УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Вук Вуковић 8-2
УЧЕНИЦИ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ:
• Елена Лазић 8-1
• Вук Вуковић 8-2
• Петар Вујичић 8-3
• Гвозден Илић 8-4
• Ивана Васиљевић 8-5
ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ:
35 ченика су носиоци Вуковбе дипломе
8/1
1. Андрејић Алекса
2. Ђиловић Стеван
3. Ивановић Коста
4. Илић Анђелија
5. Лазић Елена
6. Марић Никола
7. Петровић Катарина
8/2
1. Вук Вуковић
2. Богдан Глигић
3. Милош Катић
4. Ирина Марко
5. Милица Милошевић
6. Јелена Милошевић
7. Јована Парежанин
8. Мина Трпковић
8/3
1. Теодора Анђелковић
2. Мина Јеремић
3. Катарина Рајковић
4. Катарина Фишић
5. Петар Вујичић
8/4
1. Маша Елез
2. Илић Гвозден
3. Сергеј Кесер
4. Алекса Опачић
5. Андреа Опачић
6. Петровић Војислав
7. Милица Стошић
8. Марија Чича
8/5
1. Васиљевић Ивана
2. Ђуричић Ања
3. Кашћелан Анђела
4. Лабовић Ања
5. Мијатовић Теодора
6. Милекић Лука
7. Стаменковић Ружица
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ
51 ученик је заслужилопосебну диплому из наставних предмета
8/1
1. Андрејић Алекса, физичко в, историја
2. Ђиловић Стеван, физика, хемија
3. Ивановић Коста, математика, физика, хемија
4. Илић Анђелија, физичко в.
5. Лазић Елена, биологија, енглески ј.
6. Марић Никола, физичко в.
7. Петровић Катарина, физичко в.
8/2
8. Вук Вуковић, информатика, хемија, математика, ТиО, физичко в.
9. Богдан Глигић, историија
10. Милош Катић, историја, биологија
11. Ирина Марко, физичко васпитање
12. Милица Милошевић, српски језик, физичко в, енглески језик
13. Јелена Милошевић, енглески језик
14. Јована Парежанин, историја
15. Мина Трпкковић, историја
16. Марко Кулиш, биологија
8/3
17. Теодора Анђелковић, енглески ј. математика, ТиО
18. Невена Добрић, физичко в.
19. Мина Јеремић, физичко в.
20. Лазар Михаиловић, математика
21. Катарина Рајковић, физичко в.
22. Владимир Симендић
23. Милош Стевановић
24. Катарина Фишић, српски ј.
25. Петар Вујичић, ТиО, математика,
26. Мина Сретеновић, српски ј.
27. Јана Вучетић, физичко в.
8/4
28. Маша Елез, енглески језик, ликовна култура, српски језик, математика
29. Илић Гвозден, историја, географија
30. Сергеј Кесер, математика
31. Алекса Опачић, српски ј.
32. Андреа Опачић, српски ј.
33. Петровић Војислав, српски ј.
34. Андреја Медвед, енглески ј.
35. Стошић Милица, физичко в.
36. Нина Живанчевић, музичка култура
37. Марија Чича, историја
8/5
38. Васиљевић Ивана, српски језик, музичка к. физичко в.
39. Ђуричић Ања, музичка к.
40. Касаловић Василије, физичко в. географија, математика
41. Кашћелан Анђела, српски ј. музичка к. физичко в.
42. Кнежевић Соња, биологија
43. Лабовић Ања, енглески ј.
44. Мијатовић Теодора, енглески ј.
45. Милекић Лука, хемија, математика, физичко в.
46. Стаменковић Ружица, музичка к.
47. Дракулић Јован, физичко в.
48. Хаџи-Павловић Душан, биологија, ТиО
49. Малков Ања, музичка к.
50. Тасић Ленка, музичка к.
Ученици са похвалама
8/1
1. Лазић Елена, српски ј.
2. Вукосављевић Јован, српски ј, физичко в, ликовна к.
3. Виторовић Огњен, физичко в, ликовна к.
4. Поповић Новак, физичко в.
5. Ивановић Коста, ликовна к.
6. Илић Анђелија, математика
8/2
7. Милица Мијатовић, српски ј.
8. Вук Вуковић, српски ј.
9. Ивона Пејовић, ликовна к.
10. Јована Парежанин, математика
11. Милош Катић, математика
12. Богдан Глигић, математика
13. Александар Остојић, географија
8/3
14. Софија Спасојев, биологија, српски ј.
15. Владимир Симендић, биологија, математика
16. Милош Воркапић, ТиО, историја
17. Ђорђе Лукић, ТиО, српски ј.
18. Милош Стевановић,ТиО, историја, српски ј.
19. Мина Јеремић, енглески ј, српски ј.
20. Лазар Михаиловић, историја, српски ј.
21. Страхиња Крстић, историја, српски ј.
22. Ђорђе Бојовић, историја, српски ј.
23. Петар Вујичић, историја
24. Славољуб Тришић, историја
25. Теодора Анђелковић, историја, српски ј.
26. Невена Добрић, српски ј.
27. Гордана Стаменковић, српски ј.
28. Катарина Фишић, српски ј.
29. Катарина Рајковић, српски ј.
30. Јана Вучетић, српски ј.
31. Катарина Векић, српски ј.
32. Верица Милошевић, географија
33. Јован Урошев, географија
8/4
34. Марија Чича, математика, српски ј, ликовна к.
35. Милица Стошић, математика
36. Опачић Алекса, биологија
37. Опачић Андреа, биологија
38. Сергеј Кесер, биологија, географија
39. Андреја Медвед, српски ј.
40. Радмила Маравић, енглески ј.
41. Гвозден Илић, ликовна к.
42. Нина Живанчевић, ликовна к, географија
8/5
43. Теодора Мијатовић, ликовна к, српски ј, математика
44. Војин Маровић, ликовна к.
45. Лука Милекић, ликовна к.
46. Олга Сарић, ликовна к.
47.
48.
49.
50.
51.
Ленка Тасић, ликовна к.
Нина Топрек, ликовна к.
Лабовић Ања, српски ј, географија
Хаџи-Павловић Душан, географија
Ђуричић Ања, математика
РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКИХ, ГРАДСКИХ И РЕПУБЛИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА – ЗБИРНА ТАБЕЛА
ОСВОЈЕНО
ОПШТИНСКА
ГРАДСКА
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
МЕСТО/РАНГ
ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА
1. МЕСТО
17
8
/
2. МЕСТО
36
6
1
3. МЕСТО
50
13
3
* табела се односи на такмичења која су у систему Министарства просвете, науке и
технолошког развоја
На екипним такмичењима (у систему Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), ученици наше школе освојили су: на општинским такмичењима три прва,
четири друга и три трећа места; на градским такмичењима једно прво и два друга места;
на републичком такмичењу једно друго место.
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА У СИСТЕМУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
Презиме и име
Разред и
Освојено
Презиме и име
р.бр.
Предмет
ученика
одељење
место
наставника
1.
Матић Анђела
3-1
математика
2. место Маљевић Весна
2.
Радмановић Стефан
3-1
математика
2. место Маљевић Весна
3.
Вељовић Марко
3-3
математика
2. место Стикић Марија
4.
Милић Рајко
3-2
математика
2. место Филиповић Душица
5.
Илић Андреј
3-2
математика
3. место Филиповић Душица
6.
Божић Алекса
3-4
математика
3. место Костић Викторија
7.
Krishnaraj Veena
3-5
математика
3. место Манојловић Марија
8.
Мајсторовић Даница
3-1
математика
3. место Маљевић Весна
9.
Арсенијевић Вук
4-1
математика
2. место Станковиић Миленија
Цветковић Марковић
Ђорђевић
4-2
математика
1. место
10.
Весна
Теодоровић Тадија
11.
Живанов Невена
4-3
математика
1. место Нотић Драгана
12.
Глигоријевић Марко
4-3
математика
3. место Нотић Драгана
13.
Савић Зоја
4-4
математика
2. место Нинковић Мирјана
14.
Поњарац Тијана
4-4
математика
2. место Нинковић Мирјана
15.
Нинчић Ива
4-4
математика
3. место Нинковић Мирјана
16.
Малков Алекса
4-5
математика
1. место Тоскић Александра
17.
Петровић Филип
4-5
математика
3. место Тоскић Александра
Ђинђић Тасевски
18.
Шевић Ирина
5-1
математика
1. место
Јагода
Ђинђић Тасевски
19.
Стијепић Јована
5-1
математика
2. место
Јагода
Ђинђић Тасевски
20.
Обрадовић Игор
5-1
математика
2. место
Јагода
Ђинђић Тасевски
21.
Јовановић Милета
5-2
математика
3. место
Јагода
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Михајловић Вукашин
Поповић Никола
Тасић Никола
Обрадовић Наташа
Мајер Петар
Синђелић Саша
5-4
5-4
5-4
5-4
5-4
5-3
6-2
6-3
6-3
6-3
6-3
6-3
6-3
6-4
6-4
6-4
6-4
6-5
6-5
математика
математика
математика
српски језик
српски језик
српски језик
ТиО/бродо
моделарство
ТиО/машинск
а техника
ТиО
ТиО
историја
историја
српски језик
физика
историја
физика
математика
биологија
биологија
ТиО/ракетно
моделарство
физика
биологија
биологија
биологија
биологија
историја
историја
историја
историја
математика
физика
биологија
српски језик
28.
Стијепић Јована
5-1
29.
Шевић Ирина
5-1
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Цветковић Урош
Јовановић Милета
Михајловић Вукашин
Мајер Петар
Радојчић Ања
Лулић Младен
Андрић Петар
Кочинац Илија
Кочинац Илија
Мандић Ана
Новаковић Лука
5-2
5-2
5-4
5-4
6-1
6-1
6-1
6-2
6-2
6-2
6-2
41.
Тодоровић Игор
6-2
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Тодоровић Иван
Васиљевић Никола
Димитријевић Сара
Мандић Мина
Марковић Илија
Савић Огњен
Васиљевић Никола
Минић Димитрије
Кнежевић Ана
Симић Јован
Ковачевић Денис
Ђумић Давид
Жиловић Јана
55.
1. место
2. место
3. место
2. место
3. место
2. место
Хаџиефендић Шевала
Хаџиефендић Шевала
Хаџиефендић Шевала
Драгићевић Сандра
Драгићевић Сандра
Драгићевић Сандра
3. место
Жиловић Драгана
3. место
Жиловић Драгана
2. место
2. место
1. место
3. место
2. место
3. место
3. место
1. место
3. место
3. место
3. место
Жиловић Драгана
Жиловић Драгана
Мишић Драгана
Мишић Драгана
Стефановић Даниела
Дебељаковић Мирјана
Аџић Татјана
Дебељаковић Мирјана
Шевић Ирена
Дрндарски Биљана
Дрндарски Биљана
3. место
Жиловић Драгана
3. место
2. место
2. место
2. место
3. место
3. место
3. место
3. место
3. место
пласман
3. место
2. место
1. место
Дебељаковић Мирјана
Дрндарски Биљана
Дрндарски Биљана
Дрндарски Биљана
Дрндарски Биљана
Аџић Татјана
Аџић Татјана
Аџић Татјана
Аџић Татјана
Борисов Цветанка
Дебељаковић Мирјана
Дрндарски Биљана
Обрадовић Славица
Ђинђић Тасевски
Јагода
Ђинђић Тасевски
Јагода
Хаџиефендић Шевала
Хаџиефендић Шевала
Хаџиефендић Шевала
Жујовић Марија
Жујовић Марија
Тодоровић Ристић
Весна
Тодоровић Ристић
Весна
Аџић Татјана
Аџић Татјана
Симић Бранкица
Симић Бранкица
Катић Мирјана
Мина Живановић
7-2
математика
2. место
56.
Ана-Марија Ћеранић
7-2
математика
пласман
57.
58.
59.
60.
61.
Ивковић Јован
Којић Данило
Станојевић Олга
Павловић Катарина
Којић Данило
7-4
7-4
7-4
7-4
7-4
математика
математика
математика
српски језик
српски језик
1. место
2. место
2. место
3. место
3. место
62.
Ивковић Јован
7-4
физика
2. место
63.
Којић Данило
7-4
физика
2. место
64.
65.
66.
67.
68.
Радојевић Страхиња
Јокић Милош
Којић Данило
Радојевић Страхиња
Јокић Милош
7-2
7-2
7-4
7-2
7-2
историја
историја
географија
географија
хемија
2. место
3. место
1. место
1. место
3. место
69.
70.
71.
Павловић Катарина
Златковић Јулија
Обућина Урош
Милорадовић
Ратомир
7-4
7-5
7-3
хемија
биологија
ТиО
ТиО/ бродо
моделарство
2. место
3. место
1. место
Катић Мирјана
Лончаревић Мирјана
Жиловић Драгана
3. место
Жиловић Драгана
73.
Ђиловић Стеван
8-1
физика
3. место
Ивановић Коста
8-1
физика
3. место
75.
76.
77.
Ивановић Коста
Ивановић Коста
Лазић Елена
8-1
8-1
8-1
3. место
пласман
3. место
78.
Елез Маша
8-4
2. место
Јовановић Јасмина
79.
Медвед Андреја
8-4
2. место
Јовановић Јасмина
80.
81.
Илић Гвозден
Илић Гвозден
8-4
8-4
1. место
2. место
Мишић Драгана
Бркић Марија
82.
Анђелковић Теодора
8-3
3. место
Јовановић Јасмина
83.
84.
85.
86.
Касаловић Василије
Касаловић Василије
Васиљевић Ивана
Кашћелан Анђела
8-5
8-5
8-5
8-5
3. место
пласман
2. место
3. место
Бркић Марија
Борисов Цветанка
Обрадовић Славица
Обрадовић Славица
87.
Мијатовић Теодора
8-5
1. место
Јовановић Јасмина
88.
Лабовић Ања
8-5
3. место
Јовановић Јасмина
89.
90.
91.
Вуковић Вук
Вуковић Вук
Вуковић Вук
8-2
8-2
8-2
1. место
1. место
2. место
Херцеговац Снежана
Ирена Шевић
Катић Мирјана
92.
Милошевић Јелена
8-2
1. место
Јовановић Јасмина
93.
94.
Милошевић Јелена
Милошевић Милица
8-2
8-2
пласман
3. место
Борисов Цветанка
Стефановић Даниела
95.
Милошевић Милица
8-2
2. место
Јовановић Јасмина
96.
97.
Парежанин Јована
Парежанин Јована
8-2
8-2
2. место
3. место
Мишић Драгана
Стефановић Даниела
98.
Трпковић Мина
8-2
пласман
Митрић Марија
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
Трпковић Мина
Катић Милош
Јовановић Милета
Вулетић Урош
Станкић Лука
Солдатовић Марија
Лулућ Младен
Митровић Огњен
Секулић Милица
8-2
8-2
5-2
5-2
5-1
7-4
6-1
6-1
6-5
географија
математика
биологија
енглески
језик
енглески
језик
историја
географија
енглески
језик
географија
математика
српски језик
српски језик
енглески
језик
енглески
језик
ТиО
информатика
хемија
енглески
језик
математика
српски језик
енглески
језик
историја
српски језик
немачки
језик
историја
биологија
биологија
биологија
биологија
биологија
биологија
биологија
биологија
Тодоровић Ристић
Весна
Тодоровић Ристић
Весна
Бркић Марија
Борисов Цветанка
Дрндарски Биљана
74.
3. место
3. место
3. место
3. место
3. место
3. место
2. место
2. место
3. место
108.
Капор Исидора
6-3
српски језик
3. место
109.
Лазић Елена
8-1
српски језик
2. место
Мишић Драгана
Дрндарски Биљана
Лончаревић Мира
Лончаревић Мира
Лончаревић Мира
Лончаревић Мира
Дрндарски Биљана
Дрндарски Биљана
Дрндарски Биљана
Анђелковић Шегуљев
Маја
Стефановић Даниела
72.
7-4
ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА У СИСТЕМУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
Презиме и име
Разред и
Освојено
Презиме и име
Предмет
р.бр.
ученика
одељење
место
наставника
1.
Илић Гвозден
8-4
географија
2. место Бркић Марија
2.
Којић Данило
7-4
географија
3. место Симић Бранкица
3.
Радојевић Страхиња
7-2
географија
3. место Симић Бранкица
4.
Којић Данило
7-4
српски језик 3. место Жујовић Марија
5.
Васиљевић Ивана
8-5
српски језик 2. место Обрадовић Славица
6.
Милошевић Милица
8-2
српски језик 2. место Стефановић Даниела
7.
Жиловић Јана
6-5
српски језик 3. место Обрадовић Славица
8.
Радојичић Ања
6-1
српски језик 3. место Стефановић Даниела
Хаџиефендић
9.
Михајловић Вукашин
5-4
математика
1. место
Шевала
Хаџиефендић
10.
Којић Данило
7-4
математика
3. место
Шевала
11.
Кочинац Илија
6-2
математика
3. место Шевић Ирена
Хаџиефендић
12.
Ивковић Јован
7-4
математика пласман
Шевала
Тодоровић Ристић
13.
Ивковић Јован
7-4
физика
1. место
Весна
Тодоровић Ристић
14.
Којић Данило
7-4
физика
1. место
Весна
Дебељаковић
15.
Кочинац Илија
6-2
физика
1. место
Мирјана
16.
Димитријевић Сара
6-3
биологија
2. место Дрндарски Биљана
17.
Васиљевић Никола
6-3
биологија
2. место Дрндарски Биљана
18.
Мандић Мина
6-3
биологија
2. место Дрндарски Биљана
19.
Лулић Младен
6-1
биологија
3. место Дрндарски Биљана
20.
Митровић Огњен
6-1
биологија
3. место Дрндарски Биљана
21.
Ђумнић Давид
6-5
биологија
3. место Дрндарски Биљана
22.
Вуковић Вук
8-2
хемија
1. место Катић Мирјана
Цветковић Марковић
Ђорђевић
4-2
математика
1. место
23.
Весна
Теодоровић Тадија
24.
Поњарац Тијана
4-4
математика
1. место Нинковић Мирјана
25.
Јокић Милош
7-2
историја
3. место Аџић Татјана
26.
Вуковић Вук
8-2
ТиО
1. место Херцеговац Снежана
енглески
3. место Јовановић Јасмина
27.
Милошевић Јелена
8-2
језик
енглески
28.
Мијатовић Теодора
8-5
3. место Јовановић Јасмина
језик
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА У СИСТЕМУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
Освојено
Презиме и име
Презиме и име
Разред и
Предмет
р.бр.
место
наставника
ученика
одељење
Хаџиефендић
1.
Ивковић Јован
7-4
математика
3.место
Шевала
Дебељаковић
2.
Кочинац Илија
6-2
физика
3.место
Мирјана
Тодоровић Ристић
3.
Којић Данило
7-4
физика
3.место
Весна
Тодоровић Ристић
4
Ивковић Јован
7-4
физика
2.место
Весна
ЕКИПНА ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА У СИСТЕМУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ОРКЕСТАР МЛАЂИ УЗРАСТ (ученици 5. и 6. разреда), 1. МЕСТО, наставник Мунђа
Мирјана
ОРКЕСТАР СТАРИЈИ УЗРАСТ (ученици 7. и 8. разреда), 1. МЕСТО, наставник Мунђа
Мирјана
ШТАФЕТА ДЕВОЈЧИЦЕ (ученици 7. разреда), 2. МЕСТО, наставник Тодоровић Бојана
ОДБОЈКА ДЕВОЈЧИЦЕ (ученици 7. и 8. разреда), 2. МЕСТО, наставник Тодоровић Бојана
ОДБОЈКА ДЕВОЈЧИЦЕ (ученици 5. и 6. разреда), 3. МЕСТО, наставник Тодоровић Бојана
РУКОМЕТ ДЕЧАЦИ (ученици 7. и 8. разреда), 3. МЕСТО, наставник Јовановић Зоран
АТЛЕТИКА ДЕВОЈЧИЦЕ (ученици 7. разреда), 2. МЕСТО, наставник Тодоровић Бојана
МАЛИ ФУДБАЛ ДЕЧАЦИ (ученици 5. и 6. разреда), 3. МЕСТО, наставник Живковић
Будимир
КОШАРКА ДЕЧАЦИ (ученици 7. и 8. разреда), 2. МЕСТО, наставник Јовановић Зоран
ПОЛИГОН СПРЕТНОСТИ (5 дечака и 5 девојчица 2. разреда), 1. МЕСТО, наставник
Јовановић Зоран
ЕКИПНА ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА У СИСТЕМУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
•
•
•
ОРКЕСТАР МЛАЂИ УЗРАСТ (ученици 5. и 6. разреда), 2. МЕСТО, наставник Мунђа
Мирјана
ОРКЕСТАР СТАРИЈИ УЗРАСТ (ученици 7. и 8. разреда), 1. МЕСТО, наставник Мунђа
Мирјана
ПОЛИГОН СПРЕТНОСТИ (5 дечака и 5 девојчица 2. разреда), 2. МЕСТО, наставник
Јовановић Зоран
ЕКИПНА РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА У СИСТЕМУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
•
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ШКОЛСКИ ЧАСОПИС 2. МЕСТО, наставник Обрадовић Славица
ТАКМИЧЕЊА, СМОТРЕ И КОНКУРСИ КОЈИ НИСУ У СИСТЕМУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Презиме и име
Разред и
Предмет/област
Резултат
Ранг
Презиме и име
ученика
одељење
такмичења
наставника
Кричак Ива
3-5
српски језик/соло
1.место
општинско
Манојловић
певачи
такмичење,
Марија
ДЕМУС
Кричак Ива
3-5
српски језик/соло
1.место
градско
Манојловић
певачи
такмичење,
Марија
ДЕМУС
Париповић Ива
3-4
српски језик/
1.место
школско
Костић Викторија
рецитатори
такмичење
Петровић Милица
4-4
српски језик/дечја
3.место
општинско
Нинковић Мирјана
забавна песма
такмичење
1. место
општинско
Нинковић Мирјана
Пантелић Јована
4-4
српски језик/
такмичење
изворна народна
песма
специјална
градско
Нинковић Мирјана
Пантелић Јована
4-4
српски језик/
награда
такмичење
изворна народна
песма
1. место
школско
Тоскић Александра
Божић Алекса
4-5
српски језик/
такмичење и
најбољи
пласман на
рецитатор
градско
Капор Исидора
6-1
српски
1.место
школско и
Анђелковић
језик/„Оштро
међушколско Шегуљев Маја
перце“
такмичење
међународни Анђелковић
финале
Мандић Мина
6-3
српски језик/
Шегуљев Маја
међународног фестивал
„Фестивал
поезије/Култконкурса
поезије“
арт
међународни Славица
финале
Пејовић Мина
6-5
српски језик/
Обрадовић
међународног фестивал
такмичење у
поезије/Култконкурса
песништву
арт
1.место
општинско
Петровић Ана
Трбојевић Катарина
7-5
ликовна
такмичење
култура/Конкурс
„Мали Пјер“
Радуловић Ања
7-2
ликовна
1.место
општинско
Петровић Ана
култура/Конкурс
такмичење
„Мали Пјер“
Ивковић Анђела
7-2
ликовна
1.место
општинско
Петровић Ана
култура/Конкурс
такмичење
„Мали Пјер“
Трбојевић Катарина
7-5
ликовна
1.место
међународно Петровић Ана
култура/међунаро
такмичење
дни салон стрипа
Јокић Милош
7-2
српски језик/
награда
школско и
Анђелковић
„Оштро перце“
међушколско
такмичење
школско и
међушколско
такмичење
општинско
такмичење
Шегиуљев Маја
финале,
објављен рад
општинско
такмичење
Марија Жујовић
1.место за
женску улогу
општинско
такмичење
Цветковић
Марковић Весна
школско и
међушколско
такмичење
републичко
такмичење
општинско
такмичење
Славица
Обрадовић
награда
општинско
такмичење
Марија
Манојловић
1.место
градско
такмичење
Ана Петровић
1.место
општинско
такмичење
Марковић Славица
7.место
општинско
такмичење
Ана Петровић
8.место
општинско
такмичење
Ана Петровић
9.место
општинско
такмичење
Ана Петровић
16.
Солдатовић Марија
7-4
српски језик/
„Оштро перце“
награда
17.
Лешњак Иван
7-5
финале
18.
Кесер Нађа
7-5
19.
Станић Александра
4-2
20.
Таушановић
Анастасија
6-4
српски језик/
„Фестивал
поезије“
српски језик/
„Фестивал
поезије“
„Звездаријада –
мала драмска
форма“
српски језик/
''Оштро перце''
21.
6-5
22.
Пухаловић
Анамарија
Гаврановић Павле
3-5
23.
Милићевић Огњен
3-5
24.
Елез Маша
8-4
25.
Николић Оливера
5-1
26.
Дракулић Марија
6-1
27.
Филиповић Милица
7-1
28.
Капор Исидора
6-1
српски језик/
краснопис
литерарни
конкурс ''Звездано
небо нада мном''
литерарни
кокнурс ''Звездано
небо нада мном''
ликовна
култура/''Модна
креација''
ликовна
култура/Ликовни
конкурс ''У сусрет
Ускрсу'' (цртеж)
ликовна
култура/Ликовни
конкурс ''У сусрет
Ускрсу'' (дрвена
јаја)
ликовна
култура/Ликовни
конкурс ''У сусрет
Ускрсу'' (дрвена
јаја)
ликовна
култура/Ликовни
конкурс ''У сусрет
Ускрсу'' (дрвена
јаја)
награда
3.место
3.место
Анђелковић
Шегуљев Маја
Марија Жујовић
Славица
Обрадовић
Марија
Манојловић
ЕКИПНА/ГРУПНА ТАКМИЧЕЊА, СМОТРЕ И КОНКУРСИ КОЈИ НИСУ У СИСТЕМУ МИНИСТАРСТВА
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Дечји фестивал „Деца композитори“
Републичко такмичење (пласман 10 најбољих композиција)
• Петровић Мина 4-2
• Мићић Александра 4-2
• Кочинац Маша 4-2
• Толић Катарина 4-2
• Живковић Невена 4-2
учитељица Цветковић Марковић Весна
Најраспеванија одељењска заједница
Општинско такмичење
• 1. местo, одељење 4-4, учитељица Нинковић Мирјана, наставница Мунђа Мирјана
Градско такмичење
• 1. место, одељење 4-4, учитељица Нинковић Мирјана, наставница Мунђа Мирјана
ДЕМУС, дует, страна забавна песма
Општинско такмичење
• 1. место и специјална награда - Пантелић Јована 4-4, Петровић Милица 4-4, уз клавирску
пратњу Фишић Катарине 8-3
Градско такмичење
• 1. место – Пантелић Јована 4-4 и Петровић Милица 4-4
• 1. место – Ива Кричак 3-5
Републички фестивал „Деца композитори“ (инструментално-вокални састав – квинтет)
• учешће - Петровић Мина 4-2, Толић Катарина 4-2, Мићић Александра 4-2, Кочинац Маша 42, Живковић Невена 4-2, учитељица Цветковић Марковић Весна
„Колико знаш о Црвеном крсту“
• учешће - Пантелић Јован 4-4, Нинчић Ива 4-4, Савић Зоја 4-4, Поњарац Тијана 4-4, учитељица
Нинковић Мирјана
Звездаријада – „Мала драмска форма“
• учешће - Бојић Матеј 4-2, Станић Александра 4-2, Бркљан Лука 4-2, Обрадовић Андреја 4-2,
Коризма Катарина 4-2, Михајловић Лука 4-2, учитељица Цветковић Марковић Весна
ЗАВРШНИ ИСПИТ- МАЛА МАТУРА
Малу матуру полагало је 127 ученика. Сви ученици су положили тестове из српског
језика и математике. Свих 127 ученика је уписано у првом уписном кругу. Поред завршног
испита одржан је и пробни завршни испит у мају.
Због нерегуларности реализације завршног испита, ученици су уписани у средње
школе на основу постигнутог успеха у току основног образовања.Завршном испиту
присуствовали су и министар просвете Жарко Обрадовић, помоћници министра и начелница
школске управе Београд Гордана Цветковић.
Иако је завршни испит поништен, ученици наше школе остварили су поново најбољи
успех на општини (трећи пут за редом) и из нерегуларног испита из српског језика и из
регуларног испита из математике.
Стaтистички пoдaци o пoстигнућимa учeникa
Прoсeчaн брoj бoдoвa нa зaвршнoм испиту
Maтeмaтикa
Српски
Укупнo
14,30
15,06
29,35
ОСТВАРЕНЕ ЖЕЉЕ
У прве три жеље (не рачунајући ученике који су уписали специјалне школе) уписано је 83%
ученика (прву жељу уписало је 61% ученика)
уписана жеља
1. жеља
2. жеља
3. жеља
5. жеља
6. жеља
7. жеља
8. жеља
9. жеља
10. жеља
11. жеља
15. жеља
16. жеља
18. жеља
УКУПНО УЧЕНИКА
број ученика
71
15
11
3
3
4
2
1
1
2
2
1
1
117
Download

"Nosioci Vukove i posebnih diploma, uspesi na takmičenjima