APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o
Brojevi tekućih računa:
265-1040310000386-64
275-2214636081100-94
275-220015830-13
PIB: 100962933
Apatin, Trg osloboñenja 5
Telefon: 025/783-111
Apatin, 25.1.2013
CENOVNIK PIVA
ŠIFRA
PROIZVOD
BROJ
KOMADA
U
PAKETU/
NOSILJCI
EAN CODE (KOM)
20
20
24
24
24
1
1
24
24
9
6
1
1
86027618
86027632
86027625
860 0105001548
8600105 001463
8600105 001968
8600105 001463
8600105002224
86029438
8600105 001487
8600105 001494
8600105 001111
8600105 001128
20
24
86027649
8600105 002095
20
24
24
6
1
24
24
6
20
86028158
86027823
86027830
8600105002415
86027830
86029377
86029360
8600105002408
86029421
20
24
24
EAN CODE
(PAKOVANJE)
22,17
Primena cenovnika od
Proizvoñačka cena Akciza 22.17 din po Cena proizvoda po
po komadu
lit.
komadu sa akcizom
26-Jan-13
Cena po komadu
sa akcizom i
PDV 20%
porezom na
dodatu vrednost
JELEN PIVO
150.012.0000
52
150.022.0000
53
150.023.0000
129
150.075.0001
22
150.075.0000
44
150.122.0000
21
112
101
121
103
102
150.053.0000
17
150.054.0000
18
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
PIVO Nosiljka Povratna Boca 20x0.5L
PIVO Nosiljka Povratna Boca 20x0.33L
PIVO Folija Nepovratna Boca 24x0.33L
PIVO Folija Limenka 24x0.33L
PIVO Folija Limenka 24x0.5L
PIVO Folija Limenka 6x0.5L
PIVO Folija 5+1 football pack
LIVE Folija Limenka 24x0.568L
FOOTBALL Limenka 24x0.568L
PIVO Folija PET 9x1L
PIVO Folija PET 6x2L
PIVO Bure 50L
PIVO Bure 30L
38,16
40,68
47,26
43,10
50,91
305,49
243,49
49,41
49,41
77,75
127,08
4.046,75
2.428,07
11,09
7,32
7,32
7,32
11,09
66,51
66,51
12,59
12,59
22,17
44,34
1.108,50
665,10
49,25
48,00
54,58
50,42
62,00
372,00
310,00
62,00
62,00
99,92
171,42
5.155,25
3.093,17
9,85
9,60
10,92
10,08
12,40
74,40
62,00
12,40
12,40
19,98
34,28
1.031,05
618,63
59,10
57,60
65,50
60,50
74,40
446,40
372,00
74,40
74,40
119,90
205,70
6.186,30
3.711,80
49,25
62,00
0,00
0,00
49,25
62,00
9,85
12,40
59,10
74,40
40,49
49,93
53,91
91,57
150,66
49,93
53,91
91,57
40,49
11,09
7,32
11,09
33,26
44,34
7,32
11,09
33,26
11,09
51,58
57,25
65,00
124,83
195,00
57,25
65,00
124,83
51,58
10,32
11,45
13,00
24,97
39,00
11,45
13,00
24,97
10,32
61,90
68,70
78,00
149,80
234,00
68,70
78,00
149,80
61,90
86029346
86029322
86029339
39,66
48,93
53,24
11,09
7,32
11,09
50,75
56,25
64,33
10,15
11,25
12,87
60,90
67,50
77,20
6
24
20
8600105 001104
8600105002590
86029414
86,49
43,24
24,20
44,34
11,09
13,30
130,83
54,33
37,50
26,17
10,87
7,50
157,00
65,20
45,00
20
24
24
6
6
1
8600105 001661
8600105 001814
8600105 001678
8600105 001654
8600105002552
8600105 001715
38,16
47,26
50,91
127,08
105,66
4.046,75
11,09
7,32
11,09
44,34
44,34
1.108,50
49,25
54,58
62,00
171,42
150,00
5.155,25
9,85
10,92
12,40
34,28
30,00
1.031,05
59,10
65,50
74,40
205,70
180,00
6.186,30
24
24
9
1
8600105
8600105
8600105
8600105
001821
001838
001791
001777
8600105 001784
8600105 001845
57,85
57,99
89,41
3.032,23
7,32
11,09
22,17
665,10
65,17
69,08
111,58
3.697,33
13,03
13,82
22,32
739,47
78,20
82,90
133,90
4.436,80
24
3899001000471
3899001000488
49,04
5,54
54,58
10,92
65,50
8600105 001357
8600105 001555
8600105 001470
8600105 001968
8600105002439
JELEN COOL
54
150.127.0000
45
JELEN COOL Nosiljka Povratna Boca 20x0.5L
JELEN COOL Folija Limenka 24x0.5L
8600105 001999
JELEN FRESH
78
135
74
116
114
136
94
115
100
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
JELEN
FRESH
FRESH
FRESH
FRESH
FRESH
FRESH
FRESH
FRESH
FRESH
LIMUN Nosiljka Povratna Boca 20x0.5L
LIMUN Folija Nepovratna Boca 24x0.33L
LIMUN Folija Limenka 24x0.5L
LIMUN Folija PET 6x1.5L
LIMUN Folija Limenka 3+1 gratis
GREJPFRUT Nepovratna Boca 24x0.33L
GREJPFRUT Folija Limenka 24x0.5L
GREJPFRUT Folija PET 6x1.5L
GREJPFRUT Nosiljka Povratna Boca 20x0.5L
8600105002446
JELEN STRONG
96
133
98
JELEN STRONG Nosiljka Povratna Boca 20x0.5L
JELEN STRONG Folija Nepovratna Boca 24x0.33L
JELEN STRONG Folija Limenka 24x0.5L
APATINSKO
150.045.0000
10
165
151
APATINSKO PIVO Folija PET 6x2L
APATINSKO PIVO Folija Limenka 24x0.5L
APATINSKO Nosiljka Povratna Boca 20x0.6L
NIKŠIĆKO PIVO
13
150.210.0000
150.230.0000
137
150.226.0000
47
150.215.0000
15
154
150.220.0000
14
NIKŠIĆKO
NIKŠIĆKO
NIKŠIĆKO
NIKŠIĆKO
NIKŠIĆKO
NIKŠIĆKO
PIVO
PIVO
PIVO
PIVO
PIVO
PIVO
Nosiljka Povratna Boca 20x0.5L
Folija Nepovratna Boca 24x0.33L
Folija Limenka 24x0.5L
Folija PET 6x2L
Folija PET 6x2L (250 ml gratis)
Bure 50L
8600105 001807
8600105 001692
NIKŠIĆKO TAMNO
150.228.0000
130
150.233.0000
48
270.163.0000
16
150.227.0000
20
NIKŠIĆKO
NIKŠIĆKO
NIKŠIĆKO
NIKŠIĆKO
TAMNO
TAMNO
TAMNO
TAMNO
Folija Nepovratna Boca 24X0.33L
Folija Limenka 24x0.5L
PIVO Folija PET 9x1L
PIVO Bure 30L
NIKŠIĆKO GOLD
270.222.0000
155
APATINSKA PIVARA d.o.o. Apatin
NIKŠIĆKO GOLD Nepovratna Boca 24X0.25L
CENOVNIK PIVA
1
ŠIFRA
PROIZVOD
BROJ
KOMADA
U
PAKETU/
NOSILJCI
EAN CODE (KOM)
20
24
24
1
9
1
8600105 001883
8600105 001876
8600105 001890
8600105 001944
8600105002262
8600105 002170
20
24
24
8600105002477
8600105002484
8600105002491
20
24
24
1
1
EAN CODE
(PAKOVANJE)
Proizvoñačka cena Akciza 22.17 din po Cena proizvoda po
po komadu
lit.
komadu sa akcizom
PDV 20%
Cena po komadu
sa akcizom i
porezom na
dodatu vrednost
STAROPRAMEN
150.149.0000
34
150.147.0000
131
150.145.0000
49
150.146.0000
31
72
42
STAROPRAMEN
STAROPRAMEN
STAROPRAMEN
STAROPRAMEN
STAROPRAMEN
STAROPRAMEN
Nosiljka Povratna Boca 20x0.5L
Folija Nepovratna Boca 24x0.33L
Folija Limenka 24x0.5L
Folija Limenka 4x0.5L
Folija PET 9x1L
Bure 30L
42,66
53,43
57,66
230,66
84,00
2.732,23
11,09
7,32
11,09
44,34
22,17
665,10
53,75
60,75
68,75
275,00
106,17
3.397,33
10,75
12,15
13,75
55,00
21,23
679,47
64,50
72,90
82,50
330,00
127,40
4.076,80
8600105002521
8600105002538
43,49
53,60
58,24
11,09
7,32
11,09
54,58
60,92
69,33
10,92
12,18
13,87
65,50
73,10
83,20
8600105 001159
8600105 001166
8600105 001418
8600105001418
8600105001418
8600105 001173
8600105 001432
8600105002293
8600105002033
42,66
57,10
58,08
279,32
210,16
11,09
7,32
11,09
66,51
66,51
53,75
64,42
69,17
345,83
276,67
10,75
12,88
13,83
69,17
55,33
64,50
77,30
83,00
415,00
332,00
24
5998817 522936
5998817 522929
78,68
7,32
86,00
17,20
103,20
6
20
24
8600105001517
8600105002392
8600105 001579
8600105 001586
95,16
25,99
44,74
44,34
11,09
11,09
139,50
37,08
55,83
27,90
7,42
11,17
167,40
44,50
67,00
8600105 001906
8600105 001913
8600105 001944
STAROPRAMEN SELECTION
123
124
125
STAROPRAMEN SELECTION CRA RT 20X0.5L
STAROPRAMEN SELECTION SHR OW 24X0.33
STAROPRAMEN SELECTION SHR CAN 24X0.5L
BECK'S
150.041.0000
11
150.042.0000
138
150.039.0000
46
83
158
BECKS
BECKS
BECKS
BECKS
BECKS
Nosiljka Povratna Boca 20x0.5L
Folija Nepovratna Boca 24x0.33L
Folija Limenka 24x0.5L
Folija Limenka 0.5L 5+1 GRATIS
Folija Limenka 0.5L 4+2 GRATIS
STELLA ARTOIS
270.222.0000
12
STELLA ARTOIS Nepovratna Boca 24X0.33L
LOWENBRAU
90
152
150.081.0000
50
LÖWENBRÄU Folija PET 6x2L
LÖWENBRÄU Nosiljka Povratna Boca 20x0.5L
LÖWENBRÄU Folija Limenka 24x0.5L
NAZIV I VRSTA AMBALAŽE
NAPOMENA: ROBA SE PORUČUJE I PRODAJE U PAKETIMA/NOSILJKAMA
CENA U DIN. PO
JEDINICI
PVC gajbe za pivo - STARA GAJBA
207,41
PVC gajbe za pivo - JELEN, BECKS
540,01
PVC gajbe za pivo - NIKŠIĆKO, STAROPRAMEN
508,40
PVC gajbe za pivo - APATINSKO
533,28
Pivska boca 0,5 braon
15,54
Pivska boca 0,6 braon
15,54
Pivska boca 0,5 zelena
Pivska boca 0.33 braon
15,91
13,19
Bure za pivo od 50 lit.
12.014,41
Bure za pivo od 30 lit.
10.117,40
Drvena paleta 800x1200
Drvena paleta 1000x1200
960,00
1.140,00
CENE AMBALAŽE SU SA PDV-om.
APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o.
Zastupnik
Direktor prodaje u trgovinama i ugostiteljskim objektima
Milan Šarčević
M.P.
APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o.
Zastupnik
Direktor prodaje za ključne kupce
Dejan Bošković
APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o.
APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o.
Zastupnik
Direktor marketinga
Slobodan Srećković
APATINSKA PIVARA APATIN d.o.o.
Direktor
Ilija Šetka
Menadžer za cene i prihode
Igor Vukašinović
NAPOMENA: Cenovnik je punovažan bez pečata i potpisa
APATINSKA PIVARA d.o.o. Apatin
CENOVNIK PIVA
2
Download

Apatin cenovnik - Neretva Komerc