Razvoj turizma je jedan od važnih
strateških ciljeva grada Vranja.
Izvanredni prirodni resursi, poput
Vranjske banje i Besne kobile, bogato
kulturno-istorijsko nasleđe i specifi
čan senzibilitet, tako snažno pred-
predstavljen u brojnim delima Bore
Stankovića, “oblikuju” ovaj prostor i čine jedinstveno
atraktivnim.
U svetlu tržišta koje se stalno menja, pozicioniranje
na istom zahteva raznovrstan turistički sadržaj, koji na
najbolji mogući način kombinuje sve pomenute elemente.
Grad Vranje, svoju razvojnu viziju bazira na integrativnim procesima i modernizaciji. Istovremeno, ovo
je “grad sa dušom”, u koji posetioci rado dolaze i uvek
iznova vraćaju.
Ovom brošurom smo predstavili ono najbolje što
Vranje može da ponudi, o Vranju i meraku govori puno
i zapis književnika Ćamila Sijarića, đaka vranjske gimnazije:
Dobrodošli u Vranje!
Gradonačelnik,
Zoran Antić
Vranje
G
rad Vranje je administrativni, privredni i kul
turni centar Pčinjskog okruga. Nalazi se u
severozapadnom delu Vranjske kotline (1201km²),
koja pripada planinsko-kotlinskoj oblasti jugoistočne
Srbije. Zauzima površinu od 860 km², sa prosečnom
nadmorskom visinom 480m.
Smešteno je izmedju Pljačkovice (1231m),
Krstilovice (1154m) i Pržara (731m), a kroz grad protiču dve reke: Sobinska reka 9.3km i Vranjska reka
6.5km, a Južna Morava je na samo 3km od grada.
Vranje se prvi put u pisanom obliku spominje
u 11. veku tačnije 1093. godine u knjizi “Aleksijada”
od strane Vizantijske princeze, Ane Komnine. Bitna
godina za grad jeste i 1207. godina kada je Vranje ušlo
u sastav srpske srednjevekovne države od strane kralja
Stefana Prvovenčanog. Gradom su tokom srednjeg veka
gospodarili kralj Stefan Dečanski i car Dušan. Turci
su Vranje osvojili 14. juna 1455. godine. Grad je, u
Kneževini Srbiji, dočekao slobodu sa nesto više od
8.000 stanovnika na Svetog Antanasa 31. januara 1878.
godine. Ovaj datum se obeležava kao dan grada Vranja.
Bitna obeležja su i datumi oslobođenja u Prvom i
Drugom svetskom ratu a to su 4. oktobar 1918. godine
i 7. septembar 1944. godine.
Vranje je grad koji postoji više od devet vekova,
grad žutog cveća, grad burne prošlosti i bogate istorije. I
kao takav predstavlja mesto jedinstvenih oblika kulture
stvaralaštva i tradicije. Vranje je grad unikatne skromnosti i topline, grad koji ima dušu.
Na teritoriji grada postoje brojne antropogene
turističke vrednosti, koje su osnova za razvoj kulturnog
turizma. To su građevine - utvrđenje Markovo kale, tursko kupatilo Hamam, Pašini konaci, Beli most, Muzej
kuća Bore Stankovica, Vranjska gimnazija, Zgrada
Načelstva, renesansna Kuća na uglu, Česma Đerenka,
Mačkina cesma, Spomen soba garnizona Vranje, zatim
crkve - Crkva Svete Petke (Krstata Đžamija), crkva
Presvete Bogorodice, Saborna crkva, crkva i kuća Oca
Justina, manastir Svetog Nikole. Tu su i monumentalni
spomenici – spomenik oslobodiocima Vranja od Turaka “Čika Mita”, spomenik žrtvama bugarskih okupatora, spomenik Revoluciji, spomenik žrtvama NATO-a
i biste poznatih Vranjanaca u gradskom parku - bista
Justina Popovića, prof. Đorđa Tasića, dr. Franje Kopše,
Jovana Hađži-Vasiljevića, spomenik Bore Stankovića i
spomenik Bakije Bakića u Gornjoj čaršiji. Zatim treba
pomenuti posebne ambijentalne celine: Baba Zlatina
ulica specifična po kaldrmi i Brankova ulica u samom
centru grada sa nizom kafi-ća koja je sinonim za noćni
život Vranjanaca i dobar provod mladih.
Svi nabrojani objekti čine identitet grada, ali
ne manje bitne su i vrednosti iz okoline Vranja koji
takođe čine turističku ponudu grada: planina Besna
Kobila, atraktivnost paleovulkanskih oblika reljefa
Grot i Oblik, veštačka akumulacija Aleksandrovačko
jezero, blizina Vranjske banje i brane Prvonek.
Vranje i okolinu vredi posetiti zbog netaknute
prirode koja nudi oporavak ljudskim čulima i kulturno
-istorijske baštine koja podseća čoveka na značaj starih
vrednosti i hrani dušu, još ako se u pozadini čuje vranjska truba osećaj zadovoljstva je kompletan.
Info centar TOV-a: +381 (0) 17 546 505
e-mail:[email protected]
web:www.tovranje.org.rs
Objekat iz turskog perioda sa svim odlikama
orijentalnog načina gradnje i oblikovanja, a za čije se
postojanje vezuje legenda da je podignut kao zadužbina
hanume Ajše koju je otac ubio zbog zabranjene ljubavi
prema čobaninu Stojanu. Zidan je od belog kamena, a
tekstovi na turskom i arapskom jeziku na uzidanij mermernoj ploči svedoče da je podignut 1844. godine.
“Ovaj most zvaće se Beli most,
on će služiti za olakšicu.
Voda koja ispod njega teče
neka posluži ljudima za zdravlje!”
U neposrednoj blizini mosta je crkva Sv. Petke
o kojoj takođe postoje mnoge legende. Sačuvani su temelji i zidovi jedne od najstarijih crkava, koja je najverovatnije dolaskom Turaka bila porušena, i na njenom
mestu sagrađena džamija u XVII veku. Kasnije je opet
obnovljena crkva, pa se u narodu zove i Krstata džamija.
Saborna crkva se nalazi u samom centru grada.
Prvobitna crkva, građena 1838. godine, srušena je u arnautskoj pobuni 1843. godine. Crkva je osvećena naredne godine iako nije bila potpuno završena. Današnja
crkva je završena 1858. godine.
Narod Vranja učestvovao je u izgradnji crkve
novčanim sredstvima, prilozima u materijalu i ličnom
radu. Među najdarežljivijim ktitorima i priložnicima
bio je Hadži-Mihailo Pogačarević, najviđeniji čovek u
Vranju. Izgradnju je pomogao gvožđem iz svog majdana i drvenom građom i Husein-paša.
Hram je podužna, trobrodna bazilika okružena sa severne, zapadne i južne strane tremovima, iznad
kojih su spratne galerije. Živopisanje crkve je završeno
1859. godine. Posebno se po svojoj lepoti izdvaja ikonostas koji je radio Dimitrije Dičo Zograf. U sastavu
crkve danas je sedište Eparhije vranjske.
∆ Spomenik oslobodiocima Vranja
Vranje je oslobođeno od Turaka 31. januara
1878. godine. Simeon Roksandić, beogradski vajar, je
1903. godine, na dvadesetpetogodišnjicu oslobođenja,
uradio Spomenik oslobodiocima Vranja od Turaka,
poznat među Vranjancima kao “Čika Mita”. Za izradu
spomenika prvi prilog je dao proslavljeni general Jovan
Belimarković.
Bugarski okupatori su ga 1916. godine oborili,
utovarili na kola i krenuli ka Grdelici gde mu se zameo
trag. Posle rata urađen je drugi identičan spomenik koji
je postavljen 1929. godine. U Drugom svetskom ratu
bugarski fašisti su ga vezali lancima za tenk i oborili.
Sakriven iza zgrade Pašinog konaka ponovo je postavljen. Danas ponosito stoji ispred zgrade Načelstva na
Trgu Republike, bez leve ruke i puške “ostraguše”.
Ispred spomenika 1975. godine urađena je
mapa grada u mozaiku.
Narodni muzej
Na Trgu Staniše Stošića nalazi se Pašin konak,
koji se sastoji iz dve zgrade Selamluka, gde je živeo paša
sa svojom muškom pratnjom, i Haremluka, gde se odvijao porodični život. U njemu su živele pašine žene,
deca i služinčad. Obe građevine su tipični predstavnici
balkansko-orijentalne arhitekture i međusobno su bile
povezane galerijom u vidu visećeg drvenog mosta. Podigao ih je Rauf-beg Džinoli 1765. godine, a danas čine
jedinstvenu arhitektonsku i ambijentalnu celinu.
Obe građevine imaju prizemlje i sprat približno istih dimenzija sa unutrašnjim holovima iz kojih se
ulazi u sobe sa bogato ornamentisanim drvenim tavanicama različitih oblika i dekoracija.
Od 1960. godine u zgradi Selamluka smešten
je Narodni muzej, koji pored istorijskog ima i odeljenje arheologije i odeljenje etnografije. U svojim zbirkama danas ima preko 15 000 predmeta.
“
Godine 1995. SIMPO je dobio godišnju nagradu Ministarstva kulture Republike Srbije za adaptaciju Haremluka kao potvrdu i primer na koji
način sačuvati i dati savremenu funkciju objektima
koji pripadaju spomenicima kulture.
“
∆ Beli most
∆
Saborna crkva Svete Trojice
∆
Muzej kuća
Bore Stankovića
“
Moja koncepcija umetnosti je takodje prosta:
jedna umetnost ako ne pokrene plemenitija osećanja
u vama, nije umetnost. Drugo, treba da čini da
zavolite svoga bližnjeg.
“
I
zgrađena oko 1850., u muzej je pretvorena
1967. godine, kao spomen kuća jednog od
najvećih srpskih pripovedača, romansijera i dramskih
pisaca Bore Stankovića (1876-1927). Nalazi se u ulici
koja je dobila ime po baba Zlati, babi po ocu, koja ga je
očuvala jer je vrlo rano ostao bez oba roditelja.
Kuću je Bora prodao još za života, nakon smrti
baba Zlate, jer je živeo u Beogradu. Mnogo godina
kasnije, opština je otkupila kuću od privatnih vlasnika,
rekonstruisana je i predstavlja tipično vranjsko domaćinstvo s početka XX veka. Svoj nesumnjivi doprinos
izgledu današnjeg Muzeja dao je ondašnji direktor
Narodnog muzeja u Vranju, Tatomir Vukanović. Profesori književnosti, Vranjanci, zaljubljenici u književno
delo Borisava Stankovića takođe su na svoj način učestvovali u uređenju Muzej-kuće Borine.
U dvorištu se nalazi bašta, stari dud, kaldrma
i bunar, kao i letnja kuhinja. Okružena loznicama,
cvećem, u proleće liči na davno zaboravljeni Borin svet,
satkan od prošlosti, mirisa, i skriven od modernog
doba, svet koji je nekad postojao, a postoji i danas samo
za sebe.
U Muzej kući su izloženi predmeti koji su
pripadali piscu i članovima njegove porodice, izdanja
njegovih knjiga i dela dobitnika Borine nagrade. Najpoznatija Borina dela su: “Nečista krv”, “Koštana”,
“Uvela ruža”, “Stari dani”…
Vranjski melos
V
ranje je grad derta i sevdaha, nesvakidašnjeg
spoja čulnog i duhovnog užitka, zadovoljstva
koje opušta telo a hrani dušu. Pesma i igra Vranja je
prepoznatljiva i poznata kao vranjski melos.
Pesma zadire u najdublje delove srca sa notama
sete, nostalgije i melanholije i rečima koje bude jake
osećaje. Najistaknutiji predstavnik vranjskog melosa
je pevač izvorne muzike Staniša Stošić (1945-2008),
poznat kao otac južnjačkih melodija. Pesme iz svog
kraja izvodio je sa puno ljubavi i čežnje. Najpoznatije
njegove pesme su: “Da znaješ mori mome”, “Lela Vranjanka”, “Zbog tebe mome ubava”, pesme koje cepaju
srca slušaoca. Njemu u čast 2012. godine otkriven je
spomenik na trgu koji nosi njegovo ime. U Vranju postoje i etno grupe i solisti, koji kao dobri poznavaoci
izvorne muzike neguju tradiciju melosa Vranja.
A igra Vranja je vesela i živopisna, igra koja
rasplamsava i u kojoj svaki pokret ima posebnu emociju
i predstavlja pravi doživljaj za gledaoca. Poznat je vranjski čoček i vranjanska svita, igre čiji su sadržajni instrumenti truba i goč, pred kojima se ne ostaje ravnodušan. Vranje predstavlja prestonicu trube juga Srbije,
zahvaljujući majstoru trube Bakiji Bakiću (1923-1989),
koji je višestruki osvajač titule Prva truba na Saboru
trubača u Guči 1963., 1969. i 1970. godine.
U Gornjoj čaršiji, gde je i živeo, 2006. godine
otkriven je spomenik trubaču koji je proslavio Vranje,
od kada se i održava manifestacija “Memorijal Bakije
Bakića”. U Vranju tada odjekuju zvuci trube, koja se
svira i čuje na jedinstven i neobičan, za Vranje vrlo prepoznatljiv način. Danas stopama Bakije Bakića idu
brojni orkestri, a među njima i njegovi potomci.
Melos Vranja jače od svakog drugog oblika
umetničkog izražavanja kazuje žar krvi, vatru čula, uzbuđenje srca i dušu čoveka. Kroz vranjski melos odnosno igru i pesmu se provlači mentalitet Vranjanaca - jak
karakter, strastvenost i ponos i očuvanje običaja i vrednosti starog Vranja.
G
rad Vranje je mesto dešavanja brojnih kultur
nih, umetničkih, sportsko-rekreativnih i zabavnih manifestacija, koje doprinose povećanju turističke atraktivnosti grada. Svojim sadržajem pažnju posetilaca privlače sledeći događaji u gradu:
Svetosavska nedelja (od 21. do 27. januara)
Organizator - Skupština Grada Vranja
telefon: +381 (0) 17 402 300
Justinove Blagovesti (tokom aprila)
Organizator - Eparhija Vranjska
telefon: +381 (0) 17 416 159
Maj mesec muzike (tokom maja)
Organizator - Muzička škola “Stevan Mokranjac”
telefon: +381 (0) 17 421 928
Noć muzeja (tokom maja)
Organizator - Narodni muzej
telefon: +381 (0) 17 424 018
Memorijal Bakije Bakića (tokom juna)
Organizator - Skupština Grada Vranja
telefon: +381 (0) 17 402 300
Međunarodni festival folklora (tokom avgusta)
Organizator - GKUD “Sevdah”
telefon: +381 (0) 17 416 959
Revijalna džipijada (tokom oktobra)
Organizator - TO Grada Vranja
telefon: +381 (0) 17 417 545, +381 (0) 17 546 505
∆ Dani Vranja
Kulturno-turistička manifestacija Dani Vranja
održava se svake godine krajem leta u organizaciji grada
Vranja. Program manifestacije je koncipiran tako da u
njemu uživaju ljudi svih generacija i baziran je na kulturi i zabavi. Njegov sadržaj čine pozorišne predstave,
nastupi folklornih ansambala iz Vranja, regiona i zemalja iz okruženja, etno bazar, salon knjiga, promocija i
degustacija vranjskih specijaliteta, izložbe slika, književne večeri... A u večernjim satima su nastupi estradnih
umetnika različitih umetničkih profila.
Dani Vranja su prilika za uspostavljanje prijateljskih, partnerskih, kulturnih, privrednih i turističkih veza među gradovima i privrednim subjektima.
organizator: Skupština Grada Vranja
telefon: +381 (0) 17 402 300
web: www.gradvranje.org.rs
∆
Dani Karanfila
Tradicionalna manifestacija pod nazivom Dani
karanfila traje od 1963. godine. Održava se u Vranjskoj
Banji tokom meseca juna i predstavlja kulturno-turističku manifestaciju u trajanju od tri dana. Počinje “Budilicom” uz zvuke trube, a završava se izborom za najlepšu
devojku, koja osvaja titulu “Karanfil devojče”.
Pored Vranjanki, sve je veći broj devojaka iz
susednih opština i gradova, tako da manifestacija poprima regionalni karakter. Program obuhvata i prezentacije starinskih jela i zanata, nastupe folklornih društava,
duvačkih orkestara, šahovski turnir, izložbe cveća, slika
i dečijih radova, književne večeri i nastupe estradnih
umetnika.
organizator: Gradska opština Vranjska Banja
telefon: +381 (0) 17 545 025
web: www.vranjskabanja.org.rs
∆ Bori u čast
U čast Borisavu Stankoviću, našem istaknutom književniku, pesniku i dramaturgu, svake godine
se tradicionalno održava Borina nedelja. Prvi put organizovana 1967. godine, od kada Vranjanci svake godine
u Borinoj kući slave lik i delo svog pisca.
Od 1979. godine krajem oktobra se održavaju
Borini pozorišni dani ispunjeni promocijama knjiga
i književnim večerima, kada Vranje postaje domaćin
raznih pozorišta iz drugih gradova, stecište kulture,
umetnosti i tradicije.
organizator: Književna zajednica Bora Stanković
telefon: +381 (0) 17 400 818
web: www.kzborisavstankovic.org.rs
organizator: Pozorište Bora Stanković
telefon: +381 (0) 17 400 009
web: www.pozoriste-vranje.org.rs
∆
Manifestacije
Zlatni puž
Manifestacija Zlatni puž je internacionalna radionica, koja se održava krajem avgusta u organizaciji
škole animiranog filma (ŠAF), osnovane 1987. godine.
ŠAF ima dobru saradnju na lokalnom i republičkom
nivou i ostvaren veliki broj projekata. Ciljna grupa su
deca i mladi koji dolaze iz različitih krajeva sveta, koja
zajedno rade na izradi animiranih filmova, što dovodi
do zbližavanja mladih iz različitih kultura i govornih
područja u cilju stvaranja multikulturalnog društva.
Manifestacija ima bogat prateći program koji
se svake godine razlikuje: predstavljanje autora, škola,
muzički program, obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti i okoline Vranja.
organizator: Škola animiranog filma (ŠAF)
telefon: +381 (0) 17 432 022
web: www.saf.vranje.org.rs
∆ Stari zanati
Razvoj Vranja kao varoškog naselja evidentiran
je tek od druge polovine XVIII veka. Tada je trgovačko-zanatlijska čaršija Vranja počela da se razvija i napreduje. Krajem XVIII i početkom XIX veka u čaršiji deluju
mnoge srpske zanatlije: urari, bačvari, mutavdžije, samardžije, kazandžije, kovači, kolari, abadžije i terzije.
U zanatskom procesu proizvodnje se upotrebljavaju
prirodni materijali: drvo, metal, koža, tekstil, glina...
Pod zanatom se podrazumeva prvenstveno
veština ručnog rada, gde zanatlija izrađuje unikatne
proizvode koristeći uglavnom jednostavne alate.
Udruženje zanatlija Vranja otvorilo je Vranjski
izlog septembra 2011. godine, kao izložbeno-prodajni
prostor ručno izrađenih artikala, nakita, grnčarskog
posuđa, pletiva, heklanih proizvoda, ručno izrađene
odeće od prirodnih materijala, ramova, ukrasnih i upotrebnih predmeti od drveta...
Vranjska banja
V
“
U blizini Vranjske banje se nalaze Vlasinsko
i Aleksandrovačko jezero, brana Prvonek, planina
Besna kobila i manastir Sveti Prohor Pčinjski kao
odlične destinacije za fakultativne izlete...
ranjska Banja se nalazi na jugu Srbije na 12km
od Vranja, na nadmorskoj visini od 380m.
Ima izuzetno povoljan položaj, na svega je 3km od
međunarodnog autoputa E75 i 2km od železničke stanice. Rasprostire se dolinom reke Banjštice u podnožju
Besne Kobile.
Vranjska Banja je od davnina poznata po svojim termo-mineralnim izvorima izuzetne lekovitosti.
Temperatura na izvorima se kreće od 94 do čak 110°C,
čime se svrstava među prvim banjama u Evropi. Voda
služi za lečenje svih oblika reumatizma, neuroloških
oboljenja, postoperativnih i postraumatskih stanja,
bolesti kože i organa za varenje. Vranjska Banja je jedna
od retkih Kraljevskih Banja Srbije u kojoj je boravio
kralj Petar I Karađordjević i lečio svoju kostobolju.
Na uzvišenju iznad parka nalazi se Hram
Svetog Ilije na ostacima rimskog grada Izoma, koji je
izgrađen na molbu prestolonaslednika Aleksandra, a po
ugledu na hram Svetog Đorđa na Oplencu. Od hrama put dalje vodi do uređenog vidikovca sa fenikom
i spomenikom borcima palim u Drugom svetskom
ratu. Sa vidikovca pruža se pogled na panoramu Vranjske Banje. U Vranjskoj Banji možete uživati u prelepom parku sa fontanom, sat kulom, česmama, dečjim
igralištem i odmaralištima. U šumi iznad parka nalazi
se uređena trim staza pogodna za pešačenje i vožnju
biciklama.
Na 8km od Vranjske banje se nalazi se brana za
vodosnabdevanje “Prvonek” jedna od najvećih brana
od prirodnih materijala ovog dela Evrope i istoimeno
jezero u dužini od 5km. U podnožju brane izgrađeno je
kupalište, park, vodenica, škola i mini hidroelektrana,
koja za svoj rad koristi tehnološki višak vode iz jezera.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska
Banja“ nudi usluge lečenja. U njoj se nalazi “Kraljeva
kada”. Raspolaže sa 120 ležajeva.
telefon:+381 (0) 17 546 428
e-mail:[email protected]
web:www.vranjskabanja.co.rs
“
Besna kobila
B
esna kobila je planina ogromnih sportsko
rekreativnih i turističkih potencijala, zanimljivih predanja i burne istorijske prošlosti. Ovaj visoki
planinski masiv nalazi se na 1923m nadmorske visine.
Obronci Besne kobile obiluju pašnjacima, a podnožje
je pokriveno šumom. Bogatstvo biljnog i životinjskog
sveta, nezagađeno zemljište, voda i vazduh pretvaraju
ovu planinu u ekološku oazu. Za rekreativce je obeleženo nekoliko pešačkih i biciklističkih staza, a zaljubljenici u terenska vozila mogu da iskoriste prelepe
terene za testiranje svoje umešnosti i izdržljivost njihovih četvrotočkaša.
Nadmorska visina, oblik i položaj padina, kao i
količina snega koji padne tokom godine, čine da sezona
skijanja traje od polovine novembra do maja. Za ljubitelje skijanja na raspolaganju su dve uređene ski staze.
Od smeštajnih kapaciteta na Besnoj kobili postoji Planinarski dom (59 ležajeva). U sklopu doma je
restoran (60 mesta) i bašta (60 mesta), kao i uređen
parking. Nalazi se na 1462m n.v. i posluje u nadležnosti
JP “Skijalište Besna Kobila” iz Vranja.
Planinarski dom
Besna kobila
+381 (0) 17 427 503
“
Pogled koji se sa vrhova Besne kobile pruža
zaista fascinira, jer u vedrim danima doseže do
Kopaonika, Šar planine, planine Rile u Bugarskoj...
“
JP Skijalište Besna Kobila
Partizanski put 9, Vranje
+381 (0) 17 418 809
[email protected]
www.besnakobila.rs
Lj
ubitelji prirode koji posete Vranje u njego
voj okolini mogu naći pregršt prirodnih lo
kaliteta koje vredi posetiti. Kako bi Vam
olakšali potragu za ovim prirodnim vrednostima, izdvojili smo neke od najinteresantnijih.
Planine Grot i Oblik, nekadašnji vulkani,
pružaju brojne mogućnosti za pešačenje. Kazanđol se
nalazi u blizini “Markovog Kala” i pomalo je skriven,
tako da ga mogu videti samo oni odlučniji. Na putu ka
Krivoj Feji se nalazi skretanje za još jedan interesantan
lokalitet, Damjanik.
Ako svratite u toku leta u Vranje, ne smete propustiti da posetite Aleksandrovačko jezero. To je jedno
od omiljenih izletišta Vranjanaca.
U blizini Vranjske banje se nalazi i jezero
Prvonek, koje je u podnožju brane uređeno za kupače i
okruženo brojnim uredjenim stazama.
Priroda ovog kraja je bila veoma darežljiva,
tako da pored dobro poznatih termalnih voda Vranjske
banje lepa priroda i raznovrsni interesantni prirodni
lokaliteti zasigurno krase ovaj kraj. Pešačke i biciklističke
staze su dosta dobro uredjene, tako da su ovi lokaliteti
pravi raj za avanturiste.
Mi smo Vam predstavili neke od najlepših, a
na Vama je da ih još bolje upoznate i otkrijete još neke
od skrivenijih ili manje poznatih.
∆ Planine Grot i Oblik
Grot (1327m n.v.) i Oblik (1310m n.v.) su
najinteresantniji ugašeni vulkani u Srbiji, a nalaze se u
vranjskom Pomoravlju. Nastali su eksplozivnim vulkanizmom u vreme miocena.
Ove planine vulkanskog porekla, zapravo kupasta uzvišenja sa izvesnim crtama kratera predstavljaju prirodnu granicu izmedju Vranja i Poljanice i čine
“branu” razvođa na prostoru sa kojeg jedni planinski
potoci otiču Veternicom na sever, dok se drugi na jugoistoku direktno ulivaju u Južnu Moravu.
Tragovi vulkanske prašine prisutni su na
svakom koraku. Padine su pokrivene veoma bogatom
šumskom vegetacijom i tufom, a oko vrhova je izuzetno
plodno zemljište. Tu se nalaze i rudna nalazišta olova i
cinka, kao i nalazišta kvalitetne bentonitske gline. Sa
vrha Oblika se, kao na dlanu, vidi Vranjska Banja sa
okolinom.
∆
Kazandjol
Kao na večitoj straži severno iznad Vranja,
propinju se Pljačkovica sa 1226m nadmorske visine i
Krstilovica sa 1154m nadmorske visine. Dve planine
razdvaja vrletni kanjon Vranjske reke, koja je vekovnim
radom u stenama isklesala teskobno korito, popularno
zvano Kazanđol.
U njemu ima nekoliko velikih virova (kazana)
i na desetine slapova - zapravo jedinstvenih oblika u reljefu Zemljine površine, a najveći odnjih je Kazanđol.
Kazanđol je u stvari poseban oblik fluvijalne
erozije i to fluvijalno erozivni oblik, poznat pod nazivom džinovski lonac – bunarasto udubljenje koje nastaje mehaničkim delovanjem rečnog toka, tj. vrtložastim
kretanjem vodene mase.
Širok je 6m, a dubok preko 2m.
foto: www.vodopadisrbije.com
∆ Damnjanik
Ova prirodna retkost i lepota nalazi se na padinama Besne Kobile u ataru sela Nesvrta, na samo 5km
od Krive Feje i na nadmorskoj visini od 1265m.
Spustom kroz dolinu Novoselske reke čuje se
huk vodopada iz same dubine reke. Svojom visinom od
12m, najvećom širinom od 4m i dubinom od oko 3m,
vodopad Damnjanik deluje veoma moćno i lepo.
Do vodopada se može doći iz tri pravca, kanjonom Jelašničke reke, zatim iz Krive Feje dolinom Novoselske reke ili kroz selo Nesvrta. Prvi izlet do ovog
bogomdanog mesta zabeležen je 1903. godine, u organizaciji ondašnjih profesora vranjske gimnazije. Planinarski klub “Železničar 2006” iz Vranja, markirao
je stazu u ukupnoj dužini od 12,5km na relaciji selo
Nesvrta - asfaltni put do vodopada Damjanik i nazad.
foto: www.vodopadisrbije.com
∆
Spomenici Prirode
Aleksandrovačko jezero
Aleksandrovačko jezero je veštačka akumulacija zapremine oko 300 000m3.
Udaljeno je od Vranja 8km i vrlo je bogato
ribom. Jezero obiluje zlatnim karašom, šaranom, linjakom, crvenperkom i belim amurom.
Pre nekoliko godina urađena je revitalizacija
jezera, ispumpana je voda, korito očišćeno i ponovo napunjeno. Obale Aleksandrovačkog jezera su pošumljene
lipom, borom i kanadskom topolom, čime se stvaraju
uslovi za razvoj turizma, posebno ribolovnog turizma.
Oko jezera nalazi se pešačka staza, dok je
od Vranja do Aleksandrovačkog jezera obeležena i
biciklistička staza.
Aleksandrovačko jezero je poznato i jedno od
omiljenih izletišta Vranjanaca.
∆ Brana Prvonek
U blizini Vranjske Banje, uzvodno uz reku
Banjšticu nalazi se selo Prvonek, u čijem ataru je 1989.
godine započeta izgradnja brane za vodosnabdevanje.
Kruna brane je na koti 620m nadmorske visine, dok
je visina brane od inicijalne kapsule 93m. Površina sliva do pregradnog mesta, odnosno brane, je 86,3km2, a
ukupna zapremina akumulacije 20 miliona m3. Brana
Prvonek je građena kao nasuta brana. Brana je puštena
u rad 2005. godine, a njenom izgradnjom je formirano
jezero u dužini od 5km, čija dubina na pojedinim mestima iznosi i 60m. Na brani Prvonek izgrađena je i mala
hidroelektrana.
U podnožju brane je uređeno jezero za kupače,
staze za šetnju, kao i prateći objekti koji upotpunjuju sadržaj. Obzirom da se nalazi u netaknutoj prirodi,
jezero je postalo atraktivno izletište za ljubitelje prirode,
ribolovce, planinare i ljubitelje biciklizma.
“
Sa Borinog brda otvara se prelepa panorama
na grad Vranje i celu Vranjsku kotlinu, što nikoga
neće ostaviti ravnodušnim.
Termalne vode Vranjske banje
Turističku ponudu Vranjske banje upotpunjuje i markirana pešačka staza ukupne dužine 5km.
Staza polazi sa samog platoa u banji i vodi ka
vrhu Ledena Voda i istoimenom zaseoku, odakle se serpentinama spušta do Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Vranjskoj Banji. Sa staze se pruža prelep pogled na
okolne vulkanske kupe Grot i Oblik, na vence planina
Kukavica, Besna Kobila i Suva planina, kao i na naselja
u kotlini.
Na drugom kilometru staze očekuje vas
osveženje na izvoru pitke i hladne planinske vode.
K
aže se da se geografija uči kartom i nogom.
Stoga, kada krenete da upoznajete okolinu
Vranja, ukoliko se odlučite za pešačenje, svakako Vam
možemo preporučiti planinarski klub “Železničar
2006” iz Vranja, jedan od aktivnijih klubova u zemlji.
Možete se priključiti njihovim pešačkim turama i uz dobro druženje provesti nezaboravan dan u
prirodi. Odaberite Vašu rutu, u zavisnosti od volje i
kondicije i krenite kroz Borinu šumu, ka vrhu Besne
kobile, ka Vranjskoj banji ili Kukakvici, stazom planinarskog maratona ili možda nekom drugom.
Bilo koju da odaberete, nećete pogrešiti.
Obilje raznovrsnih prirodnih lepota vranjskog
kraja pruža nam mogućnost izbora pešačkih i biciklističkih tura, shodno individualnim afinitetima, iskustvu
ili fizičkoj kondiciji.
Jedno je sigurno - na koju god stranu da
krenete, sačekaće vas uredjene staze, prijatni domaćini i
prelepa priroda.
Mi smo Vam predstavili deo onoga što ovaj
kraj nudi, a da biste lakše odabrali turu koja Vama
odgovara, uz svaku turu je prikazana i težina ture kroz
prikaz uspona i visina.
Na samom kraju brošure možete pronaći kontakte turističkih organizacija i neke dodatne servisne
informacije koje mogu biti od značaja.
∆
Pešačke ture
∆ Borino brdo
Uzvišenje Ćoška, koje se nalazi na oko 520m
n.v., severno od grada Vranja, odlična je polazna tačka
za šetnje po kraju. Posetiocima na raspolaganju stoje
dve markirane pešačke staze, jedna kraća i druga nešto
duža, a obe vode do jednog od najlepših vidikovaca nadomak grada, do Borinog brda. Sa Borinog brda otvara
se prelepa panorama na grad Vranje i celu Vranjsku kotlinu, što nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Tokom
šetnje pratiće vas opojni mirisi borove šume i pucketanje borovih iglica, kojima je staza obasuta.
Po predanju ovo mesto je ime dobilo po čuvenom srpskom književniku Borisavu Stankoviću, kome
je rodni grad na ovaj način želeo da se oduži. Priča se
da je Bora rado i često odlazio na ovo brdo i tu nalazio
inspiraciju za svoja dela.
“
∆
Staza planinskog maratona
Nešto iskusniji planinari se mogu okušati na
planinarskoj stazi ukupne dužine 15km, koju svake
godine na tradicionalnom Vranjanskom planinskom
maratonu prepešači veliki broj planinara.
Staza polazi od jednog od najstarijih kulturno-istorijskih spomenika ovog kraja, ostataka zidina utvrđenja Markovo kale, a raznolikost i neprestano
smenjivanje prirodnog ambijenta su ono što ovu stazu
čini posebnom. Staza najpre vijuga kroz bukovu šumu
prateći kanjon Male reke, zatim izlazi na prostrane liva-
de uz pogled na vulkansku kupu Grot, da bi nas zatim
opet uvela u četinarsku šumu, do izvora “Tri buke”.
Nakon impozantnog vidikovca u neposrednoj
blizini izvora staza se nastavlja severnom stranom Grota, a naredno odmorište planinare očekuje na uređenom izvoru “Mirkov kladenac”. Staze se ubrzo nakon
izvora spajaju i kanjonom Male reke vraćaju planinare
do Markovog kala.
Završnicu rute u smiraj dana čini uspinjanje na
zidine utvrđenja Markovo kale, koje vekovima odoleva
zubu vremena i sa koga se pruža jedinstven prizor i pogled na grad u kotlini.
∆ Kazanđol - staza ljubavi
Ova pešačka staza duga 5,5 km polazi od čuvenog Belog mosta, poznatijeg kao “Most ljubavi” i uzvodno prati tok Vranjske reke, koja je na ovom delu
staze isklesala impozantan kanjon.
Glavna atrakcija na stazi je Kazanđol, nekada
čuveno kupalište starih Vranjanaca. Reč je o slapovima
Vranjske reke, koji su padajući sa visine napravili udubljenje nalik na kazan, po čemu su i dobili naziv. Ovo
mesto mami na odmor i osveženje, posebno u toplim
letnjim mesecima. Kazanđol je natkriven sedimentnim
stenama na kojima su uradjeni smerovi za penjače.
Nakon Kazanđola staza dalje prati tok reke sve
do podnožja srednjevekovnog utvrđenja Markovo Kale,
gde skreće ka zapadu.
Senovitom stazom kroz šumu staza se spušta
do polazišne tačke, uz mogućnost usputne posete manastiru Sveti Nikola.
Staza je namenjena svim uzrastima.
∆
Dužina ove biciklističke ture iznosi 25 km i namenjena je rekreativcima svih uzrasnih kategorija.
Bedemom Južne Morave i presecanjem korita
Trebešinjske reke prolazi se kroz selo Kupinince i dolazi
do Aleksandrovačkog jezera. Oko jezera postoji uređena
staza, kao i restoran pogodan za odmor i kratak predah.
Od jezera staza dalje vodi poljskim putem kroz atar sela
Donja Otulja do sela Trebešinje. Ubrzo se izlazi na najvišu tačku na stazi (560m n.v.) sa koje se pruža prelep
pogled iz pravca juga na grad Vranje, a zatim se staza
spušta do školskog dvorišta u selu Tibužde i nastavlja
ka selu Zlatokop i ka Vranju.
Dopustite da vas na ovoj stazi ponese atmosfera, duh i tradicija starih Vranjanskih sela, uživajte
u bajkovitom krajoliku i oprobajte svoje biciklističko
umeće na dva jako lepa singl-trek spusta na stazi.
∆ Vranje - Vranjska banja –
Delijina Čuka – Vranje
Dužina ove biciklističke ture iznosi 35km,
maratonskog je tipa i namenjena je nešto iskusnijim
biciklistima.
Staza iz Vranja prelazi Južnu Moravu i kroz
atare sela Toplac i Kumarevo prati put ka Vranjskoj banji. Uređeni park Vranjske banje sa najtoplijom termalnom vodom u Evropi, mami na kratak predah. Okrepljeni nastavljamo da se penjemo šumskim putem, koji
nas serpentinama vodi kroz planinsko selo Izumno u
pravcu pošumljenog grebena i vrha Delijina Čuka. Sa
grebena se otvara nezaboravna panorama na obronke
Besne Kobile i prelep sliv Banjske reke, a odmah zatim
i na grad Vranje i Vranjsku kotlinu.
Tokom spusta sa vrha uživaćete u panoramskom prizoru koji ostavlja bez daha, a nakon spusta
staza nas kroz selo Ćukovac vraća do samog grada.
Vranje - Kukavica
Dužina biciklističke staze Vranje - planinarski
dom na Kukavica je oko 50km, a namenjena je isključivo iskusnim biciklistima dobre fizičke kondicije.
Na putu kroz prelepe pašnjake i bukovu šumu,
staza prolazi i podno vulkanskih vrhova Grot i Oblik,
koji dominiraju planinskim masivom i gde se možete
snabdeti vodom i posetiti crkvu Sveti Pantelejmon.
Na prvih 18km staza prolazi kroz živopisna
sela: Balinovac, Mečkovac, Klašnice, Bojin del, Tesovište do Belanovca, odakle se pruža pogled i ka samoj
planini Kukavici. Od sela Urmanica do sela Brestovo očekuje vas mali predah i spust, da bi potom opet
krenuo uspon, koji preko sela Kukavica vodi do samog
planinarskog doma.
Staza je povezana sa ostalim biciklističkim
stazama iz pravca Leskovca, što je idealno za organizovanje višednevnih biciklističkih tura.
“
Sa grebena se otvara nezaboravna panorama
na obronke Besne Kobile i prelep sliv Banjske reke,
a odmah zatim i na grad Vranje i Vranjsku kotlinu.
Tokom spusta sa vrha uživaćete u jedinstvenim predelima koji Vas ostavljaju bez daha.
“
Vranje - Aleksandrovačko jezero – Trebešinje – Vranje
∆
N
adaleko je čuvena vranjska kuhinja i njeni loka
lni specijaliteti, koji Vranje čine idealnim mestom za gurmane i sladokusce.
Tradicionalni biseri vranjske kuhinje su razne
pite: zeljanice - od raznih hranljivih sastojaka zelene
boje (livadsko zelje, spanać, kopriva, praziluk), propeć
- pita od jedne kore sa smesom od jaja i sira oblikovane
na jedinstven način, slane i slatke banice - od više uvijenih tankih kora sa sirom, ili sa rendanim jabukama
i šećerom, sečenica - masivna pita sa sirom, i samsa kraljica vranjskih pita - prazna pita prelivena kiselim
mlekom uz dodatak belog luka.
Od salata treba izdvojiti trljanicu, ljutenicu,
salatu sa suvim paprikama i kuvanim krompirom ili
orasima, dok se medju glavnim jelima iydvajaju: đuveč,
taranu sa piletinom, kasapski đuveč, paprikaš, punjene
suve paprike - posne i blažne, sarme od kiselog kupusa,
gravče na tavče, jela ispod sača... Ne manje bitne su i
vranjske poslastice: crvenci, tatlije (brdarice), vanilice,
gurabije, baklave, stare parene torte sa orasima.
Pored navedenih preporučujemo i restorane:
nacionalni restoran “DVOR”
+381 (0) 17 420 505
resotran-piceriju “ABC”
+381 (0) 17 400 842
“BOEMI”
+381 (0) 17 422 880
“SEVDAH”
+381 (0) 17 427 787
“ALEKSANDRIJA”
+381 (0) 17 410 372
“POST SKRIPTUM”
+381 (0) 17 420 666
∆ Restora - poslovni klub Haremluk
Krajem 1993. godine zgrada Haremluka je
ugovorom ustupljena HK Simpo i u njoj se danas nalazi
reprezentativni restoran – biznis klub. Pažljivom adaptacijom je na najbolji način sačuvan autentični izgled
Haremluka.
Haremluk je balkansko-orijentalne arhitekture
i nalazi se na Trgu Staniše Stošića. Predstavlja važan
poslovni prostor. U njemu se organizuju književne
večeri, promocije knjiga i izložbe slika. Kapaciteta je od
80 do 120 mesta. Iz kuhinje se izdvaja nacionalna kuhinja, specijaliteti od mesa, jela sa roštilja, pite i ribe i
morski plodovi.
adresa: Pionirska bb, Vranje
telefon: +381 (0) 17 431 696 +381 (0) 64 890 68 10
e-mail:[email protected]
web:www.simpo.hotel.rs
∆
Restoran Gradska Meana
Ekskluzivni restoran Gradska meana, uređen
tako da oslikava duh starog Vranja, nalazi se nedaleko
od glavne autobuske stanice. Ima originalan enterijer
izgrađen u starogradskom stilu.
Kapaciteta je 50 mesta. Dodatnu pogodnost
čini bašta za 85 osoba.
Ima bogat meni nacionalne kuhinje gde se
mogu izdvojiti jela pod sačem, Meana file, Meana rolat,
Meanski specijalitet kuće.
Odlična atmosfera i besprekorna hrana su
glavni aduti restorana zbog kojih se gosti uvek rado
vraćaju.
adresa: Jovana Hadžisavljevića 33, Vranje
telefon: +381 (0) 17 74 24 066 +381 (0) 69 724 066
e-mail:[email protected]
web:www.gradskameana.com
∆ Restoran Morava
Restoran domaće kuhinje Morava posluje od
1968. godine bez prekida. Nalazi se u samom centru
grada, a izolovan je od buke.
Restoran se sastoji iz 2 dela: starijeg, kapaciteta
60 mesta i novog sa salom kapaciteta 90 mesta. Sala je
klimatizovana, pogodna za poslovne ručkove, proslave,
seminare. U sklopu restorana nalazi se i bašta sa fontanom kapaciteta 50 mesta.
Iz bogate ponude mogu se izdvojiti teleću čorbu, dinstana teletina sa prelivom od pecuraka, specijaliteti sa roštilja.
adresa: Kralja Stefana Prvovenčanog 166, Vranje
telefon: +381 (0) 17 414 444 +381 (0) 63 77 97 475
e-mail:[email protected]
web:www.restoranmorava.rs
∆
Restorani
Restoran Dukat
Restoran Dukat nalazi se preko puta gradskog
parka. Kapaciteta je 110 mesta. U sklopu restorana je i
bašta kapaciteta 50 mesta.
Enterijer restorana predstavlja spoj tradicionalnog (drvena tavanica) i modernog (kožne stolice), a
sastoji se iz 3 dela zatvorenog prostora i četvrtog – bašte.
Specijaliteti su sledeci: Dukat medaljon, Dukat
pica.
Bogata kuhinja između ostalog nudi specijalitete sa roštilja, riblje specijalitete, a takođe i specijalitete italijanske kuhinje.
adresa: Kneza Miloša 20, Vranje
telefon: +381 (0) 60 7040 410 +381 (0) 61 7040 410
e-mail:[email protected]
web:www.dukatvranje.com
∆ Restoran Kod bake na ručak
Nacionalni restoran Kod bake na ručak nalazi se
iznad gradskog parka. Kapaciteta je 120 mesta.
Brižljivo uređen enterijer, udoban komadni
nameštaj, ljubazno osoblje i odlična hrana - glavni su
aduti ovog restorana.
U ponudi je veliki izbor vina kao i specijaliteti
nacionalne kuhinje. Od specijaliteta se izdvojaju jela od
teletine i jagnjetine, zatim kuvana jela (kačamak, sarma,
gravče na tavče) kao i specijaliteti sa roštilja.
Pravi sladokusci mogu uživati u specijalitetu
restorana - Bakinom pohovanom sladoledu.
adresa: Kneza Miloša 15, Vranje
telefon: +381 (0) 17 74 20 818 +381 (0) 63 415 193
e-mail:[email protected]
web:www.kodbakenarucak.rs
U
+381 (0) 17 432 053
+381 (0) 17 422 015
+381 (0) 17 416 857
+381 (0) 17 422 550
+381 (0) 17 446 446
U Vranjskoj banji postoji mogućnost privatnog smeštaja, kao i smeštaj u seoskim domaćinstvima u
okolini i u hotelu “Železničar”. Hotel se nalazi u centru
Vranjske banje. U sastavu hotela postoje: velika i mala
sala (180 mesta) i bašta (40 mesta). Takođe postoji i
sala za stoni tenis, kao i termalna kupatila u kombinaciji sa đakuzi kadama. Na raspolaganju su parking i
room service. Hotel je pogodan za održavanje seminara,
savetovanja, kongresa, prijem ekskurzija i organizovanje
različitih proslava.
Hotel “Železničar”
+381 (0) 17 546 432
Informacije o privatnom smeštaju:
Info centar Vranjska Banja
+381 (0) 17 546 505
Hotel Pržar ***
Hotel Pržar nalazi se 3km od centra Vranja. U
sklopu hotela postoje 18 soba, 2 apartmana (od toga
sedam soba ima francuski ležaj). U svakoj sobi je TV
i telefon. Hotel poseduje i sale za sastanke i ručkove:
“KAMIN”, “ŽUTA” i “BELA” sala, kao i banket i
restoran-salu koje raspolažu sa 200 mesta.
Dodatnu pogodnost čine terase izgrađene u tri
nivoa, gde mogu da se smeste 120 gostiju.
Za relaksaciju i sport tu su teren za mali fudbal,
letnji amfiteatar i kutak za dečije igre. Ispred hotela je
obezbeđen parking.
kupni smeštajni kapaciteti na teritoriji Grada
Vranja, u hotelima, motelima, prenoćištima i
hostelima je oko 800 ležajeva. Svi smeštajni kapaciteti
nalaze se na atraktivnim lokacijama u gradu, Besnoj
kobili, na putu ka Vranjskoj banji kao i u samoj banji.
Pored navedenih smeštajnih objekata mogu se
izdvojiti i sledeći:
Hostel “ŠREDER”
Prenoćište “PAPILON”
Prenoćište “AMICO”
Prenoćište “VITEZ”
Prenoćište “ZORMARIS-M”
∆
∆ Hotel Vranje ***
Hotel Vranje nalazi se u centru grada. Raspolaže sa 73 sobe u vidu 124 ležaja. Svaka soba ima telefon
i TV. U hotelu se nalazi i restoran kapaciteta 470 mesta,
kao i terasa i basta sa barom.
Dodatnu pogodnost cine 2 sale: PLAVA i
PRESS, poslastičara, aperitiv bar i frizerski salon. Ispred
hotela se nalazi obezbedjen parking.
Ugostiteljsko predueće Vranje poseduje i restoran “Vranjski merak” koji je u sastavu hotela, motel
“Vranje” koji se nalazi pored autoputa E75, kao i restoran “Kosovo” u Vranjskoj banji.
adresa: Trg Repubike 4, Vranje
telefon: +381 (0) 17 422 366 +381 (0) 17 421 459
e-mail:[email protected]
web:www.hotelvranje.com
Prenoćište Good Place
Prenoćište GOOD PLACE nalazi se na 200m
od glavne autobuske stanice.
Raspolaže sa 20 ležajeva raspoređenih u vidu
2 apartmana, 1 poluapartman i 3 sobe. Svaka soba je
opremljena kupatilom, centralnim grejanjem, klimom,
TV-om, telefonom, bežičnim internetom.
U sklopu prenoćišta postoje 2 sale u vidu restorana (30+58 mesta), gde postoji mogućnost organizovanja seminara (50 osoba sa pratećom opremom).
Prenoćiste nudi usluge (ND, PP, P) kao i
usluge keteringa.
adresa: Pržarska bb, Vranje
telefon: +381 (0) 17 423 900
e-mail:[email protected]
web:www.simpo.hotel.rs
∆
Smeštaj
∆ Prenoćište Mašinopromet
Prenoćište Mašinopromet udaljeno je 400m
od autoputa E75.
Objekat raspolaže sa 40 ležajeva raspoređenih
u 13 soba i 1 dupleks. Sobe sadrže sve neophodno za
prijatan boravak u njima: tuš kupatilo, centralno grejanje, TV, mini bar, bežični internet i klima uređaj.
Usluge prenoćišta su na bazi ND (restoran
kapaciteta 30 mesta).
Dodatnu pogodnosti čini parking zatvorenog
tipa za 25 vozila sa video nadzorom.
adresa: Radnička bb, Vranje
telefon: +381 (0) 17 418 818 +381 (0) 65 949 61 04
e-mail:[email protected]
web:www.masinopromet.com
adresa: Dušana Stamenkovića bb, Vranje
telefon: +381 (0) 17 74 17 289 +381 (0) 65 4151 755
e-mail:[email protected]
web:www.goodplace.rs
∆ Prenoćište Rose
Prenoćište ROSE nalazi se u samom centru
grada, okruženo glavnim saobraćajnicama.
Raspolaže sa 15 soba u vidu 29 ležaja, koje su
otmeno opremljene, svaka u svom stilu. Sobe sadrže sve
prateće detalje potrebne za ugodan boravak: kupatilo,
centralno grejanje, TV, klima, bežični internet.
U sklopu objekta je smešten i ugodan restoran.
Iz ponude restorana izdvajamo jela vrhunske
italijanske kuhinje uz bogatu vinsku kartu.
Prenoćiste nudi usluge ND.
adresa: Kralja Stefana Prvovenčanog 73, Vranje
telefon: +381 (0) 17 421 444 +381 (0) 60 32 22 044
e-mail:[email protected]
web:www.restoranrose.com
Izdavač:
Centar za razvoj Jablaničkog i
Pčinjskog okruga
Vlajkova 199, 16000 Leskovac, RS
www.centerzarazvoj.org
Kontakti:
Servisne informacije:
GRAD VRANJE
Kralja Milana 1
17500 Vranje, Srbija
telefon: +381 (0) 17 402 300
web:
www.vranje.org.rs
MTB KLUB “LED CINCLE”
17500 Vranje, Srbija
telefon: +381 (0) 17 431 773
e-mail: [email protected]
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA
29. Novembra 2
17500 Vranje, Srbija
telefon/fax: +381 (0) 17 417 545
e-mail: [email protected]
web:
www.tovranje.org.rs
INFO CENTAR VRANJSKA BANJA TOV-a
Kralja Petra I Oslobodioca 27
17542 Vranjska Banja, Srbija
telefon/fax: +381 (0) 17 546 505
PLANINARSKI KLUB “ŽELEZNIČAR 2006”
Kralja Stefana Prvovenčanog BID ZONA bb
17500 Vranje, Srbija
telefon: +381 (0) 64 389 42 79
e-mail: [email protected]
web:
www.spidzeleznicar.com
ART BIKE
Zmaj Jove 38
17500 Vranje, Srbija
telefon: +381 (0) 17 74 31 773
+381 (0) 69 276 13 80
MOTO SHOP
Jovana Hadživasiljevića 56
17500 Vranje, Srbija
telefon: +381 (0) 17 741 58 38
+381 (0) 69 174 56 20
+381 (0) 64 507 81 94
Redakcija:
Blagoje Jovanović,
Jelica Stevanović
Grafička priprema:
Danijel Ljubenović
Fotografije:
Blagoje Jovanović,
foto studio “Mladoženja” Vranje,
istorijski arhiv “31. januar” Vranje,
JP “Skijalište Besna Kobila”
ŠAF Vranje, JP Vodovod Vranje
Ružica Šmelcerović,
Milan Ivanković
Štampa:
“Plutos” Vranje
Austrijska agencija za razvoj
www.ada.gv.at
Download

Vranje – jug s merak