Dragi prijatelji, gosti i ljubitelji ptica,
Ţelimo da vas sve pozdravimo, poţelimo prijatan boravak u našem gradu i na
našoj iţlozbi, koja se odrţava u sklopu tradicionalnog Sajma peradarstva.
Ove godine sam Sajam slavi znaĉajan jubilej, 40 godina od svoje prve organizacije, i
za ove ĉetiri decenije sa manje ili više uspeha je organizovan 37 puta! Sigurno svoj
veliki doprinos u razvoju i ugledu ove manifestacije, koja je kao takva prepoznatljiva u
celoj Evropi, dao je i naš Klub.
Svojim vremenom odrţavanja, krajem januara, ova izloţba ptica, predstavlja
završetak takmiĉarske sezone za predhodnu godinu, nakon koje se polako svode raĉuni
oko uspeha, plasmana i ostvarenih rezultata meĊu takmiĉarima. Drago nam je što
meĊu najznaĉajnijim odgajivaĉima ipak postoji imperativ izlaganja na našoj izloţbi,
kako bi uspešno krunisali takmiĉarsku sezonu.
I ovoga puta, potrudili smo se da osetite makar deo “panonske duše”,našeg
gostoprimstva, srdaĉnosti, da obezbedimo što bolje uslove za izlaganje ptica i samo
takmiĉenje. Nadamo se da će odgajivaĉi iz cele zemlje imati optimalne uslove za
prezentaciju svojih odgajivaĉkih dostignuća.
Bićemo izuzetno srećni ako nam, da li kao takmiĉar ili gost, odete zadovoljni sa onim
što ste ovde videli, doţiveli, upoznali… Tada će sav naš trud i entuzijazam imati
smisla i znaĉaja te ćemo biti sigurni da se vidimo i dogodine.
U ime našeg Kluba moramo da iskaţemo zahvalnost svim dobrim i plemenitim
ljudima, koji su imali u ovim vremenima volje, ţelje, a ponajviše razumevanja da nam
na bilo koji naĉin pomognu i omoguće ovu uspešnu organizaciju, svim ĉlanovima koji
su se nesebiĉno angaţovali u organizaciji ove izloţbe, kao i svim izlagaĉima koji su
pokazali spremnost i volju, da doĊu, da se takmiĉe i druţe ovde sa nama.
Još jednom, na kraju, svim izlagaĉima, gostima posetiocima ţelimo ugodne i
nezaboravne trenutke na našoj izloţbi i da u budućnosti još više unapreĊujemo i
razvijamo ljubav prema našim pticama, odgoju i samom takmiĉenju!
Pozivamo vas da se i sledeće godine okupimo ovde u još većem broju, na opštu radost
i zadovoljstvo svih koji ptice vole !
Ĉlanovi kluba za zaštitu i odgoj ptica “Sombor”
1
Organizatori izložbe:
DRUŠTVO ODGAIVAČA SITNIH ŽIVOTINJA “SOMBOR 1871”
Sombor, 21. Oktobra 6
KLUB ZA ZAŠTITU I ODGOJ PTICA “SOMBOR”
Sombor, 21. Oktobra 6
2
ORGANIZACIONI ODBOR IZLOŽBE PTICA
Goran Blanuša
Milan Mijić
Zvonko Ĉuvardić
Perica Delija
Dejan Hajošević
KOMISIJA ZA PRIJEM I IZDAVANJE PTICA
Goran Blanuša
Milan Mijić
Zvonko Ĉuvardić
Perica Delija
KONTROLNA KOMISIJA
Goran Blanuša
Dejan Hajošević
Zvonko Ĉuvardić
Milan Mijić
SUDIJE
SUDIJA ZA KANARINCE BOJE
Nenad Radojiĉić OMJ sudija za D, savezni sudija za h
SUDIJA ZA EGZOTIČNE PTICE
Dejan Antić OMJ sudija za F,savezni sudija za o,p
SUDIJA ZA PAPAGAJE
Robert Sekula OMJ sudija za J,K,L,M,N
3
Kanarinci boje
D 2 lipohrom beli
Kavez broj Izlagač
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D
Broj prstena
Bodovi Plasman
Vojkić SrĊan
Vojkić SrĊan
Vojkić SrĊan
Vojkić SrĊan
Jovanović Marina
Knežević Boško
Knežević Boško
Knežević Boško
12
12
12
12
12
12
12
12
031
032
033
004
001
012
030
029
87
90
89
87
86
86
87
88
Knežević Boško
12 RS 21 43 011
87
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
20
20
20
20
21
21
21
21
45
45
45
45
14
43
43
43
I
II
III
D 6 lipohrom ţuti neintenzivni
Kavez broj Izlagač
10
Milosavljević Ljubiša
11
Milosavljević Ljubiša
12
Milosavljević Ljubiša
13
Milosavljević Ljubiša
14
Vojkić SrĊan
15
Pele Branislav
16
Pele Branislav
17
Pele Branislav
18
Pele Branislav
19
Pele Branislav
20
Knežević Boško
21
Knežević Boško
22
Knežević Boško
23
Josipović Nedeljko
24
Josipović Nedeljko
Broj prstena
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
12
12
12
12
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
60
60
60
60
45
12
12
12
12
12
43
43
43
53
Bodovi Plasman
001
127
012
130
013
044
025
049
027
047
022
005
018
019
87
87
86
87
86
87
87
87
87
89
87
88
90
87
12 RS 21 53 012
87
II
III
I
www.ptice-sombor.com
4
D 12 lipohrom crveni intezivni
Kavez broj Izlagač
25
Ilić Dragan
26
Ilić Dragan
27
Ilić Dragan
28
Ilić Dragan
29
Ilić Dragan
30
Ilić Dragan
31
Ilić Dragan
32
Ilić Dragan
33
Ilić Dragan
-
-
-
-
-
-
Ilić Dragan
-
-
-
-
-
-
34
Broj prstena
Bodovi Plasman
D 30 crni normal melanin beli
Kavez broj Izlagač
35
Jovanović Aleksandar
12 RS 12
3
045
88
III
Jovanović Aleksandar
12 RS 12
3
006
90
I
36
Broj prstena
Bodovi Plasman
D 38 crni normal melanin ţuti
Kavez broj Izlagač
37
Jovanović Aleksandar
38
Jovanović Aleksandar
39
Jovanović Vladimir
40
Jovanović Vladimir
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 12 3 068
12 RS 12 3 061
12 RS 21 11 001
90
91
0
12 RS 21 11 005
86
II
I
D 42 ahat normal melanin ţuti
Kavez broj Izlagač
41
Jovanović Aleksandar
Broj prstena
12 RS 12
3
026
Bodovi Plasman
87
D 46 crni normal melanin crveni
Kavez broj Izlagač
42
Marjanović Ivica
43
Marjanović Ivica
44
Marjanović Ivica
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 12 77 026
87
12 RS 12 77 030
87
12 RS 12 77 021
90
I
5
D 62 crni normal melanin crveni mozaik
Kavez broj Izlagač
45
Sredojević Lazar
46
Sredojević Lazar
12 RS 20 39 010
12 RS 20 39 011
89
90
Sredojević Lazar
12 RS 20 39 044
87
47
Broj prstena
Bodovi Plasman
II
I
D 74 crni melanin pastel ţuti
Kavez broj Izlagač
48
Kostić SrĊan
Broj prstena
12 RS 12 25 021
Bodovi Plasman
89
II
D 172 kobalt ţuti crni i smeđi
Kavez broj Izlagač
49
Sredojević Lazar
Broj prstena
12 RS 20 38 039
Bodovi Plasman
87
D 174 kobalt crveni crni i smeđi
Kavez broj Izlagač
Sredojević Lazar
50
Broj prstena
12 RS 20 39 001
Kanarinci stasa
Bodovi Plasman
88
III
E
E 46 Fife fancy
Kavez broj Izlagač
51
Marinković Dragi
Broj prstena
12 RS 12
4
085
Bodovi Plasman
90
I
E 62 Nemački s kapom
Kavez broj
52
53
54
55
Izlagač
Vuĉković Jovan
Vuĉković Jovan
Vuĉković Jovan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 12 21 046
89
II
12 RS 12 21 044
87
12 RS 12 21 021
88
III
Vojkić SrĊan
12 RS 20 45 014
90
I
6
Donestifikovane egzote
F1
F1 2 Zebrasta Zeba, siva
Kavez broj Izlagač
56
Tomek Robert
Broj prstena
12 RS 22 20 001
Bodovi Plasman
88
III
F1 20 Zebrasta Zeba, izabel
Kavez broj Izlagač
57
Tomek Robert
58
Tomek Robert
Broj prstena
Bodovi Plasman
11 RS 22 20 016
88
11 RS 22 20 018
87
III
F1 32 Japanski galebić, crno-smeđi
Kavez broj
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Izlagač
Paunović Milan
Paunović Milan
Paunović Milan
Kusonić Dragan
Kusonić Dragan
Kusonić Dragan
Tomek Robert
Tomek Robert
12
12
12
12
12
11
12
12
Tomek Robert
12 RS 22 20 024
Broj prstena
Bodovi Plasman
RS 3 34 023
88
III
RS 3 34 124
87
RS 3 34 125
90
I
RS 20 44 038
89
II
RS 20 44 036
87
RS 20 44 007
87
RS 22 20 019
87
RS 22 20 030
87
87
F1 44 Japanski galebić, move mutacije
Kavez broj Izlagač
68
Paunović Milan
69
Tomek Robert
70
Tomek Robert
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 3 34 122
90
I
12 RS 22 20 039
0
12 RS 22 20 009
89
II
F1 46 Riţarica, siva
Kavez broj
71
72
73
74
Izlagač
Kusonić Dragan
Kusonić Dragan
Vojkić SrĊan
Jovanović Stefan
11
11
12
12
75
Jovanović Stefan
12 RS 21 15 007
Broj prstena
Bodovi Plasman
RS 20 44 004
86
RS 20 44 003
86
RS 20 45 002
86
RS 21 15 006
87
86
7
F1 50 Riţarica, izabel,pastel i opal
Kavez broj Izlagač
76
Kusonić Dragan
77
Kusonić Dragan
78
Vojkić SrĊan
79
Tomek Robert
80
Tomek Robert
81
Tomek Robert
Broj prstena
11
11
12
12
12
RS
RS
RS
RS
RS
20
20
20
22
22
44
44
45
20
20
Bodovi Plasman
001
002
003
018
001
89
86
86
87
88
II
III
12 RS 22 20 015
90
I
F1 54 Guld Amadina, normal crvenoglava
Kavez broj Izlagač
82
Kusonić Dragan
83
Kusonić Dragan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 44 008
88
III
12 RS 20 44 009
89
II
F1 56 Guld Amadina, normal crnoglava
Kavez broj Izlagač
84
Kusonić Dragan
85
Sladić Milan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 44 012
88
12 RS 20 47 008
86
III
F1 58 Guld Amadina, normal ţutoglava
Kavez broj Izlagač
86
Kusonić Dragan
Broj prstena
12 RS 20 44 007
Bodovi Plasman
88
III
F1 60 Guld Amadina, bele grudi
Kavez broj Izlagač
87
Kusonić Dragan
88
Kusonić Dragan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 44 022
90
I
12 RS 20 44 019
87
F1 72 Guld Amadina, ostale kombinacije i mutacije
Kavez broj Izlagač
89
Sladić Milan
12 RS 20 47 021
85
Sladić Milan
12 RS 20 47 027
88
90
Broj prstena
Bodovi Plasman
III
www.ptice-sombor.com
8
F1 76 Špicorepa Amadina, normal - klasična
Kavez broj Izlagač
91
Paunović Milan
92
Paunović Milan
93
Kusonić Dragan
12 RS 3 34 026
12 RS 3 34 028
12 RS 20 44 016
84
84
87
Kusonić Dragan
12 RS 20 44 014
89
94
Broj prstena
Bodovi Plasman
II
F1 82 Špicorepa Amadina, feo
Kavez broj Izlagač
95
Tomek Robert
96
Tomek Robert
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 22 20 032
88
III
12 RS 22 20 038
87
F1 90 Dijamant Amadina, normal - klasična
Kavez broj Izlagač
97
Kusonić Dragan
98
Kusonić Dragan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 44 001
86
12 RS 20 44 013
87
F1 98 Dijamant Amadina, ostale kombinacije
Kavez broj Izlagač
99
Kusonić Dragan
Broj prstena
12 RS 20 44 005
Bodovi Plasman
88
III
F1 118 Binzen Amadina, normal - klasična
Kavez broj
100
101
102
Izlagač
Paunović Milan
Paunović Milan
Sladić Milan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 3 34 080
88
III
12 RS 3 34 083
87
12 RS 20 47 030
87
103
Tomek Robert
11 RS 22 20 004
86
9
Egzotične ptice
F2
F2 2 Mozambik cajzla
Kavez broj Izlagač
104
Sladić Milan
Broj prstena
11 RS 20 47 001
Bodovi Plasman
89
II
F2 4 Magelan cajzla
Kavez broj Izlagač
105
Kusonić Dragan
Broj prstena
11 RS 20 44 017
Bodovi Plasman
87
F2 4 Kapuciner (Venecuelanska cajzla)
Kavez broj Izlagač
106
Sladić Milan
Broj prstena
12 RS 20 47 020
Bodovi Plasman
86
F2 8 Meksička zimovka
Kavez broj
107
108
109
110
Izlagač
Turĉan Rastislav
Turĉan Rastislav
Turĉan Rastislav
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 12 68 009
87
12 RS 12 68 010
90
I
12 RS 12 68 015
87
Sladić Milan
11 RS 20 47 005
86
F2 42 Ogrličasta zeba
Kavez broj Izlagač
111
Stanković Miloš
12 RS 12 67 001
89
II
Stanković Miloš
12 RS 12 67 002
88
III
112
Broj prstena
Bodovi Plasman
F2 42 Crvenoglava Amadina
Kavez broj Izlagač
113
Tomek Robert
Broj prstena
12 RS 22 20 010
Bodovi Plasman
90
I
F2 44 Srebrnokljuna zeba (Lonchura cantans)
Kavez broj Izlagač
114
Paunović Milan
115
Paunović Milan
116
Paunović Milan
12 RS 3
12 RS 3
12 RS 3
34 012
34 039
34 038
87
89
90
Paunović Milan
12 RS 3
34 048
86
117
Broj prstena
Bodovi Plasman
II
I
10
F2 50 Smeđegruda nona
Kavez broj Izlagač
118
Paunović Milan
Broj prstena
12 RS 3
34 040
Bodovi Plasman
87
F2 52 Srebrnokljuna zeba (Lonchura cantans), mutacije
Kavez broj
119
120
121
122
123
124
125
Izlagač
Paunović Milan
Paunović Milan
Paunović Milan
Paunović Milan
Paunović Milan
Paunović Milan
Paunović Milan
12
12
12
12
12
12
12
126
Paunović Milan
12 RS 3
Broj prstena
Bodovi Plasman
RS 3 34 013
86
RS 3 34 040
87
RS 3 34 001
90
I
RS 3 34 007
88
III
RS 3 34 023
87
RS 3 34 030
89
II
RS 3 34 029
87
34 046
87
F2 54 Papagaj amadina(rod Erythrura)
Kavez broj Izlagač
127
Kusonić Dragan
Broj prstena
12 RS 20 44 008
Evropska fauna
Bodovi Plasman
89
II
G1
G1 10 cajzla (Carduelis spinus)
Kavez broj Izlagač
128
Milosavljević Ljubiša
Broj prstena
12 RS 12 60 020
Bodovi Plasman
90
I
G1 18 zimovke ( Pyrrhula pyrrhula )
Kavez broj Izlagač
129
ĐorĊević Milan
130
ĐorĊević Milan
12 RS 12 38 007
12 RS 12 38 003
90
89
I
II
ĐorĊević Milan
12 RS 12 38 015
88
III
131
Broj prstena
Bodovi Plasman
11
Hibridi - Bastardi
H
H 2 crno-smeđi kanarinac x fauna evrope i obrnuto (klasične boje)
Kavez broj
132
133
134
135
136
137
138
Izlagač
Milosavljević Ljubiša
Marjanović Ivica
Marjanović Ivica
Marjanović Ivica
Pele Branislav
Pele Branislav
12
12
12
12
12
12
Pele Branislav
12 RS 21 12 070
Broj prstena
Bodovi Plasman
RS 12 60 067
90
II
RS 12 77 041
87
RS 12 77 042
87
RS 12 77 022
87
RS 21 12 064
89
III
RS 21 12 066
88
91
I
H 4 crno-smeđi kanarinac x egzota i obrnuto
Kavez broj Izlagač
139
Turĉan Rastislav
140
Turĉan Rastislav
141
Turĉan Rastislav
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 12 68 011
87
12 RS 12 68 033
89
II
12 RS 12 68 034
90
I
H 10 egzota x egzota (smeđegruda nona x galebić )
Kavez broj Izlagač
142
Paunović Milan
Broj prstena
12 RS 3
34 046
Bodovi Plasman
88
III
12
Agapornisi
J
J 2 Rozenkolis normal zeleni
Kavez broj Izlagač
143
Vojkić SrĊan
144
Guslov Dejan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 45 001
88
III
12 RS 40 28 005
86
J 4 Rozenkolis sa narandţastom maskom
Kavez broj Izlagač
145
Ćurĉić Jovan
146
Ćurĉić Jovan
147
Ćurĉić Jovan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 40 3 023
0
12 RS 40 3 022
87
12 RS 40
3
018
88
III
J 22 Rozenkolis ino
Kavez broj
148
149
150
Izlagač
Delija Perica
Delija Perica
Vojkić SrĊan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 27 006
87
12 RS 20 27 007
88
III
12 RS 20 45 009
87
151
Vojkić SrĊan
12 RS 20 45 008
86
J 24 Rozenkolis ostale mutacije zelene serije
Kavez broj Izlagač
152
Guslov Dejan
Broj prstena
11 RS 40 28 003
Bodovi Plasman
86
J 28 Personata normal
Kavez broj Izlagač
153
Delija Perica
Broj prstena
11 RS 20 27 012
Bodovi Plasman
89
II
J 30 Personata mutacije zelene serije
Kavez broj
154
155
156
157
158
159
160
Izlagač
Ĉuvardić Zvonko
Ĉuvardić Zvonko
Ĉuvardić Zvonko
Ĉuvardić Zvonko
Ĉuvardić Zvonko
Ĉuvardić Zvonko
12
12
12
11
11
11
Vojkić SrĊan
12 RS 20 45 001
Broj prstena
Bodovi Plasman
RS 20 11 022
87
RS 20 11 018
87
RS 20 11 019
86
RS 20 11 017
0
RS 20 11 015
89
II
RS 20 11 014
0
88
III
13
J 32 Personata mutacije plave serije
Kavez broj Izlagač
161
Mijić Milan
162
Vojkić SrĊan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 40 020
86
12 RS 20 45 004
85
J 34 Fišer normal
Kavez broj Izlagač
163
Ĉuvardić Zvonko
164
Ĉuvardić Zvonko
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 11 012
87
12 RS 20 11 013
89
II
J 36 Fišer mutacija zelene serije
Kavez broj
165
166
167
168
169
170
171
Izlagač
Ĉuvardić Zvonko
Ĉuvardić Zvonko
Mijić Milan
Mijić Milan
Mijić Milan
Mijić Milan
12
12
12
12
12
12
Mijić Milan
12 RS 20 40 008
Broj prstena
Bodovi Plasman
RS 20 11 009
86
RS 20 11 004
87
RS 20 40 045
87
RS 20 40 016
89
II
RS 20 40 041
87
RS 20 40 006
87
87
J 38 Fišer mutacija plave serije
Kavez broj Izlagač
172
Mijić Milan
173
Mijić Milan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 40 009
90
I
11 RS 20 40 001
88
III
14
Australijski papagaji
K
K 6 Lepa neofema- Šen (Neophema pulchella), normal
Kavez broj Izlagač
174
Tomek Nandor
178
Tomek Nandor
Broj prstena
Bodovi Plasman
11 RS 22 42 005
89
II
11 RS 22 42 006
87
K 8 Lepa neofema- Šen (Neophema pulchella), mutacija
Kavez broj Izlagač
175
Delija Perica
176
Delija Perica
177
Delija Perica
Broj prstena
Bodovi Plasman
11 RS 20 27 004
87
11 RS 20 27 008
87
12 RS 20 27 005
86
K 10 Kitnjasta neofema-Šmuk (Neophema elegans), normal
Kavez broj Izlagač
Broj prstena
Bodovi Plasman
179
180
Delija Perica
Delija Perica
12 RS 20 27 007
12 RS 20 27 009
86
86
181
Tomek Nandor
11 RS 22 42 007
88
III
K 18 Burkova neofema (Neophema bourkii), normal
Kavez broj Izlagač
182
Delija Perica
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 27 013
87
K 22 Burkova neofema (Neophema bourkii), ostale mutacije
Kavez broj Izlagač
183
Delija Perica
Broj prstena
12 RS 20 27 003
Bodovi Plasman
88
III
K 26 Nimfa (Nymphicus hollandicus), sve mutacije belog lica
Kavez broj Izlagač
Broj prstena
Bodovi Plasman
184
Deak Laslo
12 RS 22 25 014
87
185
Deak Laslo
10 RS 22 25 001
87
K 30 Nimfa (Nymphicus hollandicus), ostale mutacije
Kavez broj Izlagač
186
Basta Dušan
187
Basta Dušan
188
Basta Dušan
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 40 9 006
86
12 RS 40 9 005
84
12 RS 40
9
003
85
15
K 32 Pevajući papagaj(Psephotus haematonus), normal
Kavez broj Izlagač
189
Vojkić SrĊan
Broj prstena
12 RS 20 45 004
Bodovi Plasman
87
K 32B Pevajući papagaj(Psephotus haematonus),opalini
Kavez broj Izlagač
190
Ĉuvardić Zvonko
Broj prstena
12 RS 20 11 017
Bodovi Plasman
89
II
K 34 Pevajući papagaj(Psephotus haematonus),ostale mutacije
Kavez broj Izlagač
191
Ĉuvardić Zvonko
Broj prstena
12 RS 20 11 002
Bodovi Plasman
90
I
K 38 Kozica papagaj (Cyanoramphus Novaezelandiae), mutacija
Kavez broj Izlagač
Broj prstena
Bodovi Plasman
192
193
Tomek Nandor
Tomek Nandor
13 RS 22 42 002
11 RS 22 42 016
88
87
III
194
Tomek Nandor
11 RS 22 42 014
90
I
K 42 Baraband (Polytelis swanisonii),normal
Kavez broj Izlagač
195
Požar Gelert
Broj prstena
11 RS 22 188 005
Bodovi Plasman
90
I
K 42 Princeza od Velsa (Polytelis alexandrae), normal
Kavez broj Izlagač
196
Deak Laslo
197
Požar Gelert
Broj prstena
Bodovi Plasman
11 RS 22 25 029
88
III
- RS 22 188 n.a.
87
K 44 Princeza od Velsa (Polytelis alexandrae), mutacija
Kavez broj Izlagač
198
Deak Laslo
Broj prstena
11 RS 22 25 010
Bodovi Plasman
87
K 46A Rozela (Platycerus eximius), rubino
Kavez broj Izlagač
199
Šarĉević Marko
Broj prstena
12 RS 22 37 004
Bodovi Plasman
86
www.ptice-sombor.com
16
K 46B Rozela (Platycerus eximius), opalini
Kavez broj Izlagač
Broj prstena
RS
RS
RS
RS
RS
22
22
22
22
22
25
25
34
34
34
Bodovi Plasman
200
201
202
203
204
Deak Laslo
Deak Laslo
Herceg Gabor
Herceg Gabor
Herceg Gabor
10
10
12
12
12
002
015
007
006
005
90
89
87
87
86
I
II
205
Šarĉević Marko
11 RS 22 37 010
88
III
K 48 Rozela (Platycerus eximius), ostale mutacije(pastel)
Kavez broj Izlagač
206
Šarĉević Marko
207
Šarĉević Marko
Broj prstena
Bodovi Plasman
11 RS 22 37 012
88
III
10 RS 22 37 022
89
II
K 50 Stenlijeva rozela (Platycerus icterotis)
Kavez broj Izlagač
208
209
Broj prstena
Bodovi Plasman
Delija Perica
11 RS 20 27 005
87
Delija Perica
11 RS 20 27 015
86
K 50 Penant (Platycerus elegans), normal
Kavez broj Izlagač
Broj prstena
8
8
Bodovi Plasman
210
211
Mlinkov Mirko
Mlinkov Mirko
12 RS 22
12 RS 22
002
001
87
87
212
Sadojević Ivan
11 RS 22 18 002
88
III
K 50 Crnoglava rozela,normal
Kavez broj Izlagač
213
Požar Gelert
Broj prstena
12 RS 22 188 011
Bodovi Plasman
87
17
Azijski i Afrički papagajii
L
L 2 Mali Aleksandar (Psittacula krameri manillensis), normal
Kavez broj Izlagač
214
Požar Gelert
Broj prstena
Bodovi Plasman
- RS 22 188 n.a.
87
L 4 Mali Aleksandar (Psittacula krameri manillensis),mutacije zelene serije
Kavez broj Izlagač
216
Brkin Robert
217
Brkin Robert
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 40 29 014
87
12 RS 40 29 012
86
L 6 Mali Aleksandar (Psittacula krameri manillensis),mutacije plave serije
Kavez broj Izlagač
218
Brkin Robert
215
Brkin Robert
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 40 29 005
88
12 RS 40 29 007
87
III
L 12 Kina Aleksandar (Psittacula derbyana)
Kavez broj Izlagač
219
Sadojević Ivan
Broj prstena
12 RS 22 18 001
Bodovi Plasman
87
L 12 Veliki Aleksandar(Psittacula eupatria eupatria)
Kavez broj Izlagač
220
NaĊpastor Janoš
Broj prstena
12 RS 22 177 001
Bodovi Plasman
85
18
Američki papagaji
M
M 2 Plavovrati vrapčasti papagaj (Forpus coelestis), normal
Kavez broj Izlagač
221
Vojkić SrĊan
Broj prstena
12 RS 20 45 012
Bodovi Plasman
88
III
M 4 Plavovrati vrapčasti papagaj (Forpus coelestis), sve mutacije
Kavez broj Izlagač
222
Vojkić SrĊan
Broj prstena
12 RS 20 45 006
Bodovi Plasman
87
M 18 Katarina papagaj (Bolborhynchus lineola), normal
Kavez broj Izlagač
223
Delija Perica
224
Ivić Slobodan
225
Ivić Slobodan
12 RS 20 27 005
12 RS 40 33 003
12 RS 40 33 004
87
88
89
III
II
Ivić Slobodan
12 RS 40 33 009
90
I
226
Broj prstena
Bodovi Plasman
M 22 Katarina papagaj (Bolborhynchus lineola), mutacija plave
Kavez broj
227
228
229
Izlagač
Delija Perica
Delija Perica
Delija Perica
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 20 27 009
86
12 RS 20 27 014
87
12 RS 20 27 016
88
III
230
Ivić Slobodan
12 RS 40 33 002
M 30 Sunčana Aratinga (Aratinga a. solstitialis), normal
Kavez broj Izlagač
Broj prstena
231
Kujundžić Siniša
12 RS 22 85 001
89
II
Bodovi Plasman
86
19
Papige i Loriji
N
N 12 Ţako - Sivi afrički papagaj (Psittacus erythacus erythacus)
Kavez broj Izlagač
232
Požar Gelert
Broj prstena
Bodovi Plasman
11 RS 22 188 001
Grlice i Egzotični golubovi
90
I
O
O 3 Dijamant golubić (Geopelia cuneata) kolekcija
Kavez broj Izlagač
233A
Vojkić Nikola
234B
Vojkić Nikola
235C
Vojkić Nikola
12 RS 20 46 008
12 RS 20 46 002
11 RS 20 46 011
86
85
85
Vojkić Nikola
12 RS 20 46 004
86
Ukupno
347
236D
Broj prstena
Bodovi Plasman
O 4 Dijamant golubić (Geopelia cuneata)
Kavez broj
237
238
239
240
241
242
243
Izlagač
Vojkić Nikola
Vojkić Nikola
Vojkić Nikola
Vojkić Nikola
Vojkić Nikola
Kovaĉ Igor
12
12
12
12
12
11
Kovaĉ Igor
11 RS 22 166 005
Broj prstena
Bodovi Plasman
RS 20 46 001
85
RS 20 46 005
86
RS 20 46 006
85
RS 20 46 013
90
I
RS 20 46 014
89
II
RS 22 166 001
85
88
III
20
Prepelice i Jarebice
O
P 4 Kineska prepelica (Coturnix chinensis)
Kavez broj
244
245
246
247
Izlagač
Kovaĉ Igor
Kovaĉ Igor
Kovaĉ Igor
Broj prstena
Bodovi Plasman
12 RS 22 166 005
89
II
12 RS 22 166 008
88
III
12 RS 22 166 003
85
Granjak Gabor
11 RS 22 185 020
85
P 8 Kalifornijska ćubasta prepelica
Kavez broj Izlagač
248
Granjak Gabor
249
Granjak Gabor
Broj prstena
Bodovi Plasman
11 RS 22 185 003
90
I
12 RS 22 185 008
89
II
P 8 Virdţinijska prepelica
Kavez broj Izlagač
250
Granjak Gabor
251
Granjak Gabor
252
Granjak Gabor
Broj prstena
Bodovi Plasman
11 RS 22 185 010
11 RS 22 185 014
88
87
12 RS 22 185 004
87
III
www.ptice-sombor.com
21
Spisak izlagača po klubovima:
Ime i Prezime
Ulica i broj
Mesto
Telefon
MB
Društvo za zaštitu i odgoj ptica "Slavuj" Beograd
Paunović Milan
Rada Konĉara 7
Beograd
063/444-766
34
"Zeba", Kikinda
Ilić Dragan
Milana Sivĉeva 5
Kikinda
0230/29-263
2
"Gaj", Niš
Jovanović Aleksandar
Marinković Dragi
Vuĉković Jovan
Kostić SrĊan
ĐorĊević Milan
Milosavljević Ljubiša
Ĉegarska 2
Vinaverova 66
Selo Malĉa
Filipa Višnjića 3/15
Svetislava Jovanovića 11
Bulevar Nemanjića 79/5
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
064/162-1-333
018/520-591
018/466-1201
064/178-52-06
063/420-362
063/405-356
3
4
21
25
38
60
Stanković Miloš
Medijana 22 br. 13
Niš
064/2191-282
67
Turĉan Rastislav
Marjanović Ivica
JNA 149
Carice Teodore 4
Baĉka Palanka
Niška Banja
063/509-711
063/427-107
68
77
Klub za zaštitu i odgoj ptica "Sombor", Sombor
Ĉuvardić Zvonko
Bezdanski put 70a
Delija Perica
Bezdanski put 105
Sredojević Lazar
Bukovac 4
Mijić Milan
Filipa Kljajića 18
Kusonić Dragan
Staparski put 5
Vojkić SrĊan
Partizanska 22
Vojkić Nikola
Partizanska 22
Sladić Milan
I.L.Ribara 10
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
Sombor
025/485-210
063/87-97-249
062/478-323
065/2436-666
063/ 227 146
025/422-536
025/422-536
064/185-7765
11
27
38
40
44
45
46
47
Sremska Mitrovica
Jovanović Vladimir
Sremaĉkih Diverzanata 1
Sremska Mitrovica
022/612-018
11
Pele Branislav
Miloša Obilića 26
Sremska Mitrovica
062/261-200
12
Jovanović Marina
Jovanović Stefan
Knežević Boško
Josipović Nedeljko
Sremaĉkih Diverzanata 1
Sremaĉkih Diverzanata 1
Planinska 168
Vašarska 35
Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Laćarak
063/8350-258
060/1864-075
064/1655-980
060/4484-344
14
15
43
53
22
Ime i Prezime
Ulica i broj
Mesto
Telefon
MB
Uduţenje odgaivača sitnih ţivotinja "Subotica" - Sekcija ptičara, Subotica
Mlinkov Mirko
Ivana Antunovića 30
Subotica
024-529-358
Sadojević Ivan
Maĉvanska 107
Subotica
024-561-685
Tomek Robert
Negotinska 8
Subotica
063-860-98-94
Deak Laslo
Virovitiĉka 2
Subotica
062/379-626
Herceg Gabor
Isidora Sekulića 72
Subotica
062/180-66-96
Šarĉević Marko
Pešĉarina 66
Subotica
064/209-84-40
Tomek Nandor
Harangozo V. 6
Subotica
064/114-27-66
Kujundžić Siniša
Radanovaĉka 31
Subotica
063/8146-375
Kovaĉ Igor
Stevana Filipovića 60/10 Subotica
069/779-92-32
NaĊpastor Janoš
Graniĉarska 73
Subotica
024-550-438
Granjak Gabor
Olimpijska 6
Subotica
069/472-65-25
Požar Gelert
Lanka Ĉmelika 33
Subotica
063-891-7857
8
18
20
25
34
37
42
85
166
177
185
188
"Tigrica" Apatin
Ćurĉić Jovan
Basta Dušan
Guslov Dejan
Brkin Robert
Ivić Slobodan
3
9
28
29
33
Doža ĐerĊa 12
M.Radakovića 60
Kate Pejnovića 5
Dravska 6
Petra Lubarde 8
Apatin
Apatin
Apatin
Apatin
Velika Plana
025/777-615
064/2160-514
025/777-827
025/777-458
062/448-800
SRPSKA ORNITOLOŠKA FEDERACIJA
www.ptice-sombor.com
23
Sponzori u tomboli:
SEMENARNACOOP
VIDOP
Venac Petra Bojovida 24, Sombor
025/421-730
HELA-S
Autoelektrika Sombor
025/422-536
ŠRAFKO
SOMBOR VENAC VOJVODE PETRA BOJOVIĆA
5
ZOO
PLANET
Ĉitaonicka 3, 25000 Sombor
ZOO Miki
MERKUR BOJE I LAKOVI
d.o.o. Sombor
Kolut
Frizerski salon “Zoki”
XII Vojvođanske udarne brigade
Sombor
24
Download

katalogu