Platna koja se koriste:
Sirio gigant
ACRYL
Tenda konzolnog tipa sa gigantskim rukama i
dvostrukim nosećim čeličnim kvadratnim profilima
40x40mm.Namenjena je za pokrivanje velikih
površina. Nosači su zidni.
Pogon tende: električni.
Izbačaj se računa od zida do kraja prednjeg profila.
390
14m
6m
490
Izbačaj
Tabela cena (eur) - cene su sa motorom
U cenu je uračunat PDV
br. ruku
2
2
2
3
3
3
4
4
4
Širina
600
690
830
950
1010
1090
1230
1330
1430
500
4186
4314
4602
5961
6092
6164
7639
7730
7899
550
0
4413
4713
5053
6249
6321
6782
7931
8109
600
0
0
4871
5217
5362
6548
7021
7113
8406
Rok isporuke 30 dana.
Doplata 10% za tende sa liberty i trend platnom.
Tende sa 3 ruke
14
Download

cenovnik tenda sirio gigant