• AVGUSTOVSKO IZDANJE •
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • BROJ 17 • Preporuþene uštedee na artiklima
artik
traju do 31. avgusta 2012. godine •
SMART HUB
tehnologija
Sistemi za
navodnjavanje
strana 3
strana 13
Borba protiv
ambrozije
MONTANA
grafiterski brend
strana 8
REPORTAŽA:
Sajam šljivovice
strana 11
strana 19
Pravi majstori
rade ovako!
TITO: Od struga
do najboljeg druga
strana 26
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
2
Jednostavnija svakodnevnica
uz rashladne uređeje
49,90
KM
www.centrumtrade.com
www
centtru
cen
trumtrade
t
com
APARAT ZA ŠIŠANJE SEVERIN
• Oštrica od nehrđajućeg čelika
• Baterijsko i mrežno napajanje
• Podesiv češalj (4 - 20 mm)
• Dodatna oprema: češalj, makaze ....
Freon kao spas
38,99
99,99
V
KM
KM
MINI ELEKTRIČNI ŠPORET
• Dvije ringle za kuhanje
• Zapremina rerne 32L
• Dimenzija: 45 x 51,5 x 37cm
• Boja:Siva
• Garantni rok: 6 mjeseci
PEKAČ PICA
• Termostat
• Snaga 2000w
• Prečnik 36cm
• Dubina 7 cm
• Garantni rok 12 mjeseci
396,00
KM
UGRADBENA PLOČA
VKC-1050
•PROIZVOĐAČ: TELEFUNKEN
• Samostalna ugradbena ploča
• STAKLOKERAMIČKA • Mehaničke komande
• 4 zone za kuhanje • Marketi: Gradiška, Laktaši,Zalužani
135,99
KM
489,89
isoke temperature
snižavaju þovjekovu koncentraciju i
sposobnost za rad, ali prave i veüe probleme: naime,
svježa hrana se ne može
dugo þuvati u uslovima visokih temperatura.
Nekada su se ljudi tome
dovijali na razne naþine,
hranu su sušili i usoljavali. Ali sve je to bilo davno,
još prije nego što je nauka
zauzdala freon, iskoristivši
njegove osobine kako bi podigla životni standard ljudi.
Velika veüina nas danas se
ne bi znala snaüi u životu
bez ovih pomagala, ali ne
tako davno stvari su izgledalo mnogo drugaþije.
KM
UGRDABENA
PEĆNICA
•ECO CLEAN • VENTILIATORSKA PEĆNICA
• SVJETLO U PEĆNICI • AQUA CLEAN
• VRATA KOJA SE SKIDAJU • 5 GODINA GARANCIJA
584,99
FRIŽIDER
F
RIŽIDER HYUNDAI
•Zapremina 110 l
• Garantni rok 5 godina
• Boja: Bijela
• Novi dizajn
Frižideri i aparati za hlaÿenje usporavaju razvoj
bakterija koje uzrokuju
kvarenje prehrambenih proizvoda kao i hemijskih reakcija koje se dogaÿaju u normalnoj atmosferi. Ešer Vis
(Escher Wyss) 1913. godine
po prvi put upotrebljava monoklormetan kao radnu tvar
Konstantan rashladni
uþinak kod tehniþkog hlaÿenja je postignut cirkulacijom radne tvari u zatvorenom sistemu, u kojem
radna tvar isparava da bi
se zatim opet kondenzovala u kontinuiranim ciklusima. Ako ne doÿe do
iscurenja radne tvari, ona
zadržava svoje osobine
kroz þitav upotrebni vijek
rashladnog ureÿaja i nije
potrebna njena zamjena.
Sve što je potrebno za održavanje rashladnog efekta
je stalan dovod energije ili
snage u sistem, i moguünost odvoÿenja toplote iz
sistema.
Klimatizacija je proces pripreme vazduha u svrhu stvaranja odgovarajuüeg stepena
ugodnosti za boravak ljudi,
ali i drugih živih biüa. U širem smislu termin se može
odnositi na bilo koji oblik
hlaÿenja, grijanja, ventilacije
ili dezinfekcije koji mijenjaju
stanje zraka.
Željeni parametri koje treba kontrolisati u optimalnim
graniþnim vrijednostima su
vezani uz uslove toplotne
ugodnosti. To su temperatura, vlažnost vazduha, brzina
strujanja, þistoüa vazduha,
buka, itd. Klimatizacioni sistemi obavezno ukljuþuju
dovoÿenje svježeg vazduha
u prostor koji se klimatizuje,
tj. ukljuþuju i ventilaciju prostora jer u tehniþkom smislu,
sistemi koji nemaju dovod
svježeg vazduha nisu klimatizacioni sistemi.
Sreüom, danas se na našem tržištu nalazi velika ponuda klimatizacionih ureÿaja, tako da svako ima priliku
sebi odabrati taþno ono što
mu treba.
KM
KM
USISIVAČ HOOVER TFS
5184 011 FREESPACE
•Snaga motora 1800 W
• Usisna snaga 310 W
• Zapremina kasete: 2,3 l
• 360° rotacija točkova
• Nastavak za nameštaj
• 2 u 1 pribor
• Gradiška, Laktaši, Dubica,
Zaluž, Starčevica
KOMBINOVANI ŠPORET
•Konvencionalna pećnica - 67 l
• (ŠxVxD): 60 × 85 × 60 cm
• Priključna snaga: 5700 W max
• Garantni rok 5 godina
• Bijela boja
KM
ýUVANJE HRANE
OD BAKTERIJA
RASHLADNI
UýINAK
RASHLAĈIVANJE
SVAKODNEVNICE
149,999
KM
269,99
USISIVAČ
SIVAČ SA VOD
VOD:
FILTRACIJOM
•Snaga 2400W
• Mogućnost rotacije cevi
360°
• Aluminijumske cevi
• Dodatne četke za male
površine
• Dodaci za usisavanje
tečnih materija
• Garancija 2 godine
u rashladnom ureÿaju.
Dvadesetih godina prošlog vijeka zapoþinje serijska proizvodnja kuünih
frižidera sa monoklormetanom tj. sumpor - dioksidom kao radnom tvari.
Freoni 1945. godine postaju najznaþajnija radna
tvar u rashladnoj tehnici, i
to znaþenje zadržavaju do
danas.
389,99
KM
FRIŽIDER KOMBINOVANI
• Ukupna bruto zapremina
250L
• Neto zapremina frižidera
179L
• Neto zapremina
zamrzivača 51L
• Dimenzija: 55 x 146 x 60
• Boja: Bijela
• Garancija: 5 godina
• Zaluzani, Starcevica,
Gradiska, Laktasi, Dubica
558,999
1399,99
ZAMRZIVAČ ŠKRINJA
•130 cm ŠIRINA • 85 cm VISINA
• Zapremina 400 l
• Bijela boja • Ručno odleđivanje
• 5 godina garancije
ARISTON
KOMBINOVANI
FRIŽIDER
•Bruto zapremina
frižidera: 300 l
• Bruto zapremina
zamrzivača: 138 l
• Kapacitet
24h
zamrzavanja: 8 kg/24h
• Bučnost: 43 dB
• Klimatska klasa: N,SN, ST • Boja Crna
• Garancija 5 godina • Gradiška
KM
KM
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
„Smart revolucija“tehnologija koja
osvaja svijet
3
14
G
GODINA
P
POVJERENJA
498,98
KM
LCD TV 32 “ ELIT
• Dijagonala: 82 cm
• HD raedy • Crna boja
• DVB-T tiner • HDMI priključak • Garancija 2 godine
• Marketi: Zalužani, Laktaši, Gradiška, Starčevica, Dubica
Smart hub
nova tehnologija
679,99
KM
Samsung i Sony televizori odgovaraju na zahtjeve kupaca,
povezujući više uređaja u jedan
L
inije Samsungovih
i Sonijevih LED i
Plazma Smart televizora po prvi put predstavljaju novi prikljuþak
Smart Hub što je zapravo
jednostavan sistem menija
koji se koristi za povezivanje, otkrivanje i uživanje u
širokom asortimanu sadržaja.
Korisnik lako može da
pretražuje ¿lmove, emisije
i video klipove preko povezanih ureÿaja, kao što može
da surfuje internetom putem
svog TV prijemnika i ostvari
pristup širokom spektru aplikacija sa servisa za televiziju.
Integrisanjem najboljih sadržaja sa društvenih mreža,
Smart TV dovodi društvene
mreže Face,Twitter u dnevne
sobe te omoguüava korisnicima da budu u toku sa najnovijim vestima, da postavljaju
video klipove i razmjenjuju
slike sa prijateljima i porodicom. Putem meÿunarodnog
þeta, uživo, Smart televizori
pomažu korisnicima da budu
konektovani bolje nego ikada ranije.
439,99
KM
MAŠINA
E
ZA SUŠENJE
DV1160
• Ventilacijska
• 8 programa
• Kapacitet 6 kg
• Bijela
• 5 GODINA
• Gradiska,Starcevica,
Dubica,Zaluzani
Smart Hub pruža ne samo
pristup svim izvorima informacija, veü nudi i nekolika
visoko personalizovana i jedinstvena sadržaja:
Search All (Pretraži sve),
pojednostavljuje pretragu i
pristup željenim sadržajima
ne samo na TV mreži veü to
þini i širom Interneta, kao i
na bilo kom memorijskom
ureÿaju, raþunaru ili mobilnom telefonu koji je prikljuþen na kuünu mrežu. Što se
ostalih funkcija tiþe, korisnici Smart televizora mogu da
na ekranima visoke rezolucije gledaju vrhunske 3D video
sadržaje po porudžbini, TV
emisije koje su propustili,
preporuþene ¿lmove, kao što
mogu da prate i sportske rezultate putem TXT-a.
Web Browser (Pretraživaþ Interneta), korisnicima
nudi sve moguünosti za pretraživanje Interneta direktno
sa TV prijemnika.
Uz povezani televizor
stvarno možete pustiti svoju
maštu s lanca i pronaüi pravi
504,98
KM
MAŠINA
ZA SUĐE
DFN1503
• 12 kompleta posuđa
• 5 programa pranja
• Program zbrzo i čisto
• Širina 60cm • Boja: Bijela
• Garantni rok 5 godina
• Starčevica, Laktaši,
Zalužani, Gradiška, Dubica
zabavu za sebe. Idite na mrežu uz Wi-Fi TV i koristite
uslugu Sony Entertainment
Network kako biste otkrili
hiljade ¿lmova i TV emisija
u HD i 3D rezolucijama ako
želite provesti mirnu veþer ili
milione pjesama spremnih za
vašu sljedeüu zabavu.
SAVREMEN
DIZAJN
Nove serije Smart televizora imaju ultra-tanke
ramove koji þine da ekran
bude veüi bez realnog poveüavanja dimenzija samog
televizora. Super uski ram
dizajniran je tako da se gotovo ne vidi, i kada je televizor
iskljuþen, savršeno se uklapa
sa okruženjem.
PAMETNA
INTERAKCIJA
Smart interaction omoguüuje vlasnicima pametnih
televizora komunikaciju sa
svojim televizorom putem
glasovnog upravljanja (Voice Control), upravljanja
389,99
KM
pokretima (Motion Control)
i prepoznavanja lica (Face
recognition) – pružajuüi alternativu upotrebi daljinskog
upravljaþa u situacijama
kada on nije poželjan ili prikladan. Zahvaljujuüi ugraÿenoj HD kameri i dvostrukim
mikrofonima na vodeüoj liniji Samsung pametnih televizora za 2012. godinu, korisnici mogu jednostavno reüi
“hi TV” (Zdravo televizore)
kako bi ukljuþili glasovno
upravljanje (Voice Control),
izgovoriti “Web browser”
kako bi pretraživali Internet
ili poveüavali glasnoüu zvuka samo pokazujuüi rukom.
SONY LCD TV 32” 82 cm
• 32bx340 • crna boja
• dvb-c/dvb-t
• usbmedia player • garancija 2 godine
• marketi: Zalužani,Starčevica, Gradiška, Laktaši
619,99
KM
SAMSUNG LCD TV 32”
•82 CM DIJAGONALA
• HD RAEDY
• USB
• DVB-T/C
• CRNA BOJA
• GARANCIJA 2 GODINE
• Starčevica,Laktaši,Zalužani,Gradiška,Dubica
DONESITE VAŠU STARU
VEŠ MAŠINU
bez obzira na proizvođača, godinu, stanje...i sve ostalo
I UZMITE NOVU CANDY
VEŠ MAŠINU uz popust od 10%*
REVOLUCIJA
Nakon telefona, “Smart –
revolucija” stigla je i do televizora. Još do prije deceniju
TV prijemnik je bio pasivna
kutija; uz nove linije Smart
televizora, pred vama se otkriva þitava nova generacija
ureÿaja. Ukoliko želite da
budete u korak s vremenom
– Samsung i Sony televizori
najnovije “Smart” tehnologije su rješenje za vas!
439,99
KM
*p
ponuda važi samo za CENTRUM markete
559,99
KM
-10%
MAŠINA
E VEŠA
ZA PRANJE
• Broj obrtaja: 500ob
• Kapacitet pranja: 5Kg
• Dimenzija: 86X60X45
• Boja: Bijela
• Garancija: 5 godina
MAŠINA
ZA PRANJE VEŠA
• 600 obrtaja
• Kapavitet 5 kg veša
• Dimenzija 60 x 85 x 60cm
• Bpja: Bijela
• Garantni rok 5 godina
CANDY VEŠ MAŠINA
CO 106F
•Energetska efikasnost klase “A+”
• Centrifuga 0-1000 obrtaja u minutu
• Kapacitet 6 kg
• 18 programa
• Dimenzije (ŠxVxD): 60 x 85 x 52 cm
• Garancija: 2 godine
• Gradiška, Laktaši, Dubica, Zalužani, Starčevica
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
4
37,00
KM
LAMPA ZIDNA ‘ARES’
ES’
• Materijal: Hrom/Staklo
• Grlo E27
• Jačina: 1x60W
• Boja: Siva/Bijela
67,20
77,70
KM
LUSTER ‘ ROMANTICA’
• Materijal:Mesing/Staklo
• Jačina:5X40W,E14
81,00
KM
PLAFONJERA ‘CINDY’
ČENE
• Materijal:Hrom/Staklo OGRANIČ
• Jačina:4X40W,E27
KOLIČINE
LAMPA ZIDNA ‘ARES’
• Materijal: Hrom/Staklo
• Grlo E27
• Jačina: 2x60W
• Boja: Siva/Bijela
PLAFONJERA ‘ARES’ 60950-4
• Materijal: Hrom/Staklo
• Grlo E27 • Jačina: 4x60W
• Boja: Bijela • Dimenzija:950
VANJSKA
RASVJETA STUB
OPAL
tak
aklo
ak
lo
• Materijal: Inox/Staklo
• Grlo E27
• Jačina: 1x60W
• Visina: 470mm
• Boja: Bijela/Siva
12,50
KM
SPOJITE
DJETELINU
SA ČETIRI LISTA
I OSVOJITE
POPUST OD
30%
U CENTRUMOVIM
SALONIMA
RASVJETE
RASVJETA
SOLARNA
/1
VANJSKA SET 6/1
• Materijal:Inox/
Pleksiglas
•Dimenzija: 130x350mm
• Boja:Silver
29,20
KM
KM
LUSTER ‘AMANDA’
• Materijal Inox/Staklo
• Grlo E14
• Jačina 3x60W
82,70
KM
UŠTEDA36 KM
SPOT UGRADNI str10-398
• Materijal:gold/satin/BL
• Jačina:20W/12V • Dimenzija:6x7,5
• Zalužani
00
KM
LUSTER ALUMINA
• Materijal:hrom,metal brušeni
• Jačina:1x15W,E27
• Dimenzija:350x1150mm
15,50
KM
PLAFONJERA ‘ARTA’
• Materijal Staklo
• Grlo E14
• Jačina: 2x40W
• Dimenzija: 290x290
41,99
KM
6400,00
KM
174,
50
PLAFONJERA ‘GIPSY’
• Materijal: Hrom/Staklo
• Grlo: E27
• Jačina: 1x60W
• Prečnik: 300mm
• Boja: Bijela
PLAFONJERA CRISTALO
• Materijal:staklo,kristal
• Jačina:1x60W,E27
• Dimenzija:200x200
KM
LAMPA
STOLNA
OCOON
SEGADA COCOON
• AVANTGARDEcollection
• Materijal:hrom/svilene
paukove niti
• Jačina:1x60W,E27
• Dimenzija:275x255mm
• Market: Zalužani
194,70
KM
LUSTER 1/1
PINNETI COCOON
• Materijal:
hrom/svilene paukove
niti • AVANTGARDE
collection
• Jačina:1x60W,E27
• Dimenzija: 480x1300mm
• Market: Starčevica
3,59
KM
42,
00
LUSTER KRISTALNI
• Materijal:kristali
• Jačina:53xE14,220V
• Dimenzija:
1200x2000mm
VELIKI IZBOR RASVJETE
ZA SVE VJERSKE OBJEKTE
Korištenjem
štednih
sijalica
pravi se
znatna
ušteda
novca
KM
KM
115,
PLAFONJERA TIVOLI 2
• Materijal:hrom,staklo,acryl
• Jačina:6x20W • Gradiška,Starčevica,Zalužani
KM
12,00
PLAFONJERA
ER
RA
R
A
• Materijal:metal,staklo
• Jačina:1x60W,E14
• Dimenzija:300 mm
• Boja:siva,gold,crna
UŠTEDA 72 KM
26,40
PLAFONJERA ALBA
• Materijal:staklo sa
motivom
• Jačina:1x60W,E27
• Dimenzija:250 mm
13,90
50
KM
KM
KM
LUSTER VISILICA ‘GLOBUS’
• Materijal Staklo sa motivima
• Grlo E27
• Jačina 1x60W
• Prečnik 250mm
362,00
115,99
KM
10,49
KM
67,
65,00
ZIDNA LAMPA
‘FIRENZE’
• Materijal Al/Staklo
• Grlo E27
• Jačina 1x60W
• Dimenzija h=350mm
• Boja Crno/Zlatna patina
32,60
KM
LAMPA
‘FIRENZE’
VISILICA
lo
• Materijal: Al/Staklo
• Grlo E27
• Jačina: 1x60W
• Dužina 900mm
• Boja:Crno/Zlatna patina
61,30
KM
UŠTEDA18 KM
LAMPA VANJ.
J.
K GOLDEN
ZIDNA ANTIK-GOLDEN
• Materijal:metal,
staro zlato • IP44 zaštita
• Jačina:1xE27,
13,99
KM
M
noge prednosti tehnologije uzimamo
zdravo za gotovo. Struja,
voda, svjetlost, hrana…
O njima razmišljamo
samo kada ostanemo
bez njih, i tek tada se zapitamo kako su ljudi u
prošlosti živjeli bez svega
toga?
U prošlosti se svjetlost
najþešüe dobijala pomoüu
vatre. Kasnije, sijalica nastaje poþetkom 19. vijeka
kada je engleski hemiþar
Hemfri Devi otkrio kako
baterije velike snage proizvode svjetlost izmeÿu
dva ugljena štapiüa.Poslije
njega, mnogi su pokušavali doüi do praktiþnog i
jeftinog rješenja koje üe
moüi i duže trajati. Napokon su do pametnijeg rješenja došli Edison i Suan u
1879. godine, patentirajuüi
prvu sijalicu koja je trajala
duže vrijeme, u onom sluþaju „þak“ 13 þasova.
Sijalica, kakvu danas
znamo nastala je poþetkom 20. vijeka kada je
kompanija “Dženeral elektrik” na þelu sa Vilijemom
Kolidžom razvila sijalicu
sa volframskim nitima,
koje se koriste i danas.
13,99
KM
KM
PLAFONJERA ‘PLUTO’
• Materijal: Hrom/Staklo
• Namjena: Kupatilska
• Grlo E27
• Jačina: 2x60W
• Prečnik: 290mm
• Boja: Siva/Bijela
SIJALICA REFLECTA
• Grlo: E14
• Snaga: 40W
• Pakovanje od dva
komada
SIJALICA LED 1W
• Tip: Led Decospot Par 16
• Grlo: E14
• Boja: Promjena boje
SIJALICA LED 2W
• Tip: Led Parathom Par 16
• Za grlo GU10
• 100-240V, 50-60Hz, 30°
• Cool White
• Vijek trajanja: 20 000 h
• Akcija do isteka zaliha
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
5
• NOVE DEKORATIVNE
KOLEKCIJE RASVJETE
RENOMIRANIH
BRENDOVA •
13,20
KM
LAMPA STONA
TERRA ORANZ
• Materijal:tekstil
• Boja:oranž
15,50
KM
Svjetlost
izvor života
UŠTEDA
Ukoliko obiþnu sijalicu od
100W koristite þetiri mjeseca, a da ona pri tom gori oko
5 sati, Vaš utrošak elektriþne
energije koštaüe oko 7,20
maraka. Ako ovu sijalicu zamijenite štednom od recimo
20W, za isti period korištenja
i za isti broj sati plaüate oko
1,44 marke. Razlika ove dvije potrošnje je cijena štedne
sijalice što znaþi uštedu u visini cijene štedne sijalice.
Nauþno je dokazano da
boje utiþu na raspoloženje.
Topli tonovi poput crvene,
narandžaste i žute nose pozitivnu energiju, dok hladni tonovi kao što su plava i
zelena obiþno stvaraju tihu i
relaksirajuüu atmosferu
VANJSKA
RASVJETA
Vanjska rasvjeta objekta,
ima dvije osnovne namjene,
a to su estetika i funkcionalnost. Pod funkcionalnošüu se
podrazumjeva siguran i osvijetljen prolaz.
47,80
KM
LAMPA VANJSKA
ESTERNA
• Materijal:Aluminijum/
Staklo
• Jačina:1X50W,GU10 •
Dimenzija:105X100X153
• Boja:Crna
Osvjetljavajuüi vanjske
segmente nekog objekta ili
cijelu graÿevinsku formu,
prilazne ceste i staze, dvorište, vrtove i sliþno, korisnik
se þesto vodi estetikom i dojmom isticanja lijepog pro¿la
ili nijanse boje, zanemarujuüi þesto ostale aspekte.
Ukoliko ostavimo po strani
sigurnosne uslove, koji moraju u svakom sluþaju biti
ispunjeni, postoji i segment u
kojem intervencije u sistemu
vanjske rasvjete ne utiþu na
dizajn ili sigurnost, a to je u
suštini e¿kasnost rasvjete.
cijevi, metal halogene i sl.
Kod odabira svjetiljke, ali i
rasvjetnog tijela, treba imati
na umu da üe ono raditi velik
broj radnih sati tokom godine, stoga se ne preporuþuje
odabir onih sistema þiji je
radni životni vijek reda veliþine 1000 radnih sati.
PREPORUKE
EFIKASNOST
Od tehniþkih preporuka
treba izdvojiti da se kod
instalacija u vrtu, s vodootpornim utiþnicama i dovodima do ¿ksno montiranih
svjetiljki uspostavi strujni
tok. Instalacije treba položiti na dubinu od 60 cm.
E¿kasna rasvjetna tijela, osim što štede energiju i
smanjuju instaliranu snagu
sistema, smanjuju troškove
održavanja. Zavisno od tipa
svjetiljke, odnosno njezinog
‘grla’, postoje razliþite vrste
rasvjetnih tijela koje se ugraÿuju, kao što su npr. klasiþna
žarulja, živine i natrijumove žarulje visokog pritiska,
kompaktne
Àuorescentne
Nikako se ne smije se
zaboraviti smetnuti funkcionalnost, tako da se zbog
vanjske montaže preporuþuje savjet struþnjaka
i profesionalaca, a što se
tiþe elemenata, preporuþuje se izbjegavanje loše
izvedbe s Dalekog istoka,
jer radost niske cijene vrlo
brzo prekrije gorþina lošeg
kvaliteta.
58,20
KM
LAMPA VANJSKA
ESTERNA
• Materijal:aluminium.
staklo
• IP44 •
Jačina:2X50W,GU10
LAMPA STOLNA ‘TINA’
• Materijal:
Keramika/Tekstil
• Grlo E14
• Jačina: 40W
• Boja: Crna
27,20
KM
UŠTEDA17%
TWIST KLEMA
SPOT
• Materijal:metal/pvc
• Jačina:1x28W
• Boja:crna, bijela, pink,
siva, plava
39,90
KM
LAMPA PODNA
‘EDWIN’
• Inox/Staklo
• Jačina max 40W
• 2xGrlo E14 i E27
• Visina 1800mm
• Boja Siva/Bijela
PLAFONJERA ICE CUBE CHROMO
• Materijal:hrom/staklo
• Jačina:4x42W,G9
• Dimenzija:300x300mm
NE
OGRANIČE
E
IN
IČ
L
O
K
327,30
KM
PLAFONJERA ‘ZIRKONEA’
• Materijal:Hrom/Staklo
ki upravljačč
• RGB Led,halogen,daljinski
• Jačina:5X20W,G4 • Dimenzija:380X380
527,80
KM
LUSTER HL 6-1474/8 GOLD ŠTAPIĆI
•Materijal: staklo
• Jačina: 8x12v, max 20w
•Dimenzija: 33x33
• Marketi: Starčevica i
zalužani
1038,00
KM
UŠTEDA 215
KM
LUSTER
GOLD ORION
• Materijal:
kristal Swarovski
• Jačina:10x12V/G4
• Prečnik 60 cm
• Zalužani
KM
LAMPA STOLNA COSMO
• Materijala:staklo
pjeskareno
• Jačina:1X60W,E27
• Dimenzija:110x330mm
• Boja:bijela ,silver motiv
75,50
KM
STOLNA LAMPA MELINA
• Materijal:hrom/opal staklo
• Jačina: 1x48W
• Gradiška, Starčevica,
Zalužani
85,00
UŠTEDA13 KM
UŠTEDA18 KM
LAMPA VANJSKA
ESTERNA
• Materijal:Aluminium/
Staklo
• Jačina:2x50W •
Boja:Crna
KM
74,80
62,70
KM
120,50
KM
LAMPA VANJSKA
ESTERNA
• Materijal:aluminijum/
staklo
• Jačina:2x60W,E27 •
Dimenzija:350x110x175
Za uređenje
većih stanova ili
poslovnih prostora
besplatne stručne savjete
će Vam dati
naš arhitekta
Danijela Protić,
kontakt: 066 830 615
Štedne sijalice su
5 puta efikasnije u
odavanju svjetlosti.
Klasična sijalica
sa žarnom niti
koristi samo 5%
svoje energije na
svjetlost.
6
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
1,50
1,80
3,50
8,50
4,90
1,99 KM
2,50 KM
4,90 KM
9,95 KM
5,90 KM
KM
KM
UŠTEDA25%
www.centrumtrade.com
KM
14,50
22,96
109,00
KM
KM
KM
M
KM
M
KM
4,95
149,90 KM
KM
UŠTEDA29%
ČAMAC
ob
bu
• Za jednu osobu
esla
• Postolje za vesla
• 155x97cm
ČAMAC
obe
• Za dvije osobe
• Postolje za vesla
6x114cm
• 196
196x114cm
MADRAC
M
MATTE FIN
M
• 183x69cm
e
• Na naduvavanje
10,
KM
16,95
BAZEN STEEL PRO FRAME
• Bez pumpe • Montiranje pomoću
metalne konstrukcije • 244x66cm
• Boja:plava
64,95
KM
135,00
KM
KM
89,90
UŠTEDA24%
KM
KM
179,90 KM
UŠTEDA28%
BAZEN FAST SET • Bez pumpe • Obruč
na naduvavanje • 244x66cm • Kapacitet
2300l • Boja:plava
MADRAC METALIK
•188X71CM
• Na duvanje
KM
UŠTEDA 50
UŠTEDA29%
BAZEN AMAZON
FILL N”FUN
• 183X38CM • Montiranje
likom sipanja
ja vode
vod
de
prilikom
12,95
KOKTELI
KM
169,90 KM
27,95 KM
UŠTEDA27%
KAKO RADE
PRAVI MAJSTORI
119,00
KM
14,95 KM
S • A •M •
BAZEN FAST SET
• Bez pumpe • Obruč na naduvavanje
• 366x76cm • Kapacitet 5377l
• Boja:plava
19,95
95
KM
UŠTEDA 41
UŠTEDA25%
MADRAC FASHION
LOUNGE
• 191x71cm
• Na naduvavanje
UŠTEDA17%
3,50
19,955
U •R •A• D •I•
•
UŠTEDA15%
UŠTEDA14%
Bazene veće
od 6 metara
možete
naručiti
na broj
066 117 181
•
UŠTEDA29%
NARUKVICE COLORED
NA
NAOČALE
ZA RONJENJE
• 20X20CM • Na naduvavanje 7-14
7-14 • U više boja
7-
KM
KM
PUMPA
HAMMER
PRSLUK TROPICAL • 43x30cm • MASKA I DISALJKA •30 cm • Za duvanje
bazena,
dušeka
MINI DIVE
Na naduvavanje
nad
aduv
u avvanje
IVE 12+
baze
ba
zena
na, du
d
šeka
ka i ččamaca
UŠTEDA28%
UŠ
12,500
KM
UŠTEDA 25%
BAZEN SPLASH FRAME
• 240X160X61CM • Zapremina
1800
18
00ll • Montaža
Mon
Mo
1800l
pomoću metalni
šipk
ši
pkii • Bo
oja
šipki
Boja:plava
“SHIRLEY
TEMPLE”
Sastojci: 0,15 ml grenadine sirupa, 60 ml ginger
ale (ili Sprajta) i zdrobljeni led
Zdrobite led i stavite
ga u visoku þašu. Napola
punu þašu ledom prelijte
sirupom, da led dobije lijepu boju, zatim napunite
þašu do vrha s ginger aleom, a þašu ukrasite narandžom ili limunom.
BAZE
BAZEN
EN FA
FAST
AST SET
• Bez pumpe
• Obruč na naduvavanje
119,00 KM • 305x76cm
UŠTEDA33% • Kapacitet 3500l
• Boja:plava
79,90
KM
FILTER
PUMPA 220V
• Napon 220V
86,95 KM • Jačina 45W
UŠTEDA25% • Protok 3028l
64,95
KM
“TEQUILA
SUNRISE”
Sastojci: 6 cl tekile, 10
cl soka od narandže, malo
grenadine sirupa, limeta
U þašu prvo stavite sok
od narandže, zatim dodajte tekilu i sirup. Kada se
sirup spusti na dno, možete poþeti piti.
•
U •R •A• D •I•
•
S • A •M •
KAKO RADE PRAVI MAJSTORI
Formiranje
i održavanje
vode u
bazenu
D
a bi se postigla
i održavala kristalno þista voda
u bazenu za plivanje neophodno je vodu stalno
mehaniþki ¿ltrirati i hemijski kondicionirati. Prilikom prvog punjenja bazena vodom neophodno je
uraditi šok hlor tretman
u cilju taloženja gvožÿa i
ostalih neþistoüa.
KONTROLA
KVALITETA VODE
Kvalitet vode se može
kontrolisati preko jednostavnih testera.
Rezultati na testeru üe
Vas uputiti kojim sredstvima treba tretirati vodu.
Treba raþunati na to da üe
u sluþaju intenzivne upotrebe bazena ili vrelih ljetnjih
dana potreba za hemikalijama biti poveüana da bi
se voda održala þistom i
higijenski ispravnom. Temperatura vode koja se podrazumjeva u bazenima za
plivanje je oko 25°C. U vrijeme tropskih vruüina kada
temperature vode dostigne
30°C i više, hlor veoma
brzo isparava i potrebno je
stalno kontrolisati nivo hlora i pojaþati dozu.
POJMOVI KOJE
TREBATE ZNATI
Šok hlor tretman je dodavanje višestruko poveüane
koliþine hlora. Primenjuje
se kod prvog tretiranja vode
u cilju taloženja neþistoüa u
vodi.
Aktivni rezidualni hlor
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
2,50
19,90
KM
3,95 KM
UŠTEDA26%
KM
24,94 KM
27,90 KM
UŠTEDA20%
UŠTEDA18%
JASTUK FLOCKED • 48x30cm • Sa gornje
VREĆA ZA SPAVANJE MUMMY
strane presvučen velurom • Na naduvavanje • Poliester/pamuk • 221x76cm
MADRAC
ADRAC TWIN FLOKED
•188x99x22cm • Na naduvavanje
FOTELJA
LOPTA
• Na naduvavanje
29,90 KM • 114x112cm
UŠTEDA33% • Boja;crno-bijela
199,00
19,99
KM
KM
269,90 KM
UŠTEDA 71
Prvi put na jednom mjestu
kompletan program bazena
dužine do 6 metara!
22,95
KM
KM
BAZEN FAST SET
• Bez pumpe • Obruč na naduvavanje
• 457x91cm • Kapacitet 10179l
• Boja:plava
39,
49,90
KM
STOLIĆ PIJESAK-VODA
• Kvalitetna čvrsta plastika • Za vanjsku i unutrašnju
upotrebu • Može se puniti pijeskom i vodom
• 57x55x41,5cm
568,99 KM
UŠTEDA150 KM
BAZEN FAST SET PUMPA LJESTVE
• Kapacitet 10000l, sa pumpom
• set za čišćenje,lotre, pokrivač i podloga
• 450x107cm
129,00
KM
KM
89,90 KM
TOBOGAN
• Dim:110x188x102cm • Metal i plastika
• Za djecu 3-10 godina • Težine do 35 kg
KM
1149,00 KM
UŠTEDA250KM
BAZEN OVALNI KOMPLET •366X549X122CM
• Montiranje pomoću metalne konstrukcije i
obruča za duvanje • pumpa,ljestve,podloga i
pokrivač • Boja:plava
139,00
KM
179,90
KM
UŠTEDA 41 KM
BAZEN FAST SET
• 366X91CM
• Bez pumpe
• Zapremina 6844l
• Montaža na duvanje
POKRIVAČ
ZA BAZEN
KM
• Poliester
19,89 KM
• Ø 366cm
UŠTEDA25% • Boja:plava
14,90
PODLOGA
ZA BAZEN
KM
• Poliester
KM
26,90
• 457cm
UŠTEDA11% • Boja:plava
23,
90
je slobodan sadržaj hlora u
vodi preostao posle vezivanja hlora za organske materije u vodi.
Algacid je sredstvo za
sprjeþavanje razmnožavanja algi. Od sredstava za
kondicioniranje vode koristimo organske preparate
hlora, algacid i pH minus.
ORGANSKI
PREPARATI
Od organskih preparata
hlora postoji brzotopivi i
sporotopivi hlor.
Hlorni granulat je brzotopivo sredstvo sa baktericidnim i bakteriostatskim
djelovanjem, usporava rast
i razmnožavanje algi. Koristi se za šok hlor tretman
kod prvog punjenja vode u
bazen. Dozira se rastopljen,
direktno u vodu.
Algex je algacidno, teþno
sredstvo, bez mirisa i pjene,
služi za sprjeþavanje rasta i
razvoja algi i pogodan je za
sve vode i ¿ltracione ureÿaje. Dozira se direktno u
vodu.
169,
KM
199,99 KM
UŠTEDA 31 KM
JULJAČKA
LJULJAČKA
• 310X150X180CM • Za djecu 3-10 godina
• Za djecu težine do 45kg
359,00
KM
B
BAŠTANSKI
SET
ET STO+2STOLICE
STO+
+2STOLICE
• Sto 60xH70cm metalni sa staklenom pločom
d
debljine 5mm • Stolica 52x64x92cm
UŠTEDA 40 KM
TRAMPOLINA
NA
+MREŽA SET
T
•Dimenzije
305x240cm
o 100
0kg
g
• Nosivost do
100kg
• Konstrukcijaa od
elikka
pocinčanog ččelika
rijal
• Ostali materijal
olieste
ol
er,
polietilen,poliester,
na
pvc,eva-pjena
Maxi combi tablete su
sporotopeüe depo tablete sa
KREVET
SKLOPIVI
KM
•Dimenzije 80x190cm
94,95 KM • Okvir kreveta okrugla cijev Ø 25x1,1mm
UŠTEDA11% • Četiri točka na redišnjim nogama
• Podloga drvene letvice
• Madrac spužva debljine cm
• Platno netkani tekstil različitih dezena
109,00
KM
KM
pH minus je lako topivo,
kiselo reagujuüe sredstvo i
koristi se za snižavanje pH
vrijednosti. Posle obilnijih
padavina obavezno se kontroliše i snižava pH vrijednost. Kod zatvorenih bazena, naroþito gde su ugraÿeni
dehumiditatori i u sluþaju
kondicioniranja vode sa
Nature2 ureÿajem, vodi se
raþuna da pH uvek bude u
granicama. Dozira se rastopljen, direktno u vodu.
UŠTEDA11%
STOLICA PODESIVA SA JAST.-METALNA
• Metalna konstrukcija • Platneno sjedište i naslon sa
jastukom na gornjem djelu naslona • Plava i zelena
84,95
00
398,99
STO INOX-ALUMINIJ
Ø 60CM
KM
• Inox ploča
69,95 KM • Aluminijske noge i
UŠTEDA21% konstrukcija
• Ø 60cm
54,95
79,90
149,90 KM
UŠTEDA 14 %
899,00
STOLICA FLORIDA
• Metalna konstrukcija
34,95 KM • Sjedište i naslon od
UŠTEDA15% pletenog ratana
KM
STO PVC BAŠTANSKI
• Fleksibilna plastika
KM
• 138X85cm
KM
44,95
• Bijeli, plavi,
A
UŠTEDA11% zeleni, bordo IDEA
59,90 KM
KM
29,90
95
UŠTEDA17%
419,00
7
209,00
KM
S BAŠTANSKI
SET
S KVADRATNI
STO
+ STOLICE
+4
l
l č
d
5
• Metalni sto sa staklenom
pločom
d-5mm
8
80x80xh70cm
• Metalna stolica sa podmetačima
• 57x43x89cm
produženim baktericidnim I
algacidnim dejstvom. Pored
hlora i algacida sadrži još i
Àokulant (sredstvo protiv
mlijeþnog zamuüenja). Dozira se preko plovnog dozatora ili preko poluautomatskog dozatora. Plovni dozator, predviÿen je za maxi
combi tablete, plovi po površini vode. Poluautomatski
i automatski dozator za hemikalije, služi za doziranje
svih potrebnih sredstava za
kondicioniranje vode i obezbjeÿuje ujednaþeni nivo
hemikalija u bazenu.
249,00
KM
298,99 KM
UŠTEDA 50 KM
TENDA STEEL II •Visina 2,5/m
• Metalna konstrukcija • Dimenzije:3x3m
649,00
KM
699,00 KM
UŠTEDA 50 KM
RATAN NAMJEŠTAJ KOMPLET
•Dvosjed i dvije fotelje • Jastuci debljine 8cm
• Sto sa staklom debljine 5mm • Crni
• MARKETI:Gradišk,Laktaši,Dubica
8
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
89,95
39,90
44,95
136,95 KM
46,89 KM
65,90 KM
UŠTEDA15%
UŠTEDA32%
KM
TRIMER ELEKTRIČNI
BG-ET 3725
• 230V/50Hz • Za košenje trave na teže
• Pristupačnim mjestima • 370W
• GARANCIJA 2 godine
MAKAZE ZA ŽIVICU AHS 45-16
• Za žive ograde • Dužina rezanja 420mm
• Razmak noževa 16mm • 390W
• GARANCIJA 2 godine
UŠTEDA47 KM
www.centrumtrade.com
KM
KM
89,00
TRIMER ELEKTRIČNI ART23
• Krug rezanja 23cm • Automatsko podešavanje niti
• Debljina silka 1,6mm • Dužina 8mm
• 280W • GARANCIJA 2 godine
319,00
KM
KM
99,89 KM
UŠTEDA11%
KOSILICA ELEKTRIČNA EM1000-1
• napon 230V/50Hz • širina košenja 30cm
nja
• 3 stepena podešavanja visine košenja
• 1000W • GARANCIJA 2 godine
TRIMER MOTORNI
BC1250
• Motor dvotaktni
• Vazdušno hlađenje
• Kardanski prenos
• 1,7KS
• GARANCIJA 2 godine
99,00
KM
Biljka-napast
109,00 KM
369,90
UŠTEDA10%
BORBA
PROTIV
AMBROZIJE
KM
KOSILICA ELEKTRIČNA 3210
• Radni zahvat 32cm
• 3 manuelna podešavanja visine košenja
• Sakupljač 28l • 1000W • GARANCIJA 1 godina
169,00
KM
239,00 KM
UŠTEDA 70 KM
KOSILICA ELEKTRIČNA ROTAK 32
a 32cm
anja
• Bosch motor powerdrive • Širina rezanja
m • Zaštita
š
• Podešavanje u tri nivoa od 20-60mm
motora
od preopterećenja • 1000W• GARANCIJA 2 godine
TRIMER MOTORNI
BC1900S
• Motor dvotaktni
• Vazdušno hlađenje
• Kardanski prenos
• 1,9KS
• Sa nožem,glavom na
silk i kružnom žagom
• GARANCIJA 2 godine
Ambrozija izaziva jake alergijske reakcije velikog broja stanovnika
A
dministrativna
služba Grada Banja Luka, poþela
je 13. jula sa radovima na
suzbijanju ambrozije. Prvi
ciklus košenja ove štetne
biljke obavlja se u naselju
Ada. Ova biljka je rasprostranjena na teritoriji cijelog grada, a najviše je ima
n zapuštenim parcelama
na
k
koje
se ne obraÿuju. Ambrozija se ne pojavljuje na
površinama koje se redovno kose. Sa akcijom suzbijanja se kreüe sredinom
jula, jer je veoma važno da
se to radi u pravo vrijeme.
T površine potrebno je još
Te
d puta kositi kako biljka
dva
ne bi uspjela da procvjeta.
Am
Ambrozija
je biljka koja
n može potpuno unise ne
štiti, ali se preduzimanjem
razni mjera može uspješraznih
no suz
suzbiti. Veliki problem,
b
kod borbe
protiv ove korovske biljke, predstavljaju
zapuštene privatne parcele
gdje Administrativna služba nema nadležnosti da
649,00
KM
199,00
749,00 KM
KM
UŠTEDA100 KM
229,89 KM
UŠTEDA 31 KM
KOSILICA ELEKTRIČNA RG-EM 1536HW
• napon 230V/50Hz • širina košenja 36cm
• 6 stepena podešavanja visine košenja od25-75mm
• 1500W • Sakupljač 40l • GARANCIJA 2 godine
MOTORNA KOSA
FS56
• Dvotaktni motor
• 0,75KW/1KS
• Dvokraki nož
• GARANCIJA 1 godina
289,00
KM
329,00 KM
949,00
UŠTEDA 40 KM
KM
KOSILCA MOTORNA 51
• Motor sonik 40 • Nož 51cm;bočno izbacivanje
• 3 maunelna podešavanja visine košenja
• 4KS • GARANCIJA 1+1 godina
1072,00 KM
UŠTEDA123 KM
269,00
KM
MOTORNA KOSA
FS120
• Dvotaktni motor
• 1,3KW/1,6KS
• Sa nožem
• GARANCIJA 1 godina
299,89 KM
KM
UŠTEDA 31
KOSILICA MOTORNA RPM 40P
• motor 1-cilindrični 4-taktni
• širina košenja 40cm • čelično kućište
• 3 stepena visine košenja • 2,6KW/3,5KS
KS
KS
• GARANCIJA 2 godine
359,00
KM
399,00
KM
UŠTEDA 40 KMM
KOSILICA
OLD
MOTORNA GOLD
LINE 40PB
• Motor briggs&straton serije 400
• Čelično kućište • Širina košenja 40cm
• 6 nivoa podešavanja visine • 4ks
• GARANCIJA 1+1 godina
479,00
KM
K
M
569,00
M
KM
0 KMM
UŠTEDA 90
K
KOSILICA
A
M
MOTORNA 46SPS
• Radni zahvat 46cm
• 5 centralnih podešavanja
visine košenja • 4ks
• Sakupljač 46l
• Garancija 1+1 godina
439,00
KM
499,89 KM
preduzima mjere suzbijanja. Komunalna policija i
Poljoprivredna inspekcija
redovno vrše kontrole parcela i opominju vlasnike da
su dužni da ih održavaju,
odnosno da uklanjaju ambroziju i time daju doprinos
u borbi protiv ambrozije. Iz
komunalne policije apeluju
na graÿane da takoÿe daju
svoj doprinos borbi protiv
ove pošasti. Inaþe, ureÿaj
za mjerenje koncentracije
polena ambrozije nalazi se
na Poljoprivrednom institutu i svakodnevno dostavlja podatke o koncentraciji
polena. Te informacije se
objavljuju na sajtu Grada i
u sredstvima javnog informisanja.
O AMBROZIJI
Ambrozija je intenzivna korovska vrsta, koja
je rasprostranjena u cijelom svijetu, a posljednjih
šest decenija i na ovim
499,00
KM
589,00
00 KKMM
00
prostorima.
Porijeklom
je iz Sjeverne Amerike, i
predstavlja veliki problem
za stanovništvo izazivajuüi svojim polenom jake
alergijske reakcije i druge
zdravstvene komplikacije.
Ambrozija je jednogodišnja korovska vrsta, a kod
nas se primjenjuju uglavnom mehaniþke mjere (þupanje biljaka zajedno sa
korjenom i košenje) u cilju
suzbijanja i uništavanja.
Svoju veliku zastupljenost u znaþajnoj mjeri duguje osobinama svog sjemena. Velika brojnost proizvedenog sjemena po biljci
i dugovjeþnost sjemena u
zemljištu su dva znaþajna
oružja ambrozije u borbi za
prostor. Sjeme ambrozije
poþinje da klija u proljeüe.
Prvo košenje protiv ambrozije u našim uslovima
treba obaviti prije 20. jula,
prije cvjetanja i proizvodnje sjemena i tada ustvari
i zvaniþno poþinje akcija
uništavanja ambrozije.
799,00
KM
899,00 KM
UŠTEDA 61 KMM
U
UŠTEDA 90 KKMM
100KM
UŠTEDA
U
K
KOSILICA
M
MOTORNA
B
BG-PM 46 S
• motor 1-cilindrični 4-taktni
• samohodna
• širina košenja 46cm
• čelično kućište • 5 stepena
visine košenja • 2,7KW/3,75KS
• GARANCIJA 2 godine
KOSILICA
A
N
NA
MOTORNA
NE SP46O
GOLD LINE
• Motor MTD Thorx45
• Čelično kućište,samohodna
• Širina košenja 46cm • 6 nivoa
podešavanja visine • 4,5ks
• GARANCIJA 1+1 godina
KOSILICA
MOTORNA VRS56-22
• Motor briggs-straton
• Centralno podesavanje točkova
• Ležajevi u točkovima,nož 56cm
• Čelično kućište • 6,0KS
• GARANCIJA 2 godine
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
1,
VRŠIMO UGRADNJU OGRADNIH PANELA
19
Oprezno u
prirodi
9
KM
ŠPANER ZA ZATEZANJE
ŽICE
• Pocinčani čelik
• Za zatezanje žice
Goran Milj
G
Miljenović
ić | 066 004 804
Centrum i Milami
Žice i pletiva
1,30
KM
Izrađene od izuzetno jake žice
Vatru možete paliti samo na za to predviđenim mjestima,
a nakon roštiljanja obavezno provjeriti da li je vatra ugašena
O
puštanje u prirodi,
pravi je naþin kako
bi svakodnevne, poslovne, životne i druge brige
bacilli u zaborav i lijepo se
proveli u prirodi.
Najþešüe u prirodnom okruženju organizuje se i priprema
roštilj, þija je jednostava de¿nicija - meso. Ako roštilj peþete u prirodi preporuþujemo da
meso pripremite kuüi gdje sve
što vam je potrebno imate na
dohvat ruke, a da ga na izletu
samo peþete.
KOTLIû
Kotliü je nabolje pripremati od više vrsta mesa, a može
se nazivati juneüi, pileüi, riblji. Trebalo bi da je vrlo pikantan i zaþinjen, a može da
se služi sa rezancima, sezonskom salatom i lepinjama ili
hlebom. Sem dobrog društva
439,
i dobre hrane uz po koje piüe,
evo još nekih savjeta šta sve
treba da ponesete od pribora i
alata. Potreban vam je: pribor
za jelo, stonjak, plastiþni tanjiri, þaše i þinijice, pribor za
roštilj (rešetka, viljuška, veüa
šerpa...), otvaraþ, üebad, šibice, voda... Ako ostajete duže
potreban vam je i šator, vreüe za spavanje, baterija, ako
imate i plinski rešo. Potrebna
vam je i mala sjekirica ili testera za pronalazak granja za
vatru. Pored svega najvažnija
stvar koju trebate uraditi je
da vodite raþuna gdje üete
paliti vatru.
VATRA U PRIRODI
Vatra u prirodi zna biti vrlo
opasna, i na mnogim mjestima je zabranjeno paliti vatru!
Zato, ako veü palite vatru,
treba da to radite oprezno i da
prije svega pripremite mjesto
00
499,89 KM
51 KM
UŠTEDA
A 51
KOSILICA
CA
RNA
MOTORNA
BG-PM 51 SD
• Motor 1-cilindrični 4-taktni
• Širina košenja 51cm
• 2,5KW/3,4KS • Bez sakupljača
• GARANCIJA 2 godine
Budite apsolutno sigurni
da žar nije ostao i da se ništa
ne dimi, tek tada možete otiüi
sa tog mjesta!!!
NAGRADNA
PITALICA
479,00 KMM
Ove vrijednosti premašuju one propisane propisane standardom DIN
17100, što ih þini pogodnim za upotrebu i u zahtjevnijim zadacima, dakle i onda kada standardne
pletene ograde ne ispunjavaju vaše potrebe. Osim
sa stanovišta zatezne þvrstoüe, proizvodi “Milami”
IZDRŽLJIVOST
Ali ukoliko vam je potrebna vrhunski izdržljiva
pletena ograda, þiji rok
trajanja vam neüe zadavati
brigu, onda je vrijeme da
odaberete najviši kvalitet.
Vrijeme je da odaberete
ami” pletene ograde!
“Milami”
90
Kako se zove
standard zateznu
čvrstoću žice?
Odgovore slati na:
[email protected]
U ovom broju darujemo:
FLAMESTICK
KM
ŽICA PLASTIFICIRANA
• Žica pocinkovano i plastificirano
• Dimenzija: 2,3mm, bunt 100 m • Boja zelena
53,50
KM
ŽICA BODLJIKAVA
0m
• Pocinkovana • Žica 2mm • Bunt 250m
59,99
KM
PANEL OGRADNI
• Pocinkovan i plastificiran • Žica 5mm, otvor okca
50x200mm • Ojačanja 2 • Visina:1200mm, dužina
2500mm • Boja:Zelena-Ral 6005 • Garancija 10 godina
KM
KULTIVATOR
VTB-900 ECO
• Motor briggs&Stratton intek 800 serija
• Broj brzina 1+1
• Standardna širina motičica 900mm
• Zapremina rez. za gorivo 2,5l • GARANCIJA 2 godine
• Market:Gradiška,Laktaši,Stačevica, Dubica
KM
su posebni i kad je rijeþ o
zaštiti od uticaja korozije.
Bilo da je rijeþ o pocinþanim ili plasti¿ciranim proizvodima, oba vida zaštite
osiguravaju nadprosjeþnu
trajnost vaše ograde. U
mnogim situacijama odabir proizvoda je diktiran
cijenom, odnosno željom
za uštedom.
VRIJEDNOSTI
? 18,
1149,00 KM
429,00
P
ocinþana žica ima
zateznu þvrstoüu od
Rm = 700 N/mm2
do Rm = 930 N/mm2, dok
plasti¿cirana žica ima zateznu þvrstoüu od Rm =
750 N/mm2 do Rm = 1275
N/mm2.
KM
MREŽA ZA
ANJE •EU
ZASJENJIVANJE
• Vrsta materijala: PVC
mreža zelene boje
• Koristi se zasjenjivanje
parkinga,terasa
• Gustoća mreže: 80
grama po m2
• Dimenzija: 2.2X100M
UŠTEDA 250KM
MOTORNA KOPAČICA
Č A
BG-MT 3336
/4
4,,5
5 KS
• Snaga motora 3,3kw/4,5
• Radna širina 36cm
• GARANCIJA 2 godinee
399,89
9,,89
9
89 KKMM
Nikada vatru nemojte paliti usred šume, jer se vrlo lako
zapali stablo ili krošnja.
Ako odlazimo ili ako nam
vatra više nije potrebna obavezno je treba temeljno ugasiti: rasturite žar, grane, panjeve…, dobro polijte mjesto
vodom, pospite pijeskom ili
zemljom ili jednostavno ga
zatrpajte.
899,
UŠTEDA 61 KM
KM
Nikada se nemojte udaljavati od vatre i ostavljati je da
gori bez nadzora.
Obavezno pored vatre
imajte posudu sa vodom.
4,50
00
KM
349,00
na kome planirate da je zapalite. Dakle, kada zapalite
vatru nekoliko stvari uvijek
imajte na umu:
ŠPANER ZA ZATEZANJE
ŽICE PVC
• Pocinčani čelik
plastificiran
• Namjena za zatezanje
PVC žice • Boja zelena
449,0000
KM
499,01
01 KMM
UŠTEDA 50 KM
U
UŠTEDA 50
KM
M
K
KOSILICA
MOTORN
MOTORNA
NA
N
A
G
GOLD LINE 46B
• Motor briggs&straton serije 400
• Čelično kućište
• Širina košenja 46cm
• 6 nivoa podešavanja visine
• 4ks • GARANCIJA 1+1 godina
KOSILICA MOTORNA VS 53
• Motor briggs-straton
• Čelično kućište
• Bez sakupljača
• 3,5ks
• GARANCIJA 2 godine
39,90
KM
• Visina
1000mm
• Visina
1
1200mm
48,89
KM
PLETIVO UNIVERZAL
• Pocinkovano • Žica 1,8mm,
m bunt
mm
nt 25m
nt
m • Otvor okca 70x70mm
749,0000
K
KM
849,00
0 KM
749,00
KM
849,00 KM
00 KM
UŠTEDA100
100KM
UŠTEDA
U
MOTORNA KOSILICA YM BT24
• Motor briggs-straton
• Centralno podešavanje točkova
• Funkcija usitnjavanja trave
• Sa sakupljačem
• Garancija 1+1 godina
KOSILICA MOTORNA
ORNA VRS51
• Motor briggs-straton
• Centralno podesavanje točkova
• Ležajevi u točkovima
• Čelično kućište
• 6,0KS • GARANCIJA 2 godine
10
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
NAGRADNA
?
PITALICA
Koja poslastica iz rubrike
URADI SAM je slađa 1 ili 2?
179,90
NE
OGRANIČE
KOLIČINE
KM
KM
UŠTEDA 20
KM
NE
OGRANIČE
E
IN
IČ
L
O
K
00
0
KM
M
298,00 KM
UŠTEDA 44
16,90
NOŽ PROFESSIONAL
•15 cm
• Proizvođač: Tramontina
27,20
KM
SJECKALICA
SA POSUDOM
•Proizvođač:Kaiserhoff
KM
MOTORNA LANČANA
ČANA PILA
• Snaga 1,2kW/1,6KS • Zapremina 37,2 ccm
zerv.
• Zapremina uljnog rezerv.210ml • Zapremina rezerv.
goriva 310ml
ilice 35cm • Garancija 2 godine
• Dužina vodilice
34,90
KAKO RADE PRAVI MAJSTORI
KM
Prepečenica je
dvostruko destilirana
rakija, gdje jačina
alkohola nekada
prelazi i 60 stepeni.
Brlja je popularni
naziv za jeftinu
rakiju koja je
izrazito lošeg
kvaliteta.
Kolač
od
jabuka
1
Dno pravougaone tepsije obložimo petit keksom. Na keks nanesemo ¿l i izravnamo površinu.
U šerpu koju smo prethodno stavili na šporet sipamo 400 ml mlijeka i dodamo dvije kašike
šeüera. U preostalih 100 ml mlijeka dodamo prašak za puding i promiješamo. U provrelo
mlijeko sipamo razmekšali puding i miješamo dok puding ne dobije potrebnu gustinu. Nanesemo puding na ¿l i ostavimo da se ohladi. Mikserom izmutimo 200 ml mlijeka i dvije vreüice
praška za šlag. Kolac sijeþemo na parþad i svako parce ukrasimo šlagom.
2
Turšija
od
lubenica
KM
1099,000
MOTORNA LANČANA
NČANA PILA PS 6400
e.50 cm
• Dužina vodilice.50
NE
OGRANIČE
orivo:0,75 l
• Rezervoar za gorivo:0,75
E
IN
IČ
KOL
48K
• Snaga 3,5 kW/4,8
KS
• Težina.6,3 kg • Garancija 1 godina
S • A •M •
Sastojci: 250 g petit keksa, 150 g mljevenog keksa, 3 jabuke, 3 banane, 150g mljevenih oraha,
1 kašika ruma, 100 gr šeüera, kesica praška za puding, 700 ml mlijeka, 2 vreüice praška za šlag.
KM
349,90
389,90 KM
•
Priprema: Jabuke oljuštimo, krupno izrendamo i stavimo u veüi sud.
Dodamo krupno izrendane banane, mljevene orahe, mljeveni keks, zatim 100 gr šeüera, rum i
miješamo dok se sastojci ne sjedine.
KM
KM
ELEKTRIČNA LANČANA PILA
• Snaga:1800 W • Dužina vodilice 40 cm
• Automatsko namještanje lanca
• Težina 4,1 kg • Garancija 2 godine
UŠTEDA 40
U •R •A• D •I•
KM
ŠKAF OVALNI 25L
•Proizvođač: Drina plastika
• Dostupan u više boja
MOTORNA LANČANA PILA
• Snaga 1,2kW/1,6KS • Zapremina 37,2 ccm
• Zapremina uljnog rezerv.210ml • Zapremina rezerv.
goriva 310ml • Dužina vodilice 35cm • Garancija 2 god
OŠTRAČ LANACA ZA PILU
• Napon: 230 V ~ 50 Hz
• Brusna ploča prečnik (unutarnji):23 mm
• Brusna ploča prečnik (vanjski):108 mm
• Težina:2.2 kg • Garancija 2 godine
6,95
NE
OGRANIČE
E
IN
IČ
KOL
KM
KM
254,
•
KM
OŠTRAČ NOŽEVA
•Proizvođač: SEVILJA,BiH
199,90
255,00
UŠTEDA10 %
KM
ELEKTRIČNA LANČANA PILA RG-EC 2240
• Snaga:2200 W • Dužina mača:40cm • Težina:4.8 kg
• Garantni rok: 2 godine
UŠTEDA 55
9,10
KM
77,00 KM
Odgovore slati na: [email protected]
U ovom broju darujemo: FLAMESTICK
www.centrumtrade.com
199,90
69,
NE
OGRANIČE
E
KOLIČIN
00
SJEKAČ MULTISET
• Sa nastavcima i
posudama
Priprema: Potrebno je lubenicu prvo dobro oprati. Potom bi je trebalo isjeüi poprijeþno na željenu debljinu, a zatim isjeüi i na parþiüe. Parþiüe tako isjeþene, poredajte u
staklenu teglu dok se tegla ne napuni. Nalijte u teglu hladnu prokuvanu vodu. Nakon
toga izlijte vodu u drugu posudu, ali tako da sluþajno ne ispadne koji komadiü lubenice. Tada izmjerite koliko taþno ima vode na svaki litar potom dodajte jednu kafenu
kašiþicu krupnije morske soli i promiješajte vodu da se sol istopi. Poslije toga slanu
prokuvanu vodu vratite u teglu. Ostavite teglu na sobnoj temperaturi u ostavu i saþekajte da se lubenica ukiseli.
Sastojci: nekoliko nezrelih lubenica, krupna morska so, prokuhana voda.
969,000
KM
999,00 KMM
849,00
UŠTEDA 30
KM
KM
CJEPAČ
DRVA LS 6T
(6 tona)
,0kW
• Snaga 3,0kW
• Snaga cepanja
epanja
6t
• Max. prečnik
debla 400 mm
• Garantni rok 2 godine
CJEPAČ
DRVA LS 8T
(8 tona)
• Snaga 3 kW
W trofaznii
motor
• Sila cijepanja 8 t
• Težina 125 kg
• Garantni rok
2 godine
1298,00
KM
CJEPA DRVA 10
CJEPAČ
0T
• Snaga:
3,4 kW
S
trofazni motor
0t
• Sila cijepanja: 10
• Težina: 160 kg
• Garantni rok: 2 godine
11
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
Sajam šljivovice u Šljivovici
PORUČITE VEĆ SADA PELET ZA ZIMU,
Vesela mašina
I OSTVARITE NEVJEROVATAN POPUST!
narudžbu možete
izvršiti u svim
Domaća rakija koja se peče u našim krajevima već
odavno je postala prepoznatljiv brend u svijetu
0,20
marketima
7,95
KM
KM
POKLOPAC ZA TEGLE
•Od 750 ml
KANISTER ZA VODU
•Proizvođač:MOBIL PLASTIC
• Pvc • 15 l • Boja:bijela
0,35
KM
49,95
19,95
POKLOPAC ZA TEGLE
• Od 2500 ml
KM
KM
• 54
5 l
• 10 l
0,
35
PLETARA
m
• Staklena posuda sa pvc čepom
• Pvc obloga sa ručkama
KM
TEGLA STAKLENA
• Zapremina: 370 ml
K
RECEPTURA
OSNOVA BRENDA
Mnogi su, s raznih strana,
došli na „Rakijadu” da probaju najbolje rakije kakvim
se selo Šljivovica i cijeli
zlatiborski kraj vijekovima
diþe. Ovdašnja receptura
iz 1868. osnova je moderne
osvojio je Miladin Bondžuliü
iz Šljivovice, ispred Andrije Koriüanca iz Obrenovca
KM
i Rada Tomonjiüa, takoÿe
iz Šljivovice. Još dve velike TEGLA
zlatne medalje dodjeljene su STAKLENA
5l
Dobrisavu Janjiüu iz Tripko- • Zapremina: 2,5
ve i Aleksandru Zorziüu iz
Šljivovice.
1,40
BURE ZA ZIMNICU • Proizvođač:PLASTIKA AD
• Pvc • Sa poklopcom na navoj • Boja:bijela
59,95
0,80
KM
KM
Izbor najboljih proizvoÿaþa bio je najteži posao za žiri.
Na manifestaciji se našlo 70ak prepeþenica “veselih majstora” iz zlatiborskog, þaþanskog i valjevskog kraja.
ýitav dan þlanovi žirija vršili
su degustaciju rakija, i sve su
to izdržali na nogamana, a
potom i izabrali pobjednike.
NAGRADE
Podjeljeno je pet velikih
zlatnih medalja. Prvo mesto
• 120 l
• 60 l
TEGLA STAKLENA
• Zapremina: 720 ml
zaštite brenda „srpska šljivovica”. Posjetioci su došli da
vide kako se nekad ona pekla, prisustvuju nadmetanju
zlatiborskih zdraviþara i þauša, pogledaju izložbe seoskih
majstora, rukotvorina, i degustiraju kvalitetnu domaüu
zdravu hranu.
KM
KM
KM
akva apoteka, od
rakije nema boljeg
lijeka, i za dušu i
za gušu...”, nazdravljalo
se na prvomajskom okupljanju domaüoj muþenici,
na petom Sajmu domaüih
rakija u zlatiborskom selu
Šljivovici. Gdje bi šljivovica bila zanimljiva nego
u istoimenom selu.„Rakijada” baš na “Praznik
rada”, jedan je od slogana
ove fešte.
39,95
19,95
0,50
LAMPEK
ýUýAVAC
Posebnu pažnju okupljenih izazvao je neobiþan
kazan „lampek þuþavac”,
potpaljen posebno za ovu
priliku, u kome je ovdašnji
proizvoÿaþ Milomir Milojeviü Gero, na davnašnji naþin
pekao domaüu „maksuziju”.
Lula ovog kazana stara je
100 godina, tabarka 60, ozidan je ciglom i glinom, s drvenim kapkom.
BOCA STAKLENA
• ZELENA
• Zapremina: 1l
KACA ZA VOĆE
•Proizvođač:MOBIL PLASTIC
• Crna • 500 l
0,99
KM
44,95
CELOFAN ZA
DOMAĆINSTVO
• U setu sa gumicama i
naljepnicama
99,95
KM
KM
54,95 KM
119,95 KM
UŠTEDA18%
UŠTEDA17%
• 30 l
2,20
• 100 l
KM
BURE ZA VINO I RAKIJU •Proizvođač:ROTO
• Parafinisani polietilen • Lako za transport • Sa slavinom
• Jednak kvalitet zrenja vina kao u drvenom buretu
RUKAVICA
ICA
DOMAĆICA PLAVA
•Materijal:prirodna guma
• Podloga:pahuljasti pamuk
KM
• Vanjska završna
obrada:prijanjajuća
ŠERPA KLASIK SA POKLOPCEM
•Proizvođač: Metalac G.Milanovac
• Zapremina: 15 L
44,69
299,00
KM
• Zapremina 100l
369,90 459,90
KM
• Zapremina 180l
499,00
• Zapremina 100l
0l
• Zapremina 200l
POSUDA ZA VINO
O
• INOX lim
• Garancija 10 godine
KM
SOKOVNIK INOX
•Zapremina 8 l
KM
KM
• Zapremina 300l
559,90 143,79
699,90
JESTE LI ZNALI
KM
KM
• Zapremina 300l
POSUDA
ZA RAKIJU
• INOX lim
G
ij 10 godine
di
• Zapremina 100ll • Garancija
?
Izvjesni Bojan Krpić, iz sela Stubl, je na danima
šljive održanim u Blacu, osvojio je prvu
nagradu jer je bio “najpijaniji” sa 3,9 promila
alkohola u krvi. Prva nagrada je bila 100 evra.
12
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
2,30
Navodnjavanje postalo neophodan uslov za
povećanje proizodnje hrane
KM
www.centrumtrade.com
www
centrumtrade com
•
U •R •A• D •I•
•
S • A •M •
KAKO RADE
PRAVI MAJSTORI
Postavljanje
odvodne cijevi i
rešetke u kanal
I
Odredite gdje üete
postaviti cijev kojom
üe oborinska voda otiüi
u kanalizacionu mrežu.
Iskopajte kanal, tako da
nagib u kanalu bude prema strani na koju üe se
postaviti cijevi da bi voda
nesmetano išla. Nagib ne
treba da bude ni pretjerano veliki jer üe voda u
tom sluþaju prije zaþepiti
odvodnu cijev i sav posao je uzaludan. Dovoljan je nagib cijevi od tri
do pet posto.
II
Postavite cijevi i spojite sa odvodom u
kanalizacionu mrežu. Na
cijev bi trebalo postaviti
taložnik, da se ne bi osjeüao neprijatan miris iz
kanalizacione mreže.
III
U dijelu gdje smo
iskopali kanal za
rešetku treba od betonskog materijala formirati
kalup u koji üe se postaviti gotova rešetka, s tim
da se ponovo treba voditi raþuna o nagibu. U
današnje vrijeme veüina
rešetki ima uz sebe gotov
i taj kanal, pa je na vama
da samo iskopate zemlju
i na pravi naþin, prateüi
nagib, postavite gotove
elemente. Postavite gornji dio, tj rešetku koja üe
izgledati esteski lijepo, a
u svakom sluþaju imaüe i
izuzetnu funkciju.
PRIKLJUČAK ZA SLAVINU
• pvc • Dihtung silikonski
• Za crijevo 1/2” • Unutrašnji
navoj 3/4” • Boja crna
• Blister pakovanje
3,00
KM
REPARATOR ZA CRIJEVO
EVO
• pvc • Dihtung silikonski
• Za crijevo 1/2” • Boja crna
• Unutrašnji navoj 3/4”
• Blister pakovanje
3,50
KM
REPARATOR - SPOJNICA
CA
• PVC • Dihtung silikonski
• Za crijevo 1/2” • Boja crna
• Blister pakovanje
4,60
KM
MLAZNICA ZA ZALIVANJE
• pvc • Dihtung silikonski
• Za crijevo 1/2” • Boja crna
• Blister pakovanje
IV
U vodi je spas ?
Z
a svaku proizvodnu površinu se
može primijeniti
neki od sistema navodnjavanja. ýovjek može da izdrži
bez hrane, preko 40, ali bez
vode svega nekoliko dana.
Koliko je god ljudskom
organizmu potrebna voda,
tako je i biljkama ova dragocjena teþnost neophodna
da se ne bi osušile potpuno. Vreli ljetni dani donose
visoke temperature i biljke
mogu lako da se sasvim
osuše, tada nema ploda i
sav rad, trud i novac koji je
dat, postaje uzaludan. Jedini
naþin da biljka preživi i da
plod bude na njoj je da se
biljka zalije vodom.
Koliki je znaþaj navodnjavanja najbolje svjedoþi
podatak koji je objavilo ministarstvo poljoprivrede Srbije u kome navode da üe se
u naredne þetiri godine uložiti oko pet milijardi evra u
sisteme navodnjavanja. Tim
ulaganjem bi se postigao cilj
da bi u istom periodu trebalo
da bude navodnjavano oko
1,1 milion hektara poljoprivrednog zemljišta.
PRIMJENA
Kada u zemljištu ima
dovoljno vlage, biljka je u
moguünosti da usvaja hranjive materije iz zemlje i
tako ostvaruje svoj potpun
potencijal. Obezbjeÿivanje
dovoljnih hranljivih materija se najbolje postiže fertirigacijom, tj. dodavanjem
vodotopivih ÿubriva kroz
sistem za navodnjavanje.
Osim u vrijeme velikih
vruüina, sistem navodnjavanja koristan je i u jesenjim
danima. Naime, pravilnim
odabirom
rasprskivaþa,
može se dizajnirati sistem za
navodnjavanje koji ce služiti i za zaštitu od mraza.
Najviša zabilježena
temperature
izmjerena je
u El Aziziju u
Libiji u najvećoj
pustinji na svijetu
Sahari. Iznosila
je 57,8 stepeni po
celzijusovoj skali
i izmjerena je 13.
Septembra 1922.
godine.
9,30
KM
PIŠTOLJ ZA ZALIVANJE
V
VANJE
• pvc • Dihtung silikonski
konski
• Za crijevo 1/2”
• Model “ERGO” • Boja crna
• Blister pakovanje
Britanski naučnici
su ustanovili da
se ispod “crnog”
kontinenta nalaze
količine vode,
dovoljne za spas
300 miliona ljudi,
koji žive u Africi,
jer bi se sistemom
navodnjavanja
proizvela velika
količina hrane.
10,90
KM
SET ZA ZALIVANJE
ALIVANJE
• PVC • Dihtung silikonski
• Za crijevo 1/2”
• Set četiri dijela • Boja crna
• Blister pakovanje
13,57
KM
PIŠTOLJ ZA ZALIVANJE
V
VANJE
konski
• pvc • Dihtung silikonski
• Za crijevo 1/2” • Model
“ERGO””
d l“ERGO”
• Boja crna • Blister pakovanje
2,
80
KM
27,999
KM
MOTALICA ZA CRIJEVO
• Materijal pvc- aluminij
• Mobilna na točkovima
• Max. namotaj 60 m crijeva
0,80
0,99
1,30
KM
Nakon postavljenih rešetki mora
se voditi raþuna o tome
da li se ona pravilno
otvara. Prije su se na ta
mjesta ugraÿivale rešetke
u beton, tako da se nije
mogao þistiti kanal kada
se napuni lišüa i drugog
smeüa. Danas to nije sluþaj jer rešetke se mogu
podiüi i s vremena na vrijeme oþistiti.
JESTE LI
ZNALI
• Ø 20mm
BAŠTANSKO CRIJEVO
• Prva klasa • Do 10 bara
• Crijevo 5-to slojno •
Silikonski plašt
• Boja siva • Dimenzija 1/2”
• 50 m • Jedinica u prodaji 1m
19,
36,09
90
KM
• 15 m
KM
• 30 m
BAŠTANSKO
AŠTANSKO CRIJEVO
• Prva klasa • Crijevo tri sloja
• Pritisak do 7 bara • Boja
narandžasta
26,90
KM
KM
• Ø 25mm
KM
• Ø 32mm
ALKATEN CRIJEVO
•Proizvođač ALPROO ATT
• Max pritisak 10 bara
• Boja crna
USISNO CRIJEVO 4M
• Vrsta pvc crijevo
• Mjera 4 metra
• Dimenzija 4 metra
• Boja crna boja
39,90
KM
BAŠTANSKO
Š
S OC
CRIJEVO
O
• Prva klasa
• Crijevo tri sloja
• Pritisak do 7 bara
• Dužina 30 m
• Boja žuta
39,90
KM
PREDFILTER ZA
VODU VF 12/1
• Vrsta materijala PVC
• Mjera kom
Od ukupno 21.
zemlje Evropske
unije, samo je njih
šest izjavilo da
nema problem sa
pitkom vodom,
nakon provedene
studije na tu
temu.
49,90
KM
PREDFILTER ZA
VODU VF 25/1
• Vrsta materijala PVC
• Mjera kom
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
O
ZANIMLJIV
13
O
ZANIMLJIV
i sin je najstarij
u Jiang Ya dnjavanje, koji
vo
stem za na branu. Izgraÿen
u sebi ima zi se u provinla
godine i na j sistem sadrži
1.
25
je
Kini. Ova
u
ui
nh
A
ji
ro koje ima
ci
eštaþko jeze
ogromno vj 0 kilometara, a koristi se
i
obim oko 10 šoj okolini najpoznatij
i danas. U najveüima u Evropi je ka
ti
je i medju naisa-Dunav koji se koris
nal Dunav-T vanje u Vojvodini.
za navodnja
D
3,19
KM
POLUSPOJNICA
• Materijal mesing
• Vanjski navoj 1/2”
• Za cijev Ø 20 mm
4,69
KM
POLUSPOJNICA
• Materijal mesing
• Vanjski navoj 3/4”
• Za cijev Ø 25 mm
7,61
KM
Različiti sistemi
navodnjavanja
N
avodnjavanje kap
po kap predstavlja
ravnomjerno i sporo, navodnjavanje biljaka.
Štedi vaše vrijeme i vaš novac, lako se namješta i svakoj od biljaka daje potrebnu
koliþinu vode.
Navodnjavanje kap po kap
ima mnogo prednosti:
-Voda ide gdje je i potrebna
Jedna od najvecih prednosti ovog tipa navodnjavanja
je dodavanje vode direktno
na korijen biljke. Trake se
postavljaju tako da stoje neposredno pored biljaka, tako
da voda odlazi direktno na
korijen biljke.
-Ušteda vode
E¿kasno
iskorišüavanje
vode. Samim tim što se navodnjava samo zona korijenovog sistema, ne kvase
se staze i ne zalijevaju se
dijelovi na kojima nema biljaka, a samim tim smanjuje
se i koliþina vode za koja se
koristi za zalijevanje.
POLUSPOJNICA
• Materijal mesing
• Vanjski navoj 1”
• za cijev Ø 32 mm
5,19
KM
-Laka instalacija
navodnjavanja na osnovu Kada se jednom postavi, siSistem kap po kap je relativ- koga se vrsi odabir traka za stem kap po kap ne zahtijeno jeftin sistem za zalijeva- navodnjavanje.
va neko održavanje. Sve što
nje i lako se postavlja.
-Pogodan za fertirigaciju
je potrebno je pravilno odre-Ravnomjerno i precizno Sistem kap po kap je idealan diti režim navodnjavanja i
zalijevanje
za prihranu biljaka vodoto- napuniti sistem vodom.
Nema stresa za biljke usled pivim djubrivima, zato što
naglih promjena režima
RASPRŠIVAýI
vlage
Navodnjavanje rasprŠTA DOBIJAMO
-Smanjena pojava košivaþima predstavlja
NAVODNJAVANJEM :
rova
zalijevanje koje opoPOSTIZANJE
MAKSIMALNIH
Zbog navodnjavanja
naša kišu. Voda se
PRINOSA
iskljuþivo u zoni koriprenosi kroz cijevi i
MOGUĆNOST PRIHRANE
jenovog sistema, smaide dalje kroz raspšinjena je pojava korova
BOLJI KVALITET
vaþ koji je raspršuje
jer nema bespotrebnog
na kapljice. Može
MIKROKLIMATSKA
vlaženja okolne povrpokrivati manju ili
REGULACIJA
šine.
veüu površinu, a kaPOBOLJŠANJE FIZIČKO-Široka primjena
pljice mogu biti kruHEMIJSKIH
SVOJSTAVA
Za razliþite kon¿gupne ili veoma ¿ne u
ESTETSKI IZGLED ZASIJANE zavisnosti od uslova
racije terena i razliþite
tipove zemljista. U traPOVRŠINE
proizvodnje i potreba
kama se nalaze emiteri
biljaka. Postoje raskoji propuštaju razlipršivaþi koji maksiþitu koliþinu vode (od 2-12 se na taj naþin vrši doziranje malno štede vodu, veoma su
litara po metru). Na osnovu i aplikacija hrane direktno u visokog kvalieteta i izdržljikarakteristika terena, vode zonu korijena biljke.
vosti. Takoÿe veoma se lako
i potreba biljaka za vodom, -Ne zahtijeva posebno odr- montiraju.
odredjuje se pravilan režim žavanje
69,900
M
KM
PUMPA ZA
PRLJAVU VODU
• Snaga 350 W
• Max kapacitet 7000 l/h
• Max dostavma visina 5 m
• Max dubina 5 m
• Max veličina nečistoće 30 mm
• Garancija 2 godine
• Dužina kabla 10 m
89,90
KM
PUMPA ZA
PRLJAVU VODU
• Snaga 750 W
• Max kapacitet 15.000 l/h
• Max visina dostave 8 m
• Max.usisna dubina 8 m
• Max veličina nečistoće 35 mm
• Garancija 2 godine
• Minimalni nivo usisavanja 40mm
199,90
KM
HIDROPAK BG-WW 636
• Snaga 600 W • Kapacitet 3600 l/h
• Visina dostave 40 m • Max
pritisak 4 bara • Usisna visina 8 m •
Zapremina rezervoara 20 lit.
• Garancija 2 godine
Prednosti
navodnjavanja
raspršivaþima:
-Karakteristike reljefa nisu
od velikog znaþaja jer se
raspršivaþi mogu montirati
na razliþitim kon¿guracijama tla
-Dobra mobilnost sistema, tj
premještanje sa jednog mjesta na drugo
-Uticaj na mikroklimu tako
što ¿ne kapi rashlaÿuju prostor oko biljaka
-Moguünost zaštite od mraza zato što raspršivaþima se
oko biljaka stvara ledeni sloj
ispod koga prolazi voda,
tako da biljka zahvaljujuüi
vodi koja teþe ispod ledenog
sloja ne može da smrzne.
MIKRORASPRIVAýI
Mikroraspršivaþi su mali
kao što im i samo ime kaže,
izradjeni su od plastike i
postavljaju se veoma lako,
ubušivanjem u podlogu.
Koriste se za navodnjavanje
249,90
KM
HIDROPAK BG-WW 1038 N
• Snaga 1000 W • Kapacitet 3800 l/h
• Visina dostave 43 m • Max
pritisak 4,3 bara • Usisna visina 8
m • Zapremina rezervoara 20 lit.
• Garancija 2 godine
SPOJNICA
• Materijal mesing
• Za cijev 20 mm
7,94
KM
SPOJNICA
• Materijal mesing
• Za cijev 25 mm
12,91
KM
SPOJNICA
• Materijal mesing
• Za cijev 32 mm
biljaka vještaþkom kišom i
za regulaciju mikroklime u
zaštiüenom prostoru ili na
otvorenom, kada se navodnjavaju niži zasadi. Za navodnjavanje u zaštiüenom
prostoru koriste se viseüi
mikroraspršivaþi dok se za
navodnjavanje nižih zasada
u plastenicicma ili baštama
mogu koristiti mikroraspršivaþi na štapu.
370,00
KM
HIDROPAK BG-WW 1140 NN
• Snaga 1100 W • Kapacitet 4000
l/h • Visina dostave 43 m • Max
pritisak 4,3 bara • Usisna visina 8
m • Zapremina rezervoara 20 lit.
• Garancija 2 godine
14
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
16,30
PRIPREMITE SE Z A
KM
43,29
KM
D
O
K
LI
TE
A
IS
Z
A
H
A
50%
3,35
KM
6,30
KM
KM
LISTELO ZA
9,61 KM LISTELA ZA KER. PLOČICE 20,99 KM KERAMIČKE PLOČICE
UŠTEDA50% • Za unutrašnje radove
UŠTEDA70% • Materijal -keramika •
Dimenzija-12x33cm
• Dimenzija 8 x 25 cm
8,80
8,80
KM
29
45,20
30,95 43,
KM
KM
KM
KM
64,60
NA PALETI
93,82 m2
UŠTEDA30%
KERAMIČKA PLOČICA
• Dimenzija-40x40 cm
6,30
8,82
KM
20,99 KM
LISTELO ZA KERAMIČKE
UŠTEDA70% PLOČICE • Keramika
• Dimenzija-12x33cm
29,40 KM
UŠTEDA70%
12,36
10,60
KM
KERAMIČKA PLOČICA
UKRASNA COLORES
• 30x30 cm • Više boja
DEKOR PLOČICA CVIJET
• Materijal-keramika • Dimenzija-40x45,2
• Boja-bijela sa cvijetom
9,99
KM
ZIDNA KERAMIČKA PLOČICA
• Za unutrašnje radove • Dimenzija
20x25 cm • Boja svijetlo zelena
ZIDNA KERAMIČKA PLOČICA
• Za unutrašnje radove • Dimenzija 20x25 cm
• Boja svijetlo zelena
15,90
KM
15,90
KM
KM
ZIDNA KERAMIČKA PLOČICA
ZIDNA PLOČICA
ZIDNA KERAMIČKA PLOČICA
• Za unutrašnje radove
• Za unutrašnje radove
• Za unutrašnje radove
• Dimenzija 20x25 cm • Boja svijetlo zelena • Dimenzija 20x25 cm • Boja svijetlo zelena • Dimnezija 25x40 cm • Boja BEŽ
24,80
15,90
KM
KM
KERAMIČKA PLOČICA
• Za unutrašnje radove
• Dimenzija 20X45,2
• Boja-boja bijela sjajna
PODNA
KERAMIČKA PLOČICA
• Dimenzija-31x31 cm
• Boja -ljubičasta
7,20
KM
POSUDA
SUDA KERAMIČKA
2/1 ZA RADIJATOR
• Isparivač vode za radijator
• Boja bijela/dezen plave
8,89
KM
WC POKLOPAC
• Materijal ABS
• Težina 850 gr • Boja bijela
25,90
KERAMIČKA PLOČICA
• Za unutrašnje radove • 31,6 x 45 cm
• Boja smeđa prugasta, bež
KERAMIČKA PLOČICA
• Za unutrašnje radove • Dimenzija 20X45,2
• Boja-ljubičasta sjajna
KM
18,50
KM
KM
KM
24,80
8,99
27,90
27,30
ZIDNA PLOČICA
• Za unutrašnje radove
• Dimnezija 25x40 cm • Boja ROZE
KM
PODNA KERAMIČKA PLOČICA
ZIDNA PLOČICA
• Materijal -keramika
• Za unutrašnje radove
• Dimnezija 25x40 cm • Boja antracit siva • Dimenzija-31x31 cm • Boja -smeđa
9,40
KM
SET KUPATIL 4/1
• Materijal keramika
• Set:dozator,držač sapuna
čaša,wc četka • Boja bijela
LISTELA ZA KER. PLOČICE
• Za unutrašnje radove
• Dimenzija 6 x 33 cm
54,99
KM
UŠTEDA70%
KM
-50% -50%
-
-50%50%
42,20 KM
32,30
KM
NA PALETI
2
UŠTEDA30% Opoczno s.a. 114,17 m
KERAMIČKE PLOČICE GRES
• Materijal-Gres • 45x45 cm
KM
PODNA KERAMIČKA PLOČICA
PODNA KERAMIČKA PLOČICA
• Za unutrašnje radove
• Za unutrašnje radove
• Dimenzija 33x33 cm • Svijetlo bež boja • Dimenzija 33x33 CM • Terakota boja
KM
Opoczno s.a.
KERAMIČKE PLOČICE GRES
• Materijal-Gres • Dimenzije-45x45 cm
9,90
KM
9,99
UŠTEDA30%
KM
6,70 KM LISTELA ZA KERAMIČKE
PLOČICE • Za unutrašnje
UŠTEDA50%
radove • Dimezija 5x40 cm
• Boja svijetlo siva
KM
NA PALETI
87,60 m2
61,89 KM
NA PALETI
96,10 m2
43,29
61,89
30,50
KM
PODNA PLOČICA • Za unutrašnje
radove • 31 x 31 cm • Boja bijela
VRUĆI POPUST PRILIKOM
KUPOVINE KERAMIČKIH
P L O Č I C A N A PA L E T U
4,81
UŠTEDA30%
KERAMIČKA PLOČICA
• Za unutrašnje radove • 33x33 cm
KM
UŠTEDA30%
SUNČANI POPUST
KER AMIČK IH PLOČIC A
KM
14,63 43,29
20,90
29,80 KM
30-70%
LISTELA ZA KERAMIČKE
5,00 KM
PLOČICE • Za unutrašnje
UŠTEDA50%
radove • Moled SINFONIA
• Dimenzija 5x20 cm
NA PALETI
99,61 m2
27,73 KM
PODNA PLOČICA • Boja plava
• Za unutrašnje radove • 31x31 cm
KM
P L J U S A K P O P U S TA N A L I S T E L E
KM
NA PALETI
78,35 m2
UŠTEDA30%
LJETNE AVANTURE
U SALONU KERAMIKE
2,50
13,58
KM
KM
23,28 KM
SREĆKOVE
30%
14,41 19,40
KM
KERAMIČKO LJEPILO NIVEDUR
R
FLEX • Za sve vrste keramike •
LJEPILO KERAMIČKO
Č NIVEDUR P
• Za unutraš. površine • Za zidne i podne Fleksibilno, vodootporno
površine • Potrošnja:4kg/m2 • 25kg • Siva • Potrošnja 4kg/m2 • 25kg
13,99
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
DJEČIJA WC DASKA
• Materijal ABS
• Za standardne WC daske
• Dezen multikolor
36,90
KM
UMIVAONIK • Širina 50 cm
45,90
KM
VODOKOTLIĆ
• Model VISION
• Materijal ABS • Boja bijela
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
Pročitajte
sve o
postavljanju
keramičkih
pločica na
raznim
vrstama
podloga
101,80
•
KM
KUPATILSKI ORMAR
• Materijal mediapan
• Sa jednim vratima • Sa rasvjetom
m
• Širina 60 cm • Boja bijela
186,99
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
BETON
Keramiþke ploþice se
mogu postavljati na beton
minimalno tri mjeseca nakon sušenja betona. Beton
prilikom sušenja gubi na volumenu, odnosno dolazi do
stezanja usljed þega nastaju
naponi koji nadmašuju þvrstoüu ljepila pa mogu uzrokovati pucanje ploþica.
STARE
KERAMIýKE
Keramiþke ploþice se
mogu polagati najranije se- OBLOGE
dam dana nakon nanošenja
maltera. Kod maltera koji
sadrže gips, polaganje keramike može zapoþeti oko
5 sedmica nakon malterisanja.
GIPS-KARTONSKE
PLOýE ILI PLOýE
Vrijeme sušenja cementnog estriha iznosi minimal- OD IVERICE
Za lijepljenje ploþica
koristi se Àexi ljepilo. Na
podlogu se prije lijepljenja
nanosi sredstvo za podloge.
Za fugiranje se koristi specijalna masa za fugiranje, a
dilatacijske fuge se popunjavaju odgovarajuüim trajno-elastiþnim gitom.
102,00
BATERIJA
RIJA ZA KADU
ij l mesing-nikl
i
ikl
• Materijal
• Garancija 5 godina
334,01
KM
TUŠ KADA I KABINA
• Tuš kada materijal akrli
• Tuš kabina materijal :staklo 5 mm
• Dimenzija 80 i 90 cm
• Boja kade bijela
• Kaljeno staklo kabine
• Profili kabine bijele boje
609,96
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
MASAŽNA TUŠ KABINA
• Materijal kabine kaljeno staklo 5 mm
m
• Materijal kade akril
• Polukružna kada i kabina
• Dimenzija 90 cm
• Bijela boja kade i profila
o
• Kaljeno staklo: prozirno i mat staklo
KM
91,10 KM
BOJLER • PVC plašt
• Zapremina 5 litara • 1200 W
• Nadpultna i podpultna ugradnja
• Bijela • Garancija 3 godine
KAKO RADE
PRAVI MAJSTORI
Bolje tačno mjeriti nego ugrubo
pogriješiti
P
rije kupovine novog
umivaonika potrebno je napraviti spisak sa
svim bitnim mjerama. Na
spisak je potrebno staviti:
mjere starog umivaonika,
rastojanje odvoda umivaonika od zida i položaj oba
ugaona ventila. Za kasniju montažu preporuþljivo
je da uzmete kompletan
set za montažu (sastoji se
od tipli, vijaka i rozeta za
zaštitu površinskog sloja
keramike).
U zid umetnite vijke. Nakon
toga stavite umivaonik, zatim podloške i na kraju dotegnite navrtke.
se umeüe
II Armatura
odozgo u umivaonik
zajedno sa zaptivaþima. Sa
donje strane dotegnite kontra navrtke.
toga spojite
III Nakon
crijeva armature sa
ugaonim ventilima i prikljuþite sifon.
KM
izmeÿu umiIV Prostor
vaonika i zida zatvo-
SUDOPER • Inox
ox
• Dubina koritaa 185 mm
• Model Centroval 45 • 510 / 385 mm
• Komplet sa sifonom Ø 90 mm
83,90
S • A •M •
montaže zatvorite
I Prije
þesmu i/ili ugaone ventile.
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
KO
SUDOPER JEDNODIJELNI • Pasadni sudoper
• Dubina korita 150 mm • 800 x 600 mm za
element 800 mm • Komplet sa sifonom
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
STUB KUPATILSKI
• Materijal mediapan • Širina 35 cm
• Visina 196 cm • Boja bijela
268,60
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
KO
KM
Keramiþke ploþice se
mogu lijepiti na postojeüe
ploþice samo ako su one
dobro zaljepljene na podlogu. Staru keramiþku oblogu najprije treba oþistiti od
masnih naslaga te maksimalno oštetiti površinu tih
ploþica. Nakog toga, prije
lijepljenja potrebno je nanijeti sredstvo za podloge.
Kada je premaz sasvim suh
ploþice se lijepe Àexi ljepilom. Nanesite sloj ljepila na
prvu ploþicu i utisnite je na
željeno mjesto. Vrlo je važno da prvu ploþicu postavite ispravno jer üe njen položaj odreÿivati položaj svih
ostalih ploþica u prostoriji.
119,90
KM
82,99
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KM
MALTER
ESTRIH
no 28 dana, odnosno 8 dana
ukoliko se radi o brzo vezujuüem estrihu. Po tehniþkim
pravilima normalno sušenje
iznosi 10 – 15 dana, po 1 cm
debljine estriha. U zavisnosti
od doba godine i temperaturi, period sušenja se smanjuje
odnosno poveüava.
249,20
•
umivaonika
KUPATILSKO OGLEDALO
• Komplet sa rasvjetom
• Dimenzije: visina 80 cm,
širina 73 cm • Boja bijela
Donosimo vam nekoliko praktičnih savjeta i
detalja koji vam mogu pomoći u ovom zadatku...
U •R •A• D •I•
Montaža
KM
Za ljepotu u
svakoj prostoriji
15
KADA ANATOMSKA
• Višeslojni akril • Materijal otporan na hemikalije
• Model -KAMELIJA- • Dimenzije 160 x 75 cm • Boja bijela
139,90
KM
149,30 KM
BOJLER
w
• Snaga grijača 2 kkw
• Zapremina 50 litara
• Boja bijela • Garancija 3 godine
149,90
KM
163,80 KM
BOJLER
• Grijač 2 kw
• Zapremina 80 litara
• Boja bijela • Garancija 3 godine
rite sanitarnim silikonom.
Nakon stvrdnjavanja još
jednom provjerite da li sve
stoji þvrsto na svom mjestu.
16
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
MOLERSKO-FARBARSKI CENTAR
ALAT I PRIBOR
TERENSKI KOMERCIJALISTA ZA VELEPRODAJU
BOGDAN KESIĆ kontakt 066 117 185
EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK
0,70
0,60
KM
KM
ULOŽAK SPUŽVA
• Dimenzije: 5cm Ø 15mm
• Super glatak
GLETER STIROPR •28x14cm
3,
49
KM
nzije 28x13cm
GLETER PVC •Debljina 3mm • Dimenzije
5,
KM
KM
KM
99
KM
GLETER PERDAŠKI CRNI • Plastično tijelo
i ručka • Guma crna 8mm debljine • 28x14cm
7,90
KM
GLETER RAVNI •Nehrđajući čelik.drvena d
drška
k • 28x13cm
7,90
MREŽICA ZA VALJAK
•Pvc, za cijeđenje valjaka
• Dimenzija:26x24cm
ULOŽAK VELUR
•Dimenzije:7cm fi 15mm
• Pogodan za sve vrste
lakiranja
• Otporan na rastvarače
1,90
KM
RUČKA ZA VALJAK
•Metalna Ø 8mm/25cm
4,50
KM
3,50
VALJAK ULOŽAK
HAREDEX
•Molerski,poliakril
• Dimenzije:25cm Ø
48mm
• Ručka Ø 8mm
KM
MIKSER ZA BOJU
•Metalni
• 85x400mm
3,99
KM
5,
3,
KM
50
ći ččelik,
lik
GLETER NAZUBLJENI • Nehrđajući
drvena drška • Zupci 8x8mm • 28x13cm
PIŠTOLJ ZA SILIKON
KON
•Metalni,nazubljeni,
ni,
poluotvoreni
KM
50
KM
ŠPAHTLA
•Nehrđajući čelik,elastična •Gumena 2k drška • 6cm
4,50
KM
ŠPAHTLA
•Nehrđajući čelik,elastična • Gumena 2k drška • 10cm
6,
98
KM
6,90
KM
MISTRIJA
•Metalna drvena drška • 18x12cm
0,99
KM
• 40mm
1,60
KM
• 60mm
ČETKA
EKONOMIK
•Višenamjenska,
pvc drška
VALJAK ULOŽAK
ELITAKOLOR •Fasadni
poliakril.vrhunski kvalitet
• Dimenzije:25cm Ø
68mm
• Ručka Ø 8mm
11,99
4,98
KM
SET MOLERSKI
ERSKI
d za
•Sastav seta:posuda
boju,ručka Ø 6mm
• 2x10cm spužva valjak i
četka
KM
ŠPAHTLA ZA KNAUF •Nehrđajući čelik,elastična
• Gumena 2k drška • 15cm • Sa šarafcigerom
1,60
KM
• 50mm
2,98
KM
3,95
KM
Za nekoga po nešto,
za svakoga sve
1,19
0,80
2,50
KADICA ZA BOJU
•Dimenzija:12X19cm
Za molerskofarbarske radove
7,90
VALJAK ULOŽAK
MAXIPROFI
•Fasadni poliamid.
vrhunski kvalitet
• Dimenzije:25cm Ø
68mm
• Ručka Ø 8mm
3,50
KM
KM
TELESKOP
•Metalni,podešavajući
• Dimenzije 2m
4,98
KM
5,90
I
zuzetno veliki asortiman opreme koju nudi HARDEX
svrstali smo u kategorije, kako biste lakše pronašli
ono što vam od alate i materijala treba.
VALJCI ZA FARBANJE
Potrebni su Vam valjci razliþitih debljina i pro¿la, poliamidni, poliakrilni, kožni, sa trakicama, u foliji, od jagnjeüe
vune, velurni, otporni na razreÿivaþe, sa kapkom i bez – sve
to možete naüi u novom Centrumovom molersko-farbarskom
centru Hardy alata i pribora. Tu su i valjci za molerske i lakirerske radove, za farbanje bojama na bazi i ulja i vode. Za
panel zidove, za razliþite teksture tu su igliþasti valjci za uklanjanje vazduha. Pronaÿite za sebe odgovarajuüe ruþke i mini
ruþke za valjke. Metalne i plastiþne molerske mrežice, molerske kofe, željezne i aluminijumske teleskop drške...
ýETKE ZA FARBANJE
Bilo da su okrugle, pljosnate, ravne, uglaste i ovalne kvalitet ovih þetki je zagarantovan. Od svinjske dlake, prirodne
svijetle konjske þekinje, specijalnog poliestera, mješavina
svinjske dlake i poliestera. Za akrilne boje, za nanošenje boja
za zaštitu drveta, za akrilne boje. Sa lakiranim i nelakiranim
drvenim, kao i plastiþnim drškama. Pjenaste, plafonske þetke,
setovi þetkica.
OPREMA ZA OBLAGANJE I ZIDANJE
Špartle svih oblika, elastiþne i tvrde, mistrije razliþitih veliþina, gleterice ravne i nazubljene, strugaþi, sunÿeri uþiniüe
da svaki posao uradite sa nevjerovatnom lakoüom. Fangle,
lopatice za beton, ravnalice od Àica i gume, mješalice za boju,
posude za gips. Testere za gas beton, razne vrste graÿevinskih
testera, klješta za alu pro¿le, þekiüi, klješta, imbusi, setovi
alata. Pištolji za pur pjenu i ljepilo. Graÿevinske merdevine,
katanci, španeri, halogene lampe, produžni kablovi – sigurni
smo da za svakoga ima po nešto, a tokoÿe smo sigurni da
ukoliko tražite imamo sve.
0,99
KM
1,50
KM
2,98
KM
• 2,5”
2,30
KM
• 1,5”
ČETKA RAVNA
AVNA
•Za nanošenje
akrilnih boja
ČETKA
• Mješavina birane
EKONOMIK
svinjske dlake i
• višenamjenska poliestera, drvena
• Pvc bijela drška drška nelakirana
• 70mm
SET KISTOVA
•5/1 različitih
veličina
ČETKA UGAONA
•Prirodna svijetla
svinjska dlaka
• Plastična drška
sa mogućnošću
podešavanja pod
uglovima • 2,5”
ZAŠTITNA
FOLIJA
ČETKA TAPER
•Za prekrivanje i
•Okrugla
zaštitu namještaja
Ø120mm
pri molersko
• Veštačke čekinje farbarskim
drveno tijelo,
radovima
pvc drška
• 6my
• Za kvašenje
• Dimenzije 4x5m
TRAKA BANDAŽ
•Za spajanje
gipsanih ploča i
popravke
• Dimenzije
50mmx20m
TRAKA
UNIVERZALNA
DUCT •Koristi se
u građevinarstvu
i u savkom
domaćinstvu,
1001 primena.
lepak hot melt
• Dimenzije
48mmx10m
17
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
0,99
Brend koji se
priznaje širom
svijeta
KM
STIROPOR LAJSNA D20
• 20mm • Dužina lajsne 2m
0,99
KM
STIROPOR LAJSNA C20
• 20x20mm • Dužina lajsne 2m
1,50
KM
grafitera
Grafiterima od arafi
D
esetine
godina
iskustva, predani
tim umjetnika i
laboratorijskih struþnjaka, pažnja posveüena detaljima i mnogo strpljenja
bili su potrebni kako bi
Montana Cans bila ono
što je danas, superioran
gra¿terski brend priznat
od strane gra¿tera širom
svijeta. ýinjenica kako
je veüina struþnjaka u
Montani i sama iznikla sa
gra¿terske scene, itekako
doprinosi
inovativnosti
Montane i prilagoÿavanju
trenutnim
trendovima.
Montana je, moglo bi se
reüi, proizvod raÿen od
gra¿tera za gra¿tere.Iz
širokog asortimana ponude Montane pokušaüemo
izdvojiti najbitnije, a to
su 3 programa Montana
sprejeva.
MONTANA GOLD
Savršen je alat za sve
umjetnike i kreativce. Ovaj
þitih dizni koje omoguüuju
išpricavanje u raznim širinama, za razne detalje i efekte.
visokopokrivni, brzosušeüi akrilni lak obogaüen je
posebno dizajniranim sistemom niskog pritiska koji
garantuje izuzetnu preciznost i pruža profesionalni
kvalitet.
Sistem niskog pritiska
nudi išpricavanje laka pod
manjim pritiskom i na taj
naþin nudi kontrolu prilikom lakiranja koja je do
skora, bila nezamisliva. Dio
asortimana dizni razvijen
je iskljuþivo za ovaj sistem
i nudi izuzetno ujednaþene
linije sa najvišom uþinkovitošüu i preciznošüu. Širina
išpricavanja od 0,4 cm do
25 cm postiže se zavisno o
vještini i iskustvu korisnika.
Montana gold nudi novi
nivo lakoüe rada i kontrole
prilikom lakiranja sprejem,
bez pucanja ili blijeÿenja boje. Tokom vremena
Montana gold sistem više
je puta iz temelja obnavljan
i doraÿivan od strane tima
umjetnika i laboratorijskih
eksperata kako bi se dobio
što savršeniji proizvod.
MONTANA BLACK
Sa 204 nijanse Montana
gold nudi najveüi i najjezgrovitiji izbor nijansi dostupnih kod lakova u spreju. Montana Gold može se
nanositi na platno, drvo,
beton, metal, staklo, pa þak
i na Àeksibilne površine. Za
optimalnu izvedbu Montana
nudi i izbor izmeÿu 18 razli-
Nitro-combi formula pod
visokim pritiskom, daleko
najbolja u svojoj klasi. Ponuda od 136 snažnih, visokopokrivnih mat nijansi ukljuþuje šest jarkih „Power“
nijansi, kao i metalik nijanse „Gold“, „Copper“ i „Silverchrome“, koje se mogu
nanositi na sve površine.
Kratko vrijeme sušenja
omoguüava brzo, ponovo
nanošenje i trenutno preklapanje sa drugim nijansama. Aerosol, bez mirisa,
raÿen je kako bi zadovoljio
najviše standarde kvaliteta,
oþuvanja okoliša i zdravstvene standarde. Montana
black poznata je po svom
kvalitetu i pouzdanosti.
Savršen je alat za uliþnu
umjetnost i gra¿tere.
Sa ventilom pod visokim
pritiskom nudi brzu aplikaciju, a u kombinaciji sa
raznim dostupnim Montana diznama umjetnik može
iskusiti nesluüene moguünosti prilikom sprejanja.
U sluþaju Montane black
postignuta širina išpricavanja varira izmeÿu 1 i
30 cm.Pouzdano funkcioniše i u izuzetno hladnim
uslovima. Savršen je alat
za umjetnike koji rade na
hladnoüi. Osim u 400ml
STIROPOR LAJSNA A20
• 20x20mm • Dužina lajsne 2m
dozama, Montana black
u odreÿenim je nijansama
dostupna i u dozama od
150ml i 600ml.
MONTANA WHITE
Montana white u dozama od 400 ml stvorena je
za korisnike orjentisane
i na budžet i na kvalitet.
U ovom sluþaju fokus je
usmjeren u razvoj kvalitetnog, a opet cjenovno
pristupaþnog spreja, te je
nastala grupa od 40 visokopokrivnih nijansi kao
temelj za sve primjene.
Montana white je brzosušeüi sjajni sprej na sintetiþkoj bazi sa dozom pod
visokim pritiskom koja
omoguüava brzo prekrivanje veüih površina.
Namjenjena korištenju u
svim vremenskim uslovima Montana white je cjelogodišnji izbor koji nudi
visoki kvalitet po veoma
pristupaþnoj cijeni.
1,50
KM
STIROPOR LAJSNA B25
• 15x25mm • Dužina lajsne 2m
2,45
KM
STIROPOR LAJSNA P30
• Dužina: 2m
2,50
KM
STIROPOR LAJSNA O30
• 30x30mm • Dužina lajsne 2m
2,50
KM
STIROPOR LAJSNA C40
• 40x40mm • Dužina lajsne 2m
2,98
KM
STIROPOR PLAFON NIZZA
•Proizvođač: FixPrix
• Dekrativne stiropor plafon
ploče
• Dimenzija ploče 50x50cm
3,50
KM
4,99
KM
4,
40
KM
4,99
KM
5,50
KM
5,50
5,90
KM
KM
UŠTEDA10%
KONTAKT SPREJ
• Zaštita
elektrokomponenti
motora
• Štiti od vlage
• 400ml
6,
90
KM
SPREJ SA
VISOKOSJAJNIM
EFEKTOM
• Visok sjaj
• Pogodan za bojenje
raznih predmeta
• 400ml • Zlatni,srebrni
9,
90
KM
SPREJ
FLUORESCENTNI
• Pogodan za
obilježavanje
• Daje reflektujući
izled
• 400ml • Crvena,žuta
SPREJ ODVIJAČ
• Čišćenje,
podmazivanje i zaštita
vijčanih spojeva
• 400ml
7,
50
KM
SPREJ ZA ŽMIGAVCE
• Za bojenje žmigavaca
na automobilima
• 150ml
• Boja:crvena,crna
9,
90
KM
SPREJ
TEMPERATURNI
• Otporan do 690 C
• Pogodan za
kamine,kotlove...
• 400ml
• Boja:crna
SPREJ ZA VARENJE CO2
• Sprečava lijeplj.sitnih
čestica kod var.
• Nezapaljiv,prska u
svim položajima
• 400ml
7,
50
KM
SPREJ ZA KADE
• Popravke oštećenja
na sanit.uređajima
• Popravke oštećenja
na bijeloj tehnici
• 200ml
• Boja:bijela
9,
90
KM
CINK SPREJ
• Za poravke met.
elemenata koji su
prethodno pocinčani
• 400ml
SILIKON SPREJ
• Podm.i štiti plastične i
gumene dijelove
• Otporan na meh.i
toplotna opterećenja
• 400ml
8,
49
KM
SPREJ MONTANA
BLACK • Pogodan za
crtanje grafita
• Visokokvalitetan,veliki
izbor nijansi
• 400ml
• Market:Starčevica
9,
90
KM
CEMENTNI KIT
• Za popravke met.
dijelova automobila
• Dobra mehanička
otpornost
• 1kg
SPREJ
UNIVERZALNI
BASIC
• Za drvo, metal,
staklo, kamen...
• 1 doza/2,5-3m2
• 350ml • Sve nijanse
8,
49
KM
AUTO SPREJ
• Pogodan za popravke
boje na automobilima
• Potrošnja:1 doza/1,5-2m2
• 400ml • Sve nijanse
9,
PODNA
ZAŠTITA
• Podna auto
zaštita na bazi
bitumena
• 1300gr
12,
4,95
89
KM
SPREJ ZA
OBILJEŽAVANJE
• Za obilježavanje
u šumarstvu •
Pogodan za putare
• 500 ml
• Boja: crveni
DECOLEP S
• Opis: Montažnoljepilo
za stiropor lajsne
• Pakovanje: 310ml
3,50
KM
50
KM
STIROPOR LAJSNA G50
• 50x50mm • Dužina lajsne 2m
KM
SPREJ ZA BAKAR
• Za sitne popravke
materijala od bakra
• Pogodan za cijevi od
bakra(grijanje)
• 400ml
21,
50
KM
EMAJL LAK 4u1
ALKYTON
• Direktno na hrđu
• Visokoelastičan,
jedan premaz
• Potrošnja 1l za 10,5m2
• 0,75l • Sve nijanse
STIROPOR PLAFON
AFON
FEINPUTZ
• Dekrativne stiropor plafon
ploče
• Dimenzija ploče 50x50cm
14,95
KM
ROZETA R10
• Opis: Dekorativna
stiropor rozeta za plafone i
zidove • Ø 28cm
29,89
KM
ROZETA R16
• Opis: Dekorativna stiropor
rozeta za plafone i zidove
• Ø 46cm
18
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
DEKORATIVNI
www.centrumtrade.com
t
t d
STUDIO
P O D S TA R Č E V I C O M
11,45
9,45
KM
KM
IDROFIS
• Zidna akrilna emulzija
na bazi vode •
Za unutrašnje radove• Potrošnja: 50-60 m2 /l • 1l
• Boja:Bijela • Market: Starčevica
MARMORINO CLASSICO
• Dekoracija za unutrašnje
radove • 1kg
• Potrošnja: 2.5-3 kg/m2
• Nijansiranje: MARCROMIE
12,45
KM
13,50
ISOMARC
• Brzosušiva impregnacija i
učvršćivač zidnih površina • Potrošnja: 7-9 m2 /l
• 1l • Boja: Bijela • Market: Starčevica
KM
MARMO ANTICO BIANCO
• Dekoracija za unutrašnje
radove • Potrošnja: 2.5-3
kg/m2• 1kg • Nijansiranje:
MARCROMIE
16,20
KM
ATOMO • Dubinska impregnacija bez
mirisa za vanjsku i unutrašnju upotrebu
• Potrošnja: 15-18 m2 /l • 1l • Boja:Bijela• Market: Starčevica
2,00
KM
• Cijena za 1m2
DEKORFOND BIANCO
• Temeljna boja za dekoracije
• Potrošnja: 8-10m2/l za svaki sloj
• 1l • Boja:Bijela • Nijansiranje: MARCROMIE
16,
19,
00
KM
STUCCO VENEZIANO
• Dekoracija za unutrašnje
radove • Potrošnja:
1-1,4 kg/m2• 1L
• Nijansiranje: MARCROMIE
15,15
KM
UNO • Izuzetno vodootporna boja za van
vanjsku i
unutrašnju upotrebu sa satenskim izgledo
• Potrošnja: 9-12m2/l za svaki sloj • 1l • Boja:Bijela
• Nijansiranje: MARCROMIE • Market: Starčevica
KM
KM
CANALGRANDE
MARCOPOLO
Sjajna dekoracija sa kristalima
k i t li
Glatki i kompaktni završni izgled i
uþinak ra¿nirane površine zadovoljava
zahtjeve trendova u modernoj arhitekturi, ali i zahtjeve tradicionalnog dizajna. Formulisano sa niskim VOC-om
je bez mirisa tokom i nakon nanošenja.
Alat: inox gleter
Dekoracija metalnog završnog
š
efekta
f k
Koristi se za dobijanje površine karakteristiþne grubim estetskim izgledom gdje reÀektovano svjetlo daje
posebne hromatske efekte. Marcopolo
se obiþno nanosi u jednom sloju, sa
prosjeþnom potrošnjom 4-6 m2/l.
Alat: þetka i spužva
48,75
KM
DECORI CLASSICI
• Dekoracija za unutrašnje
radove sa efektom
multi-ton • Potrošnja: 6-8
m2/l • 1l • Nijansiranje:
MARCROMIE
66,05
KM
• Cijena za 1m2
ROXIDAN
AN
O
FONDO
• Dekoracija za unutrašnje
radove • Potrošnja:
0,8-1 kg/m2• 25kg
• Nijansiranje: MARCROMIE
SUPER CONFORT
• Paropropusna termička bojaa
za unutra protiv kondenzacije, plijesni i gljivica
• Potrošnja: 6m2/l za svaki sloj • 4l • Boja:Bijela
• Nijansiranje: MACROMIE • Market: Starčevica
alat za dekoracije
• Za 1m2
ROXIDAN PERLA
• Dekoracija za unutrašnje
radove • Potrošnja: 8-10
m2/L• 1L • MARCROMIE
COLORFIS
• Dubinski temeljni premaz za vanjsku i unutrašnju
upotrebu • Potrošnja: 8-10 m2 /l • 1l • Boja:Bijela
• Nijansiranje: MACROMIE • Market: Starčevica
PROFESIONALNI
9,50
KM
KM
KM
• Za 1m2
46,55
85
3,60
11,
00
CO ME
CO.ME
CO.ME
CO.ME
CO.ME
GLETER INOX
240x120mm
• Profesionani gleter za • dekorativne
tehnike • Ograničena
količina • 240x120mm
• Market: Starčevica
GLETER
GLETER INOX
240x100mm
• Profesionani gleter za • dekorativne
tehnike • Ograničena
količina • 240x100mm
• Market: Starčevica
ŠPAHTLA
40, 60, 80 mm
• INOX špahtla
plastične ručke
• Ograničena
količina
• Market:
Starčevica
14,25
KM
13,30
• Za 1m2
STUCCO VENEZIANO
O
MARMORINO
CLASSICO
Dekoracija za vani i unutra na
bazi vapna
Pogodan je kao visokokvalitetni završni materijal za radove na objektima
od posebnog kulturnog i istorijskog
znaþaja. Najþešüe se nanosi u najmanje dva sloja, sa prosjeþnom potrošnjom 2.5-3 kg/m2 za dva sloja.
Alat: inox ilii PVC gle
gleter, spužva.
ČETKA
ETKA SA DRŠKOM
DRŠKOM
DR
0 3x12,
3x12 5x15cm
3x10,
• Molplen, epoksi četka visoke • čvrstoće i
čistih čekinja.
• Ograničena količina
• Market: Starčevica
• Za 1m2
KM
Sjajna dekoracija za unutrašnje
šnje ra
radove sa efektima koji podsjeüaju na
stare venecijanske palate. Osim na
ravnim površinama može se nanositi
i na razne okvire ili stubove. Najþešüe se nanosi u tri sloja sa prosjeþnom
potrošnjom od 1-1,4 kg/m2 na žbuku,
ili 0,4-0,6 kg/m2 za glatku izgletovanu
podlogu ili gips ploþe.
Alat: inox gleter
GLETER SPUŽVA
• 14x14
• Ograničena
količina
• Market:
Starčevica
TAMPON
ČEŠALJ 1193/1
• Ograničena
količina
• Market:
Starčevica
19
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
Za čarolije renesanse
Kontakt informacije
Jović Mladen, dipl. ing. arh.
Telefon: 066 830 614
16,65
KM
CANALGRANDE GLITTER
• Potrošnja: 3-5 m2/l
za dva sloja • 1l
• Nijansiranje: MARCROMIE
53,60
KM
6,
00
• Za 1m2
12,
50
KM
• Za 1m2
KM
CADORO VELVET
DECORI CLASSICII
Dekoracija sa efektom “multii ton””
Doþarava posebne i jedinstvene
efekte tipiþne za stare renesansne
palate koje odišu romantiþnim zanosom. Nanosi se u jednom sloju, sa
prosjeþnom potrošnjom 6-8 m2/l.
Alat: þetka, posebno PVC Špahtla.
Dekoracija baršunastog efekta
bogatih sjena
Elegantna i so¿sticirana završna dekoracija meka na dodir pogodna za svaki ambijent. Obiþno se nanosi u najmanje 2 sloja, sa prosjeþnom potrošnjom
3-5 m2/l bazirano na dva sloja.
Alat: þetka, metalna/plastiþna spahtla.
AQUASIL SIL-TEH
PERLACEO
• Dekorativna zaštita na
bazi silosana
• Efekat starog zida
• Potrošnja: 15-20m2/l • 1l
• za vanjske i unutrašnje
radove
• Nijansiranje: MARCROMIE
78,05
Predstavljamo Vam
Efekti dekorativne
zidne tehnike Velature
KM
EFEKAT MARMO
ANTICHIZZATO
MARCOPOLO ALLUMINO
• Dekoracija za unutrašnje
radove sa metalnim
efektom • Potrošnja: 4-6
m2/l u jednom sloju • 1l
• Nijansiranje: MARCROMIE
79,35
KM
4,
50
• Za 1m2
7,
70
KM
ROXIDAN
• Za 1m2
KM
ROXIDAN FONDO
R
O
Dekoracija oksidnog efekta
Doþarava tipiþan oksidirani efekat
atmosferskih uticaja kao na ostarijelim
podlogama. Zidne površine ili drvo poprimaju živ i materijalan izgled željeza
s efektom “korten”, u vidu osebujnih
hromatskih prelijeva i nepravilnosti prijatnim na dodir. Alat: inox gleter.
Prosjeþna potrošnja:
8-10 m2/l, zavisno o krajnjem efektu.
Glet masa za pripremu zidnih
id ih podlodl
ga u interijerima koje se potom završno dekorišu sa završnom dekoracijom
ROXIDAN. Lako se primjenjuje, te
zavisno od tehnike korištenja, pruža
moguünost postizanja raznovrsnih
estetskih uþinaka.
Prosjeþna potrošnja:
0,8-1 kg/m² za 2 sloja.
CADORO VELVET
• Dekoracija za unutrašnje
radove sa sedefastim
efektom • Potrošnja: 3-5
m2/l za dva sloja • 1l
• Nijansiranje: MARCROMIE
30,
75
KM
ABC RIFLESSI TRANSP.
• Dekoracija sa efektom
prelijevajućih tonova • Za
unutrašnje površine
• Potrošnja: 8-12m2/l za svaki
sloj • 1l • Boja:Transparent
• Nijansiranje: MARCROMIE
47,85
KM
TAMPON
VALJAK 1188/420
• Ograničena količina
• Market: Starčevica
SPUŽVA
ŽVA MORSKA
• Prirodna morska
spužva za dekorisanje • Ograničena
količina • Serija 1187
• Market: Starčevica
RUKAVICA
DEKORATIVNA
• Ograničena količina
• Market: Starčevica
GRASSELLO DI CALCE
• Klasična dekoracija
istorijske vrijednos za
unutrašnje radove
• Potrošnja: 1-1,2 kg/m2
• 5kg • Nijansiranje:
MARCROMIE
Dekoracija koja se dobija kombinacijom Marcmo
Antico i Velature. Na suhu
podlogu na koju je prethodno nanešen Marmo Antico
u dva sloja, nanijeti jedan
sloj Velature.
EFEKAT MARMO
VELATO
Dekoracija se dobija
kombinacijom Marmorino
Classico i Velature. Na podlogu nanijeti dva sloja Marmorino Classico i ispeglati.
Zatim na suhu podlogu nanijeti jedan sloj Velature.
Velature je završna dekorativna zaštita za vanjske
i unutrašnje zidove, bazirana na modi¿kovanim
silosanskim polimerima i
specijalnim aditivima koji
ovom proizvodu daju izvrsnu paropropusnost zajedno
sa visokom vodoodbojnim
sposobnostima i otpornosti
na atmosferske uticaje.:
Nanošenjem Velature dekoracije preko Neptunusa-a
ili Neptunus Riemptivo za
unutrašnje radove, omoguüava hromatske efekte koji
podsjeüaju na dekoracije
antiþkih graÿevina.
BITNI PARAMETRI
Velature zajedno sa
Neptunus sistemom predstavlja inovativno rješenje
za mineralne proizvode,
jer omoguüava postizanje
divnih vizuelnih efekata.
Neptunus-ova formulacija
je izvedena iz Kuenzlove
teorije koja je utvrdila da se
za vanjsko malterisanje moraju ispunjavati parametri:
da apsorpcija vode manja
od 0,5 kg/m2 x visina 0,5,
da otpornost na difuziju vodene pare (Sd) manja od 2i
da proizvod W x Sd manji
od 0.1
Velature je pogodan za
zaštitu i dekorisanje graÿevina od arhitektonske i kulturne vrijednosti graÿevina,
za restauraciju istorijskih
objekata i kao završni sloj
u reparaciju sistema odvlaživanja i restauracije, gdje
god se zahtjeva antiþki završni izgled.
SIGURNOSNA
UPOZORENJA
Colori¿cio San Marco
garantuje da su navedene informacije u skladu sa
tehniþkim i nauþnim saznanjima i zasnovane na iskustvu majstora; ipak, ¿rma
nije odgovorna za rezultate
dobijene upotrebom ovih
proizvoda, pošto uslovi
upotrebe nisu pod njenom
kontrolom. Preporuþuje se
da se utvrdi da proizvod odgovara speci¿þnoj primjeni
20
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
14,
85
KM
KM
56,45
148,75
KM
KM
62,75 KM
25,55 KM
175,00 KM
%
UŠTEDA 10 %
UŠTEDA 10 %
UŠTEDA 15
• Pakovanje: 2 L
• Pakovanje: 5 L
• Pakovanje: 15 L
JUPOL BLOCK
• Opis: Specijalna boja za blokadu mrlja
na
• Opis: Brzosušeća/Visokopokrivna
m2
• Potrošnja: 220-250ml/m
• Boja: Bijela
• Nijansiranje:
JUMIX
• Ograničene
količine
Kvalitet proizvoda i njihova
neškodljivost, kako za korisnike
tako i za životnu sredinu
• Pakovanje: 15 L
KM
110,00 KM
UŠTEDA 10 %
• Pakovanje: 15 L
JUPOL BRILJANT
• Opis:Vrhunska
unutrašnja periva bojaa
• Izuzetne pokrivnosti,
paroprop. i bjeline
B j Bijela
Bijj l • Nijansiranje:
Ni
JUMIX
• Potrošnja:180 ml/m2 • Boja:
68,50
25,35
KM
GLAMOUR
• Opis: Metalik pokrivna
zidna boja
• Opis:Dekorativna
obrada zidova i stropov •
Potrošnja: 120-150 ml/m2
• Pakovanje: 0,65 l
• Boja: zlatna, srebrna,
bronzana
• Nijansiranje: JUMIX
ACRYLCOLOR
• Opis: Akrilna
dekorativna fasadna boja
• Opis: Jako vodoodbojna
• Potrošnja: 200 ml/m2
• Pakovanje: 0,75L
• Boja: zlatna, srebrna,
bronzana
24,75
KM
JUPOL CITRO
• Opis: Disperzivna
unutrašnja boja
• Opis: Žaštita od zidnih plijesni • Potrošnja:
170-200ml/m2 • Pakovanje: 5l • Boja: Bijela
• Nijansiranje: JUMIX
KM
KM
• Pakovanje: 5 L
24,
45
UŠTEDA10 %
39,90 KM
• Pakovanje: 5 L
KM
MARMORIN
korativni kit
• Opis: Visokokvalitetni dekorativni
• Opis: Obrada unutrašnjih zidnih površina
• Potrošnja: 100 do 300 g za pojedini sloj • Pakovanje:
1kg • Boja: Bijela • Nijansiranje: JUMIX
KM
KM
%
in
16,45 KM
93,49
KM
11,
Ekologija je
15
14,80
35,90
UŠTEDA 10
31,
95
JUPOL CLASSIC
• Opis: Ekološka unutrašnja zidna boja
• Opis: Otporna na suho brisanje
X
• Potrošnja:190 ml/m2 • Boja: Bijela • Nijansiranje: JUMIX
www.centrumtrade.com
t
t d
23,00
• Pakovanje: 5 L
• Pakovanje: 15 L
53,95
KM
59,95 KM
UŠTEDA 10 %
JUPOL GOLD
oja
• Visokopokrivna zidna boja
• Otporna na mokro brisanje • Potrošnja:190 ml/m2
• Boja: Bijela • Nijansiranje: JUMIX
47,95
AKRIL EMULZIJA
• Opis: Akrilni temeljni premaz • Opis: Prije disp.boja
i fasada • Potrošnja: 100g/m2 • Pakovanje: 18kg
• Boja: Bezbojna
140,00 123,25
KM
KM
53,25 KM
UŠTEDA 15
• Pakovanje: 15 L
• Pakovanje: 5 L
JUPOL LATEX SATEN
• Sjajna latex unutrašnja boja • Periva boja za jače
optereć. zidove • Potrošnja:190 ml/m2 • Boja: Bijela
• Nijansiranje: JUMIX
7,99
KM
13,50
KM
%
AMIKOL • Specijalna boja za spreč. plijes
plijesni
nii
• Polumat lateks boja
• Potrošnja:190ml/m2 • Pakovanje: 15L
• Boja: Bijela • za pekare, prostorije u zdravstvu itd
• Nijansiranje: JUMIX ograničene kol.
66,90
KM
UŠTEDA10%
CEMENTNI MALTER
• Potrošnja 13kg/m2/1cm
• 35kg
GLET MASA
RIMANO XL
• Gletovanje svih
površina,mokro na mokro
• Bez naknadnog brušenja
• Potrošnja:1kg/m2/mm
• 25kg • Boja:bijela
E
kologija nije samo
moda, to je svijest o
našoj prolaznosti u
odnosu na ono što ostavimo iza nas, ono što proslijedimo onima koji üe nas
naslijediti. Tehnologija je
do danas toliko napredovala da možemo insistirati
na ekološki prihvatljivim
materijalima, a da i dalje
naÿemo taþno ono što nam
treba, po prihvatljivim cijenama.
KVALITET
PROIZVODA
Kvalitet proizvoda i njihova neškodljivost, kako za korisnike tako i za životnu sredinu, predstavljaju osnovne
smijernice poslovne politike
velikih kompanija. Prilikom
planiranja i uvoÿenja novih
tehnologija i proizvoda u
JUBu teže zadovoljavanju
najstrožijih zahtjeva za kvalitet proizvoda, pri þemu poštuju principe zaštite životne
sredine i teže izboru sirovina
i materijala koji u najmanjoj
moguüoj mjeri optereüuju
životnu sredinu i koji nisu
štetni po korisnika.
JUB - PO
EVROPSKIM
DIREKTIVAMA
KM
145,00 KM
UŠTEDA10 %
Ekologija nije moda - Ako još
uvijek ne tražite ove proizvode
- koji je vaš izgovor?
LJEPILO ZA PARKET
• Za lijepljenje klasičnog
parketa
• Na bazi vodene disperzije
• Potrošnja:0,8-1,2kg/m2
• 25kg
• Boja:bijela
Proizvodi preduzeüa JUB
u velikoj mjeri spadaju meÿu
proizvode koji nisu štetni po
zdravlje i životnu sredinu.
Prilikom razvoja doslovno se
poštuju zahtjevi evropske direktive o ograniþenju i naþinima primene biocidnih proizvoda i biocidnih aktivnih
materija. JUB je meÿu prvim
proizvoÿaþima u Evropi, koji
poštuje zahtjeve o ograniþenju sadržaja hroma (Cr 6+)
u cementnim proizvodima i
prvi proizvoÿaþ u Sloveniji
koji ispunjava sve zahtjeve
evropske direktive o graÿevinskim proizvodima.
CHROMOS U
EKOLOŠKOM
MANIRU
Chromoden 2K PUR lakovi za parkete, u svim varijantama u kojima se proizvodi,
usklaÿeni su sa direktivama
o zaštiti okoline. Univerzalni lakovi za zaštitu drveta iz
programa „Luxal aqua“ takoÿe predstavljaju ekološki
prihvatljiv proizvod, neotrovan i nezapaljiv. Tu je i cijeli
asortiman zaštitnih boja za
drvenu stolariju na bazi vode,
okupljen u programu „Megaton aqua“.
PONOS CIJELE
FIRME
PREDSTAVLJA
PROGRAM
„CHROMODEN
AQUA“, KOJI
TAKOĈE POŠTUJE
EKOLOŠKE
STANDARDE.
U programu su zastupljene mase i gelovi za fugiranje parketa i drugih drvenih
površina, temeljni lakovi za
parkete, kao i þitava lepeza
zaštitnih i dekorativnih lakova za drvo i parket, od sjajnih
do mat varijanti.
21
• Informativni list „„Ako Vam je
j gradnja
g
na umu“ • Avgustovsko izdanje •
51,70
• EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA MALOPRODAJU I VELEPRODAJU •
156,50
KM
KM
LAK ZA PARKET
• 2K poliuretaski lak,visokokvalitetan
• Elastičan,otporan na meh.oštećenja
• Potrošnja:1l/10m2 u jednom sloju
• 4l+4l • Boja:bezbojni
IMPREGNACIJA
ZA CHROMODEN
• Temeljni premaz za Chromoden lak
• Duže čuva prirodnu boju drveta
• Potrošnja:1l/8-10m2 • 4l • Boja:bezbojna
7,45
KM
• Pakovanje: 5 L
10,
30,00
95
KM
• Pakovanje: 15 L
KM
POLIFLOR PUROLIT
• Opis: Premaz za
izolaciju mrlja
• Potrošnja:
1L/6m2
• Pakovanje:
0,75L
• Boja: Bijela
POLIFLOR
• Opis: Disperzivna unutr. boja • Opis:Visokopokrivna/
Paropropus • Potrošnja: 1L/4m2 • Boja: Bijela
• Nijansiranje: CHROMOMIX
27,55
64,89
• Pakovanje: 5 L
KM
7,45
KM
• Pakovanje: 15 L
KM
POLIFLOR PERIVI
• Opis: Disperzivna unutrašnja boja • Opis: Otporna
na pranje/Ujednačen mat iz • Potrošnja: 1L/4-5m2
• Boja: Bijela • Nijansiranje: CHROMOMIX
Jubizol fasadni sistemi
Idealan omjer
cijene i kvaliteta
K
ompanija JUB je
vodeüi
proizvoÿaþ materijala za
¿nalne radove u graÿevinarstvu u Evropi. Rijeþ je
o kvalitetnim proizvodima
koji garantuju postojanost,
ali i proizvodima koji poštuju sve ekološke standarde. Zahvaljujuüi saradnji
koja je uspostavljena izmeÿu kompanija JUB i CENTRUM TRADE, u prilici
smo da vam predstavimo
dio njihovog asortimana.
JUBIZOL fasadni sistemi
nude široku paletu kombinacija materijala, ljepila,
• Pakovanje: 1 L
3,
50
KM
UŠTEDA10%
boja, dekorativnih maltera i
izolacijskih ploþa. Sva JUBIZOL rješenja imaju desetogodišnju garanciju. Ovom
prilikom vam predstavljamo
varijante: standard, comfort,
premium i natur.
DECOR GLAMOUR
Unutrašnja zidna boja na
bazi vodenih disperzija polimernih veziva. Pogodna je
za dekorativne obrade unutrašnjih zidnih i plafonskih
površina, na kojima želimo
postiüi atraktivan i moderni
“metalik” izgled. Može se
koristiti u stambenim zgradama, restoranima, diskote-
7,
KM
Otporna je na mokro ribanje, tako da prljavštinu s
obojenih površina možete
obrisati krpom namoþenom
u rastvor standardnih sredstava za þišüenje.
Odgovarajuüe podloge su
sve vrste starih vodootpornih
disperzijskih slojeva, ako je
to prvi premaz. Moguüe je
izvoÿenje ¿nih vizualizacija
svih vrsta.
9,25
24,65
• Pakovanje: 5 L
KM
• Pakovanje: 15 L
KM
MEGAPOL
• Opis: Ekonomična unutrašnja boja
• Opis: Vsokopokrivna/Paropropusna • Potrošnja: 1L/4m2
• Boja: Bijela • Nijansiranje: CHROMOMIX
21,45
KM
15,25
31,95
• Pakovanje: 5 L
KM
IMPREGNACIJA
POLIFLOR
• Temeljni premaz 1:3
• Za zidove prije bojenja
• Potrošnja: 1l/20m2
• Pakovanje: 5L
• Boja: Bezbojna
• Pakovanje: 15 L
KM
POLIFLOR EXTRA
ojaa
• Opis: Disperzivna unutrašnja boja
• Opis:Visokopokrivna/Paropropusna
• Potrošnja: 1L/5m2
• Boja: Extra Bijela
• Nijansiranje: CHROMOMIX
• Pakovanje: 5 L
16,
70
KM
UŠTEDA10%
NITRO RAZREĐIVAČ
•Proizvođač: CBR Italija • Razređivanje nitro boja
i lakova • Pranje alata • 5l
90
kama, hotelima, galerijama
i drugim izložbenim prostorima i mjestima gdje se održavaju sastanci, promotivne i
sliþne aktivnosti.
CHROMOSIL S
• Opis: Vodoodbojna
impregnacija
• Opis:
Za čuvanje
prirodnog
izgleda podlo
• Potrošnja: 1l/0.5-0.2m2
• Pakovanje: 1L
• Boja: Bezbojna
LAK ZA ČAMCE
• Štiti drvo od vlage
• Pogodan za čamce,stolariju...
• Potrošnja:1l/6-8m2
• 0,75l • Boja:bezbojni
11,50
KM
8,90
KM
LAK TERMO OTPORAN
• Reljefni izgled
obojane površine
• Otporan do 350 C
• Potrošnja:1l/10-16m2
u jednom sloju
• 0,75l
• Boja:crni
IMPREGNACIJA
ZA DRVO BELES
• Osnovna zaštita drveta
• Štiti od insekata,gljivica,
truljenja
• Potrošnja 1l/8-10m2
• 0,75l
• Bezbojni
54,90
NAGRADNA
PITALICA
?
KM
SADOLIN
BELTON
• Odlična zaštita drveta
• Otporan na klimatske
uticaje
• Potrošnja 1l/8-10m2
• 5l
• Boja:Sve nijanse
Šta je to
paropropusnost?
Odgovore slati na:
[email protected]
U ovom broju darujemo:
FLAMESTICK
22
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
13,95
KM
15,50 KM
UŠTEDA 10%
www.centrumtrade.com
t
t d
?
NAGRADNA
13,95
MINERALNA ZAGLAĐENA
FASADA - MARK
• Opis:Završni sloj demit fasada
• Opis:Vodoodbojna/Paropropusnaa
• Potrošnja: 1,5mm - 2,5kg/m2
• Pakovanje: 25kg
• Boja: Bijela
PITALICA
Koje vrste strukture poznajemo kod
dekorativnih maltera?
KM
15,50 KM
UŠTEDA 10%
Najvažnije
N
ajvažnijje ulog
uloge
ge i o
osobine
sobine de
demit
emit ffasade
asade
50,95
KM
Glavna uloga fasade
59,95 KM
UŠTEDA 15%
Odgovore slati na: [email protected]
U ovom broju darujemo: FLAMESTICK
F
as
ada
d ima
ima veoma
asada
važn
va
žnu
u ulogu
ulog
ul
ogu
u u plaplavažnu
niranju i izgradnji
graÿevinskih
objekata.
Ali nije uvek bilo tako,
uloga fasade se s vremenom menjala. U prošlosti
je njena prvenstvena namena bila estetski zakljuþiti objekat i zaštititi ga od
agresivnih atmosferskih
uticaja. Danas veliku važnost pridajemo i energetskoj e¿kasnosti objekata,
zat o fasadni sklopovi uz
estetsku funkciju imaju
i važnu ulogu – toplotnu
zaštitu objekta.
8,25
KM
9,15 KM
AKRILNA ZAGLAĐENA
FASADA
• Opis:Završni sloj demit
fasada
• Opis:Vodoodbojna/
Paropropusna
• Potrošnja:
1,0mm - 2,1kg/m2
• Pakovanje: 25kg
• Boja: Bijela
• Nijansiranje: JUMIX
UŠTEDA 10 %
LJEPILO ZA STIROPOR
• Opis: ljepljenje stiropora
• Potrošnja: 5kg/m2
• Pakovanje: 25kg
• Boja: siva
10,95
KM
12,20 KM
UŠTEDA 10 %
Zbog velikih površina
spoljnjih zidova objekta
toplotna zaštita fasade je
jedan od najvažnijih elemenata njegove toplotne zaštite. S toplotnom izolacijom
Demit fasade naje¿kasnije
smanjujemo troškove grejanja, a na taj naþin doprinosimo i manjem zagaÿivanju okoline.
LJEPILO+MALTA ZA
STIROPOR
• Opis: ljepljenje stiropora
• Opis: završna malta
• Potrošnja: 8kg/m2
• Pakovanje: 20kg
11,
KM
LJEPILO+MALTA ZA
STIROPOR MARK
pora
• Opis: ljepljenje stiropora
• Opis: završna malta
2
• Potrošnja: 8kg/m
• Pakovanje: 20kg
54,00
KM
UŠTEDA10 %
KM
LJEPILO+MALTA
ZA STIROPOR
pora • Opis: završna malta
• Opis: ljepljenje stiropora
• Potrošnja: 8kg/m2 • Pakovanje: 25kg • Boja: siva
ZANIMLJIVO
AKRILNA
ZAGLAĐENA FASADA
• Opis:Završni sloj
demit fasada
• Opis:Vodoodbojna/
Paropropusna
• Potrošnja:
1,5mm - 2,5kg/m2,
2,0mm - 3,0kg/m2
• Pakovanje: 25kg
• Boja: Bijela
• Nijansiranje: JUMIX
ZANIMLJIVO
• Debljina: 8 cm
ravi šarm grada Amsterdama leži u otmjenim gospodskim kuüama trgovaca uz
kanale i njihovim detaljima. Odlikuju ih
karakteristiþne sjevernoeuropske, izdužene fasade. Zanimljivo je da su se tako gradile jer se
za svaki prozor na fasadi plaüao visoki porez.
Zbog toga su kuüe graÿene kao uske kako bi
imale što manje prozora. Osim toga, još je
jedna zanimljivost vezana za prozore, kako
u Amsterdamu, tako i u cijeloj Holandiji:
prozori nemaju zavjese. Ta kalvinistiþka tradicija proizlazi iz vjerovanja
da „vjernici nemaju što skrivati od
Boga“.
P
cioni sistem sa velikim prednostima: smanjuje troškove
klimatizacije objekta (grejanje - zimi, hlaÿenje - leti),
smanjuje troškove gradnje,
zbog male težine neznatno
optereüuje objekat. Elementi od kojih se demit fasade ili
termo fasade sastoje su graÿevinski lepak za stiropor,
samogasivi stiropor (ili stirodur), mrežica, tiplovi i završni sloj fasadnog maltera.
Postavlja se na sve podloge:
ciglu, blok, beton, betonske
blokove, itd.
59,95 KM
50
PREDNO
PREDNOSTI
NOST
STII
DEMI
DE
MIT
T FASADE
FASA
FA
SADE
DE
DEMIT
Omoguüuje uštedu do
40% u troškovima grejanja
i smanjuje troškove gradnje
zbog moguünosti korišüenja tanjih zidova i manjih
grejnih tela
Osigurava prijatne uslove
boravka u prostoru: zimi toplo - ljeti hladno.
Izvodjenje je jednostavno
i brzo i osigurava dugi vek
fasade i jeftino održavanje
Upotrebljavamo je za toplotnu zaštitu objekata novogradnje i starijih zgrada
kao i kod izgradnje veüih
stambenih celina
Pored toplotne zaštite
omoguüuje Vam izbor razliþitih završnih maltera sa
razliþitim nijansama i detaljima, koji objektu daju konaþni izgled.
PRIJE UGRADNJE
DEMIT FASADE
NA OBJEKTU
MORAJU BITI
TERMO FASADA
Demit fasada ili termo fa- ZAVRŠENI
sada predstavlja termoizola- SLEDEûI RADOVI:
65
12,
AKRILNA ZARIBANA FASADA - MARK
• Opis:Završni sloj demit fasada
• Opis:Vodoodbojna/Paropropusna
• Potrošnja: 2,0mm - 2,5kg/m2
• Pakovanje: 25kg
• Boja: Bijela
• Nijansiranje: JUMIX
• Debljina: 10 cm
Svi krovopokrivaþki i limarski radovi, ukljuþujuüi
okapnice i druge opšivke,
žljebove i odvodne cevi
Moraju biti ugradjeni
prozori i vrata.
Preporuþujemo da su veü
izvedeni radovi na malterisanju unutrašnjih zidova i
ugradnja cementnih estriha
na podovima
Sve instalacije moraju
biti montirane (elektro ormariüi, prikljuþni telefonski
ormariüi, interfon, kablov• Debljina: 8 cm
leviizij
ija i el
lementi za
ska tel
televizija
elementi
prik
pr
iklj
ljuþ
uþke
ke rrasvetnih
asve
as
vetn
tnih
ih ttela,…)
elaa,…))
el
prikljuþke
Ugradnja prozorskih okapnica se može izvesti prilikom same ugradnje demit
fasade
IZRADA DEMIT
FASADA
Pre poþetka izvoÿenja
izolacije objekta, treba
obratiti pažnju na stanje
podloge. Mora se obratiti
naroþita pažnja na najznaþajnije parametre, kao što
su nosivost, njena vlažnost i
neravnine. Adhezija za podlogu (zatežuüa sila) merena
srednjom vrednošüu pulloff metoda mora iznositi
0.08 Mpa.
Drugi srodan metod odreÿivanja adhezije za podlogu
je kidanje kocke od polistirena pre poþetka izvoÿenja
izolacionih radova. Kocke
polistirena dimenzija 10
cm moraju biti ¿ksirane
za podlogu lepkom u sloju
debljine do 1 cm. Najranije
nakon 3 dana kocke se þupanjem uklanjaju sa podloge. Mesto loma nam ukazuje na nosivost podloge.
VRSTE ZIDOVA
Betonski ili zidovi od
opeke, silikatne ispune ili
gas betona nakon 5 godina
pokazuju konstantnu vlažnost u odnosu na ambijentalnu vlažnost vazduha. U
ovakvoj situaciji primena izolacije ima znaþajan
uticaj na termiþke uslove
objekta i umanjuje moguünost pojave procesa korozije.
• Debljina: 10 cm
6,50
8,35
6,60
8,35
7,00 KM
9,00 KM
7,35 KM
9,30 KM
KM
UŠTEDA
7%
KM
UŠTEDA
ASADNI
STIROPOR FASADNI
• Opis:
cija
Toplotna izolacija
• Opis: Falcani
m
• Debljina: 8cm
• Boja: Bijela
7%
KM
UŠTEDA 10 %
S
STIROPOR
FASADNII
• Opis:Toplotna i
zzv. izolacija
• Opis:Falcani
• Debljina: 8cm
• Boja: Bijela
KM
UŠTEDA 10 %
23
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
• EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA MALOPRODAJU I VELEPRODAJU •
Bojenje
fasade
47,00
KM
12,25
KM
13,65 KM
UŠTEDA10 %
IMPREGNACIJA CHROMOFAS
• Opis: Temeljni premaz • Opis: Za mineralne fasade
• Potrošnja: 1L/6,5m2 • Pakovanje: 4L • Boja: Bezbojna
Fasada za
srećne ljude
TEHNOGRAF
• Završni dekorativni
malter za vani i unutra
• Potrošnja:
1,8mmm - 2,5kg/m2
• 25kg
• Boja:Bijela
• Nijansiranje:
MARCROMIE
• Market: Starčevica
N
MINERALNI
MALTER
dekorativni malter zrnaste (Z) ili žljebaste (R)
strukture, za obradu vanjskih ili unutraÿnjih zidnih
površina. Bijeli malter dobrog kvaliteta obrade. Visoka paropropusnost i dobra
vodoodbojnost.
MEGAMINERAL
MALTER
zaštitno-dekorativni malter (prah) zrnaste (Z) ili
žljebaste (R) strukture, za
obradu vanjskih ili unutraÿnjih zidnih površina.
Paropropustan, dobre vodootpornosti. Bijele boje, dobrog kvaliteta obrade.
AKRILNI MALTER
akrilni malter zrnaste (Z)
ili žljebaste (R) strukture,
za dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidnih
površina. Elastiþan, prijanja na skoro svaku podlogu. Paropropustan i vrlo
vodootporan. Otporan na
struganje i udare. Moguüe
ga je nijansirati, prema ton
kartama Chromomix i Top
Trend.
ga je nijansirati prema ton
kartama Chromomix i Top
Trend.
61,55
KM
SILIKATNI
MALTER
dekorativni malter zrnaste (Z) ili žljebaste (R)
strukture, za obradu zidnih
površina. Vrlo paropropustan, vodootporan. Lak za
nanošenje i istovremeno otporan na vremenske uticaje. Moguüe ga je nijansirati,
prema ton kartama Chromomix (Fasadex Exterior).
MOZAIK
akrilatni malter (kulir)
od višebojnog mermernog
granulata za podnožja na
fasadama, ivice i ukrase na
temeljnim fasadama, betonu, vanjskim i unutrašnjim
zidovima, stubovima, stepeništima, oko vrata i kamina. Vodootporan i paropropustaan. Mehaniþki visoko
otporan. Lak za nanošenje.
Periv! Dolazi u 20 standardnih nijansi boja.
SI-SI MALTER
Gotovi strukturni završni
malter na bazi akrilatnog
veziva i siloksana za zaštitu i dekoraciju vanjskih
i unutrašnjih zidnih površina, ili kao završni sloj u
toplotno-izolacijskom sistemu. Izrazito vodootporan
i paropropustan. Otporan
na struganje i udare. Niska
sklonost prljanju. Moguüe
SN VEZA
dubinski temeljni premaz
na bazi vodene disperzije.
Poveüava stepen prijanjanja novih premaza na stare
podloge. Karakteriše ga
velika dubina prodiranja u
podlogu. Smanjuje i ujednaþava upijajuüe sposobnosti podloge.
GRUND
temeljni univerzalni grubi premaz za impregniranje
vanjskih i unutrašnjih zidova prije nanošenja Fasadex
maltera.
EPS
fasadni sistem zaštite s
ploþama od ekspandiranog
polistirena, namijenjen toplotnoj i zvuþnoj izolaciji
starijih i novijih objekata.
Karakterišu ga optimalna
toplotna zaštita, povoljna
cijena i jednostavnost izvoÿenja radova.
MW LAMELA
Fasadni sistem izolacije,
sa lamelama od mineralne
vune. Koristi se kao dodatno poboljšanje zvuþne i toplotne izolacije na novim i
starim objektima. Ekološki
prihvatljiv sistem, visoke
paropropustivosti, koji uopšte ne gori!
KM
FASADEX AQUA
• Opis: Kvalitetna fasadna boja • Opis: Vodoodbojna/
Paropropusna • Potrošnja: 1L/3-5m2 • Pakovanje: 5L
• Boja: Bijela • Nijansiranje: CHROMOMIX
52,15
KM
AKRILNA ZAGL.
FASADA - FASADEX
• Opis: Završni sloj demit fasada • Opis: Vodoodbojna/
Paropropusna • Potrošnja: 1,5mm - 2,5kg/m2 ,
2,0mm - 3,0kg/m2 • Pakovanje: 25kg • Boja: Bijela
• Nijansiranje: CHROMOMIX
Fasadex malteri za skoro svaku namjenu
ajistaknutiji predstavnik Chromosovih proizvoda
za eksterijere je poznati
Fasadex. Kako i slogan
govori, ukoliko želite živjeti iza Fasada za sreüne
ljude, odabir Chromosovih proizvoda je pun pogodak! Program Fasadex
nudi brojne proizvode:
39,55
58,90
KM
MEGAFAS AQUA
• Opis: Ekonomična zidna boja • Opis: Vanjske/
Unutrašnje površine • Potrošnja: 1L/4-5m2 • Pakovanje:
15L • Boja: Bijela • Nijansiranje: CHROMOMIX
TEHNOGRUND
• Temeljni premaz za
završne dekorativne
maltere
• Potrošnja:
0,1-0,2 kg/m2
• 18kg
• Boja:Bijela
• Market: Starčevica
• Nijansiranje:
MACROMIE
68,00
KM
75,65 KM
UŠTEDA 10 %
FASADEX GRUND
• Opis: Univerzalni temeljni premaz • Opis: Za sve vrste
fasada • Potrošnja: 1L/4m2 • Pakovanje: 25kg • Boja:
Bijela • Nijansiranje: CHROMOMIX
84,95
KM
81,
35
KM
95,75 KM
UŠTEDA 15
5%
TEHNOTHERM-SIL
• Završni silikonski
dekorativni malter
protiv plijesni i algi za
vani i unutra
• Potrošnja:
1,8mm - 2,6kg/m2
• 25kg
• Boja:Bijela
• Nijansiranje:
MARCROMIE
• Market: Starčevica
89,95 KM
ACRYLCOLOR
• Opis: Akrilna fasadna boja vodom razrjed
• Opis: Jako vodoodbojna • Potrošnja: 200 ml/m2
• Pakovanje: 15L • Boja: Bijela • Nijansiranje: JUMIX
Vaš CENTRUM
je 14. godina
broj jedan
u fasadama!
Biće jako teško
odlučiti se za
najljepšu fasadu na
konkursu.
24
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
17,30
HLADNI PREMAZ
• Temeljni premaz, priprema
za ljepenku, poboljšava veze
za podlogu • 5kg
www.centrumtrade.com
23,89
34,15
LJEPENKA KROVNA
• Pokrivanje toplinskih
izolacija, prvi sloj kod
podaščanih krovova • 20m2
LJEPENKA
• Izolacija podnih površina
u objektima, sprečava
prodor vlage • 3mm • 10m2
KM
KM
KM
4,50
1,40
KM
KM
MASA
BITUMENSKA
• Ljepljenje i zaptivanje na
krovovima, otporan na UV
i sve vremenske uslove,
prijanja na skoro sve
površine
• 300ml
TRAKA OBOSTRANA
• Na foliji,odlična ljepljivost, • trajno ljepljenje
papira,kartona,gume • 19mmx10m
2,20
KM
SELOTEP
• Selotep za ljepljenje i pakovanje,
za kućnu i industrijsku upotrebu • 48mmx66m • Boja:mat
7,90
2,20
KM
U organizaciji CENTRUM TRADE-a, a u saradnji sa
RIGIPSOM, u Banjaluci je početkom jula održano
zanimljivo takmičenje korisnika Rigips programa.
Nagrade najvjernijima
Dobitnici nagrada su koristeći nove proizvode iz Rigips
programa demonstrirali su svoje majstorstvo
KM
MASA
VODOTJESNA
• Brze popravke u svim
vremenskim uslovima
• Prijanja na praktično sve
površine • 300ml
TRAKA AERO MASK VIOLET • Zaštita PVC,ALU
stolarije i stakla, slabije ljepliva, ne ostavlja tragove
• Lako skidanje,Bez oštećenja • 25mmx50m
2,45
KM
TRAKA RIGIPS SA STAKLENIM VLAKNIMA
• Za ojačavanje ravnih fuga i rubova, veoma tanka,
laka za nanošenje • 50mmX25m
9,95
KM
4,20
2,70
KM
KM
• 30mmx50m
N
aši vjerni kupci borili su se za
vrijedne nagrade,
istovremeno iskoristivši
priliku da isprobaju neke
od proizvoda iz RIGIPS
programa, a sve to sjajno
se zabavljajuüi.
Za demonstraciju svoje
spretnosti uþesnici su imali
na raspolaganju „Rimano
Glet XL“ glet masu, jednu
od najkvalitetnijih u klasi, te „Rimano 6-30“ ruþni
malter, takoÿe vrhunski
proizvod, jedan od najtraženijih artikala ovog poznatog brenda i materijala
sa mnogim preporukama
iza sebe. Kao pomoü u
demonstraciji, uþesnicima
su na raspolaganju bile i
zaštitne lajsne „No coat“,
koje su u rukama majstora
brzo našle svoju primjenu.
Demonstracija je pokazala visoku e¿kasnost i izuzetan kvalitet Rigipsovih
proizvoda.
5,60
4,15
RIGIPS PROFIL
PLAFONSKI UD 28/3M
13,40
KM
Saradnja RIGIPS-a i
CENTRUM TRADE-a se
nastavlja, što garantuje i plan
organizacije novih sliþnih takmiþenja, opet uz nagrade i
naravno – dobar provod.
KM
RIGIPS PROFIL
PLAFONSKI CD 60/3M
KM
KM
KM
10,69
KREP TRAKA
• Za zaštitu prilikom bojenja,lakiranja kao i za opštu
namjenu • Lako skidanje, Bez oštećenja
3,10
KM
TRAKA OBOSTRANA
• Ljepljenje podnih obloga,staza,tepiha, raznih PVC
podova,stakla,kartona • 50mmx5m
KM
3,49
KM
SILIKON
TEMPERATURNI
• Popunjavanje spojeva
izloženih povišenim
temperaturama +1200 C
• 300ml • Boja crni
RIGIPS PROFIL
ZIDNI CW 50/3M
6,95 16,65 13,40
LJEPILO
MULTI USE
TEKAFIKS
• Jednokomponentna
zaptivna masa i ljepilo
• Odlično prijanja na
gotovo sve površine
• 290ml • Boja:bijela
TRAKA DAKT • Proizvođač: 2b
• Ekstra jaka i vodootporna armirana traka za
industrijsku i kućnu upotrebu • 50mmx10m • Boja siva
6,95
KM
M
KM
Prvo mjesto osvojili su
Zvjezdan Arseniü, Zoran
ýajiü i Branislav Vuþiü, kojima je pripala i nagrada –
iPod. No, ni ostali uþesnici
nisu prošli bez ulova, osvojivši radna odijela, majice i
kape.
• 50mmx50m
20,70
KM
UŠTEDA
DA10%
UŠTEDA10%
UŠTEDA10%
UŠTEDA10%
UŠTEDA10%
• 5kg
• 5kg
• 12,5kg
• 25kg
• 40kg
FUG MASA
ZA RIGIPS VARIO
• Fugiranje spojeva
rigips ploča,bez
mrežice i trake
FUG MASA
PS
SUPER ZA RIGIPS
• Fugiranje spojeva kod
ugradnje rigips ploča
GLET-MALTER
RIMANO 6-30
LJEPILO RiFIX 40/1
• Ljepilo za rigips ploče,
direktno na masivne
zidove bez podkonstrukcije
22,39
KM
UŠTEDA10%
DIHTUNG TRAKA • Zvučna izolacija
kod izrade pregradnih zidova od rigipsa • 70mm
9,80
KM
RIGIPS PLOČA
• Izrada potkrovlja i
pregradnih zidova
•9,5mmx
1200mm
x2000mm
10,45 1,90
KM
KM
• 12,5mm x
1200mm x
2000mm
• 5 cm
3,70
KM
• 10 cm
13,95
KM
RIGIPS PLOČA VODOOTPORNA
• Izrada potkrovlja i pregradnih zidova
• Vodootporna • 12,5mmx1200mmx2000mm
STAKLENA VUNA
• Toplotna i zvučna izolacija
• Informat
Informativni
ati
at
tiv
ivnii list
list
ist „A
„„Ako
A Vam jee gradnja
Ako
g ad
gr
dnjja na
n umu“ • A
Avgustovsko
Avgu
vgu
g st
stov
tovsk
sko
k izdanje •
ko
VI
P O S J E T IT E P R
HTZAŠEsMhGRoADpU
25
• ZAŠTITE SEBE I SVOJE ZAPOSLENE •
UV
U susret radnoj jeseni Centrum nastoji
ponudom HTZ opreme radnicima svih
profesija omogućiti da im rad bude...
Udoban i uredan
Pored udobnosti i urednosti radne
opreme, pri radu, također važnu ulogu
ima praktičnost radne odjeće
U
jednom od naših prethodnih
brojeva
pisali
smo kako je lijepo vidjeti radnika u urednoj i
þistoj radnoj uniformi.
Zadovoljstvo je dvostruko, ako se radnik
pri tom osjeüa udobno i
dostojanstveno.
NOVA PONUDA
Upravo to omoguüava
najnovija radna odjeüa
koju Centrum predstavlja
u svom Informativnom
listu i, što je još važnije,
nudi na svojim prodajnim
mjestima.
10 DŽEPOVA!
MALO LI JE?
Radna bluza sa sedam
džepova (znamo da radniku uvijek nedostaje bar
još jedan džep), klasiþne
hlaþe sa takoÿe sedam
džepova i hlaþe sa tregerima i dodatna tri džepa
(dakle sa 10 džepova:
malo li je?). Izvanredna
kombinacija poliestera za
otpornost (65%) i pamuka
za udobnost (35%) garantuje, uz izbor adekvatne
veliþine, dugotrajno korištenje uz uredan izgled.
11,900
KM
M
DO ISTEKA
ZALIHA
SHIRT
MAJICA T-SHIRT
DUGI RUKAV
• 100% pamuk • 150g/m2
• Boja: plava • Veličina: L,
XL, XXL • Cjevasto tkanje,
dvostruko prošiveni šavovi
29,99
KM
2,85
KM
RUKAVICE
ULJNO NAFTNO OTPORNE KRATKE
Dužina 27cm
• Materijal: Crveni PVC • Podloga: bombaž • Dužina:27cm
3,70
KM
PRSLUK POLENA
• 65% Poliestersko vlakno
• 35% Pamuk • Postava:
Poliamidno vlakno
• Produžena leđa
• Veličina: L, M, XL, XXL
34,99
KM
GUSTO TKANJE
ZA JESEN
RUKAVICE ULJNO-NAFTNO OTPORNE DUGE
• Materijal: PVC na pamučnoj podlozi
• Primjena: hemijska industrija,
mašinska industrija, poljoprivreda • Boja:crvena
5,80
KM
RUKAVICA KISELOOTPORNA KRATKA
•Materijal:crveni pvc • Podloga: pamuk
• Zaštitna rukavica protiv mehaničkih rizika,
za minimalne rizike, od hemijskih opasnosti
6,50
KM
Nešto gušüe tkanje (240
g/m2) kazuje da je ljeto
iza nas i da smo spremni
za jesen i hladnije dane
koji nam slijede.
PROMOVIŠITE
SVOJ BREND
ISTAKNITE SE - DODAJTE SVOJ LOGO
RADNE HLAČE
CLASIC PLUS
• 65%Poliestersko vlakno
• 35%pamuk,240g/m2
• Džepovi:7 • Boja:Tamno
plava, sivo-crvena
• Veličina: L, XL, XXL, XXXL
RUKAVICA KISELOOTPORNA DUGA
•Materijal: crveni pvc • Podloga: pamuk
• Zaštitna rukavica protiv mehaničkih
rizika, za minimalne rizike od hemijskih
opasnosti • Dužina:36cm
Zaštita na radu za sve profesije!
mogućnost kataloške narudžbe cjelokupnog asortimana opreme
34,99
KM
NUDIMO SLIJEDEĆE OPCIJE:
RADNA
NA BLUZA
CLASIC PLUS
•65%Poliestersko vlakno
• 35%pamuk,240g/m2
• Džepovi:7 • Boja: Tamno
plava, sivo-crvena
• Veličina: L, XL, XXL, XXXL
ŠTAMPA
VEZ
AMBLEM
34,99
KM
1. Izaberite vrstu aplikacije
(štampa/vez/amblem)
2. Definišite poziciju loga
3. Proslijedite nam svoj logo
4. Potvrdite ponudu i rok isporuke
5. Isporuka odjeće na adresu kupca
Kod nas možete naručiti majice
sa sito štampom već od 10 komada
po cjeni od 9,99KM po komadu.
HLAČE
RADNE
FARMER
• Džepovi:10
• Boja:
a,
Tamno plava,
Sivo/crvena
• Veličina: L, XL
XL, XXL
XXL, XXXL
• 65%Poliestersko vlakno
• 35%pamuk,240g/m2
Izgled Vaših
h radnika je ogledalo kompanije.
U N A P R IJ E D IT E
V IZ U E L N I
IDENTITET
S VO JE F IR M E !
Sva pravna i fizička lica
mogu kontaktirati stručno
tehničko osoblje sa HTZ odj
ela
za sve potrebne informacije.
Posjeta na licu mjesta.
Snežana Jež, komercijalista 066 117 180 ili 051 366 817
26
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
0,80
0,80 12,99
KM
KM
• 8x90mm
• 8x115mm
VIJAK ANKER • Galvanski pocinčan
• Sa navrtkom i podloškom • Za veća opterećenja
www.centrumtrade.com
0,89
ŠELNA ZA CRIJEVO
• Pocinkovan čelik
• Dimenzija:10-18 Ø
0,
NAVOJNA
ŠIPKA
• Galvanski pocinčana • M5mm/L=1m
KM
1,79
KM
APIJU
BAGLAMA ZA KAPIJU
• Metalna-tokarena
6x120mm
• Dimenzija: Ø16x120mm
89
0,
99
6,59
KM
TOČKIĆI ZA KAPIJU
PIJU
• Metalnigalvanski pocinkovan
• Dimenzija: Ø 24
KM
1,
00
9,
KM
1,
KM
KM
1,19
KM
16,30
P
od pojmom hemijskog vijka podrazumjeva se specijalni gel, koji se koristi
za povezivanje graÿevinskih blokova, panela ili sliþnih materijala.
Posljednjih godina ovaj
proizvod uzima sve veüi
dio tržišta, zamjenjujuüi tako sve više klasiþne
vijke.
TIPLA PLASTIČNA
• Namjena:za ciglu
• Dimenzija:10x66
• Boja: Bijela • 10 kom
1,19
BAGLAMA
ZA KAPIJU
• Metalna-galvansko
pocinkovana
Specijalni vijci FRIULSIDER za povezivanje građevinskih
blokova, panela ili sličnih materijala
VIJAK ZA DRVO •
Galvanski pocinčan
• Za drvene konstrukcije
• 4x40mm • 25 komada
KM
• 20x125
• 20x120
KM
19
70
Hemijski vijci
VIJAK ZA DRVO SA OK
GLAVOM • Pocinčani čelik
• Za drvo većih opterećenjaa
• Dimenzija: 6x80mm
10
TOČKIĆI
ZA KAPIJU • Metalnigalvanski pocinkovan
• Dimenzija: Ø 24
VIJAK LIM
• Galvanski pocinkovan
• Ravna glava
• 4,8x16mm • 25 kom
KM
1,19
APIJU
TOČKIĆ ZA KAPIJU
ocinkovan
• Galvanski pocinkovan
• Upotreba za klizne kapije
• Dimenzija: Ø 24mm
KM
170,00
1,40
KM
KM
2,
00
TOČKIĆ ZA KAPIJU
• Metalni-za klizne kapije
• Galvanski pocinkovan
• Nosivost:300kg
VIJAK SA TIPLOM
• Prednost:glava vijka torx
i ključ • Za čvrstu opeku,
blok, beton, kamen
• 10x100 mm
KM
KM
ITALIJANSKI
HEMIJSKI ALAT
Italijanska ¿rma FRIULSIDER dugi se niz
godina, izmeÿu ostalog,
bavi i proizvodnjom ovog
hemijskog
alata.Godine iskustva dovele su do
stvaranja razliþitih varijanti vijaka, namijenjenih
razliþitim potrebama:
VIJAK UKUCAVAJUĆI
• Beton, cigla • Koristi
se za ugradnju stolarije
•6x40mm • 10 komada
HANGAR VIJAK
• Pocinčani čelik • Za
industriju namještaja
• 8x100 mm • 5 kom.
23,60
219,90
269,00
KM
KM
26,
99
VIJAK SAMOUREZIVI
• Galvanski pocinčan
e
• Za krovne konstrukcije
m
• Za limove • 4,8 x 25 mm
• 100 komada
499,90
KM
619,00 KM
KM
599,00
KM
749,00 KM
UŠTEDA 119 KMM
UŠTEDA 150 KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
AGREGAT BT-PG 2000/3
• Kontinuir.snaga:2000 W
• Maksimalna snaga:2200 W
• Gorivo: normalni bezolovni benzin
• Max.snaga motora:4kW/5,4 KS
• Zapremina rezervoara:13 l
• Garancija 2 godine
• 7,5x90 T30
VIJCI NA BAZI
POLIESTERA
predstavljaju najbolji
odnos kvaliteta i cijene. Pokazuju dobre performanse,
a koriste se uglavnom kod
spajanja elemenata srednje
težine.
POLISETERSKI
varijanta prethodnog proizvoda, gotovo identiþnih
performansi, ali bez stirena
u sastavu. Odsustvo ove toksiþne materije þini ovaj proizvod idealnim za korištenje
u zatvorenim i neprovjetravanim prostorima.
VINILESTERSKI
namijenjen za uþvršüivanje strukturalnih dijelova.
Posjeduje izuzetne mehaniþ-
31,
89
• 7,5x120 T30
KM
ke i termalne karakteristike.
Zbog visoke hemijske otpornosti pogodan za upotrebu u
agresivnim sredinama. Izdržava temperature do -10 C°.
VINILESTERSKI –
ZIMSKA FORMULA
upetrebljava se i na temperaturama od -20 C°. Još
jedan proizvod bez stirena.
Odliþnih ostalih karakteristika.
OD EPOKSIDNE
SMOLE, BEZ
STIRENA
Idealan za postavljanje i
popravljanje drvenih podova. Radi i u vodi. Materijal
odliþnih karakteristika, sa
vrlo malim indeksom skupljanja.
61,00
• 7,5x150 T30
KM
TURBO VIJAK
• Od hladno presovanog čelika • cinkovan
• Pogodan za postavljanje stolarije u beton
UŠTEDA 49 KM
AGREGATBT-PG 850
• Kontinuirana snaga:650 W
• Maksimalna snaga:720 W
• Gorivo: ulje- benzin 1:50 (2%)
• Potrošnja na 2/3opt.cca.0,7l/h
• Zapremina rezervoara:4,2l
• Garancija 2 godine
EMAJL LAK 3u1 ALKYTON • Primjena
direktno na hrđu, elastičan • Jedan premaz
• Potrošnja 1l za 10,5m2 • 0,75l • Crni i srebreni
VIJAK LIM
• Galvansko pocinčan
• Ravna glava • 3,5x16 mm
• Set: 50 kom.
KM
KM
KM
UŠTEDA10%
BOJA ZA KOVANE OGRADE
• Reljefni izgled obojane površine
• visokokvalitetna
• Potrošnja: 1l/11m2 u jednom sloju
• 0,75L • Boja:crna,srebrna
IVER VIJAK
• Galvanski pocinčan
• Set 50 komada
• Dimenzije 3,5x30mm
0,99
9,35
8,
KM
19,30
KM
AGREGAT BT-PG
PG 2800
0
• Kontinuirana snaga:
1 x 2,600 W • Maksimalna snaga:1
x 2,800 W • Gorivo:Normalni
bezolovni benzin • Zapremina
rezervoara:15 l • Garancija 2 godine
235,00
KM
285,00
598,00
KM
KM
UŠTEDA 50 KM
KOMPRESOR
SOR
• Snaga:1,5 kW
• kapacitet rezervoara:50litl
• protok vazduha:206lit/min
• pritisak 8 bara
• Garancija:2 godine
KOMPRESOR
ESOR
• Snaga 2,2 kW
• Rezervoara:100l
• Protok vazduha:290l/min
• Pritisak 8 bara
• Garancija 2 godine
• Informativni
In
list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
Josip Broz
Tito - iz
jednog
sasvim
drugog
ugla
Od struga do
najboljeg druga
27
ovlašteni distributer
7,89
0,75
0,85
1,70
ZAVRŠETAK ZA OGRADU
• Metalni • Dimenzija:45x80mm
KM
KM
BRAVA ZA
METALNA VRATA
• Materijal: pocinkovan
čelik • Dimenzija: 250 mm
KM
9,20
ZAVRŠETAK ZA OGRADU
• Metalni • Dimenzija: 55x110mm
KM
ELEMENT ZA KOVANE OGRADE
• Za sve vrste kovanih ograda
• Dimenzija: 12x12mm , H=125mm
KM
K
M
Svoj radni vijek Tito je počeo kao bravar, a nakon iskustva
u radionicama vrlo brzo postaje borac za ljudska prava
R
astuüi u zapadnom Zagorju, u
poljoprivrednom
kraju ali na malom posjedu, Mali Joža, Josip Broz
Tito, buduüi otac svih naroda i narodnosti, još je
jako mlad bio prinuÿen
potražiti posao u gradu.
Boraveüi kod roÿaka u
Sloveniji izuþio je bravarski zanat, da bi ubrzo
prešao raditi u Sisak gdje
postaje šegrt u jednoj tamošnjoj radionici.
KVALIFIKOVANI
BRAVAR
Profesionalnu kvali¿kaciju bravara stekao je u Sisku, pomažuüi kod majstora bravara Nikole Karasa.
1910., nakon 3 godine šegrtovanja. Nakon toga je radio u Kamniku u Sloveniji,
ýenkovu u ýeškoj, u tvornici automobila “Benz” u
Mannheimu, u Njemaþkom
Ruhru, Beþu i Beþkom No-
vom Mjestu (Neustadtu).
Poþetkom 1921. Broz se
naseljava u Velikom Trojstvu pored Bjelovara, gdje
se zaposlio kao majstor u
parnom mlinu Samuela Polaka. Istiþe se kao svestran
i sposoban, pa koristeüi
bravarsko znanje i iskustvo
popravlja seljacima vršilice, trijere, šivaüe strojeve,
lovaþke puške… praktiþno
sve što je bilo potrebno popraviti, a da je bilo metalno
i sadržavalo bilo kakve mehanizme.
Na istim poslovima je ka-
snijih godina radio i u brodogradilištu, gdje je jednom
prilikom uþestvovao u procesu ugradnje avionskog
motora u jednu privatnu
brodicu.
U svojim pisanim djelima
iz tog perioda þesto se tužio
na stanje u bravarskoj profesiji i uslove rada, a tadašnje
vrijeme je poredio sa srednjim vijekom. Nehigijenski
uslovi, rad na nesnosnim
vruüinama, smrad, prašina,
odsustvo ventilacije, po 14
radnih sati dnevno… Broz
je takva radna mjesta nazivao “robijašnicama”, tvrdio
da radnici nisu nikad bili u
gorem položaju, neorganizovani i sa sebiþnim sindikalnim voÿama.
zahtjevi morali biti uvažavani. To su faktiþki bili
poþeci Titovog politiþkog
angažmana.
***
POLITIýKA
KARIJERA
Za poslodavce je tvrdio
da su pohlepni i da drsko
iskorištavaju odsustvo radniþke organizovanosti, te da
je njihov osnovni poslovni
princip gotovo svakodnevno izbacivanje i mijenjanje
radnika. Opisivao je situacije u kojima, u radionicama koje zimi zapošljavaju
10 radnika, u ljetnjoj sezoni
radih njih 30. Plate bravara
i drugih metalskih radnika
smatrao je toliko bijednima
da se þudio kako uopšte uspijevaju da prežive od toga.
U tim je djelima veü pozivao bravarske, metalske
i radnike uopšte da se sjete
vremena kada su bili organizovani, kada su njihovi
U naše vrijeme, dok sa
distance posmatramo ove
prilike iz prve polovine
prošlog vijeka, možemo
zakljuþiti da su mašine u
mnogome preuzele bravarski zanat iz ruku þovjeka.
Serije i serije proizvoda
silaze sa potpuno automatizovanih traka, dok se ruþno
rade gotovo iskljuþivo unikati, jer se samo za njihovu
izradu može dobiti dovoljno novca da bi takav posao
mogao biti isplativ.
ELEMENT ZA KOVANU OGRADU
• Montaža jednostavna
• Dimenzija: H-110mm L-60mm
KM
GARNITURA EVROPA
• Kvaka sa šiltom
• Namjena za drvena vrata
• Boja: zlato
1,80
2,60
ZAVRŠETAK ZA OGRADU
• Metalni • Dimenzija: Ø 10x10/H140mm
mm
KM
11,49
KM
KM
U meÿuvremenu je stigao Drugi svjetski rat. Tito
zanatlija postaje borac za
radniþka prava. Tom logikom postaje lijevo orijenstisani politiþar, a zatim i
vrhovni komandant FNRJ i
najviši državnik. Bez obzira na luksuz koje je sebi u
vrijeme predsjednikovanja
mogao priuštiti, nikad nije
zaboravljao svoje poþetke.
Naime, Tito je imao bravarsku radionicu u koju je s
vremena na vrijeme silazio
da radi; samo ovaj put da se
odmori.
1,39
GARNITURA DRINA
• Kvaka sa šiltom
• Namjena za drvena vrata
• Boja: zlato
9,95
2,60
ELEMENT ZA KOVANU OGRADU
• Za sve vrste ograda • Jednostavna montaža
•Visina 900mm/14x14mm
KM
CILINDAR ZA BRAVU
• Materijal : tjelo od nikla
• Sa 3 ključa
• Dimenzija : 30x30 mm
• Boja. nikla
1,99
KM
KATANAC
• Mesing • Dimenzija: 20mm
• Boja: mesing
5,99
KM
KATANAC • Mesing • 40mm
ELEMENT ZA KOVANU OGRADU
• Montaža jednostavna
• Dimenzija: H-270mm L-110mm
KM
4,95
KM
ELEMENT ZA KOVANU OGRADU
• Montaža jednostavna
• Dimenzija: H-160mm L-90mm
KM
4,98
ELEMENT ZA KOVANU OGRADU
• Za sve vrste ograda • Montaža jednostavna
• Visina 800mm/40x4mm
KM
13,85
KM
ELEMENT ZA KOVANU OGRADU • Za sve vrste ograda
• Montaža jednostavna •Visina
870mm/12x6mm
na 870mm/
5,55
KM
ELEMENT ZA KOVANU OGRADU • Za sve vrste ograda
• Montaža jednostavna • Visina 900mm/12x12mm
6,00
KM
BRAVA ZA VRATA
ATA 65m
65mm
• Na ključ - plavo
vo
pocinkovana
• Za drvena vrata
• Na ključ
• Dimenzija:65mm
ija:65mm
6,
6,95
KM
ELEMENT ZA KOVANU OGRADU • Za sve vrste ograda
ELEME
Montaža jednostavna •Visina 900mm/12x12mm
• Montaž
13,95
00
KM
KM
BRAVA ZA VRATA 65mm
ana
• Na ključ - plavo pocinkovana
• Za drvena vrata
• Na cilindar
• Dimenzija:65mm
11,00
KM
KATANAC
• Tjelo od mesinga
• Veličina: 45mm
12,50
KM
POŠTANSKO SANDUČE
• Metalno • Plastificirano
• Dimenzija 200x260x75mm
• Boja Siva
NO
NOSAČ
STAKLA • Materijal:Inox
• Upotreba za cijev Ø 42.4mm • Nosi staklo debljine 8-10mm
• Dimenzija:53x38mm
16,20
KM
ELEMENT ZA KOVANU OGRADU
• Namjena : rukohvat za kovane ograde
• Dimenzija: 30x5mm , L=3000mm
28,49
KM
RUKOHVAT ZA OGRADU
• Namjena: rukohvat za kovanu ogradu
• Dimenzija: Ø 40x11 ,L=3000mm
93,00
KM
VODILICA ZA KAPIJU
• Metalna-galvanski pocinkovana
• Od pocinčanog čelika • Dimenzija:L=3000mm
28
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
23,00
KM
1,40
NE
OGRANIČEN
KOLIČINE
KECELJA VARILAČKA
• Goveđa špalt koža
• Remen za zatezanje •110x70cm
KM
BRUSNO PLATNO • granulacija 60, 80,120
• širina 115mm • visoko fleksibilno za obradu metala, obojenih
metala, drvo, a može se primjenjivati i za obradu plastike
REZNA PLOČA TANKA
• Za inoks i čelik
• Prečnik 125mm • Debljina 1mm
www.centrumtrade.com
www.cen
centtrumtrade.com
2,90
1,90
KM
GCM 12 GDL Professional PILA
KM
PLOČA REZNA 115X
115X1X22
X22 • SVI
VI MATERIJALI
MA
BOSCH
3,
50
Stolarima za
uživanje
KM
LIST UBODNE
E PILE T111C
1
• Za drvo • Set od 3 kom
95,00
KM
BRUSILICA GWS 580 • Broj
B oj obrtaja 110
11000 O/min
č 11
• Snaga 580W • Prečnik brusne ploče
115 mm
• Boja Plava • Garantni rok 3 godine
155,00
KM
BUŠILICA UDAR.GSB13RE
RE
8kg
• Snaga 600W • Težina 1,8kg
• Raspon stezanja 1,5
1,5-13 mm
odina
o
din
• Plava • Garantni rok 3 go
godina
225,00
KM
BRUSILICA
GWS 22-230H • Snaga 2200W
00W
• Broj obrtaja 6500 O/min • Promjer ploč
ploče 230mm
• Plava • Garantni rok 3 godine
276,00
KM
IZVIJAČ AKU GSR12-2V
• Baterija 12V/1,5Ah • Broj obrtaja 1200 O/min
• Uvrtanje vijaka do 7mm • Brzostezna glava 10mm
• Garantni rok 3 godine • ZALIHE OGRANIČENE
329,
00
KM
PILA KRUŽNA GKS 190
• Snaga 1400W • Broj obrtaja 5500 O/min
• Dubina rezanja do 70 mm • Dubina rezanja pod
45 do 50mm • List pile 190x20mm
• Garantni rok 3 godine • ZALIHE OGRANIČENE
355,00
KM
UGLOMJER
GAM 220 MF LIBELA
• Radno područje 0-220 • Garantni rok 3 godine
SERVIS
SA MEĐUNARODNIM
LICENCAMA
S
tolari u svom radu
koriste teške pile velikog kapaciteta, za
rezanje komada bjelogoriþnog i crnogoriþnog drveta. Njihove su najveüe
potrebe preciznost i snaga. Takoÿe, obraüaju pažnju na kapacitet rezanja
i izvlaþenje prašine.
Tesari obiþno rade u radionicama, pošto izrada
razliþitih spojeva uglavnom
zahtijeva stacionarne mašine. Preciznost i kapacitet
rezanja njima su najviši prioritet.
GLATKOûA
REZANJA
Pila omoguüava glatkoüu
rezanja bez premca i trajnu
preciznost. Model posjeduje patentirani sistem „Axial
kretanjem za prilagodljivo
upravljanje. Sistem „Glide
Lock“ (zakljuþavanje klizanja) omoguüava lak transport.
– Glide“ (klizanje po osi) i
integrisani dvolinijski laser
koji omoguüava precizne
rezove. Opremljen je listom
pile s vrhunskom preciznošüu, najpogodnijom za
drvo („Top Precision Best
for Wood” ), koja proizvodi manje buke, a rezovi su
brži. Poboljšano je podešavanje pomiþnog ugaonika na prednjoj strani. Alat
posjeduje
„Squarelock“
graniþnike s brzim otpuštanjem. Izuzetna glatkoüa
rezanja zbog inovativnog
sistema klizanja koji ne zahtjeva održavanje.
KAPACITET
REZANJA
Pila ima velik vodoravni i
vertikalni kapacitet rezanja.
Integrisana boþna produženja za podupiranje materijala nude maksimalnu
stabilnost, a tu je i stabilna
baza otporna na prevrtanje. Upravljaþ s kliznim
Raspon kosog reza je 52°
L / 60° R, + 10 prilagodljivih regulatora ugla reza za
maksimalnu Àeksibilnost
i kapacitet. 12 zatvorenih
kugliþnih ležajeva za beskrajno gladak hod radi
dužeg trajanja. Uporište
pokretnog ugaonika nema
vodilice koje izlaze prema
van, pa se rad može obavljati i direktno uza zid.
Proizvod odlikuju velika
snaga, e¿kasnost i izdržljivost, veliki kapacitet rezanja, praktiþnost, jednostavnost upotrebe i preciznost, a
niska vibracija omoguüava
bolje upravljanje pilom.
SAZNAJTE VIŠE O NAČINIMA ZA
UNAPREĐENJE POSLOVANJA
POZOVITE STRUČNOG KONSULTANTA
ZA PROFESIONALNE BOSCH ALATE I MAŠINE
U VAŠU FIRMU - BESPLATNO!
kontakt osoba: Goran Miljenović,
sertificirani stručni konsultant za BOSCH
telefon: 066 004 804;
e-mail: [email protected]
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko
vg
izdanje •
2,70
12,00
2,80
KM
KM
KM
3,10 KM
3,30 KM
UŠTEDA13%
UŠTEDA15%
REZNA PLOČA TANKA • Za inoks i čelik
• Prečnik 230mm • Debljina 1,9mm
17,00 KM
• granulacija
40, 60, 80,120
LAMELARNI BRUSNI DISK
• Prečnik:115mm • za nerđajući i obični čelik
Ručno zavarivanje
Z
Zavarivanje se izvodi
pod dejstvom toplote, uz
dodavanje ili ponekad bez
dodavanja dodatnog materijala i uz primenu pritiska
ili bez njega. Pri zavari-
24,00
Gasno zavarivanje je
postupak zavarivanja to-
49,90
KM
UŠTEDA17%
KM
pljenjem pri kojem se toplota potrebna za topljenje
osnovnog i dodatnog materijala dobija sagorjevanjem smješe gorivnog gasa
i kiseonika. Za gorivni gas
koristi se metan, benzol,
vodonik ali najþešüe acetilen. Acetilen ima veliku
temperaturu plamena i brzinu sagorjevanja. U gorionik
se dovodi i kiseonik koji se
miješa sa gorivnim gasom i
gori plaviþastim plamenom
GASNO
ZAVARIVANJE
GARNITURA
URA
ČEVA
INBUS KLJUČEVA
ku
• na plastičnom stalku
• 9 ključeva u garnituri
• materijal hrom-vanadijum
poboljšan,ojačan i niklovan
59,90 KM
Za sve čitaoce koji bi željeli nešto da znaju o ovom zanatu,
a nisu imali koga da pitaju...
vanju vrši se lokalno zagrijavanje ivice metalnih
djelova koje treba spojiti
(zavariti). Zagrijavanje se
vrši do temperature pri kojoj metal prelazi iz þvrstog
u poluteþno ili teþno stanje,
što zavisi od vrste i naþina
zavarivanja.
AKO SU VAM
MAŠINE NA UMU...
UŠTEDA30%
Osnove zavarivanja
avarivanje je proces
spajanja dva ili više
metalnih dijelova
istog ili približno istog hemijskog sastava. Spajanjem
se dobija nerazdvojiva
veza.
29
34,20 KM
UŠTEDA 10 KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
KLJEŠTA KOMBINOVANA
• dužina 180mm • rezne
ivice induktivno okaljene
• čeljusti polirane • ručke
izolovane dvokomponentnim navlakama
• specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno
poboljšana i ojačana
28,90
KM
41,30 KM
BUŠILICA VIBRACIONA BID710E
• Snaga 710W • Napon 230V~50Hz • Kapacitet bušenja
30x68mm • Boja crvena
30/13/10 • Dimenzije 280x230x68mm
• Garancija 2 godine
55,00
KM
BUŠILICA VIBRACIONA VLN
N 224
aga 710 W
• Stezna glava fi 13mm • Snaga
ntni rok 2 godine
e
• Broj obrtaja 3000 O/min • Garantni
54,00
KM
BRUSILICA VLN 432
aznom
• Snaga 800W • Broj obrtaja u praznom
hodu 11000 O/min • Napon 230V-50Hz • Masa 2,3kg
• Max. prečnik diska 125 mm • Garantni rok 2 godine
UŠTEDA 12 KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
KO
KOMBINIRKE
ELEKTROIZOLOVANE
• dužina 200mm
• specijalni alatni čelik
• kovana, poboljšana
i ojačana • rezne ivice
induktivno okaljene
• površina hromirana EN
12540 • napon do 1000V
37,90
75,00
KM
BUŠILICA VV41-613S
0 O/min
• Snaga 600W • Broj obrtaja 0-2800
nje beton/čelik/drvo/
beton/čelik/drvvo
• Brzostezna glava Ø13mm • Bušenje
Ø13mm/Ø13mm/Ø20mm • Garantni rok 2 godine
80,00
KM
BRUSILICA HSW 715 • Snaga 710W
mjer ploče 115mm
• Broj obrtaja 10.000 O/min • Promjer
• Brzo podešavanje štita • Težina 1,7 kg
g • Garancija 3 godine
KM
54,10 KM
UŠTEDA30%
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KLJEŠTA ZA POP NITNE
• Tjelo od aluminijske legure
17,50
52,00
KM
59,00
KM
22,90 KM
65,00 KM
74,00 KM
UŠTEDA 20%
UŠTEDA15 KM
129,90
KM
• 1mm
• 0,8mm
ŽICA ZA CO2 VARENJE 0,8mm
• Pobakrena žica za zavarivanje u
zaštitnoj atmosferi CO2 ili Ar/CO2 • 15 kg
194,00
KM
159,00 KM
430,00
KM
475,00 KM
8%
UŠTEDA 18
čelika • za zakovice do 4,8mm
UŠTEDA 45
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
39,00
KM
55,00
KM
UŠTEDA16 KM
NE
EN
ČE
OGRANIIČ
NE
KOLIČIIN
RUČICA 1/2”
• Specijalni alatni čelik
• ergonomska, dvokomponentna drška • tijelo hladno
kovano poboljšani i ojačani
hromirani (EN12540)
54,00
KM
77,50 KM
APARAT ZA
A
VARENJE BT-EW
• Struja varenja 140A
• Br. obrtaja 45-48V
• Osigurač 16A
• Napon 230V
• Garantni rok 2 godine
APARAT ZA
A
ELEKTROLUČNO
VARENJE
• Struja: 55 do 160A
• Za elektrode Ø2 do Ø4
• Težina:16 kg
• Garancija 1 godina
KM
129,00 KM
UŠTEDA39 KM
BRUSILICA BAG 230 • Broj obrtaja 6000 O/min
• Veličina ploče 230mm • Snaga 2100W
• Težina 5,1 kg • Garantni rok 2 godine
KM
UŠTEDA24%
ELEKTRODA EZ-11F 2,5mm
• Rutilna elektroda • Za zavarivanje čelika
• Stabilan električni luk • Lako odvajanje troske
• Glatki i lijepi zavari • Pakovanje 3,5 kg
• rukohvat od poboljšanog
89,90
UŠTEDA 23KM
INVERTOR FORCE 165
• Struja varenja 10-150 A
• Elektroda od Ø1,6 do Ø4
• Težina 2,9 kg
• Garancija 1 godina
KLJEŠTA ZA
CIJEVNA KOSA 1,5”
• Hrom-vanadijum
• Kovana, poboljšana i
ojačana • lakirana
• zubi induktivno okaljeni
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
99,90
KM
119,00 KM
UŠTEDA16%
GLODALICA BT-RO 1200 E • Snaga 1200W • Broj
obrtaja 11000-30000 O/min • Dubinski hod 55mm
• Stezna klješta Ø 8 i 6 mm • Težina 3,3 kg • Garancija 2
godine • Paralelni graničnik,alat za izmenu noževa
104,90
KM
129,00 KM
UŠTEDA 19%
BRUSILICA ZA POLIRANJE I BRUŠENJE
ŠENJE
• Snaga 1100W • Broj obrtaja 1000-3000
• Brusna ploča 180 mm • Garantni rok 2 g
godine
117,99
KM
ODVIJAČ AKU 6723DW 4,8V ŠTAPNI
NI
min • Baterija 4
8V
V
• Broj obrtaja u praznom hodu 220 O/min
4,8V
• Obrtni moment max 4,5Nm • 0,42kg • Garancija 3 god.
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
DANI VARENJA
CENTRUM TRADE i ELEKTRODA Zagreb d.d. ovog mjeseca provode niz akcija, na
kojima će se kupci moći upoznati sa novom ponudom materijala za varenje
Centrum trade je odluþio da svojim klijentima ponudi najkvalitetniju opremu za varenje, ali i da onima
koji to žele omoguüi sticanje dodatnih znanja o ovom
procesu, teoretski i praktiþno.
U saradnju sa partnerom, preduzeüem ELEKTRODA ZAGREB d.d., koja ima dugogodišnje iskustvo
u proizvodnji obloženih elektroda, žica i šipki za zavarivanje odluþili smo još više Vam se približiti. Najveüi dio asortimana ELEKTRODE ZAGREB d.d se
veü odavno nalazi na našem tržištu, a odnedavno su
ponudu obogatili praškom punjene žice za zavarivanje
nelegurnih i niskolegurnih þelika, te žicama i šipkama
za zavarivanje nerÿajuüih þelika. U ELEKTRODI d.d.
se neprestano bave istraživanjem i usavršavanjem, što
za rezultat ima veliki broj odobrenja vodeüih svjetskih
serti¿kacijskih kuüa, od Amerike, preko Njemaþke i
Italije, do Rusije.
Svaki kontigent proizvedenog materijala prati i fabriþka garancija, koja, po želji kupca, sadrži i “3.1 serti¿kat”.
I TO NIJE SVE!
Svi kupci elektrode
ELEKTRODA ZAGREB d.d. na „DAN VARENJA“
ostvaruju popust od 10% na elektrode
i aparate za zavarivanje.
Svakom kupcu aparata za varenje
ELEKTRODA ZAGREB d.d.
daruje gratis pakovanje elektrode!
K - 800 HT
HRN EN ISO
AWS/ASME SFA
Praškom punjena žica za navarivanje dijelova koji su izloženi
djelovanju abrazije. Primjenjuje se za navarivanje svrdla,
vijaka transportera, lopativa ventilatora itd. Da si se spriječio
nastanak pukotina, radni komad je prije navarivanja
potrebno pregrijati te održavati međuslojnu temperaturu
oko 200 °C. Kao zaštitni plin koristi se C1 (CO2)
Promjeri žice: Ø1,2 -1,6 mm
KX – 706 M
HRN EN ISO 17632 – A T 46 2 M M 4 H5
AWS/ASME SFA-5.18 E 70C-6M
Metalom punjena žica za zavarivanje nelegiralih i
niskolegiranih čelika čvrstoće do 490 N/mm². Dobra strana
ove žice je njena penetracija, visoka otpornost nastanka
poroziteta, dobro razljevanje taline metala vara te nizak udio vodonika u
metalu vara. žica se primjenjuje za zavarivanje u jednom i više prolaza.
Promjer žice: ø1,2mm
Odobrenja: ABS, BV, DNV, GL, LR
T-50
HRN EN ISO 636-A W 46 3 W3Si1
AWS/ASME SFA-5.178 F ER 70 S-6
Šipka za TIG zavarivanje nelegiranih
i
niskolegiranih čelika čvrstoće do 490 N/mm². Var
posjeduje odlična mehanička svojstva i žilavost
pri niskim temperaturama. Uglavnom se primjenjuje kod varenja korijenskog
prolaza u cijevima u svim položajima zavarivanja. Udaljenost vrha volfram
elektrode od plinske sapnice treba biti 4 do 6mm
Promjeri žice ø2,4-3,2mm
CENTRUM TRADE i ELEKTRODA Zagreb d.d.
ovog mjeseca provode niz akcija, na kojima üe se kupci
moüi upoznati sa novom ponudom materijala za varenje.
Kampanja üe biti održana u šest navrata, svaki dan u
jednom od CENTRUM MARKETA. Na dan prezentacije, u marketu üe struþno tehniþko lice, svim zainteresovanim posjetiocima vršiti struþne prezentacije u
kojima üete sigurni smo nauþiti nešto novo.
NJA“ u
„DAN VARE
zloga da na
koje üe
e
cij
ta
en
Mnogo je ra
ez
pr
sjetite struþne
po
u
ad
gr
:
m
to
vaše
sta, i
20. do 25. avgu
biti održane od
ET Starþevica
RUM MARK
20.08. CENT
ET Gradiška
K
AR
M
M
RU
21.08. CENT
ET Laktaši
K
AR
M
RUM
22.08. CENT
ET Lazarevo
K
AR
RUM M
23.08. CENT
ET Zalužani
K
RUM MAR
Dubica
24.08. CENT
ET Kozarska
K
AR
M
M
RU
25.08. CENT
ite popuste!
novo i ostvar
Nauþite nešto
RENJA!
VA
NE
Posjetite DA
EF-200K x KD-42 ( žica i prašak za EPP zavarivanje)
EN 756 S 46 5 CS SZ
AWS/ASME SFA-5.17 F 7A(P)6 –EM12K
Prašak i žica za zavarivanje u jednom i više prolaza u
brodogradnji , off-shore postrojenjima itd. Var posjeduje
fenomenalne žilavosti, otpornost nastanku pukotina te
nastanku poroziteta na limovima koji imaju na sebi hrđu
ili boju. Primjena je moguća na izmjeničnom ili istosmjernom izvoru struje.
Prije upotrebe prašak sušiti 60 minuta na 150 – 350 °C. Previsoka visina
praška može dovesti do lošeg izgleda vara.
Promjer žice: ø1,6 – 6,0mm
Odobrenja: ABS, BV, DNV, GL, LR
K- NGS11
HRN EN ISO 17632–A T 42 Z Y N 1
AWS/ASME SFA-5.20 E 71T-11
Praškom punjena žica za zavarivanje bez zaštite plina.
Namjenjena je za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih
čelika čvrstoće do 490 N/mm² gdje nisu potrebni zahtjevi
za žilavost. Žica je pogodna za zavarivanje na otvorenom.
Površina vara je glatka, prskanje kapljica rastaljenog metala
je minimalno ( stabilan električni luk) a troska se lako odstranjuje. Emisija
dimnih plinova je nešto veća nego što je kod zavarivanja praškom punjenim
žicama sa zaštitom plina. Žica mora biti spojena na minus pol izvora struje.
Promjeri žice ø0,9-1,2mm
• Informativni
f
i i list
i „Ako Vam je
j gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
PRIJAVA ZA
D
ANE VAREN
Predaajte u na
JA
jbliži Centrum
market ili poša
naa naššu adresu:
ljite
[email protected]
rumtrade.com,
puteem pošte na
adresu: “Centr
um trade” d.o.o.
Ulica 16. KNO
,
UB 10, 782014
Zalužani
SVAKI KONTIGENT PROIZVEDENOG MATERIJALA
PRATI I FABRIýKA GARANCIJA, KOJA, PO ŽELJI
KUPCA, SADRŽI I “3.1 SERTIFIKAT”.
U PONUDI ZAGREBAýKE FIRME NALAZE SE
ELEKTRODE ZA ZAVARIVANJE:
NELEGURNIH ýELIKA
NISKOLEGURNIH I NELEGURNIH ýELIKA
ý
ýELIKA OTPORNIH NA POVIŠENE TEMPERATURE
VISOKOLEGURNIH ýELIKA
NAVARIVANJE
ŽLJEBLJENJE
ZAVARIVANJE SIVOG LIVA
ZAVARIVANJE OBOJENIH METALA
K – 308 LT
HRN EN ISO 17633-A T 19 9 L P C/M 1
AWS/ASME SFA-5.22 E 308LT1-1/4
Praškom punjena žica za MAG zavarivanje austenitnih
nerđajućih 18/8 Cr-Ni čelika. Metal vara sadrži optimalnu
količinu ferita u austenitnoj strukturi te je otporan na
pojavu pukotina. Troska se lagano odvaja, prskanje
kapljica rastaljenog metala je nisko, a takođe i nastanak pobojenja u zoni vara
je malen. Kao zaštitini plin mogu se koristiti C1 ( CO2) ili M21 (Ar + 18%CO2)
Promjeri žice: Ø1,2 mm
Odobrenja: ABS, BV, DNV, LR, TÜV
K -316 LT
HRN EN ISO 17633-A T 19 12 3 L P C/M 1
AWS/ASME SFA-5.22 E 316LT1-1/4
Praškom punjena žica za MAG zavarivanje nerđajućih
18/12/2 Cr-Ni-Mo čelika. Žica ima nizak udio ugljenika
što daje dobru otpornost nastanku korozije. Metal vara
sadrži optimalnu količinu ferita u austenitnoj strukturi. Var posjeduje
dobru otpornost nastanku pukotina pri povišenim temperaturama. Troska
ima sposobnost samostalnog odvajanja od vara. Kao zaštitni plin se mogu
koristiti C1 (CO2) ili M21 (Ar-18%CO2)
Promjeri žice: Ø1,2 mm
Odobrenja: ABS, BV, DNV, GL, LR, TÜV
K -309- LT
HRN EN ISO 17633-A T 23 12 L P C/M 1
AWS/ASME SFA-5.22 E 309LT1-1/4
Praškom punjena žica za MAG zavarivanje istovrsnih i
sličnih nerđajućih čelika, te za zavarivanje raznorodnih
spojeva. Žica se koristi i za navarivanje sloja nerđajućeg
čelika na obični čelik tzv. platiranje. Metal vara posjeduje nešto više ferita
u austenitnoj strukturi, te je samim time zavarljivost bolja. Zavarivanje je
olakšano kada se primjenjuje štrcajući luk, prskanje kapiljca rastaljenog
metala je minimalno, a troska se lako odvaja. Kao zaštitni plin mogu se
koristiti C1 (CO2) ili M21 (Ar-18%CO2).
Promjeri žice: Ø1,2 mm
Odobrenja: ABS, BV, DNV, LR, TÜV
32
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
1,19
KM
www.centrumtrade.com
www
ww
ww
w.ce
ce
cen
enttrumtrade.com
d
TEČNOST
ZA ŠAJBU
1L • Vanilija
-koncentrat
• Alpine
4,98
7,99
6,98
KM
KM
SPREJ ZA
DEZINFEKCIJU
KLIMA UREĐAJA
• 400 ml
KM
ZAŠTITA OD
SUNCA
• Prednja tanja
9,89
ZAŠTITA
OD SUNCA
• Bočna
sa slikom
ŠTEDLJIVA RASVJETNA TIJELA
KM
UŠTEDA10%
LAMPA RADNA
• Sa zaštitnom košarom • 250V, 60W • Grlo: E27
• Kabal: PPJ 2x0,75mm2/ 5m • Boja: Crna
24,50
KM
NASTAVAK ZA DUVANJE GUMA
•Manometar • MAX 12 Bara
32,98
Od žarne niti
Intervju sa urednikom “Autošop”
magazina Dejanom Novkovićem
Za volanom...
do LED diode
LED RASVJETNA TIJELA UČINKOVITA SU
RVIH NEKOLIK
NDI
VEĆ U PRVIH
NEKOLIKO SEKUNDI
KM
AUTO SJEDALICA
ZA DIJETE
•15-36 KG • U BOJI
• Zalužani, Starčevica,
Laktaši, Gradiška
43,00
KM
PUNJAČ AKUMULATORA 12V VCB-6E
B-6E
• napon punjenja: 6/12 V
• kapacitet punjenja:20-75 Ah
• Garantni rok 2 godine
98,99
KM
GUMA ZA AUTO SAVA
•185/65 R15 PERFECTA 88T
• Tip ljetna
175,00
KM
PERAČ ZA AUTA AQUTAK
• Snaga 1400W • Pritisak 100 bar, max
• Protok 330 l/h max • Ulazna temperatura vode 40 C
• Auto stop,težina 6 kg, • Garantni rok 2 godine
• Jet-fan mlaznica,3,5m crijevo,boca 0,5 l
199,90
KM
239,00 KM
UŠTEDA 39
U
davna vremena,
u vrijeme koþija,
“gume” su bili
metalni limovi obavijeni
i priþvršüeni oko toþkova
naþinjenih od drveta. U
meÿuvremenu tehnologija
se razvila pa tako i prevozna sredtstva, a zajedno
sa njima i toþkovi. Tako
je ýarls Gudjer sredinom
XIX vijeka izumio vulkaniziranu gumu koju je
kasnije Džon Danlop, dosjetivši se napunio vazduhom i poþeo koristiti na biciklima. Prve pokušaje da
sliþne oblike guma ugradi
i na automobile proveo
je Andre Mišelin krajem
istog vijeka, ali prva upotrebljiva guma punjena
vazduhom pojavila se poþetkom XX vijeka i razvija se i do dan danas.
Korišüenje auto guma
je toliko bilo traženo da su
vremenom njihove karakteristike vodile u razliþitim
pravcima pa tako danas
imamo gume za razne vrste
terena, i gume za razliþite
vremenske uslove.
KM
PERAČ POD PRITISKOM
RT-HP 1545
• 2100 W • Izlazni pritisak 100 b
• Protok 450l/h
• Sa crijevom 6m,pištolj mlaznic
• Garancija 2 godine
Vikend i praznični popusti!
Vozite tri dana, a plaćate dva
preuzimanje vozila u petak 15:00 h
do ponedeljka u 09:00 h.
telefon 065 444 333
Da bismo bolje vidjeli šta
zapravo predstavlja moderna auto guma razgovarali
smo sa pravim struþnjakom,
glavnim urednikom “Autošop” magazina Dejanom
Novkoviüem.
Možete li nam reüi neke
osnovne
karakteristike
auto gume, šta je to u stvari guma?
Vjerovatno üe veüina
ljudi koji nikad nisu vidjeli
potrošenu gumu, odgovoriti
jednostavno guma. U suštini, guma je napravljena od
više komponenti i od više
materijala pa tako u gumama osim gume razliþite
razliþitih karakteristika nalazimo i þeliþne žice koje u
kontaktu sa naplatkom toþkova spreþavaju deformisanje oblika auto gume.
Šta donosi upotreba
ljetnih guma?
Ljetne auto gume svjom
upotrebom donose mnoga
poboljšanja u vožnji u tom
periodu godine. Naime, ljetne gume su napravljene od
posebne vrste mekane gume
koja je u vrijeme visokih
temperatura jako ljepljiva
za podlogu. Ljetne gume
imaju dosta manje kanaliüa,
za odvod vode, te zbog toga
bolje prijanjaju za podlogu
što omoguüava bezbjednije postizanje veüih brzina
i stabilnost na putu, kao i
poboljšano koþenje. Ljetne
gume su šire od drugih tipova guma, takoÿe pro¿li
ljetnih guma su manji od
drugih tipova guma. Tako
da širinom kojom prijanjaju
na podlogu, odaju sigurnost
svakom vozaþu.
Gume za sve sezone?
Gume za sve sezone
predstavljaju pokušaj da se
napravi guma koja bi bila
kompromis izmeÿu dobrog ponašanja na suvom
i vlažnom putu ljeti, i dobrog ponašanja u zimskim
uslovima, kada su na putu
snijeg i led. Smeša koja je
namijenjena ljetnim uslovima ne može biti jednako
dobra i na snegu i ledu. Zato
su ove gume najþešüe loš izbor, nisu ni dobre ljetne, ni
dobre zimske gume.
Neka preporuka?
Najpametnija varijanta
koju jedan vozaþ može uraditi, a to je ujedno i najveüu
ušteda novca, je to da kupite
komplet ljetnih i komplet
zimskih guma kako bi vožnja bila savršena. Stara je
þinjenica da guma glavu
þuva, zato ne rizikujte!
FLUOCIJEVII
ŠTA JE LED DIODA?
?
Od rasvjetnih tijela koja
zamjenjuju obiþne sijalice
najštedljivije su Àuocijevi,
þija je iskoristivost oko 5
puta veüa od one u obiþne
sijalice. Tako Àuocijev snage
50 W zamjenjuje sijalicu sa
žarnom niti od 250 W, a uz
veliku uštedu energije daje i
kvalitetnije svjetlo. Cijena je
Àuocijevi zbog toga i višestruko veüa od cijene obiþne
sijalice, ali je i njena trajnost
oko 20 puta duža, pa je dakle i energetski i ¿nansijski
isplativija. Problem Àuocijevi je u tome što one zahtijevaju posebne svjetiljke, što
veoma þesto može biti problem. Zbog toga su osmišljene štedljive sijalice koje rade
na istom principu, a mogu se
spojiti na iste svjetiljke kao
i klasiþne sijalice. Njihova
štedljivost i kvalitet svjetla
nisu upitni, pa je bolje i isplativije kupiti štednu sijalicu
provjerenog proizvoÿaþa bez
obzira na višu cijenu. Halogene sijalice su takoÿe bolje
od klasiþnih, a prikladne za
stone svjetiljke i za reÀektore. One su oko 50 % uþinkovitije i višestruko duže traju.
Led-rasvjeta (eng. light
emitting diodes) izvori su
svjetlosti þija je tehnologija prvobitno konstruisana u
Silicijumskoj Dolini (SAD).
LED je dioda koja emituje
svjetlo þim se kroz nju pusti
elektriþna energija. Tokom
posljednje decenije ta je tehnologija doživjela revoluciju. Poþetkom devedesetih
LED diode bile su dostupne
samo u crvenoj i zelenoj boji.
Poslije je postalo moguüe
proizvesti plave LED diode
i tako na kraju proizvesti bijelo svjetlo na jedan od dva
naþina: kombinacijom crvene, plave i zelene (RGB) ili
korištenjem plave LED diode u kombinaciji sa slojem
bijelog fosfora.
PREDNOSTI
KORIŠTENJA?
Visoke rezolucije svjetlosti
i intenziteta. Ušteda energije.
Moguünost novog dizajna.
Rad pri niskom DC naponu. Osvjetljenje pri niskim
temperaturama. Nema žive
u izvoru svjetla. Izdržljiva,
þvrsta rasvjetna tijela otporna na vibracije. Svjetlost ne
sadrži infracrveno niti UV
30,99
KM
KABAL PRODUŽNI 25M ZA KOSILICE
randžasta
• Kabal PPJ 3*1mm2, dužina 25 m • Boja narandžasta
51,99
KM
MOTALICA SA KABLOM 25M - PROFI
• Kabal PPJ 3*1,5mm2,25 m dužine
• PVC bubanj 230 mm
• Monofazna 16A, 250V, 3500W
• 4 mf. utičnice i termo zaštita
• Boja crna
• 3 godine
• Ograničene količine
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
3,99
7,20
KM
7,99
KM
KABAL PRODUŽNI
3 UTIČNICE
• Kabal PPJ 3*1 mm2 • Jačina
16A, 250V, 3500W • Dužina
kabla 1,5m • Boja: Bijela
10,49
KM
KABAL PRODUŽNI
3 UTIČNICE
• Kabal PPJ 3*1,5 mm2 • Jačina
16A, 250V, 3500W • Dužina
kabla 3m • Boja: Bijela
33
KM
KABAL PRODUŽNI 5M
• Kabal PPJ 3*1mm2,
dužina 5 m • Sa utikačem i
natikačem “šuko”
• Boja: Bijela
KABAL PRIKLJUČNI
3x2,5 MM2 • Za El. mašine
i uređaje • Kabal PPJ 3x2,5
mm2 • 16A, 3500W, 220V~
• Dužina kabla: 2 m
1,99
KM
UŠTEDA 5 %
OSIGURAČ TOPLJIVI 5/1
• Keramički
• Snaga 16A, 500V
• Boja: Bela
4,
30
KM
OSIGURAČ 16A B1P
• Tip osigurača:
Automatski B1P
• Snaga 16 A
• Boja: Bijelo-Siva
2,00
•
KM
UTIKAČ DVOPOLNI EURO
• Mogućnost ugradnje
PPL kabla 2x0,75mm2
• Bez kontakta za uzemljenje
• 2,5A, 250V~ • Boja: Bela
2,
09
KM
PREKIDAČ
MEĐUGAJTANSKI
PREGIBNI • Boja: Bijela
2,09
KM
4,49
KM
UŠTEDA
5%
OSIGURAČ 16A C1P
• Tip osigurača:
Automatski C1P
• Snaga: 16A
• Boja: Bijelo-Siva
zraþenje. Izuzetno dugotrajan izvor svjetla.
svjetla snage 40 W (sijalica).
TRAJANJE
DIODE U
RASVJETNIM
TIJELIMA?
LED tehnologija prošla je
znaþajna poboljšanja i sada
se po pitanju funkcionalnosti
može porediti s klasiþnom
rasvjetom. LED diode sada
traju duže, manje su, uþinkovite, sigurnije i jeftinije nego
što su to bile prije nekoliko
godina.
SNAGA SVJETLA
SVJETLOSNOG
MODULA?
Posljednjih godina mnogo
se napredovalo na podruþju snage svjetla LED dioda.
Danas, LED modul snage
7,5 W (tri LED diode zajedno) stvara jednaku snagu
svjetla kao i standardni izvor
Prosjeþno trajanje LED
dioda je 50.000 sati, uz održavanje više od 70% snage svjetla. Ako se u obzir
uzme kombinovana elektronika potrebna za kontrolu LED dioda, trajanje
je 20.000 sati, što odgovara
vremenu od 20 godina uz
prosjeþno korištenje od tri
sata dnevno. LED moduli
koji se koriste u LED proizvodima dizajnirani su tako
da su potpuno integrirani u
rasvjetno tijelo. Razlog je
izuzetno dugo trajanje LED
dioda, što eliminiše potrebu
za zamjenom.
UŠTEDA
Zavisno od broja rasvjetnih tijela i potrebama korištenja, potrošaþ može uštedjeti
79,00
KM
MOTALICA SA KABLOM 40M
• Kabal: PPJ 3x1,5 mm2
• PVC Bubanj 230 mm • 4 monofazne
utičnice • Snaga: 16A, 250V, 3500W
• IP44 • Boja: Crna • Ograničene količine
95,00
KM
MOTALICA SA KABLOM 25m
• Kabal PPJ 3*1,5 mm2,25m dužine
• Metalni bubanj 280 mm • Monofazna 16A 250V 3500W
• 4 mf. utičnice i termo zaštita • Boja: Žuto-Crna
• Ograničene količine
do 100 eura po rasvjetnom
tijelu tokom vijeka trajanja
rasvjetnog tijela prelaskom
sa standardnog izvora svjetla snage 40W na Led snage
7,5W.
Standardne
svjetiljke
mogu se prigušivati pomoüu
podnog prekidaþa za prigušivanje. Uticaj þestog ukljuþivanja i iskljuþivanja na vijek
trajanja Led rasvjetnih tijela
je zanemariv. LED rasvjetna
tijela ne zahtijevaju dodatnu energiju za ukljuþivanje
i uþinkovita su veü u prvih
nekoliko sekundi. Nekada
svjetlosni izvor buduünosti,
ove LED diode velike snage
predstavljaju svjetlosni izvor
današnjice. LED rasvjeta je
kombinacija elegancije, ugoÿaja i energetske izdržljivosti
u jednom rasvjetnom tijelu.
Osram u oko 25 posto svoje
proizvodnje ima zastupljenu
LED rasvjetu.
9,99
UTIKAČ DVOPOLNI
• Ugradnja kabla do 11 mm
• Boja: Bela
2,49
KM
ZAŠTITA ZA UTIČNICU
• PVC • Boja: Bela
2,69
KM
KM
ZVONO ELEKTRIČNO
• 230V, 50Hz
• Boja: Bijela
17,00
UTIKAČ DVOPOLNI
MASIVNI
• Sa kontaktom za
uzemljenje • Ugradnja
kabla do 11mm • Otporan
na udare • Boja: Crna
U •R •A• D •I•
•
S • A •M •
KAKO RADE
PRAVI MAJSTORI
Ukoliko sebe smatrate
kvalitetnim elektroinstalaterom, željnim novih
saznanja, potrebno je
da se javite nama kako
bi ostvarili saradnju
na obostrano zadovoljstvo! “Centrum” u svom
prodajnom asortimanu
nudi za svakoga po nešto, a ovo je jedan od naþina i da se odužimo našim vjernim kupcima,
meÿu kojima ste Vi kao
elektroinstalateri meÿu
prvima. Stoga, bi željeli da u ovom momentu
napravomo kvalitetan
dogovor i sve to uredimo na najbolji moguüi
naþin. Zato javite se da
saraÿujemo.
25,49
KM
KM
2,
80
UTIČNICA VREMENSKASEDMIČNA
• Sa digitalnim tajmerom
• 230V~ 3500W
• Boja: Bijela
63,20
KM
RAZDIJELNIK T-2 BIJELI
• PVC
• Za dva utikača
• Max. 3500W, 16A, 250V~
• Boja: Bijela
TABLA
A SPRATNA
1/24 GOLF
• PVC • Prozirna vrata
• IP40 • Boja: Bijela
• Š.352xV.418xD.25,5 mm
29,99
KM
KM
SKLOPKA
FIDO 40A
• 4-polna
• Nazivna struja greške:
0,03-0,5A
• Nazivna struja: 16-100A
149,00
KM
MOTALICA SA KABLOM 25M - PROFI
• Kabal GGJ 3*2,5 mm2, 25m dužine
• Metalni bubanj 280 mm
• Monofazna 16A 250V 3500W
• 4 mf. utičnice i termo zaštita • Boja žuta • 3 godine
295,99
KM
UŠTEDA 14 KM
MOTALICA SA KABLOM 25m PROFI
• PVC bubanj Ø 320mm
• Utičnica kombinovana, šuko i trofazna
• Snaga: 16A, 250/400V~ IP44 • Boja: Crna
4,10
KM
UTIKAČ TROPOLNI
• PVC • Otporan na udare
• Boja: Crni
TABLA RAZVODNA
1/18 GOLF
• Prozirna vrata
• IP 40 • Boja: Bijela
• Š. 426 x V. 257 x D. 72 mm
Kupovinom
kompleta guma,
bićemo sigurni
duži period.
Voženjem zimskih
guma tokom cijele
godine, za slijedeću
zimu uskraćeni
za kvalitet guma.
3399
NAJ DVORAC
• Informativni list „Ako Vam je gradnja
radnja naa umu“
um
mu“ • Avgustovsko
Av
A
vgusttov
ovsk
ovsk
ko izdanje
iizzdaanj
nje •
nje
Dame i gospodo.
..
ýuujjte
te i poþujte – da
d jje se na znanje
od 01.jula poþinj
Dvorca od pjeska
e izbor NajLjepše
koji üe trajati do
g
20. avgusta.
Dakle ovog ljeta
budite vrijedni, na
pravite dvorac od
možete služiti i na
pjeska, slobodno
šim savjetima iz
se
prethodnog broj
pošaljite na našu
a, fotogra¿šite ga
redakciju ili done
i
sit
e
u najbliži Centru
Najljepši Dvorac
m market.
nagraÿuj
j
Saop
BESK AMATNI KREDIT
I NA 4 RATE
n robe za opremanje
man
tima
e d.o.o. nudi Vam širok asor
Preduzeće Centrum trad
ova u građevinarstvu te
posl
e
vrst
sve
za
,
tora
pros
Vašeg doma ili poslovnog
amaa::
a iz program
širok dijapazon proizvod
Vijčana
roba
Mašine
i alati
...i mnogo
više!!!
Suva gradnja
- gips
Fasade
Boje i
lakovi
Proizvodi
od žice
HTZ
ma
rema
opre
Kovane
ograde
Karnišle
market ili poša
na našu adresu
ljite
: [email protected]
ntrumtrade.com
putem pošte na
,
adresu: “Centr
um trade” d.o.o.
Ulica 16. KNO
,
UB 10, 782014
Zalužani
Kupatilski
namještaj
Posuđe i
oprema za
domaćinstvo
Oprema
za vrt
PRIJAVA NA
IZBOR
ZA NAJLJEP
ŠI DVORAC
Predajte u najb
liži Centrum
Kućanski
aparati
ro
ektro
Elekt
rijall
terija
mate
Brave
i okovi
Rasvjeta
m od 50KM.
Vodo
Rezni alat
orr
i pribo
Aparati za
varenje
Centralno
grijanje
Keramičke
pločice
emo poklon bono
u se mnogi.
a uvjerili su
U kvalitet naših proizvod
i ne zaboravite...
nata
klije
nih
volj
zado
h
Budite i vi jedan od naši
JA NA UMU,,
...AKO VAM JE GRADN
!!
MU!!!!
CENTRUM
PRAVO RJEŠENJE JE U
Prodajni centar
• Prodajni cent
ar
• Prodajni cent
k ši
ar
• Prodajni cent
Gradiška
ar
ar
• Prodajni cent
D biica
a Dub
a ka
Kozarsk
k
ar
ar
tta
nttar
en
cen
ajn cent
• Prodajni
ZalužaniB 10
6 KNOU
Poštovani čitaoci,
predstavljamo vam do sada najkontroverznije izdanje
Info Lista. Izgleda da je ovo vrelo ljetnje vrijeme uzelo svoj
danak i u našoj redakciji jer su se u njoj vodile se vrlo žustre
polemike oko toga kako bi u budućnosti trebalo da izgleda
Info list. U ovom našem malom “ratu” učestvovali su svi naši
najbliži saradnici i ponajbolji čitaoci-kritičari, kojima se
ovim putem i zahvaljujem u ime redakcije.
Sabrina Meerländer
Srkska 18, Laktaši
PRIJAVA ZA KONKURS
ZA NAJ FASADU
Predajte u najbliži Centrum market ili pošaljite
na našu adresu: [email protected],
putem pošte na adresu: “Centrum trade” d.o.o.,
Ulica 16. KNOUB 10, 782014 Zalužani
Ovo 17. izdanje Informativnog lista, rezultat je
veelike borbe i zalaganja svih članova Redakcije (novinara,
ekonomskih stručnjaka, majstora raznih zanata, dizajnera,
animatora, prodajnih savjetnika, skladištara...). Iz ove “bitke
za 17. izdanje” svi oni, ponaosob, izlaze kao pobjednici.
Obrazloženje: jer je napravljena najbolja selekcija artikala
do sada, napisani su najkvalitetniji tekstovi do sada,
omogućene su najveće moguće uštede na artiklima i sve
smo to smo likovno oblikovali u jednu dopadljivu cjelinu
koju vam prepuštamo na uživanje...
Dakle, vidimo se na takmičenju!
vaš Ognjen Glamočak,
urednik Info lista
• Informativni list „Ako Vam je gradnja na umu“ • Avgustovsko izdanje •
• MALI OGLASI • MALI OGLASI • MALI OGLASI • MALI OGLASI • MALI OGLA
• MALI OGLASI • MALI OGLASI • MALI OGLASI • MALI OGLASI • MALI O
• MALI OGLASI • MALI OGLASI • MALI OGLASI • MALI OGLASI • MALI OGLA
POŠALJITE SMS
PRIJAVA NA IZBOR
ZA NAJLJEPŠI DVORAC
NA BROJ 066/830-613
I OBJAVIĆEMO VAŠ
Predajte u najbliži Centrum market ili pošaljite
na našu adresu: [email protected],
putem pošte na adresu: “Centrum trade” d.o.o.,
Ulica 16. KNOUB 10, 782014 Zalužani
BESPLATAN MALI OGLAS
POSAO - IT Manager: Rukovođenje radom IT sektora Administracija Windows
računara, servera i računarske mreže.
Održavanje računarske opreme. Dijagnosticiranje i otklanjanje tehničkih problema u radu. Praćenje rada informacionog
sistema u cjelini u cilju obezbijeđenja
kontinuiranog rada svih sistema. Planiranje i implementacija backup restore
strategije. Praćenje razvoja tehnologija
te implementacija novih tehnologija i
unaprijeđenje postojećih. Podrška i obuka
korisnika. Administracija poslovnog software – Navision. Potrebni uslovi: Prethodno
iskustvo na sličnim poslovima (min 2 godine)
Odlično poznavanje operativnih sistema Win
XP, Win 7 Napredno poznavanje Microsoft
Office paketa Odlično poznavanje Microsoft Windows Servera 2003 / 2008 Odlično
poznavanje baza podataka Microsoft SQL
Server 2005 / 2008 Poželjno poznavanje rada
u poslovnim softverima – ERP (Navision) i analitike poslovanje Posjedovanje stručnih sertifikata Microsoft i Cisco (MCSA, MCSE, CCNA)
Odlično znanje engleskog jezika Poželjna visoka stručna sprema (mada nije uslov ukoliko
posjeduje znanje i iskustvo).
051/366-814, [email protected]
POSAO - Komercijalista. Potrebne kvalifikacije: Visoka ili viša stručna sprema,
mašinski smjer. Radno iskustvo minimalno
12 mjeseci u nabavci, visok stepen organizacionih i komunikacijskih sposobnosti,
sklonost timskom radu, položen vozački
ispit B kategorije, poznavanje engleskog
jezika i rada na računaru.
051/366-814, [email protected]
POSAO - Stručni saradnik, novinar, više
izvršilaca. Potrebne kvalifikacije: radno
iskustvo u novinarstvu, kreativnost, fleksibilnost, visok stepen organizacionih i komunikacijskih sposobnosti, sklonost timskom radu, poznavanje engleskog jezika
ili nekog od svjetskih jezika, elementarna
informatička pismenost.
051/366-814, [email protected]
POSAO - Saradnik za nošenje maskote i
uličnu distribuciju Informativnog lista.
Za područje K. Dubica, Gradiška, Laktaši i
Banja Luka.
066 830 613. Vesna
PRODAJA - POSLOVNI OBJEKAT u Kotor
Varošu (bivša fabrika samoljepljivih traka
„Fast“ ). Površina objekta: 3276 m² Površina
zemljišta oko objekta: 7261m². Objekat posjeduje zasebnu trafo stanicu 2x630 kW.
Dodatne informacije 051/366-814
PRODAJA - Kasa pultevi sa pokretnom trakom. Proizvođač Celfa Italia.
066 117 194 Pero
PRODAJA - Kafe aparat San Marco,
REDOVNO ODRŽAVAN I SERVISIRAN . Kontakt: 051/366-814
PRODAJA - Kućice za pse.
065/310-799
IZDAJEM - stan na duži period. Nov,
namješten, dvosoban sa dnevnim boravkom. 450KM sa uključenim grijanjem.
Nikole Pašića 16, Trn.
Kontakt: 065/310-799
IZNAJMLJIVANJE Kancelarija u Laktašima,
Lokacija Centrum market Laktaši.
Kontakt: 051/366-814
IMPRESUM
OSNIVA Č I I Z DA V A Č
Centrum trade d.o.o.
Direktor
Željko Vidaković
Ure đivački odbor
Marketing t im Centruma
• Prodajni centar
Banja Luka (pod Starčevicom)
IZRADA I ODRŽAVANJE elektro-instalacija u
stambenim i poslovnim objektima.
065/467-361, Slaviša Radonjić
[email protected]
USLUGE - Likovno oblikovanje kataloga i svih
štampanih materijala, kreiranje logotipa i
kompletnog vizuelnog identiteta firme. Povoljno, a dobro za posao.
065/964-729, Ogi
PRODAJA - sistemi za isušivanje kapilarne
vlage (vlage u zidovima),
više na www.damp-protection.com
065/257-124
USLUGE - Izrada video animacija i reklamnih
spotova. Povoljno i profesionalno
066/453-979, Radovan
USLUGE - Izrada svih vrsta audio reklama i
reklamnih džinglova.
065/846-435, Mariola
USLUGE - Majstor za pronalaženje podzemnih voda i kopanje bunara. 13 godina iskustva.
065/910-285
066/265-303, Miloš
USLUGE - Majstor za automatiku, montažu
video interfona i motora za teške kapije.
Alarmi, video nadzor i svi radovi oko struje
065/980-016, Rajan
USLUGE - Kucam sve vrste maturskih i
diplomskih radova. Precizan i tačan.
065/406-921, Dario
USLUGE - Uspješno predviđam tektonske
promjene tla. Ukoliko želite vršiti građevinske
radove, a niste sigurni u zemlju na kojoj radite, obratite se majstoru koji ima 17 godina
iskustva i koji je priznat od kolega i klijenata!
065/598-342, Aleksandar
USLUGE - Legalizacija objekata, arhitektonski
projekti. Licencirani arhitekt sa iskustvom.
065/939-321, Nebojša
JIB : 4401150640007
PIB : 401150640007
MB : 1897489
REGISTARSKI BROJ :
1-4742-00
ŠIFRA DJELATNOSTI :
51440
ŽIRO RAČUNI:
SPARKASSE
199056-00859248-26;
NOVA-BL BANKA
55100-00000178-77;
HYPO ALPE
552002-00015353-78;
NOVA-BANKA
555007-01032092-27.
• Prodajni centar
Adresa
Ulica XVI KNOUB 10,
78 214 Zalužani, Banja Luka
Email
[email protected]
Telefon
051 3 66 8 32
Fax
051 3 66 821
Štampa i distribucija
Glas Srpske
NIGD «DNN» BANJA LUKA
• Prodajni centar
• Prodajni centar
• Prodajni centar
• Prodajni centar
Lazarevo
Laktaši
Gradiška
Kozarska Dubica
Zalužani
Ulica Majke Jugovića br. 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Vasilija Ostroškog 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Karađorđeva 101.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Svetozara Markovića 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Bivša fabrika Knežopoljka
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica 16. KNOUB 10
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Telefon: 051 433 900
Fax 051 433 901
Telefon: 051 371 352
Fax 051 379 888
Telefon: 051 535 855
Fax 051 535 856
Telefon: 051 837 221
Fax 051 837 235
Telefon 052 422 750
Fax 052 422 761
Telefon: 051 366 832
Fax 051 366 821
Centrum trade d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena. Cijene su izražene u KM sa uključenim PDV-om. Svim stranim državljanima odobravamo povrat PDV-a!
Izdavač ne odgovara za eventualne štamparske greške. Fotografije i oznake ne moraju biti identične predstavljenim artiklima. Besplatna dostava. Mogućnost kartičnog plaćanja:
Download

rade ovako! - Centrum trade doo