PREDNOSTI ENDPOINT ZAŠTITE ili
ZAŠTO VEĆ NISTE NA NAJNOVIJOJ VERZIJI?
Denis Daničić, Tehnička podrška, Extreme d.o.o.
ENDPOINT SECURITY
AGENDA











ESET ENDPOINT PROIZVODI
SISTEMSKI ZAHTEVI
ENDPOINT ANTIVIRUS / ENDPOINT SECURITY
KONTROLA UREĐAJA
AŽURIRHIPS / Host Intrusion Prevention System / Kontrola aplikacija
AŽURURIRANJE
KONTROLA WEB SAOBRAĆAJA
ESET REMOTE ADMINISTRATOR ver. 5 – UNAPREĐENJA
SISTEMSKI ZAHTEVI – HARDVER, SOFTVER
NOVINE I UNAPREĐENJA
PITANJA I ODGOVORI
ESET ENDPOINT PROIZVODI
ENDPOINT SECURITY
ESET Endpoint Security za Windows 2000, XP, Win 7, Win 8
ESET Smart Security Business Edition za Windows 2000, XP, Win 7, Win 8
ENDPOINT ANTIVIRUS
ESET Endpoint Antivirus za Windows 2000, XP, Win 7, Win 8
ESET NOD32 Antivirus Business Edition za Windows 2000, XP, Win 7, Win 8
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Mac OS X
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop
ESET File Security za Microsoft Windows Server 2003, 2008, Core, 2011, 2012
ESET File Security for Linux/BSD/Solaris
ESET Remote Administrator Server za Windows
ESET Remote Administrator Console za Windows
MOBILE SECURITY
ESET Mobile Security Business Edition, ESET Endpoint Security for Android
SISTEMSKI ZAHTEVI
Za funkcionisanje programa ESET Endpoint Security,
sistem bi trebalo da ispunjava sledeće
hardverske i softverske zahteve:
Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003
400 MHz 32-bitni (x86) / 64-bitni (x64)
128 MB RAM sistemske memorije
320 MB slobodnog prostora
Super VGA (800 x 600)
Microsoft® Windows® 7, Vista, Home Server, Server 2008
1 GHz 32-bitni (x86) / 64-bitni (x64)
512MB RAM sistemske memorije
320 MB slobodnog prostora
Super VGA (800 x 600)
Funkcionalnost
Endpoint Antivirus
Endpoint Security
Antivirus/Antispyware
●
●
Live GRID NOVO
●
●
Kontrola uređaja NOVO
●
●
HIPS NOVO
●
●
Automatsko skeniranje prenosivih medija NOVO
●
●
Ažuriranje - Predizdanje, Odloženo, Povrat NOVO
●
●
Prezentacioni mod NOVO
●
●
Zaštita od neželjene pošte
●
Dvosmerni zaštitni zid
●
Kontrola web sadržaja NOVO
●
Instalacija bazirana na komponentama NOVO
●
Zaštita različitih platformi (Windows, MAC, Linux)
●
ESET SysInspector i ESET SysRescue alati
●
●
KONTROLA UREDAJA
• Prati i reguliše upotrebu eksternih uređaja
• Read Only/Read Write/Block za jednog ili grupu korisnika (AD)
• Blokiranje uređaja po tipu (Optical, Disk Storage USB/HDD/Firewire, Printeri,
Bluetooth...)
• Kreiranje liste uređaja koji se mogu koristiti
• Sve aktivnosti, dozvoljene ili blokirane loguju se na klijentu i serveru
• Potpuno upravljiv kroz ERA server
HIPS
HOST INTRUSION PREVENTION SYSTEM
• Praćenje sistemskih aktivnosti i promena u registrima, procesima, i aplikacijama
• Intergrisani TreathSense modul koji detektuje heuristikom i antivirusnim potpisima
• Self Defense / Samozaštita
Aktivno blokiranje neželjenih
promena kroz pravila:
•
•
•
•
Automatski sa pravilima
Interaktivni
Baziran na setu pravila (polisa)
Mod učenja pravila
AZURIRANJE
• Predizdanje - Testiranje na moguće konflikte, 12 sati pre zvaničnog objavljivanja
• Odloženo ažuriranje - Izbegavanje potencijalnih incidenata kroz odložene
nadogradnje
• Povrat ažuriranja - Ukoliko postoji problem nakon ažuriranja, povrat na stariju
definiciju
• Blokiranje ažuriranja klijenta zaštite na 12, 24, 48 sati...
• Upravljanje kroz ERA server za Endpoint klijente
KONTROLA WEB SAOBRACAJA
• Praćenje i regulisanje pristupa određenom web sadržaju
• Definisanje kategorija sadržaja koje korisnici mogu da posećuju
• Pravila se definišu za određene korisnike ili grupe korisnika (integracija sa AD)
• Dostupno je više od 140 predefinisanih kategorija
• Dodatno definisanje zabranjenih ili dozvoljenih web adresa (URL Based Action)
• Svaka aktivnost korisnika koja odgovara pravilima biće detaljno logovana
• Ukoliko poseti blokirani sadržaj, korisnik može i ne mora biti o tome obavešten
• Pravilo se može izbeći pod admin nalogom (nalog ne sme biti definisan u pravilu)
ESET REMOTE ADMINISTRATOR ver. 5
UNAPREĐENJA
SISTEMSKI ZAHTEVI
SOFTVER
ESET REMOTE ADMINISTRATOR SERVER
- Funkcioniše kao servis
- Neophodan NT operativni sistem
- Instalacija na serverski OS nije neophodna ali je poželjna
Sistemski zahtevi:
32 bit operativni sistem:
Windows 2000 i noviji
64 bit operativni sistem:
Windows XP i noviji
Baza podataka:
Microsoft Access (podrazumevana)
Microsoft SQL Server 2005 i noviji
MySQL 5.0 i noviji
ORACLE 9i i noviji
Windows Installer: 2.0 i noviji
Kontrolna tabla (Web Dashboard):
Internet Explorer 7.0 i noviji
Mozilla Firefox 3.6 i noviji
Google Chrome 9 i noviji
SISTEMSKI ZAHTEVI
HARDVER
Hardverski zahtevi:
Za mreže ispod 1000 klijenata:
Pentium IV compatible processor / 2.0+ GHz, 2GB RAM, Network 1Gbit
Za mreže od 1000 do 4000 klijenata preporučuje se razdvajanje servera:
ERA Server: Pentium IV compatible processor / 2.0+ GHz, 2GB RAM, Network 1Gbit
DB Server: Pentium IV compatible processor / 2.0+ GHz, 2GB RAM, Network 1Gbit
ili ERA Server + Database Server na jednom računaru sa konfiguracijom:
Pentium IV compatible processor, multi-core, 3.0+ GHz, 4GB RAM, Network 1Gbit, HDD
RAID0/SSD
NOVINE I UNAPREDENJA
 Kontrolna tabla za administratore (Web Dashboard)
 Daljinska instalacija, Push install Windows, MAC, Linux, Upgrade Win. Client
 Protection Features, Run Scheduled Task
 Upravljanje korisnicima ERA servera (User Manager)
 Nadogradnja sa starijih verzija (4.x, 3.x), migracija polisa
 Rollback update, Clear Update Cache
 ESET konfiguracioni editor/ podrška za nove proizvode
PITANJA I ODGOVORI
Download

ESET Endpoint zaštita