HOMEOPATSKI LEKOVI
U PATOLOGIJI OKA
dr med. Svetlana Mitošević
KAPCI
SUZNI
APARAT
KONJUKTIVA
OKO
STRABIZAM
OPTIKA
ZAPALJENJA
BOLESTI
EPIDERMA
ALERGIJA KOŽE
kapci
KAPCI
VIRUSNE BOLESTI
POREMEĆAJI
DINAMIKE I STATIKE
HORDEOLUM
ZAPALJENJA
HRONIČNI
MEJBOMITIS
HALACION
HORDEOLUM
(čmičak)
POČETNI
STADIJUM
Aconitum
Belladonna
Pulsatilla
PREPARATI KOJI
UBRZAVAJU
RESORPCIJU
Hepar Sulphur.
Mercurius solubilis
Myrista
LEKOVI ZA
MNOGOBROJNE I
RECIDIVIRAJUĆE
Graphites
Silicea
Arsenicum Album
Apis Mellifica
Lachesis
Licopodium
Aurum Metalicum
PULSATILLA
Najefektivnija u lečenju hordeoluma – na početku
zaustavlja razvoj bolesti, a zatim kupira zapaljenje.
Indikovana kod hordeoluma koji se pojavljuje na
stadijumu hroničnog mejbomitisa.
BELLADONNA
Iznenadan i brz početak, izrazita
hiperestezija pri palpaciji i pokretima očne
jabučice. Probadajući bol.
ACONITUM
Pojavljuje se iznenada pod dejstvom hladnog i
suvog vetra. Otok izražen, ali manje jasno ograničen
nego kod Apisa. Hiperemija preovladava nad
otokom, jaki bolovi.
HEPAR SULPHUR
Indikovan u početku gnojnog procesa kada ga prati oštar,
probadajući bol. Povećana osetljivost na palpaciju i
hladnoću.
MERCURIUS SOLUBILIS
Indikovan za lečenje gnojnih, brojnih hordeoluma. Kapci
crveni, ponekad pokriveni krasticama , bol u vidu stezanja,
bol se pojačava na jakoj svetlosti i toploti.
MYRISTICA
Dopunski preparat koji se uzima za ubrzanje resorpcije
gnoja i za brže zarastanje posle otvaranja hordeoluma.
GRAPHITES
Recidivirajući hordeolum, krastice ispod kojih se cedi žut,
lepljiv, gust sekret, sličan medu.
SILICEA
Mnogobrojni recidivirajući hordeolumi, dugotrajan
tok.
ARSENICUM ALBUM
Hordeolum se pojavljuje periodično na desnom kapku. Otok
kapka je beličast. Bol se smanjuje od toplih kompresa
(razlika od Apisa).
LACHESIS
Indikovan kod hordeoluma i halaciona koji se
pojavljuju na levom kapku, za nekoliko dana
do pojave menstruacije, sklonih nekrozi ako se
traumiraju (trljanje, češanje). Svi simptomi se
pojačavaju posle izlaska gnoja.
LYCOPODIUM
Kod hordeoluma i halaciona desnog kapka, kod
mršavih ljudi sa bolesnom jetrom.
AURUM METALLICUM
Hordeolum srednjeg dela gornjeg i donjeg
kapka. Sklon prerastanju u halacion.
BARYTA CARBONICA
Unutrašnji ugao levog kapka, sa
tendencijom zadebljanja.
HALACION
TOPLI
Apis melifica
Aconitum
Belladonna
HLADNI
Staphysagria
Thuja
Aurum мetalicum
Baryta carbonica
Pulsatilla
Zincum metalicum
TOPLI HALACION
APIS MELLIFICA
Otok i reakcija kapka na bilo koji
nadražaj.
BELLADONNA
Preovladava hiperemija. Iznenadni početak, izražena
hiperestezija.
ACONITUM
Hiperemija preovladava nad otokom, pojavljuje se pod dejstvom
suvog i hladnog vetra.
HLADNI HALACION
STAPHYSAGRIA
Zajedno sa Thujom osnovno sredstvo za lečenje
halaciona. Halacion sitan, tvrd, jasno ograničen,
recidivirajući, lokalizacija gornji kapak.
THUJA
Lečenje pojedinačnih ili mnogobrojnih halaciona
tvrdih, lokalizovanih na donjem kapku, naročito
levom. Thuja ne samo da ubrzava resorpciju
nego i sprečava recidiv
AURUM METALLICUM
Halacion kao dalji razvoj hordeoluma sporog toka, izražena hiperemija
krajeva kapaka, lokalizacija sredinja gornjeg i donjeg kapka.
BARYTA CARBONICA
Halacion unutrašnjeg ugla kapka, najčešće
kod dece uvećanih adenoida ili kod starijih
oslabljenih hipertoničara.
PULSATILLA
Halacion posle hordeoluma za
konstitucionalni tip pulsatilla
LACHESIS
Na levom kapku pred menstruaciju.
Sklon nekrozi. Recidivirajući halacion žena
u menopauzi.
ZINCUM METALLICUM
Halacion se pojavljuje za vreme
menstruacije, unutrašnji deo kapka.
BLEPHARITIS
BLEPHARITIS
SKVAMOZNI
ERITEMATOZNI
ULCEROZNI
ULCEROZNI
Aconitum
Belladonna
Apis melifica
Clematis erecta
Sanguinaria
canadensis
Graphites
Mercurius solubilis
Mercurius corrosivus
Kali bichromicum
Kali sulphuricum
Kali phosphoricum
Argentum nitricum
Antimonium crudum
Hepar sulphur
Petroleum
Kreosotum
Borax
Arsenicum album
Sepia
Natrium muriaticum
ERITEMATOZNI BLEFARITIS
ACONITUM
Blefaritis se pojavljuje kao posledica dejstva suvog i hladnog vetra.
Preovladava klinčka slika peckanja i suvog oka.
BELLADONNA
Hiperemija i peckanje izraženije nego kod Aconituma povećana
osetljivost na dodir i svetlost.
APIS MELLIFICA
Početni stadijum blefaritisa sa izraženim
otokom.
CLEMATIS ERECTA
Osećaj žara u očima se samnjuje
umivanjem hladnom vodom.
SANGUINARIA CANADENSIS
Jako izražena hiperemija krvni sudovi jako
izraženi ne samo na krajevim očnih kapaka nego i na
celom kapku, crvenilo lica i hiperemička glavobolja.
Pojavljuje se uglavnom kod žena u menopauzi.
SKVAMOZNI BLEFARITIS
ARSENICUM ALBUM
Osnovni preparat skvamoznih blefaritisa. Krajevi kapaka otečeni, skvamozni,
jako izraženo žarenje u očima koji se pojačava pod dejstvom hladnoće i
noću. Tople komprese smanjuju simptome.
SEPIA
Sitne, brašnjave skvamice, poboljšanje od toplih
kompresa, pogoršanje ujutro, uveče i za vreme
menstruacije. Blefaritis često praćen hordeolumom,
halacionom, herpesom koji se uvek pogoršavaju za
vreme menstruacije.
NATRIUM MURIATICUM
Eritomatozni skvamozni blefaritis sa zadebljanim
kapcima koji su ujutro slepljeni. Otok spoljašnjeg
ugla oka, osećaj peska u očima koji je najjači ujutro.
FOLIKULARNI I ULCEROZNI BLEFARITIS
GRAPHITES
Krajevi kapaka pokriveni skvamoznim krasticama ispod kojih se vidi žuta,
lepljiva tečnost slična medu. Promene su najizraženije u spoljašnjem uglu
oka gde nekad dolazi do tačkastog krvarenje i pojave fisure. Indikovana je i
kod hroničnog blefaritisa sa zadebljanim tvrdim kapcima koji su ujutro slepljeni
sekretom sličnim vosku.
MERCURIUS SOLUBILIS
Ulcerozni blefaritis, kapci otečeni, crveni, lepljivi,
pokriveni sitnim krasticama koje maskiraju ulceracije.
Oči jako suze, suze razdražljive. Svi simptomi se
pojačavaju od hladnoće, noću i od dodira, toplote i
veštačke svetlosti.
MERCURIUS CORROSIVUS
Blefaritis sa dubokim erozijama, ljutim suzama koje
peku kapke. Jako izražen bol koji muči pacijenta.
KALI BICHROMICUM
Krajevi kapaka su ujutro slepljeni tvrdim sekretom, zelenožute boje, sekret najizraženiji oko trepavica, a ispod sekreta
su ulceracije. Stanje se pogoršava od hladnoće i
umivanjem hladnom vodom.
KALI SULPHURICUM
Blefaritis koji duže traje praćen konjuktivitisom,
sekret je obilan, redak, žute boje i lepi kapke.
KALI PHOSPHORICUM
Blefaritis sa krasticama limun žute boje.
Istovremeno rinitis sa sekretom istog kvaliteta
( u nosu iste takve krastice)
ARGENTUM NITRICUM
Crveni kapci, otečeni, zadebljani, bol probadajući.
Pogoršanje od toplote, poboljšanje na svežem
vazduhu i od umivanja hladnom vodom.
ANTIMONIUM CRUDUM
Ulcerozni blefaritis sa otokom spoljašnjeg
ugla oka i fisurom.
HEPAR SULPHUR
Super infekcija blefaritisa sa gustim, belim, gnojnim sekretom, jako
izražena osetljivost na i najmanju promaju, palpaciju i jaku svetlost.
MEZEREUM
Bele, tvrde krastice ispod kojih se nakuplja
gnoj, jak svrab. Poboljšanje na svežem vazduhu
i od umivanja hladnom vodom.
PETROLEUM
Žuta, tvrda krastica i fisura spoljašnjeg ugla oka.
Ispod krastice curi svetla tečnost. Blefaritis se
uvek pogoršava pod dejstvom hladnoće, a
recidivi su samo zimi. Preparat se nikad ne daje
leti.
STAPHYSAGRIA
Tvrde krastice ispod kojih izlazi razdražljivi sekret koji izaziva nesnosan
svrab koji ničim ne može da se kupira.
KREOSOTUM
Blefaritisi najizraženiji oko trepavica, ulceracije
koje prate bolovi sa jakim svrabom i
razdražljivim suzama. Krajevi kapaka pri
najmanjem dodiru krvare.
BORAX
Blefaritis sličan Kreosotumu, ali sa manje
izraženim erozijama i najviše pogaña uglove očiju.
Pojava trihijaze. Pacijenti imaju i afte u ustima.
ALERGIJSKE
REAKCIJE
KOŽE
KAPAKA
SUVI EKCEM
Apis mellifica
Arsenicum album
Kali arsenicosum
Sepia
Natrium muriaticum
Sulphur
IMPETIGINOZNI
VLAŽNI
EKCEM
Rhus toxicodendrum
Clematis erecta
Tellurum
Natrium hypoclorosum
Cantharis
Magnesia sulphurica
Mezereum
Antumonum crudum
Dulcamara
Berberis
VIRUSNE BOLESTI
KAPAKA
HERPES
SIMPLEX
HERPES ZOSTER
Apis mellifica
Arsenicum Album
Ranunculus bulbosus
Rhus tox
Croton tiglium
Mezereum
BRADAVICE/
PAPILOMI
Thuja occ
Causticum
Antimonum crudum
Cinnabaris
Nitricum acidum
Dulcamara
Rhus toxicodendrum
Clematis erecta
Cantaris
Anacardium orientale
Sarsaparilla
Borax
BLEFAROSPAZAM
Agaricus
Physostigma
Hyoscyamus
Stramonium
Crocus sativus
Paris quadrifolia
Zincum metallicum
Magnesium phosphoricum
Nux vomica
Ignatia
AGARICUS
Spazmatična kontraktura kapaka. Kod lenje dece bilo
koje umno naprezanje dovodi do nervne napetosti koja
dovodi do mišićnih spazama, tikova i glavobolja .
Starija lica nervno istrošena sa tremorom i
poremećajem koordinacije kretanja i mišićnim
spazmom i alkoholičari.
PHYSOSTIGMA
Slično agaricusu, ali više izražena sklonost
parezama, jako aktivna moždana aktivnost,
naročito noću, fobija - strah od hladne
vode.
STRAMONIUM
Razdražljiva, neobuzdana deca sklona tuči,
ujedanju, plaše se mraka, noćni strah.
Histerične žene, pričljive, sa obilnom
menstruacijom.
CROCUS SATIVUS
Klonički grčevi kapaka, nestabilni
ljudi promenjivog raspoloženja.
PARIS QUADRIFOLIA
Blefarospazam poslovnih, dinamičnih ljudi,
neprestano govore i “prelaze sa teme na
temu.” Žale se na glavobolju, više sa leve
strane.
ZINCUM METALLICUM
Blefarospazam posle fizičke i psihičke iscrpljenosti posle koje se
javlja depresija. Pojavljuju se spazmi i neproizvoljni pokreti
pojedinih delova tela, jeza.
MAGNESIUM PHOSPHORICUM
Spazam i bolni tikovi kapaka pojavljuju se posle
poremećaja gastrointestinalnog, respitarnog ili
urogenitalnog trakta.
NUX VOMICA
Kod neaktivnih, pasivnih ljudi sa povećanom
osetljivošću na sve spoljašnje uticaje. Netrpeljivi,
razdražljivi.
POREMEĆAJ DINAMIKE I
STATIKE KAPAKA
ENTROPION
EKTROPION
Apis mellifica
Tellurum
Graphites
Arsenicum album
Apis mellifica
Sepia
POREMEĆAJ DINAMIKE I
STATIKE KAPAKA
STARAČKA BLEFAROPTOZA
Sepia
Alumina
Conium causticum
Zincum metallicum
SUZNI APARAT
DACRIOADENITIS
Aconitum
Belladonna
Apis mellifica
DACRIOCISTITIS
KANALIKULITIS
Zincum
Silicea
Calcarea carbonica
Sepia
Lachesis
Euphrasia
Kali iodatum
Apis mellifica
Guarea
Petroleum
Pulsatilla
KONJUKTIVITIS
GNOJNI
KATARALNI
FOLIKULARNI
ALERGIJSKI
KATARALNI KONJUKTIVITIS
AKUTNI
Aconitum
Belladonna
Apis mellifica
Ferum phosphoricum
Phytolacca
Ipecacuana
Guarea
HRONIČNI
Euphrasia
Mercurius solubilis
Rhus tox
Arsenicum album
Kali iodatum
Duboisinum
Pulsatilla
Kali sulphur.
Kali muriaticum
Kali carbon.
Dulcomara
Zincum metallicum
Graphites
Petroleum
Coccus cacti.
FERRUM PSHOSPHORICUM
Hiperemija sluzokože, funkcionalni simptomi nisu jako
izraženi, početak nije tako akutan kao kod Belladonne.
Jako je efektivan kod hemoragijskih oblika.
PHYTOLACCA
Oči “zalivene krvlju”, kapci crveni, naduti, povećana
palpebro-konjuktivalna osetljivost; osećaj stranog tela u
oku, suhost oka i peckanje.
IPECACUANA
Konjuktiva crvena, zapaljena, obilne suze, pokreti
očnih jabučica izazivaju vrtoglavicu.
GUAREA Hiperemija konjuktive i jake suze.
DUBOISINUM
Hronična hiperemija konjuktive
kod dalekovidih.
COCUS CACTI
Vlaknasti sekret koji se rasteže.
FOLIKULARNI
KONJUKTIVITIS
AKUTNI
Aconitum
Belladonna
Rhus tox
Ferum phosphoricum
Arsenicum album
Bryonia
Dulcomara
HRONIČNI
Rhus tox
Kali Iodatum
Kali bichronicum
Clematis erecta
Ranunculus -bulbosus
Croton tiglium
Calcarea carbonica
Silicea
Natrium muriaticum
Pulsatilla
BRYONIA
Konjuktivitis praćen jakom glavoboljom
koja se pojačava pri najmanjim
pokretima očnih jabučica.
ALERGIJSKI KONJUKTIVITIS
AKUTNI
Apis mellifica
Arsenicum album
Euphrasia
Alium cepa
Kali iodatum
HRONIČNI
Zincum metallicum
Ipecacuana
Crocus sativa
Comocladia
Ruta graveolens
Duboisia
EUPHRASIA
Stalno razdražujuće suze praćene
kataralnim zapaljenjem sluzokože nosa
i vodenastim sekretom iz nosa koji
nije razdražljiv. Fotofobija i svrab.
ALLIUM CEPA
Nerazdražljive, obilne suze, katar nosa
vodeni, obilni, razdražljivi sekret koji
izaziva sitne erozije krila nosa.
Neprestano kijanje.
GNOJNI KONJUKTIVITIS
Hepar sulphur
Argentum nitricum
Mercurius solubilis
Pulsatilla
Calcarea sulphurica
Natrium sulphuricum
Dulcamara
STRABISMUS
OSNOVNI PREPARATI
Magnesium ph.
Agaricus muscarius
Cicuta virosa
Cina
Crosus sativus
Zincum metallicum
POREMEĆAJ KARAKTERA I
TEMPERAMENTA
Stramonium
Hyoscyamus
Kali bromatum
MAGNESIUM PHOSPHORICUM
Prvenstveno se daje deci koja su
mršava i nervozna.
AGARICUS MUSCARIUS
Uroñeni strabizam, nistagmus, deca
koja su psihofizički ometena u razvoju.
CICUTA VIROSA
Strabizam se pojavljuje kod dece kao
posledica iznenadnog straha, pada ili
konvulzija.
CROCUS SATIVUS
Razdražljiva deca sa jako
promenljivim raspoloženjem.
Strabizam nije stalan. Prisutan je
klonus kapka.
ZINCUM METALLICUM
Strabizam kao posledica teške bolesti i povećanog razdraženog
perifernog nervnog sistema. Kod dece je prisutno neproizvoljno
pomeranje nogu, u toku sna škripe zubima.
ASTENOPIA
RAZDRAŽLJIVOST
BOL U OČIMA
SMETNJE VIDA
GLAVOBOLJA
SIMPTOM RAZDRAŽLJIVOSTI
RUTA GRAVEOLENS
Oči se zamaraju zbog dugog čitanja. Pogoršanje
uveče: bol, osećaja suvog oka i peckanje u očima.
Kod trljanja oka peckanje se pojačava, pojavljuje
se hiperemija konjuktive i suzenje. Svi simptomi se
poboljšavaju od toplih kompresa. A pogoršavaju
na hladnoći i na svetlu.
COMOCLADIA
Posle dugotrajnog rada na blizinu oko pocrveni ,
pojavljuje se bol i razdraženje u očima. Čoveku
se čini da su oči povećane i da izlaze iz orbite.
Simptomi se pogoršavaju od pokreta očnih jabučica.
DUBOISIA
Kod dalekovidih ljudi posle dugotrajnog
čitanja, a praćeno i bolom iznad orbite.
ZINCUM METALLICUM
Osećaj peska u očima, konjuktiva hiperemična, naročito u oblasti
unutrašnjeg ugla oka. Pogoršanje od jako malih doza vina, a
poboljšanje za vreme menstruacije.
BOLOVI U OČIMA
ONOSMODIUM
Često se koristi kod astenopia, bolovi u očima
prati osećaj da su oči duboko u očnim dupljama.
Glavobolja nadorbitalne oblsti. Svi simptomi se
pogoršavaju ako rad na blizinu duže traje.
PARIS QUADRIFOLIA
Stanje se pogoršava kad se umori oko, utisak je da je oko
uvećano i da ga neko vuče za očni živac unazad.
OLEANDER
Simptomi slični kao kod Paris quadrifolia, ali
se smanjuju pri pogledu u stranu.
Preporuka je da se daju lenjim ljudima.
JABORANDI
Poremećaj vida vezan sa spazmom
akomodacije kod ametropnih pacijenata.
Glavobolja se pojavljuje prilikom čitanja, prati
je bol u očima, tačkice pred očima, mioza,
umor kod dužeg čitanja, magla pred očima.
PHYSOSTIGMA
Bol u očima, cefalgija tipa pritiskanja lokalizovana u nadorbitalnoj
oblasti i pojačava se kod dužeg rada na blizinu. Bolove u očima
prati i blefarospazam, a ponekad i spazam udova.
SMETNJE VIDA
ACTEA RACEMOSA
Akomodativna astenopia počinje sa bolovima
u zadnjem polu oka. Bolovi se šire u potiljak i
pojačavaju se kod pokreta očnih jabučica. Daje
se jako brbljivim ženama koje su psihosomatski
neuravnotežene.
KALI PHOSPHORICUM
Akomodativna astenopia pojavljuje se kao rezultat umnog napora.
Praćena je peckanjem u očima, naročito pod uticajem duvanskog
dima. Daje se emocionalno osetljivim, premorenim, bezvoljnim
pacijentim
NATRIUM MURIATICUM
Glavobolja školske dece i studenata, oštar bol se pojavljuje
ujutro i pogoršava se sa naprezanjem vida.
PULSATILLA
Akomodativna astenopia praćena glavoboljom lokalizovanom iznad
orbita i glavobolja se smanjuje na svežem vazduhu i od hladnih
kompresa.
PSHOSPHORUS
Poremećaj vida kod dugotrajnog čitanja, tamne mrlje pred očima,
glavobolja. Pacijenti uvek umorni, imaju odbojnost prema bilo kojem
umnom ili fizičkom radu.
LACHESIS
U patogenezi tog preparata je osećanje da su oči izašle iz očne duplje.
To je svakako simptom akomodativne astenopie. Može biti sa ili bez
glavobolje iznad orbita.
GLAVOBOLJA
ANACARDIUM ORIENTALE
Pritisak u očnoj duplji i glavobolja koja
se pojačava kod umnog rada.
AGARICUS MUSCARIUS
Sve vrste glavobolja koje završavaju u korenu nosa usled
umnog i vidnog naprezanja.
GELSEMIUM
Glavobolja kao posledica akomodativne
astenopije koja je posledica slabosti cilijarnog
mišića. Osećaj kao da su oči stegnute jakom
poveskom
AGARICUS MUSCARIUS
Sve vrste glavobolja koje završavaju u korenu
nosa usled umnog i vidnog naprezanja.
SPIGELIA
Neuralgijska glavobolja pojavljuje se u
potiljku da bi se kasnije lokalizovala
iznad oka, najčešće levog. Osećaj je da
je oko uvećanog obima, bol u samom oku
koji se pojačava pri najmanjim
pokretima očnih jabučica tako da je
čovek prinuñen da okreće celo telo da
bi pogledao u stranu.
Hvala na pažnji,
što ste me saslušali
i “jasno videli”.
dr Svetlana Mitošević
Download

HOMEOPATSKI LEKOVI U PATOLOGIJI OKA