SMARTLINK s.r.o.
Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice
IČ: 28092147, DIČ: CZ28092147
zaps. v OR v Českých Budějovicích, sp. zn. C. 16779
www.smartlink.cz, [email protected]
Specifikace rozhraní poskytovaných společností SMARTLINK s.r.o.
Od:
Pro:
SMARTLINK s.r.o.
Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice
IČO: 28092147
DIČ: CZ28092147
e-mail:
[email protected]
http://www.smartlink.cz
Předkládá/vyřizuje/kontaktní osoba:
Pavel ŘEŘÁBEK, jednatel společnosti
mobil:
tel.: +420 777
710918
Český telekomunikační úřad
Poštovní přihrádka 02, 22502 Praha 025
e-mail:
[email protected]
Předkládá/vyřizuje/kontaktní osoba:
Ing. Michal Zetek
mobil:
tel.:
e-mail:
Společnost SMARTLINK s.r.o. tímto oznamuje dle § 73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005Sb o elektronických
komunikacích technické specifikace svých komunikačních sítí pro připojení přístrojů.
Značení
100base
1000base
1Gbit
1Gbit
WiFi 5GHz
WiFI 2,4GHz
Typ
Ethernet
Ethernet
Optika
Optika
WiFi
WiFi
Konektor
RJ-45
RJ-45
LC,SC,LX,E2000
LC,SC,LX,E2000
RJ-45
RJ-45
Norma
802.3u
802.3
802.3z
802.3ae
802.11a
802.11b,g
Oznámení je také umístěno na našich internetových stránkách www.smartlink.cz/internet
10.3. 2011
Za SMARTLINK s.r.o.
Pavel ŘEŘÁBEK
Jednatel společnosti
[email protected]
Strana 1/1
Download

Síťová rozhraní