D
®
EasyCut 400
Art. 8846
ComfortCut 450
Art. 8847
PowerCut 500
Art. 8848
RO
TR
BG
AL
EST
LT
LV
SK
SRB
SRB
BIH
UA
UA BIH HR SLO RUS GR
HR
RO
SLO
TR
RUS
BG
GR
Návod na použitie
Turbotrimmer
Οδηγίες χρήσεως
Κουρευτικό πετονιάς
Инструкция по эксплуатации
Турботриммер
Navodilo za uporabo
Kosilnica z nitko
Upute za uporabu
Turbo nitne kosilice
Uputstvo za rad
Turbo trimer-kosilica
Інструкція з експлуатації
Турботример
Instrucţiuni de utilizare
Turbotrimmer
Kullanım Klavuzu
Misinalı Ot Kesici
Инструкция за експлоатация
Турбо-тример
Manual përdorimi
Prerëse bari
Kasutusjuhend
Turbotrimmer
Eksploatavimo instrukcija
Turbo žoliapjovė
Lietošanas instrukcija
Turbo trimmeris
LT EST AL
SK
LV
Betriebsanleitung
Turbotrimmer
GB Operating Instructions
Turbotrimmer
F
Mode d’emploi
Coupe bordures
NL Instructies voor gebruik
Turbotrimmer
S
Bruksanvisning
Turbotrimmer
DK Brugsanvisning
Turbotrimmer
FIN Käyttöohje
Turbotrimmeri
N
Bruksanvisning
Turbotrimmer
I
Istruzioni per l’uso
Turbotrimmer
E
Manual de instrucciones
Turbotrimmer
P
Instruções de utilização
Turbotrimmer
PL Instrukcja obsługi
Podkaszarka їyіkowa
H
Használati utasítás
Damilos fыszegйlynyнrу
CZ Návod k použití
Turbotrimmer
D
CZ
H
PL
P
E
EasyCut 480
Art. 8846-40
I
N
FIN DK
S
NL
F
GB
GARDENA
GARDENA Turbo trimer-kosilica EasyCut 400 /
480 / ComfortCut 450 / PowerCut 500
Dobrodošli u baštu sa GARDENOM...
Ovo je prevod originalnog, nemačkog uputstva. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo
uputstvo i da se pridržavate navedenih instrukcija. Uz pomoć ovog uputstva upoznajte
se sa principom rada turbo trimer-kosilice, načinom rukovanja kao i sigurnosnim napomenama.
A
Iz bezbednosnih razloga ovu trimer-kosilicu ne smeju koristiti deca i mlađi od 16 godina,
kao ni osobe koje nisu upoznate s ovim uputstvom.
Osobe s ograničenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima smeju koristiti proizvod samo
ukoliko ih nadgleda ili u rad upućuje nadležno lice.
v Molimo Vas da ovo uputstvo čuvate na sigurnom mestu.
Pregled sadržaja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Oblast primene GARDENA turbo trimer-kosilice . . . . . . . . . . . 173
Sigurnosne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Za vreme nekorišćenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Otklanjanje smetnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Isporučivi pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Servis i garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
1. Oblast primene GARDENA turbo trimer-kosilice
Pažnja
Turbo trimer-kosilica proizvođača GARDENA namenjena je
za potkresivanje i rezanje travnatih površina u okućnicama ili
baštama.
Ne sme se primenjivati u javnim objektima, parkovima, sportskim
dvoranama, na javnim putevima kao ni u poljoprivredi i šumarstvu.
GARDENA turbo trimer-kosilica se zbog opasnosti od nanošenja telesnih povreda ne sme koristiti za sečenje živica niti
za usitnjavanje u smislu kompostiranja.
2. Sigurnosne napomene
v Obratite pažnju na sigurnosne napomene na trimer-kosilici.
PAŽNJA !
V Pre puštanja u rad
pročitajte uputstvo
za upotrebu !
OPASNOST !
Električni udar !
V Zaštitite trimer-kosilicu
od kiše i vlage !
OPASNOST !
Alat se nakon isključivanja
ne zaustavlja momentalno !
V Ruke i stopala držite podalje od radnog
područja dok se rezna nit ne zaustavi !
OPASNOST !
Povreda očiju !
V Nosite sredstva za
zaštitu očiju !
173
SRB
BIH
Namena
OPASNOST !
Povreda drugih osoba !
V Udaljite sve ostale
osobe iz opasnog
područja !
Proverite pre svake upotrebe
v Pre svakog korišćenja vizuelno proverite
stanje trimer-kosilice.
v Proverite da li su ventilacioni ulazi prohodni.
Ne koristite trimer-kosilicu ukoliko su sigurnosni
elementi (pokretački taster, sigurnosna oplata)
i / ili kalem sa reznom niti oštećeni ili istrošeni.
v Nikad ne stavljajte sigurnosne elemente
van funkcije.
v Pre početka rada prekontrolišite materijal
koji treba rezati. Uklonite postojeća strana
tela i tokom rada pazite na njih (npr. grane,
konopci, žice, kamenje…).
v Ukoliko ipak tokom rada naiđete na prepreku, isključite trimer-kosilicu i izvucite
utikač. Uklonite prepreku i proverite da li
je kosilica eventualno oštećena i po potrebi
je popravite.
Primena i odgovornost
Trimer-kosilica može izazvati teške povrede !
v Koristite je isključivo u skladu sa njenom
namenom koja je navedena u ovom uputstvu za upotrebu.
Na Vama leži odgovornost za bezbednost u
radnom području.
SRB
BIH
v Pazite da se u blizini radne oblasti ne
nalaze druge osobe (naročito ne deca)
ili životinje.
v Nikada ne koristite trimer-kosilicu ukoliko
su delovi zaštitne opreme oštećeni ili
neispravni !
Nakon upotrebe izvucite utikač i proverite
postoje li oštećenja na trimer-kosilici, a naročito na kalemu sa reznom niti, pa prema
potrebi dajte na popravku.
v Nosite masku za zaštitu očiju ili zaštitne
naočare !
v Nosite čvrstu obuću i duge pantalone radi
zaštite nogu. Prste i stopala držite podalje
od rezne niti – pre svega dok uređaj radi !
v Prilikom rada uvek pazite na siguran i čvrst
položaj.
v Držite produžni kabl izvan reznog područja.
174
Pažnja pri kretnju unazad. Opasnost od
spoticanja !
v Radove obavljajte samo na dnevnom
svetlu ili pri dovoljnoj vidljivosti.
Prekid rada
v Nikada ne ostavljajte trimer-kosilicu na
radnom mestu bez nadzora.
v Ako morate prekinuti rad, izvucite utikač i
odložite trimer-kosilicu na sigurno mesto.
v Ukoliko morate prekinuti rad kako biste se
premestili na neko drugo mesto, obavezno
isključite kosilicu, sačekajte da se alat zaustavi i izvucite utikač.
Imajte u vidu okolne uticaje
v Upoznajte se sa okolinom i imajte u vidu
moguće opasnosti koje zbog rada mašine
eventualno ne možete da čujete.
v Ne koristite trimer-kosilicu dok pada kiša
ili u vlažnom odnosno mokrom okruženju.
v Trimer-kosilicom nemojte raditi direktno uz
otvorene bazene ili baštenska jezerca.
Električna bezbednost
Redovno proveravajte da li je priključni
kabl oštećen i pohaban.
Trimer-kosilica se sme koristiti samo ako je
priključni kabl neoštećen.
v U slučaju da su priključni ili produžni kabl
oštećeni ili presečeni, odmah izvucite utikač. Pritom ne dodirujte kabl dok ga ne
iskopčate.
v Koristite samo dozvoljene produžne
kablove.
v Informišite se kod svog električara.
Za prenosne uređaje koji se koriste na otvorenom preporučujemo upotrebu nadstrujne
zaštitne sklopke.
U Švajcarskoj je korišćenje nadstrujne zaštitne sklopke zakonski propisano.
3. Montaža
1. Oplatu 3 gurnite otpozadi u vodilicu rezne glave
veza s obe strane uglavi.
Montaža trimer-kosilice :
3
2. Okvir za zaštitu biljaka
tako da se uglavi.
2 tako da se
1 od napred gurnite na reznu glavu 2
2
1
Montaža dodatnog točka :
Za EasyCut 400 / 480 može da se naruči dodatni točak. Kod
uređaja ComfortCut 450 / PowerCut 500 je dodatni točak već
montiran.
Montaža dodatnog točka :
v Dodatni točak 4 gurnite na
vodilice prihvatnika upravljača
tako da se veza s obe strane
čujno uglavi.
T
z
5
6
5
Skidanje dodatnog točka :
v Obe žabice 6 povucite u stranu
i pritom skinite dodatni točak 4
sa vodilica prihvatnika upravljača
4
4
5.
Preklapanje dodatnog točka
na gore / dole :
T,
v Pritisnite oba tastera za nameštanje z
preklopite dodatni točak 4 na gore / dole
T.
pa pustite tastere za nameštanje z
OPASNOST
OD POVREDA !
Opasnost od povreda ako se trimer-kosilica prilikom otpuštanja pokretačkog tastera ne isključi !
V Nemojte premošćavati sigurnosne ili preklopne elemente
(npr. fiksiranjem blokade uključivanja za ručku) !
Priključivanje trimer-kosilice :
8
9
1. Omču produžnog kabla 7 provucite odozdo kroz gornji deo
ručke 8 u rasteretnik 9 i zategnite.
2. Utikač 0 trimer-kosilice utaknite u priključnicu
kabla 7.
A produžnog
3. Utaknite produžni kabl u strujnu utičnicu od 230 V.
7
0
A
175
SRB
BIH
4. Rukovanje
Podešavanje radnog
položaja :
A
C
PAŽNJA !
Preopterećenje motora.
V Prilikom rada s montiranim točkovima mora
biti podešen radni položaj 2.
B
Radni položaj 1 :
rad bez montiranih
točkova
D
Radni položaj 2 :
rad sa montiranim
točkovima
Nagib upravljača se može podesiti na 3 radna položaja.
1. Potisnik B gurnite na gore pa upravljač
radni položaj (vidi lestvicu D).
2. Uglavite potisnik
Podesite trimer-kosilicu
na visinu tela :
G
SRB
BIH
C postavite u željeni
B u željenom radnom položaju.
Podešavanje dužine upravljača :
v Rasklopite steznu polugu E, gornji deo ručke 8 izvucite na
željenu dužinu upravljača pa ponovo sklopite steznu polugu E.
PAŽNJA ! Kod uređaja EasyCut 400 / 480 pazite na to da se
prilikom nameštanja dužine upravljača gornji deo ručke 8 ne
zavrne.
8
E
Radni položaj 3 :
rad ispod prepreka
F
Podešavanje dodatne ručke :
v Pritisnite tastere za nameštanje F s obe strane, podesite
dodatnu ručku G na željeni nagib pa pustite tastere za
nameštanje F.
Ako je visina trimer-kosilice ispravno podešena, korisnik pri radu
stoji uspravno, a rezna glava je u radnom položaju neznatno
nagnuta prema napred.
v Trimer-kosilicu držite na gornjem delu ručke 8 i za dodatnu
ručku G tako da rezna glava bude neznatno nagnuta prema
napred.
Podešavanje okvira za
zaštitu biljaka :
H
H
Radni položaj
v Okvir za zaštitu biljaka
tako da se uglavi.
176
Parkirni položaj
H okrenite za 180° u željeni položaj
Potkresivanje štrčećih ivica
travnatih površina :
ComfortCut 450 / PowerCut 500 :
1. Okvir za zaštitu biljaka H
postavite u parkirni položaj
(vidi „Podešavanje okvira
za zaštitu biljaka“).
J
P
z
2. Podesite nagib upravljača
u položaj 3 (vidi „Podešavanje
radnog položaja“ ).
I
3. Gurnite potisnik I prema
gore, upravljač J okrenite
za 90° pa uglavite potisnik I
P na zglobnu
(vidi strelicu z
viljušku i vodilicu prihvatnika
upravljača).
H
EasyCut 400 / 480 :
v Rasklopite steznu polugu E,
gornji deo ručke 8 okrenite
za 180° pa ponovo sklopite
steznu polugu E.
E
8
Uključivanje trimer-kosilice :
Pokretanje trimer-kosilice :
K
1. Pritisnite blokadu uključivanja K i držite pritisnutom i
istovremeno pritisnite pokretački taster L na ručki.
2. Ponovo otpustite blokadu uključivanja
K.
Isključivanje trimer-kosilice :
v Otpustite pokretački taster
Produženje niti
(automatski impulsni rad) :
L na ručki.
SRB
BIH
L
Automatski impulsni rad se aktivira dok motor radi. Samo kada
je nit maksimalno dugačka postiže se čist rez.
1. Pokrenite trimer-kosilicu.
2
2. Držite reznu glavu 2 paralelno u odnosu na tlo pa
trimer-kosilicu sa reznom
glavom 2 nakratko impulsno
pokrećite na tlu (izbegavajte
duži neprekidan pritisak).
N
M
Rezna nit M se automatski čujno produžava i graničnik niti N je
postavlja na ispravnu dužinu. Po potrebi više puta uzastopno
impulsno pokrećite.
177
5. Za vreme nekorišćenja
Skladištenje :
Mesto skladištenja mora biti van domašaja dece.
v Trimer-kosilicu čuvajte na suvom mestu zaštićenom od mraza.
Preporuka :
Trimer-kosilica se može okačiti o ručku. Kada se uređaj skladišti
tako da visi, rezna glava se ne opterećuje bez potrebe.
Uređaj ne odlažite u običan, kućni otpad, već ga odnesite na
odgovarajuće smetilište.
v Važno za Srbiju: Informacije o propisnom odlaganju ovog
uređaja u otpad možete dobiti od lokalne komunalne službe.
Odlaganje u otpad :
(prema direktivi 2002 / 96 / EZ)
6. Održavanje
OPASNOST OD
POVREDA !
Opasnost od povreda reznom niti !
V Pre radova na održavanju trimer-kosilice izvucite utikač !
OPASNOST OD
POVREDA !
Opasnost od povreda i nanošenja materijalne štete !
V Trimer-kosilicu ne perite tekućom vodom niti mlazom
vode (naročito ne mlazom pod visokim pritiskom).
Čišćenje oplate i
ventilacionih proreza :
Ulaz rashladnog vazduha mora uvek da bude čist.
v Nakon svake upotrebe uklonite ostatke trave i prljavštinu iz
oplate O i ventilacionih proreza P.
P
(PowerCut 500 ima ventilacione proreze i na prednjoj strani
P).
P
SRB
BIH
O
Zamena kalema :
R
Q
R
S
V
A
OPASNOST OD POVREDA !
V Nemojte nikada koristiti metalne rezne elemente
ili rezervne delove i delove pribora koji nisu odobreni od strane preduzeća GARDENA.
Smeju se koristiti isključivo originalni kalemi sa reznom niti
proizvođača GARDENA. Oni se mogu nabaviti kod distributera GARDENA proizvoda ili direktno od servisne službe
preduzeća GARDENA.
• Kalem sa reznom niti za turbo trimer-kosilicu EasyCut 400 /480 /
ComfortCut 450 / PowerCut 500 : br. art. 5307
1. Izvucite strujni utikač.
2. Okrenite trimer-kosilicu i postavite je na gumeni odbojnik ručke.
3. Poklopac kalema
ga skinite.
4. Izvadite kalem
178
Q pritisnite istovremeno na obe žabice R pa
S.
5. Uklonite eventualna zaprljanja.
6. Nit T novog kalema S izvucite za oko 15 cm iz ušice
plastičnog prstena U.
W
7. Nit T provucite najpre kroz metalnu čauru
obavijte oko skretnog klina W.
X pa onda
T
8. Postavite kalem sa reznom niti
X
9. Poklopac kalema Q postavite na prihvatnik
obe žabice R čujno uglave.
S u prihvatnik V.
V tako da se
Prilikom postavljanja poklopca kalema Q nit T se mora postaviti oko skretnog klina W i ne sme se priklještiti.
S
U
V
v Ako se poklopac kalema Q ne može postaviti, okrećite kalem
S napred-nazad, dok se ne nađe u prihvatniku V.
7. Otklanjanje smetnji
OPASNOST
OD POVREDA !
Opasnost od povreda reznom niti !
V Izvucite utikač pre uklanjanja smetnji na trimer-kosilici !
Nit koja se uvuče u kalem može se ponovo izvući.
Izvlačenje niti iz kalema :
1. Izvucite strujni utikač.
2. Kalem sa reznom niti S izvadite kao što je opisano pod
5. Održavanje „Zamena kalema“.
S
U na kalemu S držite palcem i kažiprstom.
Stegnite plastični prsten U i izvadite ga (po potrebi koristite
3. Plastični prsten
4.
odvijač).
Uvučena nit je sada slobodna.
S
T
6. Plastični prsten
niti S.
U opet navucite preko kalema sa reznom
7. Kalem ponovo postavite kao što je opisano pod 5. Održavanje
„Zamena kalema“.
U
179
SRB
BIH
U
5. Namotajte oko 15 cm niti T pa je uvucite u ušicu plastičnog
prstena U. Po potrebi najpre otpustite spojenu nit uz pomoć
odvijača.
Smetnja
Moguć uzrok
Pomoć
Trimer-kosilica više
ne kosi
Nit je istrošena ili prekratka.
v Produžite nit
(vidi 3. Rukovanje
„Produženje niti (automatski impulsni rad)“ ).
Nit je istrošena.
v Zamenite kalem (vidi
4. Održavanje „Zamena
kalema“ ).
Nit je uvučena u kalem
ili je fiksirana.
v Izvucite nit iz kalema
(vidi gore).
A
U slučaju pojave drugih smetnji molimo Vas da se obratite servisnoj službi
GARDENA. Popravke smeju vršiti samo serviseri firme GARDENA ili specijalizovana prodajna mesta koja je preduzeće GARDENA za to ovlastilo.
8. Isporučivi pribor
GARDENA rezervni kalem
sa reznom niti
GARDENA komplet točkova
Br. art. 5307
Br. art. 5310
za EasyCut 400 / 480
9. Tehnički podaci
Turbo trimer-kosilica
Snaga motora
SRB
BIH
Napon i frekvencija el. mreže
EasyCut 400
(Br. art. 8846)
EasyCut 480 ComfortCut 450
(Br. art. 8846-40) (Br. art. 8847)
PowerCut 500
(Br. art. 8848)
400 W
480 W
450 W
500 W
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Prečnik niti
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
Širina reza
250 mm
250 mm
250 mm
270 mm
Zaliha niti
6m
6m
6m
6m
Produženje niti
Autom.
impuls. rad
Autom.
impuls. rad
Autom.
impuls. rad
Autom.
impuls. rad
Težina
Oko 2,4 kg
Oko 2,4 kg
Oko 2,8 kg
Oko 3,0 kg
Oko
12.700 o / min
Oko
12.700 o / min
Oko
12.700 o / min
Oko
12.300 o / min
85 dB (A)
85 dB (A)
85 dB (A)
85 dB (A)
Nivo zvučne snage L WA 2)
Izmereno
95 dB (A)
garantovano
96 dB (A)
Izmereno
95 dB (A)
garantovano
96 dB (A)
Izmereno
95 dB (A)
garantovano
96 dB (A)
Izmereno
95 dB (A)
garantovano
96 dB (A)
Oscilacije u ruci / šaci a vhw 1)
< 2,5 m / s 2
< 2,5 m / s 2
< 2,5 m / s 2
< 2,5 m / s 2
Broj obrtaja kalema sa
reznom niti
Specifična vrednost emisije
na radnom mestu LpA1)
Postupak merenja prema 1) EN 774 2) dir. 2000 / 14 / EZ
180
10. Servis i garancija
Za ovaj proizvod GARDENA daje garanciju u trajanju od 2 godine
(od datuma kupovine). Garancija se odnosi na sve bitne nedostatke koji su dokazano izazvani greškama u materijalu ili proizvodnji.
Neispravan uređaj pod garancijom se u slučaju reklamacije, po
našem nahođenju ili zamenjuje novim, besprekornim uređajem ili
se popravlja, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi :
• Uređajem je rukovano stručno i u skladu sa preporukama
navedenim u uputstvu za korisnike.
• Ni kupac niti neka treća osoba nisu prethodno pokušali da
ga poprave.
Habajući delovi kao što su kalem sa reznom niti i poklopac kalema, izuzeti su iz garancije.
Ova garancija koju dajemo kao proizvođač ne dotiče se uzajamne
odgovornosti koja postoji između nas i distributera odnosno prodavca.
U slučaju reklamacije molimo Vas da neispravan uređaj zajedno
sa kopijom potvrde o uplati i opisom greške pošaljete s plaćenom
poštarinom na servisnu adresu navedenu na poleđini.
Po izvršenoj popravci, uređaj ćemo Vam poslati nazad.
SRB
BIH
Garancija :
181
Deutschland / Germany
GARDENA GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+ 49) 731 490 - 123
Reparaturen:
(+ 49) 731 490 - 290
[email protected]
China
Husqvarna (China) Machinery
Manufacturing Co., Ltd.
No. 1355, Jia Xin Rd.,
Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,
Shanghai
201801
Phone: (+ 86) 21 59159629
Domestic Sales
www.gardena.com.cn
Albania
COBALT Sh.p.k.
Rr. Siri Kodra
1000 Tirana
Colombia
Husqvarna Colombia S.A.
Calle 18 No. 68 D-31, zona
Industrial de Montevideo
Bogotá, Cundinamarca
Tel. 571 2922700 ext. 105
jairo.salazar@
husqvarna.com.co
Argentina
Husqvarna Argentina S.A.
Av.del Libertador 5954 Piso 11 - Torre B
(C1428ARP) Buenos Aires
Phone: (+ 54) 11 5194 5000
info.gardena@
ar.husqvarna.com
Armenia
Garden Land Ltd.
61 Tigran Mets
0005 Yerevan
Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC
NSW 2252
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
customer.service@
husqvarna.com.au
Austria / Österreich
Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
consumer.service@
husqvarna.at
Azerbaijan
Firm Progress
a. Aliyev Str. 26A
1052 Baku
Belgium
GARDENA Belgium NV / SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12
Mail: [email protected]
Bosnia / Herzegovina
SILK TRADE d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb
74260 Tešanj
Brazil
Husqvarna do Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo,
1400 – 19º andar
São Paulo - SP
CEP: 05001-903
Tel: 0800-112252
marketing.br.husqvarna@
husqvarna.com.br
Bulgaria
Хускварна България ЕООД
Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72
1799 София
Тел.: (+ 359) 02 / 9 75 30 76
www.husqvarna.bg
Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
[email protected]
Chile
Maquinarias Agroforestales
Ltda. (Maga Ltda.)
Santiago, Chile
Avda. Chesterton
# 8355 comuna Las Condes
Phone: (+ 56) 2 202 4417
[email protected]
Zipcode: 7560330
Temuco, Chile
Avda. Valparaíso # 01466
Phone: (+56) 45 222 126
Zipcode: 4780441
258
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+ 506) 297 68 83
[email protected]
Croatia
SILK ADRIA d.o.o.
Josipa Lončara 3
10090 Zagreb
Phone: (+ 385) 1 3794 580
[email protected]
Cyprus
Med Marketing
17 Digeni Akrita Ave
P.O. Box 27017
1641 Nicosia
Czech Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319 / 5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka :
800 100 425
[email protected]
Denmark
GARDENA / Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
[email protected]
Dominican Republic
BOSQUESA, S.R.L
Carretera Santiago Licey
Km. 5 ½
Esquina Copal II.
Santiago, Dominican Republic
Phone: (+ 809) 736-0333
[email protected]
Ecuador
Husqvarna Ecuador S.A.
Arupos E1-181 y 10 de Agosto
Quito, Pichincha
Tel. (+ 593) 22800739
francisco.jacome@
husqvarna.com.ec
Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald
Harju maakond
75305 Estonia
[email protected]
Finland
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
[email protected]
France
GARDENA France
Immeuble Exposial
9 -11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbanniers, B.P. 99
-F- 92232 GENNEVILLIERS
cedex
Tél. (+ 33) 01 40 85 30 40
service.consommateurs@
gardena.fr
Georgia
ALD Group
Beliashvili 8
1159 Tleilisi
Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk
Greece
HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Υπ / μα Ηφαίστου 33 Α
Βι. Πε. Κορωπίου
194 00 Κορωπί Αττικής
V.A.T. EL094094640
Phone: (+ 30) 210 66 20 225
[email protected]
Hungary
Husqvarna Magyarország Kft.
Ezred u. 1- 3
1044 Budapest
Telefon: (+ 36) 1 251- 4161
vevoszolgalat.husqvarna@
husqvarna.hu
Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
[email protected]
Ireland
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk
Italy
Husqvarna Italia S.p.A.
Via Como 72
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+ 39) 0341.203.111
[email protected]
Japan
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F
5 - 1 Nibanncyo
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Phone: (+ 81) 33 264 4721
[email protected]
Kazakhstan
LAMED Ltd.
155 /1, Tazhibayevoi Str.
050060 Almaty
IP Schmidt
Abayavenue 3B
110 005 Kostanay
Kyrgyzstan
Alye Maki
av. Moladaya Guardir J 3
720014
Bishkek
Latvia
Husqvarna Latvija
Consumer Outdoor Products
Bakužu iela 6
LV-1024 Riga
[email protected]
Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
[email protected]
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+ 352) 40 14 01
[email protected]
Mexico
AFOSA
Av. Lopez Mateos Sur # 5019
Col. La Calma 45070
Zapopan, Jalisco
Mexico
Phone: (+ 52) 33 3818-3434
[email protected]
Moldova
Convel S.R.L.
290A Muncesti Str.
2002 Chisinau
Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+ 31) 36 521 00 00
[email protected]
Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao
Phone: (+ 599) 9 767 66 55
[email protected]
Slovak Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319 / 5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka:
800 154 044
[email protected]
Slovenia
Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
consumer.service@
husqvarna.at
South Africa
Husqvarna
South Africa (Pty) Ltd
Postnet Suite 250
Private Bag X6,
Cascades, 3202
South Africa
Phone: (+ 27) 33 846 9700
[email protected]
New Zealand
Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76-437
Manukau City 2241
Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
[email protected]
Spain
Husqvarna España S.A.
C / Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+ 34) 91 708 05 00
[email protected]
Norway
GARDENA
Husqvarna Consumer
Outdoor Products
Salgskontor Norge
Kleverveien 6
1540 Vestby
[email protected]
Suriname
Agrofix n.v.
Verlengde Hogestraat # 22
Phone : (+ 597) 472426
[email protected]
Pobox : 2006
Paramaribo
Suriname-South America
Peru
Husqvarna Perú S.A.
Jr. Ramón Cárcamo 710
Lima 1
Tel: (+ 51) 1 3 320 400 ext. 416
juan.remuzgo@
husqvarna.com
Sweden
Husqvarna AB
S-561 82 Huskvarna
[email protected]
Poland
Husqvarna
Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Phone: (+ 48) 22 330 96 00
[email protected]
Portugal
Husqvarna Portugal , SA
Lagoa - Albarraque
2635 - 595 Rio de Mouro
Tel.: (+ 351) 21 922 85 30
Fax : (+ 351) 21 922 85 36
[email protected]
Romania
Madex International Srl
Soseaua Odaii 117 - 123,
RO 013603
Bucureєti, S 1
Phone: (+ 40) 21 352.76.03
[email protected]
Russia
ООО „Хускварна“
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39, стр.6
Бизнес Центр
„Химки Бизнес Парк“,
помещение ОВ02_04
Serbia
Domel d.o.o.
Autoput za Novi Sad bb
11273 Belgrade
Phone: (+381) 1 18 48 88 12
[email protected]
Singapore
Hy- Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
# 02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+ 65) 6253 2277
[email protected]
Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+ 41) (0) 848 800 464
[email protected]
Turkey
GARDENA Dost Diþ Ticaret
Mümessillik A.Þ.
Sanayi Çad. Adil Sokak
No: 1/ B Kartal
34873 Istanbul
Phone: (+ 90) 216 38 93 939
[email protected]
Ukraine / Україна
ТОВ «Хусварна Україна»
вул. Васильківська, 34,
офіс 204-г
03022, Київ
Тел. (+38) 044 498 39 02
[email protected]
Uruguay
FELI SA
Entre Ríos 1083 CP 11800
Montevideo - Uruguay
Tel : (+ 598) 22 03 18 44
[email protected]
Venezuela
Corporación Casa y Jardín C.A.
Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
Colinas de Bello Monte.
1050 Caracas.
Tlf: (+ 58) 212 992 33 22
[email protected]
8846- 20.960.05 / 1211
© GARDENA
Manufacturing GmbH
D - 89070 Ulm
http: //www.gardena.com
Download

OM, Gardena, Turbo trimer-kosilica, Art 08846-20, Art 08846