Nagradna igra ” Osvoji i uživaj u slatkim trenucima!”
12.02.2015 – 12.03.2015.
Pravila i uslovi igre
Preambula
Na osnovu zakona o Zakona o igrama o sreću (Službeni glasnik RS", br.88/11 od 24.11.2011. godine
- stupio na snagu 02.12.2011. godine i 93/12 - dr.zakon od 28.09.2012. godine - stupio na snagu
05.10.2012. godine.), i pravilnika o bližim uslovima priređivanja igara na sreću 129/04, Avon
Cosmetics SCG d.o.o. je 07.10.doneo odluku o organizovanju Nagradne igre „Osvoji i uživaj u
slatkim trenucima!”.
1. Priređivač:
1. Priređivač Nagradne igre „Osvoji i uživaj u slatkim trenucima!” (u daljem tekstu “Nagradna igra”)
je Avon Cosmetics SCG d.o.o. (u daljem tekstu “Avon”), sa sedištem u Mihaila Pupina 165g u
Beogradu, PIB: 100062786, MB 17352962, na teritoriji Republike Srbije. Tokom trajanja Nagradne
igre Avonu će podršku za ispravan protok kodova pružati agencija Popular Bruketa Žinić d.o.o.
Učešćem u Nagradnoj igri učesnici prihvataju pravila Nagradne igre i biće obavezani istim.
2. Period trajanja Nagradne igre:
Nagradna igra počinje 12.02.2015. i trajaće do 12.03.2015. Svi dobitnici nagrada biće kontaktirani od
strane kompanije Avon najkasnije do 20.03.2015.
3. Učesnici u Nagradnoj igri:
Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica / državljani Republike Srbije, osim
zaposlenih lica kod Priređivača (Avon) i agencije Popular Bruketa/Žinić d.o.o., kao i njihovih rođaka,
uključujući i: decu, roditelje, braću, sestre, supružnike. Učešćem u ovoj Nagradnoj igri učesnici se
obavezuju da će poštovati i da neće kršiti zvanična pravila Nagradne igre.
4. U Nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi i usluge (u daljem tekstu: Proizvodi):
3.500 paketa Milka Crispello slatkiša – svaki paket sadržaće dve kesice Milka Crispello pakovanja.
5. Da bi učešće u nagradnoj igri bilo validno moraju biti ispunjeni sledeći kumulativni uslovi:
Kupovinom bilo kog proizvoda (jednog ili više) sa stranica 3 – 33, u brošuri 3 (12.02.2015. do
05.03.2015.) u iznosu od 1500 dinara, kupac ostvaruje pravo da dobije karticu koja može sadržati
dobitni kod. Kartica će biti isporučena uz robu koju je kupac naručio. U slučaju da kartica sadrži
dobitni kod, svaki učesnik koji ima dobitni kod treba da se na web adresi www.avon.rs registruje,
Avon Cosmetics SCG doo Bul.Mihaila Pupina 165G Novi Beograd Srbija +381112220000tel +381112220001fax PIB: 100062786 ostavi svoje lične podatke i upiše dobtinički kod. Kompanija Avon će jednom nedeljno organizovati
isporuku nagradnih paketa dobitnicima. Kupac ima pravo da pošalje neograničen broj kodova, pod
uslovom da su kodovi različiti i da se to dešava u periodu trajanja Nagradne igre.
Rok za slanje kodova je: 9.03.2015. Imena svih dobitnika nagrada biće objavljena na zvaničnoj
internet stranici www.avon.rs.
Priređivač zadržava pravo da sa liste dobitnika isključi dobitnike nagrada tj. ona lica koja zakonski –
shodno pravilima Nagradne igre nemaju pravo da prime nagradu. U slučaju da učesnik Priređivaču
Nagradne igre pruži polovične, netačne ili lažne informacije, ili u slučaju da učesnik deluje na način
koji je u suprotnosti sa opšteprihvaćenim i/ili zakonskim pravilima, Priređivač zadržava pravo da
odbije da dodeli nagradu takvom učesniku. Kodovi poslati pre ili nakon naznačenog perioda trajanja
Nagradne igre neće biti verifikovani i registrovani.
Dobitnici koji nisu primili svoje nagrade do 12.03.2015. trebalo bi da pismenim putem u roku od
sedam (7) dana, tj. do 19.03.2015. obaveste Priređivača o tome. Sva obaveštenja primljena nakon
ovog roka ne ulaze u opseg odgovornosti Priređivača i učesnik gubi pravo da primi nagradu.
6. Pravila i uslovi punovažnosti:
Svaki registrovani učesnik može osvojiti jednu ili više nagrada tokom trajanja Nagradne igre u
zavisnosti od broja dobijenih kartica na kojima se nalazio kod..
7. Način i datum izvlačenja dobitnika nagrada:
Dobitnik nagrade je svaki učesnik koji je na kartici koju je dobio nakon ispunjenih uslova kupovine,
dobio karticu sa dobitničkom kodom i registrovao isti u skladu sa pravilima igre.
8. Preuzimanje nagrada:
Priređivač će nagrade dostaviti dobitnicima na kućnu adresu o trošku Priređivača. Rok za dostavu
nagrada je najkasnije 20.03.2015.
Po prijemu nagrada, ako je lice (dobitnik nagrade) identično onom koje je registrovano u sistemu
Priređivača, lice mora potvrditi prijem pošiljke potpisom. Ako lice (dobitnik nagrade) nije identično
onom koje je registrovano kod operatera Priređivača, lice se mora identifikovati i izjasniti u kakvoj je
vezi sa dobitnikom nagrade, kao i priložiti potpis koji će potvrditi prijem nagrade u ime dobitnika.
U slučaju da nagrada nije preuzeta, Priređivač će čuvati nagradu u roku od 20 dana, nakon čega
dobitnik gubi pravo na preuzimanje nagrade. Ukoliko dobitnik želi da preuzme nagradu u okviru gore
navedenog vremenskog perioda, troškove preuzimanja nagrade snosi sam.
Avon Cosmetics SCG doo Bul.Mihaila Pupina 165G Novi Beograd Srbija +381112220000tel +381112220001fax PIB: 100062786 9. Nagrade:
Nagradni fond čini:
3500
Paketa od dve kesice Milka Crispello proizvoda.
Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac ili drugi novčani ekvivalent.
Cena Milka Crispello pojedinačnog pakovanja iznosi 220 dinara, sa pdv-om. Ukupna vrednost u
nagradnoj igri ” Osvoji i uživaj u slatkim trenucima!” iznosi 1.540.000 dinara sa pdv-om.
10. Odgovornost:
Priređivač zadržava pravo da otkaže Nagradnu igru prema svom nahođenju, naročito u slučaju
kršenja pravila i više sile. U ovom slučaju učesnici nemaju pravo na kompenzaciju. Priređivač će
javno objaviti okončanje Nagradne igre preko zvaničnog sajta kompanije.
Priređivač Nagradne igre ne odgovara za sledeće:
-
Kodove poslate pre ili nakon perioda trajanja Nagradne igre;
-
Za nepotpune i pogrešno unete podatke učesnika nagradne igre;
-
Netačne podatke učesnika predate prilikom registracije;
-
Posledice nastale kao proizvod pogrešne upotrebe i zloupotrebe pravila Nagradne igre od
strane učesnika ili trećih lica;
-
Neželjenih posledica koje učesnik snosi zbog učešća u Nagradnoj igri;
-
(ne)funkcionisanje internet stranice www.avon.rs, kao i posledice uzrokovane istim, bez
obzira na uzrok;
-
Tehničke i/ili druge probleme nastale tokom popunjavanja i/ili predavanja formulara za
učešće.
11. Pravni sporovi:
U slučaju bilo kakvih pravnih sporova koji mogu nastati između Priređivača i učesnika, ovi sporovi
biće rešeni sporazumno. U slučaju da je nemoguće postići sporazum, strane će biti upućene na
institucije nadležne za rešavanje sporova. Za eventualne sporove, biće nadležan sud u Beogradu.
12. Saglasnost za prikupljanje, obradu i skladištenje ličnih podataka:
Registracijom dobitnog koda u ovoj Nagradnoj igri učesnik daje svoju saglasnost Priređivaču da
procesuira njegove lične podatke (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona) (dalje u tekstu:
“Lični podaci”) uključujući i prikupljanje, čuvanje, prilagođavanje ili vršenje izmena, upotrebu,
otkrivanje prenosom, blokiranje, brisanje ili uništavanje i blokiranje i uklanjanje iz dalje upotrebe. Lični
podaci biće dostupni informacionim stručnjacima i saradnicima odabranim od strane Priređivača.
Svrha korišćenja i prenosa podataka od strane Priređivača je pomoć pri realizaciji i administriranju
učešća učesnika u Nagradnoj igri.
Avon Cosmetics SCG doo Bul.Mihaila Pupina 165G Novi Beograd Srbija +381112220000tel +381112220001fax PIB: 100062786 Priređivač garantuje za bezbednost, čuvanje i sprečavanje zloupotrebe Ličnih podataka.
Lični podaci će biti dostupni samo licima čije učešće u nagradnoj igri je neizbežno (npr. Kompanija
angažovana za dostavu nagrada).
Lični podaci će biti čuvani najmanje 5 godina nakon završetka Nagradne igre, nakon čega će biti
obrisani. Učesnici zadržavaju pravo na otkazivanje ili izmenu neispravnih ličnih podataka u bilo kom
trenutku, kao i da zahtevaju od Priređivača informacije o procesuiranju podataka.
Učešćem u Nagradnoj igri učesnik daje svoj pristanak na osnovu detaljnog objašnjenja i informacija
datih od strane Priređivača.
Molimo
Vas
pogledajte
Izjavu
o
zaštiti
privatnosti
Priređivača
na
http://www.avon.rs/PRSuite/privacy_security.page?footer=Y&CURR_URL=privacy_security.
page za više informacija o privatnosti i praksi čuvanja podataka.
13. Publicitet
Učešćem u Nagradnoj igri učesnik daje saglasnost da će komunicirati sa Priređivačem i/ili osobama
ovlašćenim od strane Priređivača putem telefonskih poziva i SMS poruka tokom trajanja Nagradne
igre i 3 meseca nakon toga.
14. Pravila i uslovi Nagradne igre:
Zvanična pravila i uslovi Nagradne igre – “Osvoji i uživaj u slatkim trenucima” biće dostupni na
internet stranici Avon Cosmetics SCG d.o.o. www.avon.rs.
Učešćem u ovoj Nagradnoj igri, učesnici automatski daju svoju saglasnost sa ovim Pravilima i
uslovima.
15. Objava i izveštaj Nagradne igre
Priređivač će 15 dana pre početka Nagradne igre objaviti oglas u kome obaveštava o pravilima
Nagradne igre, i to u štampanom izdanju dnevnih novina sa nacionalnom pokrivenošću. Petnaest
dana nakon završetka igre priređivač će izveštaj poslati Poreskoj upravi i objaviti listu dobitnika na
web sajtu.
16. Porez na dohodak
Priređivač će snositi troškove poreza na dohodak.
Avon Cosmetics SCG doo Bul.Mihaila Pupina 165G Novi Beograd Srbija +381112220000tel +381112220001fax PIB: 100062786 
Download

Nagradna igra ” Osvoji i uživaj u slatkim trenucima!”