2
PROŠIRIV
PORAVNANJE VRATILA
Profesionalni merni sistem za lasersko poravnanje vratila
rotirajućih mašina
BRZI START
2
40° MIN.
ROTACIJE
BARCODE
OČITAVANJE
PRECIZNI IZBOR
je ujedno i siguran izbor!
ISKUSTVO
BRZ SERVIS I PODRŠKA
Iza Easy-Laser® mernih sistema se krije više
od dvadeset i pet godina razvoja i iskustva u
rešavanju mernih problema u industriji. To
predstavlja dovoljno dug period za razumevanja problema u realnim industrijskim
okruženjima. Istovremeno smatramo se
dovoljno mladima da stvari vidimo i iz neke
druge perspektive. Naši razvojni timovi se
sastoje od inžinjera različitih profila: konstruktori, elektroničari, optičari i programeri.
Od početne ideje do finalnog proizvoda
postoji stalna saradnja između svih članova
timova zahvaljujući čemu nastaju sistemi
posebno orijentisani ka finalnom korisniku.
Easy-Laser® su dostupni kroz internacionalnu
mrežu naših zastupnika u više od 70 zemalja
mada je broj zemalja u kojima se naši sistemi
koriste daleko veći. Za njih je profesionalni
odnos naših zastupnika kao i najveći mogući
stepen postprodajne podrške od izuzetnog
značaja - bez sumnje isto važi i za Vas. Centri
za podršku i servisni centri senalaze u svim
delovima sveta. Naše servisno odeljenje se
obavezuje za izvršavanje svoh poslova servisa
i kalibracije unutar 5 radnih dana. Ujedno
kao poseban vid usluge nudimo i 48-časovni
odziv u slučaju kvara, u situacijama kad je
vreme od ključnog značaja. Slobodno nas
kontaktirajte za sve uslove podrške.
DUGOTRAJNO I POUZDANO
Naša filozofija je da proizvodi koje mi
izrađujemo moraju trajati dugo. Stioga
su naši proizvodi robusni sa najmanjim
mogućim brojem osetljivih delova. EasyLaser® merni sistemi izdržavaju grubo
rukovanje a istovremeno zadržavajući veliku
preciznost merenja kroz dugi niz svoje
eksploatacije u najsurovijim industrijskim
okruženjima. Easy-Laser® je logičan i siguran
izbor sa svih tačaka gledišta.
veliku pouzdanosti merenja.Easy-Laser®
omogućava korekciju grešaka brzo i lako. To
sve omogućava velike uštede a na indirektan
način veoma brzo, u roku od nekoliko meseci,
obezbeđuje povrat investicije u opremu za
lasersko centriranje.
JEDAN SISTEM, PUNO
MOGUĆNOSTI
Easy-Laser® nudi najkompetentniji i
najpristupačniji uređaj za laasersko centriranje rotirajućih mašina. Koristeći jedan
uređaj imate potencijal za eliminaciju pojave
havarija i neplanskih zastoja Vaših rotirajućih
mašina.
Easy-Laser® E710 omogućava:
OGROMNE UŠTEDE
• PORAVNANJE VRATILA
Easy-Laser® merni sistemi su ekstremno
fleksibilni u svojoj standardnoj formi. Primenom inteligentno osmišljenog pribora
možete adaptirati naše sisteme za svaku
Vašu aplikaciju - sada ili pak u momentu
kad se za to odlučite. Taj je postupak više
nego ekonomičan. Vaša operativna gotovost
raste ukoliko ste u mogućnosti da merenje
i korekcije izvršite što je moguće brže uz
• PORAVNANJE REMENICA I ZUPČASTIH
PRENOSNIKA
• MERENJE VIBRACIJA
• MERENJE GEOMETRIJE POSTOLJA
(RAVNOST)
• MERENJE PRAVOSTI
• PROVERA ZAZORA U LEŽAJEVIMA
NAŠI NAJBOLJI ARGUMENTI
•Merni sistem za sve životne faze
rotirajuće mašine
•Ekstremno lako obučavanje i
korišćenje.
•2 godine garancije.
2-YEARWARRANTY
•Brz servis i garancija. 48-časovna
ekspresna podrška.
•Ergonomski dizajn.
•Endurio™ Power - napredni sistem
napajanja je sistem koji obezbeđuje
da nikad ne stanete u toku merenja
zato što je baterija prazna.
•Proširiv / Nadogradiv / Fleksibilan
Veliki broj opcionih dodataka kao
i dodatnih softvera obezbeđuje
prilagođenje sistema Vašim potrebama
- sad i u budućnosti.
JEDNOSTAVNO I EFIKASNO
Lako za korišćenje = Brzo i efikasno!
NOVO! SAD I SA BARCODE ČITAČEM
Barcode čitač se koristi za unos dimenzija jednim
prolazom. Na taj način nastavljate sa ranije unetim
dimenzijama za datu mašinu. Od ovoga ne može biti brže i
jednostavnije!
Easy-Laser® se koristi za poravnanje generatora i zupčastih prenosnika u vetrgeneratorima različitih dimenzija i proizođača. Sistem
poseduje posebne nosače mernih glava za
tzv. zaključane rotore što povećava sigurnost
operatera.
Merenje i poravnanje mora biti brzo! To je osnovna filozofija koja je
utkana u naše sisteme. Kad govorimo o jednostavnosti tu mislimo na
nekoliko stvari, na primer, jednostavna i olakšana montaža mernih jedinica na objekat ispitivanja, lako i brzo merenje i interpretacija rezultata.
Jednostavno za korišćenje = brzo i lako!
Motori, reduktori i propelerska vratila na
brodovima se poravnavaju primenom EasyLaser® sistema. Zahvaljujući fleksibilnim
nosačima moguća je montaža opreme na
različitim delovima mašine: vratilo, spojnica,
zamajac.
Easy-Laser® se koristi za poravnanje pumpi
i motora u svim industrijskim granama i
instalacijama. Korektno podešene i saosne
mašine su neophodan za postizanje optimalnog rada i za maksimalnu energijsku
efikasnost mašina. .
PORAVNANJE VRATILA
HORIZONTALNE MAŠINE
Horizontalno povezane mašine se
često sastoje od motora i pumpe
ali su mogući i drugi tipovi mašina kao što
su zupčasti reduktori i kompresori. Nezavisno od tipa mašine postupak merenja i
poranvnanje je ekstremno lak sa Easy-Laser®
sistemom. Merne jedinice (M i S) se montiraju sa obe strane spojnice kablovskom ili
bežičnom vezom međusobno i sa displejnom
jedinicom. Nakon toga je samo potrebno
pratiti korak po korak proceduru na ekranu
(vidi donje slike).
A
B
C
D
E
F
G
3. Žive (ciljane) vrednosti se koriste za korekciju
mašine. Radi jasnog prikaza vrednosti su date
grafički i numerički. Horizontal and Istovremeno su
prikazane i horizontalne i vertikalne vrednosti.
1. Unesi rastojanja između mernih jedinica
i stopa mašine. Ukoliko unesete i prečnik
spojnice možete dobiti i veličinu pada ulegnuća.
2. Snimite merne vrednosti u tri različite
pozicije sa čak i svega 20° između njih. Na
ekranu je jasno vidljivo kad laser pogađa
metu.
A. Informaciono polje. Informacija o tome
šta sve morate raditi u svakoj etapi merenja.
Prikazuje Bluetooth® konekciju, simbole
upozorenje itd.
za to.
C. Površina detektora je prikazana na
ekranu i služi kao elektronska meta za laserski zrak.
B. Možete početi sa prethodnim merenjem
D. 20° oznake. Pozicija S jedinice na vratilu je
E. Vrednosti podloški ispod prednjih i zadnjih
stopa. Paralelna i ugaona nesaosnost su prikazane i bojom radi brze ocene stanja: crveno=van
tolerancije, zeleno=unutar tolerancije.
na datoj mašini i tako izbeći ponovni unos
prikazana. Možete odabrati i prikaz M jedinice u toku poravnanja nesaosnih mašina.
G. Korekcije za horizontalne vrednosti.
dimenzija - barcode čitač je najbrži metod
PROVERA MEKE STOPE
EASYTURN™ FUNKCIJA
Počnite proceduru dovođenja u osu
proverom da li mašina ravnommerno
leži na postolju na svim svojim stopama.
Ovo je neophodno za pouzdano poravnanje.
Program prikazuje koje stopa (stope) moraju
biti korigovane. Nakon provere i korekcije
meke stope možete nastaviti sa programom
poravnanja sa dimenzijama koje ste prethodno uneli.
Sa EasyTurn™ funkcijom možete
početi merenje na bilo kojoj poziciji
na vratilu. Okrenite vratilo u 3 položaja u
bilo kojem smeri tako da imate najmanje 20°
između registrovanih vrednosti. Merenje je
gotovo!
Počnite merenje u bilo kojoj poziciji!
1.
40° Min.
2.
3. gotovo!
F. Pozicija merne jedinice na vratilu.
KOMPENZACIJA TERMIČKIH
DILATACIJA
U mnogim situacijama mašine (na
primer pumpa i motor) se znatno šire pri
dostizanju radne temperature. Kompenzacija
termičkog širenja omogućava da sistem sačuna
potrebne korekcije čak i u takvim situacijama.
Kompenzacione vrednosti mora obezbediti
proizvođač.
PORAVNANJE KADANSKIH VRATILA
VERTIKALNE MAŠINE
Poravnanje vertikalnih mašina. Prikazuje
paralelnu nesaosnost, ugaonu grešku
vrednosti podloški ispod svakog od zavrtnjeva za
vezu.
PROVERA TOLERANCIJA
Merni rezultati mogu biti upoređeni
sa graničnim vrednostima iz refref
erentne tabele ili sa vrednostimakoje Vi
definišete kao tolerantne. In Na taj način
istog momenta vidite da li su postignite
vrednosti unutar granica ili ne. Ovo u znatnoj
meri skraćuje vreme potrebno za kompletan
postupak poravnanja.
ŽIVO-NA-BILO-KOM-UGLU 360°
Ova funkcija omogućava
podešavanje mašine sa mernim
jedinicama montiranim na bilo kom uglu.
Veoma korisno kad delovi mašine sprečavaju
tradicionalnu metodu poravnavanja.
Poravnanje kardanskih vratila. (Neophodan
pribor za prihvat kardanskih vratila, 120615)
ZAKLJUČAVANJE REFERENTNE
STOPE
Ova funkcija omogućava
zaključavanje bilo koje stope mašine. Ovo je
veoma korisno kad se poravnavaju mašine
koje imaju realna ograničenja u pomeranju
odnosno uvođenju snimljenih korekcija.
TRI PARA STOPA / PAR STOPA NA
POČETKU
Softverom su svi tipovi mašina - dva
para stopa, tri para topa, par stopa
pre spojnice itd.
FILTER MERNIH VREDNOSTI
Funkcija naprednog elektronskog
filtra koja se koristi za dobijanje
pouzdanog merenja čak i u veoma lošim
uslovima (turbulencija vazduha, vibracije
susednih mašina itd.)
VELIKI BROJ OPCIJA
PORAVNANJE REMENICA /
ZUPČASTIH PRENOSNIKA
Kristeći ovaj sistem možete poravnavati remenice i zupčanike sa
digitalnom tačnošću. Korekcija mašina se
radi u realnom vremenu sa očitavanjima za
korekciju ugla i aksijalnih pomeranje u horizontalnoj i vertikalnoj ravni kao i prilagođenja
za stope (Zahteva BTA Digital pribor)
MERENJE VIBRACIJA I OCENA STANJA LEŽAJEVA
Moguće je merenje sumarnog nivoa
vibracija (mm/s, inch/s) kao i parametra stanja ležaja (g-vrednost). (Zahteva
opcioni davač ubrzanja)
PROVERA ZAZORA U LEŽAJU
Svi naši sistemi poseduju ekstremno
koristan Values program. Program se
između ostalog može koristoti i na primer za
proveru “igranja“ ležaja.
MERNI SISTEM ZA SVE ETAPE
POSTAVLJANJA I KORIŠĆENJA
MAŠINE
Primenom Easy-Laser® sistema moguća
je sveobuhvatna provera i korekcija
mašine kako bi se obezbedio njen nesmetan rad. Primenite Vaš Easy-Laser®
sistem za:
•Proveru postolja mašine
•Proveru nivoa vibacija mašine
•Proveru zazora u ležajevima
SNIMANJE RAVNOSTI POSTOLJA
Sa ovim programom možete snimati
geometriju postolja svake mašine i to
ravnost i “uvrtanje“ postolja odnosno oslone
ploče. Ukoliko pak Vašim paketom uključite
i dodatni laserski transmiter kao što jeEasyLaser® D22 opseg geometrijskih aplikacija je
još širi! Stoga je i veoma uobičajno da veliki
broj korisnikaEasy-Laser® sistema na kraju
završe sa primenom sistema i u aplikacijama
koje i nisu bile planirane u početku.
•Proveru meke stope
•Snimanje stepena nesaosnosti mašina
•Dovođenje mašina u saosno stanje
•Dokumentovanje rezultata
DOKUMENTOVANJE REZULTATA
KREIRAJTE PDF IZVEŠTAJ DIREKTNO
POVEŽITE SE SA KOMPJUTEROM
Nakon završenog merenja moguće je generisati
PDF izveštaj sa graficima i mernim podacima direktno iz softvera koji je uključen displejnom
jedinicom. Dokumentovane su sve relevantne
informacije o mernom objektu. Ujedno u okviru
izveštaja možezte uključiti logo i adresu Vaše
firme kao i osnovne identifikacione informacie
o operateru.
Displjejna jedinica se povezuje sa računarom
preko USB interfejsa i na kompjuteru se identifikuje kao eksterni USB disk sa koga lako
možete prebaciti sve potrebne podatke.
BARCODE ČITAČ
Barcode čitač se koristi za unos potrebnih
dimenzija pre samog merenja. U toku prvog
snimanja na datoj mašini moguće je na nju
MEMORISANJE U INTEGRISANOJ
zalepiti nalepnicu sa barcode-om. Sledeći
put se iščitavanjem tog barcode-a dimenzije
MEMORIJI
Svi se rezultati mogu čuvati u displejnom jedini- automatski učitavaju. Isto važi i za termičke
com integrisanoj memoriji.
kompenzacione vrednosti. Ovo eliminiše
pozrebu za listanjem dugih lista već urađenih
MEMORISANJE NA USB
mašina. Veoma jednostavno i pouzdano!
MEMORIJSKOM STICK-U
Sva merenja je moguće čuvati na USB stick-u.
Ovo omogućava lak prenos rezultata na računar i
dalje štampan je izveštaja.
OSNOVNE PREDNOSTI PORAVNANJA MAŠINA
Da bi se mašine poravnale i postigle predefinisane tolerancije do sada je zahtevalo puno vremena i troškova. Investicija u laserski sistem kao što je Easy-Laser®
se veoma brzo otplaćuje i to kroz smanjenje troškova za nabavku rezernih delova,
smanjeni broj neplanskih zastoja i smanjenje potrošnje električne energije. Prednosti poravnanja mašina su mnogostruke:
• Povećana operativna gotovost mašine=obezbeđena proizvodnja
• Produženje životnog veka ležajeva i zaptivki = manje zamena rezervnih delova
• Neoštećene zaptivke = manje curenja i bolje radno okruženja
•Optimalno korišćenje maziva = smanjenje rizika od pregrevanja i sekundarnih
oštećenja
PREDNOST KORIŠĆENJA LASERA
Postoji veliki broj prednosti korišćenja laserskih
sistema nad tradicionalnim metodama kao što je
korišćenje komparatera:
• Veoma lako za učenje i kasniju primenu
• Stabilni nosači mernih elemenata koji se ne
pomeraju u toku rada
• Daleko manje vremena potrebno za montažu
• Automatsko izračunavanje potrebnih korekcija
• Jednostavna provera tlerancija
• Jednostavna kompenzacija termičkih dilatacja
• Manje curenja maziva =manja potrošnja maziva
• Smanjenje trenja =smanjenje potrošnje električne energije
• Smanjenje nivoa vibracija = redukcija nivoa buke
• Smanjenje rizika od ozbiljnih havarija =sigurnije radno okruženje
• Ne postoji rizik od lošeg očitavanja
• Lako dokumentovane rezultata
Ostale zastarele tehnike, kao što su optičke tehnike
koje se zasnivaju na lenjirima i “špijunima“ jednos-
Godišnji troškovi održavanja i
eksploatacije
Godišnja ušteda nakon
izvršenog poravnanja*
Pre poravnanja
Nakon poravnanja
tavno više nisu primenljive za moderne mašine.
Ujedno odabirom Easy-Laser® sistema imate u
rukama merni sistem koji se može koristiti ne samo za
poravnanje mašina već i za druge aplikacije.
Trošak investicije u Easy-Laser®
* Dijagram je procena odnosa uštede / troškova čije konkretne vrednosti zavise od konkretne industrije
DELOVI SISTEMA
DISPLEJNA JEDINICA
Nova displejna jedinica E serije omogućuje
efikasniji i znatno duži rad zahvaljujući
razlčitim inovativnim rešenjima. Ista je
ergonomski dizajnirana sa gumiranom i
robusnom konstrukcijom.
A
B
C
A. Dva Enter dugmeta za levoruke i
desnoruke korisnike
B. Veliki 5.7” displej u boji
C. K
Kvalitetna dugmad za olakšan rad
D
E
F
G
D. Tanak profil obezbeđuje dobro držanje
u ruci
E. Integrisani nosač baterije daje dobar
ugao za posmatranje ekrana
F. Držač baterije
G. Mesta za povezivanje treke za nošenje
H
I
J
K
L
H. Konektor za napojni adapter
I. Konektor za mrežu
J. Ekspanzioni port
K. USB A
L. USB B
M.Easy-Laser® merna oprema
N
O
N. Štitnici od prašine i prskanja
O. Robusni gumirani dizajn
M
NEĆETE NIKAD IZGUBITI NAPAJANJE!
Easy-Laser® E710 je opremljen našim
Endurio™ Power sistemom za menadžment
baterije. Ovo obezbeđuje da nikad ne dođete
u situaciju da usred postupka morate da zaustavite merenje jer se
baterija ispraznila. Ako
se nivo baterije sman-jio jednostavno ubacite
nove baterije u držač
baterije inesmetano nastavite sa radom.
Ovo eliminiše potrebu za mrežnom utičnicom
i ne dovodi Vas u situaciju da morate čekati
par sati kako bi se baterije napunile. Zar ne bi
trebalo uvek ovako da bude? Jedinstveni Endurio™ sistem ujedno i kontroliše minimalnu
potrošnju baterije u toku rada.
ERGONOMSKI DIZAJN
Displejna jedinica ima tanak gumom obloženi
profil koji obezbeđuje sigurno držanje u ruci.
Ujedo poseduje velike dobro raspoređene
komandne dugmiće za komforan rad. U
dodatku poseduje i dva Enter dugmeta
prilagođena levorukima odnosno desnorukima. Displejna jedinica poseduje veoma jasnu
grafiku koja Vas vodi kroz merni proces.
Kalkulator
KALKULATOR
U okviru displejne jedinice integrisali smo
kalkulator i softverski modul za konverziju
jedinica.
LIČNA PODEŠAVANJA
Možete kreirati Vaš korisnički profil gde ćete
sačuvati Vaša lična podešavanja. Ujedno
možete sačuvai i različita podešavanja zavisno od tipa merenja a sve u cilju efikasnijeg
i lakšeg rada.
ODABIR JEZIKA
Kao korisnik našeg sistema možete birati
jezik u kom ćete raditi. Inicijalno raspoloživi
su engleski, nemački, francuski, španski,
portugalski, švedski i kineski. Ujedno moguće
jeimplementirati i Vaš lokalni jezik.
NADOGRADNJA
U slučaju da želite da proširite funkcionalnost Vašeg sistema u budućnosti displejna
se jedinica može nadograditi bilo preko
interneta bilo preko USB memorijskog stick-a
koji sadrži nove softvertske module. Na ove
načine kao naš korisnik imaćete i pristupa
novim verzijama softverskih modula koji će
biti razvijeni u budućnosti.
C
A
D
B
E
F
A. The rods have a height of 120–180 mm. If
necessarytheycanbeextended”infinitely”with
accessory rods. Made of stainless steel.
B. Well protected connectors
C. PSD (2 axis)
D. Laser aperture
E. Stable aluminium design
F. Threadedholesformultiplemountingoptions
MERNE JEDINICE
Merne jedinice imaju velike 20 mm [0.78”
sq] detektorske površine (PSD za najveću
moguću tačnost) što omogućava pouzdano
merenje i na 20 metara [66 stopa]. Robusna
konstrukcija od aluminijuma i čelika garantuje stabilnamerenja sa najvećom preciznošću
čak i u najlošijim uslovima okolihe. Merne
jedinice su otporne na vodu i prašinu po stepenima IP66 i IP67. Sa displejnom jedinicom
se vezuju kablovskom ili bežičnom vezom. U
slučaju kablovske veze koriste se tzv. Push/
Pull konektori koji ne zahtevaju zavrtanje.
INKLINOMETRI U OBE JEDINICE
Sa elektronskim inklinometrima u obe merne
jedinice, sistem zna kako su iste pozicionirane. Ovo znatno olakšava dovođenje u
osu vratila koja su trenutno nepovezana.
ELEKTRONSKE METE
Zahvaljujući dvoosnim detektorima, imate
pristup elektronskim metama tj. na ekranu
Vaše displejne jedinice vidite položaj laserskog zraka..
FLEKSIBILNE OPCIJE MONTAŽE
Osnovna zamisao iza robusnog i kompaktnog
dizajna jeste pojednostavljanje pozicioniranja
i obezbeđivanje različitih metoda instalacije.
Zahaljujući tome možete snimati sve tipove
rotirajućih mašina: velike, male, nezavisno od
prečnika vratila. Jedinice poseduju dodatne
otvore za dodatne opcije montaže.
DVA LASERA, DVA PSD-A
Takozvani obrnuti metod sa dva laserska
zraka i dva PSD-a (Position Sensitive Detector) čini mogućim snimanje i poravnanje
na veoma nesaosnim mašinama. Ovo je
naročito značajno kod novih instalacija gde
su mašine nedovoljno tačno pozicionirane.
BEŽIČNA KOMUNIKACIJA
Jedinica za bežičnu komunikaciju se lako
postavlja u merne jedinice. Bežična komunikacija omogućava slobodniji rad. Stepen
zaštiteIP66 i IP67.
STANDARDNI NOSAČI UKLJUČENI OSNOVNIM SISTEMOM
LANČANI NOSAČ
Za montažu oko vratila ili spojnice. Za
prečnike20–450 mm [0.8”–17.7”] sa
standardnim lancima u paketu.
MAGNETNA BAZA
Za direktnu montažu na vratilo. Veoma
jako i stabilno. Tri magnetne površine daju
različite mogućnosti primontaži.
SMAKNUTI NOSAČ
Omogućava aksijalno pomeranje između
mernih jedinca.
DODATNI PRIBOR I PROŠIRENJA
BUDUĆI DOKAZ PRAVOG IZBORA
Easy-Laser® merni sistemi su veoma fleksibilni u svojoj standardnoj formi. Koristeći inteligentne pribore možete adaptirati Vaš sistem
Vašim potrebama - sad ili pak u budućnosti!
Taj je postupak ekonomski veoma opravdan.
Ujedno velika prednost predstavlja
mogućnost korišćenja jedne merne jedinice
kao detektora sa, na primerm geometrijskim
laserom D22. Ovo u mnogome proširuje
opsed mogućih aplikacija i činiEasy-Laser®
pravim i pre svega opravdanim izborom!
MAGNETNI NOSAČI
ULTRA TANKI NOSAČI
KLIZAJUĆI NOSAČ
Nosač za aksijalnu montažu na flanšnu ili
kraj vratila. Poseduje četiri izuzetno jaka
magneta
Part No. 12-0413
Nosač se koristi u situacijama kad je prostor
između mašine i spojnice ograničen. Tanak
lanac i sitan alat uključeni. Širina: 12 mm
[0.47”]. Part No. 12-0412
Koristi se kad se vratilo ne može obrtati.
Sferne stopice daju stabilan oslonac.
Montaža sa standardnim lancima.
Part No. 12-0039
PRIHVATI ZA KARDANSKA VRATILA
PRODUŽNE MONTAŽNE OSOVINICE
PRODUŽNI LANCI
Za poravnanje mašina koje su povezane
kardanskim vratilima.
Part No. 12-0615
Međusobno se zavrću. Broj produžnih šipki je
neograničen.
Dužina 60 mm[2.36”], (4 x) Part No. 12-0059
Dužina 120 mm [4.72”], (8 x) Part No. 12-0324
Dužina 240 mm [9.44”], (4 x) Part No. 12-0060
Čine mogućim poravnanje jako velikih vratila.
Dužina: 900 mm [35.4”], (2 x) Part No. 12-0128
DODATNO NAPAJANJE
PUNJAČ 12–36 V
PRODUŽNI KABLOVI
ZAŠTITNA FOLIJA
Dodarni paket baterija
omogućava dodatno vreme
rada.
Part No. 12-0617
Za napajanje displejne jedinice
kroz 12–36 V utičnicu.
Part No. 12-0585
Dužina 5 m [16.4’],
Part No. 12-0108
Dužina 10 m [32.8’],
Part No. 12-0180
Zaštitna torba za displejnu
jedinicu - sa nosačem.
Part No. 01-1379
BARCODE ČITAČ
VGA KIT
METE
ZAŠTITA PSD-A OD SUNCA
Barcode čitač za identifikaciju
mašine. Vezuje se na USB port.
Part No. 12-0619
Za prikazivanje sadržaja displejne
jedinice na projektor. Mora biti
instalisan u fabrici ili po narudžbi.
Part No. 12-0573
Olakšava grubo poravnanje na
velikim rastojanjima i velikim
nesaosnostima.
Part No. 12-0588
Zaštita protiv veoma jakog
ambijentalnog osvetljenja.
Part No. 12-0587
LASERSKI TRANSMITERI SA SWEER FUNKCIJOM I UGAONOM PRIZMOM
2
1
Laserski transiter D22 se može koristiti za merenje pravosti, ravnosti,
upravnosti i paralelnosti. Laserski zrak se može okrenuti za 360°
(1) sa razdaljinom do 40 metara [130’] u radijusu. Laserski zrak se
može zakrenuti za 90° u odnosu na prvobitni pravac (2), sa tačnošću
0.01mm/m [0.5 mils/thou]. Part No. 12-0022.
www.easy-laser.com
TEHNIČKI PODACI
Sistem
Relativna vlažnost
Težina kompletnog sistema
Kofer za nošenje
Merne jedinice M / S
Tip detektora
Rezolucija
Merne greške
Merni opseg
Tip lasera
Talasna dužina lasera
Klasa lasera
Izlazna snaga lasera
Elektronski inklinometar
Termalni senzori
Zaptivanje
Temperaturni opseg
Interna baterija
Materijal kućišta
Dimenzije
Masa
Displejna jedinica
Tip displeja / size
10–95%
10 kg [22 lbs]
WxHxD: 500x400x200 mm [19.7”x15.7”x7.9”]
Test slobodnog pada (3 m/10 feet). Otporan na
vodu i prašinu.
2-osni PSD 20x20 mm [0.78” sq]
0.001 mm [0.05 mils]
±1% +1 digit
Do 20 m [66 feet]
Diodni laser
635–670 nm
Safety class II
<1 mW
0,1° rezolucija
± 1° C tačnost
IP klasa 66 i 67
-10–50 °C
Li Po
Anodni aluminijum
ŠxVxD: 60x60x42 mm [2.36”x2.36”x1.65”]
202 g [7.1 oz]
Rezolucija na displeju
Menadžment napajanja
Interna baterija (fiksna)
Držač baterije
Operativno vreme
Temperaturni opseg
Konketori
Bežična komunikacija
Interna memorija
Funkcije pomoći
Stepen zaštite
Materijal kućišta
Dimenzije
Masa (bez baterija)
VGA 640 x 480 kolor ekran, LED sa pozadinskim
svetlom
0.001 mm / 0.05 thou
Endurio™ sistem za neprekinuto napajanje
Li Ion punljiva za teške uslove korišćenja
Za 4 x R14 (C)
30 časova
-10–50 °C
USB A, USB B, Eksterni, Easy-Laser® jedinice, mreža
Class I Bluetooth® wireless tehnologija
>100 000 merenja mogu biti memorisana
Kalkulator, Konverter jedinica
IP klasa 65
ABS / PC / TPE
ŠxVxD: 250x175x63 mm [9.8”x6.9”x2.5”]
1080 g [2.4 lbs]
Bluetooth® bežične jedinice
Bežična komunikacija
Temperaturni opseg
Stepen zaštite
Materijal kućišta
Dimenzije
Masa
Class I Bluetooth® wireless tehnologija
-10–50 °C
IP klasa 66 i 67
ABS
53x32x24 mm [2.1”x1.2”x0.9”]
25 g [0.9 oz]
Kablovi
Sistemski kablovi
USB kabel
Dužina 2 m [78.7”], sa Push/pull konektorima.
Dužina 1.8 m [70.8”]
Nosači i ostalo
Lančani nosači
Magnetne baze
Smaknuti nosači
Kompletni sistem u svojoj osnovnoj konfiguraciji sadrži:
1 Merna jedinica M (mobilna mašina)
1 Merna jedinica S (stacionarna mašina)
1 Displejna jedinica
2 Bluetooth® jedinice
2 Kablovi 2 m
2 Lančani nosači mernih jedinica sa lancima
2 Produžni lanci
2 Magnetne baze
2 Smaknuti nosači
4 Montažne osovinice 120 mm
4 Montažne osovinice 60 mm
1 Upustvo za korišćenje na engleskom i srpskom jeziku
1 Brzo Uputstvo za korišćenje na engelskom i srpskom jeziku
1 Merna traka 3 m
1 USB memorija 2GB
1 USB kabel
1 Napajanje (100–240 V AC)
1 Kutija sa sitnim alatom za montažu
1 Traka za nošenje displejne jedinice
1 Krpica za čišćenje optike
1 CD sa dokumentacijom
1 Kofer za nošenje
System Easy-Laser® E710 Shaft, Part No. 12-0440
Tip: V-lančani nosači, širina18 mm [0.7”].
Prečnici vratila : 20–450 mm [0.8”–17.7”]
Materijal: anodizirani aluminijum
Sila prihvata: 800 N
Pomeranje: 32 ili 16 mm [1.2” or 0.6”]
2-YEARWARRANTY
Easy-Laser® je proizvod kompanije Damalini AB, Åbäcksgatan 6B, SE-431 67 Mölndal, Švedska
Tel +46 (0)31 708 63 00, Fax +46 (0)31 708 63 50
e-mail: [email protected], www.damalini.com
© 2010 Damalini AB. We reserve the right to make changes without prior notification.
Easy-Laser® is a registered trademark of Damalini AB.
Other trademarks belong to the relevant copyright holder.
This product complies with: SSEN6082511994, 21 CFR 1040.10 and 1040.11
ISO9001
CERTIFIED
050476 Rev2
Easy Laser distributer za Balkansku regiju:
Tehnicko Razvojni Centar TRCpro doo
Preradoviceva 31, 21131 Petrovaradin, Serbia
Tel / Fax: 021 6433 824
Kontakt: Ninoslav ZUBER 064 - 6404323
E-mail: [email protected]
Download

PORAVNANJE VRATILA