ATLETSKI SAVEZ CRNE GORE
PODGORICA
IZVOD
Iz ZAPISNIKA
sa XII.sjednice
UO – ASCG
______________________________
______________________________
- Podgorica -
Broj: 1 - 402
Podgorica, 09.12.2014.god.
ATLETSKIM KLUBOVIMA
CRNE GORE
PREDMET:
Izvod iz Zapisnika sa XII sjednice UO ASCG
Upravni odbor ASCG na
Dvanaestoj Redovnoj sjednici, dana
08.12.2014.godine u Podgorici, raspravljao je po Dnevnom redu , a u skladu
sa Statutom ASCG i zaključcima sa predhodne sjednice UO ASCG, o težišnim
programskim aktivnostima ASCG u narednom periodu, gdje su donešene
odgovarajuće Odluke – Zaključci sa kojima se upoznaju svi atletski klubovi,
organi i tijela i koje su obavezujuće za sve u ASCG.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA ODLUKAMA I ZAKLJUČCIMA
UPRAVNOG ODBORA ASCG:
1. Zapisnik sa Jedanaeste sjednice UO ASCG održane dana
23.07.2014.godine, usvojen je jednoglasno, kako je dat u materijalima za
Sjednicu.
2. Upravni odbor ASCG jednoglasno je uz tehničke primjedbe i po osnovu
amandmanskog djelovanja pojedinih članova izvršio i uskladio Pravila i
propozicije za takmičenja u ASCG za 2015.godinu. UO ASCG obavezao je
Generalnog sekretara da sve tehničke greške koje su pojedini članovi UO
ASCG konstatovali na Sjednici da popravi i unese u tekst Pravila i
propozicija.
3. Upravni odbor ASCG zadužio je Generalnog serketara da u saradnji sa
potpredsjednikom ASCG provjeri mogućnost oko registracije takmičara,
koji imaju državljanstvo druge zemlje (stranci), koji uče – školuju se i žive i
rade u Crnoj Gori za atletske klubove u ASCG.
4. Upravni odbor ASCG jednoglasno je donio Odluku o visini obeštećenja
prilikom prelaska atletičara iz kluba u klub za prelazni rok 20152017.godina.
5. Upravni odbor ASCG je jednoglasno usvojio Kriterijume za nastup na
međunarodnim takmičenjima u 2015.godini.
6. Upravni odbor ASCG jednoglasno je usvojio Kalendar Takmičenja u ASCG
za 2015.godinu, koji je usklađen na Kalendarskoj Konferenciji EAA u Bakuu,
u oktobru mjesecu, sa Kalendarima ABAF-a, EAA i IAAF-a.
7. Upravni odbor je po osnovu pisanog zahtjeva AK „Nikšić“ iz Nikšića, donio
Odluku da se Prvenstvo Crne Gore u krosu za 2015.godinu umjesto u
Podgorici, održi u Nikšiću u terminu kako je i dat u prijedlogu Kalendara.
8. Upravni odbor ASCG jednoglasno je usvojio rekorde u ASCG koji su
postignuti u 2014.godini.
9. Upravni odbor ASCG jednoglasno je prihvatio pisani izvještaj selektora
reprezentacije Crne Gore Osmana Erovića o postignutim rezultatima u
2014.godini. Upravni odbor ASCG je konstatovao da su i u 2014.godini
postignuti odlični rezultati – osvojeno je 11 medalja sa međunarodnih
takmičenja, od čega 6 zlatnih, 4 srebrene i 1 bronzana i ispunjeno sedam
normi za međunarodna takmičenja u 2014. i 2015.godini. Postignuto je 70
rekorda Crne Gore od čega 38 u muškoj i 32 u ženskoj konkurenciji.
10.
Upravni odbor ASCG je po osnovu prijedloga predsjednika Komisije za
izbor najboljih u ASCG - Gojka Banjevića, jednoglasno izabrao najbolje u
ASCG za 2014.godinu (prilog najbolji u ASCG za 2014.godinu). Dodjela
priznanja i Svečanost tim povodom u ASCG održaće se 25.decembra
2014.godine (četvrtak) u Podgorici u hotelu „Podgorica“ u 12,00 časova i
tim povodom UO ASCG zadužio je generalnog sekretara da pripremi
organizaciju svečanosti.
11.
Upravni odbor ASCG donio je jednoglasnu Odluku o isplati novčanih
nagrada za 2014.godinu, po osnovu Pravilnika o nagradama u ACSG.
12.
Upravni odbor ASCG donio je jednoglasnu Odluku da atletski klubovi
na Ekipnim prvenstvima Crne Gore mogu registrovati na dvojnu
registraciju do dva takmičara iz inostranstva. Registraciju takmičara na
dvojnu registraciju klubovi su obavezni izvršiti u skladu sa članom 4.
Pravilnika o prelasku atletičara iz kluba u klub i članovima 4., 7. i 15.
Pravilnika o registraciju atletičara u ASCG (strani državljani) do 31.12.
tekuće godine.
13.
Upravni odbor ASCG analizirao je rad svih organa i tijela Saveza u
proteklom četvorogodišnjem ciklusu i zaključio da je u tom periodu
crnogorska atletika ostvarila najveće uspjehe u svojoj istoriji. Ukupno je
osvojeno 47 medalja: Prvenstva Evrope – 6, Prvenstva Balkana – 26,
Mediteranske igre – 1, Prvenstvo Mediterana za mlađe seniore – 1, Igre
malih zemalja – 9, EYOF – 2, EYOT – 1 i Igre Frankofonije – 1. Ukupno je u
svim kategorijama postavljeno 336 rekorda Crne Gore.
14.
Posebno je konstatovano da je ASCG, sa svim organima i tijelima,
odgovorio svim obavezama i mnogobrojnim izazovima na domaćem i
međunarodnom planu, zbog čega su dobijene pohvale od strane ABAFa, EAA, IAAF-a i svih domaćih institucija za izuzetan rad Saveza u razvoju i
unapređenju atletskog sporta.
15.
Budući da je naredna godina izborna u ASCG, UO ASCG jednoglasno
je donio Odluku da predloži Izbornoj Skupštini ASCG da i u narednom
četvorogodišnjem ciklusu Milorad Vuletić bude na čelu ASCG i da nastavi
započeti posao na daljim planovima i programima razvoja atletskog
sporta u Crnoj Gori. Izborna Skupština ASCG održaće se početkom
naredne godine.
16.
Upravni odbor ASCG je zadužio Generalnog sekretara da dokumenta
za funkcionisanje Saveza, koja su usvojena na Sjednici, postave
blagovremeno na sajt ASCG i dostave klubovima.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik ASCG Milorad Vuletić i sve Odluke
su donešene jednoglasno.
IZVODE SA ODLUKAMA
I ZAKLJUČCIMA SA
SJEDNICE UO ASCG
SAČINIO:
Generalni Sekretar
Milan Madžgalj
Download

IZVODI IZ - atletski savez crne gore