ESTIA
Toplotna pumpa vazduh/voda
2
Promišljeno se grejati i pritom
štedeti i čuvati okolinu!
N Okolina
i naša emisija CO2 donekle, tiče se svih nas.
U mnogim područjima našeg svakodnevnog
života okolina je nešto razumljivo samo po sebi.
Štedljive grejalice, energija vetra ili električni
pogon vozila samo su neki od primera.
Međutim, da li ste i Vi, ikada, razmišljali
o emitovanju Vašeg sistema grejanja?
N Stambeni i poslovni objekti
troše više energije nego industrija i saobraćaj zajedno.
Grejanje objekata i priprema tople potrošne vode
učestvuju u tome sa 80%.
N Cilj EU je
da se do 2020 godine emisija CO2 smanji za
20%. Kao jedan od glavnih potencijala
smanjenja identifikovano je grejanje i priprema
tople vode u stambenim objektima. Jer grejanje
fosilnim gorivima povećava emisiju CO2 i dovodi
do naglog porasta Vaših troškova grejanja.
Zakonodavac ne samo da zahteva da se po tom
pitanju promeni način razmišljanja (npr. Uredbom o
racionalizaciji energije, Zakonom o obnovljivim
izvorima toplote), već to i podstiče.
N Toplotne pumpe
vazduh/voda
ubrajaju se u obnovljive izvore energije,
pa stoga predstavljaju idealno rešenje.
ESTIA toplotnom pumpom vazduh/voda,
proizvođač TOSHIBA, štedite energiju
i tako nešto korisno radite za okolinu i svoj
novčanik! Jer toplotna pumpa ESTIA
najveći deo svoje neophodne energije
uzima iz spoljnog vazduha.
Tako postajete nezavisni od
fosilnog goriva!
3
Princip rada ESTIA
toplotne pumpe
Posredstvom toplotne pumpe vazduh/voda prirodna toplota iz okoline - vazduha
koristi se tako da se grejanje, priprema tople potrošne vode, ali i hlađenje
u kući ostvaruju krajnje ekonomično. Solarnim zračenjem dolazi do zagrevanja
vazduha, koje se konstantno regeneriše. Ovu energiju, na niskom
temperaturskom nivou, preuzima toplotna pumpa, a zatim je dovodi na viši
temperaturski nivo da bi se koristila za tipične kućne potrebe.
Princip frižidera – samo obratno.
SPOLJNA JEDINICA
UNUTRAŠNJA JEDINICA
isparavanje
kondenzacija
kompresija
ekspanzija
Jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja
glasi, kako se od vazduha i to hladnog
vazduha može uzeti toliko energije da se
njom mogu zagrevati prostorije ili
pripremati topla potrošna voda.
Princip se može porediti sa principom
rada frižidera, samo u obratnom smeru.
Frižider iz unutrašnjosti izvlači toplotu i
predaje je okolini.
Zbog toga je zadnja strana frižidera topla.
U kondenzatoru se toplota pare predaje
sistemu grejanja. Kondenzovan medijum
u ekspanzionom ventilu ekspandira na
niži pritisak. Kada se temperatura spusti
na nivo ispod temperature okoline,
ciklus počinje od početka.
Za toplotnu pumpu ESTIA hlađenje leti
nije nikakav problem! Ali, ona može i više.
Pošto je princip isto kao kod frižidera - ili,
pak, nekog klima uređaja, toplotnu pumpu
Toplotne pumpe ESTIA koriste isti princip. ESTIA možete koristiti ne samo za grejanje
Rashladni medijum koji cirkuliše u sistemu,
prostorija ili pripremu tople potrošne vode.
oduzima toplotu od okoline i, pritom,
Leti, imate mogućnost da kuću i hladite
isparava. Kompresor usisava pa
pomoću toplotne pumpe!
komprimuje paru. Kompresijom se
ostvaruje viša temperatura.
SISTEM GREJANJA
Za tu svrhu neophodna Vam je dodatna
instalacija ventilator - konvektora.
Njihovi razmenjivači toplote oduzimaju
toplotu iz vazduha iz prostorije i
predaju hidro - unutrašnjoj jedinici,
posredstvom cirkulacije vode za grejanje,
a, zatim, pomoću cirkulacije rashladnog
medijuma, preko spoljne jedinice, predaju
je spoljnjem vazduhu.
4
Primeri primene
ESTIA toplotne pumpe
1 zona s funkcijom grejanja
1 zona s funkcijama grejanja i hlađenja
radijator
(samo grejanje)
Rezervoar
tople vode
Rezervoar
tople vode
Hidro
jedinica
Hidro
jedinica
Spoljašnja jedinica
Ventilator-konvektor
(grejanje i hlađenje)
Podno grejanje
(samo grejanje)
Spoljašnja jedinica
1 zona s funkcijom grejanja i pripremom tople vode
1 zona s funkcijama grejanja i hlađenja i pripremom tople vode
2 zone s funkcijom hlađenja
2 zone s postojećim grejanjem
radijator
(samo grejanje)
- konvektora. Njihovi razmenjivači toplote
- unutrašnjoj jedinici, posredstvom cirkulacije vode
Postojeće
grejanje
vazduhu.
Radijator
(samo grejanje)
Rezervoar
tople vode
Rezervoar
tople vode
Hidro
jedinica
Ventilator-konvektor
(grejanje i hlađenje)
Spoljašnja jedinica
Podno grejanje
(samo grejanje)
Bafer
rezervoar
Primer primene za novu kuću
Hidro
jedinica
vanjska jedinica
Bafer
rezervoar
Primer primene za kuću s postojećim grejanjem
2 zone sa solarnom i funkcijom hlađenja
2 zone s pufernim spremnikom i rashladnom funkcijom
Radijator
(samo grejanje)
Radijator
(samo grejanje)
Solarni
kolektori
Podno grejanje
(samo grejanje)
Ekspanzioni
sud
Ekspanzioni
sud
Rezervoar
tople vode
Hidro
jedinica
Rezervoar
tople vode
(nabavlja
investitor)
Spoljašnja jedinica
Primer primene za novu kuću
Hidro
jedinica
Ventilator-konvektor
(grejanje i hlađenje)
Bafer
rezervoar
Podno grejanje
(samo grejanje)
Ventilator-konvektor
(grejanje i hlađenje)
Spoljašnja jedinica
Primer primene za novu kuću
Rezervoar
tople vode
(nabavlja
investitor)
Podno grejanje
(samo grejanje)
5
Vaše prednosti ako koristite
ESTIA toplotnu pumpu
Niski investicioni troškovi u poređenju sa drugim sistemima
toplotnih pumpi.
N Velika fleksibilnost montaže –
Idealna za upotrebu u pojedinačnim kućama i kućama u nizu, u većim zgradama
u novogradnji kao i kod sanacija. Pritom, toplotne pumpe ESTIA mogu se kombinovati
sa postojećim sistemima (ulje, gas, pelete, itd.).
N Niski pogonski troškovi,
jer se kao glavni toplotni izvor koristi “vazduh”, a invertorska tehnologija omogućuje
kontinualno podešavanje kapaciteta trenutnim potrebama. Tako se proizvodi samo
onoliko energije, koliko je zaista neophodno.
N Jednostavna montaža,
S’obzirom da ne postoje nikakvi posebni zahtevi u pogledu mesta montaže
spoljne ili unutrašnje jedinice. Po pravilu nisu potrebni nikakvi zemljani radovi,
niti dimnjaci. Takođe, nije neophodna izgradnja bilo kakvih skladišnih prostora za
gorivo ili rezervoar.
N Zahvaljujući split izvedbi
cevovodi za vodu ne moraju da se postavljaju na otvorenom, čime
je garantovana apsolutna sigurnost sistema od zamrzavanja.
N Kombinacija sa solarnom i fotovoltaik tehnikom.
Primeri primene
ESTIA
Novogradnja
Naknadno opremanje postojećih
zgrada podnim grejanjem
Naknadno opremanje postojećih
zgrada radijatorima
Kombinacija s postojećim sistemima
grejanja (ulje, gas, pelete, itd.)
Kombinacija sa solarnom tehnikom
Solarna tehnika - nabavlja investitor
Kombinacija s fotovoltaik tehnikom
Fotovoltaik tehnika - nabavlja investitor
Priprema tople potrošne vode
Načelno je kompatibilan i svaki drugi
rezervoar, konstruisan specijalno
za toplotne pumpe.
Funkcija hlađenja
Potrebna je montaža dodatnih
ventilator-konvektora. Njih nabavlja investitor
u specijalizovanim trgovinama
rashladne tehnike.
6
Tehničke finese
toplotne pumpe ESTIA
N TOSHIBA – broj 1 u pogledu
energetske efikasnosti
Parametri efikasnosti koje postiže Toshiba nalaze se u
samom vrhu i mogu se održati samo skladnim
delovanjem veoma usavršenih tehnologija.
N Ugrađeni dvostruki klipni rotacioni kompresori poseduju
savršenu regulaciju kapaciteta u okviru širokog raspona
brojeva obrta, pri čemu proizvode samo onoliko energije,
koliko je neophodno, zbog čega su pogonski troškovi niski.
N Vektorsko-IPDU invertersko upravljanje vrši proračun
jačine struje motora brzo i tačno i time garantuje
optimalno upravljanje pogonom.
N Integrisana zaštita od zamrzavanja
sprečava pad koeficijenta proizvodnosti.
N Regulacija odleđivanja upravljanja temperaturom
aktivira se samo u ekstremnim uslovima,
što za posledicu ima manje troškove struje.
N Zamrzavanje nema
nikakve šanse
Tokom rada toplotne pumpe pod određenim
okolnostima (temperatura, vlažnost) skuplja se
kondenzovana voda koja može dovesti do
formiranja leda na spoljnoj jedinici i tako nepovoljno
uticati na efikasnost. Mnogi standardni uređaji
aktiviraju se radi odleđivanja u redovnim vremenskim
intervalima i, pritom, istovremeno prekidaju proces
grejanja. U tom cilju uređaj se, u toku odleđivanja,
prebacuje sa režima grejanja na režim hlađenja da bi se
otopio led na razmenjivaču toplote. Toplotne pumpe
ESTIA se, pomoću specijalne cevi za zaštitu od zaleđivanja,
i sa manjim brojem ciklusa, odnosno sa kraćim ciklusima
otapanja od samog početka suprotstavljaju ovim problemima.
Rashladni medijum, koji dolazi iz unutrašnje jedinice, vodi se
u petlji ispred venturija (cev za zaštitu od zaleđivanja), kroz
razmenjivač toplote na podu, pa zatim preko venturija dospeva
u razmenjivač toplote. Pošto rashladni medijum isparava tek
nakon venturija, temperatura cevi za zaštitu od zaleđivanja
ostaje iznad tačke rose, a donje područje lamela je bez leda.
Sem toga, temperatura i pritisak u razmenjivaču toplote spoljne
jedinice mere se neprekidno, dok se stvarni proces odleđivanja
aktivira samo u slučaju potrebe. To je prednost koja istovremeno
znači i povećanje koeficijenta proizvodnosti sistema!
7
N Upravljanje temperaturom za dve zone
uključujući opciju sniženja
temperature noću
Ovaj uređaj omogućuje upravljanje dvema različitim temperaturnim
zonama, npr. radijatorima ili ventilator-konvektorima (zone visokih
temperatura) i podnim grejanjem (zona niskih temperatura). Pritom
reguliše se temperatura razvodne vode u zavisnosti od temperature
spoljnog vazduha, pri čemu se pojedine temperature razvodnih voda
za obe temperaturne zone podešavaju na upravljaču Estia. Kriva
grejanja može da se menja prema potrebama pojedine zgrade
prethodnim podešavanjem. Zavisno od konfiguracije kod radijatora
može biti poželjno sniženje temperature u prostoriji u toku noći.
Upravljač Estia omogućuje precizno podešavanje temperaturne razlike
u odnosu na dnevnu temperaturu razvodnog voda. (Programiranje
vremena za start/stop kao i izbor zona u kojima se temperatura snižava).
N Upravljanje sa dve pumpe za vodu
Hidro - unutrašnja jedinica upravlja radom glavne pumpe za vodu
i najviše još jednom pumpom (bilo pomoćne pumpe kod veoma
dugih cevovoda, bilo pumpe za vodu za drugi krug grejanja).
N Jedva čujni rad spoljnih jedinica
Spoljne jedinice ESTIA rade izuzetno tiho jer su u njima standardno
ugrađeni dvostruki rotacioni klipni kompresori, koji rade veoma tiho.
Dva diska u kompresorskoj komori koji obavljaju kompresiju rashladnog
medijuma, zahvaljujući svojoj izvedbi, rade lagano i govoto bez vibracija
i time garantuju ne samo tihi rad, već i dugi životni vek. Niskom nivou
buke dodatno doprinose i jednosmerni motor ventilatora, regulisan
naizmeničnom strujom, kao i lopatice ventilatora velike površine.
Za posebno tihi rad (do 7dB(A) manje) može da se aktivira funkcija
smanjenja nivoa buke noću, čije se vreme starta i isključenja programira
na upravljaču ESTIA.
8
Komponente sistema
toplotne pumpe ESTIA
Toplotna pumpa Toshiba tipa vazduh/voda koncipirana je
kao split sistem, i sastoji se od jedne spoljne (kompresorske)
jedinice i unutrašnje jedinice - hidroboksa. Na hidroboks
priključuju se svi potrošači, koji treba da se pogone od
sistema (npr. bojler za toplu potrošnu vodu, radijatori,
podno grejanje, itd.)
N Spoljna jedinica –
Super Digital Inverter:
Toplotna energija dobija se iz okolnog
vazduha i prenosi preko cirkulacionog
toka rashladnog medijuma dalje na
hidroboks. Kod Toshibe koriste se poznate
Super Digital Inverter spoljne jedinice serije 4,
koje se naročito odlikuju ekstremno tihim
kompresorima sa dvostrukim rotacionim
klipom, sa regulisanim brojem obrta i rade
bez ikakvih vibracija. IPDU invertersko
upravljanje je zaslužno i za ekstremno visoke
koeficijente proizvodnosti, a time i za racionalnu potrošnju energije.
Montaža može biti veoma fleksibilna, jer cevovod za rashladni medijum,
koji spaja spoljnu i hidro – unutrašnju jedinicu, može da iznosi do 30 m.
Područje rada sistema kod režima grejanja je od -20°C do 25°C,
kod režima hlađenja od 10°C do 43°C, a za pripremu tople potrošne
vode od -20°C do 43°C.
N Hidro-unutrašnja
jedinica:
U hidro - unutrašnjoj jedinici toplotna energija
rashladnog medijuma se pomoću pločastog
razmenjivača toplote prenosi na vodu.
Tako se može proizvesti vruća voda do 55°C.
Sem toga, ovde se nalaze i cirkulaciona
pumpa za grejanje, ekspanziona posuda,
daljinski upravljač kao i dodatni električni
grejač. Pomoću integrisanog upravljača
upravlja se svim ventilima, pumpama i
delovima sistema, odn. omogućuje se kao opcija i upravljanje
postojećim sistemom grejanja, koji treba da se aktivira npr. pri niskim
spoljnim temperaturama (neophodan modul TCB-PCIN3E). Ukoliko je
neophodno toplotna pumpa vazduh/voda Toshiba može da se aktivira
i od postojećeg sistema grejanja (neophodan modul TCP-PCM03E).
9
N Rezervoar tople potrošne vode
Rezervoar tople potrošne vode izrađen je od
dugotrajne legure nerđajućeg čelika, otporne na
koroziju, sa poliuretanskom izolacijom, koja
efikasno doprinosi smanjenju toplotnih gubitaka
i povećava čvrstoću zidova kotla. Integrisani
razmenjivač toplote od nerđajuće glatke cevi služi
za prenos energije na potrošnu vodu. U opsegu
isporuke sadržano je i ugrađeno dezifenkciono
grejanje od 2,7 kW (koje služi za zagrevanje
tople potrošne vode iznad ~ 43°C), sa zaštitom
od prekomernih temperatura, temperaturni senzor
kao i sigurnosna instalacija na strani sveže vode.
N Upravljanje
Daljinski upravljač integrisan je u hidro unutrašnjoj jedinici i upravlja svim funkcijama
toplotne pumpe vazduh/voda. Veliki, dobro
čitljiv LCD-displej pokazuje aktuelne režime rada.
Integrisani nedeljni vremenski programator
omogućuje komforno uključivanje i isključivanje
sistema i izradu nedeljnog programa po želji
korisnika. U njemu su takođe, sadržane korisne
funkcije kao što su sniženje temperature noću, zaštita od zamrzavanja,
dodatno zagrevanje tople potrošne vode i zaštita od legionele.
Integrisani žičani daljinski upravljač omogućuje sledeće funkcije
NPodešavanje režima rada: grejanje, topla potrošna voda, hlađenje
N2 zone i upravljanje toplom potrošnom vodom
NSniženje temperature noću
NZaštita protiv smrzavanja
NDodatno zagrevanje tople vode
NZaštita od legionele
NRad prema nedeljnom vremenskom programu
NProgramiranje osnovnih podešavanja kao što su npr. krive grejanja,
probni pogon, podešavanja električnog dodatnog grejanja
N Eksterni daljinski upravljač kao opcija
Iste funkcije kao daljinski upravljač koji je integrisan u hidro – unutrašnjoj
jedinici, ali sa ugrađenim temperaturskim senzorom koji omogućuje
merenje temperature u nekoj referentnoj prostoriji i kojim se još
komfornije upravlja toplotnom pumpom ESTIA u skladu sa
željenom temperaturom prostorije.
10
Spoljna jedinica 1-fazna
Tehnički podaci
Spoljna jedinica
HWS-803H-E
HWS-1103H-E
HWS-1403H-E
kW
kW
W/W
8,0
1,82
4,40
11,2
2,35
4,77
14,0
3,11
4,50
maks. A2/W35*
kW
maks.
kW
maks.
W/W
6,75
2,28
2,96
10,55
3,30
3,20
11,56
3,98
2,91
maks. A-7/W35*
kW
maks.
kW
maks.
W/W
5,30
2,21
2,40
8,40
3,40
2,47
9,37
4,10
2,29
6,0
2,13
2,82
10,0
3,52
2,84
11,0
4,08
2,70
Grejni kapacitet
nominalno
Instalisana snaga grejanja
nominalno
Koeficijent proizvodnosti
pri grejanju COP
nominalno
Grejni kapacitet
Instalisana snaga grejanja
Koeficijent proizvodnosti
pri grejanju COP
Grejni kapacitet
Instalisana snaga grejanja
Koeficijent proizvodnosti
pri grejanju COP
Rashladni kapacitet
Instalisana snaga hlađenja
Koeficijent proizvodnosti
pri grejanju EER
nominalno
nominalno
nominalno
A7/W35
A35/W7
Strujne karakteristike
Maksimalna pogonska jačina struje
Preporučeno osiguranje
Opseg rada (grejanje/topla voda/hlađenje)
Priključak rashladnog medijuma (gas/tečnost)
Min./Max. dužina cevovoda
Max. visinska razlika
Količina punjenja rashladnog medijuma
Nivo zvučnog pritiska
Dimenzije (VxŠxD)
Težina
kW
kW
W/W
V-Ph-Hz
A
A
°C
mm (")
m
m
kg
dB(A)
mm
kg
19,2
20
5 / 30
1,8
49
890 x 900 x 320
63
220/240-1-50
22,8
25
-20 - +25 / -20 - +43 / +10 - +43
15,9 / 9,5 (5 8 / 3 8)
3 / 30
30
2,7
49
1340 x 900 x 320
90
22,8
25
51
Spoljašnja temperatura 7/temperatura vode 35
Spoljna jedinica 3-fazna
Tehnički podaci
Spoljna jedinica
HWS-1103H8-E
HWS-1403H8-E
HWS-1603H8-E
kW
kW
W/W
11,2
2,39
4,69
14,0
3,21
4,36
16,0
3,72
4,3
maks. A2/W35*
kW
maks
kW
maks.
W/W
10,49
3,38
3,10
10,95
3,76
2,99
11,45
3,89
2,94
maks. A-7/W35*
kW
maks.
kW
maks.
W/W
8,43
3,47
2,43
8,80
3,66
2,34
9,20
4,00
2,30
10,0
3,52
2,84
11,0
4,08
2,70
13,0
4,80
2,71
Grejni kapacitet
nominalno
Instalisana snaga grejanja
nominalno
Koeficijent proizvodnosti
pri grejanju COP
nominalno
Grejni kapacitet
Instalisana snaga grejanja
Koeficijent proizvodnosti
pri grejanju COP
Grejni kapacitet
Instalisana snaga grejanja
Koeficijent proizvodnosti
pri grejanju COP
Rashladni kapacitet
Instalisana snaga hlađenja
Koeficijent proizvodnosti
pri grejanju EER
nominalno
nominalno
nominalno
A7/W35
A35/W7
Strujne karakteristike
Maksimalna pogonska jačina struje
Preporučeno osiguranje
Opseg rada (grejanje/topla voda/hlađenje)
Priključak rashladnog medijuma (gas/tečnost)
Min./Max. dužina cevovoda
Max. visinska razlika
Količina punjenja rashladnog medijuma
Nivo zvučnog pritiska
Dimenzije (VxŠxD)
Težina
* podaci uključujući odleđivanje
kW
kW
W/W
V-Ph-Hz
A
A
°C
mm (")
m
m
kg
dB(A)
mm
kg
14,6
3x16
50
380/400-3-50
14,6
3x16
-20 - +25 / -20 - +43 / +10 - +43
15,9 / 9,5 (5 8 / 3 8)
3 / 30
30
2,7
51
1340 x 900 x 320
93
14,6
3x16
52
11
ESTIA –
tehnički podaci
Hidro-unutrašnja jedinica
Tehnički podaci
Hidro-unutrašnja jedinica
HWS-803XWHM3-E
Temperatura u razvodnom vodu grejanja
°C
Temperatura u razvodnom vodu hlađenja
°C
Kompatibilna sa
Električni grejač
kapacitet
kW
strujne karakteristike V-Ph-Hz
preporučeno osiguranje
A
Razmenjivač toplote
zapremina
l
min. zapreminski protok
l/min
Pumpa za vodu (3 broja obrtaja)
instalisana snaga
W
napor
m
Ekspanziona posuda
zapremina
l
predpritisak MPa (bar)
Nadpritisni ventil
radni pritisak MPa (bar)
Priključak za vodu (ulaz / izlaz)
mm (")
Priključak za kondenzat
mm
Priključak za rashladni medijum (gas / tečnost)
mm (")
Nivo pritiska zvuka
dB(A)
Dimenzije
mm
Težina
kg
HWS-803XWHT6-E
HWS-803WHT9-E
HWS-1403XWHM3-E
20 - 55
10 (5) - 25
HWS-1403XWHT9-E
20 - 55
10 (5) - 25
HWS-802A-E ili HWS-803A-E
3
220/240-1-50
16
HWS-1403XWHT6-E
HWS-1102/1402H-E, HWS-1103/1403H-E ili HWS-1103/1403/1603H8-E
6
9
380/400-3-50 380/400-3-50
2x16
3x16
0,67
13
125 / 95 / 65
6,5 / 6,1 / 4,5
12
0,1 (1)
0,3 (3)
31,8 (5 4) / 31,8 (5 4)
16 (unutra)
15,9 / 9,5 (5 8 / 3 8)
29
925 x 525 x 355
50
3
220/240-1-50
16
6
9
380/400-3-50 380/400-3-50
2x16
3x16
1,18
17,5
190 / 180 / 135
8,3 / 8,1 / 7,2
12
0,1 (1)
0,3 (3)
31,8 (5 4) / 31,8 (5 4)
16 (unutra)
15,9 / 9,5 (5 8 / 3 8)
29
925 x 525 x 355
54
Rezervoar tople potrošne vode
Tehnički podaci
Rezervoar tople vode
HWS-
1501CSHM3-E
2101CSHM3-E
3001CSHM3-E
Zapremina
Maks. temperatura vode
Električni grejač
Strujne karakteristike
Visina
Prečnik
Materijal
l
˚C
kW
V-ph-Hz
mm
mm
150
75
2.75
220/240-1-50
1.090
550
Legirani čelik
210
75
2.75
220/240-1-50
1.474
550
Legirani čelik
300
75
2.75
220/240-1-50
2.040
550
Legirani čelik
Pribor
Model
HWS-AMS11E
TCB-PCIN3E
TCB-PCM03E
95612037
Funkcija
Eksterni daljinski upravljač za prostoriju
Izlazni signal za uključenje eksterne pripreme toplote i izlaz za dojavu smetnji ili izlaz za dojavu rada kompresora i pogon odleđivanja
Ulaz za eksterni termostat prostorije ili ulaz za isključenje u slučaju nužde ili eksterno uključivanje/isključivanje
Temperaturski senzor za rezervoar tolpe potrošne vode
Uslovi merenja za Toshiba toplotnu pumpu vazduh/voda:
Grejanje: Spoljna temperatura 7°C TK, 6°C FK, 35°C temperatura razvodnog voda ∆T = 5°C
Hlađenje: Spoljna temperatura 35°C TK, 7°C temperatura razvodnog voda ∆T = 5°C
Cevovodi rashladnog medijuma: 7,5 m dužine, unutrašnja i spoljna jedinica u istom nivou
Nivo pritiska zvuka: mereno na 1 m rastojanja od spoljne jedinice
Download

estia - acs