AEROKLUB PRIJEDOR
Predmet u sklopu nastave za polaganje PPL
Cilj predmeta upoznati pilota i
naglasiti značaj svjesnosti
o prisutnim mentalnim i
fizičkim ograničenjima ljudskog organizma koja
mogu da se manifestuju u izmjenjenim uslovima
kao što je letenje.
LJEKARSKO
UVJERENJE


Svaki član posade- letač, mora imati važeće
ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja
date letačke poslove;
Kod nas ljekarsko uvjerenje izdaje ovlašćena
medicinska institucija ili ovlašćeni ljekar uz
uredne medicinske nalaze za šta se izdaje
odgovarajući formular medicinskog uvjerenja o
ispunjavanju uslova sa ili bez ograničenja;
Važnost ljekarskog uvjerenja zavisi od klase, odnosno
namjene i prisutnih ograničenja letača;

Mnogi fiziološki i psihički faktori u većoj ili manjoj mjeri utiču
na kvalitet obavljanja pilotske dužnosti;

Neki od njih su od kritične fažnosti jer mogu dovesti do
vanredne situacije i ugroziti bezbjedan let;

Najvažniji od tih faktora su: hipoksija, hiperventilacija,
problemi sa srednjim uhom ili sinusima, problem prostorne
dezorijentacije, morska bolest, trovanje ugljen monoksidom
(CO), stres i umor, dehidracija i toplotni udar. Uz to tu su i:
uticaj alkohola i lijekova, nervoza, višak azota u krvi nakon
ronjenja i sl.
Normalna frekvencija oko 12
puta (ekstromeno 3- 50 puta);
-Alveole imaju prečnik oko
0,3mm;
-Ima ih oko 150 miliona;
-Svakim udisajem se apsorbuje
oko oko 1/7 vazduha iz alveola;
-- ukupna površina membrana u
alveolama iznosi 70m2;
-- 25 000 milijardi RBC;

Značenje pojma je povezano sa smanjenim ili
nedovoljnim prisustvom kisika u krvi iz bilo kog razloga;

Poremećeno stanje organizma karakteristično nastaje
povećanjem visine disanjem bez dodatne opreme;

Forme hipoksije zavise od uzroka i manifestuju se kao:
HIPOKSIČNA HIPOKSIJA (rezultat nedovoljnog prisustva
kisika u organizmu u cjelosti usljed začepljenog dušnika,
gušenja tekućinom ili povećanjem nadmorske visine,
zatim bolestima resp. organa kao upala pluća, astma...);

HIPEMIČNA HIPOKSIJA je vezana za nemogućnosti
da krv preuzme i prenese dovoljno kisika do ćelija
tijela uslijed gubitka krvi (obilno krvarenje), anemije
ili drugih bolesti krvi; Najčešći uzrok problema
hipemične hipoksije je trovanje sa CO.

STAGNANTNA HIPOKSIJA nastaje kada krv bogata
kisikom ne cirkuliše iz pluća (posljedica šoka, zastoja
u radu srca, ekstremno niske temperature ili fizičkih
zakrčenja
krvnih
sudova).
Za
letenje
je
karakteristično produženo djelovanje velike sile G u
nekim evolucijama.
HISTOTOKSIČNA (tkivna) hipoksija je poremećaj
ćelija tkiva da efikasno koristi dostupni kisik.
Najčešće je posljedica trovanja alkoholom
(28gr alkohola=2.000ft=3 brze cigarete/1 do
1,5 kutija cigareta dnevno), korišćenja
narkotika ili raznih trovanja;
SIMPTOMI HIPOKSIJE:
Prvi znaci nedostatka kisika iz bilo kojeg od
razloga su euforija i bezbrižnost; zatim nastaje
usporena reakcija ekstremiteta i loša
koordinacija pokreta;







Cijanoza (plavi nokti i
usne);
Glavobolja;
Pogoršano rasuđivanje;
Euforija;
Lažna sigurnost;
Poremećaj čula vida;





Pospanost ;
Tahikardija;
Osjećaj “lakoće” ili
vrtoglavice;
Trnjenje u prstima ruku i
nogu;
Ozbiljna utrnulost udova;
Produženom hipoksijom, sužava se vidno polje, javlja se
nemogućnost očitanja instrumenata,... nesvjestica...

Indiferentna – gubitak
noćnog vida ili gubitak
kolornog vida (H> 4.000ft),
zasićenje art. krvi kisikom
90-95%;

Kompenzatorna – (1015.000ft) organizam se
bori većom frekvencijom i
dubinom udaha; zasićenje
krvi kisikom 80-90%;

Pogoršanje i uzbuna – nema
kompenzacije; “glad” za
vazduhom, cijanoza, pospanost,
glavobolja, euforija, loša
koordinacija... Zasićenost krvi
kisikom 70-80%;

Kritična faza, korak do smrtipotpuna fizička i mentalna
onesposobljenost, konvulzija,
nesvjestica...smrt; zaisćenost
krvi kisikom ispod 70%

REAKCIJA PILOTA NA PRVE ZNAKE HIPOKSIJE:
 Smanjenje
visine
 Uključivanje
kiseoničkih uređaja
Hiperventilaciju izaziva prekomjerna frekvencija i
dubina udisaja i izdisaja koja dovodi do
abnormalnog gubitka CO2 u krvi;
Češće se događa više nego što smo toga svjesni;
Simptomi su slični kao kod hipoksije:
- poremećaji čula vida;
- nesvjestica;
- blaga vrtoglavica i osjećaj lakoće;
- osjećaj golicanja po koži;
- naizmjeničan osjećaj toplo/hladno;
-spazam mišića;
Reakcija na sumnju o hiperventilaciji treba da
uključi smanjenje frekvencije udisaja, čime se
nivo CO2 dovodi u normalu;



Uz to mogu pomoći, disanje u papirnu vreću...
ili glasno pričanje;
Vraćanje u normalu je uglavnom brz proces bez
značajnijih posljedica;
CO je bezbojan gas bez mirisa koji se nastaje
sagorijevanjem;
 Opasan jer se 200 puta brže veže za hemoglobin u
krvi nego kisik; (48 sati za oporavak nakon
trovanja);
 Preventiva- ugradnja detektora CO u kabinski
prostor
 Simptomi trovanja- glavobolja, vrtoglavica,
mučnina, “zamagljen” pogled, gubitak snage,
nesvjestica i ... smrt!




Problem zbog razlike u
pritiscima između
unutrašnjih šupljina u
tijelu i atm. pritiska kod
penjanja ili snižavanja;
Zatvaranje nozdrva i usta,
i uduvavanjem vazduha
prema otvorima koji vode
prema srednjem uhu
može olakšati problem;
Sličan problem se javlja i
sa zatvorenim kanalima
sinusa;


Povezani sa gubitkom orijentacije u pogledu
prostora, položaja ili kretanja aviona u prostoru;
Ljudsko tijelo koristi tri integrisana sistema koji
zajednički djeluju čime dobijamo osjećaj za
orijentaciju i položaj;
Vestibularni sistem (organi u unutrašnjem uhu
preko kojih dobijamo osjećaj položaja)
 Somatosenzorni sistem (živci u koži, mišićima i
zglobovima)
 Čulo vida (oči- preko kojih dobijamo inofrmaciju o
položaju na osnovu onoga što vidimo);


Sve informacije se sabiraju u mozgu, i većinom se
“slažu”, dajući jasnu predstavu gdje i kako se tijelo
kreće;

Let često mijenja sliku i iskrivljuje informaciju o
stanju tijela, naročito kada ostanemo bez položaja
horizonta;
Let u IFR uslovima za neobučenog pilota ili bez
adekvatne opreme nakon kraćeg vremena vodi
pilota u pogrešno prosuđivanje o položaju aviona;

Vestibularani sistem unutrašnjeg uha

Ukoliko smo lišeni vizuelnog osjećaja, prevencija je
jedini pravi lijek za prostornu dezorijentaciju, odnosno
obuka u korišćenju insturmenata koja nam
nadoknađuje gubitak viz. kontakta sa horizontom;
Vestibularni aparat praktično
beskoristan bez vizuelnog
osjećaja i uvodi nas u iluziju o
položaju;
Noćno letenje i letenje u pogoršanim uslovima
izbjegavati bez ranije adekvatne obuke u letenju
bez spoljne vidljivosti uz korišćenje instrumenata;

Blago uvođenje u nagib, bez vizuelnog
kontakta, vestibularni aparat skoro ne
registruje...nagli trzaj u suprotnu stranu
nagiba će tek izazvati reakciju ponovnog
vraćanja u raniji čak i veći nagib;
- U uslovima konstantnog zaokreta treba izbjegavati nagle
pokrete glavom koji će nas sigurno dovesti u zabludu i
pogrešnu odluku (Koriolisova iluzija);
- Kod dužeg zaokreta, javiće se iluzija da nismo u
nagibu; vađenje iz nagiba prateći kontrolnik
nagiba će uzrokovati osjećaj da smo ušli u
suprotan nagib što može prouzrokovati čitav niz
loših reakcija... I na kraju strma spirala prema
zemlji...

Velika pravolinijska ubrzanja (npr.na
poletanju) stimulišu otolitne organe
kao kada naginjemo glavu unazad
čime dobijamo iluziju da nam nos
aviona se kreće prema gore...
Prirodna reakcija je guranje palice od
sebe;
Obrnuto, kod negativnog ubrzanja
(usporavanja), dobijamo stimulans o
spuštanju nosa što nas navodi na
vučnje palice prema sebi...
Bolest kretanja – “morska bolest”, je reakcija zdravog
organizma na izloženost promjenama položaja na koje
nismo navikli kao i duži nedostatak inormacije o položaju
tijela.



Simptomi su progresivna vrtoglavica, gubitak apetita, pojačano
lučenje pljuvačnih žlijezda, često gutanje “na prazno”,
mučnina i povraćanje...
Pojačana koncentracija na letačke aktivnosti može odvratiti
reakcije organizma koje izazivaju bolest kretanja...
Otvaranje ventilacije, otkopčavanje odjeće koja steže, dodatni
kisik, fokusiranje na tačku van aviona, naslanjanje glave na
naslon mogu da ublaže reakciju na bolest kretanja. Kod
pogoršanja, prekinuti let i sletjeti.
Stres- prirodan odgovor organizma na stresore;
 Akutni i hronični;
 Hronični jako obara mogućnosti i
djelovanje

Umor najčešće dovodi do pada
koncentracije, lošije koordinacije, smanjene
mogućnosti komunikacije i ometa donošenje
odluka;
 Takođe može biti akutni i hronični;





Kritičan gubitak tečnosti u organizmu;
Uzroci: jako topal kabinski prostor, vjetar, prekomjerna
konzumacija diuretičkih napitaka (kafa, čaj, alkohol, sokovi sa
CO2 ...) i sl.
Simptomi: umor, malaksalost,mučnina, trnci u rukama i
nogama, grčevi u stomaku i ekstremna žeđ.
Toplotni udar je stanje nemogućnosti organizma da kontroliše
svoju temperaturu; Uvod može biti i dehidracija;
Umanjuje i sprečava efikasnu aktivnost
čovjeka;
 Od pilota se očekuje donošenje mnogih odluka
čije vrijeme donošenja je kritično, dok alkohol
dramatično smanjuje rasuđivanje, osjećaj
odgovoronosti, koordinaciju, utiče na vid,
pamćenje, pažnju...

Izazvani izlaganjem nižem barometarskom
pritisku, što uzrokuje probleme inertnih gasova u
fizičkim rastvorima organizmu;
 Bol u zglobovima, konfuzija ili gubitak pamćenja,
glavobolja, tunel vizija, dvostruka slika, osjećaj
gorenja u donjem dijelu leđa, utrnulost, kašalj,
kratko disanje, svrab oko ušiju, lica, vrata, “insekti
gmižu po koži”, ...
 Staviti masku sa 100% kisikom, započeti što prije
proceduru sletanja u nuždi, zatražiti med. pomoć






Nastaju kada uslovi mijenjaju percepciju pilota o okolini
u odnosu na očekivanja;
30% nezgoda u prilazu i sletanju se dogode u toku
vizualnog prilaza ili vizualne faze instrum. prilaza;
Noćni uslovi i smanjena vidljivost mnogostruko
usložnjavaju uslove;
Neki od faktora koji utiču na mogućnost pilota da tačno
procjene situaciju:
Tekstura podloge i karakteristike, svjetla u blizini piste,
strmine terena u prilaznoj ravni, “crna rupa” u prilaznoj
ravni, dimenzije piste, strmost same piste...


Naročito opasne jer čovjek se prirodno
najviše oslanja na informaciju
dobijenu preko čula vida...
Dve vizualne iluzije mogu da dovedu
do prostorne dezorijentacije:
Lažni horizont (oblak sa bazom koja ima
oblik kružnog luka, svjetla na zemlji koja
sjenkom stvaraju lažnu sliku i sl.)
Autokineza (u tami, stacionarno
svijetlo ukoliko ga duže gledamo,
će dovesti do iluzije kretanja)
Crna rupa- područje oko piste bez
vidljivih orijentira i svijetla
Download

AEROKLUB PRIJEDOR Predmet u sklopu nastave za polaganje PPL