FASADNE CIGLE
KLINKER LISTELE
CIGLE ZA
POPLOČAVANJE
SADRŽAJ
FASADNE KLINKER CIGLE
Građevinski materijal sa tradicijom i budućnošću
Profilne cigle: Akcentiranje detalja
03
Formati & dezeni
06
08
Izbor dezena : Feldhaus | classic
Izbor dezena : Feldhaus | sintra
Izbor dezena : Feldhaus | vascu
10
12
14
DEKORATIVNE KLINKER LISTELE
Raznolikost danas i ubuduće
Spolja, kao unutra
Formati & dezeni
Izbor dezena
Izbor dezena
Izbor dezena
Izbor dezena
Izbor dezena
: Feldhaus | classic
: Feldhaus | galena
: Feldhaus | sintra
: Feldhaus | vascu
: Feldhaus | planto
17
19
20
22
32
36
42
46
KLINKER CIGLE ZA POPLOČAVANJE
Otporne i prirodne
Spojevi cigli za popločavanje
Atraktivna mesta
Formati & dezeni
48
49
51
52
Izbor dezena : Feldhaus | mosaik
Izbor dezena : Feldhaus | classic
54
55
Kvalitet Feldhaus
59
FASADNE KLINKER CIGLE
GRAĐEVINSKI MATERIJAL SA
TRADICIJOM I BUDUĆNOŠĆU
02 _ 03
FASADNE KLINKER CIGLE
04 _ 05
OBLIKOVANJE BUDUĆNOSTI
Klinker proizvodi kompanije Feldhaus označavaju budućnost i inovacije. Zbog prirodnog materijala i kontinuiranog
razvoja proizvoda, fasadne cigle dostižu sve veće zahteve modernog života i ekološki optimalno formiranje fasade.
Osim toga, kroz različite boje i površine, one stvaraju jedinstven izgled i posebnost same građevine. Sve vrste
fasadnih cigli kompanije Feldhaus odlikuje otpornost na mraz i nepromenljivost oblika i boje.
Građevinski radnici ih biraju zbog njihove lake obrade i dugotrajnosti. Za njih, sasvim je prirodno da ne menjaju svoj
izgled tokom vremena, a rezultat se postiže kombinacijom tradicije i modernog izgleda.
PROFILNE CIGLE
AKCENTIRANJE DETALJA
Savršen izgled fasade zgrade se dobija kombinacijom fasadnih cigli i odgovarajućih profilnih cigli. Na primer,
uglovi zgrade mogu biti zaobljeni, ulazi se mogu odvojeno oblikovati, dok prozore i vrata takođe, ne bi trebalo
lišavati posebnog ograđivanja.
Profilne cigle daju život fasadi u svakom pogledu - ivice i strehe predstavljaju "šlag na torti" vaše fasade.
Putem profilnih cigli može te kreativno obnoviti veoma dugačke i široke površine na stambenim
i javnim zgradama. Različita primena upotrebe profilnih cigli jednostavno nema granica: kompanija Feldhaus
dostavlja profilne cigle u svim dezenima. Među njima, pronađite svoje omiljene!
Naravno, profilne cigle mogu biti integrisane ne samo prilikom oblikovanja fasada, već se one takođe koriste
za oblaganje prolaza ka zgradama, vrtovima i parkovima, te služe za ograđivanje cvetnih aleja, šetališta i
trgova.
06 _ 07
Br. 1
Br. 6
Br. 13
Br. 15
|E|
Br. 16
Br. 32
Br. 33
specijalne profilne cigle - na zahtev
FORMATI I BOJE
Fasadna cigla
Fasadna cigla, 7 žljeba
Format DF* / utrošak 64 komada / m²
Format DF* / utrošak 64 komada / m²
115 mm
115 mm
52 mm
52 mm
240 mm
240 mm
Format RF / utrošak 54 komada / m²
115 mm
Format RF / utrošak 54 komada / m²
115 mm
65 mm
65 mm
240 mm
240 mm
Format NF / utrošak 48 komada / m²
115 mm
71 mm
Format NF / utrošak 48 komada / m²
115 mm
240 mm
71 mm
Format 2DF / utrošak 32 komada / m²
240 mm
115 mm
113 mm
240 mm
Format WDF / utrošak 60 komada / m²
102 mm
65 mm
215 mm
Puna cigle bez rupa
Format RF* / utrošak 54 komada / m²
Format DF* / utrošak 64 komada / m²
115 mm
115 mm
115 mm
52 mm
240 mm
Format NF* / utrošak 48 komada / m²
71 mm
65 mm
240 mm
240 mm
* na zahtev
08 _ 09
Feldhaus | classic
Feldhaus | sintra
carmesi|liso
400
sintra|sabioso
688
carmesi|senso
440
sintra|sabioso binaro
665
carmesi|mana
435
sintra|nolani ocasa
684
carmesi antic|mana
335
sintra|lava maris
661
carmesi aczent|mana
345
sintra|lava azur
662
lava|maron
377
sintra|cerasi nelino
663
lava|liso
300
sintra|ardor nelino
685
lava azur|liso
364
sintra|ardor calino
686
lava maron|liso
366
sintra|ardor
689
lava maron|senso
396
sintra|ardor blanca
690
lava maris|liso
350
cerasi azur|liso
380
cerasi ferrum|liso
388
geo ferrum|liso
508
Feldhaus | vascu
vascu|ardor carbo
752
Informacije o ostalim vrstama se može dobiti putem našeg odeljenja Prodaje.
Feldhaus | classic
400carmesi|liso
440carmesi|senso
435carmesi|mana
335
345carmesi aczent|mana
377lava maron|rustico
300lava|liso
364
carmesi antic|mana
lava azur|liso
10 _ 11
366
lava maron|liso
396
lava maron|senso
350
lava maris|liso
380
cerasi azur|liso
388
cerasi ferrum|liso
508
geo ferrum|liso
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
Feldhaus | sintra
688sintra|sabioso
684sintra|nolani ocasa
665sintra|sabioso binaro
12 _ 13
661
sintra|lava maris
662
sintra|lava azur
663
sintra|cerasi nelino
685
sintra|ardor nelino
686
sintra|ardor calino
689
sintra|ardor
690
sintra|ardor blanca
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
Feldhaus | vascu
752vascu|ardor carbo
DEKORATIVNE KLINKER LISTELE
Slika: Zgrada Haacke
NOVA IZGRADNJA,
REKONSTRUKCIJA
I RENOVIRANJE
14 _ 15
Slika: Zgrada Haacke
KLINKER LISTELE
16 _ 17
RAZNOLIKOST:
DANAS I UBUDUĆE
Zbog jednostavnog i lakog rada sa njima, te zbog
njihove velike izdržljivosti, dekorativne klinker listele
kompanije Feldhaus nalaze sve veću primenu prilikom
izgradnje novih objekata kao i prilikom sanacije i
renoviranja.
U kombinaciji sa sistemom izolacije, dekorativne listele
kompanije Feldhaus su dokazane kao optimalna zaštita od
atmosferskih uticaja i istovremeno predstavljaju specijalan
element za eksterijer građevine. Fasade, koje se
profesionalno oblažu ugaonim listelama, ne razlikuju se od
samog zida, koji je obložen fasadnim ciglama, dok se
vrednost renoviranih građevina garantovano povećava.
Ugradnja sa sistemom za toplotnu
izolaciju i sa dekorativnim listelama
Klasični sistem za toplotnu izolaciju sa
armiranim slojem od stiropora
Arhitektonski biro Iris Neitmann
Sa armiranim slojem od mineralne vune
Izgradnja sistema za vođenje fuga sa
unapred profilisanim vodjicama za lako
polaganje dekorativnih listela
|D|
DEKORATIVNE KLINKER LISTELE
KREATIVNOST NE POZNAJE GRANICE
Dekorativne listele kompanije Feldhaus su garancija za pouzdanost i inovaciju.
Glina kao prirodna sirovina, kao i neprestana optimizacija procesa proizvodnje, čine da su dekorativne i ugaone listele
savremen i ekološki kvalitetan građevinski materijal. Štaviše, sa svojim različitim bojama i veličinama, one ispunjavaju
najviše zahteve za svako pojedinačno oblikovanje i formiranje. U kombinaciji sa staklom, drvetom ili čelikom, pružaju
mogućnost za stvaranje arhitektonskih remek-dela.
18 _ 19
SPOLJA, KAO UNUTRA
Dekorativne listele naglašavaju estetiku ne samo na fasadama,
već i prilikom oblikovanja i formiranja enterijera: kao obloga
kamina, u kuhinji ili kao atraktivna optička tačka na stubovima i
zidovima, one zrače svojom prirodnošću i toplinom. Takođe, u
|B|
reprezentativnim prostorijama one predstavljaju detalj, koji
skreće pažnju.
FORMATI I DEZENI
Format NF / utrošak 48 komada / m²
Format WF / utrošak 73 komada / m²
240 mm
210 mm
50 mm
71 mm
Debljina 17 mm
Debljina 9 mm
240 mm
Format WDF / utrošak 59 komada / m²
215 mm
71 mm
65 mm
Debljina 14 mm
240 mm
Debljina 15 mm
71 mm
Dugačak format NF (LNF) / utrošak 40 komada / m²
295 mm
Debljina 17 mm
71 mm
Format RF / utrošak 54 komada / m²
240 mm
Debljina 15 mm
65 mm
Ugaona listela
Debljina 9 mm
240 mm
Dugi deo, prema formatu
Kratak deo za
- NF, DF, RF, 2DF svaki 115 mm
- WDF 102 mm
- LNF 93 mm
65 mm
Debljina 14 mm
240 mm
65 mm
Dugi deo
Kratak deo
Debljina 17 mm
Američki formati
Format DF / utrošak 64 komada / m²
193 mm
240 mm
Modular Size (MOD)
utrošak 74 komada / m²
57 mm
52 mm
240 mm
Debljina 15 mm
193 mm
Debljina 9 mm
Closure Size (CL)
utrošak 47 komada / m²
92 mm
52 mm
Debljina 14 mm
Debljina 15 mm
240 mm
295 mm
Norman Size (NOR)
utrošak 50 komada / m²
52 mm
57 mm
Debljina 15 mm
Debljina 17 mm
295 mm
Jumbo Norman (JN)
Format LDF / utrošak 48 komada / m²
utrošak 40 komada / m²
71 mm
290 mm
Debljina 15 mm
295 mm
52 mm
Utility Size (UT)
utrošak 33 komada / m²
92 mm
Debljina 14 mm
Debljina 15 mm
Ugaona
Dugi deo, prema formatu
Kratak deo za
- MOD i CL svaki 92 mm
- NOR, JN i UT svaki 93 mm
Dugi deo
Kratak deo
20 _ 21
Feldhaus | classic
KLASICI KOMPANIJE FELDHAUS
Dekorativne klinker listele iz našeg Classic asortimana se odlikuju različitim bojama i uvek sa mnogo velikim izborom.
Broj oje
I NAZIV
Pregled oj
Broj Boje
I NAZIV
100
perla | liso
220
terracotta | liso
140
perla | senso
227
terracotta | rustico
116
perla | mana
terracotta | rustico
carbo
800
argo | liso
840
argo | senso
200
amari | liso
240
amari | senso
216
amari | mana
268
nolani | rustico viva
287
amari | rustico aubergine
286
214
228
480
terreno | liso
487
terreno | rustico
488
terreno | rustico carbo
400
carmesi | liso
440
carmesi | senso
435
carmesi | mana
332
carmesi multi | mana
nolani | rustico carbo
335
carmesi antic | mana
bronze | mana
303
ardor | liso
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
Pregled oj
22 _ 23
Broj boje
I NAZIV
343
ardor | senso
436
ardor | mana
307
ardor | rustico
535
terra | mana
555
terra | antic
500
geo | liso
550
geo | sabio
540
geo | senso
700
antracit | liso
740
antracit | senso
735
antracit | mana
Pregled boja
Feldhaus | classic
100 perla | liso
800 argo | liso
140 perla | senso
840 argo | senso
116
perla | mana
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
24 _ 25
200amari | liso
268nolani | rustico viva
240amari | senso
287amari | rustico aubergine
216amari | mana
286nolani | rustico carbo
Feldhaus | classic
214
bronze | mana
228 terracotta | rustico carbo
220 terracotta | liso
227 terracotta | rustico
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
26 _ 27
480terreno | liso
400carmesi | liso
487terreno | rustico
440carmesi | senso
488terreno | rustico carbo
435carmesi | mana
Feldhaus | classic
332 carmesi multi | mana
343 ardor | senso
335 carmesi antic | mana
436 ardor | mana
303 ardor | liso
307 ardor | rustico
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
28 _ 29
535terra | mana
500geo | liso
555 terra antic | mana
550geo | sabio
540geo | senso
Feldhaus | classic
700 antracit | liso
740 antracit | senso
735 antracit | mana
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
30 _ 31
Feldhaus | galena
IMPRESIVNA IGRA BOJA
Ukrasite arhitekturu sa treperećim svetlima! Naše tonirane dekorativne klinker listele impresioniraju svojim
mekim neobičnim prelivima boja i sa bljeskom, od metalnog do matiranog. Bilo da li su u oštrom kontrastu sa
drugim materijalima ili blješte na suncu: klinker fasade, obložene sa Feldhaus|galena, pružaju impresivni
utisak i specijalnu atmosferu.
484 galena | terreno viva
356 galena | carmesi antic
382 galena | cerasi viva
385 galena | cerasi maritim
386 galena | cerasi maritim
384 galena | cerasi ferrum
509 galena | geo ferrum
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
32 _ 33
Feldhaus | galena
484 galena | terreno viva
385 galena | cerasi maritim
356 galena | carmesi antic
386 galena | cerasi maritimo
382 galena | cerasi viva
384 galena | cerasi ferrum
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
34_ 35
509galena | geo ferrum
Feldhaus | sintra
KAO RUKOM IZRAĐENI
Nove dekorativne klinker listele Feldhaus | sintra izgledaju kao da su ručno izrađene i vidno su prirodno
ostarile. Njihova struktura i nijanse boja se stvaraju potpuno individualno, dok se vrste mogu proizvoljno
kombinovati.
Ali zašto su ove dekorativne listelee potpuno novi i drugačije? Uprkos tome što imaju grubu površinu,
dekorativne listele Feldhaus|sntra su tanke, individualno proizvedene listelee, i nisu sečene od jedne cele
opeke, kao što je uobičajeno; specijalno izabrana glina i pečenje na oko 1100 °C im daje izuzetnu čvrstinu, te
one upijaju samo od 2 do 6 odsto vode, za razliku od običnih, ručno izrađenih profilnih cigli. Prljavština i štetni
uticaji okoline nemaju šansu, površina zadržava svoj jedinstven izgled i boju.
691 sintra | perla
692 sintra | crema
696 sintra | crema duna
688 sintra | sabioso
665 sintra | sabioso binaro
695 sintra | sabioso ocasa
684 sintra | nolani ocasa
687 sintra | terracotta linguro
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
36 _ 37
698sintra | terreno bario
694sintra | carmesi
689sintra | ardor
690sintra | ardor blanca
686sintra | ardor calino
685sintra | ardor nelino
664sintra | cerasi ocasa
682sintra | argo pandra
680sintra | argo
697sintra | geo
693sintra | vulcano
Feldhaus | sintra
691 sintra | perla
692 sintra | crema
696 sintra | crema duna
688 sintra | sabioso
665 sintra | sabioso binaro
695 sintra | sabioso ocasa
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
38 _ 39
684sintra | nolani ocasa
694sintra | carmesi
687sintra | terracotta linguro
689sintra | ardor
698sintra | terreno bario
690sintra | ardor blanca
Feldhaus | sintra
686 sintra | ardor calino
685 sintra | ardor nelino
664 sintra | cerasi ocasa
682 sintra | argo pandra
680 sintra | argo
697 sintra | geo
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
40 _ 41
693sintra | vulcano
Feldhaus | vascu
STARI ZANATI: ISPIRANJE VODOM I
NAIZMENIČNO POSTAVLJANJE
PREDNJE I ZADNJE STRANE CIGLE
Novo u klinkeru kompanije Feldhaus
Istorijske građevine dočekuju zub vremena sa savremeno oformljenim fasadama sa ciglama starih zanata.
Iz tog razloga, kompanija Feldhaus je sebi postavila zadatak, da poveže specijalnu tehnologiju proizvodnje opeke sa
vodom, sa najsavremenijom tehnikom, te da proizvodi dekorativne listele sa takvim tradicionalnim površinama.
Prema izabranoj boji, dekorativne listele Feldhaus|vascu i Feldhaus|planto daju građevinama jednostavnu i izrazitu
eleganciju.
vascu / optika cigli ispranih vodom
763 vascu | perla
768 vascu | terreno venito
757 vascu | perla linara
743 vascu | carmesi flores
766 vascu | sabiosa rotado
752 vascu | ardor carbo
764 vascu | argo rotado
750 vascu | ardor rotado
760 vascu | argo oxana
769 vascu | cerasi legoro
758 vascu | terracotta calino
761
vascu | vulcano
planto / optika cigli sa naizmeničnim postavljanjem prednje i zadnje strane cigle
788 planto | ardor venito
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
42 _ 43
Feldhaus | vascu
763 vascu | perla
764 vascu | argo rotado
757 vascu | perla linara
760 vascu | argo oxana
766 vascu | sabiosa rotado
758 vascu | terracotta calino
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
44 _ 45
768vascu | terreno venito
743vascu | carmesi flores
752vascu | ardor carbo
750vascu | ardor rotado
769vascu | cerasi legoro
761vascu | vulcano
Feldhaus | planto
788 planto|ardor venito
ZA JOŠ VIŠE
KREATIVNOSTI:
PRINCIP
UPARIVANJA
Prilikom postavljanja dekorativnih listela
serije vascu i planto mogu se koristiti
obe vidljive strane pločice i time
će se dobiti neverovatna optika površine!
PREDNJA STRANA
ZADNJA STRANA
KLINKER CIGLE ZA POPLOČAVANJE
PRIRODNI PUTEVI
I POVRŠINE
46
47
28 _ 29
KLINKER CIGLE ZA POPLOČAVANJE
OTPORNI I PRIRODNI
Vaš vrt je utočište za opuštanje i dobro raspoloženje. On postaje izlog Vaših ličnih prioriteta, realizacijom Vaših
ideja prilikom njegovog oformljavanja. Sa klinker ciglama za popločavanje Feldhaus, Vi formirate svoju
kreativnu slobodu da postavite svoj omiljeni vrt na scenu. Svojom izdržljivošću boja i otpornošću na hladnoću,
klinker proizvodi su pogodni za terase, ograđivanje aleja puteva, a takođe i za ulaze i baštenske površine.
Njihova upečatljiva pojava prirodno povezuje kuću i baštu.
Prilikom formiranja asfaltiranih površina, od ključne važnosti za optiku je način polaganja cigala. Pitanje
kreativnosti je da li e biti postavljene naizmenično-ukršteno, lančano ili nazubljeno, kao riblja kost. Različite
kombinacije različitih boja, formata i spojeva nema granica.
48 _ 49
Ređanje u srednjem stubu
Ređanje pod pravim uglom
Ređanje tipa "riblja kost", završetak sa
polovinama i odrezanim ciglama
Ređanje pod pravim uglom sa
polovinama u sredini
Ređanje tipa "riblja kost"
Ređanje u jednake blokove
Ređanje tipa "riblja kost" sa krajnjim
ciglama tipa "episkopska kapa"
Ređanje tipa "tkanje" sa
elementima mozaika
FORMIRANJE OBJEKATA
50 _ 51
ATRAKTIVNA MESTA
Nosivost, dugotrajnost, snažna vizija, ekološka efikasnost i tehničko savršenstvo – danas prilikom
oblikovanja opštih i prodajnih površina, građevinski materijal treba da istovremeno ispuni mnoge zahteve.
Klinker cigle za popločavanje kompanije Feldhaus dokazuju svoju čvrstoću na ulicama, pešačkim zonama i na
prometnim trgovima. One se harmonično uklapaju u okolinu, postavljaju akcente u boji i pretvaraju otvorene površine
u privlačna mesta.
FORMATI I BOJE
CIGLE ZA POPLOČAVANJE SA ZAOBLJENOM IVICOM
FORMAT
DIMENZIJE u mm
UTROŠAK
SKF
200 x 100 x 40
pribl. 48 komada / m²
KF
200 x 100 x 45
pribl. 48 komada / m²
KDF
200 x 100 x 52
pribl. 48 komada / m²
KRF*
200 x 100 x 62
pribl. 48 komada / m²
KNF*
200 x 100 x 71
pribl. 48 komada / m²
DIMENZIJE u mm
UTROŠAK
DF
240 x 118 x 52
pribl. 34 komada / m²
RF*
240 x 118 x 62
pribl. 34 komada / m²
NF*
240 x 118 x 71
pribl. 34 komada / m²
FORMAT
CIGLA ZA POPLOČAVANJE SA OTVORIMA ZA TRAVU
43 PROCENATA JE DEO ZA OTVORE
utrošak pribl. 33 komada /m²
33 PROCENATA JE DEO ZA OTVORE
utrošak pribl. 33 komada/m²
118 mm
118 mm
71 mm
71 mm
240 mm
240 mm
MALA CIGLA ZA POPLOČAVANJE / MOZAIK
CIGLE ZA POPLOČAVANJE BEZ
ZAOBLJENE IVICE*
UNAPRED NAREZANA NA OSAM DELOVA
utrošak pribl. 34 komada/m²
60 mm
60 mm
118 mm
SA GRUBIM DUGIM DELOM
52 mm
240 mm
* na zahtev
52 _ 53
areno
trigo
203*
gala
cuero
flamea
273*
umbra
areno
nero
248*
cino
areno
ferrum
249*
umbra
gala
plano
402
gala
flamea
403
gala
alea
405
gala
volia
406*
gala
nero
408*
ferrum
409
plano
502*
nero
808*
ferrum
609
* vrsta
objekta – na zahtev
Feldhaus
mosaik
203*
areno trigo
409 gala ferrum
402 gala plano
403 gala
502* umbra
609*
plano
flamea
umbra
ferrum
Ređanje mozaika od cigala za popločavanje kompanije Feldhaus
stvara stilizovan akcenat u opštem izgledu prostora.
Bogatstvo boja u našem velikom opsegu otvara bezbroj mogućnosti za
kreativno formiranje. Nezavisno od toga, da li pravite lagani utisak ili estetski
akcenat: mozaik je uvek privlačna tačka za pogled.
54 _ 55
Feldhaus classic
273*
cuero
flamea
203*
areno
trigo
249*
areno
ferrum
248*
areno
nero
402
gala
plano
403
gala
flamea
405
gala
alea
406
gala
volia
* vrsta objekta – na zahtev
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi; reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
Feldhaus classic
408
gala
502
umbra
nero
plano
409
gala
ferrum
808*
cino
nero
* vrsta
objekta – na zahtev
Klinker proizvodi su prirodni proizvodi;
reprodukovane boje u ilustracijama i uzorcima su približno validne.
609
umbra
ferrum
56 _ 57
TE
EKUJ
Č
O
RO
USKO ONLINE!
I
DIZAJNER OBJEKATA KOMPANIJE FELDHAUS
KOMPANIJE FELDHAUS
NAkoristiti
Na sajtuSORTENMIX
objektdesign.feldhaus-klinker.de
možete
INTERNETU
Feldhaus
Sorten-Mix i sa nekoliko klikova mišem možete da
napravite sopstvenu kombinaciju. Sistemom Feldhaus
Kombinujte željeni izgled!
Objekt-Konfigurator
možete da dizajnirate
izabrani
Na sajtu objektdesign.feldhaus-klinker.de
možete
sa nekolikoizgled na
fasadama različitih objekata.
58 _ 59
KVALITET FELDHAUS
Standardi kvaliteta za klinker proizvode su definisani u
evropskim i nemačkim standardima za proizvode.
Rezultati unutrašnje kontrole u kompaniji se spolja
kontrolišu, od strane Udruženja za garantovani kvalitet
cigli (Güteschutz Ziegel e.V.). Udruženje obavlja svoje
sopstvene provere. Certifikacija proizvoda potvrđuje da je
kompanija obavila unutrašnje provere i kontrole, te da ima
pravo da koristi za svoje proizvode oznaku CE i oznaku za
kvalitet proizvoda.
Fasadne klinker cigle kompanije
Feldhaus ispunjavaju DIN EN 771-1 i
DIN 105-100.
Dekorativne klinker listele kompanije Feldhaus
su proizvedeni u skladu sa DIN EN 771-1 i DIN 105-100.
Klinker cigle za popločavanje kompanije Feldhaus
ispunjavaju DIN EN 1344 i DIN 18503.
Srbija
Brickhouse
Svetog Save 43
11000 Beograd
Telefon +381 11 308657//3086574
Fax +381 11 3086695
Mobilni +381 62 8060130 // 8060132
www.brickhouse.rs
[email protected]
www.medienweite.de // 04/2013 // Feldhaus Klinker // OPŠTI PREGLED // ‚Jezik‘
Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1 // D-49196 Bad Laer
Telefon +49 (0) 5424 2920-0 // Telefax +49 (0) 5424
2920-129www.feldhaus-klinker.de // [email protected]
Download

Brošura KLINKER