ОПШТИНА МОДРИЧА
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 01-03-24/13
Датум: 03.10.2013. године
Општинска изборна комисија Модрича у складу са тачком 10., 37. и 38.
Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице
(„Службени гласник Републике Српске“, бро: 122/12 и 31/13), на сједници одржаној
дана 03.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели мандата члановима савјета мјесних заједница
општине Модрича 2013. године
I
На основу потврђених резултата избора за чланове савјета мјесних заједница
општине Модрича који су одржани дана 29.09.2013. године, Општинска изборна
комисија Модрича додјељује мандате члановима савјета мјесних заједница како
слиједи:
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАБЕШНИЦА
Р.Б
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презиме
МАРКОВИЋ ГОРАН
ПАНИЋ БИЉАНА
ВАИЋ ЛУКА
ПАНИЋ СИМЕУН
ТОДИЋ ДРАГИЦА
Предлагач
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
Број
гласова
50
48
46
46
44
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОРОВО ПОЉЕ
1.
2.
3.
4.
5.
ПАЉИЋ МИРОСЛАВ
БОЈИЋ САВО
БОЈИЋ РУЖА
ПАЉИЋ СТАМЕНКА
ЈЕРЕМИЋ НЕДО
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
41
34
28
28
26
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОТАЈИЦА
1.
2.
3.
4.
5.
КАРАМАНОВИЋ ЖЕЉКО
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ВИДАКОВИЋ МАРКО
ВИДАКОВИЋ ДЕСА
ДЕЈАНОВИЋ ДЕЈАН
ШАРЧЕВИЋ ДРАГИЦА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
98
91
77
76
73
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРАЊАК
1.
2.
3.
4.
5.
ЦВИЈАНОВИЋ БРАНКО
ЦВИЈАНОВИЋ МИРЈАНА
ЈАНКОВИЋ ЈЕРОТИЈА
ЈАНКОВИЋ НЕДО
ТОДОРОВИЋ НОВАК
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
154
147
145
128
117
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРАЊАК 1
1.
2.
3.
4.
5.
ЗЕЛИНЧЕВИЋ МАРКО
ЦВИЈАНОВИЋ ДУШАН
МРКОЊИЋ ВЕСНА
БАНОВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂИЋ НАТАША
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
160
148
145
144
139
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАРЕВАЦ
MJESNA ZAJEDNICA GAREVAC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TOKIĆ GORAN
BURIĆ STJEPAN
CVITKUŠIĆ MATO
BAJIĆ NADA
PERIĆ PERO
MARKOVIĆ MARA
KOVAČ DIJANA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
170
168
167
165
165
163
161
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИЊА
1.
2.
3.
4.
5.
ЛУКИЋ ГОРАН
ТАТИЋ НЕНАД
ИГЊАТОВИЋ НАДА
ВИДОВИЋ ЗОРАН
СТАНИЋ АЛЕКСА
171
150
124
118
117
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУГО ПОЉЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
МИЛИНКОВИЋ РАДОВАН
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
АНТИЋ ЖЕЉКО
НЕНАДИЋ СРЕТО
НЕНАДИЋ ВЕДРАНА
ЂУРИЋ ЈЕЛЕНА
ОКОЛИЋ СРЕТО
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ТОМУШИЛОВИЋ МИРЕЛА ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
90
82
80
72
64
59
58
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛАДАРИ ГОРЊИ
1.
2.
3.
4.
5.
СИМИЋ ЈОВИЦА
МАРЈАНОВИЋ КОСТА
ИЛИЋ МОМИР
БОЖИЋ ЗОРАН
МАРЈАНОВИЋ РАДO
ПРЕДЛАГАЧ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ПРЕДЛАГАЧ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
48
44
35
29
28
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛАДАРИ ДОЊИ
MJESNA ZAJEDNICA KLADARI DONJI
1.
2.
3.
4.
5.
BIČVIĆ MATO
BIČVIĆ MARKO
BIČVIĆ NADA
JURIĆ GORAN
ŠOLJIĆ SLAVICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
39
38
35
35
32
2
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОПРИВНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ЈЕРЕМИЋ БЛАГОЈЕ
МИЛИЋЕВИЋ ЖЕЉКО
ЈЕВТИЋ БРАНИМИР
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛЕНКО
НИКИЋ РАДА
МИЛИЋЕВИЋ ДРАГО
ВИДОВИЋ СНЕЖАНА
ПРЕДЛАГАЧ СР'ПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ СР'ПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СР'ПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СР'ПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СР'ПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СР'ПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
128
114
113
110
108
103
102
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОПРИВНСКА ТРЕБАВА
1.
2.
3.
4.
5.
КУЗМАНОВИЋ САЊА
ЖЕГАРАЦ МИРКО
ВАСИЉЕВИЋ ДРАГАНА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ЈАЋИМОВИЋ МИЛЕНКО
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ДУЈИЋ ЗОРАН
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
83
83
80
80
79
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРЧЕВЉАНИ
1.
2.
3.
4.
5.
БОЖИЋ ЈОВО
ЛАЗИЋ НИКО
ИЛИЋ ВЛАДЕНКА
ДРАГАНОВИЋ ЈОВИЦА
ЛУКИЋ ЂУКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
88
87
72
65
61
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЛОШЕВАЦ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
БРАДАШЕВИЋ РАЈКО
КУРЕШЕВИЋ НИКОЛА
ТЕШИЋ МИЛУТИН
ТОМИЋ ЖЕЉКО
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПАНДУРЕВИЋ-СТОЈИЋ РУЖИЦА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ВИНОЈЧИЋ МАРА
ТОДОРОВИЋ МАРИЈА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
229
199
174
172
160
158
155
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОДРИЧА 1
MJESNA ZAJEDNICA MODRIČA 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ДУЈКОВИЋ ДЕЈАН
ДРИНИЋ ЖАРКО
СТАНУШИЋ ВЕСНА
МРКОЊИЋ ЧЕДО
ИЛИЋ ДАЛИБОР
ПОПОВИЋ СЛАВОЉУБ
ЋУЛУМ МЛАДЕН
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
226
195
177
173
166
160
144
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОДРИЧА 2
MJESNA ZAJEDNICA MODRIČA 2
1.
2.
3.
4.
GAZIBEGOVIĆ JASNA
MAGLAJAC REUF
SARVAN NAIDA
DEVEDŽIĆ ZIJAD
PREDLAGAČ UDRUŽENJE MOSTOVI NADE
PREDLAGAČ UDRUŽENJE MOSTOVI NADE
PREDLAGAČ UDRUŽENJE MOSTOVI NADE
PREDLAGAČ UDRUŽENJE MOSTOVI NADE
216
216
209
209
3
5.
6.
7.
SARVAN SABIT
PELESIĆ NEDŽMIJA
ПАПИЋ МИЛОРАД
PREDLAGAČ UDRUŽENJE MOSTOVI NADE
PREDLAGAČ UDRUŽENJE MOSTOVI NADE
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
208
206
183
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОДРИЧА 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
БЈЕЛИЋ БОРО
СТОЈАНОВИЋ МИРЕЛА
СТОЈАНОВИЋ МАРКО
ЛАЗИЋ УРОШ
ЛАЗИЋ РАДЕНКО
СТЕВАНОВИЋ ТАТЈАНА
ПЕТРОВИЋ МАРИНА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ ГРУПА ГРАЂАНА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
155
78
73
71
68
60
59
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОДРИЧА 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
БОЖИЋ АЛЕКСАНДРА
ПЕЈИЋ ДУШКО
БОЖИЋ МИЛЕ
ЈОВИЋ СУЗАНА
МАРКОВИЋ ГЕЛА
КИТИЋ РАДА
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
190
141
131
124
123
103
103
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОДРИЧА 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
СТОЈАНОВИЋ МИЛЕНКО
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
КРИВОШИЈА ДАНИЈЕЛ
ЂУРИЋ ИНЕСКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
СТОЈАНОВИЋ СЛАВИША
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
МИЛОТИЋ МЛАДЕН
БОЖИЋ БОГДАН
СМИЉИЋ ЧЕДОМИР
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
102
78
64
62
62
59
52
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РИЈЕЧАНИ
1.
2.
3.
4.
5.
ЂУКИЋ ГОРДАН
СИМИЋ ДРАГО
ПРЕДЛАГАЧ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ДАМЈАНОВИЋ МИЛИЈАНА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ЛУКИЋ СИНИША
ЂУКИЋ МИТО
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
41
39
37
34
34
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СКУГРИЋ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ПЕРИЋ РУЖИЦА
САВИЋ ДРАГАН
ФИЛИПОВИЋ СЛАВКО
ЂУРИЋ МИЋО
МИШИЋ ЈОВАНКА
ЈОВИЋ МИЛКА
СИМИЋ ЂОРЂЕ
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
130
130
130
127
121
120
112
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТАРЕВЦИ
MJESNA ZAJEDNICA TAREVCI
1.
2.
DUGIĆ ZIJAD
PREDLAGAČ UDRUŽENjE „4 T“
MUSTAJBEGOVIĆ MUSTAFA
PREDLAGAČ UDRUŽENjE „4 T“
68
57
4
3.
4.
5.
6.
7.
BEGIĆ KEMAL
ZILIĆ IZUDIN
BUNGUR ASMIR
MEŠIĆ ELVIRA
KUZMANOVIĆ MARINA
PREDLAGAČ UDRUŽENjE „4 T“
PREDLAGAČ UDRUŽENjE „4 T“
PREDLAGAČ UDRUŽENjE „4 T“
PREDLAGAČ UDRUŽENjE „4 T“
PREDLAGAČ UDRUŽENjE „4 T“
49
40
38
29
25
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОЛИСА
1.
2.
3.
4.
5.
ЛАЗИЋ ЧЕДО
СТЕВАНОВИЋ ЉУБИЦА
РИСТИЋ ГОРАН
КАРАЛИЋ ЖЕЉКО
НОВАКОВИЋ ОБРАД
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА
ПРЕДЛАГАЧ СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
108
97
92
89
74
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧАРДАК
MJESNA ZAJEDNICA ČARDAK
1.
2.
3.
4.
5.
PERKOVIĆ STJEPAN
PERKOVIĆ NIKO
STAŽIĆ VID
ČALIĆ SLAVICA
SPAJIĆ MARA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
PREDLAGAČ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
42
33
17
15
8
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“, на ВЕБ страници општине Модрича www.modrica.ba и
огласној табли Административне службе општине Модрича и мјесних заједница.
ПРЕДСЈЕДНИК ОИК
Ружица Карамановић, дипл.правник с.р.
5
Download

Одлука о додјели мандата члановима савјета