OPŠTINA STARI GRAD (18 LOKACIJA)
LOKACIJA
1. STARI GRAD - Vidin kapija
• KO Stari grad: 67/1 Grad Bgd, javni park
• Komentar:
1
2. STARI GRAD - Nebojšina kula
• KO Stari grad: 38/1 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi objekat; 38/2 Grad Bgd,
zemljište uz zgradu i drugi objekat; 38/3 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi
objekat; 38/4 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi objekat; 38/5 Grad Bgd, zemljište
uz zgradu i drugi objekat;
objekat; 38/6 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi objekat; 38/7
Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi objekat; 38/9 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i
drugi objekat; 38/10 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi objekat; 38/12 Grad Bgd,
zemljište uz zgradu i drugi
drugi objekat; 38/14 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi
objekat; 38/15 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi objekat; 38/16 Grad Bgd,
zemljište uz zgradu i drugi objekat; 38/17 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi
objekat; 38/19 Grad Bgd, zemljište uz zgradu
zgradu i drugi objekat; 38/20 Grad Bgd,
zemljište uz zgradu i drugi objekat; 38/21 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi
objekat; 38/22 Grad Bgd, zemljište uz zgradu i drugi objekat
• Komentar:
2
3. STARI GRAD – zelena površina RB 4 u naselju Novi Dorćol PREDLOG OPŠTINE
• KO Stari grad: 1/8 nosilac prava korišćenja zemljišta odnosno držalac nije utvrđen,
zemljište uz zgradu i drugi objekat; 22/15 Opština Stari grad, zemljište uz zgradu i
drugi objekat, postoji zabeležba parcele Gradsko javno Pravobranilaštvo, Danilović
Zoran AD železnice Srbije i železnice Srbije
• Komentar:
3
4. STARI GRAD – zelena površina RB 5 u naselju Novi Dorćol (1/8 nosilac prava korišćenja
zemljišta odnosno držalac nije utvrđen, zemljište uz zgradu i drugi objekat; 22/15 Opština
Stari grad, zemljište uz zgradu i drugi objekat, postoji zabeležba parcele Gradsko
Grad
javno
Pravobranilaštvo, Danilović Zoran AD železnice Srbije i železnice Srbije - KO Stari grad)
PREDLOG OPŠTINE
4
5. STARI GRAD – PAUK kapacitete u neposrednoj blizini pasarele, na prostoru do pruge sa
prilazom iz Dunavske ulice (22/15 Opština Stari grad, zemljište uz zgradu i drugi objekat,
postoji zabeležba parcele Gradsko javno Pravobranilaštvo, Danilović Zoran AD železnice
Srbije i železnice Srbije - KO Stari grad) PREDLOG OPŠTINE
• KOMENTAR – PROSTOR ZA DEPO PAUKA
5
6. STARI GRAD - devastirane zelene površine u Dubrovačkoj ulici PREDLOG OPŠTINE
• KO Stari grad: 296/1 nosilac prava korišćenja zemljišta odnosno držalac nije utvrđen,
zemljište uz zgradu i drugi objekat
• Komentar:
6
7. STARI GRAD - Kosančićev venac br.27, sada baraka koju Opština hoće da sruši i napravi
parking PREDLOG OPŠTINE
• KO Stari grad: 1950/2 zemljište pod zgradom i drugim objektom i zemljište uz zgradu
i drugi objekat imaoc prava Grad Beograd, na parceli se nalazi stambena zgrada za
kolektivno stanovanje, imaoc prava Grad Beograd
• Komentar:
7
8. STARI GRAD – Prostorne celine 11 blokova između ulica Francuske, Venizelosove (Đure
Đakovića), Knežopoljske i granice dela lučkog privrednog područja
• Blok 7 – garaža u bloku između ulica Herceg Stjepana, Miće Popovića, Svetozara
Miletića i Mihizove KO Stari grad: 1106/1
/1 zemljište uz zgradu i drugi objekat, GO Stari
grad
Komentar:
8
9. STARI GRAD – Prostorne celine 11 blokova između ulica Francuske, Venizelosove (Đure
Đakovića), Knežopoljske i granice dela lučkog privrednog područja
• Blok 8 – zelena površina u bloku između ulica Mihizove, Francuske, Dunavske i
Herceg-Stjepana
Stjepana KO Stari grad:: 1092/1 zemljište uz zgradu i drugi objekat, „SAP
Ljubljana“ TOZD „Globus“, 1092/2 zemljište uz zgradu i drugi objekat, imaoci prava
na parceli fizička
fizi
lica
Komentar:
9
10. STARI GRAD – Pet blokova između ulica: Uzun Mirkove, Kralja Petra, Gospodar Jevremove i
Tadeuša Košćuška
• Blok 1 – garaža u bloku između ulica Uzun Mirkove, Cara Uroša, ulica Zmaja od
Noćaja i Kralja Petra, KO Stari grad:: 736/3 zemljište uz zgradu i drugi objekat, nosilac
prava korišćenja odnosno držalac nije utvrđen
Komentar:
10
11. STARI GRAD – Blok između ulica: Drinčićeve, Knez Miletine i Gundulićevog venca
• KO Stari grad: 1376/2, 1379/3, 1401/2, 1382/2, 1384/2, 1374/2 zemljište uz zgradu i
drugi objekat, imalac prava korišćenja odnosno držalac nije utvrđen; 1375/2 zemljište
uz zgradu i drugi objekat, Grad Beograd; 1383 zemljište uz zgradu i drugi objekat, GO
Stari grad
• Komentar:
11
12. STARI GRAD – Rekonstrukcija blokova između ulica: Francuske, Strahinjića bana, Tadeuša
Košćuškog i Cara Dušana
• Blokovsko parkiranje između ulica Cara Dušana, Kapetan Mišine, Strahinjića bana i
Kneginje Ljubice. KO Stari grad: 875/2 zemljište uz zgradu i drugi objekat, nosilac
prava korišćenja zemljišta odnosno držalac nije utvrđen; 876 zemljište uz zgradu i
drugi objekat, HP „Institut za opštu i fizičku hemiju“
Komentar:
12
13. STARI GRAD – Blok 13 između ulica: Dubrovačke, Visokog Stevana, Kapetan-Mišine
Kapetan
i Cara
Dušana. Podzemna blokovska garaža od 147 pm.
• KO Stari grad: 364/1 zemljište uz zgradu i drugi objekat, Opština Stari grad; 364/2,
364/3 zemljište uz zgradu i drugi objekat, „Dorćol gradnja“ d.o.o; 369 zemljište pod
zgradom i drugim objektom, vlasnici upisani u V1 i V2 listu; 370 zemljište pod
zgradom i uz zgradu i drugi objekat, vlasnici objekta upisani u V1 listu; 371 zemljište
pod zgradom i drugim objektom, nosilac prava korišćenja zemljišta odnosno držalac
nije utvrđen,
• Komentar:
13
14. STARI GRAD – Područje između ulica: Tadeuša Košćuškog, Stahinjića bana, Kapetan-Mišine
Kapetan
i
Gospodar Jevremove
• Blokovsko parkiranje između ulica Kralja Petra, Gospodar Jevremove, Višnjićeve i
Gospodar Jovanove. KO Stari grad: 653 zemljište pod zgradom i drugim objektom,
Grad Beograd
Komentar:
14
15. STARI GRAD – Područje između ulica: Kapetan-Mišine,
Kapetan Mišine, Strahinjića bana, Francuske i Simine
• Blok između ulica Kneginje Ljubice, Simina, Dobračina i Gospodar Jevremova. KO
Stari grad: 896 zemljište uz zgradu ili drugi objekat, „Voksal“ ad, „Fasau“ ad Užice u
stečaju, „Sinter“ ad, „Prvi partizan-Gama“
partizan Gama“ ad Užice u stečaju, „Autoventil“ ad, „Prvi
partizan“ ad; 897, 898 zemljište uz zgradu ili drugi objekat, fizička lica;
Komentar:
15
16. STARI GRAD – Područje između ulica: Kapetan-Mišine,
Kapetan Mišine, Strahinjića bana, Francuske i Simine
• Blok između ulica Kneginje Ljubice, Simine, Dobračine i Gospodar Jevremove. KO
Stari grad: 1713 zemljište uz zgradu i drugi objekat, Vlasnici upisani u V1 i V2 listu
Komentar:
16
17. STARI GRAD – Gospodar Jevremova ulica
• KO Stari grad: katastarska parcela br. 682 zemljište pod zgradom i drugim objektom,
Grad Beograd
• Komentar:
17
18. STARI GRAD – šanac oko Donjeg grada na Kalemegdanu gde za to postoje saobraćajnosaobraćajno
tehniči uslovi
• KO Stari grad: 68/1 zemljište pod zgradom i drugim objektom; Grad Beograd, javna
svojina, ulica
• Komentar:
18
Download

OPŠTINA STARI GRAD (18 LOKACIJA (18 LOKACIJA)