ZDRAVLJE
Merim Omerhodžić, neurohirur ,Hadžam-s eciialista za hidžamu
Krvje najveći ubica današnjice
Naš sagovornik osnivač je prve i jedine poliklinike na prostoru jugoistočne Evrope u kojoj se
pružaju usluge liječenja tradicionalnom metodom puštanja krvi, poznatijom kao hidžama
Foto: Haris Memija
Razgovarao: Kemal Baković
Z
adnji izvještaji sarajevskog Kliničkog centra kažu da je prošlog mjeseca u prosjeku bilo četiri infarkta
dnevno. Najveći ubica današnjice je
krv tj. bolesti krvnih sudova. A stara poslovica,
za koju kažu da je hadis Muhameda, a. S., kaže:
.Puštajte krv, da vas krv ne bi ubila". Nekada se
protiv krvi borilo njenim puštanjem, dok danas
farmaceutska industrija reklamira raznorazne
tablete. Metode puštanja krvi odavno su poznate. Kažu da sve starije civilizacije i narodi gaje te
metode u liječenju. Kod nas je bilo poznato liječenje pihavicama koje su radili berberi, Danas je
sve veći broj onih koji liječe metodom hidžama.
Jedini koji ima certifikat za to je neurohirurg dr.
Merim Omerhodžić.
Jedna od najstarijih metoda
liječenja
Pojednostavljeno, hidžama je, puštanje krvi ali
ne iz vene nego iz kapllaraHidžarna je arapska
riječ a metod je poznat još iz doba Poslanika Muhammeda, a.s. Ova metoda lokalnog puštanja
krvi bila je prisutna gdje god je čovjek obitavao,
u svim kulturama i civilizacijama. Sastav onoga
što se odstrani hidžamom je 80-90 % otpad a
10-20% voda" - pojašnjava nam dr. Omerhodžić
i kaže da privodi kraju knjigu Hidžama i nauka, u
kojoj će biti detaljna pojašnjenja. Naglašava da
je hidžama mala klinička metoda koja se mora
izvoditi po svim pravilima današnje medicine
i da među njegovim pacijentima sve više ima i
nemuslimana.
Zamolili smo dr. Omerhodžića da nam pojasni
sam proces hidžame i po čemu je ona karakteristična.
Dr. Omerhodžić: Najbolje ću Vam to objasniti
ako ispričam ono što sam svojim očima vidio.
Pod mikroskopom sam gledao prikaz kapilarnog
krvotoka. Prvo treba znati da je naš Poslanik, a.
s., pokazao mjesta na kojima treba raditi hidžamu. Ta mjesta naziva Kahl. Ona se nalaze između kičme i plećki. Grupa stručnjaka iz Sirije je to
analizirala. Na tim mjestima koja je spomenuo
Poslanik nema velikih krvnih sudova, nalaze se
samo kapilari, gusta mreža sitnih krvnih sudova. Kad krv izlazi iz srca u aortu izlazi pod najvećim pritiskom. U kapi la rima, međutim, krvni
tok je usporen i promjer krvnog suda sužen. Na
tim mjestima dolazi do zaglavljivanja starih eritrocita. Kad se oni zaglave onda se stvara mreža
fibrina, kao kad se krv zgrušava. U toj mrežici se
sakuplja sav bioliški i hemijski otpad organizma.
Ovaj filter ne može ništa očistiti osim hidžame.
ma i ima velikog efekta. I to je preporučeno muslimanima redovno da upražnjavaju. Pogotovu
ako znamo koliko je dobro djelo pomoći ljudima
kojima je ta krv potrebna.
Kulin: Kojesebolesti liječe hidžamom?
Dr. Omerhodžić: Hidžama se radi preventivno,
Prevencija i lijek za mnoge
bolesti
Kulin: Spomenuli ste grupu stručnjaka iz
Sirije. Ko u svijetu najviše radi na afirmaciji
hidžame?
Dr. Omerhodžić: U cijelom islamskom svijetu
da preduprijedi bolest i kurativno, da liječi bolest. Preporučio bih zdravim ljudima da makar
jednom godišnje urade hidžamu. Ono što je
najvažnije jeste da je Poslanik, a.s, preporučio
hidžamu. On je sam radio zbog glavobolje i cirkulaciju. Slao je ashabe koji su imali oboljenje
-------.------------,
sve je veći broj stručnjaka
koji se bave hidžamom.lma
ih u Egiptu, Saudiji, Iranu.
Najbolju knjigu o hidžami
napravili su Sirijci, Emin
Šejhu, njihov stručnjak
zajedno još s dvadesetak
saradnika, vrhunskih stručnjaka. Oni su pod pokroviteljstvom
ministarstva
zdravstva napravili i prvi
svjetski simpozij o hidžami
gdje su pozvali svjetske najveće medicinske i islamske
stručnjake. Njihov je zadatak bio da istraže i donesu '--_--'
•••••
sve dokaze o hidžami. Sirijska grupa pravi laboratorijske analize pacijenata prije i poslije hidžame. Sličan simpozij smo napravili i mi ovdje
u Sarajevu 2006 godine. To je bio prvi evropski
simpozij o hidžami. Na tom simpozijumu smo
sučelili ljude koji se bave medicinskim i vjerskim
naukama. Zaključak simpozijuma je da je Poslanik, a. s. na mnogo mijesta preporučio hidžamu
a da medicina pokazuje i dokazuje neke od njenih mehanizama.
......;
~ __
ekstremiteta. A posebno je interesantno što je
preporučivao hidžamu za poboljšanje pamćenja. Kod mladih ljudi hidžama u većini slučajeva
riješi problem sa ravnotežom pritiska. Također
i onima koji rade psihički teške poslove dobro
je da urade hidžamu. Metoda je korisna protiv
bolova u ramenu, leđima, glavi, licu, grlu, uhu,
nosu i očima, te u drugim područjima. Hidžama,
prema tradicionalnom medicinskom tumačenju, ima ulogu u zagrijavanju i regulaciji protoKulin: O hidžami je pisao r Ibrii Sina alijas ka energije u krvi, raspršujući hladnoću, vlagu,
Avicena
toksine i vjetar. Smanjuje otok i bol. Sljedeća
Dr. Omerhodžić: Da, Ibni Sina, nejbolji doktor stanja dobro reaguju na hidžamu: oboljenja
svih vremena, pisao je o hidžami i, između osta- uzrokovana vlagom kao bol u krstima, lumbago,
log, objašnjavao zašto je preporučena u odre- išijas, bol u rukama ramenima, bol u nogama i
đenim vremenskim periodima. Sa prelaskom iz mišićima, stomačni bolovi sa povraćanjem, glahladnog u topli period. Toje upravo ovo vrijeme volje, mig rene, nesanica i sl. Posebno se pokaproljeća. Zimi je krv povučena i unutarnji organi zala korisnom protiv stresa. Savremeni je čovjek
povučeniji a ljeti je suviše uzburkana. Rekao je svakodnevno izložen stresnim situacijama. Na
da je zbog toga zimi poželjno ispuštanje krvi iz nauci je da dokaže sve za šta je hidžama još dovene, dakle, davanje krvi. Ahidžamu da je naj- bra i preporučena. Na idućem simpozijumu koji
bolje uraditi u proljeće i jesen. Puštanje krvi iz planiramo, radit će se dalje na otkrivanju svih
vene je dobra stvar i preporučena zdravim Ijudi- koristi hidžame. •
apri12010.
Kuli~
___'I
Download

Krvje najveći ubica današnjice