IMENIK I ADRESAR
PRIPADNIKA
BRATSTVA LOPIČIĆA
2001-2012
BEOGRAD
2012
~1~
Imenik i adresar
Pripadnika bratstva Lopičić
2001-2012
Izdavači / Redakcioni odbor
Rajko (Milov) Lopičić, predsednik
Vojislav (Milovanov) Lopičić
Branko (Nikov) Lopičić
Dejan (Nikolin) Lopičić
Dr Đorđe (Nikolin) Lopičić
Mr Dragan (Pavlov) Lopičić
Dr Jovan (Vladov) Lopičić
Nikola (Borov) Lopičić
Miodrag (Brankov) Lopičić
Nikola (Milov) Lopičić
Lektura / korektura
Redakcioni odbor
Kompjuterska obrada
Milena Ignjatović
Štampa
BIG štampa, Beograd
Tiraž
500 primeraka
~2~
UMESTO PREDGOVORA
Ponovo se nalazimo pred zadatkom, čijim se izvršenjem pridružujemo nizu ranijih akcija, koje su, sve bez
izuzetaka, bile posvećene bratstvu Lopičića i prvim saznanjima o poreklu bratstva i njegovom viševekovnom
razvoju, počev od daleke 1450. godine pa sve do današnjih dana. Zadatak o kome je reč, nije ni malo lak, još
manje jednostavan, ma koliko se to iz ponuđenog naslova
može zaključiti. Radi se naime o izradi savremenog imenika i adresara svih bratstvenika u zemlji i inostranstvu
čime nastavljamo tradiciju, koja je prvi put potvrđena
štampanjem značajne knjige „Lopičići, bratstvo u Ceklinu“ (autora Janka Krcunova Lopičića i saradnika) čije se
prvo izdanje pojavilo na Cetinju daleke 1973, zatim drugo, skoro dvadeset godina kasnije, tačnije 1990. godine, i
konačno, treće izdanje štampano 2001. godine u Beogradu. Sva tri izdanja ove značajne knjige, izazvala su vidan
interes i simpatije kako kod stručne javosti tako i šire čitalačke publike. Po svojoj sadržini rodoslov je zajedno sa
imenikom i adresarom predstavljao nešto novo na planu
izdavaštva uopšte i posebno obradi materije kojom su se
bavila ova i slična izdanja. Pomenuta knjiga Janka K. Lopičića u svemu je bila posvećena našem bratstvu ali je u
~3~
Umesto predgovora
sebi sadržala podosta materijala koji su bili od ne malog
značaja za izučavanje starije istorije Crne Gore.
Baš zato, vredno je tim povodom uputiti naše bratstvenike na autora prvog izdanja knjige istoričara i publiciste našeg bratstvenika Janka K. Lopičića, (1911–1982),
koji se izučavanjem porekla i razvoja bratstva bavio
tokom čitavog života. Iako je iza sebe ostavio na desetine značajnih priloga, među kojima svoj ratni dnevnik
pa i ovaj rodoslov, često je govorio da „nije zadovoljan
učinjenim, i naglašavao da bi želeo da buduće generacije naših bratstvenika nastave sa radom na izučavanju
istorije našeg bratstva, poštujući pritom sve ono što su
za života stvarali naši pretci, posebno njihov udeo i udeo
našeg bratstva u viševekovnoj dugoj i teškoj borbi za svoj
opstanak i slobodu, na doprinos koji su dali predratnom
revolucionarnom pokretu, narodnooslobodilačkom ratu
i revoluciji kao i posleratnoj izgradnji slobodnog i bogatijeg društva“. ( J.K. Lopičič „Lopičići bratstvo u Ceklinu
1450 – 1990 god. str.95)
Sva ta izdanja, pa i poslednje dopunjeno i prošireno,
štampano 2001 godine, sadržala su u sebi, kao poseban
prilog, neku vrstu imenika i adresara, kao pomoć bratstvenicima prilikom stupanja u međusobne kontakte ili
radi učvršćivanja već uspostavljenih veza. Kako prvo izdanje „Jankovog rodoslova“ tako i pojava novog dopunjenog izdanja, predstavljaju jedan od prvih rodoslova te
vrste posvećenih jednom velikom bratstvu u Crnoj Gori.
Pomenuto izdanje rekosmo, dopunjeno je prilozima preko 200 prijatelja porodice Lopičić i brzo našlo pravo mesto u kući svakog Lopičića, brojnih istorijskih instituta,
državnih arhiva i univerzitetskih biblioteka.
~4~
Umesto predgovora
Već smo istakli da se poreklom i svestranim razvojem bratstva posebno bavio bratstvenik Janko K. Lopičić.
Tokom višegodišnjih istraživanja dolazio je do novih saznanja, otkrivao nova zanimljiva i istorijski vredna dokumenta, kojima je u postojanju bratstva trebalo odrediti odgovarajuće mesto. Zahvaljujući njegovoj upornosti i
radu, ostavio nam je značajno kapitalno delo, koje zbog
prerane smrti nije uspeo, u svom širem kontekstu, da privede kraju.
Janko Lopičić (Livno, 1943)
~5~
Umesto predgovora
Ceneći značaj izučavanja svog porekla, bratstvenici
su se prihvatili posla i prvi deo pomenutog proširenog
izdanja, odnosno inicijalni tekst autora Janka K. Lopičića obogatili novim sadržajima, kojima se nastojao dati
odgovor na brojna nerazjašnjena pitanja iz bogate istorije bratstva, što je bio, jedan od zaveta samoga Janka. Ti
prilozi predstavljaju drugi deo knjige, kojim se, makar i
na taj način, u malome pruža uvid u stvaralačku umešnost desetine i stotine bratstvenika i njihovih prijatelja,
njihove sveukupne aktivnosti, koja i dan danas traje i sve
se vidnije manifestuje. Tu se nalaze prilozi o prvim pismenim bratstvenicima među Lopičićima, tu su zapisi o
prvim visokoškolovanim pravnicima, lekarima specijalista, kojih do tada u Crnoj Gori skoro i nije bilo. A u Lopičićima ima i profesora i inženjera, oficira i književnika,
diplomata i novinara, ekonomista i stomatologa, poslovnih ljudi i bankara, sudija i advokata, javnih tužilaca, nastavnika i učitelja, univerzitetskih profesora, agronoma,
umetnika, muzičara, policajaca, službenika i činovnika i
sportista i sportskih radnika. Ne sme se zaboraviti, ako se
malo pogleda u dalju prošlost bratstva, sedam generacija
sveštenika, kojima među učenim ljudima našeg bratstva,
svakako pripada posebno i počasno mesto. Svi do jednoga bili su pismeni i naklonjeni intelektualnom radu i
istraživačkim izazovima. Počev od popa Đura Savićeva,
prvog sveštenika u našem bratstvu, pa Vuksana, koji je
među njima bio najznačajniji, pa popa Sava, Andrije –
Raša te popa Luke i dr. beležili su sve značajnije događaje
iz istorije Crne Gore i ponajviše našeg bratstva, predstavljajući sebe i svojim radom kao preteče kasnije došavših
mlađih Lopičića, koji su smogli snage i umeće da se prihvate posla i omogućili nam da uz njihovu pomoć i sa~6~
Umesto predgovora
znanja dođemo do daleke 1450 godine, kada se po prvi
put pojavljuje naše prezime.
Izradom imenika i adresara svih bratstvenika u zemlji i inostranstvu izabrani redakcijski odbor nastoji da
čitavom poduhvatu da završni zamah, da bratstvenike
podseti na naše slavne pretke, kao i na stanje koliko nas
i gde sve ima, otvarajući im na taj način mogućnost šireg
savremenog komuniciranja, održavanja i jačanja međusobnih veza. Zahvaljujući takvom bogatstvu zanimanja,
odlučilo se da se uz imenik i adresar priloži i jedna tabela
koja nam daje uvid i u sveopštu kvalifikacionu strukturu
bratstvenika i članova njihovih porodica, na čemu smo
više nego ponosni.
Značajne, hrabre i umne ličnosti bratstva, rođene i
odgajane uz neprekidne borbe za goli život u srcu crnogorskog krša, čija se imena još uvek pominju sa posebnim
respektom, obeležavale su na taj način skoro petovekovnu istoriju bratstva. Pritom, mlađe generacije bratstvenika ni za trenutak ne zaboravljaju svoje pretke niti poreklo
svojih porodica. Ponosni na njih, i pored protoka toliko
vremena rado se pominju, a priče koje se od starijih čuju
i danas su predmet svekolikog razmišljanja. Tako dolazimo do širih saznanja o nama, slušamo što nam govore
naši roditelji i sve to, sa osobitim poštovanjem, prenosimo dalje našoj deci.
Pomenimo s toga samo neke od njih.
Vrhovni knez Ceklina, knez Marko Lopica Lopičić,
(1671 – 1764) svojom mudrom vladavinom i upravljanjem, uzdigao je bratstvo Lopičića iznad mnogih crnogorskih bratstava toga vremena. Prema zapisima autora rodoslova Janka K. Lopičića, knez Marko je još za detinjstva nagoveštavao da će biti sposobna i značajna ličnost u svome
~7~
Umesto predgovora
Postament sa spomen pločom knezu Marku Lopici Lopičiću
(1671-1764), vrhovnom knezu Ceklina,
postavljen na Đurđevdan 2002. g., krsnu slavu
najvećeg broja porodica Lopičića
~8~
Umesto predgovora
rodu i plemenu. U čestim borbama sa Turcima kojih je sve
više i češće bivalo u drugoj polovini XVII veka knez Marko je sve više ispoljavao i svoje vojničke sposobnosti. On je
bio jedan od začetnika borbe za progon Turaka i poturica
sa Oboda grada i Rijeke Crnojevića, i uopšte Crne Gore,
koji su do tada zulumom i ubijanjima dospeli do teritorijalnih granica Ceklinsjkog plemena i stalno se sukobljavali sa njima. Ojačani neprekidnim borbama protiv turskih
osvajača, veštim političkim potezima u međuplemenskim
sukobima, knez Marko je, osećajući postepeno ali sigurno
slabljanje turskog carstva, uspeo da pod povoljnim uslovima otkupi najznačajnije Skadarske ribolove prenoseći ih
u vlasništvo plemena, obezbeđujući na taj načim znatnu
ekonomsku nadmoć našeg bratstva nad ostalim bratstvima, inače siromašne Crne Gore. Knez Marko je predvodio
Ceklinjane u izgradnji poznatih ublova (bunara izvorske
vode), čime je rešio još jedan gorući problem, koji je mučio seljake njegovog Ceklina.
U zapisima koje su najčešće vodili sveštenici, kao skoro jedini pismeni ljudi bratstva u to vreme, knez Marko
je rođen oko1671, a umro u 93-oj godini života, početkom 1764. godine. Zbog izuzetnih zasluga i poštovanja
od strane bratstvenika, sahranjen je u priprati Saborne
crkve na Gornjem Ceklinu.
Ne sme se zaboraviti ni značajan doprinos koji je
bratstvu dao knez Grujica Matijašev Lopičić (1775 –
1847), knez ceklinski, senator i prvi kapetan Njegoševe
Gvardije. Bio je to još jedan od znamenitih ličnosti ne
samo bratstva, već čitave Crne Gore. Snažna intelektualna ličnost tadašnje Crne Gore, zapovednik Njegoševe
garde, kapetan Ceklina i član tek osnovanog Senata, knez
Grujica je bio blizak prijatelj mitropolitu Petru Petroviću
~9~
Umesto predgovora
I Njegošu, u narodu poznatijem kao sveti Petar Cetinjski,
koji je u Grujicu imao neograničeno poverenje. Zaslugom vojvode Grujice onemogućen pokušaj likvidacije
mitropolita Petra, čime je veza između njih dvojice znatno ojačala. Knez Grujica je rođen 1775. godine, takođe
na Gornjem Ceklinu, a svojom hrabrošću i umešnosti
u vođenju vojnih operacija bio primer bratstvenicima.
Kao mladić istakao se u čuvenom boju na Krusima 1796
godine, gde je bio i ranjen. Posle oslobođena Dubrovnika Grujica, sa ruskom flotom i 300 Ceklinjana, veštih i
istaknutih ratnika na Skadarskom jezeru, u sukobu sa
Napoleonovom vojskom 1806. godine, zauzima ostrvo
Korčulu.
Pop Vuksan Lopičić, jedan od sedam pomenutih
sveštenika iz našeg bratstva, pradeda dr Milovana Lopičića, ovako opisuje odnos mitropolitra Petra I i kneza
Grujice, stavljajući poseban akcenat na zasluge kneza
Grujice u spasavanju mitropolita od pokušaja likvidiranja u Rusko-Austrijskoj režiji. Ruski konzul Mazurovski organizovao je hvatanje mitropolita Petra, da bi
ga internacijom u Sibir za uvek uklonili iz Crne Gore i
uticaja koji je imao u njoj. Zaverenici, njih 40, plaćeni
preko austrijskih vlasti, noću su napali manastir, ali ih
je mitropolit Petar sa nekoliko momaka (manastirske
posluge) preduhitrio i uspeo da pobegne i privremeno
se skloni na sigurno mesto. Kasnije se pokazalo da je
upravo zaslugom popa Vuksana Lopičića rusko austrijska zavera propala, jer je po dogovoru sa glasnikom
mitropolita Petra, Vuksan o svemu odmah obavestio
kneza Grujicu (popVuksan je bio neka vrsta sekretara
kneza Grujice), koji je sa odabranim Ceklinjanima otišao na mesto gde se mitropolit prikrivao, preuzeo na
~ 10 ~
U PRIPRATI SABORNE CRKVE SV. ĐORĐA NA CEKLINU SAHRANJEN JE KNEZ MARKO LOPICA LOPIČIĆ
Umesto predgovora
~ 11 ~
Umesto predgovora
sebe odgovornost za njegovu zaštitu i zajedno se vratili
u cetinjski manastir, a radi dalje bezbednosti mitropolita, i u manastiru i oko njega, knez Grujica je za svaki
slučaj, postavio dve grupe Ceklinjana, koji su do daljega
predstavljali neku vrstu telesne zaštite mitropolita. Isti
događaj Milorad Medaković u knjizi „Crna Gora i neka
objašnjenje o njoj“ ovako opisuje isti događaj:
„Mitropolita Petra I. počitovahu Crnogorci i za života ga zvali svetim, pa ih se opet našlo koji su hteli
ubiti ga iz pušaka. I on bježaše sa Cetinja na Stanjeviće
i da nije bilo ceklinskog kneza Grujice Lopičića, koji sa
nategnutom puškom poviče:“ ko takne u moj dio vladike, toga ću ubiti. Knez Grujica Lopičić je bio jedan
od retkih Crnogoraca toga vremena koji se dopisivao sa
Vukom Karadžićem i istovremeno bio pretplatniik na
Vukov poznati „Rječnik srpskog jezika“ koji je štampan
u Beču 1818. godine. Pored njega iz Crne gore bilo je
još desetak pretplatnika, što je govorilo o značaju koji
su ugledni Crnogorci pridavali delu Vuka Karadžića, i
njegovoj borbi za čistotu srpskog jezika.
Prijatno iznenađen tolikim brojem pretplatnika iz
malene Crne Gore, Vuk Karadžić je napisao:
„Kada su Crnogorci poslali svoje prenumerante
(pretplate) g. Solaricu, da ih on meni pošlje, onda su me
prekorili što među njima nijesmo koga naznačili da kupi
prenumerante za ovu knjigu, govoreći: Da sam udario te
tražim Srbalja po svijem uglovima Evrope, a nji u Crnoj
Gori da sam zaboravio...“
Umro je krajem 1847. godine i uz najveće počasti sahranjen pred Vlaškom crkvom na Cetinju u grobnici koju
je lično Njegoš za njega naručio. Posebno poverenje Grujica je uživao i kod Vladike Rada, Petra Petrovića Njegoša,
~ 12 ~
Umesto predgovora
gospodara Crne Gore. Kad je Njegoš, došao na crnogorski presto u cilju uspostavljanja sigurnijeg života u državi,
osnovao je posebnu vojnu jedinicu, zvanu Gvardija, (bila
je to neka vrsta današnje žandarmenije), i za jednog od
njenih komandanata postavio kneza Grujiću Lopičića.
Nešto kasnije, ceneći Grujičin rad i mudrost pri odlučivanju, umešnosti i pravednosti u reševanju mnogih međubratstveničkih i plemenskih sukoba i neslaganja, vladika
Rade ga imenuje za senatora.
Žabljak – Ruševine starog grada – davnašnje
prestonice stare Crne Gore
Pod voćstvom vojvode Grujice, Ceklinjani, uz masovno učešće naših bratstvenika, osvajaju utvrđeni grad-tvrđavu Žabljak, čije ključeve Grujica lično predaje gospodaru Crne Gore. Odajući mu priznanje na velikoj pobedi,
Njegoš Grujicu odlikuje najvećim crnogorski priznanjem,
zlatnom Obilića medaljom, poklanja mu top, nazvanim
Aberdar, koji je Grujici služio da pucanjem okuplja svo~ 13 ~
Umesto predgovora
je gvardijane, i ne retko u slučaju opasnosti, i pripadnike
bratstva. Rukovodio je skupovima kneževa Riječke nahije,
budući da se i sam potpisivao kao knez Riječke nahije, u
čemu je imao bezrezervnu podršku crnogorskih vladara.
Nešto kasnije, dela koja su započeli knez Marko i knez
Grujica, nastavljaju drugi bratstvenici, pored mnogih i
sam autor rodoslova Janko K. Lopičić i posebno sedam
generacija sveštenika iz kuće Lopičića, u to vreme retko
pismenih Crnogoraca, koji su beležili sve od značaja za
istoriju bratstva i uopšte plemena Ceklina.
Time, razume se, ne prestaju akcije bratstvenika
na raznim poljima delatnosti. Nove, mlađe generacije
bratstva, višegodišnjim istraživanjima i radom objavili
su sabrana dela književnika Nikole M. Lopičića (1909 –
1945) u šest knjiga i posebnih izdanja Đorđa F. Lopičića
(1910 – 1942) i njihovog savremenika Vuka St. Lopičića, (1905 – 1987) takođe književnika i publiciste. Nikolu i njegovog brata Blažu, koji odbijaju saradnju sa italijanskim okupatorima, posle hapšenja i deportovanja u
koncentracione logore u Albaniju i Italiju, (1903-1945)
ubijaju ustaše u zloglasnom logoru u Lepoglavi. Bila
su to ostvarenja mladih stvaralaca, nadarenih britkim
kritikama savremenog društva, i talentovanih majstora pisane reči. Mlađi književnik i oštar kritičar slabosti
tadašnjeg društvenog sistema, Đorđe F. Lopičić, takođe
biva uhapšen, upućen u logor Klos u Albaniji, odakle ga
sa još tridesetak simpatizera NOB razmenjuju za zarobljene italijanske oficire, posle čega Đorđe odlaze u partizane i biva raspoređen u Četvrtu crnogorsku brigadu,
gde gine prilikom napada na Bugojno. Dugo godina posle rata Cetinjska gimnazija je nosila njegovo ime.
~ 14 ~
Umesto predgovora
Na početku ovog predgovora, naznačili smo neophodnost izrade novog imenika i adresara svih Lopičića
u zemlji i inostratsvu. Ma koliko njegova izrada na prvi
pogled izgledala jednostavno, tokom realizacije došlo se
do sasvim drugačijeg zaključka. Posle brojnih istraživnja
koja su najpre obavljena u zemlji, prešlo se na istraživanja
širom sveta, kojom prilikom je došlo do otkrivanja i evidentiranja znatnog broja Lopičića u pojedinim državama Evrope, kao što su Nemačka, Francuska, Švajcarska,
Austrija, da bi se zatim prešlo u neke od prekookeanskih
zemalja, pre svega države Severne i Južne Amerike, pa
sve do Južnoafričke Republike na krajnjem jugu afričkog
kontinenta.
Ta otkrića postavila su pred redakcionim odborom
novo pitanje – odakle toliki broj naših bratstvenika u
preko desetak zemalja širom sveta, kako su dolazili i što
je to, što ih je nateralo da se krenu na daleki put.
Dodoši – jedno od najvećih naselja i lovišta ribe
na Skadarskom jezeru
~ 15 ~
Umesto predgovora
Krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka,
pritisnuti siromaštvom i nemaštinom dolazi do prvih
masovnijih seoba i iseljeničkih kretanja.Tadašnja Španija i nešto kasnije i u manjem obimu Portugalija, zatim
tradicionalno kolonijalna sila Engleska, zaposedaju nove
kontinente Ameriku i Australiju, kojima nove sveže radne
snage nikad nije bilo dovoljno.Razvojem industrije i poljoprivrede u tim zemljama svedoci smo pojave brojnih
konvoja brodova, natovarenih nadolazećih doseljenika iz
evropskih država. Te pojave nije bila oslobođena ni tek
nastajuća Crna Gora, posebno njeni brdski i primorski
krajevi. Što organizovano, što pojedinačno, poneti nužnošću preživljavanja kreće se sve veći broj iseljenika, nošeni
nadanjima da će se tamo, daleko od svojih kuća lakše doći
do novca i sa njim, vraćajući se, obezbediti udobniji život
svojim brojnim porodicama.
Razumljivo, neki su se vraćali, mnogi su međutim
ostajali za uvek.
Prema zvaničnim podacima pred I svetski rat u
Americi je bilo oko 20.000 Crnogoraca, što je značilo
polovinu ukupne radno sposobne snage zemlje ili deset
procenata ukupnog stanovništva. Prvi iseljenički pokreti
počeli su odmah posle ratova 1876-78. godine, nastavljajući se kasnije organizovanije i brojnije.
Iz knjiga pasoša Državnog arhiva Crne Gore vidi se da
je prve godine iza rata 1879. godine iz naših krajeva put
Amerike krenuo jedan Katunjanin, godinu dana kasnije
dva Njeguša, godine 1882. dva Donjokrajca, godinu dana
kasnije šest Cuca i Crmničanina a godine 1884. jedan Ceklinjanin 1885 godine jedan Ćeklić itd, tako je od početka
avgusta do kraja decembra 1903. godine u Ameriku otišlo
621 Crnogorac iz krajeva bliskim našem Ceklinu.
~ 16 ~
Umesto predgovora
Ugledni i poznati istoričar, slavista, etnograf i publicista, koji je dugo boravio u Crnoj Gori kao izaslanik Carske Rusije, Pavle Rovinski (1831 – 1916) tvrdi, da se na
osnovu dokumenata kojima je raspolagao moglo utvrditi
da je za 11 meseci 1903. godine u Ameriku otišlo ukupno 6.000 Crnogoraca. Iz jednog izveštaja upućenog sa
Cetinja Beču, koji je dostavio tadašnji austrijski izaslanik
pri dvoru kralja Nikole, baron Oto Kun von Kunehfeld
tvrdi se, da je od januara 1905. godine do trenutka slanja
pomenutog izveštaja 15.000 Crnogoraca otputovalo za
Ameriku. Godinu dana kasnije potvrđuju se predhodni
izveštaji naglašavanjem, da se sa iseljavanjem nastavlja,
tako da je sve veći broj vojnih formacija Crne Gore sveden na polovinu sposobnog ljudstva, čime je bezbednost
zemlje ozbiljno dovedena u pitanje.
Značajne su koncentracije naših iseljenika u Čikagu,
Nju Orleansu, Kaliforniji, Montani, Njujorku, San Francisku, Teksasu i Novom Meksiku koji su bili uključeni u
radne bataljone graditelja železničkih pruga, puteva, otvaranju novih rudokopa i ogromnim poljoprivrednim plantažama novopečenih bogataša. Mada bez potpunih podataka u crnogorskim listovima pojavljuju se i imena naših
bratstvenika - Džona Lopičića, Živana, Jovana Filipova,
Ilije, Ljuba, Rista i Staniše – svi Lopičići, (Glas Crnogorca
u rubrici – „Domaće vijesti“ od 3.04. 1904. godine i časopis „Zeta“ od 12.07.1931. godine). Negde u to isto vreme,
tačnije početkom dvadesetog veka, sa Ceklina put Amerike kreću braća Nikola i Vido, sa Gornjeg Ceklina.
Iseljavanja mladeži iz Crne Gore bila su po opštoj
proceni uslovljena sa dva osnovna razloga. Jedan od njih,
prvi, koji je pratio odlazak iz zemlje bili su siromaštvo i
nemaština što je brojne crnogorske porodice dovodilo do
~ 17 ~
Umesto predgovora
uništenja. U odlasku iz svoje zemlje mnogi vide spas, ma
koliko odluku o napuštanju rodne grude nije bilo lako
doneti. Na sreću ti odlasci bili su usmereni na naše najbliže susede, Srbiju pre svega. Tada oni nisu bili tako brojni.
Kasnije, uslovljeno sve primetnijem raslojavanjem sela, u
nemogućnosti pronalaženja zaposlenja, iseljeništvo dobija na značaju, jer se iseljenici sve češće kreću ka daljim
destinacijama. Mladi Crnogorci zaposedaju visoke škole u Beogradu, kao prijateljskoj i njima najbližoj državi,
a mnogi se kreću i prema Zagrebu, Sarajevu, a zatim i
pojedinim zemljama Evrope. U Crnoj Gori u to vreme
nisu postojale visoke škole, a bezperspektivnost opstanka na selu, u znatnome je uticala na intenzitet kretanja
van svoje domovine. Tako prvi Lopičići kreću najpre
put Rumunije čijim je rudnicima uglja radna snaga bila
neophodna. Drugi se kreću prema Rusiji, i ne mali broj
onih koji se odlučuju za mnogo dalje destinacije, kao što
su Amerika - Severna i Južna, Australija, Kanada i neke
evropske zemlje. Među iseljenicima bilo je priličan broj
onih koji su uspeli i sa nešto ušteđevine vratili se svojim
kućama. Mnogo je bilo i onih koji su u zemlje useljavanja
ostali čitavog života. Tamo su se ženili, stvarali porodice i
tako se njihov broj stalno povećavao. Obezbeđujući sopstvenu egzistenciju, mnogi od njih pozivali su prijatelje i
rođake iz zemlje da im se pridruže i tako formirali male
kolonije doseljenika.
Nepunih dvadesetak godina kasnije, (1921. godine)
iz Amerike se vraćaju Nikola i Vido Lopičići, i nastanjuju
u plodno ribničko polje nadomak Kraljeva gde formiraju
svoje porodice čijim daljim razvijanjem samo u Kraljevu
danas imamo desetak porodica Lopičića. Eto i odgovora
na pitanje odakle Lopičići u Kraljevu. Slično pitanje po~ 18 ~
Umesto predgovora
stavljalo se i u odnosu na pojavu Lopičića u Beogradu,
Novom Sadu, Lovćencu, Nišu i drugim gradovima nekadašnje Jugoslavije.
Završetkom II svetskog rata, godine 1945. i 1946,
uslovljeni besprimernim rušenjem, uništavanjem, ubijanjem i pustošenjem, od strane fašističkih okupatora, krenuli su konvoji iseljenika iz Crne Gore, Like i Korduna i
pojedinih delova Dalmacije, Bosne i Hercegovine ka bogatijim delovima naše zemlje u vojvođansku ravnicu, gde
počinju da žive novi život.Tako dolazimo i do odgovora
odakle Lopičići u Vojvodini, pre svega u Novom Sadu,
Lovćencu, Kuli, Vrbasu, Odžaku, Čantaviru i dr. naseljima.
Primetno iznenađenje za redakcioni odbor predstavljalo je otkriće da se u dalekom Čileu nalazi grupacija od
oko tridesetak Lopičića, sa članovima njihovih porodica.
Na naš prvi poziv odmah su regovali i budući da su dugo
odvojeni od zemlje, mlađi su se pak tamo rodili, pokazali
interes sa čvršće povezivanje, jer i njih, uostalom kao i
nas, interesuju što više saznanja o poreklu bratstva Lopičića. Jedan od njih, Boris Lopičić, sa kojim smo uspostavili stalnu vezu, obaveštava nas, da po njihovom saznanju
i na severu Čilea, postoji još nekoliko porodica Lopičić.
Slična su njegova saznanja o postojanju nekoliko porodica Lopičića i na jugu zemlje, o čemu će nas naknadno
obavestiti. Zbog toga podaci koji se nalaze u imeniku a
odnose se na Lopičiće u Čileu, nisu potpuni, nedostaju
podaci o rođenju, i zanimanju i sl. Drugim rečima ne
mogu se smatrati definitivnim, ostajući na osnovu toga u
obavezi da komunikaciju sa njima ne prekidamo.
Imenik i adresar Lopičića u zemlji i inostranstvu rađen
je, kako je to uobičajeno, po azbučnom redu, kao i imena članova porodica, sem u slučajevima gde je došlo do
~ 19 ~
Umesto predgovora
razdvajanja domaćinstava koja su prikazana iza najstarijeg
nosioca domaćinstva radi boljeg prepoznavanja. Prema
dostupnim podacima, za svakog od upisnika naznačena je
godina rođenja, zanimanje i telefon, kao i mesto boravka.
U prikazivanju mesta boravka, pošlo se od Gornjeg Ceklina odakle svi Lopičići vode svoje poreklo. zatim sela Orujšta, Meterizi i Drušići. U daljem prikazivanju navedeni su
gradovi u Crnoj Gori, Srbiji i republikama bivše SFRJ, a zatim države u svetu gde se takođe nalaze naši rođaci. Odive
su posebno evidentirane i prikazane kako u imeniku tako i
u posebnoj tabeli koja nam pored ostalog daje ukupne podatke o broju bratstvenika i njihovoj kvalifikacionoj strukturi. Nažalost postoje i određene porodice i pojedinci, koji
nisu odgovorili na sva naša pitanja, u čemu će imenik i
adresar biti uskraćenii, pa molimo za razumevanje.
Organizacioni odbor je uspeo da obezbedi i odgovarajući broj sponzora, čijim je prilozima omogućeno štampanje imenika i adresara, koji će na osnovu jednoglasne odluke odbora, besplatno biti dostaljen svim bratstvenicima.
Vojislav M. Lopičić
~ 20 ~
Crna Gora
Gornji
Ceklin
1. Gavrilo-Gavro Jokov, rođen 1950 godine, ma-
šinski tehničar, penzioner. Tel. 069-451-891,
Sestra Bosiljka, rođena 1935 godine. Udata
Rakočević, živi na Cetinju,
Sestra Velika, rođena 1941 godine. Udata
Gazivoda, živi na Cetinju,
Sestra Novka, rođena 1949 godine. Udata
Vujošević, živi na Cetinju
Sestra Milka, rođena 1944 godine. Udata Ivanović,
živi u Andrijevici,
Sestra Vera, rođena 1956 godine. Udata Radonjić,
živi u Kotoru,
Snaha Vidosava, rođena 1944 godine, penzioner.
Gornji Ceklin – zaseok Lopičići odakle vode svoje poreklo
sve porodice Lopičića
~ 21 ~
Crna Gora
2. Đuro Jokov, rođen 1946 godine, penzioner.
3. Veroslava-Cica Zoranova, rođena 1965 godine, građevinski tehničar.
DRUŠIĆI
1. Vidak-Vido Perov, rođen 1939 godine, penzioner. Tel. 067-378-590,
Ćerka Vesna, rođena 1972 godine, grafički
tehničar. Udata Rapajić.
2. Ilija Blažov, rođen 1936 godine, penzioner.
Tel. 067-914-3397,
Supruga Stanka, rođena 1941 godine, penzioner,
Ćerka Slavica, rođena 1964 godine, službenik.
Udata Martinović.
3. Marko Blažov, rođen 1970 godine, penzioner.
Tel. 069-539-826,
Drušići
~ 22 ~
Crna Gora
Tetka Anđelija, rođena 1929 godine, domaćica.
Udata Kostić, živi u Podgorici.
4. Nikola Svetozarev, rođen 1969 godine,
kv radnik. Tel. 067-542-980,
Majka Velika, rođena 1949 godine, penzioner,
Sestra Snežana, rođena 1976 godine, kv radnica,
Sestra Svetlana, rođena 1976 godine, kv radnica.
Udata Zorić,
Tetka Paraskeva, rođena 1934 godine, penzioner.
Udata Vujačić.
5. Sonja Mirkova, rođena 1941 godine,
penzioner.
M E T ERI Z I
1. Blažo Jovanov, rođen 1933 godine, penzioner.
Tel. 069-359-749
Meterizi
~ 23 ~
Crna Gora
Supruga Stanica, rođena 1940 godine, penzioner,
Ćerka Marina, rođena 1960 godine. Udata
Stanković, živi u Beogradu,
Sestra Danica, rođena 1929 godine, penzioner.
Udata Sjekloća,
Sestra Stanka, rođena 1937 godine, penzioner.
Udata Pejović,
Sestra Rose, rođena 1942 godine, penzioner.Udata
Strugar.
2. Rajko Jovanov, rođen 1962 godine, građevinski
tehničar. Tel. 067-256-578,
Supruga Nada, rođena 1963 godine, domaćica,
Sin Vasilije, rođen 1996 godine, učenik,
Ćerka Jelena, rođena 1997 godine, učenica,
Ćerka Milena, rođena 1999 godine, učenica,
Sestra Radojka, rođena 1956 godine.
Udata Petričević.
OR U J Š T A
PETROVIĆI
1. Čedomir Vladov, rođen 1979 godine, elektro
tehničar visoke struje. Tel. 041-761-045,
Majka Olga, rođena 1939 godine, domaćica,
Sestra Rajka, rođena 1962 godine, elektrotehničar.
Udata Vučetić,
Tetka Desanka, rođena 1935 godine, domaćica.
Udata Vukmirović.
~ 24 ~
Crna Gora
orujšta – KUĆE PETROVIĆA
C E T INJE
1. Aleksandar Ilijin, rođen 1966 godine, elektrotehničar, Naselje 4 juli. Tel. 069-420-027.
2. Anđelka Lukina-Baćkova, rođena 1960 godine, medicinska sestra, Dečanska 2.
Tel. 041-233-979,
Ćerka Jelena, rođena 1983 godine, student prava,
Ćerka Ksenija, rođena 1992 godine, student
bezbednosti.
3. Božidar-Bobo Miloradov, rođen 1979 godine,
građevinski inženjer, Bulevar crnogorskih
junaka 83,
Majka Marija, rođena 1952 godine, penzioner,
Sestra Ana, rođena 1977 godine,
diplomirani pravnik.
~ 25 ~
Crna Gora
4. Branislav-Banjo Savov, rođen 1963 godine,
prevoznik, 14 jula EKS 28. Tel. 069-404-328,
Supruga Mirjana, rođena 1969 godine,
elektrotehničar,
Sin Luka, rođen 1993 godine, učenik,
Ćerka Milica, rođena 1996 godine, učenica,
Ćerka Milena, rođena 1998 godine, učenica.
5. Veselin Dragutinov, rođen 1953 godine,
diplomirani pravnik, Bulevar crnogorskih junaka
15. Tel. 067-392-136,
Supruga Slavica, rođena 1958 godine, službenik,
Ćerka Maja, rođena 1983 godine, vaspitačica,
Sin Filip, rođen 1987 godine, student.
6. Veselin-Vesko Ljubov, rođen 1955 godine,
penzioner, Prva proleterska bb. Tel. 041-231-005,
Ćerka Ana, rođena 1987 godine, student medicine,
Ćerka Vanja, rođena 1990 godine, novinar
komunikolog,
7. Dr Branka Ljubova, rođena 1948 godine,
specijalista-ginekologije-primarijus, udata Lopičić
– Kaluđerović, Tel. 041-235-073 i 069-027-544
8. Gojko Petrov, rođen 1951 godine, penzioner,
Vojvode Boža 40. Tel. 068-045-086,
Supruga Ljljana, rođena 1955 godine, privatnik,
Sin Nedeljko, rođen 1979 godine, diplomirani
pravnik,
Ćerka Milica, rođena 1982 godine. Udata
Radulović, živi u Podgorici.
~ 26 ~
Crna Gora
crnogorski oro ispred cetinjskog manastira
CETINJE – VLADIN DOM
~ 27 ~
Crna Gora
9. Dragan Boškov, rođen 1956 godine, radnik Bu-
levar crnogorskih junaka 104/2. Tel. 041-233-870,
Supruga Stanka, rođena 1957 godine, ekonomski
tehničar,
Ćerka Mila, rođena 1988 godine, diplomirani
pedagog,
Sin Miloš. rođen 1990 godine, saobraćajni tehničar,
Sestra Nada, rođena 1952 godine, službenik. Udata
Vujović.
10. Dragan Mirkov, rođen 1961 godine, tehničar,
Bajova 113. Tel. 041-237-147 i 069-450-893,
Supruga Rajka, rođena 1960 godine, medicinska
sestra,
Sin Perica, rođen 1988 godine, tehničar,
Ćerka Milica, rođena 1988 godine, turistički
menadžer,
Sestra Ljiljana, rođena 1960 godine. Udata
Radulović, živi u Podgorici.
11. Dušan Savov, rođen 1977 godine, mašinski teh-
ničar, Hercegovačka 5. Tel. 041-231-602 i
069-534-771,
Majka Milka, rođena 1948 godine, penzioner,
Sestra Biljana, rođena 1974 godine. Udata Popović.
12. Žarko Dimitrijin, rođen 1956 godine,
građevinski tehničar, Deseta crnogorska 7.
Tel. 067-627-218,
Supruga Desanka, rođena 1966 godine, kv radnica,
Sin Srđan, rođen 1983 godine, Srednja tehnička
škola,
~ 28 ~
Crna Gora
Sin Miloš, rođen 1992 godine, Srednja tehnička
škola,
Sestra Slavica, rođena 1955 godine. Udata Popović,
Sestra Milanka, rođena 1964 godine. Udata
Dragojević.
13. Slobodan Sava Jokova, rođen 1960 godine, diplomirani inženjer mašinstva, Peka Pavlovića S/14.
Tel. 069-484-600
Supruga Angelina, rođena 1958 godine, domaćica,
Ćerka Jelena, rođena 1995 godine, učenica.
B U DVA
1. Branislav-Branko Nikov, rođen 1946 godine,
diplomirani turizmolog, penzioner, Balkanska 4.
Tel. 069-738-530,
Supruga Stanka, rođena 1950 godine, penzioner,
Ćerka Marina, rođena 1972 godine, ekonomista,
Sin Slađan rođen 1974 godine, turistički tehničar,
Sin Miodrag, rođen 1977 godine, turistički
tehničar.
2. Marko Petrov, rođen 1959 godine, kv mašin–
bravar, Lugovi bb. Tel. 069-470-118 i 033-460-228,
Supruga Čeda, rođena 1967 godine, kv trgovac,
Ćerka Tamara, rođena 1990 godine, kv frizerka.
Udata Zec,
Ćerka Tatjana, rođena 1992 student,
Sin Đorđije, rođen 1994 godine, učenik.
~ 29 ~
Crna Gora
budva - STARI GRAD
3. Milorad -Miša Slobodanov, rođen 1986 godine, profesor, Žrtava fašizma bb. Tel. 069-452-815,
Supruga Jelena, rođena 1985 godine, profesor,
Sin Toni, rođen 2011 godine.
4. Nebojša Ilijin, rođen 1972 godine,
elektrotehničar, Lazi bb. Tel. 068-756-979,
Supruga Elma, rođena 1977 godine, službenik,
Sin Davor, rođen 1995 godine, učenik,
Ćerka Darija, rođena 1995 godine, učenica.
5. Nemanja Slobodana Blažova, rođen 1988 godine, student, Veljka Vlahovića. Tel. 067-500-507,
Majka Olivera, rođena 1964 godine,
Sestra Marija, rođena 1990 godine, student.
6. Nikola Žarkov, rođen 1980 godine, programer,
IV proleterka bb. Tel. 067-235-816,
~ 30 ~
Crna Gora
Supruga Darjana, rođena 1984 godine, diplomirani
umetnički producent,
Sin Ivan, rođen 2010 godine,
Majka Vera, rođena 1951 godine, penzioner,
Sestra Tijana, rođena 1974 godine. Udata
Vujošević,
7. Petar Blažov, rođen 1955 godine, kv radnik,
Naselje Golubovina. S/64 Tel. 033-453-7811,
Supruga Milka, rođena 1958 godine, ekonomski
tehničar,
Sin Nenad, rođen 1982 godine, elektrotehničar,
Ćerka Jelena, rođena 1986 godine, diplomirani
vaspitač.
KO T OR
1. Dragica Mirka Markova, rođena 1956 godine,
penzioner, Stari grad 482. Tel. 032-323-582,
BOKOKOTORSKI ZALIV
~ 31 ~
Crna Gora
Ćerka Milena, rođena 1986 godine,
medicinska sestra.
T I VAT
1. Ranko Blažov, rođen 1963 godine, profesor,
Seljanovo naselje. Tel. 069-024-236,
Supruga Slađana, rođena 1965 godine,
diplomirani inženjer arhitekture,
Ćerka Đurđina, rođena 1998 godine, učenica.
H ER C E G NO V I
1. Zorka Milova, rođena 1949 godine,
građevinski tehničar, penzioner,
Orinski bataljon, 31. Tel. 069-293-017.
P O D G ORI C A
1. Aleksandra-Saša Borova, rođena ...
Kralja Nikole 305, profesor
2. Anđe Pera Ilijina, rođena 1933 godine,
domaćica, Vase Raičkovića 53.
Udata Šofranac. Tel. 069-584-748 i 020-244-276.
3. Mr Božidar Radovanov, rođen 1973 godine,
Velimira Terzića 5, savetnik u Zavodu za statistiku.
Tel. 020-219-056,
Majka Nadežda, rođena 1937 godine,
viša medicinska sestra, penzioner,
~ 32 ~
Crna Gora
Sestra Tatjana, rođena 1967 godine, hemijski
tehničar,
Sestra Jadranka, rođena 1963 godine, službenik.
Udata Vukić,
Sestra Mirjana, rođena 1964 godine, nastavnica.
Udata Zlatičanin,
Sestra Velika, rođena 1970 godine, službenik.
Udata Šestović.
4. Boro Ilije Rakova, rođen 1950 godine,
kv radnik, Radoslava Burica 47.
Tel. 069-228-506,
Sin Filip, rođen 1993 godine, učenik,
Sin Luka, rođen 1997 godine, učenik.
5. Dragica Ilije Rakova, rođena 1956 godine,
kv radnica, Radoslava Burića 47. Tel. 020-648-054,
Sestra Slavica rođena 1952 godine.
Udata Stoevski, živi u Australiji
Sestra Nevenka, rođena 1966 godine.
Udata Đorđević, živi u Lazarevcu.
6. Boško Brankov, rođen 1971 godine, tehničar,
Romanovih 26. Tel. 067-512-516,
Supruga Jadranka, rođena 1972 godine, dizajner,
Sin Luka, rođen 1993 godine, učenik,
Ćerka Andrijana, rođena 1994 godine, učenica,
Sin Nikola, rođen 2001 godine, učenik.
7. Branko Jovanov, rođen 1945 godine,
mašinski tehničar, Andrije Paltašića 39.
Tel. 067-593-962,
Supruga Dragica, rođena 1954 godine, kv radnica.
~ 33 ~
Crna Gora
8. Željko Brankov, rođen 1969 godine, tehničar,
Romanovih 28. Tel. 069-265-826,
Supruga Sanja, rođena 1974 godine, ekonomista,
Sin Danilo, rođen 1997 godiune, učenik.
9. Branko Petrov, rođen 1960 godine, , građevin–
ski tehničar, Taraboška 24. Tel. 067-454-148,
Supruga Milijana, rođena 1973 godine, saobraćajni
tehničar,
Ćerka Andrijana, rođena 1991 godine, student,
Sin Slavko, rođen 1993 godine, učenik,
Ćerka Marijana, rođena 1994 godine, učenica,
Ćerka Ksenija, rođena 2002 godine, učenica,
Sestra Radojka, rođena 1963 godine, mašinski
tehničar. Udata Banović.
10. Branislav-Banjo Milov, rođen 1950 godine,
taksista, Zagrebačka 86. Tel. 020-627-421,
Supruga Ljiljana, rođena 1962 godine,
viša školska sprema,
Ćerka Tijana, rođena 1985 godine, student,
Sin Deni, rođen 1990 godine, ekonomski tehničar.
11. Branislav-Bane Nikolin, rođen 1976 godine,
privatni preduzetnik, Kralja Nikole 305.
Tel. 069-553-818,
Majka Milanka, rođena 1954 godine, penzioner,
Sestra Branka, rođena 1977 godine, službenik.
Udata Perić, živi u Beogradu.
12. Budimir Nikolin. rođen 1955 godine, mašinski
tehničar, Miladina Popovića 9. Tel. 067-667-272,
~ 34 ~
Crna Gora
Supruga Danica, rođena 1951 godine,
diplomirani pravnik.
13. Rajko Budimirov, rođen 1980 godine,
diplomirani pravnik, Miladina Popovića 9.
Tel. 067-580-848,
Supruga Maja, rođena 1981 godine,
srednja sprema,
Ćerka Janja, rođena 2007 godine,
Ćerka Mara rođena 2009 godine.
14. Bajo Budimirov, rođen 1981 godine, diplomirani menadžer turizma, Miladina Popovića 9.
Tel. 067-809-811,
Supruga Ivana, rođena 1981 godine, saobraćajni
tehničar,
Ćerka Nađa, rođena 2007 godine,
Sin Lazar, rođen 2008 godine.
15. Savo Budimirov, rođen 1982 godine,
ekonomski tehničar, Miladina Popovića 11.
Tel. 069-333-133,
Supruga Gordana, rođena 1982 godine,
Ćerka Lana, rođena 2009 godine.
16. Miodrag-Boro Nikolin, rođen 1953 godine,
ekonomski tehničar, Bratstva i jedinstva 59.
Tel. 067-249-348,
Supruga Sonja, rođena 1959 godine, diplomirani
ekonomista,
Sin Nikola, rođen 1984 godine, diplomirani
turizmolog,
Ćerka Nina, rođena 1993 godine, učenica.
~ 35 ~
Crna Gora
17. Vasilije-Vasko Gavrov, rođen 1955 godine,
kv radnik, Buda Tomovića 119.
Tel. 020-641-911 i 067-470-954,
Supruga Verica, rođena 1963 godine, kv radnica,
18. Milo Vasilijev, rođen 1982 godine
elektrotehničar, Buda Tomovića 119 .
Tel. 067-685-195 i 020-641-911
Supruga Jelica, rođena 1984 godine, ekonomista.
19. Marko Vasilija Gavrova, rođen 1984 godine,
kv mašinbravar, Buda Tomovića 119.
Tel. 068-243-758,
Supruga Anđela, rođena 1989 godine, hemijski
tehničar,
Sin Matija, rođen 2008 godine,
Sin Andrej, rođen 2010 godine.
PODGORICA – JEDAN OD NOVIH GRADSKIH CENTARA
~ 36 ~
Crna Gora
20. Vaso-Vasko Nikov, rođen 1947 godine,
nastavnik, penzioner, Admirala Zmajevića 44.
Tel. 020-6541-162,
Supruga Lidija, rođena 1953 godine, penzioner.
21. Igor Vasa Nikova, rođen 1976 godine,
službenik u MUP-u Admirala Zmajevića 44.
Tel. 020-6541-163,
Supruga Sanja, rođena 1978 godine,
administrativna škola,
Sin Andrija, rođen 2003 godine, učenik,
Sin Vuk, rođen 2004 godine, učenik,
Ćerka Ana, rođena 2008 godine.
22. Vidosava Radovana Ristova, rođena 1947
godine, penzioner, Radosava Burića 288.
Tel. 020-648-305,
Ćerka Milena, rođena 1979 godine, diplomirani
inženjer građevinarstva,
Ćerka Violeta, rođena 1968, službenik. Udata
Milačić,
Ćerka Dragana, rođena 1973 godine, akademski
slikar. Udata Radoman.
23. Vladimir-Vlado Gojkov, rođen 1979 godine,
službenik, Admirala Zmajevića 7. Tel. 020-650-703,
Supruga Bojana, rođena 1986 godine, student,
Ćerka Sara, rođena 2008 godine.
24. Mladen Gojka Petrova, rođen 1981 godine,
diplomirani pravnik, Vlada Cvetkovića .
Tel. 020-633-177.
Majka Borka, rođena 1953 godine, penzioner.
~ 37 ~
Crna Gora
25. Mr Vojislav-Vojo Jankov, rođen 1952 godine,
magistar ekonomije, penzioner, Vuka Karadžića 17.
Tel. 020-231-610,
Supruga mr Sadeta, rođena 1953 godine, magistar
ekonomije, penzioner,
Ćerka Jasna, rođena 1980 godine, ekonomista,
Ćerka Mira, rođena 1983 godine, diplomirani
ekonomista,
Sin Saša, rođen 1989 godine, ekonomista.
26. Rajko Jankov, rođen 1955 godine, diplomirani
pravnik, Nikole Kovačevića 5. Tel. 020-218-403,
Supruga Desanka, rođena 1961 godine,
diplomirani pravnik – sudija,
Sin Janko, rođen 1993 godine, student ekonomije,
Sin Nebojša, rođen 1996 godine, učenik,
Majka Mileva, rođena 1932 godine, penzioner.
27. Vojin-Vojo Nikov, rođen 1955 godine, kv radnik, Donja Gorica. Tel. 020-260-758,
Sestra Biserka, rođena 1953 godine, kv kuvarica.
Udata Vujisić.
28. Dragan Voja Nikova, rođen 1981 godine kv
radnik, Donja Gorica. Tel. 020-260-758
Supruga Suzana, rođena 1984 godine, konfesionar,
Sin Luka, rođen 2009 godine.
29. Vukica Ristova, rođena 1950 godine, penzioner,
Petra Prlje. Tel. 078-109-662,
SestraZorka, rođena 1936 godine, viša medicinska
sestra, penzioner. Udata Jovićević,
~ 38 ~
Crna Gora
Sestra Stanka, rođena 1941 godine, penzioner.
Udata Glušac.
30. Gojko Blažov, rođen 1939 godine, radnik,
Velimira Terzića 7. Tel. 020-219-050,
Supruga Vidosava, rođena 1952 godine, trgovac,
Ćerka Ana, rođena 1974 godine, tehničar. Udata
Brajović
Ćerka Nevenka, rođena 1977 godine, trgovac.
Udata Marović.
31. Gojko-Goša Jovov, rođen 1960 godine,
kv mašinbravar, AVNOJ-a 100.
Tel. 020-669-638 i 069-436-682,
Supruga Mira, rođena 1969 godine, domaćica,
Ćerka Katarina, rođena 1998 godine, učenica,
Sin Luka, rođen 2001 godine, učenik,
Ćerka Jovana, rođena 2002 godine, učenica.
32. Goran Mirkov, rođen 1960 godine, elektrotehničar, Save Kovačevića 70. Tel. 020-625-328,
Supruga Borka, rođena 1965 godine, domaćica,
Sin Dejan, rođen 1989 godine, ekonomista,
Sin Ivan, rođen 1991 godine, ekonomista,
Sin Bojan, rođen 1993 godine, učenik,
Majka Gordana, rođena 1939 godine, penzioner.
33. Dejan Vida Jokova, rođen 1963 godine,
konobar, Jezerska 3.
Brat Dušan, rođen 1971 godine, policajac,
Tel. 069-868-809.
~ 39 ~
Crna Gora
34. Dejan Vida Perova, rođen 1976 godine,
turistički tehničar, Bulevar Ivana Crnojevića 44.
Tel. 067-346-714,
Supruga Vasilisa, rođena 1980 godine, srednja
ekonomska škola,
Sin David, rođen 2007 godine,
Čerka Selena, rođena 2008 godine,
Tetka Danica, rođena 1934 godine.
Udata Jovanović
35. Desanka Brankova, rođena 1938 godine,
domaćica, Lješkopoljska bb, Donja Gorica.
Tel. 020-260-087,
ćerka Marina, rođena 1961 godine,
diplomirani ekonomista,
Ćerka Vesna, rođena 1960 godine, diplomirani
ekonomista. Udata Savović.
36. Dimitrije Blažov, rođen 1932 godine, geometar,
penzioner, Mitra Bakića.4, Tel. 020-620-132,
Supruga Ljiljana, rođena 1933 godine, geometar,
penzioner.
Ćerka Mirjana, rođena 1959, elektro inženjer.
37. Dragan Milov, rođen 1956 godine, ekonomista
Piperska 369. Tel. 020-272-036 i 067-421-943,
Supruga Vera, rođena 1958 godine,
diplomirani ekonomista,
Sin Miloš, rođen 1983 godine, službenik,
Ćerka mr Jelena, rođena 1982 godine, diplomirani
ekonomista, magistar. Udata Sekulić.
38. Dražen Petrov, rođen 1978 godine,
kv automehaničar, AVNOJ-a 106. Tel. 067-647-056,
~ 40 ~
Crna Gora
Supruga Vesna, rođena 1984 godine,
srednja sprema.
39. Mitar Petrov, rođen 1977 godine, kv elektromehaničar, AVNOJ-a 106.
Tel. 020-669-615 i 069-029-320,
Supruga Nađa, rođena 1980 godine,
saobraćajni tehničar,
Ćerka Nevena, rođena 2002 godine, učenica,
Sin Petar, rođen 2004 godine, učenik,
Majka Jelena rođena 1953 godine, penzioner,
Sestra Mirjana, rođena 1975 godine, hemijski
terhničar. Udata Glavatović.
40. Đorđe Vukov, rođen 1937 godine, penzioner,
Donja Gorica. Tel. 020-260-119,
Supruga Milka, rođena 1944. godine penzioner,
Ćerka Nataša, rođena 1967 godine, profesor,
Ćerka Anka, rođena 1963 godine, profesor.
Udata Petranović, živi u Australiji.
41. Marko Đorđev, rođen 1978 godine, profesor
direktor Oxford centra.Tel. 020-234-425,
Supruga Darka, rođena 1979 godine, domaćica,
Sin Filip, rođen 2004 godine, učenik,
Ćerka Anastasija, rođena 2005 godine,
Sin Luka, rođen 2007 godine,
Ćerka Ksenija, rođena 2010 godine.
42. Đorđe Đurov, rođen 1974 godine,
diplomirani inženjer građevinarstva, Piperska 370.
Tel. 069-335-559,
Supruga Jelena, rođena 1981 godine, kozmetičarka.
~ 41 ~
Crna Gora
43. Žarko Milov, rođen 1954 godine, građevinski
tehničar, vlasnik firme KONING,
Cetinjski put bb. Tel. 020-290-089 i 069-034-989,
Supruga Vesna, rođena 1970 godine,
menadžer u firmi KONING
Ćerka Đina, rođena 1994 godine, učenica,
Sin Aleksandar, rođen 1998 godine, učenik.
44. Zlatana Pera Markova, rođena 1922 godine,
penzioner, Bulevar Save Kovačevića 52.
Tel. 020-633-177,
Ćerka Branka, rođena 1941 godine, penzioner.
Udata Lekić,
Ćerka Danica, rođena 1943 godine, penzioner.
Udata Dragojević, živi na Cetinju,
Ćerka Bosa, rođena 1949 godine, ekonomski
tehničar. Udata Vukčević
45. Zoran Dimitrijin, rođen 1960 godine,
penzioner, Mitra Bakića 24. Tel. 020-625-526,
Supruga Branka, rođena 1968 godine, srednja
sprema,
Ćerka Ivana, rođena 1985 godine, medicinska
sestra,
Sin Ivan, rođen 1988 godine, mašinski tehničar.
46. Ilija Vukov, rođen 1934 godine, kv moler, Gornja
Gorica, Lička 89, Tel. 020-282-307.
Supruga Vidosava, rođena 1952 godine, radnica,
Ćerka Daliborka, rođena 1978 godine, frizerka.
Udata, Medenica,
Sestra Stana, rođena 1931 godine, penzioner.
Udata Bošković, živi u Australiji,
~ 42 ~
Crna Gora
Sestra Desanka, rođena 1942. Udata Strugar, živi u
Rvašima.
47. Slobodan Ilije Vukova, rođen 1974 godine,
PTT tehničar, Lička 89. Tel. 068-011-512,
Supruga Milena, rođena 1982 godine, domaćica,
Ćerka Mia, rođena 2002 godine, učenica,
Ćerka Elena, rođena 2005 godine, učenica.
48. Aleksandar-Saša Ilijin, rođen 1979 godine,
mašinski tehničar. Lička 89. Tel. 067-305-252,
Supruga Maja, rođena 1988 godine, frizerka,
Ćerka Lana, rođena 2011 godine.
49. Jovo Lukin, rođen 1940 godine, penzioner,
Donja Gorica bb. Tel. 020-260-968,
Supruga Danica, rođena 1952 godine, penzioner,
Sin Zoran, rođen 1974 godine, srednja sprema,
Ćerka Zorica, rođena 1976 godine, frizerka. Udata
Vujnović.
50. Luka Jovov, rođen 1975 godine, saobraćajni teh-
ničar, Donja Gorica bb. Tel. 020-260-968,
Supruga Marijana, rođena 1982 godine, fakultet za
menadžment i računare,
Ćerka Lea, rođena 2006 godine,
Ćerka Lana, rođena2009 godine.
51. Milivoje Vladov, rođen 1960 godine, tehničar,
Balšićeva 17, Tel. 069-522-868
Supruga Dragica, rođena 1961 godine, hemijski
tehničar.
~ 43 ~
Crna Gora
52. Miloš Milivojev, rođen 1988 godine, tehničar,
Balšićeva 17. Tel. 069-318-272
Supruga Lana, rođena 1989 godine, trgovac,
Ćerka Sara, rođena 2011 godine.
53. Milivoje Đurov, rođen 1955 godine, tehničar,
Bratstva i jedinstva 53. Tel. 069-485-037,
Supruga Angelina, rođena 1956 godine, medicinski
tehničar,
Ćerka Marijana, rođena 1984 godine, diplomirani
inženjer elektrotehnike,
Sin Marko, rođen1991 godine, student.
Majka Anđelija, rođena 1934 godine, penzioner.
54. Mladen Milivojev, rođen 1980 godine, diplomirani ekonomista. Bratstva i jedinstva 53.
Tel. 067-455-484,
Supruga Maja, rođena 1982 godine, diplomirani
ekonomista,
Sin Nikša, rođen 2010 godine.
55. Nedeljko-Pudža Jovov, rođen 1961 godine, kv
radnik, AVNOJ-a 100. Tel. 069-021-679.
56. Nenad-Neno Jovov, rođen 1954 godine, pomorac, Miladina Popovića 101. Tel. 020-669-488,
Supruga Nevenka, rođena 1961 godine, domaćica,
Ćerka Arijana, rođena 1986 godine, diplomirani
pravnik,
Ćerka, Margareta, rođena 1988 godine, student
prava,
Ćerka Iva, rođena 1990 godine, student prava,
~ 44 ~
Crna Gora
Ćerka Valentina, rođena 1991 godine, na
studijama u Londonu,
Sin Filip rođen 1993 godine, na studijama u Parizu,
Sin Lav, rođen 1995 godine, učenik.
57. Nikola Milov, rođen 1951 godine, mašinski inženjer, penzioner, Miladina Popovića 195.
Tel. 020-669-480 i 069-544-077,
Supruga Nada, rođena 1951 godine, mašinski
inženjer, penzioner,
Sestra Marija rođena 1949 godine, domaćica.
Udata Bošković, Terl 020-640-340.
Sestra Nevenka rođena 1954 godine, diplomirani
inženjer metalurgije. Udata Miljević, živi u Inđiji.
Tel. 022-560-036 i 063-527-214 .
58. Dr Aleksandar-Saša Nikolin, rođen 1977 godine, doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike, Miladina Popovića 195.
Tel. 020-669-448 i 067-224-778,
Supruga dr Milena, rođena 1972 godine,
doktor medicine-specijalista mikrobiologije sa
parazitologijom,
Ćerka Isidora, rođena 2002 godine, učenica,
Sin Viktor, rođen 2007 godine,
Sin Filip, rođen 2010 godine.
59. Dr Vladimir Nikolin rođen 1978 godine, doktor stomatologije, SITI KVART I/I.
Tel. 020-290-079 i 069-362-479,
Supruga mr Marija rođena 1977 godine, magistar
farmacije,
Ćerka Milica, rođena 2007 godine,
Sin Petar, rođen 2009 godine.
~ 45 ~
Crna Gora
60. Dr Lazar Nikolin, rođen 1978 godine, doktor
stomatologije, Miladina Popovića 195.
Tel. 020-669-480 i 069-362-478,
Supruga mr Jasmina, rođena 1979 godine,
magistar farmacije,
Sin Uroš, rođen 2006 godine,
Sin Nemanja, rođen 2008 godine.
61. Petar Vidov, rođen 1973 godine, programer,
Spasoja Raspopovića 6.
Tel. 069-289-626 i 067-883-848,
Supruga Mirjana, rođena 1975 godine, ekonomski
tehničar,
Sin Luka, rođen 2000 godine, učenik,
Ćerka Iva, rođena 2003 godine, učenica.
62. Predrag Brankov, rođen 1964 godine, diplomirani inženjer elektronike, Lješkopoljska bb, Donja
Gorica. Tel. 020-260-187,
Supruga Tamara, rođena 1977 godine, hemijski
tehničar, laborant,
Ćerka Sofija, rođena 2001 godine, učenica,
Sin Vuk, rođen 2003 godine, učenik.
63. Predrag-Peđa Đorđijev, rođen 1976 godine,
kv bravar, Bude Tomovića 119. Tel. 069-510-382,
Supruga Dragana, rođena 1984 godine, srednja
trgovinska škola,
Ćerka Teodora, rođena 2003, učenica,
Ćerka Helena, rođena 2007 godine,
Sestra Sonja, rođena 1981 godine, ekonomski
tehničar. Udata Đuričanin
Majka Ljubica, rođena 1958 godine, penzioner.
~ 46 ~
Crna Gora
64. Predrag Zoranov, rođen 1990 godine, Vojisavljevićeva 14. Tel. 020-640-116,
Sestra Ivana, rođena 1981 godine. Udata Nikolić,
Sestra Lidija, rođena 1983 godine. Udata Radetić.
65. Radenko Đurov, rođen 1959 godine, diplomirani inženjer metalurgije, Andrije Paltešića...
Tel. 067-444-431.
Sin Đorđije, rođen 1995 godine, učenik.
66. Radivoje-Beli Gavrov, rođen 1952 godine, mašinski tehničar, Buda Tomovića 119.
Tel. 020-641-886 i 067-871-083,
Supruga Dragana, rođena 1964 godine, STŠ
Ćerka Jasmina, rođena1978 godine, likovni
tehničar. Udata Vasiljević, živi u Danilovgradu,
Ćerka Marijana, rođena 1977 godine, frizerka.
Udata Mihailović.
67. Svetislav-Sveto Nikov, rođen 1949 godine, kv
metalostrugar, penzioner, Pete proleterske 115.
Tel. 068-336-388
Ćerka Suzana, rođena 1973 godine, frizerka.
Udata Vukčević,
Sestra Senka, rođena 1935 godine.
Udata Šunjević. Tel. 020-669-382.
Sestra Anka, rođena 1942 godine, medicinska
sestra. Udata Vučeraković. Tel. 020-621-849.
68. Žarko Svetov, rođen 1971 godine, kv trgovac,
Pete proleterske 115. Tel. 069-496-619,
Supruga Olivera, rođena 1978 godine, kv trgovac,
Sin Luka, rođen 2000 godine, učenik,
Sin Vladan, rođen 2004 godine, učenik.
~ 47 ~
Crna Gora
69. Slobodan Ilijin, rođen 1945 godine, ekonomista, Vase Raičkovića 20. Tel. 067-359-359,
Sin Marko, rođen 1990 godine, student,
Sin Darko, rođen 1993 godine, učenik,
Sestra Radmila, rođena 1949 godine, ekonomski
tehničar. Udata Stajkić,
Sestra Žoržeta, rođena 1951 godine, diplomirani
pravnik. Udata Dragović.
70. Slobodan Markov, rođen 1960 godine, elektrotehničar – TV snimatelj, Princeze Ksenije 33.
Tel. 020-640-066 i 069-428-777,
Sin Đuro, rođen 1994 godine, učenik,
Ćerka Anđa, rođena 2005 godine, učenica,
Sestra Julka, rođena 1949, mašinski tehničar.
Udata Vešković. Tel. 069-156-953.
Sestra Zorka, rođena 1951 godine, penzioner.
Udata Jovićević. Tel. 069-540-045.
Sestra Stanka, rođena 1954 godine, tehničar
arhitekture. Udata Šiligoj, živi u Sloveniji.
Tel. 00386-512-32072.
Sestra Senka, rođena 1957 godine. Udata Meštrić,
živi u Somboru. Tel. 063-103-9960
71. Stana Đura Milova, rođena 1958 godine, nastavnica, penzioner, Oktobarske revolucije 24.
Tel. 020-621-557,
Ćerka Dragana, rođena 1975 godine, profesor
engleskog jezika i književnosti. Udata Radulović.
72. Stanko Bajov, rođen 1936 godine, penzioner,
27 marta bb. Tel. 020-641-710,
Supruga Vojka, rođena 1948 godine, domaćica,
~ 48 ~
Crna Gora
Ćerka Nina, rođena 1972 godine, mašinski
tehničar,
Ćerka Branka, rođena 1970 godine, građevinski
programer. Udata Vukić,
Sestra Đorđina, rođena 1933 godine, penzioner.
Udata Popović,
Sestra Danica, rođena 1938 godine, penzioner.
Udata Bakić,
Sestra Stanka-Beba, rođena 1945 godine,
domaćica. Udata Kažić,
Sestra Zorka, rođena 1946 godine, domaćica.
Udata Bokan.
73. Goran Stanka Bajova, rođen 1969 godine, mašinski tehničar, 27 marta bb.
Tel. 020-641-710 i 069-060-705,
Supruga Tatjana, rođena 1972 godine, viša
poslovna škola,
Sin Aleksa, rođen 2003 godine, učenik,
Sin Andrija, rođen 2006 godine,
Ćerka Staša, rođena 2006 godine.
74. Stevan Tomov, rođen 1931 godine, diplomi–
rani inženjer agronomije – specijalista poljoprivredne mehanizacije, penzioner, Vasa Raičkovića
39. Tel. 020-241-521 i 069-504-663,
Supruga Berta, rođena 1942 godine, penzioner,
Ćerka Ivanka, rođena 1967 godine, diplomirani
fiziolog.Udata Ranković,
Ćerka Božana, rođena 1971 godine, diplomirani
ekonomista. Udata Vujadinović,
Sestra Anđelija, rođena 1927 godine, učiteljica,
penzioner. Udata Kićović,
~ 49 ~
Crna Gora
Sestra Mileva, rođena 1929 godine, učiteljica,
penzioner. Udata Hajduković,
Sestra Cvijeta, rođena 1949 godine, ekonomski
tehničar. Udata Bojanić, živi na Cetinju.
75. Dr Dubravka Steva Tomova, rođena 1966
godine, specijalista pneumoftiziolog, Moskovska
79/17. Tel. 069-313-566 Udata Lopičić – Mirković.
76. Tijana Steva Tomova, rođena 1975 godine,
diplomirani inženjer tehnologije, Gogoljeva 16/13.
Tel. 064-036-3939. Udata Lopičić – Vasić
77. Tomislav Gavrov, rođen 1962 godine, kv radnik
Buda Tomovića 119. Tel. 020-641-748 i 069-069205,
Sin Gavrilo, rođen 1988 godine, vodoinstalater,
Ćerka Milena rođena 1991 godine, student,
Ćerka Ivana, rođena 1998 godine, učenica,
Majka Danica, rođena 1933 godine, penzioner.
78. Filip Vidov, rođen 1984 godine, diplomirani
inženjer građevinarstva, Bulevar SKOJ-a..29.
Tel. 020-280-467
Majka Jovanka, rođena 1941 godine, medicinski
tehničar, penzioner.
79. Filip Blažov, rođen 1962 godine, tehničar
metalurgije, Bulevar Save Kovačevića 54.
Tel. 020624-369 i 067-582-205,
Supruga Snežana, rođena 1968 godine,
diplomirani inženjer metalurgije,
Sin Nikola, rođen 1996 godine, učenik,
Sin Ivan, rođen 2000 godine, učenik.
~ 50 ~
Crna Gora
D A NILO V G R A D
1. Žanka Vlada Ivova, rođena 1955 godine,
profesor. Danilovgrad Orašje bb. Udata Popović.
Tel. 069-693-169
NIKŠIĆ
1. Dragutin Filipov, rođen 1920 godine,
poljoprivredni tehničar, penzioner,
2. Zdravko Pavlov, rođen 1956 godine, tehničar,
Baja Pivljanina F-84, Tel. 069-508-326,
Supruga Rajka, rođena 1964 godine, kv radnica,
Sin Filip, rođen 1989 godine, ekonomski tehničar,
Sin Boriša, rođen 1992 godine, ekonomski
tehničar,
Sin Lazar, rođen 1994 godine, učenik.
3. Pavle Jovanov, rođen 1931 godine, penzioner,
Baja Pivljanina F-84. Tel. 067-423-687,
Supruga Vinka, rođena 1946 godine, penzioner,
Sin Jovan, rođen 1986 godine, student,
Ćerka Zdenka, rođena 1969 godine, medicinska
sestra. Udata Jovanović.
~ 51 ~
Srbija
B EO G R A D
1. Arsenije Đurov, rođen 1934 godine, penzionisani major JNA, Peđe Milosavljevića br 50.
Tel. 011-318-10-911
2. Aleksandar Đorđev, rođen 1977 godine, gra-
fički dizajner. Hilandarska 8. Tel. 063-8333-851.
Supruga Slavica, rođena 1975 godine, ekonomista.
Sin Stefan, rođen 2010 godine.
3. Nikola Đorđev, rođen 1987 godine, elektrotehničar. Hilandarska br 8. Tel. 011-3247-670.
Baba Aleksandra-Desa, rođena 1923 godine,
penzioner,
4. Ljiljana Stevova, rođena 1946 godine, diplomirani saobraćajni inženjer, penzioner, Solunska 25
Udata Šutić – Lopičić. Tel. 2181994
5. Vladimir Milutinov, rođen 1968 godine, diplomirani ekonomista. Prilepska br 10.
Tel. 011-2647-074; 063-404-820.
Supruga Marija rođena 1979 godine, ekonomista,
Ćerka Jelena, rođena 2001 godine, učenica,
Ćerka Anđela, rođena 2003 godine, učenica.
6. Vesna Pavla Lukina, rođena 1954 godine,
diplomirani pravnik, penzioner. Dositejeva 9.
Tel. 011-2634-140.
~ 52 ~
Srbija
Ćerka Maša, rođena 1984 godine, diplomirani
filolog.
7. Ljiljana Lukina, rođena 1950 godine, hemijski
tehničar, penzioner, Internacionalnih brigada 21.
Tel. 011-243-3947
8. Vlado Mitrov, rođen 1926 godine, železnički inspektor, penzioner. Omladinskih brigada 8.
Tel. 011-2606-873.
Supruga Đorđina, rođena 1942 godine, penzioner,
Ćerka Dragana, rođena 1959 godine, ugostiteljski
radnik. Udata Mitić,
Ćerka Marina, rođena 1961 godine, penzioner.
Udata Šmugović,
Sestra Olga, rođena 1932 godine, penzioner.
Udata Vuković,
BEOGRAD – KALEMEGDAN – SPOMENIK POBEDNIKU
~ 53 ~
Srbija
Sestra Desanka, rođena 1936 godine, domaćica.
Udata Đurović.
9. Stevan Vladov, rođen 1982 godine, viši zubo–
tehničar. Omladinskih brigada br. 8.
Tel. 011-2606-873.
Supruga dr Marija, rođena 1983 godine, doktor
stomatologije
10. Dr Vukosav-Bane Dušanov, rođen 1932 go-
dine, specijalista neuropsihijatar, Subotička br 12,
penzioner. Tel. 011-2414-814.
Supruga Ružica, rođena 1950 godine, ekonomista,
penzioner,
Ćerka Tijana, rođena 1977 godine, diplomirani
pravnik,
Ćerka Nada, rođena 1983 godine, turizmolog,
Ćerka Ana, rođena 1985 godine, piar-menadžer.
11. Vojislav-Vojo Milovanov, rođen 1929 godine,
diplomirani politikolog, penzioner, Bulevar dr Zorana Đinđića 108. Tel. 011-2609-871,
Ćerka, Tamara, rođena 1962 godine, diplomirani
filolog–profesor, Tel. 063-80-40-289
Sestra Stana, rođena 1931 godine, ekonomista,
penzioner. Udata Kršić. Nemanjina br. 92
Tel. 011-2450-441
12. Luka Gorana Lukina, rođen 1990 godine, apsolvent Akademije muzičkih umetnosti. Dragice
Končar 14. Tel. 011-397-3860
Majka Dragana, rođena 1955 godine,
diplomirani matematičar. Dragice Končar 14.
Tel. 064-611-3830
~ 54 ~
Srbija
Sestra mr Jovana, rođena 1985 godine, profesor
engleskog jezika i književnosti – magistar.
Tel. 064-280-1199
13. Ljiljana Branka Petra-Pekova, rođena 1964
godine, tehničar organske hemije. Bulevar Mihaila
Pupina 59. Tel. 011-311-7029.
Ćerka Nataša, rođena 1995 godine, učenica.
14. Saša Petra-Pekova, rođen 1969 godine, ekonomski tehničar. Bulevar dr Zorana Đinđića 32.
Tel. 063-233-504,
Supruga Danijela, rođena 1973 godine,
diplomirani ekonomista,
Sin Marko, rođen 1995 godine, učenik,
Sin Ognjen, rođen 2003 godine učenik.
15. Dejan Nikolin, rođen 1940 godine, ekonomista,
penzioner, Hajduk Veljkov venac 10.
Tel. 011-268-3302.
Supruga Nada, rođena 1958 godine, kozmetičar.
16. Dr Đorđe Nikolin, rođen 1938 godine, diplomirani pravnik-ambasador, penzioner,
Bulevar Mihajla Pupina 7. Tel. 011-614-2873,
Sestra Ljubinka, rođena 1943 godine, penzioner.
Udata Tašić, Vojvode Dobrnjca 45.
17. Docent dr Jelena Đorđa Nikolina, rođena
1972 godine, diplomirani pravnik – advokat,
Bulevar Mihajla Pupina 7.
Tel. 30-16-149 i 063-31-6574.
Udata Lopičić – Jančić
~ 55 ~
Srbija
18. Mr Dragan Pavlov, rođen 1951 godine,
magistar elektrotehnike. Jurija Gagarina 55.
Tel. 011-2280-912,
Supruga dr Dragana, rođena 1955 godine, doktor
stomatologije, specijalista stomatološke protetike,
Ćerka Tijana, rođena 1983 godine, diplomirani
inženjer informatike-master,
Ćerka Maša, rođena 1988 godine, diplomirani
ekonomista,
Sin Marko, rođen 1993 godine, učenik,
Sestra Ljiljana, rođena 1949 godine, diplomirani
etnolog,
Sestra Sanja, rođena 1965 godine, diplomirani
pravnik. Udata Jeremić
19. Dr Dušan-Duško Stevov, rođen 1936 godine,
specijalista opšte medicine, penzioner. Rudo 33
Tel. 011-288-5255
Supruga Gordana, rođena 1941 godine,
laboratorijski tehničar, penzioner,
Ćerka, dr Jelena, rođena 1969 godine, specijalista
interne medicine i subspecijalista gerentologije,
Zahumska 23. Tel. 011-380-8422,
Sin Vladimir, rođen 1971 godine, diplomirani
inženjer rudarstva.
20. Dr Dušan Ljubomirov – Buckov, rođen 1980
godine, doktor stomatologije. Subotička 12.
Tel. 064-812-8056.
Majka Radmila, rođena 1954 godine, penzioner,
Sestra Verislava, rođena 1976 godine, istoričar.
Udata Barudžija.
~ 56 ~
Srbija
Sestra Jelena, rođena 1977 godine,
diplomirani pravnik,
Tetka Nada, rođena 1934 godine. Udata Jovanović.
21. Jadranka Dušanova, rođena 1951 godine,
trgovac. Gandijeva 140. Tel. 011-217-3711
Sestra Slavica, rođena 1947 godine.
Udata Ivanović. Tel. 011-269-3776.
Sestra Nada, rođena 1949 godine, novinar.
Udata Mijuk, Tel. 011-210-6718.
Sestra Nevenka, rođena 1954 godine.
Udata Ivanić. Tel. 011-215-8302.
22. Katica Petrova-Merova, rođena 1946 godine,
ekonomski tehničar. Bogdana Žerajića 19.
Tel. 011-359-1481
Ćerka Dragoslava, rođena 1967 godine,
diplomirani psiholog. Udata Radulović,
Ćerka Slađana, rođena 1971 godine, medicinska
sestra. Udata Niklanović.
23. Ljubomir Milov, rođen 1948 godine, diplomirani inženjer građevinarstva, Južni bulevar 84.
Tel. 011-786-2946.
Supruga Nada, rođena 1950 godine, diplomirani
filolog,
Ćerka dr Marina, rođena 1980 godine, doktor
stomatologije. Udata Janić.Tel. 064-173-9479,
Sin Ivan, rođen 1984 godine, Viša poslovna škola.
24. Miodrag-Miško Lazarev, rođen 1951 godine,
hemijski tehničar. Bulevar umetnosti 3.
Tel. 011-214-7191 i 063-227-184,
~ 57 ~
Srbija
Supruga Slađana, rođena 1960 godine, službenik,
Sin Lazar, rođen 1982 godine, student,
Sin Andrija, rođen 1992 godine, student,
Majka Vera, rođena 1930 godine, penzioner,
Sestra Mirjana, rođena 1951 godine, penzioner.
Udata Kacavolu. Tel. 064-164-7826 i 011-254-32-54.
25. Mitar Borov, rođen 1963 godine, građevinski inženjer. Kumodraška 33. Tel. 060-33-99-442
Sin Andrija, rođen 1993 godine, učenik,
Majka Zorica, rođena 1940 godine, penzioner,
Sestra Lidija, rođena 1964 godine, saobraćajni
tehničar. Udata Petrović.
26. Mihailo Nikolin, rođen 1954 godine, službenik,
Radoja Domanovića 21. Tel. 011-241-2376
Supruga Magdica, rođena 1956 godine,
ekonomista,
Ćerka Milica. rođena 1985 godine,
diplomirani arheolog,
Sin Jovan, rođen 1988 godine, student.
27. Nikica Ilije Đurova, rođen 1963 godine, novinar, Gandijeva 150. Tel. 011-2172-737,
Supruga Gordana, rođena 1965 godine, novinar,
Ćerka Milena, rođena 1997 godine, učenica.
28. Nikola Bogdanov, rođen 1952 godine, diplomirani saobraćajni inženjer. Mitropolita Stratimirovića 6, Tel. 011-244-6313.
Supruga Jelena, rođena 1960 godine, diplomirani
inženjer elektrotehnike.Tel. 063-865-9079,
~ 58 ~
Srbija
Ćerka mr Marija, rođena 1984 godine, doktor
stomatologije – magistar, Tel. 062-20-20-44,
Sin Uroš, rođen 1993 godine, učenik.
29. Profesor, dr Zorica, Bogdanova, rođena
1947 godine, doktor medicinskih nauka – specijalista psihijatrije, Mitropolita Stratimirovića 6,
Udata Lopičić – Perišić. Tel. 011-244-6221.
30. Olga Petrova, rođena 1953 godine, diplomirani
inženjer informatike, penzioner, Gandijeva 61/67.
Tel. 011-317-9675.
31. Rade-Njegoš Veljkov, rođen 1950 godine, mašinski tehničar. Vardarska 6 Tel. 011-344-9961
Supruga Danica, rođena 1951 godine,
diplomirani pravnik,
Sin Igor, rođen 1974 godine, politehničar,
Ćerka Marina, rođena 1981 godine. Fakultet
dramskih umetnosti,
Sestra Tanja, rođena 1948 godine, profesor
književnosti, penzioner.
32. Radomir-Raco Tomov, rođen 1937 godine,
diplomirani pravnik, penzioner. Gandijeva 184
Tel. 011-317-6625; 069-551-371
Supruga Mileva, rođena 1946 godine,
diplomirani ekonomista, penzioner,
Ćerka Milena rođen 1974 godine, diplomirani
ekonomista, Borivoja Stevanovića 106.
Tel. 011-374-0326,
Sin Milan, rođen 1979 godine, privatnik.
Tel. 064-92-53870
~ 59 ~
Srbija
Ćerka Ivana, rođena 1984 godine,
diplomirani filolog. Tel. 064-265-3209.
33. Radomir-Rajko Milov, rođen 1940 godine,
diplomirani pravnik, penzioner. Španskih boraca
12. Tel. 011-2140-062
Supruga, dr Vera, rođena 1944 godine, subspeci–
jalista medicine rada – primarijus, penzioner,
Ćerka Tatjana, rođena 1971 godine, ekonomista.
Udata Trišić,
Sestra Radmila, rođena 1938 godine, ekonomista.
Udata Uljarević. Živi u Kotoru
34. Miodrag – Miša Rajkov, rođen 1969 godine,
diplomirani saobraćajni inženjer.
Mihaila Pupina 9 Tel. 011-614-6611
Supruga Marijana, rođena 1966 godine,
diplomirani pravnik,
Ćerka Katarina, rođena 1998 godine, učenica,
Sin Pavle, rođen 2003 godine, učenik.
35. Nikola Rajkov, rođen 1976 godine, diplomirani
mašinski inženjer. Bulevar dr Zorana Đinđića 123.
Tel. 011-3120-078
Supruga Zorica, rođena 1977 godine,
diplomirani inženjer tehnologije-naučni istraživač,
Sin Vasilije, rođen 2005 godine,
Sin Bogdan, rođen 2010 godine.
Ćerka Milica, rođena 2013.
36. Radovan-Raško Vasov, rođen 1950 godine,
diplomirani pravnik–advokat. Palmotićeva 8.
Tel. 064-610-6077
~ 60 ~
Srbija
Supruga Marija rođena 1951 godine, novinar,
penzioner. Tel. 011-303-1100,
Sin Luka, rođen 1984 godine, diplomirani pravnik
– advokat, Lazarevićeva 2. Tel. 064-1664-111
37. Marko Radovanov, rođen 1975 godine,
diplomirani pravnik. Avgustina Neta 38.
Tel. + 38765-000004
Supruga Jasmina, rođena 1972 godine,
diplomirani ekonomista. Tel. + 387-65-000003.
Ćerka Tijana, rođena 2010 godine.
38. Dr Srđan Njegošev, rođen 1973 godine, docent
na Medicinskom fakultetu, Darinke Radović 26.
Tel. 064-142-5000
Supruga Dragana, rođena 1977 godine,
laboratorijski tehničar,
Sin Konstantin, rođen 2011.
39. Tomo Milutinov, rođen 1973 godine,
diplomirani mašinski inženjer. Mike Alasa 36.
Tel. 011-218-0331 i 063-374-824
Supruga dr Irena, rođena 1977 godine,
doktor stomatologije,
Majka Marija, rođena 1941 godine,
ekonomski tehničar, penzioner.
40. Uroš Dejana Vukova, rođen 1976 godine,
diplomirani mašinski inženjer. Avijatičarski trg 4.
Tel. 011-219-0062
Majka Radojka, rođena 1942 godine, diplomirani
inženjer arhitekture, penzioner,
Sestra Vojislava, rođena 1973 godine, diplomirani
inženjer arhitekture,
~ 61 ~
Srbija
Sestra Milica, rođena 1979 godine, diplomirani
inženjer arhitekture.
NO V I S A D
1. Veselin Brankov, rođen 1957 godine, trgovac
Braće Dronjak 10. Tel. 021-310-5738.
Supruga Zorica, rođena 1961 godine, trgovac.
Sin Vukašin, rođen 1989 godine, student.
2. Dušan Jovanov, rođen 1955 godine, diplomirani
ekonomista. Sremska Kamenica Orahova 8.
Tel. 064-838-0228
Sin Marko rođen 1983 godine, diplomirani
ekonomista.
3. Miodrag Brankov, rođen 1961 godine, pravnik.
Kamenjar IV– 93. Tel. 063-514-643.
Supruga Radmila, rođena 1961 godine,
diplomirani inženjer hemije.
NOVI SAD – PETROVARADIN
~ 62 ~
Srbija
Sin Miloš, rođen 1987 godine, student.
Sin Luka, rođen 1993 godine, učenik.
4. Špiro Brankov, rođen 1948 godine, tehničar.
Kisačka 59. Tel. 064-122-7330.
Supruga Evica, rođena 1952 godine, penzioner.
Sestra Bosiljka, rođena 1950 godine. Udata
Maglovski, Vojvode Stepe 67. Tel. 021-498-887,
Sestra Zorica, rođena 1952 godine. Udata Porča,
živi u Berlinu.
Ćerka Vesna, rođena 1974 godine, ekonomski
tehničar. Udata Polovina.
5. Slobodan Špirov, rođen 1979 godine,
mašinski tehničar. Kisačka 59. Tel. 060-677-180
Supruga Edina, rođena 1981 godine, trgovac,
Ćerka Jovana, rođena 2005 godine,
Sin Marko, rođen 2010 godine.
6. Sonja Vojova, rođena 1948 godine, penzioner.
Tihomira Ostojića 1. Tel. 021-644-3841
LOVĆENAC
1. Vladimir Brankov, rođen 1963 godine,
ekonomista. Sutjeska bb. Tel. 024-735-493,
Supruga Ljiljana, rođena 1965 godine, vaspitač,
Ćerka Vesna, rođena 1990 godine, student,
Sin Branko, rođen 1993 godine, učenik.
2. Darinka Brankova, rođena 1939 godine,
penzioner. Đure Strugara 45. Tel. 024-735-289
~ 63 ~
Srbija
3. Dragan Miloradov, rođen 1958 godine,
tehničar. Đure Strugara 45. Tel. 024-735-575
Supruga Novka, rođena 1959 godine, hemijski
tehničar,
Ćerka Bojana, rođena 1985 godine, medicinski
tehničar. Udata Krivokapić, živi u Rakovcu,
Manastirska bb. Tel. 064-806-9128,
Ćerka Branka, rođena 1986 godine, menadžer
unutrašnje i spoljne trgovine, živi u Novom Sadu,
Bore Prodanovića 4. Tel. 062-97-99-139,
Sin Uroš, rođen 1992 godine mašinski tehničar.
4. Senka Đurova, rođena 1934 godine, penzioner,
Đure Strugara 45, Tel. 024-735-289
Č A N TAV I R
1. Olga Voja Lazareva, rođena 1950 godine,
ekonomski tehničar. Udata Kamber,
Partizanska 13-a, Tel. 024-782-323.
PA N Č E VO
1. Goran Veljkov, rođen 1949 godine, mašinski
tehničar, penzioner, Tanaska Rajića 4/a
Tel. 061-301-3149,
Supruga Jelena, rođena 1951 godine, penzioner,
Sin Zoran, rođen 1974 godine, mašinski tehničar,
Ćerka Ljubica, rođena 1977 godine, građevinski
tehničar. Udata Kozlovački.
~ 64 ~
Srbija
KR A LJE V O
1. Vladeta-Vlado Nikolin, rođen 1929 godine,
profesor-penzioner, Ive Andrića 70.
Tel. 036-375-898,
Supruga Stojanka, rođena 1933 godine, domaćica,
Ćerka Biljana, rođena 1955 godine,
viša medicinska sestra. Udata Bazić,
Ćerka Ljiljana, rođena 1955 godine,
vaspitačica, živi u Beogradu, Zrmanjska 12.
Tel. 011-254-204 i 064-265-246
2. Dr Jovan-Joca Vladov, rođen 1952 godine,
doktor stomatologije-specijalista maksilofacijalne
hirurgije, Ive Andrića 70.
Tel. 036-373-372 i 063-805-2804.
KRALJEVO – CENTAR GRADA
~ 65 ~
Srbija
Supruga Desanka, rođena 1956 godine,
ekonomista,
Sin dr Mitar, rođen 1986 godine,
doktor stomatologije. Tel. 069-307-7788
3. Đorđe Stevanov, rođen 1962 godine,
monter za centralno grejanje. Tel. 036-387-036,
Supruga Gordana, rođena 1963 godine, frizerka,
Ćerka Lidija, rođena 1990 godine, kuvarica.
Udata Jovanović,
Majka Ljubinka, rođena 1941 godine, penzioner,
Sestra Đurđina, rođena 1963 godine, tehnolog.
Udata Vasiljević
VRNJAČKA BANJA
1. Dušan Veljkov, rođen 1942 godine, penzioner,
Žarka Zrenjanina 17. Tel. 036-621-654.
Supruga dr Ljiljana, rođena 1947 godine,
specijalista pedijatar, Tel. 063-7709-611,
Sin Darko, rođen 1978 godine, ekonomista,
Sin Veljko, rođen 1988 godine, student, Kneza
Miloša S -9/14, Tel. 069-450-703
Ćerka Nadica, rođena 1965 godine, službenik.
Udata Đurić, živi u Beogradu, Gandijeva 31-A.
Tel. 011-3175-008,
Ćerka Dušica, rođena 1973 godine, knjigovođa.
Udata Krčmar, živi u Beogradu, Cvetanova Ćuprija
24-p, Tel. 011-346-1726 i 064-210-8060
2. Marina Nikole Dušanova, rođena 1979 godine, profesor, Vojvođanska 7, Tel. 036-614-342
Ćerka Ena, rođena 2007 godine.
~ 66 ~
Srbija
NI Š
1. Dr Vesna Arsenija Đurova,
rođena 1959 godine, službenik,
profesor lingvistike, Bulevar Nemanjića 8/14.
Udata Lopičić–Milošević.
Tel. 018-424-8384.
2. Zorica Arsenija Đurova,
rođena 1961 godine, službenik, Cvijićeva 9/17.
Udata Lopičić – Blagojević. Tel. 018-574-999.
3. Ljiljana Nikole Tomanova,
rođena 1952 godine, diplomirani pravnik,
udata Đokić, Strahinića bana 8/32.
Tel. 018-4559-163 i 063-410-242.
NIŠ – NIŠKA TVRĐAVA
~ 67 ~
Srbija
Bosna i Hercegovina
P ROK U P LJE
1. Dušan Dragutinov, rođen 1951 godine,
penzioner, Tatkova 17, Tel. 027-328-796,
Supruga Radmila, rođena 1950 godine,
medicinska sestra,
Sin Marko, rođen 1979 godne, student
elektrotehnike,
Ćerka Kristina, rođena 1985 godine,
srednjo-tehnička škola,
Ćerka Jelena, rođena 1985 godine,
srednjo-tehnička škola.
Bosna i Hercegovina
S A R A JE V O
1. Zoran Veljkov, rođen 1951 godine, šumarski
tehničar, Sulejmana Filipovića 12.
Tel. 387-61-724-359,
Supruga Amra, rođena 1958 godine, ekonomski
tehničar,
Ćerka Jasna, rođena 1981 godine, ekonomista.
Udata Mustagrudić.
2. Zlatko Zoranov, rođen 1979 godine, mašinski
tehničar. Tel. 387-623-42-73
Supruga Maja, rođena 1981 godine,
Viša pedagoška škola.
3. Radmila-Mikica Šćepanova, rođena 1953
godine, živi u Vogošću, Orahov Brijeg 11.
Tel. 033-481-026,
~ 68 ~
Bosna i Hercegovina Hrvatska
Sestra Nada-Maca, rođena 1947 godine, Vrbovska
6. Udata Palo. Tel. 033-648-037.
Z ENI C A
1. Branko Lukin, rođen 1944 godine, penzioner.
Tel. 00387-322-42617,
Supruga Vida, rođena 1950 godine, penzioner,
Ćerka Ljiljana, rođena 1972 godine, VŠS,
Sin Nenad, rođen 1974 godine, srednja sprema.
Slovenija
LJ U B LJ A N A
2. Petar-Perica Jankov, rođen 1950 godine,
diplomirani mašinski inženjer, Povšetova 106.
Tel. 00386-31-438-274,
Supruga Nada, rođena 1958 godine, ekonomista,
Majka Marijana, rođena 1929 godine, penzioner,
Sestra Sandra, rođena 1957 godine, profesor.
Udata Žerjav
Hrvatska
Z A G RE B
1. Lidija Vidova-Mujova, rođena 1963 godine,
diplomirani pravnik – sudija, P. Markovca 5. Udata
Altarac. Tel. 00385-991-990-150.
~ 69 ~
HrvatskaAustrija
S P LI T
1. Nada Steva Milova, rođena 1923 godine, penzioner. Tel. 00385-213-700-85.
Austrija
GRAZ
1. Slobodan Savov, rođen 1941 godine,
diplomirani inženjer građevinarstva, Graz,
Harrach Gasse 10,
Supruga Nada, rođena 1945 godine, penzioner,
Ćerka Anita, rođena 1980 godine.
Austrija – gradska kuća u Grazu
~ 70 ~
AustrijaNemačka
2. Sandi Slobodanov, rođen 1973 godine, režisermuzičar, Graz, e-mail: [email protected],
Supruga Suzana, rođena 1976 godine, glumica,
Ćerka Hana, rođena 2001 godine, učenica,
Sin Lenny, rođen 2002 godine, učenik,
Ćerka Lana, rođena 2004 godine, učenica.
Belgija
S EN T NIKL A S
1. Saša Ilije Đurova, rođen 1963 godine, fudbalski
trener, Sent Niklas, Tel. 0032-323-777-5312,
Supruga Slavica, rođena 1963 godine, službenik,
Ćerka Maša, rođena 1996 godine, učenica,
Ćerka Jana, rođena 1999 godine, učenica.
Nemačka
STUTTGART
1. Željko Slobodanov, rođen 1968 godine,
muzički producent, Štuttgart;
Ćerka Lili, rođena 2000 godine, učenica,
Sin Nik, rođen 2007 godine, učenik.
2. Zoran Veselina Šćepanova, rođen 1981
godine, mašinovođa, Štuttgart-Eslingen.
Tel. 00497-153-558-204,
Majka Vidosava, rođena 1947 godine, domaćica,
Sestra Sandra, rođena 1976 godine, trgovac.
~ 71 ~
NemačkaŠvajcarska
Stuttgart – stari dvor u centru grada
Švajcarska
C IRI C H – B IEL – B IENNE
1. Dr Vladimir Jovanov, rođen 1980 godine,
doktor stomatologije, Cirih.
Tel. 4176–501-7787 i 00381–63-77-63900.
Supruga Jelena, rođena 1985 godine,
ekonomista.
2. Dragan Petrov, rođen 1960 godine,
poljoprivredni tehničar, Bahnhofstr. 95.
Tel. 00417-1951-2472,
Supruga Jelica, rođena 1959 godine,
poljoprivredni tehničar,
Sin Danijel, rođen 1989 godine, vodoinstalater,
~ 72 ~
Švajcarska
Sin Mihail, rođen 1990 godine,
mašinski mehaničar,
Sin Filip, rođen 1996 godine, učenik,
Sin Julijan, rođen 1998 godine, učenik,
Ćerka Anastasija, rođena 2000 godine, učenica,
Majka Petrojka, rođena 1936 godine, penzioner.
Živi u Srbiji-Kraljevo, Četvrte crnogorske 1/5,
Tel. 036-375-026
3. Đuro Vladov, rođen 1964 godine, vozač,
CH Bienne 2560 – Nidau, Guglerstr 7.
Tel. 0041-32-3655335
Sin Vladimir, rođen 1989 godine,
elektrotehničar.
Švajcarska – Ciriško jezero
~ 73 ~
Francuska
Francuska
P A RI S
1. Đorđe Dragutinov, rođen 1948 godine,
turizmolog,
Supruga Silvija, rođena 1958 godine,
Sin Aleksandar, rođen 1985 godine, student,
Sin Nikola, rođen 1989 godine, student.
2. Pavle Savov, rođen…
Ćerka Klodit,
Ćerka Fernanded.
3. Katarina Ilije Markišina, rođena 1950 godine,
4. Stefan Branislavov, rođen 1966 godine,
Ćerka Estel., rođena 1990 godine, učenica.
Pariz – trijumfalna kapija
~ 74 ~
Republika Irska
Kanada
Republika Irska
D A B LIN
1. Siniša Žarkov, rođen 1976 godine,
inženjer informacionih tehnologija, Dablin,
e-mail [email protected]
Supruga Dubravka, rođen 1981 godine,
biohemijski inženjer.
Ćerka Nikica, rođena 2010 godine.
Kanada
M ON T RE A L – W A T ERLO – ON T A RIO
B RI G A N T INE KIRKL A N D
1. Žarko Savov, rođen 1946 godine, diplomirani
mašinski inženjer, Waterloo – Ontario.
Tel. 519-880-8426, e-mail [email protected],
Supruga Ana, rođena 1948 godine, službenik.
2. Ljubo Nikov, rođen 1939 godine, vlasnik firme
LUBOTEX INC, KIRKLEND, – Montreal,
e-mail [email protected]
Supruga Milica, rođena 1937 godine, domaćica.
9 Brigantine Kirkland, QUE CANADA.
Tel. 514-697-9277.
3. Danilo Ljubov, rođen 1962 godine, vlasnik fir-
me „LES ALIMENTS PETITGRAIN’’, 1110 BEAULAC, VILLE ST. LAURENT QUE KANADA
Tel. 514-333-6917
~ 75 ~
Kanada
Montreal – politički i privredni kulturni centar
Supruga Teresa, rođena 1961 godine,
medicinska sestra,
Ćerka Andrea, rođena 1994 godine, učenik,
Sin Francis, rođen 1996 godine, učenik.
4. Jovan Ljubov, rođen 1963 godine, direktor firme
’LUBOTEX NC’’160 GINCE MONTREAL QUE
CANADA.Tel. 514-335-1070
Supruga Joceline /Jovanka/, rođena 1962 godine,
vlasnik notarske firme,
Sin Nikola, rođen 1996 godine, učenik,
Ćerka Milica, rođena 1997 godine učenica.
5. Jovan Nikov, rođen 1945 godine, penzioner,
BRIGANTINE KIRKLAND QUE CANADA.
Tel. 514-697-9277.
~ 76 ~
SADČile
SAD
S IE T T LE
1. Gordan Petra Đurova, rođen 1957 godine,
biznismen, Seattle, e-mail: [email protected]
2. Doroti Petra Đurova,
Ćerka Anne Maria, rođena 1965 godine,
učiteljica, udata Floc,
Ćerka Barbara, rođena 1970 godine, finansijer,
udata Gabrieli,
Čile
S A N T IJ A G O
1. Miguel Juana, Miguela Lopičića Busha,
(nedostaju bliži podaci),
2. Carol Juana Miguela Lopičića Busha,
rođena 1930 godine, Avenija Ricardo Lyon 1449,
Providencija, Santijago, vojno lice,
e-mail: [email protected]
3. Cristian Juan Miguela Lopičića Busha,
rođen 1953 godine, Avenija Quinchamali 14622,
Las Condes, Santiago, direktor banke Santander,
e-mail: [email protected]
Supruga Cristina Lipičić Rissi
~ 77 ~
Čile
santIjago
Sin Cristian Lopičić Rissi, rođen 1982 godine,
Quinchamali 14622, Las Condes, Chile. arhitekt,
e-mail: [email protected]
Sin Rodrigo Lopičić Rissi, rođen 1984 godine,
advokat, Quinchamali 14622, Las Condes, Chile,
e-mail: [email protected]
Sin Daniel Lopičić Rissi, rođen 1986 godine,
bisnismen, Quinchamali 14622, Las Condes, Chile.
e-mail: [email protected]
Ćerka Gabriela Lopičić Rissi, rođena 1990 godine,
student, Quinchamali, 14622, Las Condes, Chile,
4. Boris Antonio Lopičić Catalan,
Borisa Juana, rođen 1984 godine, Alonso de
Cordova 5045, departamento 210, Las Condes,
Santiago, diplomirani pravnik – advokat,
e-mail: [email protected], i
[email protected] abogados.cl
~ 78 ~
Čile
Sestra Dinka Lopičić Villouta, rođena 1956,
godine, sektretarica, Providencia, Santiago,
e-mail: [email protected]
Sestra Maria de los Angeles Lopičić Catalan,
rođena 1977 godine, novinar za kulturna pitanja,
Garcia Moreno 1345 Nunoa, Santiago,
e-mail: [email protected]
Sestra Maria Jose Lopičić Catalan, rođena 1979
godine, modni kreator, Del Puente 4,
Miraflores Bajo, Vina Delmar, Valparaiso,
e-mail [email protected]
5. Carol Lopičich Davidson Juana Miguela
Lopičića Bucha, rođen 1930 godine,
Avenia Ricardo Lyon 1449, Providencija Santiago,
vojno lice e-mail: [email protected]
Supruga Maria Angelica Lopicich Siudad,
Ćerka Maria Angelica Lopicich Siudad,
živi u Cognac – France,
Ćerka Paula Lopicich Siudad Santiago Chile,
6. Carol Carola Juana Lopicich Siudad,
Santiago Chile, vojno lice,
Sin Carol Lopicich rođen 1980 godine,
žiovi u Njujorku, bisnismen,
e-mail: [email protected]
Sin Milenko Lopicich Saa, student prava,
Santiago Chile,
Ćerka Carolina Lopicich Saa, Santiago Chile
~ 79 ~
Južnoafrička Republika
Australija
Južnoafrička Republika
JO H A NE S B U R G
1. Mihail-Robert Marka Milova, rođen … živi
u Johanesburgu
Sin Marko, rođen 1995 godine, učenik,
Ćerka Gwedolin rođena …
Ćerka Prichilla, rođena 1987,
Sestra Margaret, rođena …
Sestra Merle
Sestra Cheryl
Australija
P ER T
1. Branko Jovanov, rođen 1956 godine, suvlasnik
firme, Tel. 00618-933-58446
Ćerka Kotni, rođena 1981 godine, frizerka,
Ćerka Tegan-Marija, rođena 1986 godine,
fizioterapeut,
Ćerka Đena, rođena 1991 godine, službenik,
Sestra Nada, rođena 1960 godine, profesor,
Sestra Aleksandra, rođena 1958 godine,
učiteljica, udata Roberston,
Majka Mileva, rođena 1932 godine, penzioner.
~ 80 ~
OSNOVNI STATISTIČKI PODACI
Ukupno sa visokom
spremom
Odive
2
2
5
Odive
Žene
3
Žene
Muškarci
G. Ceklin
Muškarci
Mesta i gradovi
Domaćinstva
Ukupno
Drušići
5
4
4
5
Meterezi
2
3
4
5
Orujšta
1
1
1
2
Cetinje
13
18
21
7
4
3
1
Budva
7
14
13
2
2
3
Kotor
1
Tivat
1
H.Novi
1
Podgorica
79
Danilovgrad
1
2
1
2
1
1
119
120
57
16
18
14
6
1
Nikšić
3
7
2
1
Beograd
40
49
60
23
21
32
Novi Sad
6
10
6
3
2
1
Lovćenac
4
4
6
1
Pančevo
1
2
1
1
Cantavir
1
Kraljevo
3
4
5
3
V. Banja
2
3
3
2
UKUPNO I
174
241
253
119
1
~ 81 ~
2
1
48
58
21
Osnovni statistički podaci
1
2
3
Sarajevo
3
2
3
Zenica
1
2
2
Zagreb
1
Split
1
Ljubljana
1
1
2
Austrija
2
3
5
Belgija
1
1
3
3
Odive
3
Žene
Niš
Prokuplje
Odive
Žene
Domaćinstva
Muškarci
Gradovi i države
Muškarci
Ukupno sa visokom
spremom
Ukupno
2
2
1
1
1
1
1
1
Nemačka
2
3
3
Švajcarska
3
8
4
Franuska
4
5
5
S. Irska
1
1
2
1
Kanada
5
7
6
1
SAD
2
1
1
Čile
6
9
11
Australija
1
1
5
Južna Afrika
1
2
5
UKUPNO II
39
48
61
10
6
UKUPNO l+ll
213
289
314
129
54
~ 82 ~
1
1
2
1
1
3
58
25
SPONZORI
U ime svih bratsvenika Lopičića, Redakcioni odbor se
zahvaljuje sponzorima koji su svojim prilozima pomogli
štampanje ovog imenika i adresara. Istim povodom, Redakcioni odbor je odlučio da se imenik i adresar besplatno dostave svim bratstvenicima.
1. Ljubo Nikov Lopičić, vlasnik firme LUBOTEX, Kirklend Kanada
2. Mr Vojislav Jankov, Lopičić, magistar ekonomije iz
Podgorice
3. Vojislav Milovanov Lopičić, diplomirani politikolog iz Beograda
4. Gavrilo Jokov Lopičić, iz Ceklina,
5. Branko Jovanov Lopičić, mašinski tehničar iz Podgorice
6. Branko Nikov Lopičić, diplomirani turizmolog iz
Budve
7. Budimir Nikolin Lopičić, mašinski tehničar iz
Podgorice,
8. Dejan Nikolin Lopičić, ekonomista iz Beograda
9. Mr Dragan Pavlov Lopičić, magistar elektrotehnike
iz Beograda,
10. Dušan Veljkov Lopičić, penzioner iz Kraljeva
11. Dr Đorđe Nikolin Lopičić, diplomirani pravnik ambasador iz Beograda,
12. Žarko Milov Lopičić, vlasnik firme CONING iz
Podgorice,
~ 83 ~
Sponzori
13. Dr Jovan Vladov Lopičić, stomatolog, specijalista
maksilofacijalne hirurgije iz Kraljeva,
14. Ljubomir Milov Lopičić, diplomirani inženjer iz
Beograda
15. Mirjana Lazareva Lopičić, udata Kacavolu,
16. Nevenka Milova Lopičić, udata Miljević, diplomirani inženjer metalurgije iz Inđije,
17. Nikola Bogdanov Lopičić, diplomirani saobraćajni
inženjer iz Beograda,
18. Nikola Milov Lopičić, mašinski inženjer iz Podgorice,
19. Radovan Vasov Lopičić, diplomirani pravnik – advokat iz Beograda,
20. Rajko Jankov Lopičić, diplomirani pravnik iz Podgorice,
21. Rajko Milov Lopičić, diplomirani pravnik iz Beograda,
22. Slobodan Markov Lopičić, elektrotehničar iz Podgorice,
23. Stevan Tomov Lopičić, diplomirani inženjer agronomije iz Podgorice,
24. Žarko Savov Lopičić, diplomirani mašiski inženjer
iz Kanade,
25. Siniša Zarkov Lopičić, inženjer informacionih tehnologija iz Dablina,
26. Đorđe Vukov Lopičić, penzioner iz Podgorice,
27. Marko Đorđev Lopičić, direktor Oxford centra u
Podgorici
~ 84 ~
Download

imenik i adresar pripadnika bratstva lopičića 2001-2012