Katalog parfema
Kako odabrati pravi parfem?
Dobrodošli u svet novih mirisa!
Lično mišljenje igra najvažniju ulogu. Svaka osoba ima drugačiiji ukus i pre svega
drugačije emocije. U zavisnosti od tipa kože, načina ishrane i životnih navika,
svaka osoba ima svoj lični miris.
Dragi članovi,
Upotreba uzoraka mirisa je idealna za savršen izbor pravog parfema. Esencijalni
sastojci se postepeno oslobađaju nekoliko sati i na taj način možete testirati miris na
miru i izabrati za vas onaj najbolji.
Želimo da predstavimo naš katalog koji obuhvata kompletan asortiman
proizvoda parfema ESSENS.
Jasno je da svaka situacija zahteva različitu vrstu mirisa različitih intenziteta.
Za odlazak u školu ili na posao, izabraćemo lakši miris, koji ne iritira okolinu, dok
je suprotno tome u ponudi jači, razoružavajući miris za večernje izlaske.
Kod ESSENS parfema, najvažniji akcenat je u pogledu kvaliteta.
Dobavljač je ovlašćeni GMP (Good Manufacturing Practice) i proizvodi su
u skladu sa ISO 9001-2008 standardom. Parfemi sadrže 20% esencijalnih
aroma koje im obezbeđuju mesto među elitnim parfemima. Pomenimo
makar pojednostavljeni proces proizvodnje. Najbolje esencijalne arome
se prvo mešaju sa posebnim alkoholom za parfeme; mešavina je ohlađena
do temperature od -7 °C i savršeno filtrirana; za filtraciju se koriste filteri
finoće od 10 mikrona. Parfem dalje sazreva 8 nedelja u rezervoarima
od nerđajućeg čelika, tako da se sve komponente savršeno sjedinjuju.
Ovaj dovoljno dug period sazrevanja omogućava kreiranje skladne celine,
intezivnog i blistavog mirisa. Zrelim parfemom se zatim pune bočice,
očišćene strujanjem vazduha, flakone su proizveli čuveni italijanski
majstori u renomiranoj staklarskoj radionici, a zatim se pakuju u poklon
ambalažu. Svi proizvodni koraci podležu strogoj kontroli kvaliteta
i koriste se samo besprekorni materijali za proizvodnju. Pojedinačni mirisi
se proizvode u skladu sa tajnim receptima koji su zaštićeni patentima.
Magija trajnog mirisa
Pomoću nekoliko jednostavnih trikova možete postići maksimalan efekat.
Parfem je najintenzivniji na mestima gde je koža najviše prokrvljena. Stoga se
u malim količinama nanosi na zglobove, kod ušiju, sa unutrašnje strane lakta
i gležnjeve. Poželjno je pre svega dozvoliti da se miris apsorbuje kroz kožu, a
nakon toga se obući. Za intenzivniji utisak možete naneti parfem na tek opranu
kosu, na kojoj će se on veoma dobro održati. Nasuprot tome, ukoliko želite slabiji
intenzitet, dovoljno je da prođete kroz sprejom načinjen mirisni oblak.
Veoma intenzivan miris koji se oseti odmah
nakon nanošenja i traje nekoliko sekundi, a
u nekim slučajevima i do 15 minuta.
Miris koji se može osetiti odmah nakon
što izvetri spoljni sloj, intenzitet traje
oko 2-3 sata.
SPOLJNI SLOJ
SREDNJI SLOJ
OSNOVA
U ovoj fazi, miris se oslobađa postepeno; trajanje se produžava
na nekoliko sati, nekada i do deset sati.
Ne smemo zaboraviti da je rezultat mirisa naša reputacija; utiče na naše
ponašanje, raspoloženje i utiče na uspostavljanje novih odnosa.
Verujemo da ćete zaista zavoleti parfeme iz naše serije.
Ivana Štěpánová
Menadžment kompanije ESSENS
3DUIHPL]DåHQH
W 107 |
,PDWHOLRVHüDM]DVWLOLPRGX"$NR
LPDWHRYDMPLULVMHQDPHQMHQ9DPD
Osnova: božur, frezija, liči
Srce: ruža, magnolija, đurđevak
Baza: amber, kedrovina
W 108 |
SADRŽAJ ULJNE ESENCIJE 20 %
W 101 |
W 103 |
Osnova: mimoza, iris , ljubičica , frezija,
jasmin, đurđevak, bergamot, ruža
Srce: korijander, tuberoza, iris, karanfil,
galbanum, jasmin, brazilsko drvo ruže,
cvet naranče
Baza: amber, mošus, kedrovina,
sandalovina, vanila
Osnova: ananas, jorgovan, breskva, cvet
kajsije, đurđevka, bergamota, ruže. Srce:
iris, cvet vanile, jasmin
Baza: kajsija, sandalovina, amber, mošus,
vanila, breskva
0LULVNRMLQDJODãDYD¿QRüXLSULURGQX 8LVWRYUHPHURPDQWLþDQVODGDN
OHSRWXåHQH2þDUDüH9DVVDODNRüRP
QHåDQLPDUNDQWDQ3UDYLPLULV
OHWQMHVYHåLQH
åHQVWYHQRVWL
W 102 |
0LULVSXQRVHüDQMDLVWUDVWLXNRML
üHWHVHVHEH]JUDQLþQR]DOMXELWL
Osnova: zeleni jorgovan, list sicilijanskog
limuna
Srce: cvet breskve, glicinija, crveni božur,
zeleni čaj, kineski cvet
Baza: amber, mošus, kedrovina
W 104 |
1HRGROMLYPLULVåLYRWQHUDGRVWLNRML
üHYDVRSþLQLWLVYRMRPVYHåLQRP
Osnova: zelena jabuka, kedar, zumbul,
sicilijanski limun
Srce: bela ruža, bambus, jasmin
Baza: kedrovina, mošus, amber
W 105 |
3ULMDWDQVR¿VWLFLUDQLSUH¿QMHQR
SURYRNDWLYDQPLULVFYHüDXNRMLVX
GRGDWLPLULVLYRüD
Osnova: magnolija, krastavac, grejp
Srce: tuberoza, ljubičica, jabuka,
đurđevak, ruža
Baza: tonovi drveta, mošus, beli amber
W 106 |
1HQDGPDãDQPLULVNUHLUDQ]DMDNX
åHQXNRMDYROLRVHüDMVORERGH
Osnova: amalfi , limun , nana
Srce: jasmin, ružičasti biber, božur
Baza: francuski labdanum, kedrovina,
šećer 3RPHãDMWHMHGDQNRNWHOSXQOMXEDYL
VDL]UD]LWRPSDåQMRP]DVHEH
W 113 |
3UR]LUQLPLULVVYHåLQH
Osnova: bambus, japanska kruška
Srce: lotos
Baza: drveni tonovi
W 114 |
=DYRGOMLYUD]YHVHOMDYDMXüLPLULV
NRPSRQRYDQ]DVYUVLVKRGQHåHQH
NRMH]QDMXãWDåHOH
Osnova: crna ribizla, narandza, mandarina,
cvet lovorike, grejpfrut, bergamot
Srce: kajsija, jasmin, đurđevak, ljiljan, ruža
Baza: kedrovina, tonka , mošus, vanila,
bosiljak
Osnova: frezija, ljiljan, ruža
Srce: đurđevak, gardenija, palma, narcis
Baza: crna ribizla, mošus, hrastova
mahovina
W 109 |
âDUPDQWDQDQÿHRVNLPLULVNRMLüH
9DVVDVYRMLPVODWNDVWLPWRQRYLPD
RGYHVWLQD]DGXGREDEH]EULåQRJ
GHWLQMVWYD
6RþDQL]DYRGOMLYPLULVFYHüDLYRüD
Osnova: dinja, breskva, jabuka
Srce: mimoza, tuberoza, ljiljan, frezija,
jasmin, đurđevak
Baza: sandalovina, mošus, hrastova
mahovina, ilang-ilang
W 110 |
3UHGLYDQPLULVFYHWDNRMLüH9DV
RSþLQLWLVYRMRPQHL]PHUQRP
¿QRüRPLþLVWRüRP
Osnova: list ljubičice, crveni grejfrut,
šumske jagode
Srce: gardenija, ljubičica, jasmin
Baza: mošus, belo drvo, vanila
W 111 |
%ODJRNRMHNULMHXVHELSUH¿QMHQX
VHQ]XDOQRVWLNULVWDOQXþLVWRüX
Osnova: nar, iuzu
Srce: božur, magnolija, lotos
Baza: amber, mošus W 112 |
8]EXGOMLYRRUJLQDODQPLULVNRMLüH
9DVRþDUDWL Osnova: latice afričke frezije, breskva,
gardenija
Srce: korijander, ruža, jasmin
Baza: vanila, pačuli, vetiver
W 115 |
Osnova: lubenica, kokos, narandža, cimet,
jasmin, bergamot, šećerna pena
Srce: med, kajsija, kupina, šljiva, orhideja,
breskva, jasmin, crveno voće, ruža
Baza: tonka, amber, pačuli, mošus, vanila,
karamela, čokolada
W 116 |
9UWRJODYPLULVþLMLWRQRYLVODYH
VSRQWDQRVW
Osnova: ružičasti biber karanfilića, frezija,
jabuka
Srce: ljubičica, hibiskus, jasmin, cvet
vanile, ruža
Baza: labdanum, sandalovina, tamjan,
kedrovina, mahovina
W 117 |
2ULMHQWDOQLPLULVLQVSLULVDQ
PRGHUQRPVDYUHPHQRPåHQRP
Osnova: narandža, cvet narandže, mandarina,
bergamot
Srce: mimoza, jasmin, turska ruža, ilang-ilang
Baza: tonka, pačuli, slatko miro, vanila,
vetiver, beli mošus
W 118 |
W 124 |
Baza: mošus, drvo amarant,bosiljak
Osnova: ananas, iris, pačuli, ružičasti
biber, zumbul
Srce: jasmin, citrusi
Baza: mošus, pačuli, beli mošus, vetiver
,]UD]LWRåHQVNLPLULVXNRMHPVH
3XQHQHUJLMHLYLWDOQRVWLþXGQRYDWR
NRPELQXMXMHGQRVWDYQRVWLHOHJDQFLMD VYHåPLULVNRMLüHVDL]X]HWQRP
Osnova: mandarina, ruža, afrička orhideja
SURPHQOMLYRãüXL]QHQDGLWLRQRJNRML
Srce: kupina, šljiva, ljubičica
JDNRULVWL
W 119 |
(NVSOR]LMDåHQVWYHQRVWL
Osnova: crna ribizla, breskva
Srce: šljiva, jasmin, božur, đurđevak
Baza: sandalovina, mošus, vanila
W 120 |
/DJDQVYHåLSUHGLYDQPLULVNRMLüH
9DPRWNULWLWDMQHUDMD
Osnova: ananas, cvet golgote, bergamot
Srce: frezija, breskva, roza božur
Baza: amber, mošus, kedrovina
W 121 |
6RþQRYRüHSULPDPOMLYRFYHüH
þDUREDQL]DYRGOMLYPLULVSULMDWQLK
GUYHQDVWLKWRQRYD
Osnova: crna ribizla, bergamot, limun
Srce: jasmin, đurđevak, ruža
Baza: sandalovina, amber, kedrovina
W 122 |
1HåDQPLULV]DURPDQWLþQXåHQX
NRMDYHUXMHXSUDYXOMXEDY
Osnova: đumbir, kamilica, limunasto voće,
žuta frezija, ruža
Srce: ljiljan, karanfil, bela ljubičica, cvet lotosa
Baza: egzotična drveća, pačuli, mahovina
hrasta, beli mošus
W 123 |
0LULVNRMLSUHGVWDYOMDRVHüDQMDåHQH
LL]X]HWDQPLULVVYHåLQH
Osnova: mahovina hrasta, breskva,
ciklama, dinja, crna ribizla, zelena jabuka
Srce: jasmin, koren irisa, ljiljan, vodeni
zumbul
Baza: sandalovina, kedar, amber, vanila,
orhideja, smola
W 125 |
1HYHURYDWQRSULYODþQD«7DNDYMH
jedan orginalan orijentalni miris pun ]DYRGOMLYLKFYHüDLHJ]RWLþQLKYRüD
Osnova: Nar
Srce: cvet lotosa, orhideja
Baza: ljubičica, amber, mošus, drvo
mahagoni
W 126 |
+LPQDVYHåLQHLQVSLULVDQDVQDJRP
SULURGHNRMDYDVPDPLQDLJUX
Osnova: bergamot, mandarina, smokva
Srce: ljiljan, jasmin, kardamon
Baza: sandalovina, kedrovina, maslinovo drvo,
mošus
W 127 |
9DWUHQLVHQ]XDOQLPLULV]DGDPH
NRMHSULPDPOMXMXEH]UHþL
Osnova: neroli, limun, malina
Srce: cvet narandže, jasmin, gardenija
Baza: pačuli, beli med
W 128 |
9HRPD]DQLPOMLYPLVWHULR]QLPLULV
RERJDüHQþDUREQLPXþLQNRPFYHWD
NDNWXVD´.UDOMLFDQRüL´
Osnova: cvet bagrema, list mandarine
Srce: cvet narandže, cvet kaktusa”Kraljica
noći”, jasmin, ruža
Baza: sandalovina, tonka, vanila
W 130 |
&YHWQLPLULV]DDPELFLR]QHGDPH
NRMHQLVX]DERUDYLOHVQDJXVYRMH
SULURGQHSULYODþQRVWL2YDMPLULV
VYHåLQHMHDWUDNWLYDQLVWRNDRLRVRED
NRMDJDNRULVWL
Osnova: crna ribizla, limunasto voće,
šumska jagoda, crvena jabuka
Srce: frezija, slad graška, jasmin, ruža Baza:
sandalovina, amber, mošus, malina
W 131 |
6YHåPLULV]DþLQMHQFYHWQRPDURPRP
2QSHUVRQL¿NXMHãDUPLUD]LJUDQX
HOHJDQFLMXVDPRSRX]GDQHåHQH
Osnova: citrusi, votka, ljubičica
Srce: narcis, lotos, orhideja
Baza: breza, drvenasti tonovi
W 132 |
âDUPDQWDQLQHRGROMLY7RMHåHQDNRMD
RGSUYRJWUHQXWND]DYRGLPXãNDUFD
6HQ]XDOQHQRWHRYRJPLULVDVXX
KDUPRQLMLL]PHÿXVWUDVWLLQHåQRVWL
Osnova: cvet pomorandže, mandarina i
pomorandža
Srce: bele kamelije, ljiljani i ruže
Baza: sandalovina, mošus
W133 |
$URPDMHþLVWDNDRSODQLQVNLL]YRU
XNRMLVXXURQMHQLPLULVQLSXSROMFL
VYHåLQHYRGRSDGDLSUROHüQHãXPH
Osnova: ciklama, ružina vodica, dinja,
frezija, lotos, ruža
Srce: alge, lavanda, cvet pamuka
Baza: pačuli, drvenasti tonovi, Virdžinija
kedar, Ambra
W134 |
W 129 |
$WUDNWLYDQPLULVVDYUãHQ]D
VR¿VWLFLUDQXLHOHJDQWQXGDPXNRMD
VHQDMEROMHRVHüDXXOR]LÄ)HPPH
)DWDOH³1MHJRYLPLULVQLWRQRYL VHSRVWHSHQRRVOREDÿDMXLSRVWDMHWH
VHNVHSLOQLML
Osnova: mandarina, bergamot
Srce: ruža Baza: pačuli, amber, vanila
Osnova: Italijanska pomorandža
Srce: cvet pomorandže, jasmin
Baza: med, vanila
6DWMHRWNXFDRSRQRü6YHWHNVDG
SRþLQMH«3RVOHPLULVDL]EDMNHRVWDMH
VDPRPLUVNRMLKLSQRWLãH
W 135 |
2YDMHGLQVWYHQDPHãDYLQDYRüD
FYHüDLHJ]RWLþQLKGUYHQDVWLKWRQRYD
üH9DVXYHULWLXSRVWRMDQMHUDMD
Osnova: iris, ruža
Srce: nektarina, breskva, zumbul
Baza: voće, sandalovina, beli mošus
W 136 |
'R]YROLWHVHELGD9DVSRQHVHWDODV
VYHåLQHNRMLüH9DVRKUDEULWL LQDSXQLWLHQHUJLMRP«
Osnova: rabarbara, kora od pomorandže,
bergamot, limun
Srce: zeleni čaj, karanfil, jasmin
Baza: hrastova mahovina, kim, ambra, mošus
W 137 |
6HQ]XDOQRWRSDRRULMHQWDOQRFYHWQL
VDVWDYNRMLNRPELQXMHVYHåHWRQRYH
YRüDLFYHüDVDVPHOLPLSULMDWQR
SLNDQWQLPPLULVRPELEHUD
Osnova: mandarina, pomorandža,
ružičasti biber
Srce: geranijum, breskva i jorgovan
Baza: pačuli, ambra
W 138 |
8WRQLWHXIDVFLQDQWQHNXSNH
QDMDURPDWLþQLMLKFYHWRYDLELüHWH
RþDUDQLEODåHQLPRVHüDQMHPVUHüH LKDUPRQLMH
Osnova: bergamot, čaj
Srce: jasmin, cvet afričke pomorandže,
frezija, ruža, orhideja
Baza: mošus, pačuli
W 139 |
2SRMDQPLULVSOHPHQLWRJNDYLMDUD LVODWNRJYRüDþLQL9DVSRYH]DQRP
VDVYLPOHSRWDPDVYHWD
Osnova: lišće smokve
Srce: smokva, kavijar
Baza: smokva
W 140 |
,]QHQDÿXMXüLHNVSOR]LYDQ«0LULV
MHVDYUãHQ]DRQHNRMHYROHSRVHEDQ
2ULMHQW
Osnova: mandarina, pomorandža,
karanfilić, kardamom
Srce: kim, mango, heliotrope (peruanski
suncokret), ilang ilang, gardenija
Baza: ambra, pačuli, vanila
Parfemi
=DPXãNDUFH
SADRŽAJ ULJNE ESENCIJE 20 %
M 001 |
Kontrast sa savršenim spojem KDUPRQLþQLKPLULVQLKVDVWRMDND
Osnova: lavanda, mandarin, glog, cvet
oraščića, bergamot, karanfil, limun
Srce: oraščić, orlovi nokti, karanfilić,
sandalovina, list ljubičice, jasmin, kedrovina
Baza: koža, tonka, amber, pačuli, mošus,
vetiver
M 002 |
(QHUJLþDQPLULV]DPXãNDUFHNRML
åLYHSXQLPåLYRWRP
Osnova: grejpfrut, anis
Srce: lavanda, malina
Baza: drveni tonovi, cvet vanile
M 003 |
6YHåLODJDQPLULVVDWRQRYLPDNRML
su otelotvorenje slobode LQH]DYLVQRVWL
Osnova: narandža, zeleni limun,
mandarina, jasmin, bergamot, limun
Srce: ciklama, muškatni oraščić, rezeda,
korijander, ljubičica, frezija, morski tonovi,
breskva, zumbul, ruža
Baza: amber, pačuli, mahovina hrastovine,
kedar, beli mošus
Parfem 50 ml | 1920 rsd.
Parfüm 15 ml | 960 rsd.
M 004 |
6R¿VWLþDQLPRGHUDQPLULV
Osnova: list kruške, kedar, bergamot
Srce: bosiljak, nana, akordi drobljenog leda
Baza: pačuli, mošus, kedrovina
M 005 |
,]UD]LWPLULV]DPXãNDUFDNRML]QD
ãWDåHOL
Osnova: limun, mandarina
Srce: kedrovina, korijander, ljubičica
Baza: francuski labdanum, amber, smola,
benzoin, koža
M 006 |
Elegantni miris sa tonovima drveta NRMLSRND]XMHSHUFHSFLMXQRYRJ
NODVLFL]PD
Osnova: grejpfrut, bergamot, limun,
prirodna smola
Srce: vetiver, kedrovina, đumbir
Baza: sandalovina, ruzmarin, lavanda
M 007 |
0LULVVWYRUHQ]DVQDåQRJVYUVLVKRGQRJ
LXVSHãQRJPXãNDUFD Osnova: šljiva, hrastova mahovina, jabuka,
agrumi, bergamot, limun
Srce: pelargonija, karanfilić, cimet
Baza: sandalovina, maslina, vanila,
vetiver, kedar
M 008 |
2YDMPLULVL]UDåDYDWUMXPIDOQL
SRYUDWXJOHGQHPXãNRVWL
Osnova: crvena narandža, grejpfrut
Srce: nana, ruža, cimet
Baza: pačuli, amber, koža, drveni tonovi
M 009 |
6SUHPLWHVH]DPLULVSXQVWUDVWL
GLYOMLVYHåXLVWRYUHPHVHQ]XDOQR
]DþLQMHQ
Osnova: pelin, bosiljak
Srce: paprika, pačuli
Baza: smola, benzoin
M 012 |
8LVWRYUHPHQHRGROMLYRLQWHQ]LYDQ
LQHYHURYDWQRPHN"7RMHPLULVSXQ
NRQWUDVWD
Osnova: pelen, lavanda, nana, bergamot,
kardamon
Srce: kim, cvet narandže, cimet Baza:
sandalovina, tonka, amber, vanila, kedrovina
M 013 |
,PSUHVLYDQPLULVLQVSLULVDQ
VYHåLQRPSODQLQVNRJYD]GXKDLþLVWLP
YRGRSDGLPDVDFLWUXVQLPWRQRYLPD
Osnova: bergamot, mandarina
Srce: zeleni čaj, crna ribizla
Baza: galbanum, mošus, sandalovina, gorka
M 010 |
narandža
1HRELþDQPLULVNRMLXVHELVNULYDWDMQX M 014 |
Osnova: cardamom
6YHåPLULVWUHQGDYRGHQRJGDKD]D
Srce: bergamot, kedrovina, lavanda
RGOXþQRJVLJXUQRJVORERGROMXELYRJ
Baza: vetiver, kumarin
M 011 |
0RGHUDQVHQ]XDODQRVHüDMDQPLULV
RSXãWHQRJLHOHJDQWQRJPXãNDUFD
$URPDPXãNDUFDNRMLQHRSRQDãD
QLNRJDXYHNGDMHVDPRJDVHEH
Osnova: bergamot, čempres, ljubičica
Srce: duvan, jasmin
Baza: pačuli, tamjan, amber, prirodna
smola
PXãNDUFDNRMLMHXSR]QDWVDPRGQLP
WUHQGRYLPD Osnova: bergamot, drvo ruže, kardamon,
limun
Srce: zmijina trava, žalfija, kedrovina, začini
Baza: amber, šafran, mošus, drvenasti
tonov
M 015 |
Miris koji predstavlja snagu i QH]DYLVQRVW
Osnova: limun, narandža, grejpfrut, ružičasti
biber, mentol, muskatni oraščić
Srce: kedrovina, gorki tonovi, vetiver, đumbir,
jasmin
Baza: pačuli, tamjan, sandalovina, labdanum M 016 |
6HQ]XDOQLWRQRYLVYHåHJ
PHGLWHUDQVNRJYD]GXKDNRMLVX
LGHDOQDED]DãDUPDQWQHLVYHåH
HOHJDQFLMH9HRPDODJDQFLWUXVQL
PLULV]DPXãNDUFDNRMLMHVORERGDQ
NRMLåHOLVDPRGDVHRVYHåLLGDQH
VNUHüHSDåQMXQDVHEH
Osnova: sicilijanska mandarina, kleka, grejp
Srce: ruzmarin, brazilsko ružino drvo, začini
Baza: mošus, hrastova mahovina, tamjan
M 017 |
6YHåPLULVFLWUXVD]HOHQLKELOMDND
LPDOR]DþLQDSR]LYDMXQDUDGRVW
åLYRWD6SROMQLL]JOHGQLMHRGVXãWLQVNRJ
]QDþDMD]DRQRJDNRMLJDQRVLRQVDPR
åHOLGDVHRVHüDSULMDWQRLUDGLãWDåHOL
Osnova: bergamot, mandarina
Srce: crni začini, ruže
Baza: sandalovina, pačuli
M 019 |
.RPSR]LFLMDVYHåLKLåLYLKWRQRYDNRML
üH9DV]DLVWDUDVKODGLWLLRVHWLüHWH VHVYHåHLRSXãWHQR
Osnova: ruzmarin, ananas, neroli,
bergamot, limun
Srce: ciklama, jasmin, korijandar, hrastova
mahovina
Baza: sandalovina, kardamom, pasulj,
tonka, mošus, kedar
M 020 |
=DLVWDOXNVX]DQKLSQRWLãXüLPLULV]D
VR¿VWLFLUDQHPXãNDUFH3UHGVWDYOMD
VQDJXPRüYL]LMXLXVSHK
Osnova: bergamot, crna ribizla, crvena
jabuka, ananas
Srce: jasmin, breza, pačuli, ruža
Baza: mošus, hrastova mahovina, ambra,
vanila
M 018 |
,VNULþDY]DQRVDQPLULVLVSXQMHQ
HPRFLMDPDLGHDODQMH]D
VDPRSRX]GDQRJþRYHNDMDVQRJXPD
NRMLVHRVODQMDQDVYRMXLQWXLFLMXLVWRJD
MHVYDNRJWUHQXWNDÄLVSUHGVYLK³
Osnova: cvet pomorandže, mandarina
Srce: morska trava, lavanda, cvet pamuka
Baza: pačuli, drvenasti tonovi,
Virdžinija kedar, ambra
Parfem 50 ml | 1920 rsd.
*HO]D
tuširanje
Vaš gel u omiljenom mirisu
sa hidratantnim sastojcima
na bazi ulja semena konoplje,
detaljno čisti i neguje kožu.
Zahvaljujući hidratantnim
sastojcima i pH vrednosti 5,5
koja definiše zdravu kožu,
Vaša koža biće svilenkasta
i glatka. Komponente gela
štite kožu od isušivanja. Ulje
konoplje koje se inače koristi
u narodnoj medicini i za
lečenje od opekotina, herpesa,
čireva i plikova potpomažu
regeneraciju kože i pozitivno
utiču na organe lokomotornog
sistema.
Gelovi za tuširanje za žene
dostupni su u mirisima:
w101 - w130
Gelovi za tuširanje za muškarce
su dostupni u mirisima:
m001 - m015
Sadržaj: 200 ml
Gel za tuširanje | 475 rsd.
/RVLRQ]D
telo
Losion za telo sa Vašim
omiljenim mirisom, na bazi
ulja semena kajsije, E vitamina
i hidratantnih sastojaka, uz
svakodnevnu upotrebu osvežiće
Vaše telo. Kreiran je za sve
tipove kože, pravi je melem za
telo, posle kupanja, sunčanja,
ili čak i posle depilacije. Losion
se veoma brzo apsorbuje, brzo
se upija u kožu i čini je izrazito
elastičnom i svilenkastom. Ulje
semena kajsije i E vitamin imaju
ublažavajuće dejstvo na kožu,
čiste je, hrane i regenerišu, štite
kožu od slobodnih radikala i
imaju antiupalno svojstvo. Shea
maslac jača odbrambenost kože
u borbi protiv štetnog UV-zraka,
smiruje kožu i daje joj izrazitu
mekoću i elastičnost uz izrazitu
regeneraciju.
Balzami za telo su dostupni u
ženskim notama:
w101 - w130
Sadržaj: 200 ml
Mleko za telo | 710 rsd.
Vrste mirisa
Parfemi su podeljeni prema mirisnim notama u nekoliko osnovnih grupa, koje se mogu
međusobno kombinovati.
Cvetne mirisne note
Cvetne arome mogu biti kako sveže, tako i slatkaste. Glavne
komponente se sastoje od cveća-jasmin, ruža, đurđevak, ilang ilang,
tuberoza, iris, ljubičica i dr. To je najčešće ženski miris, ali smo u ovoj
kategoriji pronašli i muški. U kombinaciji sa drugim vrstama mirisa
dobijamo podgrupu kao što su cvetno-orijentalni, cvetno-voćni i drugi.
ESSENS
w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111,
w113, w114, w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124,
w125, w126, w127, w128, w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135,
w137, w138, m001
2ULMHQWDOQH
mirisne note
To je obično teži i senzualni miris kojim dominiraju komponente
kao što su ambra, vanila, tamjan, sandalovina i začini. Ovaj tip
mirisa se pojavljuje i u muškim i u ženskim parfemima.
ESSENS
w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129,
w131, w134, w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010,
m012, m018
9RüQHPLULVQH
note
Voćna komponenta je veoma izražena u ovim mirisima. Sadrže
uglavnom sastojke breskve, jabuke, kajsije, ribizle i dr. Najčešće
su u kombinaciji sa cvetnim aromama.
ESSENS
w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w122, w123, w127,
w130, w132, w135, w136, w139, m016, m020
Drvenaste mirisne note
Drvenaste mirisne note se javljaju i u ženskim i u muškim parfemima
obično u kombinaciji sa orijentalnim sastojcima, začinima, citrusima i
cvećem. Najčešći sastojci su sandalovina, kedar i ružino drvo.
ESSENS
w105, w110, w114, w116, w126, w129, m001, m004, m005, m006, m007,
m008, m010, m011, m014, m015, m017
Mirisne note þHPSUHVD
To je suv, drvenast, elegantan miris. Rangirali smo hrastovu
mahovinu, bergamot i pačuli kao osnovne komponente. Osnovne
komponente su čempres, tonovi sa cvetnim ili zeljastim.
ESSENS
w112, w117, w124, m011, m020
To je tipično svež miris koji sadrži komponente lubenice ili vodenog
Mirisne note vode cveća. Oni se često kombinuju sa cvetnim i voćnim sastojcima.
ESSENS
w113, w133, m003, m014, m018
Mirisne note paprati
To je klasična grupa muškog svežeg mirisa koji uključuje paprat,
kumarin i često lavandu.
ESSENS
m002, m012
Zelene mirisne note
Zelene mirisne note sadrže sastojke kao što su mahovina, borove
iglice, sveže lišće, đurđevak i dr. Najčešće se javljaju u kombinaciji
sa cvetnim elementima.
ESSENS
w102, w135, m013
Mirisne note FLWUXVD
Sočne i sveže mirisne note citrusa u kombinaciji sa jakim komponentama
pomorandže, bergamota i limuna. To su ženski i muški parfemi, ali takođe
i unisex mirisne note, dakle prikladne za oba pola. Citrusni tonovi su
kombinovani sa drvenastim, začinskim ili cvetnim komponentama.
ESSENS
w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019
2VWDOLSURL]YRGLESSENS
ALOE VERA
Dodatci ishrani
• Aloe vera gel piće 500 ml - sa grožđem
• Aloe vera gel piće 500 ml - sa vitaminom C
• Aloe vera koncentrat sa ekstraktima
lekovitog bilja 100ml
• Aloe vera + Boswellia 60 kapsula
• Aloe vera + Q10 60 kapsula
Kozmetika za kosu
• Šampon za sve tipove kose 200ml
• Balzam za sve tipove kose 200ml
• Šampon za farbanu kosu 200ml
• Balzam za farbanu kosu 200ml
COLOSTRUM
Dodatak ishrani
• Colostrum 60 kapsula
Kozmetika za lice Colostrum+
• Dnevna krema 50 ml
• Krema za noć 50 ml
• Serum 30 ml
• Gel za negu kože oko očiju 30 ml
• Tonik 150 ml
• Blagi sapun za lice 150 ml
Kozmetika za telo Colostrum
• Gel za tuširanje obogaćen
colostrumom 200 ml
• Krema protiv celulita obogaćena
colostrumom 200 ml
• Mleko za telo obogaćeno
colostrumom 200 ml
KONTAKTI
Informacije
Email
Narudžba
Email
Registracija
Email
011/311-8116
[email protected]
011/311-8116
[email protected]
011/311-8116
[email protected]
Kontaktirajte svog lokalnog distributera:
ESSENS network d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 73 Vp lok.3
11070 Novi Beograd
www.essens.rs
Download

Katalog parfema