakteristike
Tečnost na vodenoj bazi koja vezuje prašinu u komori za prskanje.
> Potrebna oprema
Raspršivač pod pritiskom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.545
prozirno / 19 l
1
1
2K High-Speed Klarlack
bezbojni lak za brze popravke
> Oblast primjene
Pogodan za lakiranje malih dijelova i kod mini popravki.
> Karakteristike
2K High Speed Clear Coat je 2K bezbojni lak ekstremno otporan na
ogrebotine, na UV zrake, benzin i klimatske uticaje.
Ima veoma fin mlaz i dobru atomizaciju. Veoma brzo suši, lako se polira i
ima dug vijek trajanja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.990
transparentna / 200 ml
1
6
: LAK IRANJE
61
2K High-Speed Grundierfüller
primer filler za brze popravke
> Oblast primjene
Pogodan za prajmiranje malih dijelova i kod mini popravki.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.988
svijetlo siva / 200 ml
1
6
2K EP High-Speed Grundierfüller
Epoksi primer filler za brze popravke
> Oblast primjene
Pogodan za prajmiranje malih dijelova i kod mini popravki.
> Karakteristike
2K EP High Speed Primer Filler je višenamjenski epoksidni prajmer filer
sa najboljim prijanjanjem i anti-korozivnim svojstvom za čelik, pocinčan
čelik i aluminijum. Ima odlične karakteristike i može se nanositi mokrona-mokro. Sprej ima varijabilnu diznu tako da može propuštati manje
ili više materijala. Ovaj prajmer filer ne sadrži izocijanat i otporan je na
razređivač, lako se brusi, na suvo ili mokro. Može se direktno prelakirati
sa akrilnim bojama i lakovima.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.989
svijetlo siva / 200 ml
1
6
Spot Blender
spot blender za prelaze
> Oblast primjene
Spot – Blender je idealan za mini popravke i ušpricavanje 2K bezbojnih
lakova kao i 2K akrilnih boja. Za prelaznu zonu između novog i starog
laka, nakon nanošenja novog laka.
> Karakteristike
Spot – Blender u spreju sa veoma dobrim djelimičnim osobinama
utapanja.
Sprej ima veoma fino raspršivanje mlaza. Rezultat je homogeno razlivanje u prelaznoj zoni. To znači da ćete imati manje troškove poliranja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.987
prozirna / 400 ml
1
12
> L a k i ra n je
2K High Speed Primer Filler je univerzalni prajmer filer za obrušene
površine stare boje i metala. Ima veoma dobar mlaz, dug vijek trajanja in
e sadrži izocijanat.
Sprej ima varijabilnu diznu tako da može propuštati manje ili više materijala. Ovaj prajmer filer ne sadrži izocijanat i otporan je na razređivač,
lako se brusi, na suvo ili mokro. Može se direktno prelakirati sa akrilnim
bojama i lakovima (na bazi vode ili otapala).
6 2 : L A K IR A NJ E
Silicone Remover
Silikonsko čistilo
> Oblast primjene
Čistač u spreju za sve poslove čišćenja prije lakiranja.
> Karakteristike
Za sigurno uklanjanje prljavštine, masnoće, ulja, silikona, voska, katrana,
ljepila itd. Ovo silikonsko čistilo sadrži srednje neagresivni razređivač,
ima antistatički efekat, veoma brzo vrijeme isparavanja i zaista mnogo
doprinosi.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.984
bezbojna / 400 ml
1
12
Plastic Cleaner
antistatični čistač plastike
> Oblast primjene
Čistač plastike za sve automobilske / kamionske plastične dijelove, unutarnje i vanjske. Takođe se može koristiti i kod mini popravki.
> Karakteristike
Za sigurno uklanjanje prljavštine, masnoće, ulja, silikona, voska, katrana,
ljepila itd. Ovaj čistač plastike ima antistatički efekat, veoma brzo vrijeme
isparavanja i zaista mnogo doprinosi.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.985
bezbojna / 400 ml
1
12
Plastic Primer
prajmer za plastiku
> Oblast primjene
Prajmer za plastiku za sve automobilske / kamionske plastične dijelove,
unutarnje i vanjske. Takođe se može koristiti i kod mini popravki.
> Karakteristike
Prajmer za plastiku ima odlično prijanjanje na sve plastične dijelove
vozila poput branika, nadograđenih spojlera, poklopaca retrovizora itd.
Veoma brzo isparava, može odlično da posluži, veoma brzi suši i može
se direktno prelakirati sa akrilnim bojama i lakovima
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.986
bezbojna / 400 ml
1
12
: LAK IRANJE
63
1K High Build Primer
1K debeloslojni prajmer
> Oblast primjene
Novi CS-Primer 1K High Build (debeloslojni prajmer) može se koristiti za
više različitih poslova zapunjavanja.
- Za brze popravke oštećene površine kod dijelova koji se lakiraju.
- Može se koristiti za mini popravke ili kompletno lakiranje novog dijela
> Karakteristike
Novi CS-Primer 1K High Build je jedno-komponentni debeloslojni prajmer/
filer u spreju (odmah spreman za upotrebu).Specijalno je stvoren da popuni i prajmira obrušene ogrebotine i neravne površine prije nanošenja boje.
> L a k i ra n je
Primer 1K High Build stvara sloj debljine iste kao kad ga nanosite
špricom.
Korišćenje ovog prajmera u spreju znači da zaštićivanje vozila svodite na
minimum. Takođe izbjegavate čišćenje šprice i miksanje komponenti, što
vodi uštedi i materijala i vremena.
- Odlično prijanjanje na metal.
- Debeli sloj, odlične osobine zapunjavanja.
- Brzo sušenje.
- Lako brušenje.
- Kompatibilan sa svim vrstama lakova.
- Bez hromata.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.246
svijetlo siva / 450 ml
1
6
145.603
tamno siva / 450 ml
1
6
145.604
bijela / 450 ml
1
6
Lackiergrundierung
Osnovna boja
> Oblast primjene
Osnovna i pripremna boja za sve vrste premaza boja.
> Karakteristike
Na nitro-celuloznoj bazi. Jako dobra anti korozivna svojstva. Brzo se
suši.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.024
siva / 400 ml
1
12
6 4 : L A K IR A NJ E
Primer Spray
podloga
> Oblast primjene
Profesionalna podloga za pripremu svih slojeva koje se boje.
> Karakteristike
Brzo sušeća podloga na bazi alkidnih smola sa dobrim anti korozivnim
svojstvima.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
125.949
crveno smeđa / 400 ml
1
Min. kol.
12
132.907
siva / 400 ml
1
12
Etch Primer
Prajmer
> Oblast primjene
Etch Primer je specijalno stvoren za popravke sloja prajmera na aluminijumskim dijelovima vozila. Etch Primer ima odlično prijanjanje na sve
čelične, pocinčane i aluminijumske površine. Veoma lako se nanosi i suši
veoma brzo.
> Karakteristike
Etch Primer se može koristiti kao prajmer za bolje prijanjanje na sve
čelične, pocinčane i aluminijumske površine. Pogodan je za male
popravke kao i za parcijalna lakiranja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.028
siva / 400 ml
1
6
Spritzspachtel
filer u spreju
> Oblast primjene
Izjednačuje manje neravnine i služi kao osnovni izolator na poliesterskom
kitu.
> Karakteristike
Brzo-sušeći akrilni filer sa odličnim prijanjanjem i veoma dobrim osobinama zapunjavanja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.580
siva / 400 ml
1
12
: LAK IRANJE
65
Zink-Spray
Antikoroziv
> Oblast primjene
Antikorozivni sprej za tačkaste varove na unutarnjim dijelovima.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.030
siva / 400 ml
1
12
Aluminium-Spray
antikoroziv
> Oblast primjene
Antikoroziv za unutarnje panele kod tačkastog varenja
> Karakteristike
Otporan na temperature do 400 °C.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.031
srebrna, sjajna metalik / 400
ml
1
12
Rallye-Spray glänzend
Sprej za bojenje - sjajni
> Oblast primjene
Univerzalni sprej za popravku manjih oštećenja.
> Karakteristike
Rallye-Spray je brzo sušeći, može se polirati, visoke sjajnosti, otproran
na vremenske prilike, na bazi bezolovnog akrilika.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
126.053
bijela / 400 ml
1
Min. kol.
12
126.026
crna / 400 ml
1
12
Rallye-Spray matt
Sprej za bojenje - mat
> Oblast primjene
Univerzalni sprej za popravku oštećenja, također pogodan za korištenje
kao kontrolni sprej.
> Karakteristike
Rallye-Spray je brzo sušeći sprej crne mat akrilne boje, otporan na
vremenske uticaje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.027
crna / 400 ml
1
12
> L a k i ra n je
Hladno pocinčavanje metalnih podloga. Otporan na temperature do 490
°C prilagođeno DIN 50976, 53167, 50021, 53151.
6 6 : L A K IR A NJ E
Thermo-Spray
Sprej za bojenje - otporan na toplotu
> Oblast primjene
Za završne slojeve na svim dijelove koji su izloženi visokim temperaturama, kao što su motor i auspuh.
> Karakteristike
Otporan na temperature do 650°C.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
126.086
crna / 400 ml
1
Min. kol.
12
126.087
srebrna / 400 ml
1
12
Felgensilber
Srebrni sprej za felge
> Oblast primjene
Pogodan za čelične felge.
> Karakteristike
Brzo sušeći, jako otporan na abraziju, na akrilnoj bazi, stvara zaštitu
protiv korozije.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.021
srebrna / 400 ml
1
12
Klarlack-Spray
prozirni lak - sprej
> Oblast primjene
Prozirni premaz za tačkaste popravke.
> Karakteristike
Sjajni, prozirni premaz na bazi akrilika, otporan na habanje, brzo sušeći.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.025
prozirno-sjajna / 400 ml
1
12
: LAK IRANJE
67
Bumper Paint Spray
Boja za branike u spreju
> Oblast primjene
Bumper Spray crni ili sivi je namjenjen za optičku ukrašavanje starih
matiranih ili oštećenih plastičnih dijelova i koristi se za poslove popravke.
Može se nanijeti na sledeće vrste plastika: PP, PPEPDM, ABS.
> Karakteristike
Bumper Spray crni ili sivi je namjenjen za optičku ukrašavanje starih matiranih ili oštećenih plastičnih dijelova i branika. Originalna struktura branika ostaje nepromjenjena. Bumper Paint Spray se može nanijeti direktno
na plastiku bez prethodnog nanošenja prajmera za plastiku. Njegova
izuzetna pokrivna moć, profesionalna širina lepeze i ekonomičnost,
omogućavaju brzo i jednostavno lakiranje čak i većih površina.
Specifikacije
Pakovanje
crna / 400 ml
1
Min. kol.
6
142.820
siva / 400 ml
1
6
Bumper Structurant Spray
Crni sprej za branike
> Oblast primjene
Bumper strukturni sprej služi za upotrebu na branicima i za enterijer.
Kod enterijera za instrumental tablu, poklopac prtljažnika i tapacirung
vrata.
> Karakteristike
Bumper strukturni sprej stvara originalnu strukturu. Može se prelakirati.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
142.982
crna / 400 ml
1
12
Prefill-Spray
Aerosol limenka - punjiva
> Oblast primjene
Aerosol limenka koja se puni bojom za automobile. Potrebna je posebna
mašina za punjenje.
> Karakteristike
Zamjena za standardni pištolj za prskanje kada je potrebno bojiti male
dijelove (npr. tačkaste popravke). Aerosol limenka sadrži mješavinu bez
CFCa kojoj se automatski dodaje odgovarajuća boja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.686
bez čiode, 400 ml
1
12
> L a k i ra n je
Šifra
142.821
6 8 : L A K IR A NJ E
Prefill-Spray Water
Aerosol limenka - punjiva
> Oblast primjene
Aerosol limenka za punjenje bojom na vodenoj bazi. Potrebna je posebna mašina za punjenje.
> Karakteristike
Zamjena za standardni pištolj za prskanje kada je potrebno bojiti male
dijelove (npr. tačkaste popravke). Aerosol limenka sadrži mješavinu bez
CFCa kojoj se automatski dodaje odgovarajuća boja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.608
bez čiode, 400 ml
1
12
Kupferspray
Bakar u spreju
> Oblast primjene
Podmazuje strojeve i dijelove motora koji su izloženi visokim temperaturama.
> Karakteristike
Mazivo na bazi masnoća koje sadrži veliku količinu bakra. Otpornost na
temperature od -30° od +1100°C.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
135.170
400 ml
1
12
Rostlöser
odstranjivač hrđe
> Oblast primjene
Pomaže odvijanju matica, vijaka , šarki vrata i sl.
> Karakteristike
Ulje koje prodire ispod korozije štiti tretirane dijelove od nove korozije i
mehaničkih oštećenja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.028
braon / 300 ml
1
12
: LAK IRANJE
69
Farbtonmusterkarte
metalne kartice za kontrolu boje
> Oblast primjene
Za kontrolu boje i pokrivne moći.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.191
200 komada / kutija
1
1
Farbtonmusterkarte
Metalne kolor-kartice sive boje
> Oblast primjene
Ove metalne kolor-kartice nalaze svoju primjenu u kontroli boje i pokrivne
moći.
> Karakteristike
Metalne kolor-kartice se mogu upotrebljavati i sa vodenom bazom i sa
bojama na bazi u otapala.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.608
200 komada/kutija
1
1
Mixing Stick Alu
2:1 / 4:1
> Oblast primjene
CS – Mixing Stick metalni mješač je namjenjen za tačno doziranje omjera
mješanja našeg filera i bezbojnog laka, te za mješanje raznih drugih
proizvoda.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.695
370 x 32 mm
1
10
Color Match Card Magnetic
karte za uporedjivanje boje
> Oblast primjene
Za upoređivanje miksovane boje s originalnom bojom.
> Karakteristike
Magnetska, ponovo primenljiva kartica za upoređivanje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.710
100 x 150 mm
1
10
> L a k i ra n je
Može se koristiti kod boja na vodenoj bazi i na bazi otapala.
7 0 : L A K IR A NJ E
Color Match Card Paper
karte za uporedjivanje boje
> Oblast primjene
Za upoređivanje miksovane boje s originalnom bojom
> Karakteristike
Kartica za upoređivanje boje za jednokratnu upotrebu, komplet od 250
komada sa prstenom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.109
17 x 179 mm
1
20
Touch Up
Bočica s kistom - punjiva
> Oblast primjene
Bočica koja se daje klijentima za tačkaste popravke kao što su oštećenja
od udara kamenčića.
> Karakteristike
Nesalomljiva bočica s kistom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
132.913
prozirno
1
1
Šifra
Pakovanje
Min. kol.
140.145
1
5
Magnetic Gun Holder
držač za pištolje za lakiranje.
> Karakteristike
Magnetni držač za pištolje za lakiranje.
: LAK IRANJE
71
PG / FG Feinfilter
fini filter
> Oblast primjene
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
138.680
set od 10 komada
10
10
Dust Needle
Igla za prašinu
> Oblast primjene
Komplet (10 igli za prašinu i jedan držač) za uklanjanje prašine sa svježe
boje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
140.971
Set
1
Min. kol.
10
140.972
Dopuna
10
100
Brush Set
Komplet kistova
> Karakteristike
Tanki kistovi na kartonskoj podlozi. 12x br. 4, 12x br. 6, 12x br. 8
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.970
Set
1
10
Micro Tip
vrhovi za dotjerivanje
> Oblast primjene
Mikro vrh za dotjerivanje. Za saniranje udara od kamenčića ili za punjenje
rupa u gornjem premazu.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.976
Set od 100 komada
1
10
> L a k i ra n je
Fini filter za lakirerski pištolj. Za sve uobičajene modele lakirerskih
pištolja.
7 2 : L A K IR A NJ E
Paint Arrestor
Podni filter
> Karakteristike
Paint Arrestor je kvalitetni filter sa naizmjenično ukrštenim staklenim
vlaknima, srednje rastezljive strukture, za sakupljanje maglice od boje.
Mala stišljivost filtera sprečava zbijanje sredine u stanju pritiska, sa rezultatom da čitava dubina filtera omogućava sakupljanje maglice od boje.
Upotrebom najmodernije tehnologije proizvodnje postignut je optimalan
odnos između structure vlakana, prečnika vlakna i težine površine. Ova
karakteristika velikog odvajanja i kapacitet sakupljanja garantuju dobro
sakupljanje maglice od boje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
142.891
500 mm x 20 m 3“
1
Min. kol.
1
142.892
500 mm x 25 m 3“
1
1
142.893
500 mm x 50 m 3“
1
1
142.894
500 mm x 91 m 3“
1
1
142.895
610 mm x 20 m 3“
1
1
142.896
610 mm x 25 m 3“
1
1
142.897
610 mm x 91 m 3“
1
1
142.898
660 mm x 20 m 3“
1
1
142.899
660 mm x 25 m 3“
1
1
142.900
660 mm x 91 m 3“
1
1
142.901
760 mm x 20 m 3“
1
1
142.902
760 mm x 25 m 3“
1
1
142.903
760 mm x 91 m 3“
1
1
142.904
860 mm x 20 m 3“
1
1
142.905
860 mm x 25 m 3“
1
1
142.906
860 mm x 91 m 3“
1
1
142.907
910 mm x 20 m 3“
1
1
142.908
910 mm x 25 m 3“
1
1
142.909
910 mm x 91 m 3“
1
1
142.910
1000 mm x 20 m 3“
1
1
142.911
1000 mm x 25 m 3“
1
1
142.912
1000 mm x 50 m 3“
1
1
142.913
1000 mm x 91 m 3“
1
1
142.914
1250 mm x 20 m 3“
1
1
142.915
1250 mm x 25 m 3“
1
1
142.916
1250 mm x 50 m 3“
1
1
142.917
1250 mm x 91 m 3“
1
1
142.918
1524 mm x 20 m 3“
1
1
142.919
1524 mm x 25 m 3“
1
1
142.920
1524 mm x 50 m 3“
1
1
142.921
1524 mm x 91 m 3“
1
1
142.922
2000 mm x 20 m 3“
1
1
142.923
2000 mm x 25 m 3“
1
1
142.924
2000 mm x 50 m 3“
1
1
142.925
2000 mm x 91 m 3“
1
1
: LAK IRANJE
73
Luftschlauch
crijevo za vazduh - pojedinačno
> Opis
Crijevo za vazduh za špricu.
> Oblast primjene
Antistatično gumeno crijevo. Osigurava elektrostatični kontakt
(≤ 10^6 W/m) kada je fiting od crijeva uključen u spojnicu.
UNUTRAŠNJE CRIJEVO: glatka crna EPDM
VANJSKO CRIJEVO: glatko plavo EPDM
OJAČANJE: Sintetička zavojnica
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.131
9 x 16 mm, 50 m dužina
1
1
Luftschlauch
crijevo za vazduh – kompletno
> Opis
Crijevo za vazduh za špricu.
> Oblast primjene
Antistatično gumeno crijevo. Osigurava elektrostatični kontakt
(≤ 10^6 W/m) kada je fiting od crijeva uključen u spojnicu.
UNUTRAŠNJE CRIJEVO: glatka crna EPDM
VANJSKO CRIJEVO: glatko plavo EPDM
OJAČANJE: Sintetička zavojnica
> Karakteristike
Antistatičko crijevo- Ø 9 x 16mm, 12.5m dužine sa fitingom i brzom
spojnicom, 20 bara.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
139.039
9 x16 mm, 12.5 m dužine
1
1
> L a k i ra n je
Antistatičko crijevo- Ø 9 x 16mm, 50m dužine sa fitingom,
adapterom i brzom spojnicom.
7 4 : L A K IR A NJ E
Nippel
fiting za crijevo
> Karakteristike
Fiting za crijevo.
Ø 9mm.
Šifra
Pakovanje
Min. kol.
143.129
1
1
Šifra
Pakovanje
Min. kol.
143.127
1
1
Sicherheitskupplung
spojnica za crijevo
> Karakteristike
Spojnica za crijevo. Ø 9mm.
: SREDSTVA ZA
POLIRANJE
7 6 : S R E D S T VA Z A POLIRANJE
Finish Speed Cut
brza brusna pasta
> Oblast primjene
Za poslove poliranja na svim vrstama boja, uključujući one na vodenoj
bazi, čvrstim, jedno i dvokomponentnim, akrilnim i na originalnim bojama
auto proizvođača.
> Karakteristike
Idealno za popravljene HS boje i originalne boje. Brzo i efikasno uklanja
tragove brušenja (P 1500 do P 1200)
> Potrebna oprema
Finiš sundjer bijeli ili mješano krzno + E-Polisher.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.371
bijela / 1.0 kg
1
6
Finish All In One
fina brusna pasta
> Oblast primjene
Za poliranje brusnih oštećenja
(P 2500 do P 2000) na svježe ofarbane oštećene delove karoserije
odmah nakon sušenja boje (oko 30-60 min) kao i za poslove poliranja na
popravljenoj ili originalnoj boji.
> Karakteristike
Za srednje do finih brusnih poslova, omogućuje idealnu bazu za uklanjanje mat površina ili tragova brušenja
(P 2500 do P 2000) naročito na tamnim i specijalnim bojama. Proizvod
potpuno uklanja sve fine brusne tragove samo jednim prelazom do
visokog sjaja.
> Potrebna oprema
Finiš sundjer bijeli ili filc + E-Polisher.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
139.196
zelena / 1 l
1
6
Finish Gloss & Shine
visoko-sjajna pasta
> Oblast primjene
Za uklanjanje i poliranje tragova i holograma na osjetljivim i tamnim
bojama.
> Karakteristike
Obezbeđuje savršen završni sjaj, bez ostavljanja masnih ostataka. Ne
sadrži silikon i vosak.
> Potrebna oprema
Finiš sunđer crni + E-Polisher.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
139.197
bijela / 500 ml
1
12
: S R E D S TVA Z A POLIRANJE
77
Finish Diamond Shine
Pasta za poliranje na bazi voska
> Oblast primjene
Finish Diamond Shine pogodan je za poliranje svih postojećih auto
lakova. Finish Diamond Shine namjenjen je i za ručno i za mašinsko
poliranje. Odličan je za popunjavanje i osvježenje starih i novih lakova.
> Karakteristike
Finish Diamond Shine je specijalno napravljena voštana polir pasta
za poliranje starih i popravljenih površina, koje bi izgledale kao nove.
Površina ostaje sa perfektnim dubokim sjajem bez masnoće ili fleka.
Finish Diamond Shine je bez silikona.
> Potrebna oprema
Finish Foam bijela spužva i Car Clean mikrofiber krpa.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.825
bež / 1 l
1
6
140.826
bež / 5l
1
4
Polish Control Spray
Kontrolni sprej za poliranje
> Oblast primjene
> S re d st v a z a p o l i r a n j e
Polish Control Spray se koristi između procesa poliranja i pokazuje i
najmanje defekte na završnom laku.
> Karakteristike
Polish Control Spray čini da dijelovi, koji nisu dobro ispolirani, budu
vidljivi i brzo i efikasno uklanja ostatke paste za poliranje, mrljr i otiske od
prstiju. Polish Control Spray obezbjeđuje perfektan rezultat poliranja.
> Potrebna oprema
Nanesite Polish Control Spray na lakiranu površinu, razmažite ga
pomoću Car Clean mikrofiber krpe i ispolirajte do visokog sjaja.
Upotrebljavati samo na hladnim površinama, ne na direktnom suncu.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
142.976
1000 ml
1
12
CP E-Polisher
polirka
> Karakteristike
Polirka sa kontinuiranim elektronskim regulatorom brzine
(900 do 2500 o/m). Motor sa nježnim startom za najbolje rezultate.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.292
E-polirer CP 8210 E
1
1
7 8 : S R E D S T VA Z A POLIRANJE
Polishing Machine RC 166
Mašina za poliranje
> Oblast primjene
Ova Mini Mašina za poliranje je perfektna za male popravke.
U kombinaciji sa našom Finish Foam bijelom ili crnom spužvom 80mm
prečnika, obezbjeđuje brz i sjajan rezultat.
> Karakteristike
RC 166 je lagana, pneumatska mini polirka, sa čičak podloškom
prečnika 75mm. Motor se može prilagođavati do 2500 obrtaja. Potrošnja
vazduha je max: 190 l/min.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.723
Mini mašina za poliranje
RC 166
1
1
144.916
Podloška za poliranje 77 mm
1
1
Mini Back Pad
podloška za poliranje
> Oblast primjene
Zamjenska podloška na lijepljenje i na čičak za Mini Excenter RC 9330.
> Karakteristike
Gumena Micro Back Pad podloška prečnika 28 mm sa navojem za Mini
Sanding Disc papire.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.768
Podloška na lijepljenje za Mini
brusilicu-prečnik 28 mm
1
5
144.769
Podloška na čičak za Mini
brusilicu-prečnik 28 mm
1
5
Polishing Back Pad
podloška za poliranje
> Oblast primjene
Nova Polishing Back Pad 77mm podloška je rezervni dio za našu mašinu
za poliranje Polishing Machine RC166.
> Karakteristike
Rezervni dio za poliranje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.916
Podloška za poliranje 77 mm
1
1
: S R E D S TVA Z A POLIRANJE
79
Finish Back Pad
Podložak za poliranje
> Oblast primjene
Podložak za Finish Foam + Car Mop
> Karakteristike
Podložak sa fleksibilnim rubovima za sve Finish Foam diskove za
poliranje. VELCRO® rubovi omogućuju jednostavnu zamjenu diskova za
poliranje, čime se produžava vijek trajanja. Navoj: Podložak crveni M14.
Disk siv 5/8“.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
139.206
crvena / 128 mm
1
Min. kol.
10
139.207
crvena / 73 mm
1
10
139.208
siva / 128 mm
1
10
139.209
siva / 73 mm
1
10
Finish Compounding Felt
Disk od janjeće vune
> Oblast primjene
Disk od jagnjećeg krzna visoke gustoće i kvaliteta sa VELCRO® podlogom. Optimalni dodatak sistemu Carsystem Finish.
> S re d st v a z a p o l i r a n j e
> Karakteristike
Za poliranje s nižom temperaturom u poređenju sa spužvom za poliranje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
146.227
80 x 22 mm
1
Min. kol.
1
140.824
132 x 22 mm
1
1
Finish Foam white
polirna spužva
> Oblast primjene
Za primjenu s Finish Speed Cut i Finish All-in one.
> Karakteristike
Napravljena od tvrde, polu-porozne spužve.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
139.204
bijela / 150 x 25 mm
1
10
139.205
bijela / 80 x 30 mm
1
10
Finish Foam orange
Polirna spužva
> Oblast primjene
Za primjenu s Refinish 1+2.
> Karakteristike
Polirna disk/spužva je napravljena od tvrde pjene.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
133.151
narančasta / 150 x 25 mm
1
10
133.152
narančasta / 75 x 25 mm
1
10
8 0 : S R E D S T VA Z A POLIRANJE
Finish Foam black
polirna spužva
> Oblast primjene
Za primjenu s Finish gloss & shine.
> Karakteristike
Spužva za poliranje do visokog sjaja od meke pjene s otvorenim porama.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
139.202
crna / 150 x 25 mm
1
Min. kol.
10
139.203
crna / 80 x 30 mm
1
10
Finish Waffle Pad orange
disk za poliranje
> Oblast primjene
Disk za poliranje s umjereno mekom spužvom za radove na bojama za
reparaturu sušenim u komori.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.823
narančasta / 135 x 25 mm
2
50
Finish Waffle Pad black
Disk za poliranje
> Oblast primjene
Disk za poliranje sa super-mekom pjenastom spužvom za poliranje do
visokog sjaja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.822
crna / 135 x 25 mm
2
50
: S R E D S TVA Z A POLIRANJE
81
Wax Applicator
Spužva za nanošenje voska
> Oblast primjene
Wax Applicator se koristi za nanošenje i utrljavanje voska po površini
> Karakteristike
Wax Applicator se koristi za nanošenje i utrljavanje voska po površini, a
da ga ne upija u sebe. Napravljen je od spužve, koja je skoro neprodorna
za vosak i paste za poliranje. Ergonomičan, ovalni oblik je pogodan i za
veće površine.
Štedi material i lako se ispira. Dva komada u pakovanju.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.513
bijela
2
10
Finishline Plus
150 mm – bez rupa
> Oblast primjene
Mrežasti brusni papir za perfektnu završnicu visoko sjajnih lakova, mineralnih i želatinoznih površina.
> S re d st v a z a p o l i r a n j e
> Karakteristike
Finishline Plus je idealan za fino brušenje i može se koristiti u mnogim
područjima primjene.
Finishline Plus obezbjeđuje veoma glatku završnicu površine i može se
koristiti za mokro ili suvo brušenje. Mrežasti sistem sprečava zapunjavanje brusnog papira. Rezultat toga je perfektna završnica površine i
duži vijek trajanja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.069
P 800
10
60
146.075
P 1000
10
60
146.070
P 1500
10
60
146.071
P 2000
10
60
146.072
P 3000
10
60
Finishline Plus
80 mm - bez rupa
> Oblast primjene
Mrežasti brusni papir za perfektnu završnicu kod visoko sjajnih lakova.
> Karakteristike
Finishline Plus je idealan za fino brušenje i može se koristiti u različite
namjene.
Finishline Plus omogućava veoma glatku završnu površinu i može se
koristiti i za suvo i za mokro brušenje. Mrežasti sistem sprečava zapunjavanje brusnog papira. To čini da je rezultat perfektna završna površina i
produžuje vijek trajanja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.062
P 800
10
500
146.074
P 1000
10
500
146.066
P 1500
10
500
146.067
P 2000
10
500
146.068
P 3000
10
500
8 2 : S R E D S T VA Z A POLIRANJE
Car Clean Micro
Mikro-fiber krpa - žuta
> Oblast primjene
Car Clean Mikro-fiber krpa - žuta je izvrsna za poliranje.
> Karakteristike
Car Clean Mikro-fiber krpa - žuta je visoko-kvalitetan proizvod namjenjen
isključivo za poliranje. Ekstremno je mekana i jako dobro upija.
Uklanja ostatke paste za poliranje in e ostavlja dlačice ili riseve.
Može se prati na temp. do 60°.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.726
žuta / 32 x 36 cm
2
50
Car Clean Micro
Mikro-fiber krpa za sve namjene
> Oblast primjene
Car Clean mikro-fiber krpa za sve namjene se koristi za poliranje i
čišćenje.
> Karakteristike
Car Clean mikro-fiber krpa za sve namjene je visoko-kvalitetan proizvod
namjenjen za poliranje i čišćenje. Veoma je lagana, odlično upija i uklanja
sve vrste nečistoća.
Može se prati na 60°.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
143.728
plava / 32 x 36 cm
5
Min. kol.
60
143.729
bijela / 32 x 36 cm
5
60
143.730
roza / 32 x 36 cm
5
60
Car Clean Micro
Krpa od mikro vlakana
> Oblast primjene
Za čišćenje bez tragova i bez upotrebe kemijskih sredstava za čišćenje,
kao i za negu poliranih površina.
> Karakteristike
Velika učinkovitost pri upijanju nečistoće zahvaljujući kapilarnom upijanju
mikro vlakana.
- 70%poliester, 30% poliamid
- Može se prati do 95°
- 1 gram mikro vlakana odgovara površini od približno 3 m2.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.414
40 cm x 40 cm
5
50
: S R E D S TVA Z A POLIRANJE
83
Car Polish Roll
Polirne krpe
> Oblast primjene
Za poliranje svježe obojenih površina kao i površina oštećenih vremenom. Jako mekane, bez vlakana i dobre apsorpcije.
> Karakteristike
Posebno meke, bez vlakana i dobre apsorpcije.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
134.582
Rolna od 370 listova
1
5
Car Clean Polish Box
Krpa za poliranje
> Oblast primjene
Za poliranje svježe ofarbanih kao i površina oštećenih vrijemenom. Jako
nježna, ne ostavlja vlakna i upijajuća.
> S re d st v a z a p o l i r a n j e
> Karakteristike
Jako nježna, upijajuća i ne ostavlja vlakna.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
139.911
Kutija 250 listova
1
1
Mini Sanding Discs
Mini diskovi za brušenje
> Oblast primjene
Za popravke manjih nedostataka na završnom premazu, kao što su
tragovi curenja ili prašine.
> Karakteristike
Ne koristiti kod oštrih rubova zbog valovitog oblika. Samoljepljiv. Za mini
blok za brušenje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
136.692
Mini diskovi za brušenje,
komplet od 100
1
10
134.694
Mini blok za brušenje
1
10
Mini Sanding Discs Grip
Mini sanding brusni papiri
> Oblast primjene
Za popravke malih defekata u boji, kao što su prašinice ili curci.
> Karakteristike
Nema oštrih ivica zahvaljujući svom ružastom obliku. Čičak podloga,
može se koristiti sa Paint Planer držačem ili Mini Sanding mašine
RC 9330.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
143.349
P 1500
1
Min. kol.
10
143.351
P 2000
1
10
143.971
P 2500
1
10
8 4 : S R E D S T VA Z A POLIRANJE
Paint Planer
Nož za skidanje curaka i držač
> Karakteristike
Paint Planer služi za uklanjanje defekata nakon lakiranja. Pomoću Paint
Planera prašinice i curci se mogu sigurno i jednostavno ukloniti. Na drugoj strani držača nalazi se čičak podloga za Mini Sanding brusne papire.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
142.995
korektor boje
1
Min. kol.
1
142.996
držač
1
1
Fine Block
Blok za fino brušenje
> Karakteristike
Carbon Fine Blocks: Samo-oštreći grafitni blokovi omogućuju ravnu,
glatku površinu sa veoma pouzdanom hrapavošću. Označeni bojama.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.979
800
1
10
140.980
1500
1
10
140.981
2000
1
10
140.982
3000
1
10
Refinish Fast Cut
Gruba pasta za poliranje
> Oblast primjene
Pasta za poliranje koja uklanja tragove brušenja, prašine, „narančine
kore“ i sl. na svježim premazima odmah nakon pečenja.
> Karakteristike
Bez silikona.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.513
bijela / 600 g
1
12
137.514
bijela / 3 kg
1
4
: S R E D S TVA Z A POLIRANJE
85
Refinish 1
pasta za poliranje i obradu
> Oblast primjene
Pasta za poliranje i obradu za otklanjanje tragova brušenja, prašine i
„narančine kore“ i sl.
> Karakteristike
Bez silikona.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
132.437
žuta / 880 ml
1
12
Refinish 2
mašinska politura za visoki sjaj
> Oblast primjene
Mašinska politura za dugotrajni visoki sjaj i ravnu površinu.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
132.436
narandžasta / 950 ml
1
12
> S re d st v a z a p o l i r a n j e
Mala potrošnja materijala, bez silikona.
Refinish 3
visoko sjajna politura za ručno poliranje
> Oblast primjene
Ručno poliranje za održavanje visokog sjaja.
> Karakteristike
Mala potrošnja materijala, bez silikona.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
132.435
950 ml
1
12
Refinish Restorer
za obnavljanje plastike
> Oblast primjene
Za osvježavanje izblijedjelih boja na plastičnim dijelovim te za odstranjivanje ostataka poliranja.
> Karakteristike
Bez silikona
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
133.176
prozirno / 1 l
1
6
8 6 : S R E D S T VA Z A POLIRANJE
Mini Sanding Machine RC 9330
Excentar brusilica
> Oblast primjene
Ova mini excenter brusilica je izvrsna za uklanjanje defekata iz završnog
laka. Koristi se sa našim Mini Sanding Discs brusnim papirima na
lijepljenje ili čičak. Stvara perfektnu, glatku i bez riseva matiranu površinu
koju je onda lako ispolirati.
> Karakteristike
Visoko kvalitetna mini excentar brusilica sa promjenljivim podloškama
prečnika 28mm. Motor se može podešavati do7500 rpm. Potrošnja
vazduha je max: 113 l/min.
Back Pad podloške na lijepljenje i čičak su u kombinaciji.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.724
Mini brusilica RC 9330
1
1
144.768
Podloška na lijepljenje za Mini
brusilicu-prečnik 28 mm
1
5
144.769
Podloška na čičak za Mini
brusilicu-prečnik 28 mm
1
5
145.538
Soft Interface Pad / Grip /
bez rupa / 32 mm
1
1
Car Mop white
Polirna spužva
> Oblast primjene
Za primjenu s Refinish 1.
> Karakteristike
Polirna disk/spužva je napravljena od tvrde pjene.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
133.149
bijela / 150 x 50 mm
1
10
Car Mop yellow
Polirna spužva
> Oblast primjene
Za poliranje nedostataka na završnom sloju boje.
> Karakteristike
Daje vrlo visoki sjaj, specijalno na tamnim površinama. Vrlo fleksibilna.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.798
žuta / 75 x 20 mm
6
60
: S R E D S TVA Z A POLIRANJE
87
Car Pad black
Držač za polirnu spužvu
> Oblast primjene
Držač za 75 mm VELCRO® spužve.
> Karakteristike
Promjer: 6 mm
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
133.147
crna / 75 mm
1
10
Car Disc white
Polirna spužva s držačem
> Oblast primjene
Za korišćenje s Refinish 1.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
133.148
bijela / 150 x 50 mm, M14
1
10
> S re d st v a z a p o l i r a n j e
Disk za poliranje od čvrste pjene s ugrađenim držačem.
Car Disc blue
Polirna spužva sa držačem
> Oblast primjene
Za primjenu s Refinish 1.
> Karakteristike
Disk za poliranje od meke spužve s otvorenim porama i ugrađenim
držačem.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
134.288
plava / 150 x 50 mm, M14
1
10
: BRT V I LA I
PR E MAZ I
9 0 : B R TV IL A I P R E M AZ I
Mount Tape
Obostrano ljepljiva traka
> Oblast primjene
Obostrano ljepljiva traka otporna na vibracije. Služi za ljepljenje ukrasnih
i zaštitnih lajsni, znakova i sl.
> Karakteristike
Jako ljepljiva.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
125.712
9 mm x 10 m
1
Min. kol.
10
125.713
12 mm x 10 m
1
10
125.720
19 mm x 10 m
1
10
125.725
25 mm x 10 m
1
10
125.726
50 mm x 5 m
1
5
HS-Acryl Tape
obostrano ljepljiva traka
> Oblast primjene
Obostrano HS-akrilna ljepljiva traka za trajno učvršćivanje, za unutrašnju
i vanjsku upotrebu.
> Karakteristike
Izuzetno jake ljepljivosti.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
147.024
6 mm x 10 m
1
Min. kol.
10
137.072
9 mm x 10 m
1
10
137.073
12 mm x 10 m
1
10
137.074
19 mm x 10 m
1
10
137.075
25 mm x 10 m
1
10
Uni-Dichtband
Masa za dihtovanje u traci
> Opis
Masa za dihtovanje u traci se može sjeći na potrebnu dužinu i lagano
utisnuti na suvu, površinu bez masnoće i prašine. Uklonite plastičnu foliju
i pažljivo pritisnite materijal da je smjestite na željeno mjesto. Ostatak
neželjenog materijala se naknadno može ukloniti nožem. Uni-Dichtband
se može prelakirati.
> Karakteristike
Uni-Dichtband je univerzalna, trajno ljepljiva traka, koja sprečava curenje
na pukotinama, zapunjava male površine. Za upotrebu kod automobila
(npr. zapunjavanje preklapajućih limova na karoserijama).
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.589
Traka za brtvljenje
1
12
: B R TV ILA I PRE M AZ I
91
UNIFLEX Glas
Ljepilo za prozore
> Oblast primjene
Za ljepljenje prozora i vjetrobrana.
> Karakteristike
Glas: Standardni jednokomponetno poliuretansk ljepilo za prozore i
vjetrobrane.
HM: Visoko-koeficijentno i nisko-provodljivo jednokomponentno poliuretanskio ljepilo za prozore i vjetrobrane koje doprinosi torzionoj otpornosti
vozila. Za vjetrobrane sa integriranim antenama i drugim električnim
sustavima. Također, za aluminijske karoserije. Brzo sušeći.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
138.535
crna / Uniflex Glas / crno /
310 ml
1
12
138.536
crna / Uniflex Glas HM /crno
/ 310 ml
1
12
138.534
HM set ( uklj. prajmer, čistač,
aplikator)
1
12
144.036
crna / 30 ml
1
25
144.035
bezbojna / 30 ml
1
25
139.325
Aplikator
1
25
UNIFLEX PU
masa za zaptivanje i vezivanje
> Oblast primjene
Za elastično vezivanje GRP-a i metala. Za zaptivanje nastavaka i šavova.
> B r t v i l a i p re m a z i
> Karakteristike
Brzo se suši i može se lakirati.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.064
bijela / 310 ml
1
12
126.065
crna / 310 ml
1
12
126.066
siva / 310 ml
1
12
UNIFLEX MS
Zaptivač spojeva u spreju
> Oblast primjene
Zaptivač u spreju za prekrivanje varenih šavova u originalnu strukturu.
> Karakteristike
Brzo sušeći, može se lakirati, bez silikona.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.682
siva / 310 ml
1
12
9 2 : B R TV IL A I P R E M AZ I
UNIFLEX Glas HM
Visoko-elastično neprovodljivo ljepilo za
direktnu upotrebu
> Oblast primjene
Uniflex Glas HM je odlično, ne potanjajuće visoko-elastično ljepilo.
Suši prilikom izlaganja vlažnosti vazduha. Ovaj proizvod je perfektan za
aluminijumske dijelove auta. Dobro izolira, pa se stoga može koristiti kod
vjetrobrana koji imaju ugrađenu antenu, za radio ili daljinsku kontrolu.
Izuzetno brzo vrijeme sušenja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
139.943
crna / 400 ml
1
12
UNIFLEX Glas Fast-Cleaner
Čistač stakla / aktivator
> Oblast primjene
Uniflex Glas Fast-Cleaner služi za čišćenje površine prije nanošenja
Uniflex Glas Fast-Primera.
> Karakteristike
Uniflex Glas Fast-Cleaner je čistač površine i aktivator. Čisti keramičku
traku na staklima, stvarajući perfektnu površinu za sledeći korak, Uniflex
Glas Fast-Primer. Nanosi se pomoću suve krpe koja ne ostavlja dlačice.
Vrijeme sušenja je oko 1-2 min.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.035
bezbojna / 30 ml
1
25
UNIFLEX Glas Fast-Primer
Keramički prajmer za vjetrobransko staklo
> Oblast primjene
Površine na koje se nanosi prajmer moraju biti dobro očišćene, suve, bez
prašine i masnoće. Uniflex Glas Fast-Primer se može nanijeti nakon što
se površina koja se lijepi očisti sa Uniflex Glas Fast-Cleaner.
Pomoću aplikatora, nanesite tanak sloj UNIFLEX Glas Fast-Primer na
keramičku traku i pustite da osuši (oko 15 min.), a potom nanesite ljepilo
za šajbu.
> Karakteristike
Uniflex Glas Fast-Primer je prajmer crne boje, specijalno namjenjen za
keramičku traku na staklima automobila. Pruža kompletnu zaštitu ljepilu
od jakih UV zraka, koji mu mogu naštetiti.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.036
crna / 30 ml
1
25
: B R TV ILA I PRE M AZ I
93
UNIFLEX Spitzen
dizne
> Oblast primjene
Dizne
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.419
Standardna dizna za Uniflex
Plus Airgun pneumatski pištolj
/ 12 komada
1
1
145.449
Uniflex Plus Airgun dizna za
ljepilo za šajbu / 12 komada
1
1
UNIFLEX Plus Airgun
Pneumatski pištolj
> Oblast primjene
Za upotrebu sa Uniflex aluminijumskim salamama do max. 400 ml.
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
Uniflex Plus Airgun
1
1
> B r t v i l a i p re m a z i
Šifra
139.937
UNIFLEX Gun
Ručni pištolj
> Oblast primjene
Classic: Za uloške.
Top: Za uloške i i aluminijska pakiranja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
135.108
Klasik za 310 ml
1
1
139.286
do 400 ml
1
1
MS Air Gun
ms lakirerski pištolj
> Oblast primjene
Koristi se sa Unilfex MS.
> Karakteristike
Pneumatski
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.681
MS pištolj za raspršivanje
1
1
131.563
komplet rezervnih dijelova
1
1
9 4 : B R TV IL A I P R E M AZ I
KS-100
bitumen za zašititu šasije
> Oblast primjene
Trajna zaštita od korozije za podne dijelove svih vozila koja se nanosi
četkom.
> Karakteristike
Tiksotropna smolasta mješavina na bazi bitumena za zaštitu šasije od
korozije
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.032
crna / 1 l
1
12
126.033
crna / 2l
1
6
Karosserie-Dichtmasse
Zaptivajuće sredstvo-za četku
> Oblast primjene
Diht masa se nanosi četkom na spojeve prije instaliranja komponenata
vozila, pokrivnih traka itd.
> Karakteristike
Zaptivajuće sredstvo se nanosi četkom i bazirano je na sintetičkom
kaučuku.
Stabilno na temperaturama od -25 C do +80 C.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.063
siva / 1,22 g/cm³
1
12
KS-Brush
najlonska četka
> Oblast primjene
Četka sa specijalnim najlonskim čekinjama za brtvene mase koje se
mogu nanositi četkom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.453
30 mm
1
70
: B R TV ILA I PRE M AZ I
95
KS-200
Zaštita šupljina MI
> Oblast primjene
Zahvaljujući dobrim osobinama dopiranja, štiti sve šupljine na vozilu
uključujući teško dostupna mjesta.
> Karakteristike
Zaštita voskom protiv korozije s izvrsnim prianjanjem na metal
omogućava efektnu zaštitu protiv hrđe.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.062
braon-prozirno / 1 l
1
12
KS-300
Vosak za zaštitu šupljina
> Oblast primjene
Zaštita svih šupljina, uključujući i teško dostupna mjesta.
> Karakteristike
Ne kaplje, sa visokom tačkom topljenja od 160 °C.
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
bijelo-prozirno / 1 l
1
12
> B r t v i l a i p re m a z i
Šifra
134.165
KS-500
bitumenska zaštita šasije
> Oblast primjene
Zaštita šasije svih vozila od korozije.
> Karakteristike
Pruža dobru zvučnu izolaciju.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
126.034
crna / 1 l
1
Min. kol.
12
132.483
crna / 60 l
60
60
KS-800
vosak za zaštitu šasije
> Oblast primjene
Trajna zaštita šasije od hrđe za sve vrste vozila (automobili, kamioni itd).
> Karakteristike
Trajna zaštita na bazi voska od hrđe sa odličnim prijanjajućim svojstvima
na metalu i efektnim odbijanjem vode.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.095
crna / 1 l
12
12
9 6 : B R TV IL A I P R E M AZ I
KS-1000
zaštita od udara kamenčića
> Oblast primjene
Zaštita od udara kamenčića za sve dijelove automobila npr. spojlere i
vrata; zaštita pragova te poklopca motora i šasije od korozije (također
za PVC)
> Karakteristike
Bez-azbestna zaštita od udara kamenčića bazirana na sintetičkom
kaučuku s visokim sadržajem čvrstih materija. Trajno elastičan, može se
ponovo lakirati i brzo se suši.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
126.035
siva / 1 l
1
Min. kol.
12
126.036
crna / 1 l
1
12
125.632
bijela / 1 l
1
12
KS-2100
zaštita od udara kamenčića / diht masa
> Oblast primjene
KS -2100 je zaštita od udara kamenčića i diht masa. Može se prelakirati
svim uobičajenim bojama.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
139.214
siva / 1 l
1
Min. kol.
12
140.146
crna / 1l
1
12
140.147
bijela / 1 l
1
12
KS-3000
HS zaštita od kamenčića
> Oblast primjene
Zaštita od udara kamenčića za sve dijelove, npr. spojlere i vrata; zaštita
pragova, poklopca motora i šasije protiv korozije (i na PVC-u).
> Karakteristike
Zaštita od udara kamenčića na bazi alkidne smole. Vrlo dobro prijanja
na sve površine, brzo se lakira, može se lakirati s osnovnim bojama,
otporna na otapala.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
125.704
bijela / 1 l
1
Min. kol.
12
125.705
crna / 1 l
1
12
: B R TV ILA I PRE M AZ I
97
KS-4000
zaštita od kamenčića na vodenoj bazi
> Oblast primjene
Zaštita od udara kamenčića za sve dijelove karoserije, npr. spojlere i
vrata; zaštita motornog prostora i šasije od korozije (i za PVC).
> Karakteristike
Zaštita od kamenčića na vodenoj bazi. Vrlo dobro prijanja na sve
površine, brzo se lakira, može se prelakirati s osnovnim bojama, otporna
na otapala.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
138.485
bijela / 1 l
1
12
134.374
crna / 1 l
1
12
KS-Dual Gun
Pištolj za zaštitu šasije
> Oblast primjene
Profesionalni pištolj za zaštitu šasije i šupljina od hrđe.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.040
uklj. 2 dodatne cijevi
1
1
126.058
pasta za zaštitu šupljina
1
1
126.048
cijevi
1
1
> B r t v i l a i p re m a z i
Pneumatski pištolj s brzim spajanjem.
KS - Gun
Pištolj za zaštitu šasije
> Oblast primjene
Stvara originalnu struktura šasije i štiti od kamenja. Materijal i dovod kisika se mogu podešavati. Nije neophodno da čistite pištolj jer se unutarnji
materijal ne suši. Pištolj ima sigurnosni ventil.
> Karakteristike
Pritisak maks: 10-12 bara • optimalni radni pritisak 2-4 bara, potrošnja
vazduha: 130-250 l/min.• sadržaj 1 litar
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
135.396
Pištolj za nanošenje zaštite
za šasije
1
1
9 8 : B R TV IL A I P R E M AZ I
KS-250
zaštita šupljina ML
> Oblast primjene
Za popravku i obradu postojećih zaštitnih premaza.
> Karakteristike
Zaštita voskom protiv korozije s izvrsnim prijanjanjem na metal
omogućava efektnu zaštitu protiv hrđe.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.061
braon-prozirno / 500 ml
1
12
KS-400
Vosak za zaštitu od korozije
> Oblast primjene
Bezbojna zaštita protiv korozije za sve kritične dijelove kao što su donji
rubovi vrata, karoserija oko motora i šarke vrata. Zaštita električnih
instalacija od oksidacije.
> Karakteristike
Dobra svojstva prijanjanja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.468
prozirna / 500 ml
1
12
KS-550
bitumenska zaštita šasije u spreju
> Oblast primjene
Za popravak postojećih zaštitinih premaza na šasiji.
> Karakteristike
Pruža jako dobru zvučnu izolaciju.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.029
crna / 400 ml
1
12
: B R TV ILA I PRE M AZ I
99
KS-850
Sprej za zaštitu šasije na bazi voska
> Oblast primjene
Za popravak i ponovno nanošenje postojećih zaštitnih premaza šasije.
> Karakteristike
Trajna zaštita od korozije na bazi voska. Dobro prijanja na metal i odbija
vodu. Ne može se lakirati preko nje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.094
braon / 500 ml
1
12
KS-1050
Sprej za zaštitu od udara kamenčića
> Oblast primjene
Za obnavljanje i ponovno nanošenje već postojeće zaštite od udara
kamenčića.
> Karakteristike
Može se prelakirati, brzo sušeći.
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
siva / 500 ml
1
12
126.023
crna / 500 ml
1
12
> B r t v i l a i p re m a z i
Šifra
126.022
Power Mix
2K PU - ljepilo
> Oblast primjene
Power Mix se koristi za popravak plastičnih branika, blatobrana,
sportskih sjedišta, spojlera, kućišta svjetala, daski za surfanje, sportske
opreme, plastičnih poklopaca i kućišta. Power Mix popunjava rupe, pukotine i zapunjava. Takođe prijanja na metal, drvo, kamen, beton i staklo.
Power Mix se može koristiti za velike popravke, npr. za popunjavanje
praznina. Pogodan je za auto-industriju, konstrukciju vozila, dijelove oko
motora, rezervoara i konstrukciju kalupa.
> Karakteristike
Power Mix je 2K. poliuretanski materijal za strukturne i brze popravke i
lijepljenje plastičnih dijelova. Ketridž od 25 ml se miješa ručno, a ketridž
od 50 ml pomoću specijalnog pištolja (Power Mix Gun Part No. 140.927).
Dvojni ketridži se miješaju u omjeru 1:1. Automatski se mješaju pomoću
specijalne dizne za mješanje (Power Mixer Part No. 140.926). Tako
nastaje viskozna smjesa za popravke, popunjavanje, lijepljenje i brtvljenje. Smjesa se prilikom sušenja pretvara u tvrdi sloj.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.498
bezbojan / 25 ml
1
1
144.500
bezbojan / 50 ml
2
2
144.499
crna / 25 ml
1
1
144.501
crna / 50 ml
2
2
1 0 0 : B R TV IL A I P R E M AZ I
Power Bond
2K MS-Polimer sealer
> Oblast primjene
Power Bond je 2K poliuretanski materijal za strukturne i brze popravke
i ljepljenje plastičnih dijelova. Tuba od 25ml se koristi ručno a od 50ml
pomoću pištolja (CS-Power Mix Gun šifra 140.927).
Materijal iz dvostruke tube se mješa podjednako u omjeru 1:1, automatski kroz nepokretnu diznu (CS-Power Mixer artikl 140.926).Time se
dobija viskozna smjesa za popravke, zapunjavanje, ljepljenje i zaptivanje.
Otporan je na vibracije.
> Karakteristike
Power Bond se koristi za popravak plastičnih branika, rešetki, sjedala,
spojlera, nosača farova, skutera za vodu, daski za surfanje, sportske
opreme, plastičnih prekrivača i kućišta. On zapunjava rupe, pukotine
i šavove. Takođe lijepi metal, drvo, kamen, beton i staklo. Može se
koristiti i za velike popravke npr. Za popunjavanje šupljina. Pogodan je za
auto industriju, konstrukciju šasija, dijelove motora, rezervoara i livenih
konstrukcija.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
144.504
siva / 50 ml
2
Min. kol.
2
144.505
crna / 50 ml
2
2
Power Mix Primer
Prajmer / aktivator
> Oblast primjene
Power Mix Primer / Activator je prajmer za bolje prijanjanje prilikom
ljepljenja plastike. Pogodan je za auto-industriju, konstrukciju vozila,
dijelove oko motora, rezervoara i konstrukciju kalupa. Takođe se može
koristiti kao prajmer za prijanjanje kada se naknadno nanose akrilni,
sintetički, na bazi smole ili nitro lakovi.
Power Mix Primer / Activator je pogodan za sledeće plastike:
Poliuretan (PUR), Polistiren (PS), Poliamid (PA), Modifikovana Polipropilen Guma (EPDM), Akrilna Butadien Stiren Plastika (ABS), Glas-fiber
Plastika (GRP), Neplasticiziran Polivinil Hlorid (Neplastificiran PVC).
> Karakteristike
Power Mix Primer / Activator je transparentni prajmer za prijanjanje na
plastiku. Poboljšava snagu prijanjanja, naročito kada se popravlja plastika, koju je teško zalijepiti. Lako se nanosi i ima kratko vrijeme isparavanja. Power Mix Primer / Activator sadrži otapala, ali ne i CFC. Takođe se
može korisititi i za Power Bond.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.502
bezbojna / 150 ml
1
1
: B R TV ILA I PRE M AZ I 1 0 1
Power Mix Film
Mrežica za ojačavanje
> Oblast primjene
Power Mix Film služi za ojačavanje popravki na plastici.
Ova mrežica je pogodna za sledeće vrste plastika:
Poliuretan (PUR), Polistiren (PS), Poliamid (PA), Modifikovana Polipropilen
Guma (EPDM), Akrilna Butadien Stiren Plastika (ABS), Glas-fiber Plastika
(GRP), Neplasticiziran Polivinil Hlorid (Neplastificiran PVC).
> Karakteristike
Power Mix Film ima mrežicu na prednjoj strani koja poboljšava prijanjanje.
Na stražnjoj strani je tanki sloj koji se može ukloniti kada smjesa osuši.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.503
mrežica za ojačavanje
1
1
Power Mix Egalisierungsfolie
Folija za nanošenje Power Mix ljepila
> Oblast primjene
CS – Power Mix folija za izjednačavanje se koristi za jednostavnu i sigurnu popravku plastike sa 2K ljepilima.
CS – Power Mix folija za izjednačavanje je pogodna za sledeće vrste
plastika:
Poliuretan (PUR), Polistiren (PS), Poliamid (PA), Modofokovana Propilen
Guma (EPDM), Akrilna Butadien Stiren Plastika (ABS), Glas-fiber plastika
(GRP), Neplasticizirani Polivinil Hlorid (Neplasticizirana PVC).
> B r t v i l a i p re m a z i
> Karakteristike
CS – Power Mix folija za izjednačavanje je folija za uglačavanje prednje
strane koja se lijepi. Rezultat je glatka površina, koja slijedi oblik komponente. Nakon sušenja foliju je jednostavno ukloniti.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.615
Folija za izjednačavanje
1
1
Power Mixer
statični mikser
> Oblast primjene
Dizna za miksanje za 50 ml ketridže, dužine 8 cm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.926
dizna za mješanje materijala
12
12
1 0 2 : B R TV IL A I P R E M AZ I
Power Mix Gun
Pištolj za ketridže
> Oblast primjene
Pištolj za ketridže od 50 ml.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.927
pištolj za ketridže
1
1
Foamliner
Folija za vrata
> Oblast primjene
Foamliner je osobito pogodan za unutarnje obloge vrata. Folija je vodootporna i idealna za zaptivanje unutrašnjosti vrata automobila.Trajno
elastična, ne-skupljajuća, samoljepljiva spužvasta folija za zaptivanje i
prekrivanje unutrašnjosti vrata radi zaštite od vlage, prašine i propuha.
Otporna na toplotu, vodu i vremenske promjene. Također, ima odlična
adheziona svojstva.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.433
0,75 x 10 m
1
5
Antidröhnplatten
ploče za zvučnu izolaciju
> Oblast primjene
Za izolaciju od zvuka i vibracija.
> Karakteristike
Apsorbuje zvuk, samoljepljiva.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.055
crni bitumen, 1 karton 5
kom. / 25 x 50 cm
5
25
126.056
obložen alum. 1 karton 5
kom. / 25 x 50 cm
5
25
134.139
šablonirana-crna / 1 karton
10 kom. / 50 x 50 cm
10
50
134.140
ravni-crni, 1 karton 10 kom.
/ 50 x 50 cm
10
50
: B R TV ILA I PRE M AZ I 1 0 3
Haftstahl
tečni metal
> Opis
Steel Bond je dvo-komponentno ljepilo bez razređivača, na bazi epoksidne smole. Ima odličnu moć kompresije i ljepljenja, čvrstoću i temperaturnu otpornost. Visok kvalitet i mali napon omogućavaju popravke
bez pukotina u mnogim područjima primjene. Koristi se kao materijal za
zapunjavanje i ljepljenje.
> Oblast primjene
- Omogućava čvrsto i dugotrajno ljepljenje različitih materijala poput
čelika, aluminijuma, olova, drveta, željeza, itd.
- Za popunjavanje rupa, pukotina, npr. kod metalnih ili limenih dijelova,
drveta, keramike, betona, itd.
- Brtvljenje i zapunjavanje materijala za dugotrajne popravke koje se npr.
nemogu variti zbog rizika od eksplozije.
Steel Bond je otporan na većinu manje agresivnih hemikalija.
> Karakteristike
Vrijeme upotrebe: oko 30 minuta
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.959
125 g
1
24
> B r t v i l a i p re m a z i
Boja: siva-metalik
: ČI ŠĆE N JE
1 0 6 : ČIŠ ĆE NJ E
Silicone Remover Mild
odmašćivač - blagi
> Oblast primjene
Odmašćivač za sve poslove čišćenja površine prije lakiranja.
> Karakteristike
Za sigurno uklanjanje prljavštine, masnoće, ulja, silikona, voska, katrana,
ljepila itd. Silicone Remover sadrži blagi, neagresivni razređivač, veoma
brzo isparava i jako je koristan.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
146.711
1l
1
Min. kol.
6
146.704
5l
1
4
147.023
30 l
1
1
Staub Stop
Krpa za prašinu
> Oblast primjene
Za univerzalno i čišćenje prašine. Za čišćenje površina prije bojanja.
> Karakteristike
Sintetička krpa bez silikona sa pamučnom kopčom. Blago ljepljiva i ne
suši se.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
132.615
1 jedinica
1
Min. kol.
500
132.616
5 jedinica (Pakovanje)
1
100
Staub Stop Ultra
Krpa za prašinu
> Oblast primjene
Za univerzalno i čišćenje prašine. Za čišćenje površina prije bojanja
> Karakteristike
Sintetička krpa bez silikona sa pamučnom kopčom. Blago ljepljiva i ne
suši se.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
140.386
1 kom.
1
Min. kol.
500
140.387
5 kom. (Pakovanje)
1
100
: ČIŠĆE NJE 1 0 7
Staub Stop Water
Medena krpa
> Oblast primjene
Za uklanjanje prašine i suve prljavštine sa glatkih površina. Idealna za
pripremu prije lakiranja. Zahvaljujući specijalno vodo-razgradivoj impregnaciji Staub Stop Water je specijalno pogodna za nanošenje boja na
vodenoj bazi.
> Karakteristike
Staub Stop Water je krpa od mikrofiber vlakana, koja ne ostavlja dlačice.
Ne sadrži silicon i vosak i može se koristiti kod svih vrsta boja. Ova krpa
ne suši ii ma neograničen vijek trajanja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.538
10 komada
10
240
Car Clean Multi Extreme Box
Papirni ubrusi za čišćenje
> Oblast primjene
Za upijanje velikih količina otapala, ulja i maziva.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
142.765
kutija od 250 listova
1
1
Car Clean Multi
Papirni ubrusi za čišćenje
> Oblast primjene
Za upijanje velikih količina otapala, ulja i maziva.
> Karakteristike
Jako upijajući papirni ubrusi, jaki i otporni na otapala.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
134.577
500 komada / 38 x 32 cm
2
2
> Č i šć e n j e
Veoma upijajuća krpa, otporna na otapala i na cijepanje.
1 0 8 : ČIŠ ĆE NJ E
Car Clean Multi Box
Papirni ubrusi za čišćenje
> Oblast primjene
Za upijanje velikih količina otapala, ulja i maziva.
> Karakteristike
Dobro upijaju, jaki su i otporni na otapala.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
139.910
Kutija 250 listova
1
1
Car Clean Multi Pack
papirna krpa za čišćenje
> Oblast primjene
Za upijanje veće količine razređivača, ulja i tečnosti. Izvrsno prilikom
čišćenja i odmašćivanja površine.
> Karakteristike
Jako dobro upija, čvrsta i otporna na razređivač.
Nije vodo-otporna.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.924
Pakovanje 30 listova
20
20
Car Clean Double Blue
Papirni ubrusi za čišćenje
> Oblast primjene
Za čišćenje i odmašćivanje alata, dijelova karoserije itd.
> Karakteristike
Profesionalni dvoslojni ubrusi za čišćenje,ekstremno otporni na vlagu i
cijepanje, jako upijajući, ne ostavljaju vlakna, oba sloja su spojena.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
134.580
1000 listova / 38 x 38 cm
2
2
: ČIŠĆE NJE 1 0 9
Car Clean Triple Blue
Papirni ubrusi za čišćenje
> Oblast primjene
Za čišćenje i odmašćivanje alata, karoserija i sl.
> Karakteristike
Profesionalni troslojni ubrusi za čišćenje, izuzetno otporan na vlagu i
cijepanje, jako upijajući, ne ostavlja vlakna, sa dva spojena sloja.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
134.578
500 listova / 38 x 38 cm
2
2
134.579
1000 listova / 38 x 38 cm
2
2
Car Clean Double White
Papirni ubrusi za čišćenje
> Oblast primjene
Za čišćenje auto-stakala, alata i prskalica.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.253
1500 listova / 38 x 24 cm
2
2
Chamois
Jelenska koža
> Karakteristike
Jelenska koža, perforirana 38 x 47 cm
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.983
38 x 47cm, bušena
1
30
Squeezer
Spužva
> Oblast primjene
Sunđer za pranje.
> Karakteristike
Sunđer napravljen od upijajućih prirodnih vlakana koji ne šteti završnom
sloju boje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
139.858
sunđer za pranje-presovani
1
520
> Č i šć e n j e
Dvoslojni ubrusi za čišćenje, ne ostavljaju vlakna, od 100% celuloze,
ekstremno upijajući, otporni na vlagu, cijepanje i otapala, potpuno
spojeni.
1 1 0 : ČIŠ ĆE NJ E
Scraper
sječivo
> Oblast primjene
Sigurnosno sječivo za uklanjanje boje sa prozora automobila.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
140.984
Strugač
1
Min. kol.
5
140.985
Dopuna (100 noževa)
1
5
Gun Clean Set
komplet za čišćenje
> Karakteristike
Komplet za čišćenje pištolja. Sadrži 6 igli i 11 kistova.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.973
Komplet
1
12
Cockpit-Spray
sprej za čišćenje
> Oblast primjene
Sredstvo za čišćenje i zaštitu plastičnih i gumenih površina unutar vozila.
> Karakteristike
Ne sadrži silikon, antistatik, obnavlja boje.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
126.020
prozirno / 400 ml
1
12
: ČIŠĆE NJE 1 1 1
Pump Spray
sprej pod pritiskom
> Karakteristike
Za ravnomjerno i konstantno nanošenje (prskanje) tekućina.
Otporna na razređivače zahvaljujući Viton zaptivaču.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.744
1l
1
10
Nano Easy Cleaner
Spužva za čišćenje
> Oblast primjene
Nano Easy Cleaner se koristi za brzo i lako čišćenje stakala, svjetala
vozila i lakiranih površina. CS Nano Easy Cleaner ima specijalni Nano
sloj površine. Koristi se sa mnogo vode i lako uklanja insekte i maglicu
od lakiranja sa površine.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.383
spužva za čišćenje
1
10
Hand Clean
Pasta za ruke
> Oblast primjene
Hand Clean je intenzivna pasta za čišćenje idealna za efektno uklanjanje
boje, raznih komponenti smola i ljepila.
> Karakteristike
Hand Clean pasta za ruke ima pH-vrijednost 6.8 - 7.0. Ne uzrokuje iritaciju kože, čak ni nakon učestale upotrebe ii ma ugodan miris narandže.
Zidni nosač i dispanzer su takođe dostupni.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.654
Hand-Clean pasta za ruke
4.0 l
1
4
125.655
dispenzer i zidni nosač
1
1
> Č i šć e n j e
Spužva sa specijalnim Nano slojem za čišćenje stakala, plastika i lakiranih površina.
1 1 2 : ČIŠ ĆE NJ E
Clean `n Care
Pasta za pranje ruku
> Oblast primjene
Profesionalna pasta za pranje ruku za efikasno uklanjanje boje, smola,
ljepila, diht mase i sl. Specijalno namijenjen auto-lakirerima. Štiti kožu.
> Karakteristike
Za jako osjetljivu kožu, ne sadrži sastojke koji nadražuju kožu (otapala,
razrijeđivač, parafin). Proizvod sadrži fina mikro zrnca koja potpomažu
temeljito čišćenje, a ne oštećuju kožu.
Dispanzer:
Mjesto primjene: Dispanzer za Clean‘n Care.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
139.198
1l
1
6
139.200
Pakovanje 1l
1
1
0
0
141.045
Min. kol.
: LIČNA ZAŠTITA
1 1 4 : L IČNA Z A Š TITA
Star Mask
zaštitna maska za bojanje
> Oblast primjene
Maska visokog kapaciteta i jednostavnog održavanja sa izmjenjivim
predfilterima i gas filterima. Štiti od boje, lakova, izmaglica lazura, pesticida, organskih isparina, izmaglica i prašine. Izmjenjivi sustav filtera daje
maksimalnu zaštitu uz dugotrajnu upotrebu.
> Karakteristike
Dozvola CE 0120 / EN 141 klasa zaštite FFA2 P2SL - izmjenjivi predfilteri
i gas filteri
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.143
M
1
12
141.145
L
1
12
Star Mask Refill
ugljeni filter
> Oblast primjene
Aktivni ugljen filter za zamjenu u Star Mask maskama, štiti od organskih
isparenja i otapala. Označen smeđom bojom. Testiran na CE 0120 / EN 141.
> Karakteristike
Klasa zaštite A1 ili A2
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.224
Nivo zaštite A1
2
60
Star Mask Pre P2 R
filter protiv prašine
> Oblast primjene
Filter protiv prašine za Star Mask One i Star Mask.
> Karakteristike
Klasa zaštite P2SL.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.154
Nivo zaštite P2
10
100
: LIČNA Z AŠT ITA 1 1 5
Star Mask Disc
Držač predfiltera
> Oblast primjene
Držač predfiltera
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.310
držač filtera
20
20
Star Mask - Starter Kit
Set
> Opis
Sastoji se od:
- 1 Star Mask – maska za lakiranje
- 1 Star Mask Refill – zamjenski filteri
- 1 Star Mask Pre P2 (10 kom.) - predfilteri
- 1 vrećica za skladištenje
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.633
M
1
1
141.634
L
1
1
Star Dust P1
> Oblast primjene
Star Dust P1, fina P1, FFP1S-klase. Zaštita protiv fine prašine sa OEL
vrijednostima od 10 mg/m3.
> Karakteristike
Dozvola CE 0194 / EN 149.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.950
Nivo zaštite P1
20
120
> L ič n a zašt ita
maska protiv fine prašine
1 1 6 : L IČNA Z A Š TITA
Star Dust P2
maska protiv fine prašine
> Oblast primjene
Star Dust P2, fina P2, FFP2S-klase. Zaštita protiv škodljive fine prašine
sa OEL vrijednostima od 0,1 do 10 mg/m3. (isključujući azbest)
> Karakteristike
Dozvola CE 0194 / EN 149.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.951
Nivo zaštite P2SL
20
120
Star Dust P2V
maska protiv fine prašine
> Oblast primjene
Star Dust P2V, fina P2, FFP2S-klase. Zaštita protiv škodljive fine prašine
sa OEL vrednostima od 0,1 do 10 mg/m3. (isključujući azbest).
> Karakteristike
Tehnički detalji su kao kod Star Dust P2 dodatno opremljena s zračnim
ventilom. Dozvola CE 0194 / EN 149.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.952
Nivo zaštite P2SL
10
60
Safety Lens
zaštitne naočale
> Oblast primjene
Osnovne lagane naočale. Stakla od polikarbonata sa bočnim zaštitama.
> Karakteristike
Safety Lens: pogodne za one koje nose naočale,
Safety Lens vario: opremljene sa podesivim držačima (dužina i ugao)
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
140.954
Zaštitne naočale vario
1
Min. kol.
10
140.955
Zaštitne naočale
1
12
: LIČNA Z AŠT ITA 1 1 7
Tyvek Overall
Zaštitno odjelo za bojenje
> Oblast primjene
Zaštitini kombinezon za lakirere.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
133.035
M
1
25
133.034
L
1
25
133.013
XL
1
25
133.193
XXL
1
25
Paint Overall
zaštitno odijelo za lakiranje
> Oblast primjene
Univerzalno zaštitno odijelo napravljeno od mekog poliestera.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
139.232
S
1
Min. kol.
50
139.233
M
1
50
138.472
L
1
50
138.473
XL
1
50
139.234
XXL
1
50
Vinyl Hand
zaštitne rukavice
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
140.931
M
100
1000
140.932
L
100
1000
140.933
XL
100
1000
> L ič n a zašt ita
Rukavice od vinila, veličine M-XL, blago naprašene talkom, komplet od
100 komada.
Nitril Hand
zaštitne rukavice
> Karakteristike
Nitrilne rukavice, veličine L-XL, EN 455-3, bez talka, komplet od 100
komada.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
140.934
L
100
Min. kol.
1000
140.935
XL
100
1000
1 1 8 : L IČNA Z A Š TITA
Latex Hand
Zaštitne rukavice
> Karakteristike
Lateks rukavice, veličine L, EN 374-1/2/3. Blago naprašene talkom,
komplet od 100 komada.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
140.936
L
100
Min. kol.
1000
141.283
XL
100
1000
Neopren Hand
zaštitne rukavice
> Karakteristike
Neopren rukavice, crne, 30 cm, CE cat. II. EN 374-1/388. Otporne na
kiseline, kaustične tvari, mineralna ulja, masti i otapala.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
140.938
Par / M
1
Min. kol.
12
140.939
Par / L
1
12
140.940
Par / XL
1
12
140.941
Par / XXL
1
12
Super Nitril Hand I
zaštitne rukavice
> Oblast primjene
Mogu se koristiti u automobilskoj industriji, lakirnicama, za čišćenje, u
hemijskoj i prehrambenoj industriji. EN 388:4002.
> Karakteristike
Zelene Nitril rukavice sa manžetom dugom 30cm. Sa pamučnom postavom, kompletno presvučena iznutra. Izuzetno hemijski otporna,
EN 388/374 kategorija III.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
145.130
par / 9
1
Min. kol.
144
145.131
par / 10
1
144
: LIČNA Z AŠT ITA 1 1 9
Nitril Hand I
zaštitne rukavice
> Oblast primjene
Mogu se koristiti u automobilskoj industriji, konstrukciji mašina, radionicama, pakovanju, u električnoj i u industriji stakla, lakirnicama, benzinskim pumpama, vrtovima, poljoprivredi i šumarstvu, montaži i transportu.
EN 388:4121.
> Karakteristike
Žute Nitril rukavice sa pletenom manžetom, otvorene s gornje strane.
Premium Nitril rukavice. EN 388 kategorija II.
Idealne za sve opšte poslove. Veoma fleksibilne, visoko otporne na
habanje, perfektno prijanjanje u suvim i vlažnim uslovima.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.120
par / 9
1
144
145.121
par / 10
1
144
Prep Hand Cut
pamučne rukavice
> Oblast primjene
Pogodne za poslove montaže sa srednjim rizikom od posjekotina.
Mogu se koristiti u automobilskoj industriji, konstrukciji vozila, u elektro
industriji, za čišćenje prostorija, montažu i u farmaceutskoj industriji, u
procesima obrade stakla i metala. EN 388:354X.
> Karakteristike
Sive zaštitne rukavice za rezanje, zaštita od posjekotina klase 5. Pletene
rukavice, jako ugodne za nošenje, napravljene od specijalnih vlakana
“TAEKI 5”. EN 388 kategorija II.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
145.134
par / 9
1
Min. kol.
100
145.135
par / 10
1
100
Hand Clean
Hand Clean je intenzivna pasta za čišćenje idealna za efektno uklanjanje
boje, raznih komponenti smola i ljepila.
> Karakteristike
Hand Clean pasta za ruke ima pH-vrijednost 6.8 - 7.0. Ne uzrokuje iritaciju kože, čak ni nakon učestale upotrebe ii ma ugodan miris narandže.
Zidni nosač i dispanzer su takođe dostupni.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
125.654
Hand-Clean pasta za ruke
4.0 l
1
4
125.655
dispenzer i zidni nosač
1
1
> L ič n a zašt ita
Pasta za ruke
> Oblast primjene
1 2 0 : L IČNA Z A Š TITA
Prep Hand Leder
pamučne rukavice
> Oblast primjene
Koriste se kod oštrih površina sa velikom abrazijom, metala, konstrukcija, u skladištima i poslovima transporta. EN 388:2133
> Karakteristike
Klasične zaštitne rukavice od čiste teleće kože, prošivene, s gornjim
dijelom i manžetom od prirodne bijele konoplje. EN 388 kategorija II
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.112
par / 10.5
1
120
Clean `n Care
Pasta za pranje ruku
> Oblast primjene
Profesionalna pasta za pranje ruku za efikasno uklanjanje boje, smola,
ljepila, diht mase i sl. Specijalno namijenjen auto-lakirerima. Štiti kožu.
> Karakteristike
Za jako osjetljivu kožu, ne sadrži sastojke koji nadražuju kožu (otapala,
razrijeđivač, parafin). Proizvod sadrži fina mikro zrnca koja potpomažu
temeljito čišćenje, a ne oštećuju kožu.
Dispanzer:
Mjesto primjene: Dispanzer za Clean‘n Care.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
139.198
1l
1
6
139.200
Pakovanje 1l
1
1
0
0
141.045
Min. kol.
Prep Hand I
pamučne rukavice
> Oblast primjene
Za univerzalnu upotrebu kod šasija vozila, montaže, konstrukcija i u
industriji za pakovanje, kod održavanja, prodaje i otpremanja, transporta,
u vrtu i šumskim radovima. EN 388:3142.
> Karakteristike
Fine pletene rukavice od poliestera / vune, plave boje, sa plavim
naborima na dlanu. Pogodne su za velika mehanička opterećenja, kao i
za upotrebu kod zaprljanih površina zahvaljujući svojoj tamnoj boji. EN
388/420.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
145.113
par / 9
1
Min. kol.
240
145.114
par / 10
1
240
: LIČNA Z AŠT ITA 1 2 1
Prep Hand II
pamučne rukavice
> Oblast primjene
Pamučne rukavice s manšetama od trikotaže i PVC premazom za bolje
rukovanje. Vanjski sloj od od tkanina koje sprečavaju znojenje
> Karakteristike
Fabrički pamuk sa manžetama od trikotaže.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
141.218
Par / L
2
24
141.219
Par / XL
2
24
141.264
Par / XXL
2
24
Prep Hand III
pamučne rukavice
> Oblast primjene
Mogu se koristiti u automobilskoj industriji, lakirnicama, u električnoj
industriji, finoj montaži, farmaceutskoj industriji, u procesima obrade
metala i stakla.
EN 388:4131.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.132
par / 9
1
144
145.133
par / 10
1
144
> L ič n a zašt ita
Crne PU rukavice presvučene poliamidom, napravljene od mekane PU.
Crni PU sloj je na dlanovima in a jagodicama prstiju. Odlično prijanjanje
za površinu, propuštaju vazduh, otporne na vlagu. EN 388 kategorija II
: PRIBOR
1 2 4 : P R IB O R
Ausblaspistole
Pištolj za izduvavanje prašine
> Oblast primjene
Pištolj za izduvavanje prašine se koristi za uklanjanje prašine sa površine
i iz otvora. Ergonomičan dizajnrski oblik čini ga lakim za raditi čak i duže
vrijeme.
> Karakteristike
Pištolj sa dugom, tankom metalnom diznom lako čisti nedostupna
područja i šupljine.
Pištolj za izduvavanje sa zvučnom izolacijom ima plastičnu diznu i
stvoren je da smanji nivo buke u radionici. Ujedno plastična dizna služi i
kao zaštita od ogrebotina.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.270
pištolj za izduvavanje sa
prigušivačem i fitingom (EU)
1
5
145.271
pištolj za izduvavanje sa
prigušivačem i fitingom
(Švicarska,Holandija)
1
5
145.272
pištolj za izduvavanje sa metalnom diznom i fitingom (EU)
1
5
145.273
pištolj za izduvavanje sa
metalnom diznom i fitingom
(Švicarska,Holandija)
1
5
Ausblasstift
Pištolj za izduvavanje prašine
> Oblast primjene
Pištolj za izduvavanje prašine se koristi za uklanjanje prašine sa površine
i iz otvora. Ima na sebi džepni držač.
> Karakteristike
Pištolj za izduvavanje prašine se koristi za male i brze poslove. Ima
praktičan držač tako da se može zakačiti za džep radnog odijela.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
143.132
Pištolj za izduvavanje PV (EU)
1
5
143.731
pištolj za izduvavanje ARO
(Švicarska,Holandija)
1
5
: PRIBOR 1 2 5
Infrarot Minithermometer
Mini Infracrveni Termometar
> Oblast primjene
Mjeri temperature predmeta na površini. Mini Infrared Thermometer je
namjenjen za mjerenje temperature od -33°C do +220°C bez kontakta sa
predmetom.
> Karakteristike
Mali i veoma lak za rukovanje Infracrveni atermometar sa prekidačem
za paljenje. Metalno kućište sa atraktivnim dizajnom čini ga naročito
čvrstim.
> Potrebna oprema
Da bi ste izmjerili temperature, pritisnite i držite prekidač i usmjerite tačku
ka testnom uzorku 2 sekunde. Testni objekat mora biti veći od mjerne
tačke. Izmjerena temperature je prosječna temperature mjerene zone.
Udaljenost do mjerne tačke je u odnosu 1:1.
Zadnja izmjerena temperatura će biti prikazana na displeju. Nakon
otpuštanja prekidača vrijednost zadnje izmjerene temperature će biti prikazana na displeju otprilike 15 sekundi. CS-Mini Infracrveni Termometar
će se ugasiti automatski nakon 15 sekundi nekorištenja.
Da biste odabrali jedinicu mjere (ºC / ºF), pritisnite prekidač za odabir koji
se nalazi na poleđini termometra.
Kod brze promjene temperature, uređaj treba najmanje 15 min. da se
prilagodi novoj temperaturi okoline u kojoj se koristi.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
144.557
Mini Infra-Crveni Termometar
1
1
X-Stand Classic
stalak za lakiranje
> Karakteristike
Visina: 50-100 cm
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.349
50-100 cm
1
1
stalak za lakiranje
> Karakteristike
Visina: 50-125 cm.
Maks. težina: 120 kg.
X-Stand sa produžetkom: Dizajniran kao X-Stand Classic sa dva
produžetka od po 55cm.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
138.851
Velika
1
1
138.852
Velika, uklj. dodatak
1
1
> Pr ib o r
X-Stand Top
1 2 6 : P R IB O R
Paint Trolley
> Oblast primjene
Okretni, flekisibilni stalak za lakiranje vrata, poklopca motora i sl.
Šifra
Pakovanje
Min. kol.
138.861
1
1
1
1
138.848
rezervne stege za
višefunkcijski stol
Multi Trolley
multi-funkcionalan radni stol
> Karakteristike
Višenamjenski radni stol, za velike i male dijelove karoserije.
S potrebnim priborom se može koristiti i za lakiranje felgi i sl.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
138.846
Višefunkcijski stol
1
Min. kol.
1
138.847
Obod za višefunkcijski stol
1
1
138.849
učvrsna poluga za
višefunkcijski stol
1
1
138.850
višenamjenski držač za
višefunkcijski stol
1
1
Šifra
Pakovanje
Min. kol.
138.862
1
1
Paper Trolley
stalak za role papira u tri širine
> Oblast primjene
Dozator za papir za role širine: 22, 60, 90 cm.
: PRIBOR 1 2 7
Paper Trolley 1500
stalak za papir
> Oblast primjene
Stalak za papirne role maksimalne širine 1.500 mm
Šifra
Pakovanje
Min. kol.
139.101
1
1
MMIR Trolley
stalak za foliju
> Oblast primjene
Pomični stalak za MMIR foliju.
Šifra
Pakovanje
Min. kol.
125.737
1
1
Magnetic Sanding Protection
zaštita rubova
> Oblast primjene
Magnetna zaštita za dijelove automobila tokom brušenja.
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
4 x 55 cm
1
5
> Pr ib o r
Šifra
130.992
Magnetic Flat Strip
ravna traka
> Oblast primjene
Ravna magnetska zaštitna traka za pričvršćivanje folije za zaštićivanje na
automobil u problematičnim slučajevima.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
137.214
4 x 55 cm
1
5
: SETOVI
PROIZVODA
1 3 0 : S E T O V I P R O IZ V ODA
Systemkoffer Finish I
kofer za brze popravke
> Opis
Ovaj novi sistem je namjenjen da čuva Carsystem-ove proizvode perfektno složene u koferu.
Za ponovnu narudžbu imate šifru proizvoda koja se nalazi na unutrašnjoj
strain poklopca.
Sistemske kutije se mogu lako složiti i spojiti jedna s drugom.
> Karakteristike
Artikl 143.724 brusilica za završno brušenje RC 9330 1 kom.
Artikl 146.371 Finish Speed Cut pasta 100 ml
Artikl 139.196 Finish All In One pasta100 ml
Artikl 139.197 Gloss & Shine pasta100 ml
Artikl 143.726 Car Clean mikro-fiber krpa High Performance 1 kom.
Artikl 143.729 Car Clean mikro-fiber krpa Allrounder bijela 1 kom.
Artikl 136.692 Mini brusni papiri P2000 100 kom.
Artikl 143.349 Mini brusni papiri P1500 100 kom.
Artikl 143.351 Mini brusni papiri P2000 100 kom.
Artikl 143.971 Mini brusni papiri P2500 100 kom.
Artikl 139.205 Finish Foam bijela spužva za poliranje 1 kom.
Artikl 133.152 Finish Foam narandžasta spužva za poliranje 1 kom.
Artikl 139.203 Finish Foam crna spužva za poliranje 1 kom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.046
kofer za brze popravke
1
1
Systemkoffer Finish II
kofer za brze popravke
> Opis
Ovaj novi sistem je namjenjen da čuva Carsystem-ove proizvode perfektno složene u koferu.
Za ponovnu narudžbu imate šifru proizvoda koja se nalazi na unutrašnjoj
strain poklopca.
Sistemske kutije se mogu lako složiti i spojiti jedna s drugom.
> Karakteristike
Artikl 143.388 brusilica za završno brušenje RC 9332 1 kom.
Artikl 142.635 Finishline Grip brusni papir P2000 100 kom.
Artikl 143.483 Finishline Grip brusni papir P2500 50 kom.
Artikl 143.726 Car Clean mikro-fiber krpa High Performance 1 kom.
Artikl 143.729 Car Clean mikro-fiber krpa Allrounder bijela 1 kom.
Artikl 143.730 Car Clean mikro-fiber krpa Allrounder roza 1 kom.
Artikl 143.728 Car Clean mikro-fiber krpa Allrounder plava 1 kom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.047
kofer za brze popravke
1
1
Systemkoffer Polieren
kofer za brze popravke
> Opis
Ovaj novi sistem je namjenjen da čuva Carsystem-ove proizvode perfektno složene u koferu.
> Karakteristike
Artikl 143.723 Mini mašina za poliranje RC 166 1 kom.
Artikl 146.371 Finish Speed Cut pasta100 ml
Artikl 139.196 Finish All In One pasta 100 ml
Artikl 139.197 Gloss & Shine vosak 100 ml
Artikl 143.726 Car Clean mikro-fiber krpa High Performance 1 kom.
Artikl 143.729 Car Clean mikro-fiber krpa Allrounder bijela 1 kom.
Artikl 143.730 Car Clean mikro-fiber krpa Allrounder roza 1 kom.
Artikl 143.728 Car Clean mikro-fiber krpa Allrounder plava 1 kom.
Artikl 143.513 Wax aplikator za vosak 1 kom.
Artikl 139.205 Finish Foam bijela spužva za poliranje 2 kom.
Artikl 133.152 Finish Foam narandžasta spužva za poliranje 1 kom.
Artikl 139.203 Finish Foam crna spužva za poliranje 1 kom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
145.048
kofer za brze popravke
1
1
: S E TOV I PROIZ V ODA 1 3 1
Systemkoffer Kunststoff Repair Box
kofer za brze popravke
> Opis
Ovaj novi sistem je namjenjen da čuva Carsystem-ove proizvode perfektno složene u koferu.
Za ponovnu narudžbu imate šifru proizvoda koja se nalazi na unutrašnjoj
strain poklopca.
Sistemske kutije se mogu lako složiti i spojiti jedna s drugom.
> Karakteristike
Artikl 140.927 Power Mix pištolj 1 kom.
Artikl 144.501 Power Mix crni 50ml 2 kom.
Artikl 144.500 Power Mix transparentni 50ml 2 kom.
Artikl 144.499 Power Mix crni 25ml 1 kom.
Artikl 144.498 Power Mix transparentni 25ml 1 kom.
Artikl 144.505 Power Bond crni 50ml 1 kom.
Artikl 144.502 Power Mix Primer/Aktivator 1 kom.
Artikl 140.926 Power Mixer dizne 12 kom.
Artikl 144.503 Power Mix mrežica za ojačavanje 1 kom.
Artikl 145.135 Prep Hand Cut rukavice veličina 10 1 kom.
Artikl 143.894 Skalpel 1 kom.
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.021
sistem kutija
1
1
Systemkoffer Speed Repair Box
kofer za brze popravke
> Opis
Ovaj novi system je namjenjen da čuva Carsystem-ove proizvode perfektno složene u koferu.
Za ponovnu narudžbu imate šifru proizvoda koja se nalazi na unutrašnjoj
strain poklopca.
Sistemske kutije se mogu lako složiti i spojiti jedna s drugom.
> Karakteristike
Šifra
Specifikacije
Pakovanje
Min. kol.
146.015
sistem kutija
1
1
> S eto vi pro iz vo da
Artikl 145.990 2K Hi Speed clear coat-bezbojni lak - 200ml 2 kom.
Artikl 145.988 2K Hi Speed prajmer filer 200ml 2 kom.
Artikl 145.989 2K EP-prajmer filer 200ml 2 kom.
Artikl 145.984 Silicon Remover-Antisilikonsko čistilo 400ml 2 kom.
Artikl 145.985 Plastik Cleaner -Čistač plastike 400ml 1 kom.
Artikl 145.986 Plastik Primer -Prajmer za plastiku 400ml 1 kom.
Artikl 145.987 Spot Blender 400ml 1 kom.
Artikl 143.028 Etch Prajmer 400ml 1 kom.
Artikl 125.580 Spray Filer 400ml 1 kom.
Artikl 125.779 Control Spray 400ml 1 kom.
132
C A RSYS TE M INT E R NAT IONAL
UETERSEN
Evropa
CARSYSTEM Sjedište
Njemačka
Bjelorusija
Belgija
Bosnia i Hercegovina
Bugarska
Hrvatska
Češka Republika
Danska
Engleska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Mađarska
Island
Irska
Amerika
Italija
Makedonija
Malta
Moldavija
Holandija
Norveška
Poljska
Rumunija
Rusija
Srbija
Slovakia
Slovačka
Španija
Švedska
Švicarska
Turska
Kanada / Kvebek
Kolumbija
Azija
Srednji Istok
Australija
Afrika
Kina
Hong Kong
Indija
Japan
Kazahstan
Tajland
Egipt
Izrael
Kuvajt
Oman
Katar
Ujedinjeni Arapski Emirati
Australija
Novi Zeland
Senegal
Južna Afrika
Quickfinder
1K High Build Primer ..................
2K Clear VOC Express .................
2K Clear VOC Premium ...............
2K EP High-Speed Grundierfüller
2K Filler Vario ...............................
2K Filler Wet on Wet.....................
2K High-Speed Grundierfüller ......
2K High-Speed Klarlack...............
63
55
54
61
56
57
61
60
Acryl Thinner ................................ 57
Alu-Reparaturgitter ...................... 40
Aluminium-Spray ......................... 65
Antidröhnplatten ........................ 102
Ausblaspistole ........................... 124
Ausblasstift ................................ 124
Auto Mask.................................... 46
Finish Back Pad ........................... 79
Finish Compounding Felt ............. 79
Finish Diamond Shine .................. 77
Finish Foam black ........................ 80
Finish Foam orange ..................... 79
Finish Foam white ........................ 79
Finish Gloss & Shine .................... 76
Finishline Plus .................. 16, 17, 81
Finish Sander Back Pad............... 24
Finish Sander RC 9332 ................ 22
Finish Speed Cut ......................... 76
Finish Waffle Pad black................ 80
Finish Waffle Pad orange ............. 80
Flex .............................................. 37
Floor Mats.................................... 51
Foamliner ................................... 102
Foam Tape ................................... 47
>B
>G
>A
Bite ..............................................
Blacky ..........................................
Booth Mask ................................
Booth Mask Stick ........................
Brush Set ....................................
Bumper Paint Spray .....................
Bumper Structurant Spray ...........
20
42
59
60
71
67
67
>C
Car Clean Double Blue .............. 108
Car Clean Double White ............ 109
Car Clean Micro ........................... 82
Car Clean Multi .......................... 107
Car Clean Multi Box ................... 108
Car Clean Multi Extreme Box ..... 107
Car Clean Multi Pack ................. 108
Car Clean Polish Box ................... 83
Car Clean Triple Blue ................. 109
Car Disc blue ............................... 87
Car Disc white.............................. 87
Car Mop white ............................ 86
Car Mop yellow ............................ 86
Car Pad black .............................. 87
Car Polish Roll ............................. 83
Chamois..................................... 109
Classicline Soft Pad ..................... 18
Classic Tape................................. 49
Clean `n Care ..................... 112, 120
Coarseline Grip ............................ 16
Cockpit-Spray............................ 110
Color Match Card Magnetic ......... 69
Color Match Card Paper .............. 70
Control-Spray .............................. 29
CP E-Polisher .............................. 77
CP Palm Sander .......................... 21
CP Palm Sander II........................ 21
>D
Dispenser .....................................
Dispenser Multi-Mix .....................
Dry Coat-orange ..........................
Dry Coat-schwarz ........................
Dualmatic .....................................
Dust Keeper .................................
Dust Needle .................................
>E
Easy Mask ...................................
Elastic beige ................................
Elastic green ................................
Elastic weiss ................................
Etch Primer ..................................
Excenter Back Pad Coarse ..........
Excenter Back Pad C. Premium ...
Excenter Back Pad Multi .............
Excenter Back Pad Multi plus ......
Excenter Back Pad M. Premium ..
Excenter Classic ..........................
>F
Farbtonmusterkarte .....................
Felgensilber .................................
Fill ................................................
Fine Block ....................................
Fine Line Tape Blue......................
Finish All In One ...........................
40
58
29
29
40
60
71
45
35
36
35
64
24
24
23
23
23
21
69
66
34
84
49
76
Glas ............................................. 36
Glasgewebe ................................. 39
Glasmatte .................................... 39
Glasvlies ...................................... 39
Greenline ............................... 13, 14
Greenline Flex .............................. 14
Greenline Grip .......... 8, 9, 10, 11, 12
Greenline Grip Foam .................... 10
Gun Clean Set............................ 110
>H
Haftstahl .................................... 103
Hand Back Pad ............................ 28
Hand Clean ........................ 111, 119
Hand Mask .................................. 46
HS-Acryl Tape .............................. 90
>I
Infrarot Minithermometer ........... 125
>J
Japanspachtel ............................. 42
>K
Karosserie-Dichtmasse ................
Klarlack-Spray .............................
KS-100 .........................................
KS-1000 .......................................
KS-1050 .......................................
KS-200 .........................................
KS-2100 .......................................
KS-250 .........................................
KS-300 .........................................
KS-3000 .......................................
KS-400 .........................................
KS-4000 .......................................
KS-500 .........................................
KS-550 .........................................
KS-800 .........................................
KS-850 .........................................
KS-Brush .....................................
KS-Dual Gun ................................
KS - Gun ......................................
Kupferspray .................................
94
66
94
96
99
95
96
98
95
96
98
97
95
98
95
99
94
97
97
68
>L
Lackiergrundierung ...................... 63
Latex Hand ................................ 118
Liquid Masking ............................ 44
Liquid Putty.................................. 38
Luftschlauch ................................ 73
>M
Magnetic Flat Strip..................... 127
Magnetic Gun Holder ................... 70
Magnetic Sanding Protection..... 127
Masking Paper Master ................. 47
Masking Paper Top ...................... 47
Masterline Grip ............................ 15
Master Tape ................................. 48
Master Tape II .............................. 48
Metallic ........................................ 35
Micro Tip ...................................... 71
Mini Back Pad.............................. 78
Mini Sanding Discs ...................... 83
Mini Sanding Discs Grip .............. 83
Mini Sanding M. RC 9330 ...... 22, 86
Mixing Stick Alu ........................... 69
Mixing Stick Black ....................... 59
MMIR-Mask Cover ....................... 45
MMIR-Mask Film.......................... 44
MMIR-Mask Light ........................ 44
MMIR Knife .................................. 45
MMIR Trolley .............................. 127
Mount Tape ................................. 90
MS Air Gun .................................. 93
MS Clear ...................................... 55
Multi ............................................. 32
Multi-Mix Bucket.......................... 58
Multi-Mix Cup / Lid ...................... 57
Multi Glas Green .......................... 34
Multi Green .................................. 32
Multi Light .................................... 32
Multi Plus ..................................... 33
Multi Silver Light .......................... 33
Multi Soft ..................................... 33
Multi Strain................................... 59
Multi Trolley ................................ 126
>N
Nano Easy Cleaner .................... 111
Neopren Hand............................ 118
Nippel .......................................... 74
Nitril Hand .................................. 117
Nitril Hand I ................................ 119
>P
Paint Arrestor ............................... 72
Paint Overall .............................. 117
Paint Planer ................................. 84
Paint Trolley ............................... 126
Paper Trolley .............................. 126
Paper Trolley 1500 ..................... 127
PG / FG Feinfilter ......................... 71
Plastic Can Empty ....................... 58
Plastic Cleaner ............................. 62
Plastic Primer............................... 62
Plastikspachtel............................. 41
Polish Control Spray .................... 77
Polishing Back Pad ...................... 78
Polishing Machine RC 166 ........... 78
Polyester Reparaturharz .............. 39
Polyester Reparaturset ................ 38
Power Bond ............................... 100
Power Mix .................................... 99
Power Mix Egalisierungsfolie ..... 101
Power Mixer ............................... 101
Power Mix Film .......................... 101
Power Mix Gun .......................... 102
Power Mix Primer ...................... 100
Prefill-Spray ................................. 67
Prefill-Spray Water ....................... 68
Prep & Scuff ................................. 20
Prep Hand Cut ........................... 119
Prep Hand I ................................ 120
Prep Hand II ............................... 121
Prep Hand III .............................. 121
Prep Hand Leder........................ 120
Primer Spray ................................ 64
Pump Spray ............................... 111
Putty Board .................................. 41
Putty Knife ................................... 41
Putty Mix Board ........................... 42
>R
Rallye-Spray glänzend .................
Rallye-Spray matt ........................
Refinish 1 .....................................
Refinish 2 .....................................
Refinish 3 .....................................
Refinish Fast Cut .........................
Refinish Restorer .........................
Rostlöser......................................
65
65
85
85
85
84
85
68
>S
Safety Lens ................................ 116
Sanding Block 125 Grip ............... 26
Sanding Block 198 Grip ............... 26
Sanding Block 230 Grip ............... 26
Sanding Block 400 Grip ............... 27
Sanding Block Box Grip .............. 27
Ove informacije služe kao upute za upotrebu i zasnovane su na osnovu aktualnih informacija.
Informacije se nude u dobroj namjeri i bez garancija, ili odgovornosti. Specifikacije i dostupnost proizvoda su podložne promjenama.
© VOSSCHEMIE
Sanding Block Grip ...................... 27
Sanding Block Grip rund.............. 28
Sanding Block Hard ..................... 28
Sanding Block Korky ................... 27
Sanding Block Soft ...................... 29
Scraper ...................................... 110
Seat Covers ................................ 51
Sicherheitskupplung .................... 74
Silicone Remover ......................... 62
Silicone Remover Mild ............... 106
Silver Tape ................................... 49
Slim Tape ..................................... 48
Soft .............................................. 34
Soft Interface Pad ....................... 25
Speedmixer.................................. 41
Spot Blender ................................ 61
Spray ........................................... 37
Spray Plus ................................... 38
Spritzspachtel .............................. 64
Squeezer.................................... 109
Star Dust P1 .............................. 115
Star Dust P2 .............................. 116
Star Dust P2V ............................ 116
Star Mask .................................. 114
Star Mask - Starter Kit ............... 115
Star Mask Disc........................... 115
Star Mask Pre P2 R.................... 114
Star Mask Refill .......................... 114
Staub Stop ................................. 106
Staub Stop Ultra ........................ 106
Staub Stop Water ...................... 107
Steel............................................. 36
Steering Wheel Covers ................ 51
Stripping Disc .............................. 19
Super Nitril Hand I ..................... 118
Systemkoffer Finish I ................. 130
Systemkoffer Finish II ................ 130
Systemkoffer Kunststoff R. Box . 131
Systemkoffer Polieren ................ 130
Systemkoffer Speed Repair Box 131
>T
Tape Off Disc ............................... 30
Tape Off Tool ................................ 30
Thermo-Spray .............................. 66
Top ............................................... 37
Topline Mattflex...................... 19, 20
Topline Soft Pad........................... 18
Topline WP A ............................... 17
Topline WP S ............................... 18
Top Tape ...................................... 49
Touch Up ..................................... 70
Tyvek Overall.............................. 117
>U
Uni-Dichtband..............................
UNIFLEX Glas ..............................
UNIFLEX Glas Fast-Cleaner ........
UNIFLEX Glas Fast-Primer...........
UNIFLEX Glas HM .......................
UNIFLEX Gun ...............................
UNIFLEX MS ................................
UNIFLEX Plus Airgun ...................
UNIFLEX PU ................................
UNIFLEX Spitzen .........................
90
91
92
92
92
93
91
93
91
93
>V
Vinyl Hand.................................. 117
VOC Clear 420 ............................. 54
VOC Filler 540 ............................. 56
>W
Wax Applicator ............................
Wheel Cover ...............................
WM Klebeband ............................
WR-Lifting Tape ...........................
WR-Lifting Tape Dispenser ..........
81
46
50
50
50
>X
X-Stand Classic ......................... 125
X-Stand Top ............................... 125
>Z
Zink-Spray ................................... 65
CA R S YS T E M I I
K ATALO G
K ATA L O G
CARSYSTEM I R-M DOO Ugrinovački put - Industrijska zona bb 22314 KRNJEŠEVCI SRBIJA tel. + 381 22 367 139
fax. + 381 22 367 169
e-mail: [email protected] Art.-Nr. 139.768
a trademark of
a trademark of
Download

KATALOG - carsystem.org