Najnovije o integraciji
Broj 5. • decembar, 2012
Poslujemo kao jedna kompanija
Kao što znate, 31. oktobra smo počeli da poslujemo zajedno, kao treća najveća farmaceutska generička kompanija
na svetu.
Analitičari i članovi svetskih trgovinskih i poslovno-finansijskih medija odmah su pohvalili završetak našeg spajanja.
Chris Schott iz JP Morgan izjavio je “mi i dalje vidimo Watson kao jednog od najbolje pozicioniranih proizvođača
generičkih lekova.” “Udruženu kompaniju vidimo kao impresivnog svetskog igrača u proizvodnji generičkih lekova sa
sredstvima spremnim za kontinuiran dugoročni rast,” rekao je Michael Tong iz Wells Fargo. Tim Chiang iz CRT Capital
rekao je: “Mi smatramo da kupovina Actavis-a predstavlja pravu transformaciju koja značajno povećava Watson-ov
prihod i rast zarade po akciji i pretvara Kompaniju u svetskog igrača.”
Sada kada je transakcija formalno iza nas, usmerili smo fokus ka brzoj i nesmetanoj
realizaciji naših napora u planiranju integracije. Imamo nov naziv i logo kompanije,
ciljeve i kulturu; postavili smo globalni tim menadžmenta - vodeći u industriji; povećali
naše potencijale, portfolio i komercijalno poslovanje i ujedinili 17.000 najposvećenijih
zaposlenih u svetu.
Odmah smo počeli da radimo vredno i uspešno. Radimo zajedno da bismo stvarali
uzbudljivu budućnost za sve nas i za pacijente širom sveta.
Zajedno činimo razliku.
Paul M. Bisaro
Predsednik i izvršni direktor
Actavis: Promena našeg novog globalnog identiteta
Konačno, sa oduševljenjem smo objavili da ćemo se ujediniti pod jednim, globalnim imenom: Actavis. Otkrili smo novi
dinamični logo, kreiran kroz partnerstvo sa renomiranom svetskom firmom za razvoj globalnih brendova Lippincott, koji će služiti
kao temelj za stvaranje globalno prepoznatljivog brenda naše Kompanije.
Korporativne komunikacije razvijaju globalni plan za promenu brenda koji će usmeriti prelazak naših poslovnih partnera na
novi Actavis logo. Taj plan će biti predstavljen globalnom menadžmentu sredinom januara 2013. i detaljno će opisati pristup
višegodišnjeg faznog uvođenja novog brenda.
Početak globalne promene naziva i logotipa naše udružene kompanije će zvanično početi 24. januara 2013, kada će članovi
našeg najvišeg rukovodstva završnim zvonom na Njujorškoj Berziformalno najaviti naš prelazak na Actavis. Ako imate bilo kakva
pitanja o pravilnoj upotrebi logoa, molimo vas da kontaktirate
[email protected]
Stiže u 2013. godini
Novi Actavis logo
Stvaranje novog myActavis Intraneta
Sektore Informacione tehnologije i korporativnn komunikacije će zajednički pripremiti dinamičan globalni Intranet za našu
udruženu kompaniju. Koristeći aktuelnu platformu myActavis SharePoint kao osnovu, timovi će razvijati novu , restrukturiranu
platformu i ponovo je lansirati za sve naše zaposlene širom sveta.
Kada bude pokrenut u okviru prvog kvartala 2013, novi myActavis će pružiti zaposlenima pristup globalnom poslovnom
adresaru, alatima i resursima; stranice za individualnu i timsku saradnju; novosti i informacije o kompaniji; multimedije,
društvene mreže za podsticanje aktivnosti i angažovanja zaposlenih i još mnogo toga.
Uvođenje novih proizvoda će se odvijati u fazama uz odgovarajuću obuku i podršku.
Podsticanje, priznanje i nagrada za uspeh: Evaluacija rezultata
na kraju godine 2012. i postavljanje ciljeva za 2013. godinu
Negovanje dinamične kulture angažovanih pojedinaca i timova zaposlenih fokusiranih na kontinuirano unapređivanje i na
postizanje naših strateških ciljeva i ostvarivanje rezultata važno je za našu novu zajedničku Kompaniju. Sledeće godine,
pokrenućemo novi program upravljanja performansom za sve zaposlene koji će biti fokusiran na podsticanje, priznavanje i
nagrađivanje uspeha.
Do tada ćemo koristiti ono što imamo kao nasleđe Watson-a i Actavis-a, postupke za evaluaciju rezultata rada i uspešnosti radi
ocenjivanja i nagrađivanja uspeha svakog zaposlenog u odnosu na ciljeve postavljene početkom 2012.
Nasleđe Actavis = MyPer4Ma
Nasleđe Watson = Program upravljanja učinkom (PMP)
Molimo vas da nastavite da poštujete procedure
i planove koje vam saopšte vaši lokalni timovi rukovodilaca.
2013 Glavni cilj i postavljanje odgovornosti
Početkom 2013. godine, naš tim izvršnog rukovodstva će sistematski postaviti korporativne ciljeve za našu zajedničku globalnu
Kompaniju. Zaposleni će sarađivati sa svojim direktorima na postavljanju konkretnih ciljeva koji treba da doprinesu podsticanju
naših ukupnih korporativnih ciljeva. Mi ćemo pokrenuti novi program upravljanja rezultatima rada koji će se temeljiti na
najboljim praksama i sistemima upravljanja performansom iz nasleđa Watson-a i Actavis-a kao naš novi integrisani proces
upravljanja performansom. Više informacija će biti saopšteno početkom 2013.
Alati i resursi za globalnu komunikaciju i saradnju
Sa 17.000 zaposlenih koji rade u više od 60 zemalja širom sveta, mi smo pokrenuli nekoliko resursa da pomognemo da se
olakšaju komunikacije i saradnja između zaposlenih širom sveta.
www.OurWinningWay.com
daje vesti o kompaniji, informacije, kulturu, događaje i globalna obaveštenja za zaposlene. Dostupno u kancelariji, kod kuće ili na
poslu preko bilo kog web pretraživača.
Globalni adresar /unošenje u kalendar
Zaposleni mogu da imaju pristup globalnom e-mail servisu i kalendaru za sve e-mail korisnike preko Outlook email sistema.
Razmena poruka u realnom vremenu (Instant Messaging)
IT omogućava grupni interaktivni razgovor, razmenu desktop sadržaja i saradnju integrisanjem mreža za razmenu instant
poruka između zaposlenih Watson-a i Actavis-a. Molimo vas da kontaktirate vaš lokalni IT Servis desk radi uputstava o tome
kako da koristite ovaj alat. Pored toga, IT timovi rade na tome da usmere sve korisnike na jedinstvenu globalnu platformu
zasnovanu na Lync platformi. Uvođenje nove platforme se realizuje u fazama i zaposleni će biti obavešteni kada će njihov sajt
biti planiran za pokretanje.
Globalna Intranet platforma
IT i korporativne komunikacije sarađuju na pokretanju zajedničke Intranet platforme. Očekivan početak je u prvom kvartalu
2013.
Audio/Video/Web konferencije
IT je lansirao mogućnosti audio/video/web održavanja konferencija između Watson-a i Actavis- na nekoliko lokacija širom sveta,
a još nekoliko su na putu. Više detalja će biti saopšteno kako projekat bude napredovao.
Svetski lider u proizvodnji generičkih lekova u svetu:
jačanje portfolija, stručnosti i mogućnosti
Naš menadžment tim za globalnu proizvodnju generičkih lekova radi na spajanju naših portfolija, organizovanju naših
aktivnosti u oblasti istraživanja i razvoja i utvrđivanju strategija za kontinuiran razvoj i proširenje. Osim toga, nastavljamo sa
uspostavljanjem organizacionih struktura na nivou zemalja kako bismo obezbedili maksimalnu usklađenost i jačanje naših
mogućnosti. Nastavićemo da izveštavamo o tim promenama lokalno.
Danas naš tim za globalnu proizvodnju generičkih lekova povećava snagu i vrednost ove sjajne integracije. Kada pogledamo
u budućnost, uzbuđeni smo što počinjemo globalnu transformaciju ka novom Actavis-u i trudićemo se da obezbedimo
odgovarajuće resurse za kvalitetno lansiranje novog brenda i da gradimo našu budućnost kao jedan od dominantnih globalnih
konkurenata u proizvodnji generičkih lekova.
Stvaranje vodećih brendova i poslovanje sa biosimilarima1
Sa razvojem našeg globalnog poslovanja u proizvodnji generičkih lekova koji je u velikoj meri kompletiran, naš fokus će se
usmeriti na kontinuiran razvoj i ekspanziju poslovanja sa globalnim brendovima, kao i na ubrzanu realizaciju naše strategije u
domenu poslovanja sa biosimilarima.
Danas naše poslovanje sa globalnim brendovima plasira više od 30 proizvoda u urologiji i zaštiti zdravlja žena, prvenstveno
u SAD. Proširili smo se i na Kanadu, a preduzimamo korake da lansiramo ključne brend proizvode i na tržištu Južne Amerike
i ključnim tržištima širom sveta. U perspektivi, mi pojačavamo fokus na utvrđivanju mogućnosti za razvoj našeg brend
poslovanja na prirodan način i kroz razvoj partnerstva i/ili kupovine.
Našu strategiju vezanu za biosimilare kreira naš Eden Biodesign tim u Liverpulu u Velikoj Britaniji kroz našu saradnju sa
Amgen-om. Zahvaljujući tim naporima, trenutno imamo nekoliko proizvoda u razvoju i pouzdanu strategiju koja će obezbediti
da naša Kompanija bude spremna da konkuriše u svetu biosimilara – budućnosti medicine.
Biosimilari - biološki slični lekovi, proizvodi dobijeni biotehnološkim procesima. Biosimilari su nova verzija postojećih biofarmaceutskih lekova
čiji su patenti istekli. U američkoj terminologiji susreće se naziv „Follow-on protein products- FOPPs “.
1
Integracija globalnih operacijae
Naš svetski lanac snabdevanja je sada najveći i najbolji u ovoj grani industrije, sa 30 modernih proizvodnih objekata i ukupnim
kapacitetom od preko 44 milijardi jedinica. Naše mogućnosti sada obuhvataju pun spektar farmaceutskih tehnologija za
administraciju leka, uključujući modifikovano oslobađanje, čvrste oralne forme, polu-čvrste, tečne preparate i gelove,
transdermalne i injekcione preparate.. Osim toga, u SAD imamo i kompaniju Anda, jednu od vodećih kompanija za distribuciju
proizvoda, koja pruža usluge vrhunskog kvaliteta zbog čega je stekla svetsku reputaciju u ovoj industriji.
Naši novi- timovi menadžmenta za globalno poslovanje podstiču tekuće integracione napore koji će još efikasnije
organizovati naše proizvodne procese, poboljšati našu cenu proizvoda, obezbediti da se pravi proizvodi proizvode na pravim
mestima; neprekidno jačajući našu konkurentnu poziciju uz maksimalno povećanje proizvodnih kapaciteta i efikasnosti.
Integrisanje našeg globalnog lanca snabdevanja
Dok budemo nastavljali sa integracijom našeg globalnog lanca snabdevanja, od presudnog značaja će biti da to činimo na
način koji neće poremetiti isporuku proizvoda ili usluga prema našim klijentima širom sveta. Da bismo to obezbedili, naš
globalni lanac snabdevanja nastavlja da posluje kao i do sada, osim ako ne dobije drugačije instrukcije. Kada bude dolazilo
do eventualnih izmena u kontaktima, na izvorima i u procesima lanca snabdevanja, obaveštavaćemo ključne predstavnike
zainteresovanih javnosti čim to bude moguće.
Za period neposredno posle zaključenja transakcije, sledeći rukovodioci /donosioci odluka u okviru našeg integrisanog lanca
snabdevanja su na raspolaganju za pomoć oko bilo kakvih ključnih poslovnih pitanja koja mogu da se pojave: Wayne Swanton,
globalni lanac snabdevanja (Global Supply Chain); Daniel Kolacko, Poslovni razvoj (Business Development), Transformacija
globalnog lanca snabdevanja (Global Supply Chain Transformation); Jen Wang, Planiranje globalnog snabdevanja
(Global Supply Planning); Stuart Glickman, Logistika SAD; Valgeir Petursson, Međunarodna logistika; Jeff Regan, Globalni TPM;
Christine Miller, Uprava za lansiranje proizvoda (Product Launch Management) i kancelarija za upravljanje projektima
(Project Management Office); Arun Balaramakrishnan, Proces i sistemi lanca snabdevanja (Supply Chain Process and Systems).
Centar globalne kontrole
Hotlajn (dežurni telefon)
Centar globalne kontrole pomaže svim
za Usaglašenost sa standardima i
Prijavljivanje neželjenog
dejstva leka
zaposlenima u vezi sa osiguranjem/
etikom
nastavite da se držite vaših uobičajenih
zdravstvenom pomoći, pristupom
ako imate problem ili pitanje vezano
metoda prijavljivanja neželjenog dejstva
uslužnom objektu, putovanjem na
za usaglašenost sa standardima,
leka vašem lokalnoj odgovornoj osobi
visokorizične lokacije, događajima
pozovite +1-800-705-7428 ili posetite
za farmakovigilancu* u roku od 24 sata.
vezanim za sigurnost lanca snabdevanja
www.WatsonHotline.EthicsPoint.com.
Za Watson, pozovite +1-951-493-4399 ili
itd. Kontaktirajte GCC 24/7
Ako je potrebno, koristite AT&T direktnu
pošaljite e-mail [email protected]
na +1-862-261-8900 ili
pristupnu šifru vaše zemlje, koja se nalazi na
Za Actavis SAD, [email protected]
[email protected]
www.Business.ATT.com/bt/access.jsp.
Za Actavis EU i druge zemlje,
[email protected]
*
Global Corporate HQ
International HQ
Morris Corporate Center III
Turmstrasse 24
400 Interpace Parkway
6300 Zug
Parsippany, NJ 07054
Switzerland
www.watsonandactavis.com
harmacovigilance (skraćeno PV ili PhV) je
P
farmakološka nauka vezana za otkrivanje, ocenu,
razumevanje i prevenciju efekata, naročito dugoročnog
i kratkoročnog neželjenog dejstva lekova.
www.OurWinningWay.com
Download

Najnovije o integraciji