SRPSKA ORNITOLOŠKA FEDERACIJA - SUDIJSKA ORGANIZACIJA
SERBIAN ORNITHOLOGICAL FEDERATION - ASSOCIATION OF JUDGES
SEKCIJE I KLASE 2014
SEKCIJA: A
KLASA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KANARINCI PESME HARZER ROLLER
prsten 1 godina
Pesma
Pesma + boja – lipohrom boja drugačija od žute
Pesma + boja – lipohrom žuta
Pesma + boja – melanin klasični
Pesma + boja – melanin mutacije
Pesma + stas – položaj
SEKCIJA: B
KLASA
1
2
3
4
5
6
KANARINCI PESME MALINO
prsten 1 godina
Kolekcija pesma
Par pesma
Pojedinačno pesma
Kolekcija pesma + boja
Par pesma + boja
Pojedinačno pesma + boja
SEKCIJA: D
KLASA
KOL
POJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
KANARINCI BOJE
prsten 1 godina
lipohrom dominantno beli
lipohrom recesivno beli
lipohrom žuti intenzivni
lipohrom žuti neintenzivni
lipohrom žuti mozaik ženke ( tip 1 )
lipohrom žuti mozaik mužjaci ( tip 2)
lipohrom pastel žuti
lipohrom crveni intenzivni
lipohrom crveni neintenzivni
lipohrom crveni mozaik ženke ( tip 1 )
lipohrom crveni mozaik mužjaci ( tip 2)
lipohrom pastel crveni
lipohrom beli crvenooki (albino)
lipohrom žuti crvenooki (lutino)
lipohrom crveni crvenooki (rubino)
lipohrom žuti mozaik crvenooki (lutino mozaik)
lipohrom crveni mozaik crvenooki (rubino mozaik)
crni normal melanin beli
smeñi normal melanin beli
ahat normal melanin beli
izabela normal melanin beli
crni normal melanin žuti
smeñi normal melanin žuti
ahat normal melanin žuti
izabela normal melanin žuti
crni normal melanin crveni
smeñi normal melanin crveni
ahat normal melanin crveni
izabela normal melanin crveni
crni normal melanin žuti mozaik ženke ( tip 1 )
crni normal melanin žuti mozaik mužjaci ( tip 2)
smeñi normal melanin žuti mozaik ženke ( tip 1 )
smeñi normal melanin žuti mozaik mužjaci ( tip 2)
ahat normal melanin žuti mozaik ženke ( tip 1 )
ahat normal melanin žuti mozaik mužjaci ( tip 2)
izabel normal melanin žuti mozaik ženke ( tip 1 )
izabel normal melanin žuti mozaik mužjaci ( tip 2)
crni normal melanin crveni mozaik ženke ( tip 1 )
crni normal melanin crveni mozaik mužjaci ( tip 2)
smeñi normal melanin crveni mozaik ženke ( tip 1 )
smeñi normal melanin crveni mozaik mužjaci(tip 2)
ahat normal melanin crveni mozaik ženke ( tip 1 )
ahat normal melanin crveni mozaik mužjaci ( tip 2)
izabel normal melanin crveni mozaik ženke ( tip 1 )
izabel normal melanin crveni mozaik mužjaci(tip 2)
crni i smeñi melanin pastel beli
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
SEKCIJA: E
KLASA
KOL
POJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ahat i izabel melanin pastel beli
crni i smeñi melanin pastel žuti
ahat i izabel melanin pastel žuti
crni i smeñi melanin pastel crveni
ahat i izabel melanin pastel crveni
crni i smeñi melanin pastel žuti mozaik
ahat i izabel melanin pastel žuti mozaik
crni i smeñi melanin pastel crveni mozaik
ahat i izabel melanin pastel crveni mozaik
crni sivokrilci beli
crni sivokrilci žuti
crni sivokrilci crveni
crni sivokrilci žuti mozaik
crni sivokrilci crveni mozaik
crni i smeñi opal beli
ahat opal beli
crni i smeñi opal žuti
ahat opal žuti
crni i smeñi opal crveni
ahat opal crveni
crni i smeñi opal žuti mozaik
ahat opal žuti mozaik
crni i smeñi opal crveni mozaik
ahat opal crveni mozaik
feo beli
feo žuti
feo crveni
feo žuti mozaik
feo crveni mozaik
satine beli
satine žuti
satine crveni
satine žuti mozaik
satine crveni mozaik
topaz beli
topaz žuti
topaz crveni
topaz žuti mozaik
topaz crveni mozaik
eumo beli
eumo žuti
eumo crveni
eumo žuti mozaik
eumo crveni mozaik
onix beli
onix žuti
onix crveni
onix žuti mozaik
onix crveni mozaik
kobalt crni i smeñi beli
kobalt žuti crni i smeñi
kobalt crveni crni i smeñi
kobalt žuti crni i smeñi mozaik
kobalt crveni crni i smeñi mozaik
nove mutacije u razmatranju(bez dodele medalje)
KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
prsten 1 godina
Pariski kovrdžavi
Severni kovrdžavi
Južni kovrdžavi
Švajcarski kovrdžavi
Španski Giboso
Fiorino s kapom
Fiorino bez kape
Meringer
1
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
69
70
Italijanski grbavac
Padovanski s kapom
Padovanski bez kape
Veliki italijanski kovrdžavi
Melado Tinerfeno
Belgijski Bosu
Škotski fensi
Minhenski
Japanski Hoso
Lankašir s kapom
Lankašir bez kape
Bernski
Španski minijaturni
Border
Fife fancy
Norwich
Yorkshire
Gloster s kapom
Gloster bez kape
Crested
Crestbred
Lizard
Nemački s kapom
Rajnlender(rajnski) s kapom
Rajnlender(rajnski) bez kape
Španski digonja
nove mutacije i mutacije u razmatranju
(bez dodele medalje)
SEKCIJA: F1 DOMESTIFIKOVANE EGZOTE
KLASA
prsten 1 i/ili 2 godine
KOL
POJ
ZEBRASTA ZEBA(Taeniopygia guttata)
ranije ( Phophila guttata)
Zebrasta zeba siva
1
2
Zebrasta zeba smeña
3
4
Zebrasta zeba siva svetloleña
5
6
Zebrasta zeba smeña svetloleña
7
8
Zebrasta zeba maskirna siva (ranije marmoset)
9
10
Zebrasta zeba maskirna smeña (ranije marmoset)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
40
42
43
44
45
47
49
51
53
Zebrasta zeba crnogruda siva, smeña, svetloleña
maskirna
Zebrasta zeba narandžastogruda siva, smeña,
sveltoleña maskirna
Zebrasta zeba crnolika siva, smeña, sveltoleña
maskirna
Zebrasta zeba crnoobrazna siva, smeña,
sveltoleña maskirna
Zebrasta zeba pastel (srebrnosiva siva) smeña,
sveltoleña maskirna
Zebrasta zeba Topaz (ex-Agate) krem ili srebrna,
sveltoleña maskirna
Zebrasta zeba Phaeo (ex-Isabel) siva, smeña
Zebrasta zeba obrazasta (sivoobrazna ili
smeñeobrazna)
Zebrasta zeba belogrude sive i smeñe (ranije
pingvin)
Zebrasta zeba bele sedlastoleñe I sedlastoleñe
sa kapom sive i smeñe
Zebrasta zeba žutokljuna svih boja
Zebrasta zeba fenotipske kombinacije SA
narandžastim grudima
Zebrasta zeba fenotipske kombinacije BEZ
narandžastih grudi
Zebrasta zeba ćubasta svih boja
Zebrasta zeba sve ostale mutacije i kombinacije
Zebrasta zeba nove mutacije u radu
(bez medalja)
JAPANSKI GALEBIĆ ( Lonchura striata domestica)
Japanski galebić crno-smeñi
46
Japanski galebić kestenjastosmeñi
48
Japanski galebić crveno-smeñi
50
Japanski galebić crno-sivi
52
Japanski galebić kestenjastosivi
54
55
57
59
61
63
56
58
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Japanski galebić crveno-sivi
Japanski galebić pastel (svi)
Japanski galebić svetlokrili (svi)
Japanski galebić smeñi-ino I sivi-ino
Japanski galebić Perlasti sivi Ili smeñi
Japanski galebić beli sedlastoleña, sedlasto
leñi sa kapom sivi ili smeñi
Japanski galebić kovrdžavi svih boja
Japanski galebić sve ostale mutacije i
kombinacije
Japanski galebić nove mutacije u radu
(bez medalja)
RIŽARICE ( Padda oryzivora)
73
75
77
79
81
83
85
74
76
78
80
82
84
86
87
88
Rižarica siva - klasični fenotip - normal
Rižarica bela
Rižarica pastel
Rižarica opal
Rižarica phaeo (ex-isabel)
Rižarica topaz
Rižarica sve ostale mutacije i kombinacije
Rižarica nove mutacije u radu
(bez medalja)
GULD AMADINE ( Chloebina gouldiae )
89
91
90
92
Guld amadina klasični fenotip - normal
crnoglava
Guld amadina klasični fenotip - normal
crvenoglava
Guld amadina klasični fenotip - normal
narandžastoglava
Guld amadina belogruda crnoglava
Guld amadina belogruda crvenoglava
Guld amadina belogruda narandžastoglava
Guld amadina lilagruda crnoglava
93
94
95
97
99
101
96
98
100
103
104
Guld amadina lilagruda crveno- ili
narandžastoglava
105
106
Guld amadina Pastel (1 ili 2 faktora) crnoglava
(zelena serija)
107
108
Guld amadina Pastel (1 or 2 faktora) crveno- ili
narandžastoglava (zelena serija)
109
110
Guld amadina belogruda pastel (1 ili 2 faktora)
crnoglava (zelena serija)
111
112
Guld amadina belogruda pastel (1 ili 2 faktora)
crveno- ili narandžastoglava (zelena serija)
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
131
133
135
102
118
128
130
132
134
136
Guld amadina crnoglava plava (klasične grudi)
Guld amadina crveno- ili narandžastoglava plava
(klasične grudi)
Guld amadina belogruda crnoglava plava
Guld amadina belogruda crveno- ili
narandžastoglava plava
Guld amadina pastelno plava (1 ili 2 faktora)
crnoglava (plava serija)
Guld amadina pastelno plava (1 ili 2 faktora)
crveno- ili narandžastoglava (plava serija)
Guld amadina belogruda, pastelno plava (1 ili 2
faktora) crnoglava (plava serija)
Guld amadina belogruda, pastelno plava (1 ili 2
faktora) crveno- ili narandžastoglava (plava
serija)
Guld amadina crnoglava Ino
Guld amadina crveno- ili narandžastoglava Ino
Guld amadina ostale mutacije I kombinacije
Guld amadina nove mutacije u radu (bez
medalja)
@UTOKLJUNA ŠPIC AMADINA
( Poephilla acuticauda acutuicauda)
137
138
139
141
140
142
Žutokljuna špicorepa amadina klasični fenotip
- normal
Žutokljuna špicorepa amadina smeña
Žutokljuna špicorepa amadina topaz
2
143
145
147
144
146
144
149
150
151
152
Žutokljuna špicorepa amadina phaeo
Žutokljuna špicorepa amadina ino
Žutokljuna špicorepa amadina siva
Žutokljuna špicorepa amadina ostale mutacije
i kombinacije
Žutokljuna špicorepa amadina klasični fenotip
- normal
CRVENOOKLJUNA ŠPIC AMADINA
( Poephilla acuticauda hecki )
153
154
155
157
159
161
163
156
158
160
162
164
165
166
167
168
169
171
173
175
Crvenokljuna špicorepa amadina klasični
fenotip - normal
Crvenokljuna špicorepa amadina smeña
Crvenokljuna špicorepa amadina topaz
Crvenokljuna špicorepa amadina phaeo
Crvenokljuna špicorepa amadina ino
Crvenokljuna špicorepa amadina siva
Crvenokljuna špicorepa amadina ostale
mutacije i kombinacije
Crvenokljuna špicorepa amadina nove
mutacije u radu (bez medalja)
DIJAMANT AMADINA (Stagonopleura guttata)
Dijamant amadina klasični fenotip - normal
170
Dijamant amadina smeña
172
Dijamant amadina opal
174
Dijamant amadina žutokljuna žutoleña
176
Dijamant amadina sve ostale mutacije i
kombinacije
Dijamant amadina nove mutacije u radu
(bez medalja)
177
178
179
180
181
183
185
187
BRADATA AMADINA (Poephilla cincta)
Bradata amadina klasični fenotip - normal
182
Bradata amadina smeña
184
Bradata amadina phaeo (ex-isabel)
186
Bradata amadina ino
188
189
190
191
192
Bradata amadina sve ostale mutacije i
kombinacije
Bradata amadina nove mutacije u radu
(bez medalja)
ZERES (TREŠNJASTA) AMADINA ( Aidemosyne modesta )
193
194
195
196
197
198
Zeres – trešnjasta amadina klasični fenotip normal
Zeres – trešnjasta amadina ahat (ex-isabel)
Zeres – trešnjasta amadina nove mutacije u
radu (bez medalja)
TRŠČANA ( BINZEN) AMADINA ( Bathilada ruficauda )
Binzen amadina klasični fenotip - normal
199
200
Binzen amadina žutolika
201
202
Binzen amadina pastel
203
204
Binzen amadina sve ostale mutacija i
kombinacije
Binzen amadina nove mutacije u radu
(bez medalja)
205
206
207
208
209
211
RINGEL AMADINA ( Peophila bichenovii )
Ringel amadina klasični fenotip - normal
210
Ringel amadina smeña
212
213
214
Ringel amadina nove mutacije u radu
(bez medalja)
231
232
233
234
235
236
237
239
238
240
241
242
243
244
245
246
AZIJSKA SREBRNO KLJUNA ZEBA (Lonchura malabarica)
247
248
249
251
253
255
257
250
252
254
256
258
259
260
261
262
SEKCIJA: F2
KLASA
KOL
POJ
215
216
217
218
219
220
TROBOJNA PAPAGAJ AMADINA (Erytrura trichroa)
221
222
223
224
225
226
Plavoglava papagajamadina klasični fenotip normal
Plavoglava papagajamadina Ino
Plavoglava papagajamadina nove mutacije u
radu (bez medalja)
2
229
228
230
Afrička srebrnokljuna zeba klasični fenotip normal
Afrička srebrnokljuna smeña sa crveno/žutim
nadrepkom
klasični fenotip smeña
opal
ino
siva
pastel
sve ostale mutacije i
nove mutacije u
NEDOMESTIFIKOVANE EGZOTIČNE
PTICE
prsten 1 i/ili 2 godine
Genus Serinus klasični fenotip - normal
Fringillidae Genus Carduelis
3
5
7
9
11
4
6
8
10
12
13
14
15
16
Carduelis cucullata klasični fenotip - normal
Carduelis magellanica klasični fenotip - normal
Carduelis notata klasični fenotip - normal
Carduelis atrata klasični fenotip - normal
Carduelis barbata klasični fenotip - normal
Genus Carduelis: C.atriceps-C.psaltria-C.tristisC.xanthogastra- C.yarrellii i ostali Carduelis
(cajzle) klasični fenotip - normal
Genus Carduelis: C.c.caniceps-C.lawrenceiC.c.paropanisi (češljugari)
C.ambigua-C.sinica-C.spinoides (češljugari)
C.johannis-C.yemenensis (zelentarke)
Fringillidae Genus Linurgus - Pyrroplectes
17
19
18
20
Genus Linurgus klasični fenotip - normal
Genus Pyrroplectes klasični fenotip - normal
Fringillidae Genus Carpodacus - Callacanthis Leucosticte - Pinicola-Propyrrhula -Rhodospiza
21
23
22
24
25
26
Carpodacus mexicanus klasični fenotip - normal
Ostali Carpodacus klasični fenotip - normal
Genus Callacanthis-Leucosticte-PinicolaPropyrrhula-Rhodospiza klasični fenotip normal
Fringillidae Genus Loxia- Pyrrhula - Rhodopechys Uragus - Urocynchramus
27
28
Genus Loxxia (Loxia luzoniensis) klasični
fenotip - normal
Genus Pyrrhula egzotične vrste klasični fenotip
- normal
Genus Rhodopechys-Uragus - Urocynchramus
klasični fenotip - normal
Fringillidae Genus Eophona -Fringilla Haematospiza - Hesperiphona - Mycerobas Neospiza - Rynchostruthus
29
30
Genus Eophona-Fringilla-Haematospiza
klasični fenotip - normal
Genus Hesperiphona-Mycerobas
klasični fenotip - normal
Genus Neospiza-Rynchostruthus
klasični fenotip - normal
31
32
Mutacije vrsta roda Serinus (F2 1 à F2 2)
AFRIČKA SREBRNOKLJUNA ZEBA (Lonchura cantans)
227
Azijska srebrnokljuna zeba
normal
Azijska srebrnokljuna zeba
Azijska srebrnokljuna zeba
Azijska srebrnokljuna zeba
Azijska srebrnokljuna zeba
Azijska srebrnokljuna zeba
Azijska srebrnokljuna zeba
kombinacije
Azijska srebrnokljuna zeba
radu (bez medalja)
Fringillidae Genus Serinus
1
CRVENOGLAVA PAPAGAJ AMADINA (Erythrura pcittacea)
Crvenoglava papagajamadina klasični fenotip normal
Crvenoglava papagajamadina morsko zelena
(ivory)
Crvenoglava papagajamadina nove mutacije u
radu (bez medalja)
Afrička srebrnokljuna zeba ahat
Afrička srebrnokljuna zeba opal sa crvenim /
žutim nadrepkom
Afrička srebrnokljuna zeba ino sa crvenim /
žutim nadrepkom
Afrička srebrnokljuna zeba siva
Afrička srebrnokljuna zeba pastel
Afrička srebrnokljuna zeba tamno-smeña (sa
tamnim trbuhom)
Afrička srebrnokljuna zeba sve ostale mutacije i
kombinacije
Afrička srebrnokljuna zeba nove
mutacije u radu (bez medalja)
Fringillidae Mutacije
3
33
35
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Carduelis cucullata sve mutacije
Mutacije vrsta roda Carduelis (F2 5 à F2 14)
Mutacije vrsta roda Carduelis - Linergus Pyrroplectes (F2 15 à F2 20)
Carpodacus mexicanus sve mutacije
Mutacije ostalih vrsta roda Carpodacus (F2 23 à
F2 24)
Mutacije vrsta iz klasa F2 25 à F2 30
Emberizidae (samo granivore - zrnojede)
45
47
49
51
46
48
50
52
Rodovi : Aimophila-Amnodramus-Amphispiza
Rodovi : Arremon-Arremonops-Atlapetes
Rodovi : Calcarius-Calamospiza-Chondestes
Rodovi : Emberiza-Juncos-Lysurus-Melozone
Rodovi : Melospiza-Passerina-Plectrophenax
Rodovi : Oriturus-Pezopetes-Pipilo-Pooecetes
Rodovi : Pselliophorus-Pyrgisoma-Sicales
Rodovi : Spizella-Torreornis-Zonotrichia
Rodovi : Coryphospingus-Lophospingus
Rodovi : Loxigilla-Loxipasser-Melanopyrrha
Rodovi : Oryzoborus-Rhodospingus-SporophilaTiaris-Volatinia
Rodovi:Cardinalis-ubernatrixuiraca
Rodovi: Paroaria-PheucticusPyrruloxia
Rodovi: Caryothraustes-ParkerthraustesRhodothraupis- Periporphyrus
Rodovi : Aimophila-Amnodramus-Amphispiza
Rodovi : Arremon-Arremonops-Atlapetes
Mutacije: Emberezidae zrnojede - granivore (F2
45 à F2 50)
Passeridae - Ploceidae
53
54
55
56
Rodovi : Euplectes-Foudia-Montifringilla
Rodovi : Passer-Petronia-Ploceus-QueleaPseudonigrita
Mutacije : Passeridae - Plocéidae (F2 53 à F2 54)
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
SEKCIJA: G1
KLASA
KOL
POJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Estrildidae - Viduidae
57
58
59
60
61
63
62
64
65
66
67
69
71
68
70
72
Rodovi : Pytilia-Mandingoa-Clytospiza.
Rodovi : Euschistopiza-Hypargos-ParmoptilaPyrenestes-Spermophaga
Rodovi : Lagonosticta-Nigrita
Rodovi : Estrilda-Coccopygia
Rodovi : Amandava -Cryptospiza-NesocharisOrtygospiza
Rod Uraeginthus
Rod Amadina
Mutacije vrsta roda Estrildidae (F2 57 - F2 70)
Estrildidae Genus Lonchura (Spermestes)
73
74
L.bicolor-L.bicolor nigriceps-L. cucullata
L.fringilloides-L.griseicapilla-L.lepidopygia nana
Estrildidae Genus Lonchura munia ssp
75
76
Lm.caniceps-Lm.forbesi-Lm.grandis-Lm.maja
Lm.hunsteini-hunsteini nigerrima
Lm.malacca-Lm.malacca-atricapilla
Lm.nevermanni-Lm.pallida -Lm.ferruginosa
Lm.quinticolor-Lm.spectabilis-Lm.stygia-vana
i sve podvrste
Estrildidae Genus Lonchura-Padda (vrste koje nisu
uključene u F1)
77
78
79
80
81
83
82
84
85
86
87
89
91
88
90
92
L.castaneothorax-L.flaviprymna-L.montana
L.heteromunia pectoralis-L. monticola-L.teerinki
L.melaena -et toutes sous-espèces
L.(Padda)fuscata-L.fuscans-L.kelaarti
L leucogastra-L leucogastroides-L.leucosticta
L.molucca- L.punctulata-L.striata-L.tristissima
i sve podvrste
Mutacije vrsta roda Lonchura (F2 73 - F2 80)
Rod Erythrura.
Rodovi : Emblema-Neochmia-OreostruthusStagonopleura
Rodovi : Poephila - Taeniopygia
Rod Vidua
Mutacije vrsta roda Lonchura (F2 83 - F2 90)
Porodice : Corvidae-Timaliidae(Genus Garrulax)Tyrannidae
Porodice : Timaliidae (Leiothrix-Sibias-MesiasMinla )
Porodice : Muscicapidae(Genus MuscicapaGossyphes) -Pipridae -Zostéropidae-Paridae
Porodice : Ramphastidae-MusophagidaeCotingidae-Eurylaimidae-Trogonidae-Coliidae
Porodice : Méropidae-Galbulidae-MomotidaeCoraciidae-Mégalaimiidae-Lybiidae-Oriolidae
Porodice : Chloropseidae(Irénidae)-IctéridaePicidae-Viréonidae -Alcédinidae-Campéphagidae
Porodice : Thraupidae-Conirostridae-Parulidae
Porodice : Trochilidae-Thraupidae(Genus
Cyanerpes-Chlorophanes)-Nectariniidae
Mutacije voćojedih i insektojedih ptica i ptica
nektarica (F2 93 à F2 106)
Vrste nisu navedene u klasama F2 1 à F2 108
EVROPSKA FAUNA
prsten 1 i/ili 2 godine
štiglic (Carduelis carduelis) sve podvrste osim C.
caniceps i C.paropenisi
Žutarica (Serinus serinus), zelenčica (Serinus
citrinella), korzička zelenčica (S.c. corsicanus)
zelentarka (Carduelis chloris)
severna jurčica (Carduelis flammea), polarna
jurčica (Carduelis bornemanni)
cajzla (Carduelis spinus)
jurčica obična(Carduelis cannabina), gorska jurčica
(Carduelis flavirostris), rujnica (Carpodacus
erythrinus), Trumpeter Finch (Rhodopegys
githaginea - Bucanetes githagineus)
zeba obična (Fringilla coeleps), severna zeba
(Fringilla montifringilla)
krstokljuni i batokljuni; krstokljun (Loxia
curvirostra), škotski krstokljun (Loxia scotica),
krstokljun borikaš (Loxia pytopsittacus), belokrili
krstokljun (Loxia leucoptera), batokljun
(Cocothraustes cocothraustes), krivokljun( Pinicola
enucleator)
zimovke ( Pyrrhula pyrrhula )
strnadice (Emberizidae), vrapci (Passeridae); žuta
strnadica (Emberiza citrinelle), crnogrla
strnadica(E. cirlus), vrbova strnadica(E. aureola),
crnoglava strnadica (E. melanocephala), velika
strnadica (E. calandra), strnadica cikavica (E. cia),
vrtna strnadica (E. hortulana), rusobrada strnadica
(E. caesia), močvarna strnadica (E. schoeniclus),
mala strnadica (E. pusilla), šumska strnadica(E.
rustica), biela strnadica (Plectrophenax nivalis),
laponska strnadica (Calcarius lapponicus), vrabac
domaći (Passer domesticus), španski vrabac (P.
hispaniolensis), poljski vrabac (P. montanus),
vrabac kamenjar (Petronia petronia), planinska zeba
(Montifringilla nivalis)
čvorci (Sturnidae), kosovi i drozdovi (Turidae,
Monticollidae), kugare (Bombycillidae); čvorak
(Strunus vulgaris), kos (Turdus merula), planinski
kos (T. torquatus), drozd cikelj (T. philomelos),
drozd ravenja (T. pilaris), mali drozd( T. iliacus),
drozd imelaš (T. viscivorus), modrokos
(Monticolla solitarius), crvenorepa kamenjarka(M.
Saxatilis), kugara (Bombycilla garrulus)
čavka (Corvus monedula), crna vrana (C. corone),
siva vrana( Corvus c. cornix), gavran (C. corax),
crvenokljuna galica (Phyrrocorax phyrrocorax),
svraka (Pica pica), sojka (Garrulus glandarius),
žutokljuna galica (P. graculus), modra svraka
(Cyanopica cyanus), kreja (Nucifraga
caryocatactes)
ostale ne navedene vrste
Frugivore, Insectivore, Nectarice
93
94
Porodice : Muscipacidae-SturnidaePycnonotidae-Turdidae-Buphagidés
4
SEKCIJA: G2
KLASA
KOL
POJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
19
14
16
18
20
SEKCIJA: H
KLASA
KOL
POJ
1
2
3
4
5
7
9
11
13
15
6
8
10
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
41
38
40
42
MUTACIJE EVROPSKE FAUNE
prsten 1 i/ili 2 godine
mutacije češljugara, žutarice, citrinele
mutacije zelentarke
mutacije cajzlova
mutacije severne, obične jurčice, karmin gimple
mutacije zimovke
mutacije zebe, krstokljuna, batokljuna, polarni
batokljun
mutacije vrabaca, strnadica
mutacije drozdova, kosova, čvoraka, vrana, kugara
mutacije ostalih ne navedenih vrsta
ostale ne navedene vrste (bez dodele medalje)
HIBRIDI - BASTARDI
prsten 1 i/ili 2 godine
crno-smeñi kanarinac x evropski Carduelis i
obrnuto (prirodne boje)
crno-smeñi kanarinac x ostala fauna evrope i
obrnuto (prirodne boje)
crno-smeñi kanarinac x egzotični Serinus i obrnuto
crno-smeñi kanarinac x ostele egzote i obrnuto
mutacija kanarinaca x evropski Carduelis i obrnuto
mutacija kanarinaca x ostala fauna evrope i obrnuto
mutacija kanarinaca x egzotični Serinus i obrnuto
mutacija kanarinaca x ostale egzote i obrnuto
egzota x egzota (od Fringillidae i Embelizidae)
obrnuto (prirodne boje)
fegzota x egzote (Estrilda) prirodne boje
mutacija egzota x egzota (od Fringillidae i
Embelizidae)
mutacija egzota x egzota (od Estrilda)
fauna evrope (Loxia ili Pyrrhula) x fauna evrope
(prirodne boje)
ostala fauna evrope (ostali) x ostali fauna evrope
(prirodne boje)
mutacija fauna evrope (Loxia ili Pyrrhula) x fauna
evrope
mutacija ostalih fauna evrope x ostala fauna evrope
egzotični Serinus x fauna evrope i obrnuto
(prirodne boje)
ostale egzote x fauna evrope i obrnuto (prirodne
boje)
mutacija egzotični Serinus x fauna evrope i obrnuto
mutacija ostale egzote x fauna evrope i obrnuto
svi šareni hibridi
SEKCIJA I1 – IZLOŽBENE TIGRICE ( PTICE SA 1-2 GODINE )
Kolekcija 4
I1 1
I1 3
I1 5
I1 7
I1 9
I1 11
I1 13
I1 15
I1 17
Kolekcija 4
I1 19
I1 21
I1 23
I1 25
I1 27
I1 29
I1 31
I1 33
I1 35
Kolekcija 4
I1 37
I1 39
Izložbene tigrice - normali
Normal svetlo zelene
Normal tamno zelene
Normal maslinasto zelene (oliv)
Normal sivozelene
Normal svetlo plavi
Normal kobalt
Normal mauve
Normal violet
Normal siva
Izložbene tigrice - opalini
Opalin svetlo zelene
Opalin tamno zelene
Opalin maslinasto zelene
Opalin sivo zelene
Opalin svetlo plavi
Opalin kobalt
Opalin mauve
Opalin violet
Opalin sivi
Izložbene tigrice – cimetni i opalin cimetni
Cimetne svetlo zelene
Cimetne tamno zelene
Pojedinačno
I1 2
I1 4
I1 6
I1 8
I1 10
I1 12
I1 14
I1 16
I1 18
Pojedinačno
I1 20
I1 22
I1 24
I1 26
I1 28
I1 30
I1 32
I1 34
I1 36
Pojedinačno
I1 38
I1 40
I1 41
I1 43
I1 45
I1 47
I1 49
I1 51
I1 53
I1 55
I1 57
I1 59
I1 61
I1 63
I1 65
I1 67
I1 69
I1 71
Kolekcija 4
Cimetne maslinasto zelene
Cimetne sivo zelene
Cimetne svetlo plavi
Cimetne kobalt
Cimetne mauve
Cimetne violet
Cimetne sivi
Opalin cimetne svetlo zelene
Opalin cimetne tamno zelene
Opalin cimetne maslinasto zelene
Opalin cimetne sivo zelene
Opalin cimetne svetlo plavi
Opalin cimetne kobalt
Opalin cimetne mauve
Opalin cimetne violet
Opalin cimetne sivi
Izložbene tigrice – slaty, antracit, žuta maska,
lutino, albino, žuti, beli, ćubasti
I1 73
Slaty (normal, opalin, cimetni, cimetni opalin)
I1 75
Antracit (normal, opalin, cimetni, cimetni opalin)
I1 77
Žuta maska (normal, opalin, cimetni, cimetni
opalin)
I1 79
Lutino
I1 81
Albino (i sa žutom maskom)
I1 83
Žutokrilci
I1 85
Belokrilci (i sa žutom maskom)
I1 87
Ćubasti
Kolekcija 4
Izložbene tigrice - španglovi
I1 89
Španglovi jednofaktorni zelene serije
I1 91
Španglovi jednofaktorni plave serije
I1 93
Španglovi dvofaktorni zelene serije
I1 95
Španglovi dvofaktorni plave serije
Kolekcija 4
Izložbene tigrice – dominantno i recesivno
šareni
I1 97
Dominantno šareni zelene serije
I1 99
Dominantno šareni plave serije
I1 101
Recesivno šareni zelene serije
I1 103
Recesivno šareni plave serije
Kolekcija 4
Izložbene tigrice – ostali
I1 105
Žuta sa crnim očima
I1 107
Bela sa crnim očima
I1 109
Razreñeni (dilute) zelene serije
I1 111
Razreñeni (dilute) plave serije (i sa žutom
maskom)
I1 113
Sivokrili zelene serije
I1 115
Sivokrili plave serije (i sa žutom maskom)
I1 117
Falb
I1 119
’Clear Bodie’ easley i Texas (delimično
rasvetljeni)
I1 121
Lesving žute
I1 123
Lesving bele (i sa žutom maskom)
I1 125
Ostali koji nisu navedeni
I1 42
I1 44
I1 46
I1 48
I1 50
I1 52
I1 54
I1 56
I1 58
I1 60
I1 62
I1 64
I1 66
I1 68
I1 70
I1 72
Pojedinačno
I1 74
I1 76
I1 78
I1 80
I1 82
I1 84
I1 86
I1 88
Pojedinačno
I1 90
I1 92
I1 94
I1 96
Pojedinačno
I1 98
I1 100
I1 102
I1 104
Pojedinačno
I1 106
I1 108
I1 110
I1 112
I1 114
I1 116
I1 118
I1 120
I1 122
I1 124
I1 126
SEKCIJA I2 – IZLOŽBENE TIGRICE BOJE ( PTICE SA 1-2 GODINE)
Kolekcija 4
I2 1
I2 3
I2 5
I2 7
I2 9
I2 11
I2 13
I2 15
I2 17
Kolekcija 4
I2 19
I2 21
Kolekcija 4
Izložbene tigrice boje - normali
Normal svetlo zeleni
Normal tamno zeleni
Normal maslinasto zeleni
Normal plavi *
Normal kobalt *
Normal violet *
Normal mauve *
Normal sivozeleni
Normal sivi *
Izložbene tigrice boje - cimetni
Cmetni zelene serije
Cimetni plave serije *
Izložbene tigrice boje - opalini, i cimetni
opalini
I2 23
Opalini zelene serije
I2 25
Opalini plave serije *
I2 27
Cimetni opalini zelene serije
I2 29
Cimetni opalini plave serije *
Kolekcija 4 Izložbene tigrice boje – svetlokrile, sivokrile,
žuta maska, lutino, albino, žuti, beli, ćubsti
I2 31
Svetlokrili normali i opalini zelene serije
I2 33
Svetlokrili normali i opalini plave serije *
Pojedinačno
I2 2
I2 4
I2 6
I2 8
I2 10
I2 12
I2 14
I2 16
I2 18
Pojedinačno
I2 20
I2 22
Pojedinačno
I2 24
I2 26
I2 28
I2 30
Pojedinačno
I2 32
I2 34
5
I2 35
Sivokrili i razreñeni (dilute) normali i opalini
I2 36
zelene serije
I2 37
Sivokrili i razreñeni (dilute) normali i opalini
I2 38
plave serije *
Kolekcija 4
Izložbene tigrice boje – španglovi
Pojedinačno
I2 39
Španglovi jednofaktorni normal i opalin zelene
I2 40
serije
I2 41
Španglovi jednofaktorni normal i opalin plave
I2 42
serije *
I2 43
Španglovi dvofaktorni normal i opalin zelene
I2 44
serije
I2 45
Španglovi dvofaktorni normal i opalin plave serije
I2 46
*
Kolekcija 4 Izložbene tigrice boje – dominantno i recesivno Pojedinačno
šareni
I2 47
Dominantno šareni zelene serije
I2 48
I2 49
Dominantno šareni plave serije *
I2 50
I2 51
Recesivno šareni zelene serije
I2 52
I2 53
Recesivno šareni plave serije *
I2 54
Kolekcija 4
Izložbene tigrice boje – ostali
Pojedinačno
I2 55
Lesving normal i opalin *
I2 56
I2 57
‘clear bodie’(delimično rasvetljeni) *
I2 58
I2 59
Falb normal i opalini *
I2 60
I2 61
lutino
I2 62
I2 63
Albino *
I2 64
I2 65
Ostale mutacije i kombinacije
I2 66
* -Plava serija sa žutom i zlatnom maskom
SEKCIJA J - AGAPORNIS - (PTICE SA 1-2 GODINE)
Kolekcija 4
Agapornis roseicolis
Pojedinačno
J1
Normal zeleni
J2
J3
Tamno zeleni
J4
J5
Zeleni sa narandžastom maskom
J6
J7
Tamno zeleni sa narandžastom maskom
J8
J9
Akva
J 10
J 11
Akva sa tamnim faktorom
J 12
J 13
Tirkizni
J 14
J 15
Tirkizni sa tamnim faktorom
J 16
J 17
Sa duplim faktorom zelene serije, i sa
J 18
narandžastom maskom
J 19
Sa duplim faktorom serije akva i tirkiz
J 20
J 21
Opalini zeleni (tamno zeleni, zeleni sa
J 22
narandžastom maskom, tamno zeleni sa
narandžastom maskom)
J 23
Opalini serije akva i tirkizni (akva, akva sa tamnim
J 24
faktorom, tirkizni, tirkizni sa tamnim faktorom,
tirkiz violet sa tamnim faktorom)
J 25
Cmetni opalini zeleni (tamno zeleni, zeleni sa
J 26
narandžastom maskom, tamno zeleni sa
narandžastom maskom)
J 27
Cimetni opaliniserije akva i tirkizni (akva, akva sa
J 28
tamnim faktorom, tirkizni, tirkizni sa tamnim
faktorom, tirkiz violet sa tamnim faktorom)
J 29
Cimetni zelene serije (tamno zeleni, zeleni sa
J 30
narandžastom maskom, tamno zeleni sa
narandžastom maskom)
J 31
Cimetni serije akva i tirkizni (akva, akva sa tamnim
J 32
faktorom, tirkizni, tirkizni sa tamnim faktorom,
tirkiz violet sa tamnim faktorom)
J 33
Palid zelene serije (tamno zeleni, zeleni sa
J 34
narandžastom maskom, tamno zeleni sa
narandžastom maskom)
J 35
Palid serije akva i tirkizni (akva, akva sa tamnim
J 36
faktorom, tirkizni, tirkizni sa tamnim faktorom,
tirkiz violet sa tamnim faktorom)
J 37
Sivokrili zelene serije (tamno zeleni, zeleni sa
J 38
narandžastom maskom, tamno zeleni sa
narandžastom maskom)
J 39
Sivokrili serije akva i tirkizni (akva, akva sa
J 40
tamnim faktorom, tirkizni, tirkizni sa tamnim
faktorom, tirkiz violet sa tamnim faktorom)
J 41
Sa duplim faktorom zelene serije (opalin, cimetni,
J 42
palid, sivokrili)
J 43
Sa duplim faktorom serije akva i tirkizni (opalin,
J 44
cimetni, palid, sivokrili)
J 45
Ino zelene serije (lutino, lutino sa narandžastom
J 46
maskom)
J 47
Ino opaline (opalin lutino, opalin lutino sa
J 48
narandžastom maskom)
J 49
Ino serije akva i tirkizni (tirkizni ino, akvaino)
J 50
J 51
J 53
J 55
J 57
J 59
J 61
J 63
J 65
J 67
J 69
Plavi
Kobalt
Violet
Mauve
Ino (albino)
Cimetni plave serije
Opalin cimetni plave serije
Opalini plavi
Ostale mutacije plave serije
Ostali iz serija:zeleni, zeleni sa narandžastom
maskom, tirkizni, akva.
J 71
Ostale mutacije i kombinacije iz serije zelenih,
zelenih sa narandžastommaskom
J 73
Ostale mutacije i kombinacije iz serije tirkizni i
akva
Kolekcija 4
Agapornis fischeri
J 75
Normal
J 77
Tamnozeleni - oliv
J 79
Ino (lutino)
J 81
Ostale mutacije zelene serije
J 83
Plavi
J 85
Kobalt, mauve, violet
J 87
Ostale mutacije plave serije
Kolekcija 4
Agapornis personata
J 89
Normal
J 91
Tamnozeleni - oliv
J 93
Ino (lutino)
J 95
Ostale mutacije zelene serije
J 97
Plavi
J 99
Kobalt, mauve, violet
J 101
Ostale mutacije plave serije
Kolekcija 4
Agapornis liliane
J 103
Normal
J 105
Mutacije zelene serije
J 107
Mutacije plave serije
Kolekcija 4
Agapornis nigrigenis
J 109
Normal
J 111
Tamnozeleni - oliv
J 113
Ino (lutino)
J 115
Ostale mutacije zelene serije
J 117
Plavi
J 119
Kobalt, mauve, violet
J 121
Ostale mutacije plave serije
Kolekcija 4
Agapornis taranta
J 123
Normal
J 125
Mutacije
Kolekcija 4
Agapornis pullarius
J 127
Normal
J 129
Mutacije
Kolekcija 4
Agapornis cana
J 131
Normal
J 133
Mutacije
J 52
J 54
J 56
J 58
J 60
J 62
J 64
J 66
J 68
J 70
J 72
J 74
Pojedinačno
J 76
J 78
J 80
J 82
J 84
J 86
J 88
Pojedinačno
J 90
J 92
J 94
J 96
J 98
J 100
J 102
Pojedinačno
J 104
J 106
J 108
Pojedinačno
J 110
J 112
J 114
J 116
J 118
J 120
J 122
Pojedinačno
J 124
J 126
Pojedinačno
J 128
J 130
Pojedinačno
J 132
J 134
SEKCIJA K – AUSTRALIJSKI PAPAGAJI (Neophema-Nymphicus,itd)
(PTICE 1-4 GODINE)
Kolekcija 4
Néophema i Bourkii : 2 god.
K1
Neophema splendida normal
K3
Neophema splendida mutacije zelene serije
K5
Neophema splendida mutacije plave serije
K7
Neophema splendida ino (svi)
K9
Neophema pulchella normal
K 11
Neophema pulchella crvenogruda (zeleni stomak)
K 13
Neophema pulchella opalini
K 15
Neophema pulchella ostale mutacije
K 17
Neophema elegans normal
K 19
Neophema elegans ino (svi)
K 21
Neophema elegans ostale mutacije
K 23
Neophema chrysostoma & chrysogaster normal
K 25
Neophema chrysostoma & chrysogaster mutacije
K 27
Neophema bourkii, normal
K 29
Neophema bourkii, svi opalini
K 31
Neophema bourkii ino i opalinino
K 33
Neophema bourkii ostale mutacije
Kolekcija 4
Nymphicus hollandicus: 3 god.
K 35
Normal
K 37
Beloglava
K 39
Cimetni i cimetni beloglavi
K 41
Perlasti cimetni i perlasti cimetni beloglavi
Pojedinačno
K2
K4
K6
K8
K 10
K 12
K 14
K 16
K 18
K 20
K 22
K 24
K 26
K 28
K 30
K 32
K 34
Pojedinačno
K 36
K 38
K 40
K 42
6
K 43
Perlasti i perlasti beloglavi
K 45
Ino i ino beloglavi
K 47
Falb i falb beloglavi
K 49
Svi šareni
K 51
Ostale mutacije i kombinacije boja
Kolekcija 4 Psephotus , Cyanoramphus , Lathamus : 3 god.
K 53
Pevajući normal
K 55
Pevajući cimetni i pastel zelene serije
K 57
Pevajući ostale mutacije oranža
K 59
Pevajući opalini zelene serije
K 61
Pevajući ino i opalino zelene serije
K 63
Pevajući ostale mutacije zelene serije
K 65
Pevajući cimetni i pastel plave serije
K 67
Pevajući opalini plave serije
K 69
Pevajući ino i opalino plave serije
K 71
Pevajući ostale mutacije plave serije
K 73
Višebojni normal i mutacije
K 75
Dissimilis i Chrysopterus normal
K 77
Dissimilis i Chrysopterus mutacije
K 79
Northiella normal i mutacije
K 81
Cyanoramphus normal
K 83
Cyanoramphus mutacije
K 85
Lathamus normal
K 87
Lathamus mutacije
Kolekcija 4
Barnardius , Polytelis : 3 god.
K 89
Barnardius barnardi, i barnardius macgillivrayi
normal
K 91
Barnardius zonarius, i Barnardius semitorquatus
normal
K 93
Sve mutacije (K 89 - K 92)
K 95
Polytelis aleksandrea (princ) normal
K 97
Polytelis aleksandrea mutacije zelene serije
K 99
Polytelis aleksandrea mutacije plave serije
K 101 Polytelia anthopeplus (berg) normal
K 103 Polytelia anthopeplus mutacije
K 105 Polytelis swainsonii (barabant) normal
K 107 Polytelis swainsonii mutacije
Kolekcija 4
Platycercus , Purpureicephalus : 3 god.
K 109 Platycercus eximius normal
K 111 Platycercus eximius bez pojave opalina
K 113 Platycercus eximius opalini bez dodatnih faktora
K 115 Platycercus eximius opalini sa dodatnim faktorima
K 117 Platycercus eximius Ino bez pojave opalina
K 119 Platycercus icteriotis normal
K 121 Platycercus icteriotis mutacije
K 123 Platycercus elegans normal
K 125 Platycercus elegans plavi
K 127 Platycercus elegans ostale mutacije
K 129 Platycercus venustus, adscitus, palliceps normal
K 131 Platycercus adelaidae, flaveolus, caledonicus
normal
K 133 Purpureicephalus spurius normal
K 135 Mutacije (K 129 – K 134)
Kolekcija 4 Eunymphicus , Alisterus , Aprosmictus: 5 god.
K 137 Eunymphicus, Alisterus, Prosopeia normal
K 139 Aprosmictus normal
K 141 Sve mutacije (K 137 – K 140)
Kolekcija 4 Azijski i Afrički papagaji koji nisu navedeni
( 1 – 5 god)
K 143 Azijski i Afrički papagaji koji nisu navedeni
K 44
K 46
K 48
K 50
K 52
Pojedinačno
K54
K 56
K 58
K 60
K 62
K 64
K 66
K 68
K 70
K 72
K 74
K 76
K 78
K 80
K 82
K 84
K 86
K 88
Pojedinačno
K 90
K 92
K 94
K 96
K 98
K 100
K 102
K 104
K 106
K 108
Pojedinačno
K 110
K 112
K 114
K 116
K 118
K 120
K 122
K 124
K 126
K 128
K 130
K 132
K 134
K 136
Pojedinačno
K 138
K 140
K 142
Pojedinačno
K 144
SEKCIJA L - AZIJSKI I AFRIČKI PAPAGAJI (PTICE 1-4 GODINE)
Kolekcija 4
Psittacula : 4 god.
L1
Psittacula k. krameri normal
L3
Psittacula k. manillensis normal
L5
Psittacula k. manillensis cimetni zelene serije
L7
Psittacula k. manillensis Plavi
L9
Psittacula k. manillensis cimetni plave serije
L 11
Psittacula k. manillensis ino (svi)
L 13
Psittacula k. manillensis ostale mutacije zelene
serije
L 15
Psittacula k. manillensis ostale mutacije plave
serije
L 17
Psittacula cyanocephala, roseata, hymalayana
normal
L 19
Psittacula cyanocephala, roseata, hymalayana
mutacije
Pojedinačno
L2
L4
L6
L8
L 10
L 12
L 14
L 16
L 18
L 20
Kolekcija 4
Psittacula (ostali) : 5 god.
L 21
Psittacula longicauda, alexandri, columboides,
calthorpae normal
L 23
Psittacula derbiana normal
L 25
Psittacula eupatria normal
L 27
Sve mutacije (L 21 – L 26)
Kolekcija 4 Azijski i Afrički papagaji koji nisu navedeni
( 1 – 5 god)
L 29
Azijski i Afrički papagaji koji nisu navedeni
Pojedinačno
L 22
L 24
L 26
L 28
Pojedinačno
L 30
SEKCIJA M : AMERIČKI PAPAGAJI (PTICE 1-3 GODINE)
Kolekcija 4
M1
M3
M5
M7
M9
M 11
M 13
M 15
M 17
Kolekcija 4
M 19
M 21
M 23
M 25
Kolekcija 4
M 27
M 29
Kolekcija 4
M 31
M 33
Kolekcija 4
M 35
M 37
Pojedinačno
M2
M4
M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
Pojedinačno
M 20
M 22
M 24
M 26
Pojedinačno
M 28
M 30
Pojedinačno
M 32
M 34
Pojedinačno
M 36
M 38
M 39
M 41
M 43
M 45
M 47
M 40
M 42
M 44
M 46
M 48
M 49
M 51
M 53
M 55
Kolekcija
M 57
M 59
Forpus : 2 god.
Forpus coelestis normal
Forpus coelestis mutacije zelene serije
Forpus coelestis mutacije plave serije
Forpus conspicillatus normal
Forpus conspicillatus mutacije
Forpus passerinus normal
Forpus passerinus mutacije
Ostali Forpusi normal
Ostali Forpusi mutacije
Bolborhynchus lineola: 2 god.
Bolborhynchus lineola normal
Bolborhynchus lineola ino
Bolborhynchus lineola mutacije zelene serije
Bolborhynchus lineola mutacije plave serije
Brotogeris : 2 god.
Brotogeris normal
Brotogeris mutacije
Psilopsiagon : 2 god.
Psilopsiagon normal
Psilopsiagon mutacije
Pyrrhura , Aratinga , Guarouba : 3 god.
Pyrrhura molinae, frontalis normal
Pyrrhura molinae, frontalis mutacije osim
hipoxanthe
Pyrrhura hipoxanthe svi
Pyrrhura leucotis i picta normal
Ostale Pyrrhure normal
Mutacije (M41 - M44)
Aratinga aurea, canicularis, pertinax, weddellii
normal
Aratinga auricapillus, solstitialis, jandaya normal
Ostale Aratinge i Guarouba normal
Nandayus normal
Mutacije (M47 -M54)
4 Cyanoliseus , Enicognathus , Myiopsitta, itd ...:
3 god.
Cyanoliseus , Enicognathus normal
Myiopsitta normal
Myiopsitta mutacije zelene serije
M 61
Myiopsitta mutacije plave serije
M 63
Kolekcija 4
Američki papagaji koji nisu navedeni
Američki papagaji koji nisu navedeni
M 65
M 50
M 52
M 54
M 56
Pojedinačno
M 58
M 60
M 62
M 64
Pojedinačno
M 66
SEKCIJA N - AMAZON - CACATUA - ARA - LORIUS LORRICULUS ITD ...
(PTICE 1-7 GODINA)
Kolekcija 4
Amazona : 7 god.
N1
Amazona aestiva normal
N3
Amazona albifons, amazonica, leucocephala
normal
N5
Amazona ostali normal
Kolekcija 4 Ara , Diopsittaca, Anodorhynchus : 7 god.
N7
Ara: normal
N9
Diopsittaca, Anodorynchus: normal
Kolekcija 4
Cacatua , Eolophus : 7 god.
N 11
Eolophus roseicapillus
N 13
Cacatua ducorpsii, haematuropygia, goffini,
pastinator, sanguinea normal
N 15
Cacatua ostali normal
N 17
Cacatua mutacije
Kolekcija 4 Poicephalus, Coracopsis, Psittacus : 3 god.
N 19
Poicephalus senegalensis normal
N 21
Poicephalus ostali normal
N 23
Coracopsis, Psittacus normal
Pojedinačno
N2
N4
N6
Pojedinačno
N8
N 10
Pojedinačno
N 12
N 14
N 16
N 18
Pojedinačno
N 20
N 22
N 24
7
N 25
Mutacije (N19 - N24)
Kolekcija 4 Eclectus, Nestor, Tanygnathus, Deroptyus :
7 god.
N 27
Eclectus normal
N 29
Nestor, Tanygnathus, Deroptyus normal
N 31
Mutacije (N27 - N30)
Kolekcija 4 Pionus, Pionites, Pionopsitta, Triclaria, Touit :
3 god.
N 33
Pionus normal
N 35
Pionites, Pionopsitta, Triclaria, Touit normal
N 37
Mutacije (N33 - N35)
Kolekcija 4
Charmosyna, Cyclopsitta, Glossopsitta,
Loriculus, Neopsittacus, Oreopsittacus,
Psitteuteles, Phigys, psittaculirostri Vini : 2 god.
N 39
Normal
Kolekcija 4
Eos , Pseudos, Tricoglossus, Chalcopsitta,
Lorius : 3 god.
N 41
Eos , Pseudos normal
N 43
Tricoglossus normal
N 45
Chalcopsitta normal
N 47
Lorius normal
N 49
Mutacije (N39 - N48)
Kolekcija 4
Papagaji iz sekcije N koji nisu navedeni :
1-3 god.
Papagaji iz sekcije N koji nisu navedeni
N 51
SEKCIJA: O
KLASA
KOL
POJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
31
33
28
30
32
34
N 26
Pojedinačno
N 28
N 30
N 32
Pojedinačno
N 34
N 36
N 38
Pojedinačno
N 40
Pojedinačno
N 42
N 44
N 46
N 48
N 50
Pojedinačno
SEKCIJA: P
KLASA
KOL
POJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12
13
14
15
17
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
34
36
N 52
GRLICE I EGZOTIČNI GOLUBOVI
prsten 1i/ili 2 godine
Geopelia cuneata; prirodna boja
Geopelia cuneata; mutacije
Ostale Geopelia; prirodna boja
Rodovi: Columbina (minuta, cruziana, talpacoti,
passerina, buckleyi, picui, cyanopis), Metriopelia
(cerciliae, melanoptera, morenoi, aymara),
Scardafella (inca, squammata), Claravis (pretasia,
godefrida, mondetura), Uropelia (campetris) itd;
svi prirodnih boja
Rodovi: Turtur (tympanistria, abyssinicus, afra,
chalcospilos, brehmeri), Zenaida (aurita,
auriculata, macroura, graysoni, asiatica, meloda,
galapagoensis), Oena capensis; svi prirodnih boja
Streptopelia risoria domestica; prirodna boja
Streptopelia risoria domestica; mutacije (feos, beli
okovratnik i sivi okovratnik),
Streptopelia risoria domestica; mutacije (pastel,
izabel, siva, ivoire - slonova kost)
Streptopelia risoria domestica; bez crteža (bela,
albino, obojene glavne, krem ino)
Ostale Streptopelia (tranquebarica, vinacea,
decipiens, capicola, semitorcata, reichenowi,
bitorquata, decaocto, roseogrisea, chinensis,
senegalensis, picturata, orientalis, turtur, lugens,
hypopyrrha, risoria); sve prirodnih boja
Rodovi: Leptotila (verreuxi, plumbeiceps, welli,
jamaicensis….), Gallicolumba (rufigula, criniger,
luzonica, tristigmata, jobiensis…), Geotrygon
(versicolor, montana, chrysia, mystacea….); sve
prirodnih boja
Rodovi: Chalcophaps (indica i stephani), Phaps
(chalcoptera, elegans, histrionica), Ocyphaps
(lophote), Henicophaps (albifrons, foersteri),
Petrophasa (rufipennis, albipennis), Macropygia,
Reinwardtoena, Turacoena; svi prirodnih boja
Rodovi: Columba (aplopelia, larvata, livia, oenas,
palumbus, trocaz, bollii, junoniae, guinea,
arquatrix, pulchricollis, corensis….), Leucosarcia
(melanoleuca); svi prirodnih boja
svi ostali granivori; prirodne boje
svi ostali frugivori; prirodne boje
Sve mutacije razreda 5 do 10 i 19 do 30
ostale mutacije i studije; bez dodele medalja
PREPELICE I JAREBICE
prsten 1 i/ili 2 godine
Coturnix chinensis; prirodne boje
Coturnix chinensis; sve mutacije
Coturnix coturnix; prirodne boje
ostale Coturnix (delegorguel, coromandelica,
pectoralis, ypsilophora, adamsonii); prirodnih boja
Coturnix japonica; prirodne boje
Coturnix japonica; sve mutacije
Colinus virginianus uključujući C. v. ridgwai;
prirodnih boja
Colinus virginianus; sve mutacije
Callipepla (californica, gambelii); prirodnih boja
ostale Callipepla (squamata, douglasii) &
Oreortyx pictus; prirodnih boja
Rodovi Colinus (nigrogularis, leucopoon,
cristatus), Cyrtonyx (montezumae, ocellatus),
Dendrortyx (barbatus, macroura, leucophrys),
Philortyx, Dactylortyx, Rhynchortyx; svi prirodnih
boja
Rodovi Alectoris (chuka, gambra, melanocephala,
magna, philbyl, rufa), Perdix (dauurica,
hodgsoniae, perdix), Ammoperdix (griseogularis,
heyi), Margaroperdix (maganarensis),
Melanoperdix (nigra), Rhizothera (lorgitoris); svi
prirodnih boja
Rodovi Arborophla (torqueola, gingica,
brunneopectus, javanica…) & Rollulus,
Caloperdix, Haematortyx; svi prirodnih boja
ostale Francolinus (francolinus, coqui, shelleyi,
hartlaubi, afer…); prirodnih boja
Rodovi Perdicula (asiatica,
argoondah,erythrorhyncha, manipurensis) &
Odontophorus; svi prirodnnih boja
Rodovi Anurophasis, Galloperdix, Xenoperdix,
Bambusicola, Ptilopachus, Lerwa, Tetraophasis,
tetraogallus; svi prirodnih boja
Sve mutacije klasa 5 do 8 i 17 do 32
ostale mutacije i studije bez dodele medalja
SEKCIJE U RAZVOJU :
SEKCIJA: S
KLASA
1
2
3
KLASA
4
5
6
SEKCIJA: S1
KLASA
1
2
KANARINCI PESME-SRPSKI PEVAČ
SLAVUJAR
Mlade ptice, prsten 1 godina
Kolekcija
Pojedinačno
Par
Stare ptice, prsten 2 i više godina
Kolekcija
Pojedinačno
Par
ŠTIGLIĆ i BASTARDI sa pesmom štiglića
Ptice sa prstenom od 1 – 2 godine
Štiglić – pojedinačno
Bastardi sa pesmom štiglića - pojedinačno
8
Download

Sekcije i Klase SOF-2014-2015