СПИСАК СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ НА ПОДРУЧИЈУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ - за доставу хљебе зима 20
Ред. Бр.
1
2
3
4
6
7
8
9
13
14
15
17
18
19
20
21
25
28
31
29
30
32
33
35
39
40
41
42
43
44
45
55
56
59
60
61
62
65
66
67
68
69
70
Име и презиме
Мјесто
Joвановић Добривоје
Бобетино Брдо
Никоић Маша и Савка
Бобетино Брдо
Теодоровић Радислав
Бобетино Брдо
Тошић Радо
Бобетино Брдо
Трифковић Микосав
Бобетино Брдо
Лакић Миладин
Бријест
Радовановић Александра
Бријест
Стјепановић Здравко
Бријест
Jeвтић Ђорђо
Брусница
Стевановић Ж. Цвико
Брусница
Jeвтић Пајо
Брусница
Антуновић Боса
Веселиновац
Антуновић Недељко
Веселиновац
Антуновић Слободан
Веселиновац
Васиљевић Лазар
Веселиновац
Ђурић Стоја
Веселиновац
Симић Љубо
Веселиновац
Богдановић Славко
Вукосавци
Спасојевић Бранка
Вукосавци
Мијатовић Ристо
Вукосавци
Михајловић Босиљка
Вукосавци
Спасојевић Мара
Вукосавци
Спасојевић Драгица
Вукосавци
Новаковић Анасија
Јабланица
Јовић Миленко
Јабланица
Миљановић Мирослав
Јабланица
Миљановић Зора
Јабланица
Петрић Винка
Јабланица
Петрић Милица
Јабланица
Петрић Неђо
Јабланица
Ристић Савка
Јабланица
Mарковић Драган
Козјак
Пајић Митра
Козјак
Јовановић Анђа
Кореташи
Миловановић Мирослав
Кореташи
Мићић Радојка
Кореташи
Рикановић Илија
Кореташи
Јовић Митар и Олга (Шешељ)Лабуцка
Јовић Ружица
Лабуцка
Раkић Дрaгo
Лабуцка
Тодоровић Милош
Лабуцка
Тодоровић Тошо
Лабуцка
Цвјетиновић Неђо
Лабуцка
Статус бр. чл. домаћинства
6 чланова
2 члана
6 чланова
живи сам
6 чланова
Живи сам
7 чланова
Живи сам
Живи сам
Сам
Живи сам
живи сама
2 члана
4 члана
4 члана
живи сам
3 члана
самохрани отац 2 тјеце
живи сама
живи сам
живи сама
живи сама
2 члана
Непокретна
5 члана
6 члана
живи сама
живи сама
живи сама
5 чланова
живи сама
Живи сам
живи сама
Сама
2 члана
6 чланова
4 члана
2 члана
живи сама
3 члана
12 чланова
живи сам
Самохрани отац 3 тјеце
76
77
81
82
83
89
91
93
96
99
100
106
98
101
107
97
102
109
110
111
108
114
115
112
116
117
118
119
125
133
138
139
140
143
149
152
153
165
176
179
180
181
182
183
184
185
186
Продановић Невенка
Лазић Тришо
Ристић Витомир
Ђурић Цвијанка
Костадиновић Цвијанка
Остојић Слађан
Хоџић Зифија
Стојишић Слободан
Јекић Лако
Пришић Радивоје
Пришић Саво
Пришић Тривко
Марковић Недељко
Стевановић Цвија
Шакотић Боро
Марковић Крста
Стојановић Душанка
Рикановић Јока
Станић Јелисавка
Седларевић Петра
Перикић Драгица
Пришић Тривко
Перикић Драгица
Стевановић Драгољуб
Марковић Гаврило
Мићановић Мирјана
Пајић Радослав
Стевић Ивка
Цвјетковић Милорад
Тодоровић Цвија
Божић Живка
Тошић Спасенија
Савић Димитрија
Вуковић Ружица
Михајловић Перса
Симеуновић Цвјетан
Стјепановић Ружа
Радовановић Ангела
Васић Савка
Јовић (Спасоја) Лука
Мићић Стоја
Јевтић Пелка
Симанић Миодраг
Симић Славка
Текић Дуја
Медић Милан (Рајцан)
Стевић Цвијан (Пузавац)
Липовице
живи сама
Липовице
7 чланова
Липовице (доње)
Живи сам
Лопаре
3 члана
Лопаре
2 члана
Лопаре (Митрићи)
3 члана
Мачковац
2 члана
Мачковац
8 чланова
Милино Село
живи сам
Милино Село
5 чланова
Милино Село
живи сам
Милино Село
живи сам
Милино Село
9 чланова
Милино Село
живи сама
Милино Село
живи сам
Милино Село
Милино Село
живи сама
Милино Село (Испод Пришића)
Миросавци
живи сама
Миросавци
3 члана Драгово брдо
Миросавци
Сам
Миросавци
Сама
Миросавци
Миросавци - Баре
Мртвица
5 чланова
Мртвица
живи сама
Мртвица
3 члана
Мртвица
живи сама
Пељаве
6 чланова
Пипери
3 члана
Пирковци
Сама, 85% не види, без струје и воде
Пирковци
живи сама
Пирковци
Подгора
6 чланова
Потраш
6 чланова
Прибој
живи сам
Прибој
живи сама
Прибој - Тасовци
Сама
Смиљевац
живи сама
Тобут
4 члана - Посебан случај
Тобут
живи сама
Тобут
2 члана
Тобут
Сам
Тобут
живи сама
Тобут
Сама
Тобут
2 члана
Тобут
живи сам
Е - за доставу хљебе зима 2013/14
з струје и воде
Download

Ред. Бр. Име и презиме Мјесто Статус бр. чл. домаћинства