Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
http://www.kviziracija.net
Свето писмо Стари завет
Број
Питање
Бог је поставио човека у Рајском врту да
1
буде :
Како су се звала прва два сина Адама и
2
Еве?
Када су окусили плод са дрвета Познања
3
добра и зла, дошло је до :
4 Како се звао трећи син Адама и Еве?
Као знак измирења Бога и људи након
5
потопа појавио се један знак. Који?
6 Како се зову Нојеви синови?
Какав грех је учинио један од синова
7
Адама и Еве?
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
господар над свом створеном природом
Каин и Авељ
Удаљавања између Бога и човека ( човек
више није могао да препозна Бога као
некога ко га првенствено воли, као Биће
љубави)
Сит
дуга
Сим, Хам и Јафет
братоубиство
Ноје са супругом, његова три сина са
породицама, по пар од сваке животње
Приликом истеривања људи из Раја, Бог је да ће неко од потомака Адама и еве бити
дао једно обећање:
спаситељ
Шта је чуо пророк Исаија да анђели певају
Свет, Свет, Свет Господ Саваот.
око Божијег престола?
За колико дана је Бог створио свет?
Шест
Шта је Бог створио прво: духовни или
Духовни
земаљски (материјални) свет?
Како се зове први човек кога је Бог
Адам
створио?
Како је Бог створио Адама?
По обличју своме
Како је Бог створио Еву?
Од Адамовог ребра
Ког дана је створен човек?
Шестог дана
Коме је Бог поверио створени свет?
Човеку
Са ког дрвета Адам и Ева нису смели да
Са дрвета познања добра и зла
окусе плодове?
Набројте бар три детета Адама и Еве?
Каин, Авељ и Сит
Шта су Каин и Авељ принели Богу?
Каин жито, а Авељ јагње
Ко је саградио лађу и спасао се од потопа? Ноје
Како се зове кула коју су људи зидали
Вавилонска кула
после потопа?
Шта се десило са људима који су зидали Бог им је помешао језике па нису могли да
Вавилонску кулу?
се разумеју
Како се Аврааму јавила Света Тројица?
Као три анђела
8 Ко је све ушао у брод са Нојем?
9
Одговор
-1-
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
http://www.kviziracija.net
Број
Питање
25 Како се зове син Аврама и Саре?
Како се зове пророк коме је Бог дао две
26
камене плоче?
Где је Мојсије добио Десет Божијих
27
заповести?
Ко је извео јеврејски народ из египатског
28
ропства?
Како су се Јевреји хранили у току
29
четрдесетогодишњег лутања по пустињи?
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Исак
Мојсије
На Синају
Свети пророк Мојсије
Бог им је давао ману (хлеб са неба)
поштуј оца и матер своју да ти добро буде
и да дуго поживиш на земљи
Кога је Давид победио каменом из праћке? Голијата, војника филистејског
Како се зове пророк који је три дана и три
Пророк Јона
ноћи био у утроби кита?
Како се зове мајка старозаветног
Сара
патријарха Исака?
Шта је био знак да неће више бити потопа
Дуга
на земљи?
Шта значи реч серафими?
Пламени
Ко је записао како изгледају серафими?
Пророк Исајиа
Која духовна бића су чувала Едемски врт? Херувими
Како се зове највећи јеврејски празник ?
Пасха
Како су се према Библији, звали први
Адам и Ева
човек и жена?
Шта значи име Адам?
Човек од земље
Шта значи име Ева?
Мајка свих живих
Чиме се бавио Каин, а чиме Авељ?
Каин је био ратар, а Авељ пастир
Како су зе звали Исакови и Ревекини
Исав и Јаков
синови?
Шта значи реч Мојсије?
Из воде извађен
Најстарији Божији закон био је:
Усмен
Преко кога и где су дате Божије заповести? Преко Мојсија на Синају
Осма Божија заповест гласи:
Не кради
Која је по редоследу заповест: „Не пожели
Десета
ништа што је туђе“?
Како гласи девета Божија заповест?
Не сведочи лажно на ближњега свога.
У спомен сећања на дан када су изашли из
Зашто јеврејски народ празнује Пасху?
Египта на слободу у потрази за Обећаном
земљом.
Ко је у Старом завету продао брата за 20
Јосифова браћа
новчића?
30 Како гласи пета Божија заповест?
31
Одговор
-2-
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
http://www.kviziracija.net
Број
Питање
Одговор
52 Који је први израиљски цар?
Саул
53 Који је пророк говорио о Емануилу?
Пророк Исаија
Којим речима се Бог представио Мојсију
54
“ Ја сам онај који јесам.”
на Синају?
55 Колико књига има Стари Завет?
39
56 Шта значи реч Библија (грч. Βιβλος)?
Књига
57 Како се зове прва књига Старог Завета?
Постање (Генезис)
58 Којим стихом почиње Стари Завет?
У почетку створи Бог небо и земљу
Ко је хтео да жртвује сина јединца да би
59
Авраам
доказао веру у Бога?
60 Ко је, по предању, написао Псалме?
Давид
61 Како се звао први јеврејски храм?
Скинија
62 Шта је Бог створио другог дана?
Небески свод
63 Бог је првог дана створио небо, земљу и свтлост.
64 Земља је на почетку стварања била пуста и без обличја.
65 Бог је другог дана стварања створио небески свод.
66 Небески свод раздваја небо и земљу.
67 Бог је свод назвао небо.
68 Трећег дана стварања је Бог сабрао воде и створио копно и биљке.
69 Бог је четвртог дана створио Сунце и Месец.
70 Петог дана стварања Бог је створио рибе и птице.
71 Бог је шестог дана створио разне животиње и човека.
72 Први човек је створен од земље.
73 Седми дан стварања је Биг одредио за одмор.
74 Змија је Еви обећала да ће постати као Бог.
Када је Ева послушала ђавола заборавила је на Божију љубав, доброчинство и
75
заповести.
76 Када су Адам и Ева изгубили рај, змија је изгубила ноге.
77 Бог је светлост назвао дан, а таму ноћ.
78 Ева је прва послушала ђавола.
79 Ева је због гордости и себичности послушала ђавола.
80 Књиге Старог завета се деле на историјске, законске, поучно-моралне и пророчке.
81 Дрво живота је праобраз Господа Исуса Христа.
Како се другачије назива грех Адама и
82
Прародитељски или првородни
Еве?
Шта је рекла Ева када јој се родио први
83
Добих човека од Господа
син?
84 Колико је патријараха било до потопа?
10
85 Који је патријарх најдуже живео?
Матусал
86 Колико година је живео Матусал?
969
-3-
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
http://www.kviziracija.net
Број
Питање
Одговор
87 Колико је спратова имала Нојева барка?
Три
88 Потоп је трајао 40 дана и 40 ноћи.
89 Како се звао Авраамов синовац?
Лот
Како се зове цар који је дочекао Аврама са
90
Мелхиседек
хлебом и вином?
Како се зове Авраамов син којег му је
91
Исмаило
родила робиња Агара?
92 Шта значи име Исак?
Смех
93 Како се Бог шести пут јавио Аврааму?
У виду три анђела.
94 Земља коју је Бог обећао Авраму зове се Ханан.
95 Како се другачије зове Обећана земља?
Ханан.
96 У ком граду је живео Лот?
У Содому
97 Када је добио обећање од Бога да ће добити сина Авраам је има 99, а Саара 90 година.
Шта је уведено као видљиви знак савеза
98
Обрезање
Бога и Авраама?
99 У ком градићу се родио Исак?
У Вирсавеји
Господа Исуса Христа са Оцем и Светим
100 Коју личност прасликује Исак?
Духом.
Слуга Авраамов је морао да оде у Харан
101 Како се оженио Исак Ревеком?
код Авраамовог брата Нахора и да тамо
нађе жену за Исака.
Како је слуга познао будућу невесту
По томе што му је дала да пије воде са
102
Исакову?
студенца и напојила му камиле.
103 Како се звао Ревекин брат?
Лаван
104 Из које земље је Авраам пореклом?
Из Харана
105 Како су се звала деца Исака и Ревеке?
Исав и Јаков
106 Ко је коме продао своје првенаштво?
Исав Јакову
107 Шта значи име Исав?
Маљав, длакав
108 Шта значи име Јаков?
Лукав, преварант
Кад је чуо да ће брат да га убије због
Код Ревекиног брата, свога ујака Лавана,
109 првеначког благослова добијеног од Исака,
који је живео у Харану.
где је побегао Јаков?
Колико година су имали Авраам и Саара
110
Авраам 175, а Саара 127 година
када су умрли?
Лествицу која се протеже од земље до
111 Шта је Јаков сањао?
неба.
112 Како су се звале Лаванове ћерке?
Лија и Рахиља
113 Кога је Јаков упознао код извора?
Рахиљу
114 Колико је Јаков остао код Лавана?
20 година
Како су се звали синови које је Јаков имао
115
Јосиф и Венијамин
са Рахиљом?
-4-
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
http://www.kviziracija.net
Број
Питање
Одговор
116 Које је друго име добио Јаков?
Израиљ
После ког догађаја је Јаков добио име
117
После целоноћног рвања са Богом.
Израиљ?
118 Колико је синова укупно имао Јаков?
12
119 Да ли је Јаков имао неку ћерку?
Јесте, имао је ћерку Дину
Која је основна препознатљива одлика
120 Божијих јављања старозаветним
Бог се њима увек јављао као Личност.
праведницима Аврааму, Исаку и Јакову?
121 Стари завет почиње причом о шестодневном стварању света.
Чега се сећају Јевреји када празнују
Изласка из египатског ропства и преласка
122
Пасху?
преко Црвеног мора.
Који су делови Скиније (шатора од
Двориште, светиња и светиња нас
123
састанка)?
светињама.
Где су Јевреји чували таблице са
У ковчегу завета који се налазио у светињи
124
заповестима Божјим?
над светињама.
Ко је увео јеврејски народ у Обећану
125
Исус Навин
земљу?
Ја сам Господ Бог твој, немој имати других
126 Како гласи прва Божја заповест?
богова осим мене.
127 Како гласи трећа Божја заповест?
Не узимај узалуд имена Господа Бога свог.
Поштуј оца и матер своју, да ти добро буде
128 Како гласи пета Божја заповест?
и да дуго поживиш на земљи
129 Како гласи девета Божја заповест?
Не сведочи лажно на ближњега свога.
Не прави себи идола нити каква лика;
130 Како гласи друга Божја заповест?
немој им се клањати нити им служити.
Сећај се дана одмора да га светкујеш; шест
131 Како гласи четврта Божја заповест?
дана ради и обави све своје послове, а
седми дан је одмор Господу Богу твоме.
132 Шабат је седми дан одмора, субота, у Старом завету.
133 Како гласи седма Божја заповест?
Не чини прељубу.
134 Како гласи шеста Божја заповест?
Не убиј.
135 Како гласи осма Божја заповест?
Не кради.
136 Како гласи десета Божја заповест?
Не пожели ништа што је туђе.
137 Колико има књига малих пророка?
12
138 Великим пророцима Старог завета се називају Исаија, Јеремија, Језикиљ и Данило.
139 Којом књигом почиње Стари Завет?
Књигом Постања
Којој групи књига припадају Псалми
140
Поучним књигама
Давидови?
Мали пророци Старог завета су Осија, Јоил, Амос, Авдија, Јона, Михеј, Наум, Авакум,
141
Софоније,Агеј, Захарија и Малахија.
142 Када је сатана, Луцифер, отпао од Бога и повукао са собом у пропаст један део ангела,
-5-
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
тада је Михаил устао и шта је читава војска анђела узвикнула: “Свет, свет, свет Господ
Саваот, испуни се небо и земља славе твоје!”
Зашто су браћа продала Јосифа?
Били су јако љубоморни
Где је Јосиф био слуга?
У Египту код Петефрија
За колико новца су браћа продала Јосифа? За 20 сребрњака
Зато што је Петефријева жена измислила
Због чега је Петефрије затворио Јосифа?
да је Јосиф напао.
Јосиф протумачио двојици затвореника снове. Старешина над пехарницима је сањао
чокот и три лозе и како даје фараону да пије. Јосиф му је рекао да ће за три дана бити
слободан. Старешина над хлебарима је сањао како на глави носи три беле котарице и
птице су дошле и појеле све. Јосиф му је објаснио да то значи да ће му фараон за три
дана одрубити главу.
Јосиф је, пре него што су га браћа продала, сањао како се његов сноп усправио, а
снопови његове браће му се клањали, и како се Сунце, месец и једанаест звезда
клањају њему.
Шта су браћа рекла Јакову да се догодило Да су га растргле звери и донели његов
са Јосифом?
крвав огртач.
Фараон је сањао реку Нил и како из реке излази седам лепих и дебелих крава, а затим
седам ружних и мршавих крава, које су појеле ове лепе краве. Сањао је и други сан
како из једног стабла израста седам лепих класова и иза њих седам малих и
закржљалих класова који су појели ових седам здравих.
Јосиф је протумачио снове фараону да ће у Египту бити седам врло родних година, а
после њих седам врло сушних година
Фараон је дао Јосифу прстен и он је постао
Шта је фараон дао Јосифу?
први човек до фараона.
Када су браћа стигла први пут у Египат,
Најмлађег брата Венијамина
кога је Јосиф тражио да доведу?
Шта је Јосиф урадио да би видео да ли су Наредио је да се у џак са житом који дају
се браћа променила?
Венијамину убаци његов пехар.
Да узме њега уместо Венијамина, јер
Шта је рекао Јуда када је чуо да Јосиф хоће
њихов отац то не може да преживи. То је
да затвори Венијамина?
показало да су се браћа променила.
Јевреји очекивали Спаситеља као земаљског владара који ће ослободити јеврески
народ од римског ропства.
Ко је изговорио "Зар сам ја чувар брата
Каин
свога?"
Шта је Бог обећао човеку
Да ће послати Спаситеља
протојеванђељем?
Чији су се потомци називали синовима
Кајинови
човечијим?
Ситови потомци су се називали синовима Божијим.
Да би сазнао да ли се вода повукла, Ноје је из барке прво пустио гаврана
Који народи потичу од Хама?
Северноафричка и хананска племена
-6-
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
http://www.kviziracija.net
Број
Питање
Одговор
163 Који народи потичу од Сима?
Семитски народи
164 Који народи потичу од Јафета?
Индоевропски народи
На врху које планине се зауставила Нојева
165
На Арарату
барка?
166 Нојева барка је праслика новозаветне цркве.
Свето писмо Нови завет
Број
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
Питање
Колико је Христос имао година
када је страдао?
Шта значи реч јеванђеље?
Које су две највеће заповести које
нам је оставио Господ Исус
Христос?
Ко су писци јеванђеља?
Ко се бринуо о Пресветој
Богородици у време када је
требало да роди Господа Исуса
Христа?
Зашто су Пресвета Богородица и
праведни Јосиф отишли из
Назарета у Витлејем?
Шта су певали анђели када се
родио Господ Исус Христос?
Шта је мудраце водило до места
где се налазио Богомладенац?
Колико мудраца је дошло да се
поклони новорођеном Христу?
Ко је дочекао Господа Исуса
Христа у јерусалимском храму 40.
дана по рођењу?
У којој реци је Господ Исус
Христос крштен?
Ко је крстио Господа Исуса
Христа?
Шта је објавио Бог Отац када се
крстио Господ Исус Христос?
Колико је било великих апостола?
Ко је прибројан великим
апостолима уместо отпалог Јуде?
Како се звао отац Светог Јована
Крститеља?
Одговор
33
Блага (радосна) вест
Љуби Господа Бога свога свим срцем својим, свом
душом својом, и свом снагом својом, и свим умом
својим и ближњега свога као себе самога.
Матеј, Марко, Лука, Јован
Праведни Јосиф
Због пописа становништва
Слава на висини Богу и на земљи мир, међу
људима добра воља
Звезда
Три
Свети Симеон Богопримац
У Јордану
Свети Јован Крститељ
Ово је Син мој љубљени који је по мојој вољи.
12
Матија
Захарија
-7-
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Питање
Како се звао архангел који се јавио
Захарији, оцу Светог Јована
Крститеља?
Како се зову Христови ученици?
Шта је био Свети Петар пре него
што је постао апостол?
Како се звао брат апостола Петра?
Како се звао апостол Петар пре
него што му је Господ дао име
Кифа или Петар?
Ко је био први учитељ Андреја
Првозваног?
Како се звао анђео који је јавио
радосну вест Пресветој
Богородици?
Како се звало место у коме је
Пресвета Богородица живела?
Ко се први поклонио новорођеном
Христу?
Чиме су мудраци даривали
Христа?
У који дан по рођењу је Христос
примио обрезање?
После колико дана је Пресвета
Богородица са Богомладенцем
ушла у храм?
Ко је примио Богомладенца у
наручје на празник Сретење?
У ком граду је Христос провео
детињство?
Којим се занатом бавио праведни
Јосиф?
У ком облику је Дух Свети сишао
на Христа приликом крштења?
Чији се глас зачуо приликом
крштења Господа Исуса Христа?
Колико је дана Христос постио у
Јорданској пустињи?
Како се звао јеврејски кнез чију је
ћерку Христос васкрсао?
Како се зове гора на којој се
Христос преобразио?
Како се зову пророци са којима је
http://www.kviziracija.net
Одговор
Архангел Гаврило
Апостоли
Рибар
Андреј Првозвани
Симон
Свети Јован Крститељ
Архангел Гаврило
Назарет
Пастири
Златом, тамјаном и измирном
У осми дан
После 40 дана
Симеон Богопримац
У Назарету
Дрводељским
У виду белог голуба.
Глас Бога Оца
40
Јаир
Тавор
Пророк Илија и пророк Мојсије
-8-
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
Питање
Христос разговарао на гори
Тавор?
Како су се звале сестре Лазара из
Витаније?
Где се Христос молио пред
страдање?
Коме је Христос са крста поверио
своју мајку?
Колико дана је Христос провео са
својим ученицима после
васкрсења?
Колико је дана прошло од
Васкрсења до Вазнесења
Христовог?
Како се зова гора са које се
Христос вазнео на небо?
Шта је Христос радио док се
узносио на небо?
Како се звао човек који је наредио
да Христа разапну на крст?
Колико је Јеванђеља у Светом
Писму Новог Завета?
Када се архангел Гаврило јавио
Пресветој Богородици рекао јој је:
Како се зове место у коме се родио
Господ Исус Христос?
Како су се звали мудраци који су
се поклонили Богомладенцу?
Колико година је имао Господ
Исус Христос када се крстио?
Које је прво чудо учинио Господ
Исус Христос?
Коме се Господ прво јавио после
Васкрсења?
У време када се Христос родио
Јудејом је владао:
У који град је ушао Господ после
Васкрсења Лазаревог?
Који ученик је посумњао у
Христово васкрсење?
Понтије Пилат је био намесник
цара Тиберија у граду:
У "Делима апостолским" говори
http://www.kviziracija.net
Одговор
Марта и Марија
У Гетсиманском врту на Маслинској гори
Ученику Јовану
40 дана
40 дана
Гора Маслинска
Благосиљао је.
Понтије Пилат
Четири вишедневна поста
Радуј се благодатна Маријо Господ је с тобом..
Витлејем
Мелхиор, Валтазар и Гашпар
30
Претворио је воду у вино
Женама мироносицама
Ирод
У Јерусалим
Тома
Јерусалиму
О Христовом вазнесењу, апостолским путовањима
-9-
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
Питање
се :
Где је заповедио Господ својим
224 ученицима да остану после
Његовог Вазнесења?
225 Шта је Христос учио људе?
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Ког дана је Господ Исус Христос
установио Свету Тајну причешћа?
Колико дана је прошло од
Лазареве смрти до његовог
васкрсења?
У којем граду је живео Лазар кога
је Христос васкрсао?
Зашто се Лазар којег је Христос
васкрсао назива четвородневни
Лазар?
Којим речима је Христос васкрсао
четвородневног Лазара?
У којем граду је Христос разапет?
Шта су људи и деца држали у
рукама када је Христос ушао у
Јерусалим?
Шта су Марта и Марија рекле
Христу после смрти Лазареве?
Шта је Господ рекао Марти када је
срео испред Лазаревог гроба?
Шта је васкрсли Христос рекао
женама мироносоцима када их је
срео?
Шта је Христос рекао Богу Оцу за
људе који су га распели на крст?
Шта је изашло из Христових
ребара када је прободен?
Шта је писало изнад крста
Христовог?
Ко је поставио натпис изнад крста
Христовог?
На којим језицма је био натпис
изнад крста Христовог?
Колико је разбојника распето
поред Исуса Христа?
Ко је сахранио тело Господа Исуса
Христа?
http://www.kviziracija.net
Одговор
и делима која су чинили.
У Јерусалими.
Христос је учио људе да се воле и опраштају једни
другима.
На Велики четвртак.
4 дана
У Витанији
Зато што је био у гробу четири дана.
- Лазаре, изађи напоље!
У Јерусалиму
Палмино грање
- Господе, да си ти био овде, не би умро брат мој...
- Васкрснуће брат твој!
- Радујте се!
- Оче, опрости им, јер не знају шта чине.
Крв и вода
Исус Назарећанин,цар Јудејски
Понтије Пилат
Јеврејском, грчком и римском
Два разбојника
Јосиф и Никодим
- 10 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
Питање
Шта је Христос тражио од Бога
Оца кад му се молио у
Гетсиманском врту?
На који начин је Јуда издао
Христа?
Колико пута се Петар одрекао
Христа?
Како је Јуда завршио живот?
Кад је Јуда увидео шта је урадио
дошао је у храм и бацио новац
рекавши:
Пилат је питао народ кога да
ослободи:
Шта је народ одговорио на
Пилатово питање како да поступи
са Христом?
Ко је помагао Христу да носи крст
до Голготе?
Брдо Голгота има значење:
Колико крстова су римски војници
поставили на брду Голгота уочи
Христовог страдања?
Шта су људи узвикивали Христу
када је ушао у Јерусалим?
Шта је покајани разбојник
замолио Христа?
Ко је остао поред распетог
255
Христа?
256
257
258
259
260
261
Шта је рекао капетан који је
стражарио код крста?
Ко је тражио од Пилата да скине
Христово тело са крста и сахрани
га?
Шта су носиле жене које су у
недељу рано дошле до гроба
Христовог?
Како се зову жене које су носиле
миро до гроба Христовог?
Коме су мироносице отрчале да
јаве најрадоснију вест о
Христовом васкрсењу?
Шта је Христос рекао народу који
http://www.kviziracija.net
Одговор
- Оче мој, ако је могуће, нека ме мимоиђе чаша
ова ...
Целивом
Три пута
Обесио се.
- Сагреших што издадох крв невину.
Христа или Вараву
Распни га!
Симон из Кириније
Лобања или костурница
Три
- Осана сину Давидову! Благословен који долази у
име Господње!
- Сети ме се Господе када дођеш у Царство своје.
Богородица са апостолом Јованом, Марија
Магдалина Марија мати Јакова и Јосије и мати
синова Зеведејевих.
- Заиста овај беше Син Божији.
Јосиф из Ариматеје
Миро
Марија из Магдале, Марија из Битаније, Јована
Кузина и Саломија.
Ученицима
- Кћери јерусалимске, не плачите за мном , него
- 11 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
Питање
је плакао за њим?
Шта је Господ одговорио на молбу
покајаног разбојника?
Које су Христове последње речи
упућене Богу Оцу?
Који је Христов ученик први
отишао до гроба кад је чуо да је
Христос васкрсао?
За које зло дело је Понтије Пилат
осудио Господа Исуса Христа?
Ко је одвалио камен са Христовог
гроба кад је Христос васкрсао?
Ко је написао "Химну љубави"?
У којој књизи је описано
каменовање архиђакона Стефана?
У ком јеванђељу се налази "Беседа
на гори"?
Како се раније звао апостол
Павле?
У којој новозаветној књизи се
налази молитва "Оче наш"?
Колико има књига Нови Завет?
Шта значи реч Јеванђеље (грч.
Ευαγγέλιον)?
Колико је, по предању, написао
посланица Апостол Павле?
Колико има Саборних посланица у
Новом Завету?
Ко је написао Дела апостолска?
Ко је написао књигу Откривење
(Апокалипсис)?
На којим језицима су написане
књиге Новога Завета?
Којим језиком је причао Господ
Исус Христос?
Колико има Светих Тајни у
Православној цркви?
У ком граду је рођен Господ Исус
Христос?
Шта је изговорио старац Симеон
када је видео Господа Исуса
Христа?
http://www.kviziracija.net
Одговор
плачите за собом и за децом својом.
- Заиста ти кажем, данас ћеш бити са мном у рају.
- Оче, у руке твоје, предајем дух свој.
Петар
Ни за једно, али је подлегао претњи Јевреја
Анђео Господњи
Апостол Павле
У Делима апостолским
У Јеванђељу по Матеју и Луки
Савле
У Јеванђељу по Матеју и Луки
27
Добра вест, радосна вест, блага вест
14
7
Лука
Јован
На старогрчком, осим Јеванђеља по Матеју, које је
написано на арамејском.
Арамејским
7
У Витлејему
Молитву. “Сада отпошташ слугу твог, Господе, по
речи твојој..”
- 12 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
Како се зове бања у којој је Господ
Исус Христос исцелио човека који Бања Витезда
није могао да хода?
Свети апостол Павле у посланици Ефесцима пореди брачну заједницу мушкарца и
жене са заједницом Христа и Цркве.
Пећина у којој се родио Исус Христос налази се у Витлејему.
Када се Христос родио анђели су певали: Слава на висини Богу и на земљи мир, међу
људима добра воља.
Када се Христос родио цар Ирод је побио децу до две године да би тако убио и њега.
Када се Христос родио њему су дошли да се поклоне пастири и три мудраца.
У Назарету се налазио Јосифов дом где је живела Пресвета Богородица.
Праведни Јосиф и Богородица су спасили Исуса од Ирода бекством у Египат.
Како се звао римски намесник који
Понтије Пилат
је осудио Христа?
Ко је био Понтије Пилат?
Римски намесник у Јудеји
Под чијим ропством је био
Римским ропством
јеврејски народ када се Христос
родио?
Чиме се хранио Јован Претеча у
Дивљим медом и скакавцима
пустињи Јорданској?
Како је Јован Крститељ завршио
Одсечена му је глава
свој живот ?
Кога је Христос васкрсао у
Лзара
суботу?
Шта је Христос на Тајној вечери
Хлеб и вино
благословио ?
Колико пута се Петар одрекао
Три пута
Христа?
После Васкрсења, од Васкрса до Једанаест
Вазнесења, колико се пута јавио
Господ својим ученицима?
Како почиње Нови завет?
Рођењем Господа Исуса Христа
Шта је тражио цар Ирод од
Да му јаве где се тачно налази Христос
мудраца са Истока?
Који пророк је непосредно
Јован Крститељ
припремио људе за долазак Сина
Божјег?
Ког апостола је Господ прво
Андреја
позвао ?
Како се зове Света тајна коју је
Евхаристија
Христос установио на Тајној
вечери ?
- 13 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
Питање
Где се молио Христос уочи
Великог петка?
Ко је први сазнао да је Христос
васкрсао из мртвих?
Шта су певали ангели када се
родио Богочовек Христос?
Ко је на Сретење примио малог
Христа у своје наручје?
Шта је рекао Јован Крститељ када
је први пут угледао Христа?
Чиме је Христос био кушан од
Сатане?
Где је Христос учинио прво чудо ?
Шта је Христос рекао
благословивши и преломивши
хлеб на Тајној вечери?
Шта је Христос рекао на Тајној
вечери када је благословио Чашу
вина?
Ко је помогао Христу да носи крст
до Голготе?
Ко је скинуо тело Христово са
крста и положио у нов окречен
гроб?
Шта је Васкрсли Господ рекао
Светом Апостолу Томи у једном
од својих јављања до Вазнесења?
http://www.kviziracija.net
Одговор
У Гетсиманском врту
Анђели и жене мироносице ( по предању Пресвета
Богородица)
Слава Богу на висини, на земљи мир, међу људима
добра воља!
Симеон Богопримац
Гле, Јањ Божије које узима на себе грехе света.
Хлебом, чудотвоством и влашћу.
На свадби у Кани галилејској
“Примите, једите ово је тело моје које се за вас
ломи на отпуштење греха.”
“Пијте из ње сви, ово је Крв моја Новога завета која
се пролива за вас, и за многе ради опроштења
грехова.”
Симон Киринејац
Јосиф из Араматеје и Никодим кнез јеврејски
“Зато што си видео, поверовао си! Блажени ће бити
они који не видеше, а повероваше!”
“Даде ми се свака власт на небу и на земљи. Идите,
Шта је рекао Христос Апостолима
дакле, и научите све народе крстећи их у име Оца и
у четрдесети дан (Спасов-дан)
317
Сина и Светога Духа, учећи их да држе све што сам
после Васкрса, пре него што се
вам заповедио; и ево ја сам са вама у све дане до
вазнео на небеса?
свршетка века. Амин.”
318
Силазак Духа Светога на апостоле у виду огњених
Шта се догодило на Педесетницу,
језика, што се сматра даном рођења (оснивања)
Духове?
Цркве Христове.
319 Зашто је мали Христос, кад му је Због обрезања
било осам дана, однесен у
јерусалимски храм?
Шта је Господ рекао Марти,
Ја сам васкрсење и живот, ко у мене верује живеће
320
Лазаревој сестри?
вечно.
321 Којим речима су људи
Осана сину Давидовом, благословен који долази у
поздрављали Господа када је ушао
име Господње!
у Јерусалим?
- 14 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
На којој животињи је Господ ушао
На магарету
у Јерусалим?
Када је Господ рекао ученицима Да нисам ја?
да ће га неко издати шта су они
говорили?
Како се зове место где је Господ
Голгота
разапет?
Шта значи реч Голгота?
Лобања
Којим речима су се обраћали људи Здраво царе јудејски!
Христу пре страдања, док су га
мучили?
Када је Понтије Пилат питао кога
Вараву
да пусти Господа Исуса или....
Поред Господа Исуса била су разапета два разбојника, један је хулио на Бога, док се
други покајао.
Шта је Христос обећао покајаном
Да ће са њим отићи у Царство Божије.
разбојнику?
Шта је Господ рекао са крста?
Оче, опрости им јер не знају шта раде.
Када је Христос умро на крсту и
Земља се затресла и храмовна
заиста овај беше праведник и Син Божији.
завеса поцепала на пола, шта је
рекао римски капетан?
Ко је први сазнао да је Христос
Жене мироноснице
васкрсао?
Шта су урадили са новцем који је
Купили лончареву њиву за гробље странцима
Јуда вратио?
Шта се догодило са Јудом?
Он се обесио
Шта је анђео рекао женама
Што тржите живога међу мртвима.
мироносицама када су дошле на
Христов гроб?
Који ученик једини није веровао Апостол Тома
да је Христос васкрсао док га није
видео?
Како је апостол Тома поверовао да
Господ му се јавио и он му је опипао ране.
је Христос жив?
Како се зове ученик Христов који
Јован
се старао о Богородици?
У време Христовог рођења Палестина је била под влашћу Римског царства.
Како се зове бања у којо је Господ
Бања Витезда
излечио човека?
Књиге Новог Завета су 4 Јеванђеља, Дела апостолска, 14 Пославица Апостола Павла, 7
Саборних Посланица и Откровење Јованово.
Шта означава вода жива коју
Непролазну енергију Божију коју добијамо на
- 15 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
Христос нуди Самарјанки?
Светој Литургији
Која је порука приче о милостивом
Да нам је сваки човек ближњи
Самарјанину?
У време ког римског владара је
У време ћесара Августа
рођен Господ Исус Христос?
Ко је био римски намесник у
Ирод Велики
Јудеји у време Христовог рођења?
Због чега је света породица дошла
Због пописа становништва
у Витлејем?
Зашто је Ирод дозвао јеврејске
Да би му протумачили где ће бити рођен Христос
писмознанце?
Зашто је Ирод побио Витлејемску
Због страха да не би изгубио владарски престо
децу?
Зашто су му принели злато?
Злато су му принели као Цару
Зашто су Христу принели тамјан? Тамјан су му принели као Богу
Зашто су Христу принели смирну? Смирну као ономе који ће страдати ради нас
Како се Богомладенац Христос
Света породица је по наговору анђела отишла у
спасао од Ирода?
Египат.
У којој години је крштен Господ
У тридесетој.
Исус Христос?
Чији се глас чуо приликом
Глас Бога Оца
крштења Христовог?
Шта је Бог Отац рекао када се
Ово је Син мој љуљени који је по мојој вољи,Њега
Исус крштавао?
слушајте.
Како се Дух Свети појавио на
У виду белог голуба
Јордану?
Због чега су Јосиф и Богородица
дошли у Јерусалим у четрдесети Да би принели жртву захвалности.
дан по рођењу Христовом?
У који дан се вршило обрезање? У осми
Шта нам саопштавају Христове
речи: "Зашто сте ме тражили? Зар Наглашавају Христов божански идентите и његову
нисте знали да ја треба да будем у везу са Богом Оцем.
ономе што је Оца мога?"
Према речима Христовим чиме се
Постом и молитвом
све може победити ђаво?
Догматика
Број
Питање
Зашто Господа Исуса Христа
361
називамо Спаситељем?
362 Наведи лица Свете Тројице:
Одговор
Зато што је он избавио људе од власти ђавола и смрти
Бог Отац, Бог Син и Бог Дух Свети
- 16 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
Питање
363 Шта су анђели?
Да ли су чланови Цркве и они
364
који нису крштени?
365 Шта је Црква?
366 Зашто је Бог створио свет?
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
Колико чланова има Символ
вере?
Серафими су анђели који
имају:
На икони поштовање одајемо:
По чему се разликује човек од
свега створеног?
Који је дан одмора за
хришћане?
Која су основна својстава
личности?
Из чега је створен свет?
Ко је основао Цркву?
Ко су чланови Цркве?
Ко је Домаћин Цркве?
Како се зове Син Божији?
Ко је створио природу и људе?
Како зовемо Бога Оца, Сина и
Светог Духа?
Ко је Света Тројица?
381 Зашто је човек икона Божија?
382
383
384
385
386
387
Зашто се и Господ Исус
Христос бојао смрти коју је
требао да претрпи на Крсту?
Шта је Христос, по предању,
радио од смрти на Крсту до
Васкрсења?
Где је сада тело Господа Исуса
Христа?
Колико природа има Господ
Исус Христос?
У чему је разлика између
природе Свете Тројице и
људске природе?
Наведи други члан Символа
http://www.kviziracija.net
Одговор
Духовна бића која служе Богу.
Не, јер крштењем то постају
Заједница Бога и људи.
Бог је створио свет из љубави да би свет живео вечно
у заједници са њим.
12
6 крила
Личности која је изображена на њој.
По лику Божијем.
Недеља, јер је у недељу Христос победио смрт.
Јединственос, непоновљивост и слобода.
Ни из чега.
Исус Христос
Сви крштени хришћани.
Исус Христос
Исус Христос
Бог Отац, Син и Свети Дух
Света Тројица
Бог Отац, Син и Свети Дух
Зато што је створен по лику и подобију Божијем, а то
значи да је и он, као и Бог, Личност.
Иако је Бог, Он је истински човек, а човечанска
природа се боји страдања, али се ипак повиновала
Божанској вољи.
Сишао је у ад да и тамо проповеда Јеванђеље свима
који су до тада умрли.
У Царству Небеском
Две природу, Божанску и човечанску
Природа Свете Тројице је нестворена, а људска
створена.
И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божије...
- 17 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
Питање
вере!
Шта значи име Христос?
Ко сачињава црквену
јерархију?
Ако кажемо да је Црква
католичанска, то значи да је...?
Шта је јерес?
http://www.kviziracija.net
Одговор
Помазаник
Ђакони, презвитери и епископи
Саборна
Погршно учење, кривоврство
Да Дух Свети исходи и од Оца и од Сина, учење које је
Шта је учење "Филиокве"?
Римска црква унела у Символ вере.
Шта значи термин "Парусија"? Други славни Христов долазак на Земљу
Адам и Ева су протерани из Раја, прекинута је
Које су последице
заједница са Богом и смрт је постала реалност, како за
Прародитељског греха?
човека, тако и за целокупну створену природу.
Једносуштан, или на грчком омоусиос, је теолошки
Шта значи појам
појам који је усвојен на Првом Васељенском сабору у
"једносуштан"?
Никеји 325. године да би нагласио да је Син исте
суштине (истога бића) са Оцем.
Оваплоћење означава утеловљење, усељење Бога у
Шта значи појам
тело. Друго лице Свете Тројице, Син Божији, се
"оваплоћење"?
овплотио од Духа Светога и Марије Дјеве и постао
човек.
Које природе су сједињене у
Божанска и човечанска (људска)
Личности Исуса Христа?
Он је бивши архангел који се побунио против Бога, јер
Ко је ђаво?
се погордио и зажелео је да буде једнак са Богом.
Циљ стварања света јесте јединство свега створеног са
Који је циљ стварања света?
Богом.
Шта се догодило са телом
Пресвета Богородица се вазнела на небо
Пресвете Богородице?
Ко је натерао Пресвету
Наравно нико, она је слободном вољом прихватила да
Богородицу да роди Христа?
роди Господа
Ко је створио духовни свет
Сам Бог
анђела?
Ко су анђели?
Безгрешна духовна бића која славе бога
Колико има чинова анђелских? Девет
Наведи нека од имена анђела? Михаило, Гаврило, Рафаило, Салатаило..
Какви су анђели?
Послушни Богу, добри, безгрешни..
Шта раде анђели?
Славе бога и слушају га
Ко су зли духови?
Духови пуни мржње и злобе – ђаволи.
Да би смо постали чланови цркве и добили могућност
Зашто се крштавамо?
да живимо вечно.
Грех је промашај циља
- 18 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
Неки грех нам опроштен када се за њега покајемо, исповедимо и престанемо да га
више чинимо.
Покајнику Господ Исус Христос дарује опроштај грехова.
Анђелски чинови су: Херувими, Серафими, Престоли, Господства, Силе, Власти,
Начела, Архангели и Анђели.
Бог ствара свет Љубављу и Речју.
Адам и Ева су због непослушности изгубили Рај и вечни живот.
Бог је Адаму и Еви кад су напуштали Рај обећао Спаситеља света
Бог је за шест дана створио свет.
Када је Бог створио свет испуњавали су га љубав, слога и пријатељство.
Бог је створио човека да би човек живео у вечној заједници са Богом
Исус Христос је Син Божији.
Архангел Гаврило је донео радосну вест девојци Марији (Богородици) да ће родити
Спаситеља.
Откривење Божије може бити природно и натприродно.
Натприродно откривење Божије изражено је кроз Свето писмо и Свето предање.
Бог се открива и јавља људима да би људи могли да спознају Бога и ступе у заједницу
са њим.
Највеће Божије откривење је у личности Исуса Христа.
Црква је заједница људи и Бога.
Заједница људи и Бога се остварује учешћем у Светој Литургији и Причешћем.
Падом у грех човек је изгубио могућност вечног живота удаљивши се од Бога.
Како гласи први члан Символа Верујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца
вере?
неба и земље и свега видљивог и невидљивог
Шта значи израз једносуштан? Да су Бог Отац и Бог Син исте суштине (природе).
Која личност Свете Тројице је
Бог Син, друго лице Свете Тројице
постао човек?
У ком члану Символа вере се
помиње да је Исус Христос
У петом
васкрсао у трећи дан по
Писму?
Где Господ Исус Христос седи
Са десне стране Бога Оца
после свог вазнесења на небо?
Ко је земаљски отац Господа
Господ није има земаљског оца.
Исуса Христа?
Господ Исус Христос је приликом свог оваплоћења примио потпуну људску природу,
али без греха.
Чијем Царству неће бити краја? Господа Исуса Христа са Оцем и Светим Духом.
Господ Исус Христос је и Бог и човек.
Шта је Символ вере?
Кратко изложење наше вере.
Зашто се у другом члану
Због јеретика Арија који је тврдио да Христос
- 19 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
Символа вере наводи "рођеног,
створење Божије.
а не створеног"?
Стари завет своју пуноћу добија у Новом завету.
Господ Исус Христос је ?
Богочовек
Колико дана је Христос био у
3 дана
гробу?
Ког дана је Христос васкрсао? У недељу
Шта је Христос васксењем
Победио је смрт
победио?
Колико дана после васкрсења је
40
Господ остао на земљи?
Шта се догодило са Господом
40 дана након његовог
Вазнео се на небо
васкрсења?
Ко све сачињава Цркву?
Јерархија и народ Божији (лаици)
Ко је глава Цркве?
Господ Исус Христос
Црква је једна зато што је један Господ Исус Христос, који је глава Цркви, и један је
Дух Свети који борави у Цркви.
Зашто се Пресвета Марија
Зато што је она родила Бога
назива Богородица?
Ко стоји на челу цркве?
Епископ
Како се зове главни војсковођа
анђела који је стао испред
Архангел Михаило
војске, када су се ђаволи
одвојили?
Да ли хришћанин има анђела Да, приликом крштења сваки хришћанин добија свог
чувара?
анђела чувара.
Како се другачије зове Символ
Никејско-цариградски символ вере
вере?
Шта значи Творац неба и
Да је Бог створио небески и земаљски свет.
земље?
Шта се подразумева под
То је духовни свет, свет анђела
небеским светом?
Како гласи други члан Символа И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег,
вере?
јединородног.....
За спасење човеково потребни су вера и добра дела.
Да спасе свет и човека од смрти и ропства греху и
Зашто се Христос родио?
ђаволу.
Када се наш Бог први пут
На празник Богојављења, прилоком Хрисовог
открио свету као Света
крштења.
Тројица?
Највећи дар који је човек добио од Бога је слобода.
- 20 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
http://www.kviziracija.net
Литургика
Број
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
Питање
У ком делу храма се налази
свештеник на почетку Свете
Литургије?
Којим речима почиње Света
Литургија?
Шта значи реч "Амин"?
Из ког језика смо преузели
реч "Литургија"?
Шта значи реч "Литургија"?
Шта народ одговара на
Литургији док се свештеник
моли за мир света, за
путнике, за болеснике, за
сваки град и земљу?
Шта свештеник или ђакон
носе за време Малог входа?
Шта представља Мали вход?
Шта се пева пре читања
Апостола на Литургији?
Шта симболише Велики
вход?
Шта значи реч "ВХОД"?
Шта носе свештеник и ђакон
за време Великог входа?
Како се зове чаша у којој се
налази Свето Причешће?
Где се налази Свето
Јеванђеље у олтару?
Шта је Свето Причешће?
Како се зове хлеб из кога
свештеник вади честице за
Причешће?
Шта се дели верницима који
се на Литургији не причесте?
Чиме свештеник кади цркву и
народ?
Која је најсветија служба
Цркве?
Како постајемо "чланови"
Цркве?
Наведи три дела Литургије:
Одговор
у олтару
Благословено Царство Оца и Сина и Свтога Духа..
Тако је, нека тако буде
Из грчког језика
Заједничко дело
Господе помилуј
Свето Јеванђеље
Прву прововед Господа Исуса Христа
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј
нас.
Страдање Господа Исуса Христа
Улазак
Путир и дискос са даровима
Путир и дискос са даровима
На Часној трпези
Тело и крв Господа Исуса Христа
Просфора
Нафора
Тамјаном из кадионице
Света Литургија
Крштењем
Проскомидија, литургија речи (или оглашених) и
- 21 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
483
Питање
Да ли је крштење Света
тајна?
484 Ко може да обави крштење?
485
486
487
488
489
490
491
492
493
Како гласи формула
крштења?
Колико вишедневних постова
има у току године?
Која су четири најзначајнија
поста?
Кога примамо у себе
узимањем Светог Причешћа?
Како се зове седмица
Христовог страдања?
Како се зове седмица после
Васкрса?
Колико недеља траје
Васкршњи пост?
Ко све може да буде учесник
Литургијске заједнице?
Наведи основне службе у
Цркви (у Литургији):
494 Шта је тропар?
495 Шта је фелон?
496 Шта је сакос?
497 Наведи ђаконске одежде:
Како се зове прва недеља
498
Васкршњег поста?
499 Ко учествује у Литургији?
Зашто је Литургија зједничко
500
дело?
Ко приноси на Литургији
501 дарове Богу Оцу у име свих
нас?
502 Шта је Страсна седмица?
Колико јевананђеља се чита у
503
цркви на Велики четвртак?
504 Шта је плаштаница?
Да ли се служи Литургија на
505
Велики петак?
http://www.kviziracija.net
Одговор
евхаристија (литургија верних).
Да, једна од седам Светих тајни
Епископ и свештеника, а у изузетним околностима сваки
крштени човек може да изврши крштење.
Крштава се слуга Божији ( име) у име Оца и Сина и
Светога Духа, Амин.
Четири вишедневна поста
Божићни, Васкршњи, Госпојински и пост Светих
апостола Петра и Павла
Господа Исуса Христа
Страсна седмица
Светла седмица
Седам
Свако ко то жели и прими крштење.
Епископска, свештеничка, ђаконска и лаичка.
Кратка молитвена песма у част Христа, Богородице,
светих или празника.
Огртач без рукава који свештеник облачи преко стихара.
Горња одежда коју носи епископ.
Стихар, наруквице и орар
Недеља Православља
У Литургији учествује Света Тројица, људи и природа.
Зато што у Литургији учествује читава црква.
Епископ или свештеник у његово име.
Последња седмица Великог поста
12
Платно на коме је приказано полагање Христово у гроб.
Не служи се, сем ако Благовести падну на Велики петак.
- 22 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
Ко је саставио Литургију која
506 се служи у Часном посту на Свети Василије Велики
Велики четвртак?
Како гласе речи васкршњег Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт уништи и свима
507
тропара?
у гробовима живот дарова.
Крштеље, Миропомазање, Причешће (Евхаристија),
508 Набројте Свете Тајне!
Покајање, Брак, Рукоположење (Хиротоније,
Свештенство) и Јелоосвећење(Освећење уља).
За који празник кажемо да је
509
Васкрс
новозаветна Пасха?
Среда и петак (осим тзв. Трапаве недеље), Крстовдан,
510 Који су једнодневни постови? Усековање главе Светог Јована Претече и Воздвижење
Часног Крста
Ко су катихумени или
511
Они који се припремају за крштење.
оглашени?
Пре почетка Литургије, свештена радња, када
512 Шта је Проскомидија?
свештеник припрема хлеб и вино за Евхаристију, сама
реч проскомидија значи припрема.
Похвална песма у част Спаситеља, Мајке Божије и
светитеља(у буквалном преводу значи неседећи, и
513 Шта је акатист?
указује на то да се ове песме певају или слушају
стојећи).
Зашто се православни окрећу
514
Јер се са истока очекује други Христов долаза.
ка истоку када се моле?
Шта је заједничка основа
515
Света Литургија
свих светих тајни?
516 Шта је катихуменат?
Период припреме за крштење
Kатихумени су се спремали за крштење тако што су постили, молили се и поучавали се
517
црквеном начину живота.
518 Катихезе су поучне беседе које су епископи изговарали катехуменима (оглашенима)
Циљ свих светих тајни је остваривање заједнице са Христом и учествовање у
519
божанском начину живота.
Трократно погружење у воду приликом крштења представља смрт старог човека, а
520
израњање рађање новог човека у име Свете Тројице.
521 Улога кума је да уведе своје кумче у активни црквени живот.
522 Кумство се појавило јер су почела да се крштавају мала деца.
523 Циљ брака јесте достизање Царства Божијег кроз заједницу мушкарца и жене
Брак постаје света тајна онда када брачна заједница венчањем и причешћем постане
524
део црквене заједнице.
525 Венци (круне) на главама женика и невесте су знаци победе над телесним похотама.
Венчања не смеју се вршити у посним данима јер пост има карактер привременог
526
одсуства радости.
- 23 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
Да се света тајна брака првобитно склапала на Литургији указују нам почетни возглас:
“Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа...”, заједничка чаша која је символ
Евхаристије и цела структура венчања.
Свештенодејство свете тајне брака има два дела: заручење и венчање.
Заручење се у цркви обавља испред олтара.
Свештеницима није дозовљено ступање у други брак.
Лаицима је допуштено ступање у други брак.
У раној цркви једна брачна заједница постајала део црквене заједнице заједничким
причешћем.
Прстен у Светој тајни брака символише вечност.
Света тајна покајања назива се другим крштењем, зато што се крштењем опраштају
сви наши греси, а греси учињени након крштења опраштају се кроз покајање
Првобитно се исповест обављала јавно пред свима.
Данас се у Православној цркви врши исповест тако што се прво читају молитве, а
затим следи тајни део исповести у коме покајник клечећи изговара своје грехе и на
крају се чита разрешна молитва.
Евхаристија је установљена на Тајној Вечери.
Господ је својим ученицима на Тајној вечери рекао: Узмите једите ово је тело моје.....,
Узмите пијте ово је крв моја...; и тим речима је установио Евхаристију
Шта се у цркви износи на
Плаштаница
Велики петак?
Платно које симвилише платно у које је умотан Христос
Шта је плаштаница?
када је скинут са крста.
Епископ је у Литургији икона Господа Исуса Христа.
Како се зове увођење у
Хиротонија (Рукоположење)
свештенички чин?
У чему се првенствено
У служењу Свете Литургије
састоји свештеничка служба?
Ђакон не може вршити литургију и свештене обреде самостално без епископа или
свештеника.
Ко све може да изврши свету Епископ и свештеник, а када је крштење неопходно
тајну крштења?
може и сваки хришћанин.
Како гласи формула свете
Печат даара Духа Светог..
тајне миропомазања?
Како гласи формула свете
Венчава се раб Божији (име) са рабом Божијом (име)...
тајне брака?
Шта се освештава приликом
вршења свете тајне
Уље и брашно
јелоосвећења?
Након свете тајне
40 дана
јелоосвећења, колико дана
онај на коме је извшена тајна
- 24 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
Питање
узима хлеб и помазује се
уљем?
Ко држи дете на крштењу?
Чиме свештеник сече
просфору?
Шта епископ носи на глави?
На основу дужине трајања
какви постови постоје?
Које су две врсте поста?
http://www.kviziracija.net
Одговор
Кум
Копљем које символизује копље кијим је Христово тело
било прободено на крсту.
Митру
Једнодневни и вишедневни
Евхаристијски и аскетски
Правила поста прописала је Црква и записана су у
Ко прописује правила поста?
књизи која се зове Типик
Која врста поста је
Евхаристијски пост
најстрожија?
Која врста поста је најблажа? Пост је најблажи ако је дозвољена употреба рибе и вина
Према прописима Типика
када се може јести риба у
Само на празник Благовести и Цвети
време Васкршњег поста?
Наведи три личности које су
у Светом писму дали
Мојсије, Свети Јован Крститељ и Господ Исус Христос.
примере поста?
Којим данима је забрањено
Суботом, недељом и празничним данима
постити на води?
Који су постови у летњем
Петровски и Госпојински
периоду?
Који пост сваке године има
Петровски
различиту дужину трајања?
Међу вишедневним
постовима који пост може
Петровски
бити најкраћи?
Антиминс (лат. ante-mensa — уместо трпезе) је
литургијско платно на којем је представљено страдање
Христово и полагање у гроб, које се полаже на часну
Шта је Антиминс?
трапезу, у олтару Цркве.На њему се врши света
Литургија. Антиминс има део моштију светитеља или
мученика и носи потпис месног епископа.
Историија хришћанске цркве
Број
Питање
Које године се догодио велики
565
раскол?
Колико је било Васељенских
566
сабора?
Одговор
1054. године
Било је седам Васељенских сабора
- 25 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
Питање
На којим Васељенским саборима
је формулисан Символ вере?
Шта је централна тачка раскола
између Источне и Западне
Цркве?
Које године је одржан Први
Васељенски сабор?
Шта је проповедао јеретик
Арије?
Које године је одржан Други
Васељенски сабор?
Које године је издат "Милански
едикт"?
Ко је аутор "Миланског едикта"?
Ко су словенски просветитељи?
У ком веку су живели и радили
Св. браћа Кирило и Методије?
На ком сабору је донето првих 8
чланова Символа вере?
Ко је ширио хришћанство међу
Словенима?
Због чега је сазван Први
578
васељенски сабор?
579
http://www.kviziracija.net
Одговор
Никејском и цариградском
Западно учење “Филиокве”
325. године
Да је Христос створење Божије.
381. године
313. године
Цар Константин
Света браћа Кирило и Методије
У деветом веку
На Првом Васељенском сабору у Никеји 325. године
Свети Кирило и Методије
Сазван је због Аријевог учења да Син није исте
суштине као Отац, већ да је Син прво и
најсавршеније створење Божије.
Које године и у ком граду је
У Цариграду 381. године
сазван Други васељенски сабор?
Историја СПЦ
Број
580
581
582
583
584
585
586
Питање
Шта се десило са моштима
Светог Саве у XVI веку?
Које име је добио Стефан
Немања када се замонашио?
Како се зове отац Светог Саве?
Како се зове мајка Светог Саве?
Чије мошти се налазе у
манастиру Студеница?
Како се звао Свети Сава пре него
што се замонашио?
Које име је добила Света
краљица Јелена када се
замонашила?
Одговор
Спаљене су на Врачару
Симеон
Стефан Немања
Ана - Света Анастасија
Светог Симеона, Свете Анастасије и Светог Симона
Растко
Јелисавета
- 26 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
Како се зову синови краљице
Драгутин, Милутин и Стефан
Јелене?
Које име је добио краљ Драгутин
Теоктист
када се замонашио?
Ко је пренео мошти Светог Саве
Краљ Владислав
из Трнова у манастир Милешева?
У ком манастиру је Растко
У манстиру Русик, метоху манастира Светог
Немањић добио име Сава?
Пантелејмона
У ком манастиру је био Свети
Сава када је Свети Симеон
У манстиру Ватопед
дошао на Свету Гору?
Ко је родоначалник лозе
Стефан Немања - Свети Симеон Мироточиви
Немањића?
Наброј синове Стефана Немање: Вукан, Стефан и Растко
Ког сина је Стефан Немања
Стефана
одредио за свог наследника?
Где је умро Симеон Немања?
У Хиландару
Које године је Српска црква
1219. године
постала самосталана?
У ком манастиру је било прво
У манстиру Жича.
седиште Српске архиепископије?
Где је умро Свети Сава?
У Бугарској.
Које године је умро Свети Сава? 1236. године
За колико новца је Јуда издао
За 30 сребреника.
Господа Исуса Христа?
У којој цркви и где је
замонашена Света краљица
У цркви Светог Николе у Скадру.
Јелена?
Годину дана после светитељеве смрти архиепископ
Како су мошти Светог Саве
Арсеније и краљ Владислав измолили су од
враћене у Србију?
бугарског цара да се мошти пренесу у Србију.
Где је било положено тело
У манастиру Милешева
Светог Саве?
Зашто су Турци спалили мошти Као одмазду, јер су се Срби у Банату дигли на
Светог Саве?
устанак.
Како су мошти Светог Симеона Свети Сава је молио Бога да на тај начин објави
почеле да точе миро?
светост његовог оца.
Како су мошти Светог Симеона
На молбу Стефана Првовенчаног да измоли поново
поново почеле да точе миро
мироточење, Свети Сава шаље писмо са молитвом за
након што су положене у
обновљење чуда.
Студеницу?
Шта значи аутокефалност Српске Сабор српских епископа бира сам свог поглавара и
Православне Цркве?
устоличава га.
- 27 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
Где је Свети Сава хиротонисан за
608
У Никеји.
Првог српског архиепископа?
Шта се десило са мајком Светог
609 Саве након одласка Светог
Замонашила се.
Симеона на Свету Гору?
Када се Стефан упокојио дошао је Свети Сава са
Како је Свети Стефан замонашен
610
Свете Горе и молитвом га подигао из мртвих да би га
и добио име Симон?
постригао у монашки чин.
У манстиру Светог Саве Освећеног остављено је
Како је Свети Сава добио икону завештање да када се појави монах Сава од царске
611
Тројеручицу?
лозе да му се преда жезал, икона Млекопитатељница
и икона Тројеручица.
Како се икона Тројеручица из
Монаси су је ставили на магаре, а оно је само
612 Студенице вратила на Свету Гору
чудесно дошло на Свету Гору
приликом најезде Турака?
Где се родио Свети Сава и где се
613
У Расу у цркви Светих Апостола Петра и Павла.
крстио?
614 У ком граду је умро Свети Сава? у Трнову
Које године, и у који манастир су
615
1237. године у манастир Милешеву
пренете мошти Светог Саве?
Које године је Синан-паша
616
1594. године
спалио мошти Светог Саве?
За време ког владара је Свети
617
Кнеза Михаила
Сава постао школска слава?
Житије Светог Симеона, Служба Светом Симеону,
Набројте барем 3 књижевна дела
618
Хиландарски типик, Карејски типик, Студенички
Светог Саве:
типик, Номоканон (Крмчија)
Ко је наследио Светог Саву на
619
Свети Арсеније
катедри Српске архиепископије?
Како се звао први српски
620
Свети Јоаникије
патријарх?
Које године је обновљена (после
621 турског ропства) Пећка
1920. године
патријаршија?
622 Свети Сава је био први српски архиепископ, просветитељ и учитељ.
623 Које године је рођен Свети Сава? 1174. године
Да ли је Свети Сава имао још
624 браће и сестара сем Вукана и
Имао је сестре
Стефана?
Зашто је Свети Сава побегао у
625
Много је заволео Бога и монашки живот
манастир?
Где је побегао Свети Сава из
626
На Свету Гору
Србије да би се замонашио?
- 28 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
http://www.kviziracija.net
Број
Питање
Одговор
627 Где је рођен Свети Сава?
У Мишчићима, Дежевска долина
Како су се звали родитељи
628
Стефан Немања и Ана
Светога Саве?
Како су се звала браћа Светог
629
Вукан и Стефан
Саве?
Које је најважније дело Светог
630
Номоканон
Саве?
Како се другачије зове
631
Крмчија
Номоканон (Законоправило)
Који део земље је Стефан
632 Немања хтео Сави да да на
Хум
управу?
633 Свети Сава се замонашио у манастиру Светог Пантелејмона.
Где се замонашио Стефан
634
У Студеници
Немања?
Свети Сава добио самосталност Српске цркве од цариградског (васељенског)
635
патријарха Манојла Харитопула и византијског цара Теодора Ласкариса.
Како је монашко име мајке
636
Анастасија
Светог Саве?
Српска црква је у време Светога
637
Аутономна и аутокефална
Саве постала?
Са ким је Свети Сава побегао у
638
Са руским монасима
Свету Гору?
Ко је владао у Србији после
639
Стефан Немањић Првовенчани
монашења Стефана Немање?
Коју браћу мири Свети Сава над
640
Стефана и Вукана
моштима Светог Симеона?
Колико је година имао Свети
641 Сава када је отишао на Свету
седамнаест
Гору?
Какво је било образовање Светог
642
Био је један од најобразованијих људи свога времена
Саве?
Где је Свети Сава стекао
643
На двору свога оца
образовање?
Колико је пута Свети Сава
644
Два пута
путовао у Свету земљу?
Где је било седиште прве српске
645
У Манастиру Жичи
архиепископије?
Ко је пренео Савине мошти у
646
Краљ Владислав (Савин братанац)
Србију?
Где су биле смештене мошти
647
У Манастиру Милешева.
Светог Саве( у ком манастиру)?
- 29 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
648
649
650
651
652
653
654
655
656
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
Које године су спаљене мошти
1594. године
Светог Саве?
Ко је спалио мошти Светог Саве? Синан-паша
Где су спаљене мошти Светог
На Врачару
Саве?
Шта је потекло из моштију
Светог Симеона оца Светог
Свето миро (мирисно уље)
Саве?
Које године и зашто су донете
1206. године Свети Сава је доне мошти да би
мошти Светог Симеона
измирио браћу Вукана и Стефана.
Мироточивог?
У ком манастиру се замонашио
У Манастиру Жича
Стефан Првовенчани?
У ком веку је извршено
У 9. веку, у време кнеза Мутимира
покрштавање Срба?
Како су се звали синови Стефана
Вукан, Стефан и Растко
Немање?
Колико се епархија налазило у
саставу самосталне Српске
Једанаест
цркве?
Црквена уметност
Број
Питање
657 Како се зове сто у олтару?
658 Шта дели олтар од наоса цркве?
Како се зову средишња врата на
659
иконостасу?
Ко је направио трећу руку на
660 чудотворној икони Пресвете
Богородице Тројеручице?
Ко је ктитор манастира
661
Студенице?
Ко су ктитори манастира
662
Хиландар?
663 Ко је ктитор манастира Градац?
Ко је ктитор манастира Ђурђеви
664
Ступови?
Ко је ктитор манастира
665
Сопоћани?
Који манастир је задужбина
666
краља Владислава?
667 Који манастир на Светој Гори су
Одговор
Часна трпеза
Иконостас ( олтарска преграда)
Царске двери
Свети Јован Дамаскин
Стефан Немања - Свети Симеон Мироточиви
Свети Симеон и Свети Сава
Света краљица Јелена
Стефан Немања - Свети Симеон Мироточиви
Краљ Урош Први
Манастир Милешева
Манастир Хиландар
- 30 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
668
669
670
671
672
673
674
675
676
Питање
обновили Свети Сава и Свети
Симеон?
Како се зове најсветији део
цркве?
Шта се налази у олтару са леве,
а шта са десне стране?
По чему је део цркве који се
назива лађа добио назив?
Који је празник обично
насликан на Царским дверима?
Како се зове круг жуте (златне)
боје, који се на иконама и
фрескама слика око главе
светитеља?
Како се другачије називају слике
светитеља на зидовима храма?
Наброј бар 3 задужбине
Стефана Немање:
Ко је ктитор манастира Жича?
Слова унутар круга на
Христовој икони значе:
Зашто се чудотворна икона
677
Тројеручица тако назива?
Шта представља мртвачка глава
678 која се слика при дну крста
(Распећа Христовог)?
Шта је приказано на икони
679
Васкрсења Христовог?
Који су делови хришћанског
680
храма?
681 Штa је икона?
http://www.kviziracija.net
Одговор
Олтар
Са леве жртвеник, а са десне ђаконик
По Нојевој лађи
Благовести
Ореол
Фреске
Св. Николе у Топлици, Ђурђеви Ступови, Црква Св.
Богородице у Куршумлији, Студеница, Хиландар...
Стефан Првовенчани
Онај који јесте
Пресвета Богородица је чудесно исцелила одсечену
руку Светом Јовану Дамаскину, који је у знак сећања
на то чудо дао да се искује сребрна рука и да се
причврсти на оков ове иконе.
Адамову лобању
Христос који разваљује врата пакла и ослобађа Адама
и Еву из тамнице смрти.
Припрата, наос и олтар
Икона(гр. еικων: лик, слика, представа): свети лик,
света слика, у две димензије, која представља
Господа Исуса Христа, Богородицу или Свете.
Ка којој страни света је окренут
Ка истоку ( олтар на истока, а улаз на западу)
православни храм?
Фреска на којој је приказан Светог Саве, за коју се сматра да је насликана за време
683
његовог живота, налази се у Манастиру Милешева.
Који манастир је прво подигао
684
Ђурђрви Ступови
Стефан Немања?
685 Ко је по предању насликао
Свети Лука
икону Пресвете Богородице
682
- 31 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Питање
Тројеручице?
686 Шта је солеја?
Који су делови олтарског
687
простора?
Где се налази тетрапод
688
(целивајућа икона)?
http://www.kviziracija.net
Број
Одговор
Део црквеног простора испред олтарске преграде.
Часна трпеза, проскомидија и ђаконик.
У средишњем делу наоса.
Кружно узвишење испод полијелеја одакле ђакон
изговара јектеније.
Најсветији део цркве је?
Часна трпеза.
На Часној Трпези се налази антиминс, јеванђеље, свећнаци и крст
Како се назива део црквеног
ентеријера који осветљава
Полијелеј
простор?
Ђаконик је део олтарског простора који се налази десно (јужно) од Часне трпезе.
Део олтарског простора који се налази лево (северно) од Часне трпезе где се
припремају Свети Дарови назива се проскомидија?
Део цркве одакле пева хор
Галерија
назива се?
Како се зову столице које се
Стасидије
налазе са стране у црквама?
Икону Свете Тројице на којој су приказана три анђела насликао је руски уметник
Андреј Рубљов.
Шта је извезено на
Господ скинут са крста
плаштаници?
Како се слика Свети Димитрије
Као војник који држи штит и мач у рукама.
на икони?
689 Шта је амвон?
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
Празници и светитељи
Број
700
701
702
703
704
705
706
Питање
Где се налазе мошти Светог Николаја
Чудотворца?
Чије мошти се налазе у манастиру Острог?
Како се зове празник рођења Господа Исуса
Христа?
Како се зове празник рођења Пресвете
Богородице?
Ко је дочекао Пресвету Богородицу када су
је родитељи увели у Јерусалимски храм?
Како се зову родитељи Пресвете
Богородице?
Црква прославља догађај крштења Господа
Исусa Христа:
- 32 -
Одговор
У Италији, у Барију
Светог Василија Острошког
Божић
Мала Госпојина
Свети Захарија
Јоаким и Ана
На Богојављење
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
Питање
707 Ког датума празнујемо Благовести?
708 Ког датума празнујемо Божић?
Када славимо празник Преображења
709
Христовог?
У који дан Црква прославља успомену на
710
Тајну Вечеру?
711 Који је највећи хришћански празник?
Како се зове празник који је тачно седам
712
дана пре Васкрса?
Који празник се прославља у 40. дан после
713
Божића?
Који празник се прославља 40. дана после
714
Васкрса?
715 Који је празник увек у 50. дан по Васкрсу?
716
717
718
719
720
Колико година је имала Пресвета
Богородица када су је родитељи довели у
Јерусалимски храм?
Које је било занимање Св. Козме и Дамјана?
Шта празнујемо на Лазареву суботу?
Којег догађаја из Христовог живота се
присећамо на Велики Петак?
На који празник је "рођена" (установљена)
Црква?
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
Одговор
7. априла
25. децембра по оба календара
19. августа (по грегоријанском
календару)
У четвртак
Васкрс
Цвети (Улазак у Јерусалим)
Сретење
Спасовдан или Вазнесење Христово
Педесетница, Света Тројица, Духови или
Силазак Светог Духа на Апостоле.
3 године
Лекари
Успомену на васкрсење Лазарево.
Распећа
Педесеница
Свети Василије Велики, Свети Григорије
Богослов и Свети Јован Златоусти
721 Ко су Света Три Јерарха?
722
http://www.kviziracija.net
Ког датума се слави празник Мала
21. септембра
Госпојина?
Ког датума се слави празник Ваведење?
4. децембра
Ког датума се слави празник Сретење
15. фебруара
Господње?
Ког датума се слави празник Благовести?
7. априла
Празник Христовог рођења се зове Бпжић.
У кућу за Бадње вече уносе бадњак, слама и жито.
На Божић се поздрављамо радосним поздравом: МИР БОЖИЈИ-ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!
Бадњи дан се назива дан пред Божић.
На Божић се увек мрси.
Богојављење је празник откривења Свете Тројице људима, и на тај празник се увек
мрси.
Отацна Немања, мајка Ана и брат
Ко је све из Савине породице светитељ?
Стефан.
- 33 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
http://www.kviziracija.net
Број
Питање
Одговор
733 На Савиндан прослављамо дан када се Свети Сава упокојио.
734 Свети Симеон се назива Мироточиви јер је из његовог тела потекло Свето миро.
Свети отац који је живео у 4. веку,
735 Ко је Свети Василије Велики?
епископ Кападокијски, састављач једне
Литургије
Велики светитељ, патријарх
736 Ко је Свети Јован Златоусти?
Цариградски, једна Литургија носи име
по њему.
Ко је преподобни Јустин (Поповић)
737
Нови српски светитељ и теолог
Ћелијски?
Српски светитељ, епископ жички и
738 Ко је Свeти Николај (Велимировић)?
охридски, чије се мошти налазе у Лелићу
739 Како се звао први српски владар-светитељ? Јован Владимир
Који празник се слави сутрадан после
740
Цвети
Врбице?
Како се зове празник када је Господ ушао у
741
Цвети
Јерусалим?
Како се зове празник када је Христос разапет
742
Велики Петак
на крсту?
743 Како се зове прва недеља Васкршњег поста? Чиста недеља
Како се зове задња седмица Васкршњег
744
Страсна седмица
поста?
745 Шта означава стрсна седмица?
Страдање Господње
Како се другачије зове празник Вазнесења
746
Спасовдан
Господњег?
Који празник се слави педесети дан након
747
Духови (Педесетница)
васкрсења Христовог?
748 Ког дана фарбамо јаја?
На Велики Петак
749 Због чега је недеља дан одмора за хришћане? Зато што је у недељу Христос васкрсао.
750 Ко су Јоаким и Ана ?
Родитељи Пресвете Богородице
751 Празник Рођења Пресвете Богородице се назива и Мала Госпојина.
Празник Ваведење је сећање на догађај када су малу Богородицу увели у Јерусалимски
752
храм.
Празник Благовести тако се назива јер је на тај дан Архангел Гаврило донео радосну,
753
благу, вест да ће се родити Син Божији који ће спасити свет.
754 Празник Успеније Пресвете Богородице сe такође зове и Велика Госпојина.
Како се зове цар који је наредио Светом
755
Цар Диоклецијан
Георгију да гони хришћане?
Док је Свети Ђорђе мучен, ко је поверовао у
756
Александра, жена Диоклецијанова
Бога?
Шта је цар наредио у вези Светог Ђорђа и
757
Да се посечу мачем
Александре?
- 34 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
758
759
760
761
Питање
Где се налазе мошти Светог Георгија?
У ком граду се родио Свети Димитрије?
Где се налазе мошти Светог Димитрија?
Шта је радио отац Светог Димитрија?
Који цар је наредио Светом Димитрију да
762
гони хришћане?
Шта је Свети Димитрије урадио пре него
763
што су га бацили у тамницу?
764 Шта је потекло из тела Светог Димитрија?
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
http://www.kviziracija.net
Одговор
У Лиди Палестинској
У Солуну
У Солуну
Био је војвода солунски
Цар Максимијан
Продао је своје имање и разделио
сиромасима
Свето миро (мирисно уље) од кога су
многи исцелили.
Који цар је хтео да пренесе мошти Светог
Цар Јустинијан
Димитрија из Солуна у Цариград?
Када су хтели да пренесу мошти Светог Димитрија из Солуна у Цариград појавиле су
се пламене искре из гроба и чуо се глас: “ Станите, не дирајте!”
Зашто се Свети Козма и Дамјан називају
Они су бесплатно лечили људе
бесребрници?
Одакле су били родом Свети Козма и
Из Азије
Дамјан?
Да ли су родитељи Светог Козме и Дамјана Отац им је био незнабожац, а мајка
били хришћани?
хришћанка
Како се звала мајка Светог Козме и Дамјана? Теодотија
Свети Козма и Дамјан су испунили Христову заповест “Бадава примисте, бадава
дајте”.
Свети Козма се наљутио на брата Дамјана јер је узео три јаја од жене Паладије, не као
награду за исцелење, него што га је она заклела Пресветом Тројицом да узме.
Црква прославља Светог архистратига Михаила, војводу целе анђелске војске, 21.
новембра по григоријанском календару.
Где је рођена Света Петка?
У Епивату
Брат Свете Петке – Параскеве се звао Јевтимије и он је постао монах, а касније и
епископ.
Света Петка после смрти њених родитеља напустила дом и отишла Цариград, а затом у
пустињу у околини Јордана где се подвизавала.
Светој Петки пред крај живота се јавио анђео и рекао јој:”Остави пустињу и вратисе у
твоје отачество, потребно је да тамо предаш твоје тело земљи, а душом да се преселиш
Господу.”
Када се Света Петка вратила у Епиват, пред крај свог живота, живела је још две године
у посту и молитви, и онда је предала дух свој Господу.
Где се налазе мошти Свете Петке У граду Јаши у Румунији.
Параскеве?
Ко је дочекао Пресвету Богородицу у
Старац Захарија
јерусалимском храму?
Чији отац је старац Захарије?
Отац Светог Јована Крститеља
- 35 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
http://www.kviziracija.net
Број
Питање
Одговор
782 Ког датума славимо рођење Христово?
25. децембра по оба календара
Хришћани славе Божић 25. децембра јер су тог датума пагани прослављали рођење
783
бога Сунца, а за хришћане Христос је истинско Сунце.
Дионисије Мали је хришћански монах који је погрешио у рачунању године Христовог
784
рођења.
У ком веку је Божић почео да се слави
785
У 4. веку
25.децембра?
786 На који празник се освећује вода у Цркви? На Богојављење
Којим речима се поздрављамо на
787
Христос се јави! ( Бог се јави!)
Богојављење?
Разно
Број
788
789
790
791
Питање
Где се налази чудотворна икона
Пресвете Богородице
Тројеручице?
На којој страни света треба да
стоји икона у дому?
У који дан је Христос, по
предању, боравио у Аду
проповедајући Јеванђеље?
Како се хришћани поздрављају на
Божић?
792 Како се дели Свето Писмо?
Одговор
У манстиру Хиландару
На истоку
У суботу
Христос се роди! Ваистину се роди!
Свето Писмо се дели на књиге Старог Завета и
књиге Новог Завета.
Црквено двориште
Цркву - брод спасења
793 Шта је порта?
794 Шта символише Нојева барка?
Ко је, по предању, изаткао одећу
795
Пресвета Богородица
коју је Христос носио?
Како се данас зове улица којом је
796
Улица бола
ишао Христос на страдање?
То је огањ који се појављује на Христовом гробу на
797 Шта је благодатни Христов огањ?
Велику Суботу и који у прво време уоште не пече.
798 Шта значи Емануил?
Бог је са нама.
Шта значи старозаветно име Бога
799
Ја сам онај који јесам.
ЈАХВЕ?
800 Шта је шизма?
Ракол, расцеп
Охридски пролог је књига у којој су изложена
житија светих, беседе на празнике, као и
801 Шта је "Охридски пролог"?
расуђивање за сваки дан у години. Написао га је
Цвети владика Николај Велимировић.
802 Шта значи реч анђео?
Гласник (весник)
- 36 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
803
Питање
Како гласи пуна титула
патријарха српског?
Шта значи монограм ИС ХС НИ
КА?
Шта дословно значи реч
805
Евхаристија?
804
806 Шта значи реч ”Алилуја ”?
http://www.kviziracija.net
Одговор
Архиепископ пећки, митрополит
београдско-карловачки и патријарх српски господин
господин (Иринеј)
Исус Христос побеђује
Благодарење, захвалност
Хвалите Господа Бога (јевр. “Халлелу-ијах” хвалите
Јахвеа).
који ученик једини по предању
807 није видео Пресвету Богородицу Апостол Тома
пре смрти?
Где је положена риза Пресвете
808
У Влахеренску цркву
Богородице?
809 Шта означава број седам?
Пиноћу и савршенство
810 Грчка реч за грех “амартија” значи промашај циља.
811 Грчка реч метаноја (метанија) значи промену ума, промену начина размишљања.
812 Епитимија је одлучење од причешћа.
813 Шта значи реч ЗАВЕТ?
Савез, завештање ,уговор
814 Библија укупно има 66 књига
815 Ко је аутор Библије?
Људи надахнути Богом
816 Библија се још назива Књига над књигама.
817 Шта значи реч патријарх?
народни старешина, родоначелник племена
818 Библијски појам "лакат" је мера за дужину.
819 Где се налази Света Гора?
У Грчкој
820 Где се налазио град Рас?
Поред данашњег Новог Пазара
Шта се данас налази на месту
821
Храм Светог Саве
спаљивања моштију Светог Саве?
822 Колико завета дају монаси?
три
Доживотно сиромаштво, доживотно девичанство и
823 Која три завета дају монаси?
доживотну послушност.
Да га народ поштује као светитеља, да га Бог објави
Који су потребни услови да би
824
нетрулежношћу његових костију,да се дешавају
неко постао светитељ?
исцељења на његовом гробу.
Где се налази икона Пресвете
825
У Хиландару
Богородице Тројеручице?
826 Веровање у више богова назива се политеизам.
827 Идол је лажни бог.
Како се зове река која се улива у
828
Јордан
Мртво море?
829 Кога прасликују небеске лествице Пресевету Богородицу
- 37 -
Квизирација: питања из веронауке такмичење 2014.
Број
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
http://www.kviziracija.net
Питање
Одговор
коју је у сну видео Јаков?
Који од наведених манастира је
Ватопед
светогорски?
Ко је написао Житија Светих на
Преподобни Јустин Ћелијски
српском језику?
Познато нам је да су
хришћанство, после Христовог
Посланик, изасланик
Вазнесења на небо, ширили
апостоли. Шта значи реч апостол?
Реч епископ значи?
Онај који надгледа
Епископ се бира из монаштва и није ожењен.
Како ословљавамо патријарха?
Ваша светости
Како ословљавамо епископа?
Ваше просвештенство
Шта значи реч ПАСХА?
Пролазак
Кога прасликује купина која гори,
Прсевету Богородицу
а не сагорева?
Шта је то идол?
Лажни бог
Шта је раскол?
Одвајање од Православне цркве
Како се зове област којом
Епархија
управља епископ?
Шта је парохија?
Литургијска заједница у једном месту
Како се зове полуострво у Грчкој
које је посвећено Пресветој
Света Гора или Атос
Богородици?
Преблагословена је један од назива за Богородицу.
Којој епархијхи ми припадамо? Жичкој епархији
Шта је јерес?
Погрешно, лажно учење.
Шта значи Исус?
Спаситељ
Шта су Јевреји мислили о
Да су грешници
родитељима који немају деце?
Када је тачно рођен Господ Исус Не знамо тачан датум рођења, а годину можемо
Христос?
приближно да одредимо.
Шта значи име Емануил?
Са нама је Бог
Симболи мира су голуб, маслинова гранчица и дуга
- 38 -
Download

PDF - Квизирација