Univerzitet Sinergija Bijeljina je akreditovana visokoškolska ustanova rješenjem
agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske,
BR. 203-6/12 od 18.03.2014. godine. Akreditacija važi do 18.03.2019. godine.
AKREDITACIJOM UNIVERZITET SINERGIJA POSTAO JE DIO EVROPSKOG
OBRAZOVNOG PROSTORA.
KONKURS
za upis u akademsku 2014/2015. godinu na
master STUDIJE - DRUGi ciklus studija
n a s l j e d e ć e s t u d i j s k e p ro g r a m e
ZAJEDNO
DO
USPJEHA
Studijski program:
 SAVREMENE INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE
 Zaštita informacionih sistema
 Digitalna forenzika
 Savremeni informacioni sistemi
 Savremene internet tehnologije
UPISUJE 30 STUDENATA
Studijski program:
 POSLOVNA EKONOMIJA
 Finansije i bankarstvo
 Računovodstvo i revizija
 Strategijski menadžment
UPISUJE 30 STUDENATA
Studijski program:
 ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Studijski program:
 PRAVO
 Primjenjena lingvistika i metodika
nastave engleskog jezika
 Engleska književnost
UPISUJE 30 STUDENATA
UPISUJE 30 STUDENATA
OPŠTI USLOVI UPISA:
 Završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno studije prvog ciklusa sa ostvarenih 240
ects bodova.
 Ostvarena prosječna ocjena 8,0 ili 3,5 na osnovnim, odnosno prvom ciklusu akademskih studija. Studenti koji nisu
ostvarili prosječnu ocjenu 8,0 ili 3,5 upisivaće se na master studije nakon provedenog intervjua. Pristup master
studijama, odnosno studijama drugog ciklusa imaju i studenti sa završenom trogodišnjom visokom školom i
ostvarenih 180 ects bodova, pod uslovom da prethodno završe četvrtu godinu studija na prvom ciklusu studija na
univerzitetu na studijskom programu koji žele da upišu na drugom ciklusu studija.
 Godišnja školarina iznosi 2.000,00 KM i plaća se u deset
jednakih mjesečnih rata.
 Prijave sa potrebnom dokumentacijom (diploma o
završenim četvorogodišnjim osnovnim akademskim
studijama, odnosno prvom ciklusu studija sa ostvarenih
240 ects bodova u originalu ili ovjerenoj kopiji, rodni
list i 3 fotografije 5x6 cm) podnose se studentskoj službi
Univerziteta u Bijeljini ul. Raje Baničića bb najkasnije
do 30.11.2014. godine.
Ul. Raje Baničića bb, Bijeljina.
Telefoni: 055/ 21 71 00, 21 71 01 i 21 72 00.
E-mail: [email protected]
www.sinergija.edu.ba
Download

ZAJEDNO DO USPJEHA - Univerzitet Sinergija