ANATOMSKE SLIKOVNICE
Uzrast: 1+
Obim: 10 plastificiranih tvrdih strana
Format: 8x8 cm
CENA + PDV: 85,00+8,50= 93,50
Prve knjige, oblikom prilagodjene maloj dečijoj ruci, sa
klasifikovanim pojmovima u 12 knjiga i 4 ilustrovane poznate
bajke u 4 knjige.
SLIKOVNICE UKLAPALICE
Uzrast: 2+
Obim: 10 tvrdih strana
Format: 12x12 cm
CENA + PDV: 75,00+7,50= 82,50
Ilustovane šaljive pesme o životinjama. Knjige se uklapaju
medjusobno u puzzle od 5 delova na više različitih načina, jer
za svaku poziciju postoji više različitih slikovnica.
SLIKOVNICE VOĆE
Uzrast: 2+
Obim: 8 tvrdih strana
Format: 12x12 cm
CENA + PDV: 75,00+7,50= 82,50
SLIKOVNICE OBLICI
Uzrast: 2+
Obim: 10 tvrdih strana
Format: 16x16 cm
CENA + PDV: 120,00+12,00= 132,00
SLIKOVNICE PREVOZNICI
Uzrast: 2+
Obim: 8 tvrdih strana
Format: 16x16 cm
CENA + PDV: 120,00+12,00= 132,00
Ilustrovane šaljive pesme o oživljenom voću sa naglaskom na njegovim najznačajnijim kvalitetima.
Ilustovane pesme i priče koje navode čitaoca da
prepozna oblik predmeta sa kojima se susreće.
Same knjige su onog oblika koji je tema teksta
unutar njih.
SLIKOVNICE BAJKE
Najatraktivnije bajke za najmlađe, sa kratkim
tekstovima prilagodjenim njihovoj mogućnosti
održanja pažnje.
Uzrast:
Format:
CENA +
Format:
CENA +
Format:
CENA +
2+ Obim: 10 strana
22x22 cm tvrdi listovi
PDV: 220,00+22,00= 242,00
22x22 cm listovi od 250 gr kartona
PDV: 120,00+12,00= 132,00
12x12 cm listovi od 250 gr kartona
PDV: 55,00+5,50= 60,50
SLIKOVNICE NAVIKE I BASNE
NAVIKE: Ilustovane pesme o navikama koja deca
svesno ili nesvesno stiču i put njihovog razrešenja.
BASNE: Najatraktivnije basne priredjene u stihu,
na šaljiv način, preko junaka životinja daju
naravoučenija.
Avanture porodice Smotanić uvek spremne da
uživa u običnim, svakodnevnim situacijama
(kupovini, izletu, večeri, pa čak i velikim
spremanjima) kroz 8 uzbudljivih priča.
Pored iščekivanja kraja priče, kako bi saznao gde
su Smotanići zabrljali, nadamo se da će čitalac
poželeti da i sam uživa svakoga dana u "malim"
stvarima.
Uzrast: 3+
Obim: 10 strana od 250 gr kartona
Format: 22x22 cm
CENA + PDV: 120,00+12,00= 132,00
SMOTANIĆI
Uzrast: 6+
Format: 16x21 cm
Obim: 128 color strana, tvrd povez, šivena
Zbirka: CENA + PDV: 370,00+37,00= 407,00
KNJIGRICE (igračke u obliku knjige)
Uzrast: 4+
Obim: 4-6 tvrdih izrezanih strana
Format: 23x33 cm
CENA + PDV: 380,00+38,00 = 418,00
SLIKOVNICE OTKRIVALICE - SLIKOVNICE SA PROZORIMA
Uzrast: 2+
Format: 23 x 16 cm
Obim: 14 tvrdih strana sa prozorima
CENA + PDV: 270,00+27,00= 297,00
ENCIQLOPEDIJE
Uzrast: 2+
Obim: 24 tvrde strane sa prozorima
Format: 24x24 cm
CENA + PDV: 520,00+52,00= 572,00
Zbirke ilustrovanih šaljivih pesama sa zanimljivim
komentarima o životinjama za najmlađe, ali i knjige koje
svojim sakrivenim porukama, kroz tekst, ilustracije i formu i
odraslima privlače pažnju.
MUZIČKA NAUČILICA
Уради задатке са куцом.
2
Uzrast: 5+
Obim: 54 color strane + nalepnice +
karte i igra od kartona
Format: 22x22 cm
ЗАМИСЛИ
ДА СУ
НАПИШИ
НА ПРОЗОРИМА
.
CENA + PDV: 600,00+60,00= 660,00
MUZIČKA NAUČILICA je interaktivna knjiga za osnovno muzičko
opismenjavanje. To je originalna zbirka logičkih zadataka,
didaktičkih igara, pesmica i priča. Čitaoce kroz nju vodi pet likova u
stripu: četvoro dece - učitelja i kuca - učenik.
MUZIČKA NAUČILICA postavlja temelje za razvoj potrebe
deteta da analitički pristupa svakoj kompoziciji - od dečjih
pesmica do vrhunskih remek-dela muzičke umetnosti.
ТАКТ
ИЗБРОЈ
ПРОЗОРЕ
НА
СВАКОЈ КУЋ
И.
=
Испуни тактове четвртинама према броју прозора на свакој кући.
=
=
24
=
MOZGALICE radni listovi
Mozgalice su svojevrsne zbirke zadataka sa temama iz poznavanja sebe i okoline, pri čemu se zadaci rešavaju
docrtavanjem, dobojavanjem i lepljenjem. Nalepnice su višestruko lepljive (mogu se u slučaju greške skinuti sa
jednog mesta i prebaciti na drugo) čime je obezbeđeno bezbolno ispravljanje eventualne greške. Mozgalice sadrže i
dodatke od kartona od kojih mogu da se naprave modeli ili igre koje će pomoći pri savladavanju nekih oblasti.
Uzrast: 4-6, 5-7, 6-8
Obim: 36str+NALEPNICE+delovi od kartona
Format: 22x22 cm
CENA + PDV: 370,00+37,00= 407,00
NAUČILICE radni listovi
Uzrast: 5+
Obim: 10 color strana + NALEPNICE
Format: 22x22 cm
CENA + PDV: 120,00+12,00= 132,00
Radni listovi za uspešno savladavanje pisama i prvih
matematičkih pojmova klasifikovani po oblastima.
Svi zadaci se rešavaju postavljanjem nalepnica,
koje su prelepljive, na odgovarajuće mesto, s tim
što u slučaju greške lako mogu da se skinu sa
podloge i prelepe na tačnu poziciju.
UKRŠTENICE NALEPILICE
Ukrštenice nalepilice su radni listovi za razonodu. Tema svakog naslova se obrađuje sa više
aspekata. Zadaci se rešavaju popunjavanjem praznih polja lepljenjem slova, čime se
uvežbavaju analiza i sinteza reči na zanimljiv način.
Uzrast: 6+
Obim: 10 color strana + NALEPNICE
Format: 22x22 cm
CENA + PDV: 120,00+12,00= 132,00
DIDAKTIČKE IGRAČKE ALFA
Uzrast: 3+
Format kutije: 20x28x3 cm
Sadržaj: elementi od lepenke debljine 2 mm
CENA + PDV: 420,00+84,00= 504,00
Didaktičke igre za najmlađe (upoznavanje sa oblicima i
bojama i brojnošću kolekcija objekata; satavljanje slika iz 2,
3, i 4 dela; umetanje elemenata po obliku i smislu; praćenje
dve osobine objekta istovremeno; pronalaženje parova i
trojki po određenom ključu; razvoj motorike šake, ali i
upoznavanje sa društvenim igrama po unapred zadatim
pravilima i pospešivanje socijalizacije)
4 slike dimenzija 17 x 24 cm
(domaće i divlje životinje, zoo vrt,
ljubimci) sa isečenim elementima za
umetanje. Veličina elemenata je
ista za sve 4 slike.
4 slike dimenzija 16 x 16 cm
(bubamara, lopta, leptir, pečurka)
izrezane na po 2, 3 i 4 dela.
4 slike dimenzija 17 x 24 cm sa
obeleženim poljima u 6 različitih
boja, 24 žetona istih boja kao
obele ž ena polja, kocka sa 6
raznobojnih strana.
DIDAKTIČKE IGRAČKE BETA
Uzrast: 5+
Format kutije: 20x28x3 cm
Sadržaj: elementi od lepenke debljine 2 mm
CENA + PDV: 420,00+84,00= 504,00
Didaktičke igre za starije predškolce kojima se vežba
memorija, zapažanje i koncentracija, razvija motorika šake,
vrši upoznavanje sa pojmom broja i uvežbava računanje,
prate se objekti sa tri osobine istovremeno, a ključevi po
kojima se igraju društvene igre postaju opcioni i rezultat
igre u većoj meri zavisi od logike igrača, nego od sreće.
24 para identičnih sličica životinja
(8 porodica životinja - otac, majka
i mladunče)
1 numerisana kocka, 10 slika
životinja podeljenih na 4 dela
(glava, telo, noge i rep). Poleđina
svakog dela ima oznaku (1 - 4)
4 table sa po 6 različitih sličica, 4
kompleta od po 6 kartica, sa slikama
koje odgovaraju tablama.
4 table i 40 kartica sa brojevima od 1
do 10 prikazanih na različite načine,
2 kocke sa brojevima od 1 do 6.
DIDAKTIČKE IGRAČKE GAMA
Uzrast: 6+
Format kutije: 20x28x3 cm
Sadržaj: elementi od lepenke debljine 2 mm
CENA + PDV: 420,00+84,00= 504,00
Didaktičke igre za starije predškolce i mlađe školarce kojima
se vežba memorija, razvija zapažanje i koncentracija, vrši
povezivanje logičkih sledova iz prirode i istorije, koje je
nekad deo motoričke vežbe, a nekad ključ logičke društvene
igre, upoznavanje sa merenjem vremena, izumrlim
životinjama, državama i njihovim obeležjima.
24 para
sličica zastava i
odgovarajućih zemalja.
72 jednaka jednakostranična trougla koji
spajanjem čine 3 slike oblika šestougla
Časovnik dim 16x16cm sa pokretnim
kazaljkama i skalama za časove i minute, 12
kartica sa aktivnostima dece i označenim
uobičajenim trajanjem te aktivnosti, 2
table oblika kruga koje predstavljaju ceo
sat sa po 12 isečaka od po 5 minuta.
4 slike dimenzija 17 x 24 cm
(kamion, riba, brodić i papagaj) sa
izrezanim ž etonima razli č itih
oblika (krug, polukrug, kvadrat,
trougao, pravougaonik i elipsa) i
različitih boja i 2 kocke (jedna sa
bojama, a druga sa navedenim
oblicima).
64 kartice sa slikama koje se
razlikuju po jednom od 3 svojstva
(boja, oblik, šrafura), 3 držača.
12 tabli sa izrezanim žetonima
različitih oblika i 1 kockica sa
brojevima od 1 do 6.
6 tabli isečenih na 54 dela oblika
kvadrata dim. 52x52 mm.
30 kartica (puzzle) debljine 2mm sa
ilustracijama životinja, njihovih
staništa i hrane.
4 raznobojna kompleta za tangram i
19 šema različitih predmeta i bića i
njihovih silueta koje se formiraju
od jednog tangrama.
6 SEGMENTIKA raznih boja koji se
sastoje od 10 članaka (segmenata)
30 kartica (puzzle) debljine 2mm sa
ilustracijama namirnica za ljudsku
ishranu i njihovih silueta i kontura .
8 tabli sa po 6 parnih slika predmeta
i situacija iz prošlosti u gornjem
redu i sadašnjosti u donjem redu sa
pričvršćenom pertlom.
Tabla sa šestougaonim poljima. Polja su
obeležena simbolima: materijala (drvo,
papir, platno) oblika (trougao, krug,
kvadrat) boje (žuta, plava, crvena).
Kocka bez obeležja. 27 žetona koji
predstavljaju sve moguće kombinacije
navedenih osobina.
6 tabli isečenih na 54 dela oblika
kvadrata dim. 52x52 mm
54 domine dimenzije 3.6 x 7.2 cm, debljine
2mm sa ilustracijama biljaka, njihovih
listova i plodova, životinja, tragovima i
staništima nekih od njih i 4 držača za
domine.
8 tabli sa po 6 slika istorijskog razvoja
poljoprivrednih mašina, saobraćaja,
točka... koje imaju pričvršćen konac na
početnoj slici u logičnom sledu i žlebove
pored svih ostalih slika.
8 tabli sa po 6 slika razvoja biljaka,
životinja i ljudi, koje imaju pričvršćen
konac na početnoj slici u logičnom
sledu i žlebove pored svih ostalih
slika.
DIDAKTIČKE IGRE
Uzrast: 3+, 5+, 6+,8+
Format kutije: 21,5x33x4 cm
Sadržaj: elementi od lepenke debljine 2 mm
CENA + PDV: 530,00+106,00= 636,00
DIDAKTIČKE IGRE
Uzrast: 5+
Format kutije: 21,5x33x4 cm
Sadržaj: elementi od lepenke debljine 2 mm
CENA + PDV: 480,00+96,00= 576,00
Igre koje služe razvoju logičkog i funkcionalnog mišljenja,
klasifikovanju i povezivanju pojmova po nekoj vezi.
DOMINO
Uzrast: 3+
Format kutije: 25x15x5,5 cm
Sadržaj: elementi od lepenke debljine 2 mm
Igra namenjena nastavljanju niza pronalaženjem istih slika ili po logičkoj vezi.
CENA + PDV: 380,00+76,00= 456,00
KVIZ magični prozor
Uzrast: 3+, 5+, 7+, 9+, 10+
Format kutije: 15x25x5,5 cm
Sadržaj: 48+7 kartica, "magični prozor"
CENA + PDV: 400,00+80,00= 480,00
POLIMINO
Uzrast: 7+,8+
Format kutije: 25x15x5,5 cm
Sadržaj: elementi od lepenke debljine 2 mm
CENA + PDV: 380,00+76,00= 456,00
PUZZLE u kutiji
Uzrast: 2-10
Format kutije: 21,5x33x4 cm
Sadržaj: elementi od lepenke debljine 2 mm
CENA + PDV: 420,00+84,00= 504,00
2 ili 3 puzzle sa različitim brojem delova u svakoj kutiji . Scene su tematski vezane - šaljive scene životinja iz šume i dalekih krajeva,
bajke u 3 slike od različitog broja delova (9,12,16 ili 25,36,49) ili basne u dve slike (60 i 100 ili 80 i 140 delova).
PUZZLE U RAMU
Uzrast: 2-6
Format: 24x34x0,4 cm
Sadržaj: elementi od lepenke debljine 2 mm
CENA + PDV: 170,00+34,00= 204,00
UMETALJKE
Uzrast: 2-4
Format: 24x34x0,4 cm
Sadržaj: elementi od lepenke debljine 2 mm
CENA + PDV: 170,00+34,00= 204,00
RADIONICE
Uzrast: 4-10
Format kutije: 22x31x5 cm
CENA + PDV: 350,00+70,00= 420,00
RADIONICE-4 staništa u kutiji
CENA + PDV: 700,00+140,00= 840,00
RADIONICE-za desetoro dece
mozaik, ćilim ili kutijice
CENA + PDV: 500,00+100,00= 600,00
ALPHABET
ABECEDA
AЗБУКА
A a
Грожђе
Г г
Ексер
E e
Игла
И и
Лопта
Б б
Дрво
Д д
Жаба
Ж ж
Јеж
Ј ј
Љуљашка
KOLAŽ PAPIRI I POSTERI
В в
KOLAŽ PAPIR 12 DEZENA 50 x 70 cm
Ђеврек
CENA + PDV: 300,00+60,60= 360,00
Ђ ђ
Змија
З з
POSTERI SLOVA - 2kom 50 x 70 cm
Коњ
К к
Миш
Л л Љ љ М м
A P IR
KO L A Ž P
PA KO VA NJ E:SA TE KS TU RA MA
12 LIS TO VA
A P IR
KO L A Ž P
PA KO VA NJ E:
NIH LIS TO VA
12 JE DN OB OJ
CENA + PDV: 120,00+24,00= 144,00
VISINOMER - 25 x 140 cm
CENA + PDV: 100,00+20,00= 120,20
Download

IQ - Pikom