COMPO EXPERT
DMPP ‹nhibitörlü
Özel Granül Gübreler
• Bitki beslemede üstün Alman yenili¤i
• Nitrifikasyon inhibitörü DMPP kullanımıyla
daha etkili azot beslemesi
• COMPO NovaTec® ürün yelpazesinin yeni
nesil azotlu gübre formülasyonları
• Homojen, tozsuz ve daha küçük (2-4 mm)
granül yapısı sayesinde kolay ve etkili
uygulama
• DMPP inhibitörlü amonyum beslemesi ile
kök bölgesinde pH’nın düürülmesi ve bu
sayede fosfor ve mikro elementlerin
alımının artması
• Daha az uygulama, i gücünden tasarruf
• Daha yüksek verim, daha kaliteli ürünler
• Yıkanma ve gaz kayıplarını en aza indiren
çevre dostu ürün
Bitki Besleme Uzmanı
COMPO EXPERT
COMPO NovaTec®
Garanti Edilen ‹çerik (%)
COMPO NovaTec® 32
COMPO NovaTec® 40
COMPO NovaTec® 46
(N)
32
40
46
DMPP ‹nhibitörlü Amonyum Azotu
( NH4-N )
12
4.2
-
DMPP ‹nhibitörlü Üre Azotu
( NH2-N )
20
35.8
46
Suda Çözünür Kükürt Trioksit
( SO3)
32
12
-
Toplam Azot
COMPO NovaTec® Uygulama Önerileri
Uygulama Dönemi
Uygulama Miktarı
Bu¤day, Arpa, Kanola, Çeltik
Ekimden Sonra
15-25 Kg / Dekar
eker Pancarı, Pamuk, Ayçiçe¤i
Ekimden Sonra
15-25 Kg / Dekar
Yer Fıstı¤ı, Soya, So¤an, Havuç
Ekimden Sonra
15-25 Kg / Dekar
Mısır, Patates
Ekimden Sonra
35-50 Kg / Dekar
Açık Alan Sebzeleri
Ekimden Sonra
25-40 Kg / Dekar
Yumuak Çekirdekli Meyveler
(Elma, Armut, Ayva vb.)
Çiçeklenme Sonrası
30-50 Kg / Dekar
Sert Çekirdekli Meyveler
(eftali, Kayısı, Kiraz, Erik vb.)
Çiçeklenme Sonrası
30-50 Kg / Dekar
Turunçgiller
Çiçeklenme Sonrası
30-50 Kg / Dekar
Üzüm
Çiçeklenme Sonrası
20-35 Kg / Dekar
Zeytin Bahçeleri
Çiçeklenme Sonrası
15-25 Kg / Dekar
Ambalaj: 40 Kg Net
Mart 2015
Uygulama Alanı
Download

Nova Tec Azotlu