INTELEK spol.s r.o., Vlárská 953/22, 627 00 Brno, CZ
Technická podpora: +420 533 338 824, +420 533 338 805
[email protected]
Postup pro aktualizaci firmware Signamax
065-7710, 065-7726S
1) Pro aktualizaci firmware je nutné použít webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer
verze 8.0 a vyšší! Doporučujeme také zálohovat celé nastavení zařízení a vypnout firewall
na PC ze kterého je prováděna aktualizace.
2) Pro celou aktualizaci firmware je nutné stáhnout nejen nejnovější firmware ale také TFTP
Server (doporučujeme např. Tenda TFTP Server) viz. Obr. 1.
Obr. 1: Tenda TFTP Server
3) Po stažení nové verze firmware spusťte TFTP Server. V okně serveru zvolte IP adresu
serveru (PC na kterém provádíte aktualizaci) – „Server interface“. Dále zvolte umístění
souboru nového firmware – Current Directory pomocí „Browse“ viz. Obr. 2.
Obr. 2: Výběr IP adresy serveru a umístění souboru firmware
4) Nyní je nutné nastavit v zařízení adresu TFTP Serveru. V menu zvolte „TFTP Server“, zde
zadejte IP adresu serveru a potvrďte „Apply“ viz. Obr.3.
-1-
INTELEK spol.s r.o., Vlárská 953/22, 627 00 Brno, CZ
Technická podpora: +420 533 338 824, +420 533 338 805
[email protected]
Obr. 3: Nastavení IP adresy TFTP Serveru
4) Dále v menu zařízení zvolte „Firmware Upgrade“, zde je již znázorněna nastavená IP
adresa TFTP Serveru, do okna „Path and Filename“ vložte celý název souboru včetně
přípony souboru .img, viz. Obr. 4. Potvrďte tlačítkem „Upgrade“.
Obr. 4: Zadání názvu souboru nového firmware
4) Průběh nahrávání nového firmware do zařízení je znázorněn na Obr. 5.
-2-
INTELEK spol.s r.o., Vlárská 953/22, 627 00 Brno, CZ
Technická podpora: +420 533 338 824, +420 533 338 805
[email protected]
Obr. 5: Průběh nahrávání firmware
6) Po nahrání firmware do zařízení je zobrazeno oznámení, že upgrade proběhl v pořádku.
Zde je nutné pro potvrzení nahraného firmware zadat „Save and Reboot“, viz. Obr. 6.
Obr. 6: Dotaz na potvrzení nového firmware
7) Dále se zobrazí informace o restartování zařízení, viz. Obr. 7. Po uplynutí cca. 60 sec. se již
zařízení restartuje a je zobrazena úvodní stránka na zadání uživatelského jména a hesla.
Aktualizace je tímto kompletní.
Obr. 7: Informace o restartování zařízení
-3-
Download

Manuál Signamax switch aktualizace firmware 065-7710 a