The 26th Annual EAIE Conference
Over 5000 international higher education professionals from 90 countries travelled to Prague for the 26th Annual EAIE Conference. The theme of the conference was
'Stepping into a new era', marking the significant transformations of the international education field.
EAIE SAJAM INTERNACIONALIZACIJE VISOKOG OBRAZOVANJA
Prag, 16-19. 9. 2014.
Kratak izveštaj - Pregled jednog dela direktnih kontakata relevantnih za univerzitete u RS
U toku EAIE sajma internacionalizacije visokog obrazovanja, učesnici zajedničkog štanda „STUDY IN SERBIA“ (predstavnici Nacionalne
Erasmus+ kancelarije u RS, Tempus projekta SIPUS i Tempus projekta FUSE) ostvarili su brojne kontakte koje je moguće i potrebno proširiti i
operacionalizovati u narednom periodu. Bitno je naglasiti da je štand RS bio veoma posećen u toku 3 dana sajma, te da je prvim učešćem na EAIE
sajmu (sa više od 5000 učesnika iz više od 90 zemalja) Srbija napravila značajan pomak u povećanju vidljivosti i prisutnosti sopstvenog prostora
visokog obrazovanja i nauke na međunarodnoj sceni.
Ispred Tempus projekta SIPUS „Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia“ dostavljam vam pregled jednog dela
značajnijih kontakata ostvarenih u toku 26. EAIE konferencije posetom štandu RS:
Država
Institucija
Interesovanje
Kontakt
Meksiko
Instituto Politéchnico Nacional
www.cca.ipn.mx
Traže partnere u Srbiji, posebno u oblasti tehničkih i tehnoloških Dr. Enrique Durán-Páramo,
nauka. Mogu da finansiraju slanje svojih studenata na RS Koordinator
univerzitete putem nacionalnih stipendija za mobilnost.
[email protected]
The 26th Annual EAIE Conference
Over 5000 international higher education professionals from 90 countries travelled to Prague for the 26th Annual EAIE Conference. The theme of the conference was
'Stepping into a new era', marking the significant transformations of the international education field.
Meksiko
Češka
Turska
Turska
Technológico de Montarrey
www.itesm.mx
Univerzitet „Hradec Králové“
www.uhk.cz
Pamukkale University
www.pau.edu.tr
Hacettepe University
www.hacettepe.edu.tr
Zainteresovani da do 2020. godine svaki njihov student (100%)
ima period međunarodnog iskustva u toku svog studiranja. Žele da
masovnije šalju studente na RS univerzitete, pogotovo u oblasti
tehničkih, tehnoloških i prirodnih nauka; medicine. Imaju
sredstva da finansiraju studijski boravak svojih studenata.
Prof. Emérito Milenko Panich,
Direktor za saradnju sa Srednjom i
Istočnom Evropom
[email protected]
Imaju 4 fakulteta i žele da sarađuju sa srpskim univerzitetima.
Naglasak je na društvenim i humanističkim naukama, i
posebno pedagogiji i obrazovanju nastavnika. Mogući partneri
za Erasmus+ bilateralne sporazume koji će Srbiji u toku jeseni
2014. biti na raspolaganju.
Mgt. Lenka Kašparová
Saradnik za komunikacije na
Filozofskom fakultetu
[email protected]
Žele da uspostave sporazume sa srpskim univerzitetima u svim
oblastima, pogotovo u inženjerstvu i prirodnim naukama. Čim
se otvori poziv Erasmus+ (Key Action 1 – credit mobility)
aktuelan za Srbiju, spremni su da pronađu partnere sa kojima u
određenim oblastima nalaze sličnosti i mogućnost za razmenu.
Assoc. Prof. Dr. Murat Sari
Koordinator za sporazume i
međunarodnu saradnju
[email protected]
Žele da uspostave bilateralne sporazume sa srpskim univerzitetima
u različitim oblastima, s obzirom da su svaobuhvatni univerzitet
(medicina, umetnost, tehničke nauke, prirodne nauke, Dr. Cengiz Sariçam
društvene nauke i humanistika). Čim se otvori poziv Erasmus+ Erasmus koordinator
(Key Action 1 – credit mobility) aktuelan za Srbiju, spremni su da [email protected]
pronađu partnere sa kojima u određenim oblastima nalaze sličnosti
i mogućnost za razmenu.
The 26th Annual EAIE Conference
Over 5000 international higher education professionals from 90 countries travelled to Prague for the 26th Annual EAIE Conference. The theme of the conference was
'Stepping into a new era', marking the significant transformations of the international education field.
Turska
Celal Bayar University
www.international.cbu.edu.tr
Žele da uspostave bilateralne sporazume sa srpskim univerzitetima
u različitim oblastima (sport, obrazovanje, tehničke nauke,
ekonomija). Čim se otvori poziv Erasmus+ (Key Action 1 – credit Ipek Yeniay
mobility) za Srbiju, spremni su da pronađu partnere sa kojima u Saradnik za međunarodnu saradnju
određenim oblastima nalaze sličnosti i mogućnost za razmenu.
[email protected]
Takođe naglašavaju saradnju na projektima.
Turska
T.C. Istanbul Kültur University
www.iku.edu.tr
Žele da uspostave bilateralne sporazume sa srpskim univerzitetima
u različitim oblastima (obrazovanje, društvene nauke,
Burcu Atalay Emre
umetnost, ekonomija, arhitektura). Čim se otvori poziv
Erasmus koordinator
Erasmus+ (Key Action 1 – credit mobility) aktuelan za Srbiju,
[email protected]
spremni su da pronađu partnere sa kojima u određenim oblastima
nalaze sličnosti i mogućnost za razmenu.
Švedska
KTH Royal Institute of Technology,
Stockholm
www.kth.se
Naglašavaju interesovanje svojih studenata za Univerzitet u Anna Hellberg Gustafsson
Beogradu i žele da se razvije saradnja i sklopi univerzitetski Erasmus koordinator
sporazum.
[email protected]
Zainteresovani za saradnju preko Erasmus+ (KA1) u oblasti
Belgija
Artevelde University College Ghent
www.arteveldehogeschool.be
društvenog rada (psihologija i pedagogija), sporta, muzike,
ekonomije. Naglašavaju razmenu i studenata i osoblja. Znaju za
Univerzitet u Novom Sadu jer je dugogodišnji partner Univerziteta
u Gentu (sa kojim su zajedno u asocijaciji flamanskih
univerziteta).
Inge Piryns
Saradnik za razvoj međunarodne
saradnje i Erasmus koordinator
[email protected]
The 26th Annual EAIE Conference
Over 5000 international higher education professionals from 90 countries travelled to Prague for the 26th Annual EAIE Conference. The theme of the conference was
'Stepping into a new era', marking the significant transformations of the international education field.
Rusija
North-Caucasus Federal University
www.eng.ncfu.ru
Institute of Building, Transport and
Mechanical Engineering
Zainteresovani za naučnu saradnju i za razmenu osoblja i
Andrey Bratsikhin, Dr.Eng.
doktoranada u oblasti građevine, mašinskog inženjerstva i
[email protected]
transporta.
Italija
Roma Tre Università Studi
www.uniroma3.it
Department of Political Science
Prof. Daniele Fiorentino
Zaniteresovani za srpske partnere, pogotovo u oblasti političkih
Erasmus koordinator
nauka. Nove mogućnosti će pružiti Erasmus+ KA1.
[email protected]
Italija
Università Ca'Foscari, Venezia
http://www.unive.it
Laura Cappellesso
Zaniteresovani za srpske partnere u različitim oblastima –
Saradnik za međunarodnu saradnju
ekonomija i biznis, humanističke nauke, kompjuterske nauke,
[email protected]
itd. Nove mogućnosti će pružiti Erasmus+ KA1.
Hrvatska
Zegrebačka škola ekonomije i
menadžmenta
www.zsem.hr
Litvanija
Klaipédos Valstybiné Kolegija
www.kvk.lt
Grčka
Metropolitan College
www.metropolitan.edu.gr
Mogućnost saradnje u oblasti ekonomije i menadženta.
Davor Jedvaj
Pomoćnik prodekana za međunarodne
odnose
[email protected]
Jüraté Danieliené
Mogućnost saradnje u oblasti projekata (Erasmus+ Key Action 2).
Šef Kancelarije za međunarodnu
Razmatraju uključivanje srpskih partnera, naročito u oblasti
turizma, ukoliko to pokazuje dodatnu vrednost u projektoj saradnju
[email protected]
aplikaciji.
Dr. Vhyna Fouskaki
Zaniteresovani za srpske partnere u različitim oblastima –
Šef Kancelarije za međunarodnu
posebno turizam (international internships placements). Nove
saradnju
mogućnosti će pružiti Erasmus+ KA1.
[email protected]
The 26th Annual EAIE Conference
Over 5000 international higher education professionals from 90 countries travelled to Prague for the 26th Annual EAIE Conference. The theme of the conference was
'Stepping into a new era', marking the significant transformations of the international education field.
Dr. Marilyn Lambert-Drache
Potpredsednica zadužena za
međunarodnu saradnju
[email protected]
Kanada
York University
www.international.yorku.ca
Indija
Agenti koji su u Indiji zaduženi za organizovanje studiranja u inostranstvu pokazali su veliki interes da od sledeće školske godine pokrenu
masovnije prijavljivanje indijskih studenata na medicinske fakultete RS univerziteta (studijske programe na engleskom). Kontaktiraće
kancelarije za međunarodnu saradnju relevatnih univerziteta i njihovih fakulteta.
Opšti interes za uspostavljanje saradnje sa srpskim partnerima.
U pregledu su navedeni samo neki od uspostavljenih kontakata, s obzirom da je komunikacija sa stranim partnerima vođena uporedo od strane
predstavnika Nacionalne Erasmus+ kancelarije u RS, Tempus projekta SIPUS i Tempus projekta FUSE, kao i putem povezivanja (networking-a) na
kojem su radili prorektorka Univerziteta u Beogradu, prof. dr Nada Kovačević i prorektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Pavle Sekeruš.
Imajući u vidu značaj prisustva srpskog visokog obrazovanja i nauke na najvećem međunarodnom sajmu visokog obrazovanja, članovi SIPUS tima
podržavaju učešće RS na sajmu EAIE najavljenom za Glazgov sledeće godine (15-18. 9. 2015.)
Izveštaj sastavila:
Ivana Vujkov
Šef Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu
Član SIPUS tima
21. 9. 2014.
Download

Кратак извештај и преглед контаката релевантних за