UNUTRAŠNJE TERMOIZOLOVANE ROLETNE, KUTIJA TIP 2
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 2 dimenzija po dole navedenom izboru,
A
PVC ili Al lamela dimenzija po dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm,
Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
B
Dimenzije
kutije
B x A
147x147
B x A
172x172
B x A
195x195
B x A
230x230
B x A
260x260
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
po RAL-u
RAL 9016
Siva RAL 9006
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
60.00
67.50
70.50
76.50
94.50
61.50
69.00
72.00
76.50
96.00
63.00
70.50
73.50
78.00
99.00
78.00
84.00
87.00
90.00
111.00
87.00
93.00
96.00
99.00
120.00
61.50
70.50
73.50
79.50
97.50
63.00
72.00
75.00
79.50
99.00
64.50
73.50
76.50
82.50
102.00
84.00
93.00
94.50
99.00
120.00
93.00
102.00
103.50
109.50
129.00
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
Elox
Dekor
drveta
73.50
72.00
100.50
102.00
102.00
75.00
73.50
103.50
103.50
79.50
75.00
106.50
106.50
105.00
112.50
97.50
123.00
123.00
106.50
132.00
132.00
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
2.94
2.13
Crna
3.00
2.15
/
59.30
59.30
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni feder Ø 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Dimenzije
kutije
147x147
195x195
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
172x172
Težina lamela (kg/m2)
4.25
3.05
Dek.drv.
230x230
260x260
Osovina
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
1550
1550
2550
2500
3400
3250
4800
4600
5500
5300
9x45
1500
1360
2350
2150
3250
2950
4600
4400
5300
5000
Al profil lam.
9x40
1500
1400
2400
2300
3300
3200
4600
4500
5400
5300
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
A
UNUTRAŠNJE TERMOIZOLOVANE ROLETNE, KUTIJA TIP 3
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 3 dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija po
dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
172x147 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
172x172 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B x A
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
195x195 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
67.50
75.00
78.00
82.50
102.00
72.00
79.50
81.00
85.50
103.50
69.00
81.00
82.50
88.50
108.00
72.00
84.00
88.50
91.50
109.50
Elox
Dekor
drveta
3.00
2.15
/
4.25
3.05
Dek.drv.
85.50
85.50
91.50
109.50
88.50
90.00
94.50
112.50
1
m2
78.00
78.00
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
84.00
87.00
91.50
108.00
90.00
93.00
99.00
115.50
96.00
96.00
103.50
118.50
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
2.94
2.13
Crna
59.30
59.30
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
172x147
172x172
195x195
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
A
UNUTRAŠNJE AL PROFIL ROLETNE, KUTIJA TIP 9 – OD EKSTRUDIRANOG ALUMINIJUMA
B
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 9 dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija po
dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
182x138 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
180x180 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
B x A
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
182x182 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
B x A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1
m2
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
Elox
Dekor
drveta
81.00
82.50
85.50
105.00
76.50
79.50
84.00
103.50
96.00
102.00
102.00
138.00
3.00
2.15
/
4.25
3.05
Dek.drv.
64.50
72.00
75.00
78.00
97.50
64.50
75.00
78.00
81.00
100.50
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
2.94
2.13
Crna
59.30
59.30
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
182X138
180X180
182X182
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
A
UNUTRAŠNJE PVC ROLETNE, KUTIJA TIP 10
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 10 dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija po
dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, PVC vodilica ravna 52x42mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
203x153 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
203x203 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
1
1
1
1
1
1
1
1
Al profil lamela 9x40mm
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Bela
Braon
Plastifik.
po RAL-u
/
39.00
52.50
55.50
58.50
76.50
40.50
52.50
55.50
1
m2
58.50
1
m2
76.50
2.06
Dekor
drveta
97.50
100.50
105.00
97.50
100.50
105.00
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
PVC vodilica 54x39mm sa dodatkom za komarnik 50mm
PVC dodatni profil za komarnik 30x50mm
Al vodilica ravna 53x22mm
Al vodilica sa dodatkom za komarnik 56.5x22+46 mm
Doplata za stiropor
1
1
1
1
1
m
m
m
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
9x39
2.60
2.75
4.25
3.75
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
Braon
1.70
0.57
Crna
59.30
59.30
/
Dek.drv.
40.89
50.18
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
203X153
203X203
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
4.10
1.50
Al lamela sa poliur.
9x45
11x50
2.85
2.70
A
SPOLJNE ZAOBLJENE ROLETNE, KUTIJA TIP 4 – OD EKSTRUDIRANOG ALUMINIJUMA
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 4 dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija po
dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
145x145 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
170x170 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B x A
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
54.00
64.50
69.00
73.50
94.50
57.00
67.50
73.50
78.00
90.00
54.00
70.50
72.00
78.00
97.50
57.00
73.50
76.50
81.00
93.00
1.28
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
76.50
76.50
79.50
100.50
Elox
72.00
Dekor
drveta
97.50
100.50
105.00
102.00
78.00
78.00
84.00
96.00
75.00
1.34
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
1.38
2.94
2.13
Crna
1.41
3.00
2.15
/
59.30
59.30
100.50
103.50
108.00
97.50
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica obla 53x27mm
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
1
m
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Dimenzije
kutije
145x145
154x145
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
170x170
Težina lamela (kg/m2)
1.98
4.25
3.05
Dek.drv.
183x180
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
A
SPOLJNE OVAL LUX ROLETNE – OD EKSTRUDIRANOG ALUMINIJUMA, TIP 12
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 12 dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija po
dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
150x150 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
180x180 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
205x205 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B x A
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
61.50
69.00
70.50
75.00
96.00
66.00
73.50
76.50
79.50
100.50
69.00
76.50
81.00
84.00
103.50
61.50
72.00
73.50
78.00
99.00
66.00
76.50
79.50
82.50
103.50
69.00
79.50
84.00
87.00
106.50
1.28
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
Elox
Dekor
drveta
78.00
79.50
82.50
105.00
73.50
75.00
79.50
100.50
97.50
97.50
105.00
82.50
84.00
88.50
109.50
78.00
81.00
85.50
106.50
102.00
103.50
106.50
87.00
88.50
91.50
114.00
82.50
85.50
90.00
109.50
109.50
112.50
118.50
1.34
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
1.38
2.94
2.13
Crna
1.41
3.00
2.15
/
1.98
4.25
3.05
Dek.drv.
59.30
59.30
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica obla 53x27mm
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
1
m
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
145x145
170x170
154x145
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
183x180
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
A
SPOLJNE OVAL ECO ROLETNE – OD ALUMINIJUMSKOG LIMA, TIP 12a
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 12a dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija po
dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Siva RAL 9006 Plastifik.
Bela
Dekor
Vrsta lamele
Kol. JM
Elox
RAL 9016
po RAL-u
drveta
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
1 m2
51.00
51.00
Al
lamela
sa
poliuretanom
9x39mm
1
m2
61.50
63.00
69.00
64.50
B x A
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
1 m2
64.50
66.00
150x150 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
1 m2
69.00
72.00
Dimenzije
kutije
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
180x180 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
205x205 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
m2
87.00
88.50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
55.50
66.00
69.00
73.50
90.00
72.00
72.00
60.00
78.00
94.50
55.50
67.50
70.50
75.00
93.00
73.50
73.50
76.50
79.50
97.50
93.00
91.50
73.50
69.00
99.00
96.00
79.50
75.00
103.50
100.50
1.28
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
1.34
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
1.38
2.94
2.13
Crna
1.41
3.00
2.15
/
59.30
59.30
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica obla 53x27mm
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
1
m
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Dimenzije
kutije
145x145
154x145
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
170x170
Težina lamela (kg/m2)
1.98
4.25
3.05
Dek.drv.
183x180
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
A
SPOLJNE ZAOBLJENE ROLETNE, KUTIJA TIP 5 – OD EKSTRUDIRANOG ALUMINIJUMA
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 5 dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija po
dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
154x145 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
183x180 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
Braon
Plastifik.
Bela
RAL 8014/17
po RAL-u
RAL 9016
Siva RAL 9006
52.50
69.00
70.50
75.00
97.50
54.00
72.00
72.00
Elox
1
1
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
52.50
66.00
67.50
73.50
94.50
54.00
69.00
70.50
1
m2
75.00
76.50
1
m2
97.50
100.50
1.28
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
1.34
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
1.38
2.94
2.13
Crna
1.41
3.00
2.15
/
59.30
59.30
Dekor
drveta
75.00
76.50
79.50
99.00
70.50
72.00
76.50
100.50
97.50
100.50
105.00
76.50
78.00
73.50
75.00
97.50
100.50
81.00
79.50
105.00
102.00
103.50
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica obla 53x27mm
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
1
m
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Dimenzije
kutije
145x145
154x145
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
170x170
Težina lamela (kg/m2)
1.98
4.25
3.05
Dek.drv.
183x180
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
SPOLJNE ZAOBLJENE ROLETNE SA MOGUĆNOŠĆU UGRADNJE INTEGRISANOG KOMARNIKA,
KUTIJA TIP 6 – OD EKSTRUDIRANOG ALUMINIJUMA
A
B
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 6 dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija po
dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna dupla 56.5x43mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
64.50
81.00
82.50
87.00
109.50
66.00
84.00
84.00
Dekor
drveta
87.00
88.50
91.50
111.00
82.50
84.00
88.50
112.50
109.50
112.50
117.00
144.00
88.50
90.00
85.50
87.00
109.50
112.50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m2
87.00
88.50
93.00
91.50
117.00
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
109.50
88.50
105.00
106.50
112.50
132.00
91.50
108.00
109.50
115.50
135.00
112.50
88.50
108.00
109.50
117.00
135.00
91.50
111.00
112.50
117.00
138.00
114.00
115.50
147.00
114.00
114.00
120.00
138.00
109.50
112.50
118.50
138.00
135.00
142.50
150.00
165.00
117.00
118.50
123.00
141.00
112.50
117.00
120.00
141.00
138.00
145.50
153.00
168.00
1.28
1.10
4.46
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
1.34
1.16
4.68
Braon
1.70
0.57
1.38
1.22
4.91
Crna
1.41
1.23
1.98
1.73
/
Dek.drv.
59.30
59.30
B x A
183x180
sa ugrađ.
komar.
64.50
78.00
79.50
85.50
106.50
66.00
81.00
82.50
Elox
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
154x145
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
bez
Al
komarnika lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
183x180 Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
bez
komarnika Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
B x A
154x145
sa ugrađ.
komar.
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica obla 53x27mm
Al vodilica ravna dupla 56x43mm sa dodatkom 25mm
Al pravougaona cev 25x25mm
1
1
1
m
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
154x145
183x180
9x39
2.60
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
40.89
50.18
Al lamela sa poliur.
9x45
11x50
2.85
2.70
SPOLJNE RONDO LUX ROLETNE – OD EKSTRUDIRANOG ALUMINIJUMA, TIP 13
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
A
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 13 dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija po
dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
B
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
Braon
Plastifik.
Bela
RAL 8014/17
po RAL-u
RAL 9016
Siva RAL 9006
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
155x141 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
167x154 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
183x168 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
197x184 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
58.50
66.00
69.00
73.50
93.00
60.00
67.50
70.50
75.00
94.50
61.50
69.00
73.50
76.50
96.00
66.00
73.50
58.50
69.00
70.50
76.50
96.00
60.00
70.50
72.00
78.00
97.50
61.50
72.00
76.50
79.50
99.00
66.00
76.50
1
m2
76.50
1
m2
79.50
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
214x209 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Elox
Dekor
drveta
75.00
76.50
81.00
102.00
70.50
72.00
78.00
97.50
96.00
97.50
103.50
76.50
78.00
82.50
100.50
72.00
73.50
79.50
99.00
99.00
100.50
106.50
78.00
81.00
84.00
105.00
73.50
78.00
82.50
100.50
102.00
103.50
108.00
82.50
78.00
105.00
78.00
84.00
79.50
108.00
82.50
87.00
84.00
111.00
100.50
103.50
109.50
105.00
78.00
81.00
84.00
105.00
81.00
82.50
87.00
108.00
87.00
88.50
91.50
114.00
82.50
85.50
88.50
109.50
111.00
114.00
117.00
1.28
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
1.34
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
1.38
2.94
2.13
Crna
1.41
3.00
2.15
/
1.98
4.25
3.05
Dek.drv.
59.30
59.30
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica obla 53x27mm
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
1
m
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
145x145
170x170
154x145
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
183x180
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
A
SPOLJNE RONDO ECO ROLETNE – OD ALUMINIJUMSKOG LIMA, TIP 13a
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 13a dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija po
dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
B x A
155x141
B x A
183x168
B x A
197x184
B x A
214x209
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
51.00
61.50
64.50
69.00
87.00
54.00
64.50
67.50
72.00
88.50
55.50
66.00
69.00
73.50
90.00
61.50
72.00
75.00
78.00
94.50
51.00
63.00
66.00
72.00
88.50
54.00
66.00
69.00
73.50
90.00
55.50
67.50
70.50
75.00
93.00
1.28
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
Elox
69.00
64.50
93.00
91.50
72.00
67.50
96.00
93.00
73.50
69.00
99.00
96.00
79.50
75.00
103.50
100.50
1.34
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
1.38
2.94
2.13
Crna
1.41
3.00
2.15
/
59.30
59.30
73.50
76.50
79.50
97.50
Dekor
drveta
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica obla 53x27mm
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
1
m
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Dimenzije
kutije
145x145
154x145
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
170x170
Težina lamela (kg/m2)
1.98
4.25
3.05
Dek.drv.
183x180
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
SPOLJNE 5-UGAONE ROLETNE, KUTIJA TIP 7a (1-delna) od Zn lima
A
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
ZBOG VELIKOG IZBORA CENOVNIK ROLETNI SA KUTIJOM OD AL LIMA JE PRIKAZAN NA SLEDEĆOJ STRANI!
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 7a od Zn lima dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija
po dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Zn lim
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
138X138 Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
150X150 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
165X165
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
180X180 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
205X205 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
250X250 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Al profil lamela 9x40mm
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
46.50
54.00
55.50
60.00
81.00
49.50
57.00
58.50
63.00
84.00
54.00
61.50
64.50
69.00
88.50
45.00
55.50
57.00
61.50
84.00
48.00
58.50
60.00
64.50
87.00
52.50
63.00
66.00
70.50
90.00
60.00
63.00
61.50
64.50
67.50
69.00
1
m2
66.00
69.00
72.00
1
m2
87.00
88.50
93.00
2.94
2.13
Crna
Elox
Dekor
drveta
3.00
2.15
/
4.25
3.05
Dek.drv.
60.00
61.50
66.00
88.50
63.00
66.00
69.00
91.50
69.00
72.00
75.00
94.50
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
m
m
2.73
1.95
Bela
2.84
2.04
Braon
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
1
kom
1.70
1.70
PVC ručica za kanap
1
kom
0.57
0.57
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
44.61
59.30
59.30
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Dimenzije
kutije
138x138
165x165
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
150x150
Težina lamela (kg/m2)
59.30
180X180
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
SPOLJNE 5-UGAONE ROLETNE, KUTIJA TIP 7a (1-delna) od Al lima
A
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
ZBOG VELIKOG IZBORA CENOVNIK ROLETNI SA KUTIJOM OD ZN LIMA JE PRIKAZAN NA PRETHODNOJ STRANI!
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 7a od Al lima dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija
po dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lim
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
138X138 Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
150X150 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
165X165
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
180X180 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
205X205 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
250X250 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1
m2
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
48.00
57.00
58.50
63.00
84.00
52.50
60.00
63.00
67.50
87.00
58.50
66.00
69.00
73.50
93.00
46.50
58.50
60.00
64.50
85.50
51.00
61.50
64.50
69.00
88.50
57.00
67.50
70.50
75.00
94.50
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
2.94
2.13
Crna
59.30
59.30
Elox
Dekor
drveta
3.00
2.15
/
4.25
3.05
Dek.drv.
64.50
66.00
69.00
90.00
67.50
69.00
73.50
93.00
73.50
76.50
79.50
97.50
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
138x138
150x150
165x165
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
180X180
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
SPOLJNE 5-UGAONE ROLETNE, KUTIJA TIP 7b (2-delna) od Zn lima
A
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
ZBOG VELIKOG IZBORA CENOVNIK ROLETNI SA KUTIJOM OD AL LIMA JE PRIKAZAN NA SLEDEĆOJ STRANI!
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 7b od Zn lima dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija
po dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Zn lim
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
138X138 Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
150X150 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
165X165
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
180X180 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
205X205 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
250X250 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
48.00
57.00
60.00
64.50
84.00
49.50
60.00
61.50
66.00
87.00
61.50
66.00
69.00
72.00
93.00
63.00
66.00
69.00
72.00
93.00
48.00
60.00
63.00
67.50
87.00
49.50
61.50
63.00
67.50
88.50
60.00
67.50
70.50
75.00
96.00
61.50
69.00
72.00
73.50
96.00
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
2.94
2.13
Crna
59.30
59.30
Elox
Dekor
drveta
3.00
2.15
/
4.25
3.05
Dek.drv.
66.00
67.50
72.00
93.00
66.00
69.00
72.00
93.00
73.50
99.00
73.50
99.00
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
138x138
150x150
165x165
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
180X180
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
SPOLJNE 5-UGAONE ROLETNE, KUTIJA TIP 7b (2-delna) od Al lima
A
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
B
ZBOG VELIKOG IZBORA CENOVNIK ROLETNI SA KUTIJOM OD ZN LIMA JE PRIKAZAN NA PRETHODNOJ STRANI!
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 7b od Al lima dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela dimenzija
po dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lim
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
138X138 Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
150X150 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
165X165
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
180X180 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
205X205 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
250X250 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
Braon
Plastifik.
Bela
RAL 8014/17
po RAL-u
RAL 9016
Siva RAL 9006
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
54.00
61.50
63.00
67.50
88.50
58.50
66.00
67.50
72.00
93.00
64.50
52.50
63.00
64.50
69.00
91.50
57.00
67.50
69.00
75.00
96.00
63.00
1
m2
72.00
73.50
79.50
1
1
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
75.00
78.00
99.00
76.50
81.00
100.50
82.50
85.50
103.50
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
2.94
2.13
Crna
59.30
59.30
Elox
Dekor
drveta
3.00
2.15
/
4.25
3.05
Dek.drv.
69.00
70.50
73.50
94.50
73.50
75.00
78.00
99.00
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Al lamela sa poliur.
9x39
9x45
11x50
2.60
2.85
2.70
40.89
50.18
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
138x138
150x150
165x165
180X180
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
A
SPOLJNE RONDO ROLETNE, KUTIJA TIP 8a (1-delna) od Zn ili Al lima
B
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 8a od Zn ili Al lima dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela
dimenzija po dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Zn lim Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
145x140 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Zn lim Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
174x170 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lim Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
145x140 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lim Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
B x A Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
174x170 Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
48.00
55.50
58.50
61.50
81.00
48.00
55.50
58.50
61.50
81.00
51.00
58.50
61.50
66.00
84.00
51.00
58.50
61.50
66.00
84.00
48.00
57.00
60.00
64.50
82.50
48.00
57.00
60.00
64.50
82.50
51.00
60.00
63.00
67.50
85.50
51.00
60.00
63.00
67.50
85.50
1.28
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
1.34
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
1.38
2.94
2.13
Crna
59.30
59.30
Elox
Dekor
drveta
1.41
3.00
2.15
/
1.98
4.25
3.05
Dek.drv.
63.00
64.50
69.00
85.50
63.00
64.50
69.00
85.50
66.00
67.50
70.50
90.00
66.00
67.50
70.50
90.00
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica obla 53x27mm
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
1
m
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
145x145
170x170
9x39
2.60
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
40.89
50.18
Al lamela sa poliur.
9x45
11x50
2.85
2.70
A
SPOLJNE RONDO ROLETNE, KUTIJA TIP 8b (2-delna) od Zn ili Al lima
B
Cene su po jedinici mere i sa uračunatim PDV-om!
Sadržaj konstrukcije roletne: kutija tip 8b od Zn ili Al lima dimenzija po dole navedenom izboru,PVC ili Al lamela
dimenzija po dole navedenom izboru, završna lamela 8x40mm, Al vodilica ravna 53x22mm, automat sa trakom
Dimenzije
kutije
Zn lim
B x A
145x140
Zn lim
B x A
174x170
Al lim
B x A
145x140
Al lim
B x A
174x170
Vrsta lamele
Kol. JM
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
PVC lamela 8x37 ili 9.5x43mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 9x39mm
Al lamela sa poliuretanom 9x45mm – bela, siva
Al lamela sa poliuretanom 11x50mm – bela, siva
Al profil lamela 9x40mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Braon
Bela
Plastifik.
RAL 8014/17
RAL 9016
po RAL-u
Siva RAL 9006
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
51.00
58.50
61.50
64.50
84.00
51.00
58.50
61.50
64.50
84.00
55.50
63.00
66.00
69.00
88.50
55.50
63.00
66.00
69.00
88.50
51.00
60.00
63.00
67.50
85.50
51.00
60.00
63.00
67.50
85.50
55.50
64.50
67.50
72.00
90.00
55.50
64.50
67.50
72.00
90.00
1.28
2.73
1.95
Bela
1.70
0.57
44.61
59.30
1.34
2.84
2.04
Braon
1.70
0.57
1.38
2.94
2.13
Crna
59.30
59.30
Elox
Dekor
drveta
1.41
3.00
2.15
/
1.98
4.25
3.05
Dek.drv.
66.00
67.50
70.50
88.50
66.00
67.50
70.50
88.50
69.00
72.00
75.00
94.50
69.00
72.00
75.00
94.50
Najčešće doplate (ostale možete videti na zadnjim stranama cenovnika!)
Al vodilica obla 53x27mm
Al vodilica ravna 56.5x22mm sa dodatkom za komarnik 46mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 80mm
1
1
1
m
m
m
Automat sa kanapom 5m, zaštitni federØ 10mm, 105mm, rolnica
PVC ručica za kanap
Kurbla direktna 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Kurbla sa zvonom 1:5, 1500mm Ø 40mm (max nosivost 18kg)
Opruga Ø 40mm- do 20 kg
Opruga Ø 60mm- do 72 kg
1
1
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Maksimalno moguća širina roletni (mm)
PVC lamela
8x37
9.5x43
1400
1400
Al profil lam.
9x40
3200
Al lamela sa poliuretanom
9x39
9x45
11x50
2200
2600
3200
2.80
3.00
Al profil lam.
9x40
6.70
Maksimalno moguća visina roletni (mm)
Dimenzije
kutije
145x145
170x170
9x39
2.60
Osovina
PVC lamela Al lamela sa poliur.
9.5x43
9x39
9x45
Al profil lam.
9x40
Ø 40
Ø 60
Ø 40
Ø 60
NAPOMENA: Plastifikacija kutija i lamela sa poliuretanom smanjuje
maksimalno moguće visine za 15%!
Težina lamela (kg/m2)
PVC lamela
8x37
9.5x43
40.89
50.18
Al lamela sa poliur.
9x45
11x50
2.85
2.70
DOPLATE ZA ROLETNE
VODILICE
Kol. JM
Cene su izražene sa uračunatim PDV-om!
Braon
Plastifik.
Bela
RAL 8014/17
po RAL-u
RAL 9016
Siva RAL 9006
Elox
Dekor
drveta
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 60mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 100mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 120mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa krilom 140mm
1
1
1
1
m
m
m
m
1.70
2.73
4.07
4.50
1.77
2.84
4.25
4.70
1.85
2.94
4.43
4.89
1.88
2.99
4.50
4.95
2.66
4.25
6.38
7.02
Al vodilica obla 53x27mm sa krilom 100mm
Al vodilica obla 53x27mm sa krilom 120mm
Al vodilica obla 53x27mm sa krilom 140mm
1
1
1
m
m
m
3.83
5.28
5.52
3.99
5.70
5.99
4.14
5.70
5.99
4.22
5.81
6.09
5.97
8.24
8.63
2.22
1.07
/
2.30
1.10
/
2.34
1.11
/
3.32
1.59
/
Al vodilica ravna 2-strana 85x22mm
Al vodilica ravna 53x22mm sa odstojnikom za okapnicu 12mm
MOTORI
Motor DM35S-6/28 - 6Nm, Ø 40mm (max nosivost 7.2kg)
Motor DM35S-10/17 – 10Nm, Ø 40mm (max nosivost 12kg)
Motor DM35S-13/14 – 13Nm, Ø 40mm (max nosivost 15.6kg)
Motor DM45S-20/26 – 20Nm, Ø 60mm (max nosivost 24kg)
Motor DM45M-50/12 – sa kurblom, 50Nm, Ø 60mm
Motor
Motor
Motor
Motor
ASA CD 10-12, 10Nm, Ø 40mm (max nosivost 12kg)
ASA CD 13-12, 13Nm, Ø 40mm (max nosivost 15.6kg)
ASA CD 30-16, 30Nm, Ø 60mm (max nosivost 36kg)
ASA CD 50-12, 50Nm, Ø 60mm (max nosivost 60kg)
1
1
Kol.
1
1
1
1
1
m
2.13
m
1.02
JM Nefarbano
kom 54.00
kom 54.00
kom 54.00
kom 60.00
kom
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
68.78
70.62
72.48
79.92
Motor NICE ONE MAX - 10Nm, Ø 40mm
Motor NICE ONE MAX - 15Nm, Ø 60mm (max nosivost 18kg)
Motor NICE ONE MAX - 30Nm, Ø 60mm (max nosivost 36kg)
Motor NICE ONE MAX - 50 Nm, Ø 60mm (max nosivost 60kg)
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
68.76
81.78
89.21
109.65
Motor sa kurblom ASA CDE 50-12 – 50Nm, Ø 60mm (max nos 60kg)
1
kom
144.96
Motor sa kurblom NICE NEO MH - 15Nm, Ø 60mm (max nos 18kg)
Motor sa kurblom NICE NEO MH - 30Nm, Ø 60mm (max nos 36kg)
Motor sa kurblom NICE NEO MH – 50Nm, Ø 60mm (max nos 60kg)
1
1
1
kom
kom
kom
211.88
226.74
256.65
ELEKTRONIKA
Centrala DC73A, za maksimalno 20 daljinskih upravljača
Kol. JM Nefarbano
1 kom 30.00
Centrala TT1N
Centrala TT2N, sa izlazom za prekidač
1
1
kom
kom
66.92
78.06
DC1115A - daljinski upravljač, 1 kanal
DC92 - daljinski upravljač, 5 kanala
DC94 - daljinski upravljač, 15 kanala
1
1
1
kom
kom
kom
12.00
19.50
27.00
FLO2R-S - daljinski upravljač, 2 kanala
FLO4R-S - daljinski upravljač, 4 kanala
1
1
kom
kom
29.75
33.45
ERGO 4 - daljinski upravljač, 4 kanala
ERGO 6 - daljinski upravljač, 6 kanala
1
1
kom
kom
52.04
48.33
ONE 2 - daljinski upravljač, 2 kanala
ONE 4 - daljinski upravljač, 4 kanala
ONE 9 - daljinski upravljač, 9 kanala
1
1
1
kom
kom
kom
31.61
35.31
48.33
WM 080G - modul-daljinski upravljač, 80 kanala
WM 240C - modul-daljinski upravljač, 240 kanala
ONDO - kućište za modul, stono
OPLA - kućište za modul, zidno
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
96.38
98.51
5.58
5.58
PLANOTIME - programator, tajmer dan/noć
1
kom
113.37
INIS Uno - prekidač za roletne uzidni
INIS Duo - prekidač za roletne, dupli uzidni
Metalka prekidač za roletne, nazidni
1
1
1
kom
kom
kom
12.09
18.59
7.44
INIS Uno T - taster prekidač za roletne uzidni
Metalka taster prekidač za roletne, nazidni
1
1
kom
kom
13.95
6.53
/
/
/
/
Download

cenovnika gotovih proizvoda