PAPRIKA, PARADAJZ
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
*ENTEC Perfect
*ENTEC Base
*NovaTec Classic
*DuraTec Top 14
Patentkali
*zaštićen azot
Količina
300-500 kg/ha
300-500 kg/ha
300-500 kg/ha
700 kg/ha
300 kg/ha
Vreme primene
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Osnovna obrada ili pred rasađivanje
Napomena
U redove
U redove
U redove
Od prihrana samo kalcijum
Zemljišta siromašna kalijumom
Prilikom rasađivanja, rastvoriti 1 lit Kelpak-a u 100 lit vode (1% rastvor). U tako pripremljen rastvor uroniti kontejner sa mladim
biljkama (3-4 minuta da se zemlja u kontejneru natopi), ili pomenutim rastvorom zaliti kontejner neposredno pred rasađivanje.
Đubrenje preko sistema kap po kap (okvirne preporuke)
Đubrivo
Hakaphos Violeta
13-40-13
Complesal Calcidic
16-16-16
Complesal Calcidic
10-15-28
Hakaphos naranja
15-5-30
Hakaphos base
7-12-40
*NovaTec Solub 9-0-43
*Nova Tec Solub 21
Basfoliar Activ SL
Avant Natur
Vreme primene
U početku, posle rasađivanja,
1-2 nedelje
Od rasađivanja do cvetanja
Količina
0.5-1 g/lit
Napomena
Bolje ukorenjavanje
1 g/lit
Bolji porast
Intenzivan porast
1-2 g/lit
Bolji razvoj i čvrstina plodova, veći prinos
Od cvetanja
1-2 g/lit
Bolji razvoj i čvrstina plodova, veći prinos
Plodovi veličine lešnika
1-2 g/lit
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
U drugom delu vegetacije do
kraja
Tokom vegetacije
1-2 g/lit
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
1-2 g/lit
Posle rasađivanja, ponoviti za
2-4 nedelje
Tokom vegetacije
15-20 lit/ha
Ukoliko postoje bilo kakvi problemi sa razvojem;
ukoliko se želi obnoviti vreža; ukoliko vreža stoji i ne
napreduje; obavezno nakon branja;
Stres+fungicidno dejstvo, Oomycetes.
U kombinaciji sa fungicidima.
15-20 lit/ha
Bolji prinos, kad god postoje nepovoljni vremenski
uslovi (suša, grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
*zaštićen azot
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Kelpak, proizvodnja iz
rasada
Vreme primene
14 dana nakon rasađivanja
+
14 dana kasnije
Količina
3 lit/ha
+
3 lit/ha
Basfoliar 20-20-20 SP
Basfoliar Combi Stipp
Tokom vegetacije
Od cvetanja
2-5 kg/ha
0.3%
Pred cvetanje
Posle formiranja ploda
0.5 kg/ha
0.5 kg/ha
Sa fungicidima i insekticidima
Tokom vegetacije
2-5%
0.25%
Posle rasađivanja
ponoviti svake 2-4 nedelje
0.2%
0.25%
U vreme intenzivnog porasta, više puta
po potrebi
0.5 kg/ha
Nutribor
EPSO Top
Avant Natur
Basfoliar Activ SL
Fetrilon Combi 2
Napomena
Povećava se rast korena i nadzemnog izdanka;
biljka lakše podnosi prisustvo nematoda;
povećava se broj plodova po biljci kao i njihova
krupnoća; plodovi počinju ranije da se beru i
mogu se čuvati duže i do nedelju dana;
Bolji prinos
Sprečava pojavu truleži koja nastaje usled
nedostatka kalcijuma
Bolja oplodnja
Nedostatak bora
Nedostatak magnezijuma
Bolji prinos, kad god postoje nepovoljni
vremenski uslovi (suša, grad, mraz), napad
insekata i prouzrokovača bolesti
Stres+fungicidno delovanje, Oomycetes.
u kombinaciji sa fungicidima.
Maksimalna koncentracija 0.2%
Nedostatak mikroelemenata
KRASTAVAC (salatar + kornišon)
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
ENTEC Perfect*
ENTEC Base*
NovaTec Classic*
DuraTec Top 14*
Patentkali
*zaštićen azot
Vreme primene
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Osnovna obrada ili pred rasađivanje
Količina
300-500 kg/ha
300-500 kg/ha
300-500 kg/ha
700 kg/ha
300 kg/ha
Napomena
Od prihrana samo kalcijum
Zemljišta siromašna kalijumom
Prilikom rasađivanja, rastvoriti 1 lit Kelpak-a u 100 lit vode (1% rastvor). U tako pripremljen rastvor uroniti kontejner
sa mladim biljkama (3-4 minuta da se zemlja u kontejneru natopi), ili pomenutim rastvorom zaliti kontejner
neposredno pred rasađivanje.
Đubrenje preko sistema kap po kap (okvirne preporuke)
Đubrivo
Hakaphos Violeta
13-40-13
Complesal Calcidic
16-16-16
Complesal Calcidic
10-15-28
Hakaphos naranja
15-5-30
Hakaphos base
7-12-40
*NovaTec Solub 9-0-43
*Nova Tec Solub 21
Basfoliar Activ SL
Avant Natur
Vreme primene
U početku, posle rasađivanja,
1-2 nedelje
Od rasađivanja do cvetanja
Intenzivan porast
Intenzivno branje
Količina
0.5-1 g/lit
Napomena
Bolje ukorenjavanje
1 g/lit
Bolji porast, nedostatak kalcijuma
1-2 g/lit
Intenzivno branje
1-2 g/lit
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos,
nedostatak kalcijuma
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
Intenzivno branje
1-2 g/lit
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
Tokom vegetacije
Tokom vegetacije
1-2 g/lit
1-2 g/lit
Posle rasađivanja
Ponoviti svake 2-4 nedelje
15-20 lit/ha
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
Ukoliko postoje bilo kakvi problemi sa
razvojem; ukoliko se želi obnoviti vreža;
ukoliko vreža stoji i ne napreduje;
obavezno nakon branja;
Stres+fungicidno dejstvo, Oomycetes.
U kombinaciji sa fungicidima.
Tokom vegetacije
15-20 lit/ha
Bolji prinos, kad god postoje nepovoljni
vremenski uslovi (suša, grad, mraz),
napad insekata i prouzrokovača bolesti
*zaštićen azot
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Kelpak, proizvodnja iz
rasada
Basfoliar Combi Stipp
Nutribor
EPSO Top
Avant Natur
Fetrilon Combi 2
Vreme primene
14 dana nakon rasađivanja
+
14 dana kasnije
Od cvetanja
Pred cvetanje
Posle formiranja ploda
Sa fungicidima i insekticidima
Tokom vegetacije
Količina
3 lit/ha
+
3 lit/ha
0.1 – 0.3%
0.5 kg/ha
0.5 kg/ha
2-5%
0.25%
U vreme intenzivnog porasta, više
puta po potrebi
0.5 kg/ha
Napomena
Povećava se broj plodova po biljci kao i
njihova krupnoća; plodovi se mogu
duže čuvati posle branja.
Nedostatak kalcijuma
Bolja oplodnja
Nedostatak bora
Nedostatak magnezijuma
Bolji prinos, kad god postoje nepovoljni
vremenski uslovi (suša, grad, mraz),
napad insekata i prouzrokovača bolesti
Maksimalna koncentracija 0.2%
Nedostatak mikroelemenata
LUBENICA, DINJA
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
ENTEC Perfect*
ENTEC Base*
NovaTec Classic*
DuraTec Top 14*
Patentkali
*zaštićen azot
Vreme primene
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Osnovna obrada ili pred rasađivanje
Količina
400-600 kg/ha
400-600 kg/ha
400-600 kg/ha
800 kg/ha
300 kg/ha
Napomena
U redove
U redove
U redove
Od prihrana samo kalcijum
Zemljišta siromašna kalijumom
Prilikom rasađivanja, rastvoriti 1 lit Kelpak-a u 100 lit vode (1% rastvor). U tako pripremljen rastvor uroniti kontejner
sa mladim biljkama (3-4 minuta da se zemlja u kontejneru natopi), ili pomenutim rastvorom zaliti kontejner
neposredno pred rasađivanje.
Đubrenje preko sistema kap po kap (okvirne preporuke)
Đubrivo
Hakaphos Violeta
13-40-13
Complesal Calcidic
16-16-16
Complesal Calcidic
10-15-28
Hakaphos naranja
15-5-30
Hakaphos basa
7-12-40
*NovaTec Solub 9-0-43
*NovaTec Solub 21
Basfoliar Activ SL
Avant Natur
Vreme primene
U početku, posle rasađivanja,
1-2 nedelje
Sledeće 2 nedelje,
Intenzivan porast
Plodovi veličine pesnice
pa na dalje
Plodovi veličine pesnice
pa na dalje
Intenzivno sazrevanje
Količina
0.5-1 g/lit
Napomena
Bolje ukorenjavanje
1 g/lit
Bolji porast, nedostatak kalcijuma
1-2 g/lit
1-2 g/lit
Plodovi intenzivno rastu, nedostatak
kalcijuma
Plodovi intenzivno rastu
1-2 g/lit
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
Intenzivno sazrevanje
Tokom vegetacije
1-2 g/lit
1-2 g/lit
Posle rasađivanja
Ponoviti svake 2-4 nedelje
Tokom vegetacije
15-20 lit/ha
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
Ukoliko postoje bilo kakvi problemi sa
razvojem; ukoliko se želi obnoviti vreža;
ukoliko vreža stoji i ne napreduje;
primena posle branja;
Stres+fungicidno delovanje, Oomycetes.
U kombinaciji sa fungicidima.
Bolji prinos, kad god postoje nepovoljni
vremenski uslovi (suša, grad, mraz),
napad insekata i prouzrokovača bolesti
15-20 lit/ha
*zaštićen azot
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Kelpak, proizvodnja iz
rasada
Vreme primene
14 dana nakon rasađivanja
+
14 dana kasnije
Količina
3 lit/ha
+
3 lit/ha
Basfoliar 20-20-20 SP
EPSO Top
Basfoliar Activ SL
Tokom vegetacije
Sa fungicidima i insekticidima
Posle rasađivanja
Ponoviti svake 2-4 nedelje
Tokom vegetacije
5 kg/ha
2-5%
0.2%
0.25%
0.25%
U vreme intenzivnog porasta, više
puta po potrebi
0.5 kg/ha
Avant Natur
Fetrilon Combi 2
Napomena
Povećava se broj plodova po biljci kao i
njihova krupnoća; povećava se sadržaj
šećera u plodovima; plodovi se mogu
duže čuvati posle branja.
Bolji prinos
Nedostatak magnezijuma
Stres+fungicidno delovanje,Oomycetes.
U kombinaciji sa fungicidima.
Bolji prinos, kad god postoje nepovoljni
vremenski uslovi (suša, grad, mraz),
napad insekata i prouzrokovača bolesti
Maksimalna koncentracija 0.2%
Nedostatak mikroelemenata
SALATA
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
ENTEC Perfect*
ENTEC Base*
NovaTec Classic*
DuraTec Top 14*
Patentkali
*zaštićen azot
Vreme primene
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Osnovna obrada ili pred rasađivanje
Količina
300 kg/ha
300 kg/ha
300 kg/ha
500 kg/ha
200 kg/ha
Napomena
Od prihrana samo kalcijum
Zemljišta siromašna kalijumom
Prilikom rasađivanja, rastvoriti 1 lit Kelpak-a u 100 lit vode (1% rastvor). U tako pripremljen rastvor uroniti kontejner
sa mladim biljkama (3-4 minuta da se zemlja u kontejneru natopi), ili pomenutim rastvorom zaliti kontejner
neposredno pred rasađivanje.
Đubrenje preko sistema kap po kap (okvirne preporuke)
Đubrivo
Hakaphos Violeta
13-40-13
Complesal Calcidic
16-16-16
Complesal Calcidic
10-15-28
*NovaTec Solub 9-0-43
*Nova Tec Solub 21
Basfoliar Activ SL
Avant Natur
Vreme primene
U početku, posle rasađivanja,
1-2 nedelje
Naredne dve nedelje
Količina
0.5-1 g/lit
Napomena
Bolje ukorenjavanje
1 g/lit
Bolji porast, nedostatak kalcijuma
Do kraja
1-2 g/lit
Do kraja
Tokom vegetacije
1-2 g/lit
1-2 g/lit
Posle rasađivanja
Ponoviti svake 2-4 nedelje
Tokom vegetacije
15-20 lit/ha
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos,
nedostatak kalcijuma
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
Ukoliko postoje bilo kakvi problemi sa
razvojem; ukoliko se želi obnoviti lisna
masa; ukoliko biljka stoji i ne napreduje;
Stres+fungicidno delovanje,Oomycetes.
U kombinaciji sa fungicidima.
Bolji prinos, kad god postoje nepovoljni
vremenski uslovi (suša, grad, mraz),
napad insekata i prouzrokovača bolesti
15-20 lit/ha
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Kelpak, proizvodnja iz
rasada
Vreme primene
14 dana nakon rasađivanja
+
14 dana kasnije
Količina
3 lit/ha
+
3 lit/ha
Basfoliar 20-20-20 SP
Avant Natur
Tokom vegetacije
Tokom vegetacije
2-5 kg/ha
0.25%
Basfoliar Combi Stipp
EPSO Top
Basfoliar Activ SL
Posle rasađivanja, intenzivan porast
Sa fungicidima i insekticidima
Posle rasađivanja
Ponoviti svake 2-4 nedelje
0.2%
2-5%
0.2%
0.25%
JAGODA
Napomena
Povećava se rast korena i nadzemnog
izdanka; biljka lakše podnosi prisustvo
nematoda; povećava se broj plodova
po biljci kao i njihova krupnoća;
plodovi počinju ranije da se beru i
mogu se čuvati duže i do nedelju
dana;
Nedostatak kalcijuma
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
Nedostatak kalcijuma
Nedostatak magnezijuma
Stres+fungicidno
delovanje,Oomycetes.
U kombinaciji sa fungicidima.
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke u zavisnosti od analize zemljišta)
ĐUBRIVO
ENTEC Perfect*
NovaTec Classic*
ENTEC Base*
Patentkali
DuraTec Top 14
KOLIČINA
VREME PRIMENE
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Osnovna obrada ili pred rasađivanje
Pred rasađivanje
300 kg/ha
300 kg/ha
300 kg/ha
200 kg/ha
200 kg/ha
*zaštićen azot
Prilikom rasađivanja, rastvoriti 1 lit Kelpak-a u 100 lit vode (1% rastvor). Zatim potopiti živiće jagoda nekoliko
minuta u pomenuti rastvor ili ih dobro zaliti neposredno nakon rasađivanja. Poboljšava ukorenjavanje i bolji rast živića
nakon rasađivanja
Zatim svakih 21 dan, sve dok traje vegetacija u jesen, prskati jagode sa 3 lit/ha, ili 30 ml u 10 lit vode.
U proleće, kad krene vegetacija, svakih 21 dan prskati jagode sa 3 lit/ha, ili 30 ml u 10 lit vode. Sa prskanjima prestati
nekih 6 nedelja pre poslednje očekivane berbe.
Đubrenje preko sistema kap po kap (okvirne preporuke)
Đubrivo
Hakaphos Violeta
13-40-13
Complesal Calcidic
16-16-16
Complesal Calcidic
10-15-28
Hakaphos naranja
15-5-30
Hakaphos base
7-12-40
*NovaTec Solub 9-0-43
*NovaTec Solub 21
Basfoliar Activ SL
Avant Natur
Vreme primene
U početku, kad krene vegetacija
Količina
0.5-1 g/lit
Napomena
Bolje ukorenjavanje
Od kretanja vegetacije do
cvetanja
Pojava prvih plodova
1 g/lit
Bolji porast, nedostatak kalcijuma
1-2 g/lit
Pojava prvih plodova
1-2 g/lit
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos,
nedostatak kalcijuma
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
Intenzivan rast plodova
1-2 g/lit
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
Intenzivan rast plodova
Tokom vegetacije
1-2 g/lit
1-2 g/lit
Nepovoljni vremenski uslovi
Tokom vegetacije
15-20 lit/ha
15-20 lit/ha
Plodovi brže sazrevaju, veći prinos
Ukoliko postoje bilo kakvi problemi sa
razvojem, ukoliko se želi obnoviti vreža,
ukoliko vreža stoji i ne nepreduje,
obavezno nakon branja
Stres+fungicidno delovanje, Oomycetes
Bolji prinos, kad god postoje nepovoljni
vremenski uslovi (suša, grad, mraz),
napad insekata i prouzrokovača bolesti
*zaštiećn azot
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 20-20-20 SP
Basfoliar Activ SL
Avant Natur
Basfoliar Combi Stipp
Nutribor
EPSO Top
Fetrilon Combi 2
Fetrilon 13
Vreme primene
Tokom vegetacije
Nepovoljni vremenski uslovi
Količina
2-5 kg/ha
0.25%
Tokom vegetacije
0.25%
U cvetanju, svakih 7 dana
U cvetanju
Sa fungicidima i insekticidima
U vreme intenzivnog porasta, više
puta po potrebi
U vreme intenzivnog porasta, više
puta po potrebi
0.1-0.3%
0.1%
2-5%
0.5 kg/ha
0.5 kg/ha
Napomena
Bolji prinos
Stres+fungicidno delovanje,
Oomycetes
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
Nedostatak kalcijuma
Bolja oplodnja
Nedostatak magnezijuma
Maksimalna koncentracija 0.1%
Nedostatak mikroelemenata
Maksimalna koncentracija 0.1%
Nedostatak gvožđa
KUKURUZ
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
Easy Start TE Max
Easy Start TE Max BS
ENTEC 26*
NovaTec 40*
ENTEC Base*
Patentkali
ENTEC 26*
NovaTec 40*
*zaštićen azot
Vreme primene
Sa setvom semena
Sa setvom semena
Osnovna obrada ili predsetvena priprema
zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema
zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema
zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema
zemljišta
Prihrana u fazi 4-6 listova
Prihrana u fazi 4-6 listova
Količina
20-40 kg/ha
20-40 kg/ha
200-250 kg/ha
100-150 kg/ha
300 kg/ha
100-150 kg/ha
200-250 kg/ha
100-150 kg/ha
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 36 Extra
Vreme primene
Prihrana u fazi 2 lista do
zatvaranja redova,
najbolje u split aplikaciji
Količina
6-12 lit/ha
2x6 lit/ha
Hakaphos violeta 13-4013
Basfoliar 20-20-20 SP
Kelpak
U fazi 2 lista
2 kg/ha
Prihrana u fazi 3-8 listova
Prihrana u fazi 4-5 listova
2-5 kg/ha
2 lit/ha
Avant Natur
Prihrana u fazi 3-8 listova
2.5 lit/ha
Zitrilon 15 SM
Prihrana u fazi 3-5 listova
1 kg/ha
Sa fungicidima i
insekticidima
Od faze 4 lista do zatvaranja
redova
2-5%
EPSO Top
Nutribor
2-4 kg/ha, ili
3 x 1 kg/ha
Napomena
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
Bolje ukorenjavanje
Bolji prinos
Bolji rast korena i stabla, veći
prečnik stabljike, usev bolje
podnosi sušu, dobija se zrno boljeg
kvaliteta i veći prinos
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
Ukoliko se očekuje nedostatak
cinka, naročito na zemljištima sa
visokom vrednošću pH
Nedostatak magnezijuma
Nedostatak bora
ULJANA REPICA
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
Easy Start TE Max
Easy Start TE Max BS
ENTEC 26*
NovaTec 40*
ENTEC Base*
Patentkali
Vreme primene
Sa setvom
Sa setvom
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
ENTEC 26*
*zaštićen azot
Prihrana u proleće, pre kretanja vegetacije
Količina
20-30 kg/ha
20-30 kg/ha
200 kg/ha
150 kg/ha
300 kg/ha
300 kg/ha
200 kg/ha
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 36 Extra
Vreme primene
Kraj bokorenja do sredine faze
izduživanja izdanka, najbolje u split
aplikaciji
Zajedno sa pesticidima
Prihrana u proleće, u vreme
intenzivnog porasta
Zajedno sa fungicidima
U jesen, u vreme pojave 3-4 lista
+
Na proleće, kraj formiranja bočnih
izdanaka-početak izduživanja stabla
Količina
6-12 lit/ha
2x3-6
lit/ha
Na proleće, kraj formiranja bočnih
izdanaka-početak izduživanja stabla
Izduživanje stabla – formiranje
pupoljaka
Tokom vegetacije, 1-2 puta
3 lit/ha
5%
Nedostatak Magnezijuma
2.5 lit/ha
Nutribor
Prihrana u jesen, do faze rozete
2-4 kg/ha
Nutribor
Prihrana u prolećesredina faze izduživanja stabla,
cvetanje
3 x 1 kg/ha
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
Broj primena u vegetaciji 1-3.
Godišnja maksimalna količina
primene 6 kg/ha
Broj primena u vegetaciji 1-3.
Godišnja maksimalna količina
primene 6 kg/ha
Basfoliar 20-20-20
SP
Kelpak
Kelpak
EPSO Top
Avant Natur
5 kg/ha
2 lit/ha
+
2 lit/ha
Napomena
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
Bolji prinos
Bolji razvoj korena, brzo
uspostavljanje rozete i bolje zaštite
tačaka rasta, a samim tim i bolje
prezimljavanje, bolji početak
prolećne sezone rasta, veća
količina semena i sadržaj
ulja,severna hemisfera
PŠENICA
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
Easy Start TE Max
Easy Start TE Max BS
ENTEC 26*
NovaTec 40*
ENTEC Base*
Patentkali
ENTEC 26*
NovaTec 40*
*zaštićen azot
Vreme primene
Sa setvom
Sa setvom
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Prihrana u proleće
Prihrana u proleće
Količina
20-50 kg/ha
20-50 kg/ha
200 kg/ha
150 kg/ha
300 kg/ha
150-200 kg/ha
200-250 kg/ha
100-150 kg/ha
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 36 Extra
Vreme primene
Od sredine bokorenje do
sredine vlatanja, najbolje u
split apčlikaciji
Zajedno sa pesticidima
Pojava zastavičara
Zajedno sa pesticidima
Bokorenje pa na dalje
Zajedno sa pesticidima
Bokorenje pa na dalje
Zajedno sa pesticidima
Količina
6-12 lit/ha
2x3-6 lit/ha
Bokorenje
Nalivanje zrna i sazrevanje
Bokorenje pa na dalje
Zajedno sa pesticidima
5%
5%
2.5 lit/ha
Nutrimix Complete
Bokorenje
Zajedno sa pesticidima
1 kg/ha
Nutrimix Complete
Pojava zastavičara
Zajedno sa pesticidima
1 kg/ha
Basfoliar 36 Extra
Basfoliar 20-20-20 SP
Kelpak
EPSO Top
EPSO Top
Avant Natur
3 lit/ha
Napomena
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
Bolja ishrana klasa i veći prinos
2-5 kg/ha
Bolji prinos
2 lit/ha
Bolji rast korena i stabla, veći
prečnik stabljike a time i manja
opasnost od poleganja, usev bolje
podnosi sušu, dobija se zrno boljeg
kvaliteta i veći prinos
Nedostatak Magnezijuma
Nedostatak Magnezijuma
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
Veći broj izdanaka po bokoru i veći
broj klasića po klasu, što znači i veći
prinos
Zrno u klasu se bolje puni, što znači i
veći prinos
SUNCOKRET
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
ENTEC 26*
NovaTec 40*
ENTEC Base*
Patentkali
ENTEC 26*
NovaTec 40*
*zaštićen azot
Vreme primene
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Prihrana
Prihrana
Količina
200 kg/ha
150 kg/ha
350 kg/ha
350 kg/ha
200 kg/ha
100 kg/ha
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 36 Extra
Basfoliar 20-20-20 SP
Avant Natur
Nutribor
Vreme primene
Prihrana u fazi od 4 lista do visine
suncokreta oko 80 cm, najbolje u split
aplikaciji
Zajedno sa fungicidima
Prihrana u fazi od 4 lista do visine
suncokreta oko 80 cm
Zajedno sa fungicidima
Tokom vegetacije,
1-2 puta
Količina
6-12 lit/ha
2x3-6 lit/ha
Prihrana u fazi od 4 lista do visine
suncokreta oko 80 cm
Zajedno sa fungicidima
1 kg/ha
5 kg/ha
2.5 lit/ha
Napomena
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
Bolji prinos
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
Broj primena u vegetaciji 1-2.
Godišnja maksimalna količina
primene 4 kg/ha
SOJA
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
ENTEC 26*
NovaTec 40*
ENTEC Base*
Patentkali
Vreme primene
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Količina
150 kg/ha
100 kg/ha
150 kg/ha
300 kg/ha
*zaštićen azot
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 20-20-20 SP
NovaTec Solub 9-0-43
Avant Natur
Vreme primene
Do cvetanja
Zajedno sa pesticidima
Posle zametanja mahuna
Zajedno sa pesticidima
Tokom vegetacije, 1-2 puta
Količina
2-5 kg/ha
Napomena
Bolji prinos
4 kg/ha
Bolji prinos
2.5 lit/ha
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
KROMPIR
Osnovno đubrenje (okvirno, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
ENTEC Perfect*
NovaTec Classic*
ENTEC Perfect*
NovaTec Classic*
DuraTec Top 14*
ENTEC Base*
Patentkali
ENTEC Perfect*
NovaTec Classic*
ENTEC 26*
NovaTec 40*
*zaštićen azot
Vreme primene
Sa sadnjom, u redove, bez prihrana
Sa sadnjom, u redove, bez prihrana
Sa sadnjom, u redove, bez prihrana
Sa sadnjom, u redove, bez prihrana
Sa sadnjom, u redove
Sa sadnjo u redove
Sa sadnjom, u redove
Sa sadnjom, u redove, plus prihrane
Sa sadnjom, u redove, plus prihrane
Prihrana u vreme zagrtanja redova
Prihrana u vreme zagrtanja redova
Količina
800 kg/ha
800 kg/ha
1200 kg/ha
1200 kg/ha
1000 kg/ha
600 kg/ha
500 kg/ha
700 kg/ha
700 kg/ha
150 kg/ha
100 kg/ha
Napomena
Mlad krompir
Mlad krompir
Stari krompir
Stari krompir
U kombinaciji sa Patentkalijem
Zemljišta siromašna kalijumom
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 36 Extra
Vreme primene
Prihrana u fazi 2 lista do
zatvaranja redova
Količina
3-4 lit/ha
Napomena
Maksimalna koncentracija primene
1%
NovaTec Solub 9-0-43
Nakon formiranja krtola
5 kg/ha
Bolji prinos
Hakaphos Base 7-12-40
Nakon formiranja krtola
5 kg/ha
Bolji prinos
Cvetanje, zametanje krtola
Potapanje krtola pred sadnju
Folijarno, list veličine dlana
Folijarno, 14 dana kasnije
3-5%
0.4%, 5 min
4 lit/ha
2 lit/ha
Pre + posle cvetanja
0.25%
Tokom vegetacije, 2-3 puta
2.5 lit/ha
Nedostatak Magnezijuma
Bolji rast korena i nadzemnog dela;
povećano usvajanje hraniva; krompir
bolje podnosi prisustvo nematoda u
zemljištu; bolje podnosi sušu kao i
prekomernu vlagu u zemljištu;
povećan je broj krtola kao i njihova
veličina, samim tim i prinos
Stres + fungicidno delovanje,
Oomycetes.
U kombinaciji sa fungicidima.
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi (suša,
grad, mraz), napad insekata i
prouzrokovača bolesti
EPSO Top
Kelpak
Basfoliar Activ SL
Avant Natur
LUK
Osnovno đubrenje (okvirno, u zavisnosti od analize zemljišta-pravimo kombinacije)
Đubrivo
ENTEC Perfect*
NovaTec Classic*
DuraTec Top 14*
Patentkali
ENTEC 26*
NovaTec 40*
*zaštićen azot
Količina
600 kg/ha
Vreme primene
Osnovna obrada ili predsetvena priprema
zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema
zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema
zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema
zemljišta
Prihrana u vreme formiranja glavica
Prihrana u vreme formiranja glavica
Napomena
600 kg/ha
500 kg/ha
500 kg/ha
Zemljišta siromašna
kalijumom
150 kg/ha
100 kg/ha
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
*NovaTec Solub 9-0-43
Vreme primene
Nakon što počne da raste u
glavicu
Količina
5 kg/ha
Napomena
Bolji prinos
Hakaphos Base 7-12-40
Nakon što počne da raste u
glavicu
5 kg/ha
Bolji prinos
Complesal Calcidic
10-15-28
Kelpak, proizvodnja iz
arpadžika
U vreme formiranja glavica
5 kg/ha
Nedostatak kalcijuma
Potapanje lukovica pred sadnju
+
U fazi 3 pera
+
14 dana kasnije
U fazi 3 pera
+
14 dana kasnije
+
14 dana kasnije
Tri-četiri pera,
ponoviti po potrebi
1%, 5 min
+
3 lit/ha
+
3 lit/ha
3 lit/ha
+
3 lit/ha
+
3 lit/ha
0.25%
Tokom vegetacije, 1-2 puta
2.5 lit/ha
Bolji rast korena i nadzemnog
dela; povećano usvajanje hraniva;
veći broj lepših i krupnijih glavica
Ne primenjivati u vreme kad
luk počne da raste u glavicu
Bolji rast korena i nadzemnog
dela; povećano usvajanje hraniva;
veći broj lepših i krupnijih glavica
Ne primenjivati u vreme kad
luk počne da raste u glavicu
Stres + fungicidno delovanje,
Oomycetes.
U kombinaciji sa fungicidima
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi
(suša, grad, mraz), napad insekata
i prouzrokovača bolesti
Kelpak, proizvodnja iz
semena
Basfoliar Activ SL
Avant Natur
*zaštićen azot
VOĆE
Osnovno đubrenje (okvirno, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
ENTEC Perfect*
NovaTec Classic*
ENTEC 26*
DuraTec Top 14*
NovaTec Classic*
NovaTec Classic*
ENTEC Base*
Patentkali
Basacote Plus 6 M
Basafer Plus
*zašteićen azot
Količina
200-400 kg/ha
200-400 kg/ha
150 kg/ha
30%
35%
35%
200-300 kg/ha
200-300 kg/ha
20-50 g/sadnici
10-40 g/biljci
Vreme primene
Februar
Februar
Prihrana pred cvetanje
Odmah nakon berbe
20 dana pre cvetanja
Tokom rasta plodova
Februar
Februar
Tokom sadnje
Mart
Napomena
Uobičajeno
Uobičajeno
Uobičajeno
Od planirane kol. azota, u novije vreme
Od planirane kol. azota, u novije vreme
Od planirane kol. azota, u novije vreme
NP đubrivo u kombinaciji sa Patentkalijem
Zemljišta siromašnija sa kalijumom
Ne oštećuje koren
Aktivan pri pH 4-10, nedostatak gvožđa
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 36 Extra
Basfoliar Combi Stipp
Hakaphos Violeta 13-40-13
Vreme primene
Kad su plodovi dostigli veličinu
oraha
Od faze lešnika pa do berbe
0.3%
Napomena
Maksimalna koncentracija
primene 0.8%
Sprečavanje pojave gorkih pega,
duže čuvanje u skladištima
Bolja deoba ćelija plodova, više
“mesa“
Bolja obojenost i krupnoća
Plodovi veličine oraha
0.3%
Bolja obojenost i krupnoća
Cvetanje
0.3%
+
+
Bolja oplodnja, naročito u
kombinaciji sa Nutriborom
+
*NovaTec Solub 9-0-43
Zametanje plodova do plodovi
veličine lešnika
Plodovi veličine oraha
Hakaphos Base 7-12-40
Kelpak
Basfoliar Activ SL
Avant Natur
EPSO Top
Nutribor
Nutribor
Zitrilon 15 SM
Fetrilon Combi 2
Fetrilon 13
*zaštićen azot
Količina
0.4%
0.5%,
više puta ponoviti
0.4%
Zajedno sa Basfoliar Combi
Stipp, više puta
0.3%
Veće pokretljivost kalcijuma u
biljci
Od cvetanja zajedno sa
tretmanima protiv Venturije,
više puta
Tokom vegetacije, 1-2 puta
0.25%
Zametanje plodova, sa
tretmanima protiv Venturie, više
puta
Primena tokom cvetanja
Tokom Avgusta
U početku vegetacije do
formiranja cvetnih pupova
+
Nakon berbe plodova
2-3%
Stres + fungicidno delovanje,
Oomycetes
U kombinaciji sa fungicidima
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi
(suša, grad, mraz), napad insekata
i prouzrokovača bolesti
Nedostatak Magnezijuma
0.1 %
0.1%
0.1-0.2%
Bolja oplodnja
Ukoliko se primete nedostaci
Jabučasto voće, max 2 kg/ha
+
0.1-0.2%
Jabučasto voće, max 2 kg/ha
Odmah nakon cvetanja
0.05%
Koštičavo voće, max 700 g/ha
Dok plod ne dostigne 1/10 svoje
veličine
Preventivno ili po uočavanju
simptoma
Preventivno 0.05%
Kurativno 0.1%
Preventivno 0.05%
Kurativno 0.1%
Nedostatak mikroelemenata
0.25%
Nedostatak gvožđa
VINOVA LOZA
Osnovno đubrenje (okvirno, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
ENTEC Perfect*
NovaTec Classic*
DuraTec Top 14*
ENTEC Base*
Patentkali
Basafer Plus
*zaštićen azot
Vreme primene
Pred kretanje vegetacije
Pred kretanje vegetacije
Pred kretanje vegetacije
Pred kretanje vegetacije
Februar
Pred kretanje vegetacije
Količina
400 kg/ha
400 kg/ha
300 kg/ha
300 kg/ha
200-300 kg/ha
5-15 g/biljci
Napomena
Zemljišta siromašna kalijumom
Aktivan pri pH 4-10, nedostatak gvožđa
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 36 Extra
Vreme primene
Tokom vegtacije
Količina
0.3%
Hakaphos naranja
15-5-30
*NovaTec Solub
9-0-43
Hakaphos Base
7-12-40
Kelpak
Precvetavanje
0.3%
Napomena
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi
(suša, grad, mraz), napad
insekata i prouzrokovača bolesti
Max konc. 0.3%
Bolja obojenost i krupnоća
Razvoj bobica
0.4%
Bolja obojenost i krupnoća
Razvoj bobica
0.4%
Bolja obojenost i krupnoća
U cvetanju
Ponoviti nakon 12 dana
Posle punog cvetanja
Ponoviti 2x u razmaku od 12
dana
Tokom vegetacije, 1-2 puta
0.3%
Vinske sorte
0.3%
Stone sorte
0.25%
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi
(suša, grad, mraz), napad
insekata i prouzrokovača bolesti
Stres + fungicidno delovanje,
Oomycetes.
U kombinaciji sa fungicidima.
Nedostatak Magnezijuma
Kelpak
Avant Natur
Basfoliar Activ SL
EPSO Top
Nutribor
Fetrilon Combi 2
Fetrilon 13
*zaštićen azot
Pre cvetanja, ponoviti svake
2-4 nedelje
0.25%
Tokom vegetacije, 1 do 2
puta
Cvetanje, precvetavanje
Listanje, cvetanje,
precvetavanje
Listanje, cvetanje,
precvetavanje
2-5%
0.1 %
Preventivno 0.05%
Kurativno 0.1%
Preventivno 0.05%
Kurativno 0.1%
Bolja oplodnja
Nedostatak mikroelemenata
Nedostatak gvožđa
ŠEĆERNA REPA
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
Easy Start TE Max BS
ENTEC 26*
NovaTec 40*
ENTEC Base*
Patentkali
*zaštićen azot
Vreme primene
Sa setvom
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Osnovna obrada ili predsetvena priprema zemljišta
Količina
15-35 kg/ha
150 kg/ha
100 kg/ha
200 kg/ha
400 kg/ha
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 36 Extra
Basfoliar 20-20-20 SP
EPSO Top
Avant Natur
Nutribor
*NovaTec Solub 9-043
*zaštićen azot
Vreme primene
Prihrana u fazi od 2 lista pa na
dalje
Zajedno sa fungicidima
Prihrana u fazi 4 lista pa na dalje
Zajedno sa fungicidima
U vreme zatvaranja redova
Prihrana u fazi 4-8 listova
Zajedno sa fungicidima
Prihrana pred zatvaranje redova,
ponoviti sa tretmanima protiv
Cercospore
Od sklapanja redova
Količina
4-10 lit/ha
Maksimalna
koncentracija
primene 1%
2-4 kg/ha
Napomena
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi
(suša, grad, mraz), napad
insekata i prouzrokovača bolesti
Bolji prinos
5%
2.5 lit/ha
Nedostatak Magnezijuma
Bolji prinos, kad god postoje
nepovoljni vremenski uslovi
(suša, grad, mraz), napad
insekata i prouzrokovača bolesti
Broj primena u vegetaciji 1-2.
Godišnja maksimalna količina
primene 6 kg/ha
Veći sadržaj šećera
3 kg/ha
4 kg/ha
KUPUSNJAČE
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
ENTEC Perfect*
ENTEC Base*
NovaTec Classic*
DuraTec Top 14*
Patentkali
ENTEC 26*
NovaTec 40*
*zaštićen azot
Vreme primene
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Osnovna obrada ili pred rasađivanje
Prihrana
Prihrana
Količina
500 kg/ha
500 kg/ha
500 kg/ha
400 kg/ha
300 kg/ha
150 kg/ha
100 kg/ha
Napomena
Zemljišta siromašna kalijumom
Intenzivan porast lisne rozete
Intenzivan porast lisne rozete
Prilikom rasađivanja, rastvoriti 1 lit Kelpak-a u 100 lit vode (1% rastvor). U tako pripremljen rastvor uroniti kontejner
sa mladim biljkama (3-4 minuta da se zemlja u kontejneru natopi), ili pomenutim rastvorom zaliti kontejner
neposredno pred rasađivanje.
MRKVA
Osnovno đubrenje (okvirne preporuke, u zavisnosti od analize zemljišta)
Đubrivo
ENTEC Perfect*
ENTEC Base*
NovaTec Classic*
Patentkali
ENTEC 26
*NovaTec 40
*zaštićen azot
Vreme primene
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Pred rasađivanje
Osnovna obrada ili pred rasađivanje
Količina
600 kg/ha
600 kg/ha
600 kg/ha
300 kg/ha
200 kg/ha
100 kg/ha
Napomena
Zemljišta siromašna kalijumom
Prihrana, ukoliko je potrebno
Prihrana, ukoliko je potrebno
Đubrenje preko sistema kap po kap (okvirne preporuke)
Đubrivo
Hakaphos Violeta 13-40-13
Complesal Calcidic 16-16-16
*NovaTec Solub 21
Complesal Calcidic 10-15-28
Hakaphos naranja 15-5-30
Hakaphos base 7-12-40
*NovaTec Solub 9-0-43
Avant Natur
Vreme primene
U početku, 1-2 nedelje
Naredne dve nedelje
Tokom vegetacije, 1-2x
Do završetka debljanja korena
Do završetka debljanja korena
Do završetka debljanja korena
Do završetka debljanja korena
Tokom vegetacije
Količina
0.5-1 g/lit
1 g/lit
1-2 g/lit
2 g/lit
2 g/lit
2 g/lit
2 g/lit
15-20 lit/ha
Napomena
Bolje ukorenjavanje
Bolji porast, nedostatak kalcijuma
Isto što i ENTEC 26, samo kap po kap
Bolji kvalitet korena, nedostatak kalcijuma
Bolji kvalitet korena, veći prinos
Bolji kvalitet korena, veći prinos
Bolji kvalitet korena, veći prinos
Bolji prinos, kad god postoje nepovoljni
vremenski uslovi (suša, grad, mraz), napad
insekata i prouzrokovača bolesti
Količina
2-5 kg/ha
4 kg/ha
4 kg/ha
2.5 lit/ha
Napomena
Bolji prinos
Bolji kvalitet korena, veći prinos
Bolji kvalitet korena, veći prinos
Bolji prinos, kad god postoje nepovoljni
vremenski uslovi (suša, grad, mraz),
napad insekata i prouzrokovača bolesti
Đubrenje preko lista (okvirne preporuke)
Đubrivo
Basfoliar 20-20-20 SP
Hakaphos base 7-12-40
*NovaTec Solub 9-0-43
Avant Natur
*zaštićen azot
Vreme primene
Tokom vegetacije, u početku
Kasnije, kad koren počne da deblja
Kasnije, kad koren počne da deblja
Tokom vegetacije
Download

PAPRIKA, PARADAJZ