SAVEZ SPORTSKIH KLUBOVA
ODGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA
SRBIJE
09/09/2014
OCENJIVAČKA LISTA
Višeregijska
Regije:
I Sombor
II Subotica
IV Kikinda, Senta,Mokrin,S.Crnja
Vrbas,Odzaci,Bačka Topola
Višeregijski let
Ocenjivačka lista 20% sa takmičenja broj: 14242-CD
Učestvovalo: 565 golubova
Golubovi pušteni 30/07/2014 05:25:00
113 golubova
Bodovano:
58 takmičara
30/07/2014 14:02:08
1370.834m/min
Poslednji golub: 30/07/2014 15:34:28
1209.360m/min
Prvi golub:
Red. Vlasnik goluba
broj broj prezime i ime
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
Broj
goluba
Geo.koord.mesta:
Vreme
doleta
22o 52 '
41 "
Brzina
(m/min)
39o
41 '
Preleteo
metara
42 "
FCI
bod
1 0181
Vereš Šandor, BAČKA TOPOLA, 0
327754-12-
14:09:39
1,370.8341
719,208
1.770
2 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
327588-12-
14:12:05
1,365.7118
719,844
3.540
3 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
235179-11-
14:12:39
1,364.2451
719,844
5.310
4 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
328327-12-
14:24:28
1,352.5379
729,649
7.080
5 0181
Vereš Šandor, BAČKA TOPOLA, 0
327773-12-
14:16:50
1,352.3186
719,208
8.850
6 0598
Zeković Aleksandar, MARATONAC,
364910-12-
14:02:08
1,346.3114
696,222
10.619
7 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
339743-12-
14:38:04
1,343.8774
743,254
12.389
8 1467
Astaloš - Kočo, BAČKA TOPOLA,
005262-12-
14:29:51
1,342.6750
731,556
14.159
9 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
235184-11-
14:21:08
1,342.6584
719,844
15.929
10 0162
Ćatipović - Marković, BAČKA TO
222825-11-
14:29:55
1,341.9666
731,260
17.699
11 0181
Vereš Šandor, BAČKA TOPOLA, 0
235909-11-
14:20:59
1,341.8479
719,208
19.469
12 0179
Tuvić Luka, BAČKA TOPOLA, 018
328037-12-
14:30:09
1,340.7768
730,924
21.239
13 0226
Barta Stevan, SEVER-1955-SEME,
006077-09-
14:50:54
1,340.1106
758,369
23.009
14 1467
Astaloš - Kočo, BAČKA TOPOLA,
225149-09-
14:31:26
1,338.7845
731,556
24.779
15 0179
Tuvić Luka, BAČKA TOPOLA, 018
236906-11-
14:31:19
1,337.9135
730,924
26.549
16 1333
Ćurčin Milorad, Planeta, Vrbas
202947-11-
14:12:25
1,337.3580
705,345
28.319
17 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
433270-13-
14:31:20
1,335.5383
729,649
30.088
18 1467
Astaloš - Kočo, BAČKA TOPOLA,
005267-12-
14:32:58
1,335.0383
731,556
31.858
19 0179
Tuvić Luka, BAČKA TOPOLA, 018
236918-11-
14:33:27
1,332.7094
730,924
33.628
20 0180
Tuvić Milan, BAČKA TOPOLA, 01
236967-11-
14:33:58
1,332.2844
731,380
35.398
21 0181
Vereš Šandor, BAČKA TOPOLA, 0
327778-12-
14:24:53
1,332.1547
719,208
37.168
22 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
120932-10-
14:33:11
1,331.0311
729,649
38.938
23 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
022790-09-
14:33:43
1,329.7374
729,649
40.708
24 0181
Vereš Šandor, BAČKA TOPOLA, 0
327731-12-
14:26:06
1,329.1593
719,208
42.478
25 0181
Vereš Šandor, BAČKA TOPOLA, 0
327763-12-
14:26:12
1,328.9137
719,208
44.248
26 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
327505-12-
14:28:00
1,325.6794
719,844
46.018
27 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
287590-11-
14:29:26
1,322.1893
719,844
47.788
28 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
103153-10-
14:47:50
1,320.5575
743,254
49.558
29 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
120936-10-
14:38:23
1,318.5238
729,649
51.327
30 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
339718-12-
14:52:00
1,310.8532
743,254
53.097
31 0288
Šorga Dragan, SEVER-1955-SEME, 187653-10-
14:51:04
1,310.5009
741,831
54.867
32 0180
Tuvić Milan, BAČKA TOPOLA, 01
14:43:15
1,310.1293
731,380
56.637
328211-12-
Višeregijski let
Ocenjivačka lista 20% sa takmičenja broj: 14242-CD
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
Učestvovalo: 565 golubova
Golubovi pušteni 30/07/2014 05:25:00
113 golubova
Bodovano:
58 takmičara
30/07/2014 14:02:08
1370.834m/min
Poslednji golub: 30/07/2014 15:34:28
1209.360m/min
Prvi golub:
Geo.koord.mesta:
22o 52 '
41 "
41 '
42 "
Red. Vlasnik goluba
broj broj prezime i ime
Broj
goluba
33 0180
Tuvić Milan, BAČKA TOPOLA, 01
236357-11-
14:45:11
1,305.6078
731,380
58.407
34 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
610393-05-
14:44:44
1,303.5655
729,649
60.177
35 0297
Gajic Dragan, SEVER-1955-SEME,
203628-11-
14:50:53
1,302.5030
737,065
61.947
36 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
289433-11-
14:37:58
1,301.7854
719,844
63.717
37 0598
Zeković Aleksandar, MARATONAC,
102404-10-
14:20:20
1,300.5402
696,222
65.487
38 1608
Miljanić Vladimir, Planeta, Vr
834459-09-
14:29:37
1,298.7055
707,297
67.257
39 1467
Astaloš - Kočo, BAČKA TOPOLA,
235462-11-
14:48:21
1,298.5826
731,556
69.027
40 1255
Dedejić Mirčeta, MARATONAC, B
202483-11-
14:24:39
1,293.2130
697,882
70.796
41 0179
Tuvić Luka, BAČKA TOPOLA, 018
328003-12-
14:50:49
1,291.8044
730,924
72.566
42 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
008016-09-
15:00:54
1,290.5952
743,254
74.336
43 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
236414-11-
14:52:24
1,285.9519
729,649
76.106
44 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
328353-12-
14:53:10
1,284.2166
729,649
77.876
45 0226
Barta Stevan, SEVER-1955-SEME,
104604-10-
15:15:48
1,283.6300
758,369
79.646
46 2659
Maljković Borko, BAČKA TOPOLA,
075222-09-
14:53:46
1,282.9698
729,710
81.416
47 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
236445-11-
14:54:13
1,281.8477
729,649
83.186
48 0180
Tuvić Milan, BAČKA TOPOLA, 01
022366-09-
14:55:55
1,281.0621
731,380
84.956
49 0226
Barta Stevan, SEVER-1955-SEME,
866683-07-
15:17:06
1,280.8117
758,369
86.726
50 0293
Džeba Tomislav, SEVER-1955-SEM
204839-11-
15:06:40
1,278.6294
743,736
88.496
51 0297
Gajic Dragan, SEVER-1955-SEME,
424014-13-
15:02:11
1,277.0028
737,065
90.265
52 0226
Barta Stevan, SEVER-1955-SEME,
104613-10-
15:19:00
1,276.7148
758,369
92.035
53 0243
Guljaš Josip, SEVER-1955-SEME,
185269-10-
15:06:38
1,276.2376
742,302
93.805
54 0297
Gajic Dragan, SEVER-1955-SEME,
339115-12-
15:03:00
1,275.1985
737,065
95.575
55 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
339733-12-
15:08:28
1,273.8582
743,254
97.345
56 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
236415-11-
14:58:37
1,272.0151
729,649
99.115
57 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
235519-11-
14:51:07
1,271.5470
719,844
100.885
58 1810
Kačavenda Dragan, MARATONAC,
277977-11-
14:33:33
1,270.7398
697,064
102.655
59 1467
Astaloš - Kočo, BAČKA TOPOLA,
588240-13-HU
15:00:53
1,270.3206
731,556
104.425
60 0235
Demir Igor, SEVER-1955-SEME,
424052-13-
15:28:27
1,268.6964
765,595
106.195
61 0180
Tuvić Milan, BAČKA TOPOLA, 01
022388-09-
15:01:55
1,267.7389
731,380
107.965
62 0179
Tuvić Luka, BAČKA TOPOLA, 018
416020-13-
15:02:07
1,266.5107
730,924
109.735
63 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
205941-11-
15:11:54
1,266.4062
743,254
111.504
64 3199
Bjeloš Nikola, SEVER-1955-SEME
107029-10-
15:07:34
1,265.4773
737,225
113.274
65 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
008127-09-
15:12:38
1,264.8258
743,254
115.044
66 1467
Astaloš - Kočo, BAČKA TOPOLA,
415328-13-
15:04:44
1,261.8845
731,556
116.814
67 1467
Astaloš - Kočo, BAČKA TOPOLA,
235468-11-
15:05:00
1,261.3043
731,556
118.584
68 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
416405-13-
15:03:46
1,260.6965
729,649
120.354
69 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
328319-12-
15:04:44
1,258.5943
729,649
122.124
70 2436
Bjeloš Žarko, SEVER-1955-SEME,
187017-10-
15:10:16
1,258.5823
736,606
123.894
71 2326
Vitas Đuro, SEVER, 025
101008-10-
15:11:16
1,255.7533
736,206
125.664
72 0226
Barta Stevan, SEVER-1955-SEME,
203060-11-
15:28:55
1,255.7504
758,369
127.434
Vreme
doleta
Brzina
(m/min)
39o
Preleteo
metara
FCI
bod
Višeregijski let
Ocenjivačka lista 20% sa takmičenja broj: 14242-CD
Učestvovalo: 565 golubova
Golubovi pušteni 30/07/2014 05:25:00
113 golubova
Bodovano:
58 takmičara
30/07/2014 14:02:08
1370.834m/min
Poslednji golub: 30/07/2014 15:34:28
1209.360m/min
Prvi golub:
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
Geo.koord.mesta:
22o 52 '
41 "
41 '
42 "
Red. Vlasnik goluba
broj broj prezime i ime
Broj
goluba
73 1467
Astaloš - Kočo, BAČKA TOPOLA,
120745-10-
15:07:44
1,255.3881
731,556
129.204
74 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
327560-12-
14:58:37
1,254.9216
719,844
130.973
75 0181
Vereš Šandor, BAČKA TOPOLA, 0
235743-11-
14:58:22
1,254.3598
719,208
132.743
76 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
236469-11-
15:06:57
1,253.8003
729,649
134.513
77 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
328338-12-
15:07:03
1,253.5849
729,649
136.283
78 3095
Lei Petar, SEVER-1955-SEME, 0
338083-12-
15:28:45
1,253.3600
756,716
138.053
79 0181
Vereš Šandor, BAČKA TOPOLA, 0
327716-12-
14:58:54
1,253.1941
719,208
139.823
80 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
339317-12-
15:00:54
1,249.9461
719,844
141.593
81 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
328354-12-
15:09:39
1,248.0101
729,649
143.363
82 0173
Narančić Dušan, BAČKA TOPOLA,
236427-11-
15:09:53
1,247.5122
729,649
145.133
83 0297
Gajic Dragan, SEVER-1955-SEME,
204447-11-
15:16:22
1,246.3752
737,065
146.903
84 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
008113-09-
15:21:20
1,246.3730
743,254
148.673
85 0174
Narančić Jovan, BAČKA TOPOLA,
021913-09-
15:12:09
1,245.4520
731,267
150.442
86 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
327513-12-
15:03:11
1,245.0098
719,844
152.212
87 0297
Gajic Dragan, SEVER-1955-SEME,
424036-13-
15:17:01
1,245.0067
737,065
153.982
88 2326
Vitas Đuro, SEVER, 025
202038-11-
15:16:31
1,244.6079
736,206
155.752
89 0387
Kovacevic Branko, SEVER-1955-S
203979-11-
15:18:22
1,241.7343
736,804
157.522
90 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
339717-12-
15:24:14
1,240.3412
743,254
159.292
91 1255
Dedejić Mirčeta, MARATONAC, B
869623-07-
14:48:04
1,239.4312
697,882
161.062
92 1255
Dedejić Mirčeta, MARATONAC, B
102919-10-
14:48:25
1,238.6612
697,882
162.832
93 1467
Astaloš - Kočo, BAČKA TOPOLA,
341067-11-
15:16:19
1,237.1653
731,556
164.602
94 1467
Astaloš - Kočo, BAČKA TOPOLA,
399433-11-
15:16:20
1,237.1305
731,556
166.372
95 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
339751-12-
15:27:04
1,234.5041
743,254
168.142
96 2633
Katai Šandor, POŠTAR MALI IĐOŠ
327540-12-
15:08:39
1,233.3486
719,844
169.912
97 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
339716-12-
15:28:29
1,231.6062
743,254
171.681
98 0179
Tuvić Luka, BAČKA TOPOLA, 018
328014-12-
15:19:12
1,230.0984
730,924
173.451
99 0415
Šolaja Milan, SEVER, 025
204851-11-
15:31:47
1,227.0400
744,547
175.221
100 0288
Šorga Dragan, SEVER-1955-SEME, 187666-10-
15:30:26
1,225.2891
741,831
176.991
101 0297
Gajic Dragan, SEVER-1955-SEME,
868880-07-
15:26:50
1,224.6991
737,065
178.761
102 0225
Barta Josip, SEVER-1955-SEME,
205148-11-
15:32:03
1,221.7792
741,681
180.531
103 0181
Vereš Šandor, BAČKA TOPOLA, 0
327779-12-
15:14:39
1,219.7203
719,208
182.301
104 1287
Miladinovic Dejan, SEVER-1955-
010486-09-
15:28:58
1,219.3466
736,445
184.071
105 0297
Gajic Dragan, SEVER-1955-SEME,
204406-11-
15:29:35
1,219.1285
737,065
185.841
106 0181
Vereš Šandor, BAČKA TOPOLA, 0
327747-12-
15:15:08
1,218.7214
719,208
187.611
107 0174
Narančić Jovan, BAČKA TOPOLA,
120239-10-
15:25:23
1,218.0004
731,267
189.381
108 0297
Gajic Dragan, SEVER-1955-SEME,
339140-12-
15:30:24
1,217.4839
737,065
191.150
109 0397
Brkic Milenko, SEVER-1955-SEME
103142-10-
15:37:09
1,214.1694
743,254
192.920
110 0227
Barta Šandor, SEVER-1955-SEME,
103279-10-
15:36:00
1,214.1242
741,830
194.690
111 2326
Vitas Đuro, SEVER, 025
202022-11-
15:32:22
1,212.1283
736,206
196.460
112 0598
Zeković Aleksandar, MARATONAC,
025729-09-
14:59:50
1,211.1728
696,222
198.230
Vreme
doleta
Brzina
(m/min)
39o
Preleteo
metara
FCI
bod
Višeregijski let
Ocenjivačka lista 20% sa takmičenja broj: 14242-CD
Učestvovalo: 565 golubova
Golubovi pušteni 30/07/2014 05:25:00
113 golubova
Bodovano:
58 takmičara
30/07/2014 14:02:08
1370.834m/min
Poslednji golub: 30/07/2014 15:34:28
1209.360m/min
Prvi golub:
Red. Vlasnik goluba
broj broj prezime i ime
113 0297
Gajic Dragan, SEVER-1955-SEME,
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
Broj
goluba
339103-12-
Geo.koord.mesta:
Vreme
doleta
15:34:28
22o 52 '
41 "
Brzina
(m/min)
1,209.3602
39o
41 '
Preleteo
metara
737,065
42 "
FCI
bod
200.000
09/09/2014
SAVEZ SPORTSKIH KLUBOVA
ODGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA
SRBIJE
OCENJIVAČKA LISTA
Takmičar: Ćatipović - Marković
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 15:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
222825-11-
Pol
Z
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
30/07/2014 14:29:55
14:29:55
Strana: 1
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0162
Geo.koord.golubarnika:
19 o 37 ' 49 "
45o 49 ' 10 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:29:55
Poslednji golub: 30/07/2014 14:29:55
Prosečna brzina
(m/min)
1,341.9666
Višeregijski
Bod plas.
Bod
17.699
17.699
10
REGIJS K I
plas.
10
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
731259.9629 m
Daljina:
1341.967m/min
1341.967m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
17.699
plas.
10
NAJBOLJI
Bod plas.
17.699
10
Takmičar: Narančić Dušan
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 15:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 2
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0173
Geo.koord.golubarnika:
19 o 38 ' 39 "
45o 48 ' 28 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:24:28
Poslednji golub: 30/07/2014 15:09:53
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
REGIJS K I
Bod
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
729649.0900 m
Daljina:
1352.538m/min
1247.512m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
328327-12-
Z
30/07/2014 14:24:28
14:24:28
1,352.5379
7.080
4
7.080
4
0.000
0
7.080
4
7.080
4
2
433270-13-
M 30/07/2014 14:31:20
14:31:20
1,335.5383
30.088
17
30.088
17
0.000
0
30.088
17
30.088
17
3
120932-10-
Z
30/07/2014 14:33:11
14:33:11
1,331.0311
38.938
22
38.938
22
0.000
0
38.938
22
38.938
22
4
022790-09-
Z
30/07/2014 14:33:43
14:33:43
1,329.7374
40.708
23
40.708
23
0.000
0
40.708
23
40.708
23
5
120936-10-
Z
30/07/2014 14:38:23
14:38:23
1,318.5238
51.327
29
51.327
29
0.000
0
51.327
29
51.327
29
6
610393-05-
Z
30/07/2014 14:44:44
14:44:44
1,303.5655
60.177
34
60.177
34
0.000
0
60.177
34
60.177
34
7
236414-11-
M 30/07/2014 14:52:24
14:52:24
1,285.9519
76.106
43
76.106
43
0.000
0
76.106
43
76.106
43
8
328353-12-
M 30/07/2014 14:53:10
14:53:10
1,284.2166
77.876
44
77.876
44
0.000
0
77.876
44
77.876
44
9
236445-11-
Z
30/07/2014 14:54:13
14:54:13
1,281.8477
83.186
47
83.186
47
0.000
0
83.186
47
83.186
47
10 236415-11-
Z
30/07/2014 14:58:37
14:58:37
1,272.0151
99.115
56
99.115
56
0.000
0
99.115
56
99.115
56
11 416405-13-
M 30/07/2014 15:03:46
15:03:46
1,260.6965
120.354
68
120.354
68
0.000
0
120.354
68
120.354
68
12 328319-12-
M 30/07/2014 15:04:44
15:04:44
1,258.5943
122.124
69
122.124
69
0.000
0
122.124
69
122.124
69
13 236469-11-
Z
30/07/2014 15:06:57
15:06:57
1,253.8003
134.513
76
134.513
76
0.000
0
134.513
76
134.513
76
14 328338-12-
Z
30/07/2014 15:07:03
15:07:03
1,253.5849
136.283
77
136.283
77
0.000
0
136.283
77
136.283
77
15 328354-12-
M 30/07/2014 15:09:39
15:09:39
1,248.0101
143.363
81
143.363
81
0.000
0
143.363
81
143.363
81
16 236427-11-
Z
15:09:53
1,247.5122
145.133
82
145.133
82
0.000
0
145.133
82
145.133
82
30/07/2014 15:09:53
Takmičar: Narančić Jovan
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 15:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 3
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0174
19 o 39 '
Geo.koord.golubarnika:
45o 49 ' 32 "
5"
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:12:09
Poslednji golub: 30/07/2014 15:25:23
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
731267.1181 m
Daljina:
1245.452m/min
1218.000m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
021913-09-
M 30/07/2014 15:12:09
15:12:09
1,245.4520
150.442
85
150.442
85
0.000
0
150.442
85
150.442
85
2
120239-10-
M 30/07/2014 15:25:23
15:25:23
1,218.0004
189.381
107
189.381
107
0.000
0
189.381
107
189.381
107
Takmičar: Tuvić Luka
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 15:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 4
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0179
Geo.koord.golubarnika:
19 o 39 ' 33 "
45o 49 ' 28 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:30:09
Poslednji golub: 30/07/2014 15:19:12
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
730924.4611 m
Daljina:
1340.777m/min
1230.098m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
328037-12-
M 30/07/2014 14:30:09
14:30:09
1,340.7768
21.239
12
21.239
12
0.000
0
21.239
12
21.239
12
2
236906-11-
Z
30/07/2014 14:31:19
14:31:19
1,337.9135
26.549
15
26.549
15
0.000
0
26.549
15
26.549
15
3
236918-11-
Z
30/07/2014 14:33:27
14:33:27
1,332.7094
33.628
19
33.628
19
0.000
0
33.628
19
33.628
19
4
328003-12-
Z
30/07/2014 14:50:49
14:50:49
1,291.8044
72.566
41
72.566
41
0.000
0
72.566
41
72.566
41
5
416020-13-
M 30/07/2014 15:02:07
15:02:07
1,266.5107
109.735
62
109.735
62
0.000
0
109.735
62
109.735
62
6
328014-12-
M 30/07/2014 15:19:12
15:19:12
1,230.0984
173.451
98
173.451
98
0.000
0
173.451
98
173.451
98
Takmičar: Tuvić Milan
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 15:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 5
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0180
Geo.koord.golubarnika:
19 o 39 ' 58 "
45o 49 ' 51 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:33:58
Poslednji golub: 30/07/2014 15:01:55
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
731379.7062 m
Daljina:
1332.284m/min
1267.739m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
236967-11-
M 30/07/2014 14:33:58
14:33:58
1,332.2844
35.398
20
35.398
20
0.000
0
35.398
20
35.398
20
2
328211-12-
M 30/07/2014 14:43:15
14:43:15
1,310.1293
56.637
32
56.637
32
0.000
0
56.637
32
56.637
32
3
236357-11-
Z
30/07/2014 14:45:11
14:45:11
1,305.6078
58.407
33
58.407
33
0.000
0
58.407
33
58.407
33
4
022366-09-
Z
30/07/2014 14:55:55
14:55:55
1,281.0621
84.956
48
84.956
48
0.000
0
84.956
48
84.956
48
5
022388-09-
M 30/07/2014 15:01:55
15:01:55
1,267.7389
107.965
61
107.965
61
0.000
0
107.965
61
107.965
61
Takmičar: Vereš Šandor
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 15:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 6
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0181
19 o 40 ' 14 "
Geo.koord.golubarnika:
45o 42 ' 50 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:09:39
Poslednji golub: 30/07/2014 15:15:08
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
REGIJS K I
Bod
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
719208.0991 m
Daljina:
1370.834m/min
1218.721m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
327754-12-
Z
30/07/2014 14:09:39
14:09:39
1,370.8341
1.770
1
1.770
1
0.000
0
1.770
1
1.770
1
2
327773-12-
M 30/07/2014 14:16:50
14:16:50
1,352.3186
8.850
5
8.850
5
0.000
0
8.850
5
8.850
5
3
235909-11-
M 30/07/2014 14:20:59
14:20:59
1,341.8479
19.469
11
19.469
11
0.000
0
19.469
11
19.469
11
4
327778-12-
M 30/07/2014 14:24:53
14:24:53
1,332.1547
37.168
21
37.168
21
0.000
0
37.168
21
37.168
21
5
327731-12-
Z
30/07/2014 14:26:06
14:26:06
1,329.1593
42.478
24
42.478
24
0.000
0
42.478
24
42.478
24
6
327763-12-
M 30/07/2014 14:26:12
14:26:12
1,328.9137
44.248
25
44.248
25
0.000
0
44.248
25
44.248
25
7
235743-11-
M 30/07/2014 14:58:22
14:58:22
1,254.3598
132.743
75
132.743
75
0.000
0
132.743
75
132.743
75
8
327716-12-
M 30/07/2014 14:58:54
14:58:54
1,253.1941
139.823
79
139.823
79
0.000
0
139.823
79
139.823
79
9
327779-12-
M 30/07/2014 15:14:39
15:14:39
1,219.7203
182.301
103
182.301
103
0.000
0
182.301
103
182.301
103
10 327747-12-
M 30/07/2014 15:15:08
15:15:08
1,218.7214
187.611
106
187.611
106
0.000
0
187.611
106
187.611
106
Takmičar: Astaloš - Kočo
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 15:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 7
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 1467
Geo.koord.golubarnika:
19 o 37 '
45o 49 '
6"
8"
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:29:51
Poslednji golub: 30/07/2014 15:16:20
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
731556.4854 m
Daljina:
1342.675m/min
1237.131m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
005262-12-
Z
30/07/2014 14:29:51
14:29:51
1,342.6750
14.159
8
14.159
8
0.000
0
14.159
8
14.159
8
2
225149-09-
M 30/07/2014 14:31:26
14:31:26
1,338.7845
24.779
14
24.779
14
0.000
0
24.779
14
24.779
14
3
005267-12-
Z
30/07/2014 14:32:58
14:32:58
1,335.0383
31.858
18
31.858
18
0.000
0
31.858
18
31.858
18
4
235462-11-
Z
30/07/2014 14:48:21
14:48:21
1,298.5826
69.027
39
69.027
39
0.000
0
69.027
39
69.027
39
5
588240-13-HU
M 30/07/2014 15:00:53
15:00:53
1,270.3206
104.425
59
104.425
59
0.000
0
104.425
59
104.425
59
6
415328-13-
M 30/07/2014 15:04:44
15:04:44
1,261.8845
116.814
66
116.814
66
0.000
0
116.814
66
116.814
66
7
235468-11-
Z
30/07/2014 15:05:00
15:05:00
1,261.3043
118.584
67
118.584
67
0.000
0
118.584
67
118.584
67
8
120745-10-
M 30/07/2014 15:07:44
15:07:44
1,255.3881
129.204
73
129.204
73
0.000
0
129.204
73
129.204
73
9
341067-11-
M 30/07/2014 15:16:19
15:16:19
1,237.1653
164.602
93
164.602
93
0.000
0
164.602
93
164.602
93
10 399433-11-
M 30/07/2014 15:16:20
15:16:20
1,237.1305
166.372
94
166.372
94
0.000
0
166.372
94
166.372
94
Takmičar: Maljković Borko
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 15:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
075222-09-
Pol
Datum i vreme
doleta
M 30/07/2014 14:53:46
Korigovano
vreme
14:53:46
Strana: 8
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 2659
Geo.koord.golubarnika:
19 o 38 ' 35 "
45o 48 ' 29 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:53:46
Poslednji golub: 30/07/2014 14:53:46
Prosečna brzina
(m/min)
1,282.9698
Višeregijski
Bod plas.
Bod
81.416
81.416
46
REGIJS K I
plas.
46
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
729710.4706 m
Daljina:
1282.970m/min
1282.970m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
81.416
plas.
46
NAJBOLJI
Bod plas.
81.416
46
Takmičar: Barta Josip
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
205148-11-
Pol
Datum i vreme
doleta
M 30/07/2014 15:32:03
Korigovano
vreme
15:32:03
Strana: 9
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0225
19 o
Geo.koord.golubarnika:
45o 46 '
8 ' 10 "
6"
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:32:03
Poslednji golub: 30/07/2014 15:32:03
Prosečna brzina
(m/min)
1,221.7792
Višeregijski
Bod plas.
Bod
180.531
180.531
102
REGIJS K I
plas.
102
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
741681.0766 m
Daljina:
1221.779m/min
1221.779m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
180.531
plas.
102
NAJBOLJI
Bod plas.
180.531
102
Takmičar: Barta Stevan
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 10
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0226
Geo.koord.golubarnika:
19 o
45o 56 ' 34 "
9 ' 45 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:50:54
Poslednji golub: 30/07/2014 15:28:55
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
758368.5822 m
Daljina:
1340.111m/min
1255.750m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
006077-09-
Z
30/07/2014 14:50:54
14:50:54
1,340.1106
23.009
13
23.009
13
0.000
0
23.009
13
23.009
13
2
104604-10-
Z
30/07/2014 15:15:48
15:15:48
1,283.6300
79.646
45
79.646
45
0.000
0
79.646
45
79.646
45
3
866683-07-
Z
30/07/2014 15:17:06
15:17:06
1,280.8117
86.726
49
86.726
49
0.000
0
86.726
49
86.726
49
4
104613-10-
M 30/07/2014 15:19:00
15:19:00
1,276.7148
92.035
52
92.035
52
0.000
0
92.035
52
92.035
52
5
203060-11-
Z
15:28:55
1,255.7504
127.434
72
127.434
72
0.000
0
127.434
72
127.434
72
30/07/2014 15:28:55
Takmičar: Barta Šandor
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
103279-10-
Pol
Z
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
30/07/2014 15:36:00
15:36:00
Strana: 11
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0227
19 o
Geo.koord.golubarnika:
8'
45o 46 ' 10 "
6"
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:36:00
Poslednji golub: 30/07/2014 15:36:00
Prosečna brzina
(m/min)
1,214.1242
Višeregijski
Bod plas.
Bod
194.690
194.690
110
REGIJS K I
plas.
110
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
741829.8977 m
Daljina:
1214.124m/min
1214.124m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
194.690
plas.
110
NAJBOLJI
Bod plas.
194.690
110
Takmičar: Demir Igor
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
424052-13-
Pol
Z
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
30/07/2014 15:28:27
15:28:27
Strana: 12
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0235
Geo.koord.golubarnika:
19 o
6'
45o 59 ' 40 "
3"
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:28:27
Poslednji golub: 30/07/2014 15:28:27
Prosečna brzina
(m/min)
1,268.6964
Višeregijski
Bod plas.
Bod
106.195
106.195
60
REGIJS K I
plas.
60
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
765594.8479 m
Daljina:
1268.696m/min
1268.696m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
106.195
plas.
60
NAJBOLJI
Bod plas.
106.195
60
Takmičar: Guljaš Josip
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
185269-10-
Pol
Z
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
30/07/2014 15:06:38
15:06:38
Strana: 13
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0243
Geo.koord.golubarnika:
19 o 14 ' 17 "
45o 48 ' 29 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:06:38
Poslednji golub: 30/07/2014 15:06:38
Prosečna brzina
(m/min)
1,276.2376
Višeregijski
Bod plas.
Bod
93.805
93.805
53
REGIJS K I
plas.
53
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
742302.3555 m
Daljina:
1276.238m/min
1276.238m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
93.805
plas.
53
NAJBOLJI
Bod plas.
93.805
53
Takmičar: Šorga Dragan
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 14
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0288
19 o
Geo.koord.golubarnika:
45o 46 '
7 ' 48 "
4"
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:51:04
Poslednji golub: 30/07/2014 15:30:26
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
741830.8659 m
Daljina:
1310.501m/min
1225.289m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
187653-10-
Z
30/07/2014 14:51:04
14:51:04
1,310.5009
54.867
31
54.867
31
0.000
0
54.867
31
54.867
31
2
187666-10-
M 30/07/2014 15:30:26
15:30:26
1,225.2891
176.991
100
176.991
100
0.000
0
176.991
100
176.991
100
Takmičar: Džeba Tomislav
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
204839-11-
Pol
Z
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
30/07/2014 15:06:40
15:06:40
Strana: 15
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0293
Geo.koord.golubarnika:
19 o
45o 46 ' 31 "
5 ' 45 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:06:40
Poslednji golub: 30/07/2014 15:06:40
Prosečna brzina
(m/min)
1,278.6294
Višeregijski
Bod plas.
Bod
88.496
88.496
50
REGIJS K I
plas.
50
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
743736.0923 m
Daljina:
1278.629m/min
1278.629m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
88.496
plas.
50
NAJBOLJI
Bod plas.
88.496
50
Takmičar: Gajic Dragan
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 16
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0297
18 o 59 ' 32 "
Geo.koord.golubarnika:
45o 40 ' 21 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:50:53
Poslednji golub: 30/07/2014 15:34:28
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
737064.7433 m
Daljina:
1302.503m/min
1209.360m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
203628-11-
Z
30/07/2014 14:50:53
14:50:53
1,302.5030
61.947
35
61.947
35
0.000
0
61.947
35
61.947
35
2
424014-13-
M 30/07/2014 15:02:11
15:02:11
1,277.0028
90.265
51
90.265
51
0.000
0
90.265
51
90.265
51
3
339115-12-
Z
30/07/2014 15:03:00
15:03:00
1,275.1985
95.575
54
95.575
54
0.000
0
95.575
54
95.575
54
4
204447-11-
Z
30/07/2014 15:16:22
15:16:22
1,246.3752
146.903
83
146.903
83
0.000
0
146.903
83
146.903
83
5
424036-13-
M 30/07/2014 15:17:01
15:17:01
1,245.0067
153.982
87
153.982
87
0.000
0
153.982
87
153.982
87
6
868880-07-
Z
30/07/2014 15:26:50
15:26:50
1,224.6991
178.761
101
178.761
101
0.000
0
178.761
101
178.761
101
7
204406-11-
Z
30/07/2014 15:29:35
15:29:35
1,219.1285
185.841
105
185.841
105
0.000
0
185.841
105
185.841
105
8
339140-12-
Z
30/07/2014 15:30:24
15:30:24
1,217.4839
191.150
108
191.150
108
0.000
0
191.150
108
191.150
108
9
339103-12-
Z
30/07/2014 15:34:28
15:34:28
1,209.3602
200.000
113
200.000
113
0.000
0
200.000
113
200.000
113
Takmičar: Kovacevic Branko
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
203979-11-
Pol
Datum i vreme
doleta
M 30/07/2014 15:18:22
Korigovano
vreme
15:18:22
Strana: 17
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0387
Geo.koord.golubarnika:
19 o 16 ' 55 "
45o 46 '
4"
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:18:22
Poslednji golub: 30/07/2014 15:18:22
Prosečna brzina
(m/min)
1,241.7343
Višeregijski
Bod plas.
Bod
157.522
157.522
89
REGIJS K I
plas.
89
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
736803.7455 m
Daljina:
1241.734m/min
1241.734m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
157.522
plas.
89
NAJBOLJI
Bod plas.
157.522
89
Takmičar: Brkic Milenko
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 18
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0397
19 o
Geo.koord.golubarnika:
45o 46 ' 44 "
7 ' 15 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:38:04
Poslednji golub: 30/07/2014 15:37:09
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
743253.7876 m
Daljina:
1343.877m/min
1214.169m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
339743-12-
Z
30/07/2014 14:38:04
14:38:04
1,343.8774
12.389
7
12.389
7
0.000
0
12.389
7
12.389
7
2
103153-10-
Z
30/07/2014 14:47:50
14:47:50
1,320.5575
49.558
28
49.558
28
0.000
0
49.558
28
49.558
28
3
339718-12-
Z
30/07/2014 14:52:00
14:52:00
1,310.8532
53.097
30
53.097
30
0.000
0
53.097
30
53.097
30
4
008016-09-
Z
30/07/2014 15:00:54
15:00:54
1,290.5952
74.336
42
74.336
42
0.000
0
74.336
42
74.336
42
5
339733-12-
Z
30/07/2014 15:08:28
15:08:28
1,273.8582
97.345
55
97.345
55
0.000
0
97.345
55
97.345
55
6
205941-11-
Z
30/07/2014 15:11:54
15:11:54
1,266.4062
111.504
63
111.504
63
0.000
0
111.504
63
111.504
63
7
008127-09-
Z
30/07/2014 15:12:38
15:12:38
1,264.8258
115.044
65
115.044
65
0.000
0
115.044
65
115.044
65
8
008113-09-
Z
30/07/2014 15:21:20
15:21:20
1,246.3730
148.673
84
148.673
84
0.000
0
148.673
84
148.673
84
9
339717-12-
Z
30/07/2014 15:24:14
15:24:14
1,240.3412
159.292
90
159.292
90
0.000
0
159.292
90
159.292
90
10 339751-12-
Z
30/07/2014 15:27:04
15:27:04
1,234.5041
168.142
95
168.142
95
0.000
0
168.142
95
168.142
95
11 339716-12-
Z
30/07/2014 15:28:29
15:28:29
1,231.6062
171.681
97
171.681
97
0.000
0
171.681
97
171.681
97
12 103142-10-
Z
30/07/2014 15:37:09
15:37:09
1,214.1694
192.920
109
192.920
109
0.000
0
192.920
109
192.920
109
Takmičar: Miladinovic Dejan
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
010486-09-
Pol
Datum i vreme
doleta
M 30/07/2014 15:28:58
Korigovano
vreme
15:28:58
Strana: 19
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 1287
19 o 17 ' 13 "
Geo.koord.golubarnika:
45o 45 ' 57 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:28:58
Poslednji golub: 30/07/2014 15:28:58
Prosečna brzina
(m/min)
1,219.3466
Višeregijski
Bod plas.
Bod
184.071
184.071
104
REGIJS K I
plas.
104
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
736444.7125 m
Daljina:
1219.347m/min
1219.347m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
184.071
plas.
104
NAJBOLJI
Bod plas.
184.071
104
Takmičar: Bjeloš Žarko
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
187017-10-
Pol
Z
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
30/07/2014 15:10:16
15:10:16
Strana: 20
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 2436
Geo.koord.golubarnika:
19 o 16 ' 52 "
45o 45 ' 56 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:10:16
Poslednji golub: 30/07/2014 15:10:16
Prosečna brzina
(m/min)
1,258.5823
Višeregijski
Bod plas.
Bod
123.894
123.894
70
REGIJS K I
plas.
70
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
736606.2572 m
Daljina:
1258.582m/min
1258.582m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
123.894
plas.
70
NAJBOLJI
Bod plas.
123.894
70
Takmičar: Lei Petar
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
338083-12-
Pol
Datum i vreme
doleta
M 30/07/2014 15:28:45
Korigovano
vreme
15:28:45
Strana: 21
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 3095
Geo.koord.golubarnika:
18 o 55 ' 48 "
45o 50 ' 54 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:28:45
Poslednji golub: 30/07/2014 15:28:45
Prosečna brzina
(m/min)
1,253.3600
Višeregijski
Bod plas.
Bod
138.053
138.053
78
REGIJS K I
plas.
78
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
756716.1251 m
Daljina:
1253.360m/min
1253.360m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
138.053
plas.
78
NAJBOLJI
Bod plas.
138.053
78
Takmičar: Bjeloš Nikola
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
107029-10-
Pol
Z
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
30/07/2014 15:07:34
15:07:34
Strana: 22
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 3199
Geo.koord.golubarnika:
19 o 16 ' 55 "
45o 46 ' 19 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:07:34
Poslednji golub: 30/07/2014 15:07:34
Prosečna brzina
(m/min)
1,265.4773
Višeregijski
Bod plas.
Bod
113.274
113.274
64
REGIJS K I
plas.
64
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
737224.8973 m
Daljina:
1265.477m/min
1265.477m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
113.274
plas.
64
NAJBOLJI
Bod plas.
113.274
64
Takmičar: Šolaja Milan
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
204851-11-
Pol
Datum i vreme
doleta
M 30/07/2014 15:31:47
Korigovano
vreme
15:31:47
Strana: 23
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0415
Geo.koord.golubarnika:
19 o
45o 46 ' 49 "
5 ' 12 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:31:47
Poslednji golub: 30/07/2014 15:31:47
Prosečna brzina
(m/min)
1,227.0400
Višeregijski
Bod plas.
Bod
175.221
175.221
99
REGIJS K I
plas.
99
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
744547.4181 m
Daljina:
1227.040m/min
1227.040m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
175.221
plas.
99
NAJBOLJI
Bod plas.
175.221
99
Takmičar: Vitas Đuro
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 14:00:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 24
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 2326
19 o
Geo.koord.golubarnika:
45o 43 ' 13 "
9 ' 20 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 15:11:16
Poslednji golub: 30/07/2014 15:32:22
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
736206.3095 m
Daljina:
1255.753m/min
1212.128m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
101008-10-
Z
30/07/2014 15:11:16
15:11:16
1,255.7533
125.664
71
125.664
71
0.000
0
125.664
71
125.664
71
2
202038-11-
M 30/07/2014 15:16:31
15:16:31
1,244.6079
155.752
88
155.752
88
0.000
0
155.752
88
155.752
88
3
202022-11-
Z
15:32:22
1,212.1283
196.460
111
196.460
111
0.000
0
196.460
111
196.460
111
30/07/2014 15:32:22
Takmičar: Zeković Aleksandar
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 17:25:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 25
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 0598
19 o 41 ' 44 "
Geo.koord.golubarnika:
45o 29 ' 50 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:02:08
Poslednji golub: 30/07/2014 14:59:50
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
696222.4957 m
Daljina:
1346.311m/min
1211.173m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
364910-12-
M 30/07/2014 14:02:08
14:02:08
1,346.3114
10.619
6
10.619
6
0.000
0
10.619
6
10.619
6
2
102404-10-
M 30/07/2014 14:20:20
14:20:20
1,300.5402
65.487
37
65.487
37
0.000
0
65.487
37
65.487
37
3
025729-09-
M 30/07/2014 14:59:50
14:59:50
1,211.1728
198.230
112
198.230
112
0.000
0
198.230
112
198.230
112
Takmičar: Dedejić Mirčeta
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 17:25:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 26
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 1255
Geo.koord.golubarnika:
19 o 41 ' 16 "
45o 30 ' 40 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:24:39
Poslednji golub: 30/07/2014 14:48:25
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
Bod
REGIJS K I
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
697882.3861 m
Daljina:
1293.213m/min
1238.661m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
202483-11-
Z
30/07/2014 14:24:39
14:24:39
1,293.2130
70.796
40
70.796
40
0.000
0
70.796
40
70.796
40
2
869623-07-
M 30/07/2014 14:48:04
14:48:04
1,239.4312
161.062
91
161.062
91
0.000
0
161.062
91
161.062
91
3
102919-10-
M 30/07/2014 14:48:25
14:48:25
1,238.6612
162.832
92
162.832
92
0.000
0
162.832
92
162.832
92
Takmičar: Kačavenda Dragan
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 17:25:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
277977-11-
Pol
Datum i vreme
doleta
M 30/07/2014 14:33:33
Korigovano
vreme
14:33:33
Strana: 27
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 1810
Geo.koord.golubarnika:
19 o 41 ' 42 "
45o 30 ' 19 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:33:33
Poslednji golub: 30/07/2014 14:33:33
Prosečna brzina
(m/min)
1,270.7398
Višeregijski
Bod plas.
Bod
102.655
102.655
58
REGIJS K I
plas.
58
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
697064.3018 m
Daljina:
1270.740m/min
1270.740m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
102.655
plas.
58
NAJBOLJI
Bod plas.
102.655
58
Takmičar: Ćurčin Milorad
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 17:25:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
202947-11-
Pol
Z
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
30/07/2014 14:12:25
14:12:25
Strana: 28
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 1333
Geo.koord.golubarnika:
19 o 38 ' 54 "
45o 34 ' 20 "
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:12:25
Poslednji golub: 30/07/2014 14:12:25
Prosečna brzina
(m/min)
1,337.3580
Višeregijski
Bod plas.
Bod
28.319
28.319
16
REGIJS K I
plas.
16
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
705344.9193 m
Daljina:
1337.358m/min
1337.358m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
28.319
plas.
16
NAJBOLJI
Bod plas.
28.319
16
Takmičar: Miljanić Vladimir
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 17:25:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
1
834459-09-
Pol
Z
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
30/07/2014 14:29:37
14:29:37
Strana: 29
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 1608
Geo.koord.golubarnika:
19 o 37 ' 45 "
45o 35 '
8"
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:29:37
Poslednji golub: 30/07/2014 14:29:37
Prosečna brzina
(m/min)
1,298.7055
Višeregijski
Bod plas.
Bod
67.257
67.257
38
REGIJS K I
plas.
38
0.000
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
707296.6671 m
Daljina:
1298.706m/min
1298.706m/min
plas.
0
GRUPACIJA
Bod
67.257
plas.
38
NAJBOLJI
Bod plas.
67.257
38
Takmičar: Katai Šandor
Ocenjivačka lista sa takmičenja broj: 14242-CD
Geo.koord.mesta polet.:
22o 52 ' 41 "
- pokretanje satova: 28/07/2014 17:25:00
- kontrolni otkucaj:
30/07/2014 21:00:00
Red. Broj
broj goluba
Pol
Datum i vreme
doleta
Korigovano
vreme
Strana: 30
STOMIO -Agiokampos-Nacional, 30/07/2014
39o 41 ' 42 "
Datum i vreme: - puštanja golubova: 30/07/2014 05:25:00
, 2633
Geo.koord.golubarnika:
19 o 39 ' 42 "
45o 43 '
3"
Učestvovalo: 565 golubova
58 takmičara
Vreme mirovanja: 0 minuta
Prvi golub:
30/07/2014 14:12:05
Poslednji golub: 30/07/2014 15:08:39
Prosečna brzina
(m/min)
Višeregijski
Bod plas.
REGIJS K I
Bod
plas.
0 sec
Korekcija:
ZONSKI
Bod
719843.9337 m
Daljina:
1365.712m/min
1233.349m/min
plas.
GRUPACIJA
Bod
plas.
NAJBOLJI
Bod plas.
1
327588-12-
Z
30/07/2014 14:12:05
14:12:05
1,365.7118
3.540
2
3.540
2
0.000
0
3.540
2
3.540
2
2
235179-11-
Z
30/07/2014 14:12:39
14:12:39
1,364.2451
5.310
3
5.310
3
0.000
0
5.310
3
5.310
3
3
235184-11-
M 30/07/2014 14:21:08
14:21:08
1,342.6584
15.929
9
15.929
9
0.000
0
15.929
9
15.929
9
4
327505-12-
Z
30/07/2014 14:28:00
14:28:00
1,325.6794
46.018
26
46.018
26
0.000
0
46.018
26
46.018
26
5
287590-11-
Z
30/07/2014 14:29:26
14:29:26
1,322.1893
47.788
27
47.788
27
0.000
0
47.788
27
47.788
27
6
289433-11-
Z
30/07/2014 14:37:58
14:37:58
1,301.7854
63.717
36
63.717
36
0.000
0
63.717
36
63.717
36
7
235519-11-
M 30/07/2014 14:51:07
14:51:07
1,271.5470
100.885
57
100.885
57
0.000
0
100.885
57
100.885
57
8
327560-12-
M 30/07/2014 14:58:37
14:58:37
1,254.9216
130.973
74
130.973
74
0.000
0
130.973
74
130.973
74
9
339317-12-
M 30/07/2014 15:00:54
15:00:54
1,249.9461
141.593
80
141.593
80
0.000
0
141.593
80
141.593
80
10 327513-12-
M 30/07/2014 15:03:11
15:03:11
1,245.0098
152.212
86
152.212
86
0.000
0
152.212
86
152.212
86
11 327540-12-
Z
15:08:39
1,233.3486
169.912
96
169.912
96
0.000
0
169.912
96
169.912
96
30/07/2014 15:08:39
Download

1 - Savez Sportskih Klubova Odgajivača Golubova Pismonoša Srbije