Prirodna izvorska. Svetskog kvaliteta.
Prirodna izvorska voda sa niskim sadržajem natrijuma, optimalnom
količinom fluorida i idealnim odnosom kalcijuma i magnezijuma.
Ispunjava sve kriterijume predviđene svetskim standardima
i zbog takvog svog sastava može se konzumirati u
neograničenim količinama.
BESPLATNA INFO LINIJA
0800 33 22 33
PET i Staklena Ambalaža
Preduzeće Euroaqua u svojoj ponudi ima malomineralizovanu
vodu flaširanu u PET i staklenu ambalažu različitih zapremina;
na taj način preduzeće uspeva da udovolji različitim potrebama
potrošača. Preduzeće ima ambalažu atraktivnog izgleda koja
predstavlja osnovu izgrađenog imidža.
Water Cooler Aparati
Sastavni deo ponude preduzeća Euroaqua su water cooler
aparati koji su sa balonima zapremine 19 litara komplementarni
proizvod. Uloga aparata je olakšano korišćenje vode, održavanje
sadržaja vode nepromenjenim, a same vode sterilnom s tim da
omogućava hlađenje ili zagrevanje vode u zavisnoti od potrebe
konzumenata. Preduzeće u ponudi ima kvalitetne aparate
atraktivnog izgleda tako da potrošači pored kvalitetne i zdrave
pijaće vode dobijaju na korišćenje i aparat koji prostoriji u kojoj
se nalazi pruža jedan moderniji izgled, a pogodan je kako za
poslovni tako i za stambeni prostor.
Potrošačima je na raspolaganju kompletna
usluga koja podrazumeva instaliranje aparata,
njegovo održavanje, zamenu praznih balona
za pune, blagovremeno snabdevanje
potrošača traženim količinama proizvoda...
Osnovne
karakteristike
proizvoda
Preduzeće Euroaqua u svojoj ponudi ima proizvod koji je
sa jedne strane životna namirnica, a sa druge strane to je
proizvod koji je u savremenim uslovima života tržišno vrlo
atraktivan proizvod.
Aqua ULTIMA je prirodna izvorska voda sa niskim sadržajem
natrijuma, optimalnom količinom fluorida i idealnim odnosom
kalcijuma i magnezijuma, ispunjava sve kriterijume predviđene
svetskim standardima i zbog svog hemijskog sastava se može
konzumirati u neograničenim količinama.
Prirodni uslovi izvorišta Buk-Lozica su karakteristični po
tome što izdan drenira severozapadne padine planine
Rtanj, odnosno krečnjački masiv Buk. Javlja se u dnu
karakterističnog krečnjačkog oblika, na kontaktu sa neogenim
sedimentima. Voda gravitaciono ističe iz manje pećine.
Sadržaj
Karakterističnih
Sastojaka
Bunari su bili predmet većeg broja hidrogeoloških istraživanja
na osnovu kojih je konstatovan izuzetan kvalitet podzemnih
voda i značajna izdašnost vrela, a povoljni sanitarni uslovi i
infrastruktura ovom izvorištu daju poseban značaj sa aspekta
eksploatacije vode.
Po svojim fizičko-hemijskim i mikrobiološkim karakteristikama,
a koje su ustanovile nadležne zdravstvene i laboratorijske
institucije, voda sa izvorišta Buk-Lozica spada u vodu
vrhunskog kvaliteta koja se, obzirom na nizak sadržaj natrijuma
može piti u neograničenim količinama, a sadrži idealan balans
magnezijuma i kalcijuma koji je bitan preduslov za pravilno
funkcionisanje ljudskog organizma.
Sastav
Vode
pH
7.2
Suvi ostatak – 180 C (mg/l)
330
Kalcijum Ca2+ (mg/l)
86
Magnezijum Mg2- (mg/l)
18
Natrijum Na+ (mg/l)
10
Kalijum K+ (mg/l)
1.5
Hidrokarbonati HCO3-(mg/l)
348
Hloridi Cl-(mg/l)
5
Sulfati SO42-(mg/l)
16
Nitrati NO3-(mg/l)
< 0.5
O fabrici
Euroaqua
Fabrika EUROAQUA se nalazi na teritoriji
Istočne Srbije, u podnožju planine Rtanj,
na severnim padinama masiva Buk.
Region administrativno pripada opštini
Boljevac od koga je vrelo udaljeno
10 km. Vrelo Buk-Lozica se nalazi na
obodu Krivovirske kotline i manastira
Lozica. Naselje Krivi Vir kome vrelo
pripada teritorijalno je udaljeno 32 km od
Paraćina i 53 km od Zaječara i izuzetno
dobro je saobraćajno povezano sa
autoputem E-75 Beograd-Niš.
Obzirom na značaj koji voda ima za
život i zdravlje ljudi, preduzeće Euroaqua
najveću pažnju posvećuje očuvanju
i održanju kvaliteta vode na visokom
nivou i pri tom se trudi da pridobije
poverenje svojih potrošača na način da
potencijalne brzo pretvara u stvarne, a
stvarne u stalne.
Preduzeće Euroaqua je posvećeno
očuvanju ekološke sredine u kojoj
su locirani njeni izvori kao i nastavku
izvođenja istražnih radova u cilju
pronalaženja novih rezervi zdrave vode.
Tržišnu poziciju preduzeće gradi na
konkurentnim cenama, poštovanju
ugovorenih rokova isporuke, kvalitetnom
tehnologijom i uposlenim kadrovima,
a sve u cilju ponude kvalitetnog i
konkurentnog proizvoda koji privlači
pažnju potrošača i osvaja njihovo
poverenje.
Fabrika raspolaže sa tri proizvodne linije:
-Linija za punjenje PET ambalaže kapaciteta 4.000 bph
-Linija za punjenje staklene ambalaže kapaciteta 2.000 bph
-Linija za punjenje balona 18,9l, odnosno 6l, kapaciteta 500-800 bph
Euroaqua
Fabrika za flaširanje vode
Boljevac / Krivi vir
Telefon/Fax
+381 30 469 194
+381 30 469 333
www.euroaqua.rs
www.euroaqua.co.rs
[email protected]
Download

Prirodna izvorska. Svetskog kvaliteta.